Myten om det goda omhändertagandet

4 Aug

Intentionen från lagstiftaren var knappast att §§31 och 32 i djurskyddslagen skulle användas på det sätt som nu mer eller mindre blivit praxis. Ordet ”omhändertagande” har en positiv klang och för tankarna till att något ”tas omhand”. Före vanvårdsutredningen var den politiskt rätta åsikten att också barn i samhällets vård fick det bättre. Att många barn kom ur askan i elden tog det en generation och en grävande journalists filmer att avslöja. Folk i gemen, utan insyn, tror fortfarande att djur som omhändertas får ett bättre liv. Varför skulle de det? Det får de sällan om de ens överlever. lipurta och scharin 26 okt 2011 Vackra islandsstoet Lipurta den 26 oktober 2011 och veterinär Mats Scharin. Hennes lilla föl har just lastats i släpet. Minuterna senare skjuter han stoet framför ägarens ögon och skär halsen av henne. Omhändertagandeskäl: Långa hovar. Kunde ha åtgärdas med verkning enligt tre oberoende hovslagare. Och ingen bryr sig. Allra minst lagstiftarna. Djur som får det sämre kan inte ens berätta. Tre apor Ingen vill veta att ”världens bästa djurskyddslag” i praktik och tillämpning blev en katastrof för djuren. Det är mer rättvisande mot djuren att kalla det ”omflyttningar” för det beskriver bättre vad det handlar om. Omflyttningar, och det känner alla djurägare till, innebär i sig en stor risk och lidande för djuren. Mikael Gustavsson hämtar hundar Hundar som aldrig gått i koppel eller lämnat gården släpas fram, fångas med strypsnaror, transporteras bundna i hästtransporter mm. Ett populärt skäl till att omhänderta djur är hänvisning till framtida, fiktiva risker baserat på handläggarens personliga tyckande. Inte objektiva, statistiska risker framräknade av djursjukhus och försäkringsbolag, som vore det rimliga. Ta en hel kull söta valpar genom att klättra över ett stängsel är inget problem. hoppa över Valpar Sebastian Borg Sebastian Borg (som saknar kompetensbevis) och kör för Djurambulansen i Skåne AB (som saknar yrkestrafiktillstånd)  hämtar en kull valpar i Malmö utan ägarens vetskap för att Henriette Bonde tycker att det finns skaderisker i miljön.  Söta Inte vanvårdade eller sjuka men ”guuud va sööta”! Malin Larsson beskriver valparnas status.       valp Första tjing på djuren har transportföretaget. Tar polisen i övrigt ansvar för att de söta valparna hamnar hos rätt personer och inte vållar skada som fullvuxna 60-kilos bjässar med utpräglad vaktinstinkt? Lustigt nog upphör allt risktänkande i och med att man klottrat ner ett ”beslut om omhändertagande”. I Skåne finns en färdig blankett där man bekvämt förtryckt djurskyddslagens tre punkter enligt vilka djur ska omhändertas. Handläggaren behöver alltså inte ens kunna stava till så svåra ord som ”oundgängligen nödvändigt” utan behöver bara sätta ett kryss i en ruta. Det klarar t o m en handläggare med dyslexi. Ännu mindre göra någon utredning. kalv En omärkt kalv bland maskiner är helt OK hos Djurambulansen i Skåne AB. En bonde hade det renderat ett föreläggande för skaderisker. Tar risker jättedålig på sånt här tycker inte om hästar Rosita Hagström som är rädd för hästar och Peter Stenberg tar gärna risker med andras djur. I finska djurskyddslagen finns inskrivet att inspektörerna, som är veterinärer, skall ha en ansvarsförsäkring. Djur skadas, ibland till döds, stressas vid infångningar, lastningar, transporter och förvaring. De rymmer, tappas, tjuvparas eller dödas för att omhändertagaren inte klarar av att hantera djuret. De transporteras omärkta, sederade, skadade, högdräktiga, nyförlösta, packas för trångt, blir ihjältrampade, svälts, får ohyra, slåss och även nyfödda friska kalvar eldas upp i värmeverk eller skräms till skogs.

wendy

 Goldentik som omhändertogs 2011 för ägaren blev sjuk. Länsstyrelsen ville inte lämna tillbaka henne men ägaren vann i förvaltningsrätten. Hon lider av epilepsi och skulle inte paras. Hon tjuvparades, avsiktligt eller oavsiktligt, på Djurambulansen i Skåne AB. När hon skulle kastreras hade hon 8 foster i magen. Djur som flyttas är sällan utsatta för ett akut lidande på den plats de befinner sig utan hamnar i ett lidande som länsstyrelserna helt bortser ifrån därför att man när beslutet är fattat  skyller det på polisens ansvar. Polisen i sin tur överlåter djuren på privata, vinstdrivande företag och vill inte heller ta ansvaret för djurens vidare öden. omhändertagna kvigor Kvigorna på bilden omhändertogs några timmar senare. Det ansågs ”oundgängligen nödvändigt ur djurskyddssynpunkt” på en gård i Simrishamn 14 maj 2009. För att bli av med ”problemet” överlåts djuren på privata entreprenörer för ingen eller symbolisk betalning och därmed är länsstyrelsens beslut enligt §34 uppfyllt och polisens ansvar för djuren är slut. Företaget kan sedan förfoga fritt över djuren och själv tillgodogöra sig mellanskillnaden när de säljer djuren vidare. bild 10 Anmälarens bild på några av de 85 friska, pigga getter som omhändertogs i förebyggande syfte den 19 november 2013. Ett 10-tal skadades/omkom under infångning och en helt igenom olaglig transport. get med bakåtvrideet huvudDjurambulansens personal med hjälp av två poliser och djurskyddsinspektörerna Peter Stenberg och Alexandra Boijsen släpade getterna i hornen. En get skadades allvarligt men lastades ändå bland de första. Hon fick plågas på flaket först i tre timmar medan de övriga lastades efter och över henne plus ytterligare de två timmar som körningen tog. get med kvarbliven efterbörd Minst en av de högdräktiga getterna killade under transporten. Hur många killingkadaver som låg på Djurambulansens lastbilsflak vet vi inte. sålda för 20 kr st Getterna  ”överläts” till Djurambulansen i Skåne AB, Mikael Gustavsson, den 21 december för det facila priset av 20:- (!) st. Bara han vet vad de såldes vidare för och till vem. Det enda som finns är Mikael Gustavssons eget klotter på ett skrivark. Sista spåret på papperet finns på en produktionsplats i Spannarp. Ägaren av den har varken rapporterat in eller ut djuren. Getterna är försvunna. överlåtelse getter Det är länsstyrelsen som skall värdera djuren till marknadsvärdet. Vilket det nu än är så lär det i alla fall inte vara 20:–. Fakturor och kvitton saknas. Den geten som fick nacken sönderdragen brändes upp. getern är på tapeten Tidsmässigt sammanföll detta med att en mängd getkött dök upp på restauranger i Malmö. Slump eller? Nu vill inte polisen ha ansvar för djuren och en utredning skall vara klar i januari 2015 om att hanteringen av omhändertagna djur skall bort från polisens bord. För kostsamt och tidskrävande tycker polisen som inte heller anser sig ha kompetensen. ”Uppdraget ska, i den del som avser polisens uppgifter på djurområdet, redovisas i ett delbetänkande senast den 31 januari 2015. ” Kanske är det därför som allt fler djur tas ”om hand” på allt vagare grunder. Trissar man upp kostnaden kan länsstyrelsen äska mer pengar ifall de blir ålagda att betala för sina egna beslut när djurhanteringen flyttas från polisen. I Skåne åker bl a Sverker Olsson omkring och tar djur på egna ”diagnoser”. För några dagar sedan tog han några katter. Eftersom Sverker är rädd för katter, det har han personligen berättat för mig, ställer han gärna ”diagnos” på bild. Sverker O Sverker visar en bild på en katt i mobilen och säger: ”Den är döv, ja den är döv, reagerar inte när man… I stort sett döv.” Allt medan han febrilt tuggar tuggummi. Sverker Olsson anställdes i Hörby kommun i december 2002 utan några som helst meriter. Meriter behövdes inte heller vid ”arbetsövergången” till länsstyrelsen 2009. I en handvändning kan han och andra handläggare ruinera en privatperson utan rättslig prövning. räkning Varje hund och katt inbringar 200 + moms/dygn till Djurambulansen och polisen betalar. Än så länge. Fakturorna är saltade och belöper sig ofta på flera hundra tusen även för sällskapsdjur. Djur kan ”överlåtas” och sen säljas vidare eller slaktas. kalvfilé Omärkt kalv som uppenbarligen skall bli kalvfilé i egna och vänners frysboxar. Tidigare var det ytterst ovanligt att kommunerna deporterade hela djurbesättningar. Om en kreatursbesättning skulle avyttras gjordes det på plats. Nu skickas den ena besättningen efter den andra till privata företag. Två kreatursbesättningar hämtades i Halland i januari i år av Djurambulansen i Skåne AB. Den ena var mjölkkor. Personer med insyn i företagets djurhållning beskrev det som att korna fick det betydligt sämre och möjlighet/kunskap att mjölka fanns inte. Hundar och katter tas oftast av den anledningen av att de anses vara för många. Dvs man använder §16 som ett sätt att omhänderta djur, vilket saknar stöd i lagen. Missbruk av §16 (en teknisk föreskrift som infogats i den svenska djurskyddslagen och innebär att en person måste anses ”lämplig” för att få ha fler än 9 hästar, hundar eller katter) har uppmärksammas i direktiven som Eva Eriksson fick för översyn av djurskyddslagen med förslag att helt ta bort denna paragraf. En hundägare blev fråntagen sina hundar och hängdes ut i media där hundarna beskrevs som vanvårdade. cocker ”I rapporten står det att det saknades rena liggplatser. Det var så påtagligt att tikarna fick stå upp och ge valparna di på grund av den kraftiga nedsmutsningen på golvet.” Så står det i HD Vanligaste skälet att ta rashundar är skräpig miljö som hundarna påstås lida alldeles kopiöst av. Städning verkar inte vara något alternativ. Alla som någon gång fött upp en kull valpar vet att alla tikar står upp och ger di när valparna blivit litet större. Normalt beteende kallas det. Det är bekvämare för tiken och valparna får bättre plats. Ansvariga för omhändertagandet Malin Larsson och Henriette Bonde (igen) vet tydligen inte ens det.  Lägger tiken sig när hon hamnat i Djurambulansens alias SPCAs burar i Örkelljunga? Skulle inte tro det! För övrigt säger veterinärintygen att hundarna var fina. Om den digivande tiken sägs: välmående tik Alla hundar anses välmående och fina. Största felet är att en del har tandsten. Intressantare är den sista kommentaren i veterinärintyget. En chihuahua har ett utstående öga. Jag betvivlar inte att hunden borde ha fått någon form av vård men här räcker ännu en aktör upp handen och vill vara med på penningregnet. operation Jennyhills klinik erbjuder Djurambulansen/SPCA rabatt och operation föreslås bli inbokad följande vecka. Gissa vem som får betala och borde haft ett val att ta bort hunden eller välja en annan veterinär? Med stigande priser på djursjukvård och försäkringar får djurägare allt svårare att söka vård till sina djur. Då gäller det att rekrytera patienterna på annat sätt. Katter kan sällan omplaceras helt enkelt av den anledningen att utbudet av katter är stort. I Skåne överlevde därför bara 10% av katterna ett omhändertagande 2011. Varje katt genererade 3-4.000:-  innan de avlivades. fyra katterHenriette Bonde och Malin Larsson beslutar att fyra katter skall omhändertas vid ett ödehus. De hoppar över att polisen skall verkställa och ringer direkt till Micke Gustavsson som kommer och sätter ut fällor. hörsägen Någon riktig kläm på vilka individer som skall omhändertas verkar ingen ha. Om grannarnas katter (som säkert gärna jagar i ödehuset) åker med av farten räknas säkert bara som bonus. Till sist kommer det som är allra intressantast: Djurambulansen alias SPCA tänker sig att köra över myndighetsbesluten om vad som skall ske med djuren. Om myndigheten fattar beslut om avlivning tänker Micke överta djuren, vilket han i praktiken redan gör, och sedan sälja dem vidare. Det betyder att de är i så gott skick att de skulle kunna säljas och troligen är de i så gott skick att de aldrig skulle ha omhändertagits från första början. Men enligt lagen skall djuren säljas till marknadspris och pengarna tillfalla den djurägare vars djur man tagit. djur som ska avlivas Djur skall omsättas i flera led, därför att djur som stannar på en plats hos en ägare i ett helt liv genererar inte så mycket pengar. Därför måste djuren flyttas runt för att generera vinst och sysselsättning till så många som möjligt. Mikael Gustavsson och Petra Borg har fått §16-tillstånd till inte mindre än 300 hundar och 200 katter som skall skötas av ”volontärer”. Utbildad personal skulle äta upp vinsten.

29 svar till “Myten om det goda omhändertagandet”

 1. H8themall 25 januari, 2016 den 03:52 #

  Åt Sebastian W Borg upp den där kalven på bilden?

 2. Tomas Wennerhult 9 januari, 2015 den 07:02 #

  Saknar källhänvisningar och hittar inget om vem som står bakom denna blogg. Utan dessa uppgifter är det svårt att sätta tilltro till uppgifterna, hur sanna de än kan vara. Ett litet tips i all välmening.

  • forystablogg 9 januari, 2015 den 12:51 #

   Vad är det du saknar källhänvisning på?

 3. Kristina 8 januari, 2015 den 11:31 #

  Det är så mycket sakfel i den här texten så man vet inte vart man ska börja. I Finland sköts djurskyddet av den kommunala veterinären, polisen och den tjänsteinnehavare i kommunen som svarar för tillsynen över hälsoskyddet ( hälsovårdsinspektören) Ungefär som i Sverige med andra ord. Fast vi här har en Länsveterinär inte kommunveterinär och numera har vi djurskyddsinspektörer. Tidigare var det som i Finland. ( före 2009) Verkställande av omhändertagande ska ske via polismyndighetens försorg, detta innebär INTE att en polis måste komma och hämta djuren utan det kan ske via ex. den som har ett avtal med polisen. Då sker det genom polisens försorg. Vem som hämtar och förvarar djuren är polisen som bestämmer och denna tjänst upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling. Det var några av sakfelen.
  Så här såg den fina islandshästen ut i fötterna. Hästägaren dömdes för djurplågeri och samhällstjänst eller fyra månaders fängelse, vilket är i djurskyddsbrott ett relativt starkt utmätt straff.
  http://www.arbetarbladet.se/gastrikland/sandviken/sa-har-levde-hastarna

  • forystablogg 9 januari, 2015 den 12:56 #

   Det är olagligt för ex en transportör att på eget bevåg gå in i stallar, hagar etc. Hur skulle det se ut om det kommer en person med hästsläp och säger att de ska ta din häst? Inte heller djurskyddshandläggare har laglig rätt att ta med sig djur. Det är enbart polisen som verkställer. Men det blir slut med polisens djurhantering när polisens arbetsuppgifter skall renodlats. Det första som alla poliser vill ha bort är just djurhanteringen.

 4. Ruby Harrold-Claesson 22 oktober, 2014 den 09:37 #

  Jag läste det här blogginlägget, ”Myten om det goda omhändertagandet”, med stort intresse.

  Det är förträffligt att du drar paralleller mellan tvångsomhändertagande av djur och tvångsomhändertagande av barn eftersom i rättsstaten Sverige behandlas barn som handelsvaror – precis som djur.

  Detta uttalande bygger på mina erfarenheter från drygt 20 års arbete som ombud och offentligt biträde i LVU-mål samt ordförande i Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter – NKMR – För skydd av Familjers Rättigheter i de Nordiska länderna.

  Ruby Harrold-Claesson
  Jur. kand
  Ordf i NKMR
  http://www.nkmr.org

 5. P-O Larsson 21 september, 2014 den 12:12 #

  Detta borde ju gå att överklaga till domstol. Även om detta sker i efterhand så väcker det väl uppmärksamhet. Det är väl i många fall egenmäktigt förfarande eller något liknande.

 6. silvana kindberg 8 augusti, 2014 den 07:29 #

  SPCA/djurambulansen säger sig vilja överta dessa omhändertagna djur som ej blir sålda utan hotas av avlivning.
  När djur omhändertas skall djuren sälja till marknadsmässigt pris,omhänderföretagarna brukar få 3 veckor på sig för att sälja/slakta/eller på annat sätt avyttra djuren.Pengarna som blir för de omhändertagna djuren skall efter ev omkostnader betalas till de som djuren togs ifrån.
  Vill SPCA/djurambulansen som dom säger rädda avlivningshotade djur för att ge dom ett nytt hem står det SPCA/djurambulansen fritt att köpa dessa djur till marknadamässiga priser.
  Eller är detta en ny variant för att komma över djur gratis?

  • H8themall 25 januari, 2016 den 03:57 #

   Det vet du väl att gratis är gott?

   Fråga bara polisman Tom Johansson som roffade åt sig 88-årige Lars Borgströms hus!

 7. Djurägare 8 augusti, 2014 den 04:58 #

  Alla, som någon gång haft besök av djurskyddsinspektörer, vet hur otrevliga de kan vara. De tolkar lagarna som det passar dem och många av törs inte gå in till djuren, som de skall besiktiga. Ändå kan de påstå än det ena än det andra. Deras ord är lag och de söker upp något att anmärka på bara för att få komma tillbaks och håva in pengar till myndigheten. Har man en gång haft besök, så släpper de inte taget, de återkommer år efter år och hittar nya saker som de kan anmärka på.

 8. Solveig Bachler 7 augusti, 2014 den 09:14 #

  Är det någon som känner till mer om ett bolag i Halmstad vid namn Plenus Event AB?
  Jag vet att de är eventanordnare och knutna till Jägersro = Skåne.
  Någon började redan i mars 2013 att ”terra” mig vilket jag då polisanmälde och skickade med de sms jag fått vilka var helt otroligt sanslöst oförskämda, självklart blev det inget med det.
  Nu började det igen i juni i år, självklart gjorde jag en tilläggsanmälan vilket resulterade i ”nada”.
  Det är en manlig som tog kontakt 2013 och telefonnummret är 0768600911.
  Med tanke på att jag utsatts för kartläggning av jordbruksverket i mars i år efter att jag skickade in anmälan mot veterinärerna i ”getärendet” vilket jag ej kunde eftersom jag ej var djurägare men det blev ett dnr av det har inte jordbruksverket lagstöd för att göra en fullständig kreditupplysning på mig. Det har ljugits friskt kring det sen tog en högre chef över och sen dess är det tvärtyst trots att jag påminnt dem om att jag vill veta varför, de förnekar att det är gjort trots att Credit Safe bekräftar det, jordbruksverket skyller på kreditbolaget, en (jävla) soppa har de gjort. I våras samtidigt går Marcus Björklund ut med att nätverket ska kartläggas, att bla jag – namngiven på lst:s hemsida utsatt den för en spamattack. Det tvingades han förklara skriftligen till mig. Marcus chef tillverkar en youtubefilm – frukostdax eller vad den nu heter, med dockysåpadetagarna i vilken hon ”upplyser” om att en liten klick spyr galla i sociala medier, dvs galla för Malin W P = lagrum, rättsfall mm.
  Jag vet inte men kan misstänka att det här Eventbolaget kan ha något med det hela att göra på något sätt.
  Det finns ingen anledning i världen annars att de ska terrra mig och att polisen inget gör därför passar jag på här att fråga om det finns någon som har någon minsta info till hjälp åt mig.
  Jag misstänker att getärendet kan vara en stor bidragande orsak men det finns säkert fler.
  Jag har ju ”bråkat” en del gällande landets djurskyddstillämpning nu under några år.
  Jag har ju sagt sanningen om det som skett och sker länge.
  Jag vet att det som Astrid skriver om i detta inlägg endast är en liten, liten bit av all skit våra korrupta tjänstemän, till synes utan begrip lyckat göra i statens namn och där media belagts med munkavel.

  • ledsen 11 augusti, 2014 den 10:37 #

   PLENUS EVENT AB registrerades 2008 och gick mycket plus redan från början. Adress: Linjegatan3b BV, 302 50 HALMSTAD
   Tel: 035-106806

   Verksamhet: Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom försäljning, företagsaktiviteter och reklam.

   Ordinarie ledamot = Jan-Peter Chalenius

   Chalenius har mobilnummer 0768600911 och är även ordinarie ledamot i PLENUS MARKETING AB och INEJDEN EKONOMISK FÖRENING.

   Den ekonomiska föreningen ska syssla med detta:

   Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet i vilken medlemmarna deltar. Föreningen kommer att drivas genom att: – inom ramen för ett arbetsintegrerande socialt företag driva näringsverksamhet som verkar för att hjälpa människor som hamnat utanför det socila skyddsnätet, som på sikt syftar till att få dem tillbaka till arbetslivet. Detta ska ske genom olika former av sysselsättning både internt och externt. Arbetet kommer att ske i samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och sociala myndigheter. Verksamheten ska fylla de krav som sociala myndigheter, statliga och kommunala organ ställer eller kan komma att ställa på verksamheten. – försäljning av lättare tjänster som service till butiker samt försäljning av enklare tjänster som är vanligen förekommande vid camping- och konferensanläggningar. – möjliggöra medarbetares delaktighet i företagets angelägenheter och understryka deras möjligheter att påverka det dagliga arbetet. – anpassa sin verksamhet efter de behov och resurser som finns. Det innebär att de kan nyttja resurser hos personer som annars inte bli ianspråkliga, till exempel de som kan arbeta några timmar i veckan eller de som arbetar mycket långsamt. – i övrigt följa Tillväxtverkets definition av Arbetsintegrerande socialt företag.

 9. silvana kindberg 6 augusti, 2014 den 07:42 #

  Ringde SPCA idag ang cockervalparna,valparna kommer från polisen och priset per valp är 2500kr ,dessa valppengar skall sedan polisen i malmö ha.Fakturan för uppstallningen för cockervalparna plus transport mm kommer att faktureras polisen ,polisen betalar snällt med skattepengar,sedan krävs den riktige ägaren till cockervalparna på pengarna.
  SPCA säger att de ska överta djur som enligt myndighetsbeslut skall avlivas för att ge dessa djur ett nytt hem,.SPCA påstår att djurambulansen startat upp anläggningen i örkeljunga med ny personal för att kunna förbarma sig över dessa avlivningshotade djur.
  SPCA påstår sig vara en ideell förening som inte behöver betala någon hyra förräns det börjar fulla in pengar.
  Borg och Gustavsson står båda som innehavare av paragraf 16 tillståndet för att kunna ha 300 hundar och 200 katter på anläggningen i örkelljunga.
  Alla kostnader för omhändertagna djur som hamnar i SPCA s vård betalas via dina och mina skattepengar.
  Gustavsson har väl tänkt sig bli rikstäckande för att på så vis dammsuga sveriga på djur,därav anläggningen i örkelljunga.
  Gustavsson har under några år transporterat och uppstallat djur åt myndigheter i sverige.Gustavsson skall enligt gällande lagar ej få ha något avtal med stat eller kommun pga sina ekonomiska bravader,ej heller transportera mot betalning då han saknar yrkestrafiktillstånd.
  Gustavsson har inkasserat åtskilliga miljoner av svenska skattemedel på ett oärligt sätt,och om lagarna följs skall Gustavsson återbetala dessa skattemiljoner han inkasserat,var och en vet väl att om du får utbetalningar från staten eller kommun och det visar sig att du fått dessa pengar på oriktiga grunder blir du återbetalningskyldig och i många fall även åtalad,så nog behöver väl SPCA tigga pengar kanske.

 10. Sten-Arne Persson 6 augusti, 2014 den 12:57 #

  Svensk massmedia och alla våra partiledare i riksdagen och de korporativistiska organisationerna, LRF, Veterinärförbundet, Djurens Rätt med flera har i över två decennier med få undantag tigit om denna oerhörda psykiska och fysiska misshandel som utövats av det jag kallar djurskyddsterrorn mot svenska djurägare. Det är inte ens konstigt att Svenska folket fortfarande inte fattat vad som pågår. Som exempel kan jag berätta att Tomas Bresky strax innan han gick i pension och slutade på ”Uppdrag granskning” hade gjort ett program om ”djurskyddsterrorn” som stoppades bara några veckor innan sändning. Enligt Tomas Bresky är detta det enda program som han har gjort som inte har blivit sänt. Måste ”Danmarks Röst” börja sända kontinuerligt över Sverige för att svensken skall vakna till och inse allvaret i det svenska rättsväsendets förfall.

 11. Gullungen 6 augusti, 2014 den 07:00 #

  Under kommunens ansvar var bemötandet mycket bättre. Även om det inte var trevligt med anonyma anmälningar så var det inte lika hemskt som idag då inspektörerna gapar och skriker om allt möjligt. Det går inte att resonera med dem utan de gör utfall hela tiden. Dessa påhopp ser man aldrig i deras skrivelser utan de skriver andra saker. Men varför ska jag behöva lyssna på dessa tokiga anklagelser om de sen inte vågar skriva ner dem på papper?

 12. hanna 5 augusti, 2014 den 02:10 #

  Vad djurambulansen håller på med eller ej är jag ej insatt i. De tråkiga med alla dessa skräckhistorier är att själva syftet med djurskyddet försvinner. Alla ni som har åsikter och om djurskyddsinspektörernas insatser bör också fundera lite på varför djurskyddet finns. Andra gånger får man höra men varför görs inget, hur kunde man låta de gå så långt. Jag har aldrig jobbat som djurskyddsinspektör men jag har kollegor som har gjort på den tiden som det låg på kommunerna och inte på länsstyrelsen. Har läst rapporter från den tiden då jag jobbar mycket med lantbruk och tidigare gjordes miljöskyddstillsynen parallellt med djurskyddstillsynen. Vilket jobb de la ner de var inget slarv eller omhändertagande på lösa grunder och det tror jag faktiskt inte att det är nu heller. Att jobba som djurskyddsinspektör innebär att man ofta får ta obekväma beslut och ibland tar man fel och ibland, allt som oftast faktiskt tar man rätt beslut. Att sedan länsstyrelsen har avtal med oseriösa aktörer är bara att beklaga men sånt är inte så lätt att veta i förväg.

  Men till alla er som försöker smutskasta djurskyddsinspektörerna och jobbet de lägger ner tänk om och var lite mer öppensinnade. Utan djurskyddet i Sverige hade ännu fler djur fart illa och lidit i onödan.

  • susanna svensson 5 augusti, 2014 den 02:37 #

   Problemet med djurskyddslagen är att det är så många gummiparagrafer som gör att de kan tolkars lite hur som helst. Det är ofta det som ligger till grund att det blir så mycket fel när okunniga inspektörer löper amok. läste för någon vecka sedan om en 86 årig man som fått en massa katter omhändertagna pga stark amoniaklukt i hemmet pga brister i renhållningen av kattlådor. Min första tanke var varför denna man som uppenbarligen inte klarade av att varken ta han om sig själv eller några katter inte för länge sedan har fått hjälp av kommunen till stödboende för senila. De flesta grova fall av vanvård av djur beror på att ägaren blivit sjuk inte pga att ägaren är ond eller vill sina djur illa. Dagens moderna jordbruk är dessutom väldigt sårbart. Pryade själv på en grisgård på 70 talet utgödsling anläggningen pajjade och var trasig under nått dygn. Jag lovar det var inte bara grisarna som led pga det utan även vi som skulle sköta dom. Den anläggningen hade kanske 300 grisar i dag har sådana anläggningar 1000tals djur man kan bara tänka sig hur det ser ut i en sådan anläggning vid ex ett strömavbrott.

  • forystablogg 5 augusti, 2014 den 09:39 #

   Detta är inga ”skräckhistorier” utan representativt för flertalet omhändertaganden. Katten som Sverker ”räddade” är redan avlivad. Den vägde 6 kg och påstods ”tunn”.
   Djurskyddsinspektörernas jobb är att se till att vi har säkra livsmedel enligt det sk animaliedirektivet inte att jaga stackars katter och pensionärer.

  • Tarja 6 augusti, 2014 den 12:17 #

   Jag är ledsen men jag kan inte hålla med dig Hanna, för min del räckte det att inspektörerna kom hem till mig, jag behöver inte ”smutskasta” dom, det gjorde dom så bra själv.

   Hos mig traskade dom runt och pillade o klämde på djuren, alla befanns vara i uruselt skick, trots att inspektörerna utan omsvep berättade att dom egentligen inte kunde så mycket om dom olika djurslagen.

   Även mig bedömde dom, jag fick i kontrollrapporten läsa att jag var okunnig, oförmögen samt oärlig.
   Dessutom ringde dom en av traktens veterinärer och försökte boka tid åt mig, den veterinären ansåg sig dock inte ha tid för detta ”stora djurskyddsärende”

   Snacka om att bli smutskastad !

   Efter inspektionen var jag alldeles chockad, föll ihop och bara grät, jag grät mig igenom veckan som följde, trots att 2 st olika veterinärer besiktigade mina djur UA.
   Nu har det gått en tid efter inspektionen, men jag gråter fortfarande, för den ena djurskyddsinspektören lovade att dom skulle ” hålla på” länge med mig.. i flera år.

   Jag såg ett tv program från Sydafrika häromdagen, i djurskyddets namn fanns där lejonfarmer med ”klapplejon” för turister.
   I dessa parker ”arbetade” intet ont anande volontärer från hela världen, som trodde dom gjorde en insats för djurskyddet, när lejonungarna blev för stora skickades dom iväg till andra parker där turister fick skjuta prick på dom mot betalning.

   Som djurskyddet ser ut i världen och i Sverige idag så skulle jag nog våga mig på att påstå att djur lider och far illa alldeles i onödan.

  • tarja 6 augusti, 2014 den 02:40 #

   Ska man fatta beslut om att en människa ska få livslångt djurförbud, bli betraktad som djurplågare för resten av livet, omhänderta, omplacera, avliva och i vissa fall slakta undan stora djurbesättningar så bör man inte ”ta fel” ens ibland.

   Väldigt märkligt är att jag under inspektionen hos mig flera gånger fick frågan om jag inte ville omplacera mina djur, djur som först bedömdes vara i dåligt skick, ansågs stunden efter som fina och lätta att omplacera, gissa var inspektören tyckte jag skulle lämna dom ? Jo till Djurambulansen i Skåne.

   Döm om min förvåning var stor, när jag hittade denna bloggen!!

   Dagens djurskyddsinspektörer smutskastar sig själv och det som ska kallas djurskydd!

 13. Kenneth Erikson 5 augusti, 2014 den 10:43 #

  Tack för ditt viktiga och nödvändiga arbete att påpeka de brister som ingen tror finns i vårt välorganiserade och ”bästa” land. Du är verkligen värd all beröm för din kamp för djurens bästa.

  Mvh
  KE

 14. Lotta 5 augusti, 2014 den 06:31 #

  Det är väl inte bara Djurambulansen arbets orden kom ju från Länsstyrelsens inspektörer? Säg hellre när ska folk reagera över denna bedrägeri verksamhet över hela landet.

  • ledsen 15 augusti, 2014 den 07:42 #

   Tjuvarna är tre = Länsstyrelsen + Polisen + Djurambulansen

 15. Wolf is my Soul 5 augusti, 2014 den 12:50 #

  Reblogga detta på Wolf Is My Soul.

 16. Anna 5 augusti, 2014 den 12:33 #

  Råkar känna folk dom är anställda på SPCA:s anläggning….,,dom tjänar pengar Och är INGA volentärer!

  • ledsen 11 augusti, 2014 den 09:27 #

   Förneka inte att SPCA söker oavlönade volontärer för då gör du dig själv till åtlöje.

   SPCA och andra verksamheter som ”tar hand om” stulna djur letar alltid efter volontärer. Mer pengar hamnar i ägarnas/styrelsens fickor på det sättet.

 17. Johanna 4 augusti, 2014 den 09:49 #

  När FAN ska polisen reagera på Djurambulansens bedrägeriverksamhet? Eller de får också svarta pengar?

  • silvana kindberg 5 augusti, 2014 den 09:08 #

   Var och en skall fråga sig av vilken anledning polisen i västra götaland,skåne och halland samt rikspolisstyrelsen håller MGustavsson,djurambulansen i skåna ab bakom ryggen.
   Med Gustavssons ekonomiska oigentligheter skulle Gustavsson inte få några som helst uppdrag av myndigheter i sverige eller övriga eu då det ställs krav på bla dina ekonomiska förfarande.
   Rikspolisstyrelsen samt polisen i västra götaland,skåne och halland är fullt medvetna om Gustavssons ekonomiska oigenligheter samt att Gustavsson inte har eller aldrig haft något yrkestrafiktillstånd,detta visste alla poliser som deltog i upphandlingen och beslutade om att ge Gustavsson uppdraget att transportera och inhysa diverse djurslag.
   Jordbruksverket kan inte eller vill inte svara på frågan varför de godkänner transportörer som saknar yrkestrafiktillstånd samt att när de ansvariga på jordbruksverket får vetskap om att en transportör saknar yrkestrafiktillstånd ändå anser det okey att utföra transporter.
   Näringsdepartimentet ställde sig mycket frågande till att myndigheter använder sig av en transportör som saknar yrkestrafiktillstånd,speciellt med tanke på att näringsdepartimentet har ingett förslag på hur bla polisen skall kunna komma åt dessa olagliga transportörer på de svenska vägarna.
   Rikspolisstyrelsen slår ifrån sig och vill inte ta sitt ansvar ang upphandli gen med Gustavsson,polisen i västragötaland var fräck och otrevlig och hänvisade mig tillbaka till rikspolisstyrelsen och tyckte jag skulle ta reda på fakta.
   Med allt som kommit fram då det gäller hanteringen med omhändertagna djur där polisen,länstyrelsen och djurambulansen agerar samt att jordbruksverket ser för mycket mellan fingrarna kan väl bara handla om maktmissbruk och mygel för att flå djurägare på så mycket pengar som möjligt.

Trackbacks/Pingbacks

 1. Samhället vi inte vill ha | Astrids miljö- och samhällsblogg - 2 augusti, 2015

  […] ”djurplågare” men det gäller enbart privatpersoner och småbrukare. Annars faller myten om ”världens bästa djurskydd”. Och det kan inte […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: