Arkiv | Social RSS feed for this section

Irreversibel skada

8 Feb

Det ska vara en grävande journalist till att avslöja masspsykosen i samhället. Thomas Quick, de förträngda minnena och åtta mördare som gick fria. De apatiska barnen som bara fanns i Sverige och som genom ett under kunde botas med uppehållstillstånd. Och nu tonårsflickorna som plötsligt ”identifierar” sig som pojkar och, med läkares hjälp, förstör sina kroppar oåterkalleligt. Abigail Shrier skriver om transepidemin i USA, hur och varför det började och konsekvenserna. Hon skriver om de förvirrade tonåringarna, transaktivisterna på sociala medier, lärosäten och kliniker som bekräftar och förstärker flickornas självbild att det är inte bra nog att vara flicka/kvinna. Genom årtusendena har flickors och kvinnors kroppar ansetts ofullständiga och dåliga. Genom olika ingrepp har deras kroppar plågats på olika sätt istället för att bli bekräftade som de är. Ett skräckexempel är från Sverige i nutid när olika myndigheter går all in i transaktivism och påstår att män kan föda barn. Det kan de inte. Det är en kvinna som med hormoner och knivar modellerats för att passera som man.

Shrier skriver: ”Amerika har blivit en grogrund för masspåverkan av skäl som har att göra med vår kulturella bräcklighet och med att föräldrarollen har undergrävts, att experter är övervärderade, att oliktänkande inom vetenskap och medicin blir trakasserade, att det fria ordet kapitulerar inför ständigt förnyade attacker, att hälsovårdslagen har fått oanade konsekvenser och att en intersektionell era har inletts där individer som vill slippa tillhöra en dominerande identitet uppmuntras söka skydd i offergrupper.”

Författaren skriver att början av transepidemin sammanfaller med utgivningen av iPhone på marknaden. Hon skriver: Internet ger dem aldrig en dags – eller ens en timmes – frist. De vill uppleva romantiska höjdpunkter och svackor, men största delen av deras liv utspelar sig vi iPhone. De provar att skära sig. De blir anorektiker. Föräldrar tar dem till psykiatriker som förser dem med läkemedel för att vaddera deras missmod med bomull, vilket hjälper – såvida man tycker det är meningsfullt att inte känna någonting.”

Föräldrar uppmanas att ”stötta” barnen i deras nya identitet, barnen uppmanas ta avstånd från och bryta kontakten med sina familjer. Föräldrar hotas med om de inte använder barnets nya namn och pronomen så kommer barnet att ta sitt liv.

Shrier skriver: ”…den rådande epidemin bland tonårsflickor är atypisk (några anser inte att den över huvud taget uppfyller kraven för ”könsdystrofi”). Och de anser att tillämpningen av ”bekräftande terapi” antingen beror på att samhället sviker sina plikter eller att man har förklätt en politisk agenda till vård.”

På över hundra universitet i USA ingår hormoner i hälsoplanerna. Minst 87 collage och universitet tillhandahåller könskirurgi. En student som är deprimerad och uppsöker skolans kurator erfar att denne är expert på HBTQ. Diagnosen: hon är förmodligen ”trans”.

Det sk stopphormon som generöst skrivs ut är samma som används som kemisk kastrering. Men det låter inte lika fint. Man hämmar den normala bentätshetsutvecklingen vilket leder till benskörhet och även hjärnan påverkas. Vad det betyder på lång sikt vet man inte. Riskerna växer dramatiskt om en flicka får testosteron direkt efter stopphormonet. Resultatet blir nästan alltid infertilitet. Testosteronet, som måste tas hela livet, orsakar permanenta förändringar som skäggväxt och grövre röst vilket inte går att ändra tillbaka om tonåringen ångrar sig. Vilket tonåringar ofta gör.

Enkla jobb

7 Okt

I Sverige har vi en vurm för att ta hand om allt och alla om så föremålet för vår omsorg skall dö på kuppen. Omhändertagandeindustrin skall hållas igång till varje pris. Det gäller djur, barn, asylsökanden och tiggare. Det finns naturligtvis andra grupper med behov av omsorg men de genererar inte pengar för enskilda ”välgörare”.

Problemen hopar sig med migrantströmmen som i avsaknad av utbildning sökt sig till det land på jorden där minst behov finns för deras tjänster. I Sverige står hjälparna på rad men mest av allt tjänar de själva. Redan för elva år sedan skulle LRF ordna 4000 nya jobb på landet till invandrare. Jag misstänker att det gick sådär och att miljonerna hamnade hos någon projektledare.

lrf-projektI år var det dags igen. Det förra klena resultatet ansågs nog vara tillräckligt gömt och glömt för att nya pengar skulle kunna genereras på en repris. LRF fick 3 miljoner för ”en förstudie för att undersöka intresset bland medlemmarna när det gäller att erbjuda boende- och praktikmöjligheter på den egna gården”. Det fanns kritiska röster. När jag gjorde efterforskningar om resultatet visade det sig snällt sagt vara tunt. Den som beviljade de pengarna måste ha mycket dimmiga begrepp om hur ett modernt lantbruk sköts. ”Landsbygdsbor har en tradition av att hjälpa och ställa upp. Därför var det självklart för LRF att svara ja när regeringen frågade om man var beredd att arbeta med flyktingfrågan”, säger Helena Jonsson.  Jag har känslan att vi inte ens kan hjälpa oss själva när posten inte längre kommer fram och bredbandet klipps, än mindre betala folk utan utbildning för att göra arbeten för hand som redan utförs av maskiner. Förstudien skulle vara klar i mars. När jag efterfrågade den så hade det mesta gått till projektlöner. Något resultat väntades inte förrän i slutet av året.

Livsmedelsindustrin fick en miljon för att skapa ”snabbspår” för invandrade slakteriarbetare.

noll-av-hundraOoups… det gick visst inte så bra det heller. ”Vi har konkreta fall där en person skickades ut till grisslakteri och vände i dörren”, säger Marie Söderqvist VD på Livsmedelsföretagen och skyller på arbetsförmedlingen. Ja, det tänkte vi inte på…

Det ultimat enkla jobbet frodas emellertid redan i Sverige och sysselsätter tusentals migranter. Det kräver inga förkunskaper eller språkfärdigheter. Vem som helst oavsett ålder eller handikapp kan utföra det. Man behöver inte redovisa några inkomster för skatt eller moms, inget krav finns på kassaregister, deklaration eller arbetsgivaravgifter. Ännu bättre är att företagandet inte behöver betala sina egna kostnader för sophämtning, avlopp etc.

mangdubblatsDessvärre kan man aldrig vara säker på var pengarna hamnar i slutändan. Många ser här sin chans att tjäna stora pengar. Uppdrag granskning och polisens egna spaning visar på att de stora beloppen hamnar hos någon välbeställd och skrupelfri. De zigenska tiggarna från Rumänien och Bulgarien utnyttjas hänsynslöst av män som ofta är släkt eller grannar.

skarmklipp-2016-10-06-10-55-03En boss ”äger” de bästa centrala tiggarplatserna där han placerar ”sina” tiggare. De får lämna ifrån sig pass, pengar och annat som folk skänker. Handikappade får mest. Även minderåriga används. Många sover i bilar.

skarmklipp-2016-10-06-11-05-57Blinde Mitko Lliev lurades till Sverige men återkom lika fattig som han åkte. Hans gode vän Toni, som hade lever- och synskador från träsprit, var också en i bossens stall. De tiggde tolv timmar varje dag.

skarmklipp-2016-10-06-11-07-42Toni avled dagen innan intervjun i hembyn gjordes. Tiggarna och deras familjer hotas med våld om de avslöjar något om bossarna. Det är de här människorna som dina pengar i muggen binder vid gatan.

skarmklipp-2016-10-06-12-26-52Men det är här de slutligen hamnar.

En värld som strider mot all logik

25 Sep

Det handlar inte om Alice i Underlandet, som man skulle kunna tro, utan Sverige 2015 där politiker och tjänstemän tappat all vett och sans. I juni besökte jag romernas stora läger på den ockuperade tomten mitt i Malmö. Den lär vara norra Europas största. Jag uppskattade antalet personer där till 400 st. Det antalet bekräftas nu i Uppdrag Gransknings reportage 23 september av romerna själva.

containrarContainrar och toaletter har bekostats av frivilliga men de används inte.

soporContainern är tom men drivor av sopor ligger utanför. När TV filmar börjar folket plötsligt städa.

toalettVilka ”de” är som förväntas komma och städa toaletter förklarar inte den unge mannen. Vi och romer har ju lite olika syn på renlighetsregler och romer får inte visa andra att de går på toaletten.

hukarDe hukar hellre i buskarna. Därför hjälper det inte att sätta upp toaletter. Problemet uppstår överallt. Skolgårdar, skateramper, områden bakom affärer förorenas och rastplatser stängs.

kyrkogårdenGranne med lägret i Malmö är S:t Pauli kyrkogård. Där hämtar romerna vatten i kyrkogårdens kannor, tvättar kläder, uträttar sina behov och tonårstjejerna säljer sex. Det är inte kul för personalen som skall städa och Malte Sahlgren är en av många som har klagat i skrivelser till kommunen.

Länsstyrelsen i Skåne har gått emot Malmö stad som ville stänga lägret av hälso- och miljöskäl. Beslutet överklagades men förlorades även i nästa instans. Markägaren har polisanmält och i en brottsutredning får polisen fastställa identiteter. Av någon anledning tog det sex månader att anmäla så lägret hann växa. Polisen har inte gjort något än p.g.a. alla sprängningar i Malmö, säger polischefen.

anmälanDäremot var länsstyrelsen snabb att kolla alla bilar och tält efter djur och ryckte ut med full styrka.

polisenJanne Josefsson låter uppriktigt chockad över att länsstyrelsen bryr sig mer om djur än om människor.

kontrollÄven Tobias från nätverket anslöt. Malin Larsson konstaterade att allt var utan anmärkning. De såg en katt på håll. Råttorna nämndes inte. I alla fall hittade polisen tjuvgods i en bil.

RentDetta kan nog bara hända i Sverige. En markägare får sin tomt ockuperad av utländska medborgare, Kronofogden kan inte agera utan namn, polisen får inte ta namn, stadens jurist är bakbunden. Handlingsförlamade myndigheter är bara förnamnet.

polischefenI nedanstående ljudklipp intervjuas forskaren, debattören och författaren Karl-Olof Arnstberg. Det kan höras i sin helhet under rubriken RML intervjuar. Vi tänker säkert fel. Romerna vill inte bli svenskar. Fast arbete är skämmigt, livet är klanen och sammanhållningen och deras renhetsregler är inte samma som våra.

Samhället vi inte vill ha

2 Aug

Om politiker och tjänstemän fattar fel beslut så är det en oskriven regel att det pratar vi inte om i Sverige. Istället låtsas PK-media som att kritikerna istället är de moraliskt förkastliga. Visar vi exempelvis att myndighetspersoner, som har betalt för att skydda djur, istället plågar djur, så blir det total mörkläggning. Polisen lägger ner anmälningarna med vändande post. Domstolarna har politiska order att fälla allt fler ”djurplågare” men det gäller enbart privatpersoner och småbrukare. Annars faller myten om ”världens bästa djurskydd”. Och det kan inte tillåtas.

Vi får inte heller prata om integration och invandring. Då är vi rasister. Vi får inte tala om kostnader, då ”ställer vi svaga grupper mot varandra”. Alla som har ett eget hushåll vet att med en begränsad budget måste man prioritera. Vill vi satsa på något så får vi avstå från något annat. Politikerna agerar dock som om det finns en bottenlös brunn att ösa resurser ur. Ska vi maximera utfallet av lycka och minimera utfallet av lidande (utilitarism)?

Frågan är om vi verkligen satsar på de mest skyddsvärda. Eller lägger vi oerhörda resurser på grupper som har det relativt sett ganska bra. Och det kommer dessutom att få oöverblickbara konsekvenser.

Sverige tar emot flest ”ensamkommande barn”. De flesta kommer från Afghanistan och Somalia. Drygt 80% är  unga män och 75% fick asyl 2014. De är väldigt kostsamma. Det handlar om ca 1.900:- per dag och person och det dubbla om mottagande kommun placerar i en annan kommun. En sk utslussningslägenhet kan kosta skattebetalarna 68 850 kronor per månad för en etta. Pengarna, som hamnar hos privata företagare som blir stenrika, tas ur biståndsbudgeten. 1.900:- räcker till att vaccinera 1.000 barn mot mässling. Dvs för den summan en ung man, som lyckats tas sig ända till Sveriges gräns, kostar under första året, kan vi välja att vaccinera 365.000 barn  mot mässling. 2013 dog ca 400 personer, de flesta barn, varje dag i mässling.

Vi vill också gärna framhålla att vi är mest jämlika. I Sverige skall män och kvinnor ha samma möjligheter. Nu kommer de unga männen från länder där det absolut inte är en självklarhet. Av naturliga skäl är det inte flickor och kvinnor som kommer. Om flickor inte få gå kvar i skolan utan gifts bort som 13-åringar, blir gravida och  inlåsta, hur skulle de kunna? Segregationen och ojämlikheten smyger sig på i Sverige när beslutsfattarna faller undan för mullornas krav.

”Religion och kultur blir återigen argument som tillåts att motarbeta jämställdhet och likabehandling av män och kvinnor”, skriver Sara Mohammad. Åter blir det flickor och kvinnor som drar det kortaste strået. Trots att de kommit till Sverige.

”Skilda badtider är inte är någon enstaka detalj, utan en del av ett systematiskt och metodiskt arbete som islamister bedriver. En vanlig åsikt är att ”muslimska kvinnor ska få leva på samma sätt som de alltid har gjort”. Det vill säga under hijaber, burkor och i separata utrymmen när de befinner sig utanför hemmet.”

Skärmklipp 2015-06-01 11.44.13Rim slutade skolan och blev bortgift när hon var 13. Från dokumentären ”Inte som min syster” av Leyla Assaf-Tengroth.

Skärmklipp 2015-06-01 11.46.23Männen har sin frihet.

Skärmklipp 2015-06-01 11.47.10Men kvinnorna blir fångar i sina hem.

Skärmklipp 2015-06-01 11.47.13Pojkarna som uppfostrats till att de är mer värda än sina systrar ändrar naturligtvis inte uppfattning bara för att de kommer till Sverige.

Skärmklipp 2015-06-01 11.48.37Rims man tar sin frihet för självklar. I den friheten ingår att bestämma över sina fruar, systrar och döttrar. Han ser inget konstigt i det.

Skärmklipp 2015-06-01 11.51.27Rims pappa var nära att slå ihjäl lillasystern då hon inte ville gifta sig med den  man han föreslagit.

Skärmklipp 2015-06-01 11.52.02Mamman förmådde inte skydda sin dotter.

Skärmklipp 2015-06-01 11.52.17Hon blev själv misshandlad till medvetslöshet.

Skärmklipp 2015-06-01 11.54.41Kan det uttryckas tydligare? Varför tar vi inte kvinnors och flickors parti och försvarar deras frihet?

Skärmklipp 2015-06-01 11.55.47Lillasyster Dalidas uppror var nära att kosta henne livet.

Skärmklipp 2015-06-01 11.56.13Skärmklipp 2015-06-01 11.56.23Farbrodern gav henne alternativ.

Skärmklipp 2015-06-01 11.56.27För att självmant ta sitt liv.

Skärmklipp 2015-06-01 11.56.32Valfrihet för kvinnor.

Skärmklipp 2015-06-01 11.56.37Till slut tog hon gift och var nära att dö. Igen.

Skärmklipp 2015-06-01 11.56.43Ett öde värre än döden och tänkte på sin syster.

Skärmklipp 2015-06-01 21.38.51Där männens heder är mer värd än kvinnornas liv.

Skärmklipp 2015-06-01 21.39.30Låt inte medeltida värderingar ta över i Sverige!

Skärmklipp 2015-06-01 21.44.09Skärmklipp 2015-06-01 21.44.11Då vet vi inte var vi hamnar.

Skärmklipp 2015-06-01 21.44.51Om vi överger våra värderingar öppnar vi upp förtryck.

Skärmklipp 2015-06-01 21.45.20Det är naivt att tro att de unga männen som kommer hit förväntar sig något annat här. De har sin kvinnosyn klar.

Skärmklipp 2015-06-01 21.45.40Vi väljer nu vilken samhälle vi vill leva i. Vågar vi inte välja blir det garanterat ett vi inte vill ha.

Läs vad Sara Mohammad skriver: ”När jag var 6 år blev jag könsstympad med ett gammalt rakblad utan bedövning. Under hela min uppväxt bestämde mamma hur jag fick klä mig. När jag blev 16 år tvingades jag bära slöja för att få börja på gymnasiet. Varje fredag fick vi höra imamer mana på våra pappor och bröder att begränsa vår frihet för männens heders skull. När jag blev 17 år var det min tur att bli bortgift mot min vilja. Min 18-årige bror riktade en laddad Kalasjnikov mot mitt huvud för att tvinga fram detta äktenskap med en mycket äldre man, som jag aldrig hade sett förut.”

 

 

Den nya staden

19 Jun

Sverige blir allt mer likt övriga världen. När jag liftade runt Europa på 70-talet förundrades man över slumområden med enkla skjul. Häromdagen besökte jag Malmö som nu har ett helt kvarter med hundratalet skjul, tält av presenningar och gamla husvagnar.

DSC05264Om det bor fyra personer i varje ”hus” så bor det minst 400 där. En hel liten stad i staden alltså.

DSC05275När jag gick förbi vid halv sextiden på eftermiddagen återvände kvinnor och äldre gående från jobbet. Ensamma män kom i bilar. Efter besök på arbetsförmedlingen?

WP_001301Framför centralstationen. En helt ny yrkesgrupp.

DSC05270Fascinerande att se hur enkelt det går att ockupera en tomt mitt inne i Sveriges tredje största stad. När jag semestrade i England för några år sedan tvingades jag stanna på kvällen när regnet öste ner när vi inte hittade campingen. Vi bestämde oss för att sova i bilen. Det tog kanske 20 minuter innan en polisbil dök upp och en vänlig kvinnlig polis undrade vad vi gjorde där. Intillboende hade slagit larm.

”Husen” vid Industrigatan står vägg i vägg. Förut hette det zigenare, sen romer och därefter eu-migranter. Hur som helst, folket här är nog inte ute efter att bli svenskar.

DSC05287Släktsammanhållningen är stark, utbildning står inte högt i kurs, barnäktenskap är vanliga. Just här har det satts ut sopcontainrar men renhållningsavgiften faktureras knappast användarna.

BajsDet som vi anser tabu verkar vara helt naturligt för de tillresta. En verklig kulturkrock alltså. Det är vuxna människor det handlar om. Uppenbarligen saknar saknar de elementära kunskaper om vår sociala kod att så här beter man sig inte.  Även om det är ett accepterat beteende i hemländerna så är det det inte här. Här plockar vi to m upp efter våra hundar. Redan när de stiger ombord på bussarna till Sverige skulle det ges information om vad man får och inte får göra. En vän berättade häromdagen att de har samma problem i lilla Svedala. Tiggarna skiter i barnens lekstugor i parken.

Länsstyrelsen i Skåne har satt P för att vräka lägrets innevånare som kommunen ville. Vi får se vad som händer när bosättarnas barn anländer och skall gå i skolan. Hoppas de inte blir mobbade. För att inte tala om när det kommer husdjur. För så här kan väl inte en hund bo?

Plågad och skadad av makten

10 Dec

anders thelin

Anders Thelin är läkare och en av författarna till den uppmärksammade boken ”Vi har avlivat din häst. Den ligger under presenningen.” Ladda ner boken här!

Han skriver:

”Vi har kunnat se TV och läsa i tidningarna om en familj i Sandviken som på felaktiga grunder anklagats för sexuella övergrepp mot de egna barnen, vilka omedelbart omhändertagits av socialnämnden samtidigt som mannen i familjen burats in i ett antal dagar.  Efter hand visade det sig att alltsammans initierats av en nära släkting och att socialsekreterarna inte gjort någon riktig utredning utan i stort sett själva fabricerat (klippt och klistrat) bevisningen. Forskare som sysslar med sociallagstiftningens tillämpning säger att detta är vanligt och att de flesta socialsekreterare saknar kompetens för att göra objektiva utredningar.

oskyldigt anklagadDetta är förfärligt! Förfärligt därför att de människor som på dettas sätt råkar ut för maktens inkompetens skadas för livet. I bästa fall läker skadorna med viss ärrbildning. I sämsta fall kommer de som drabbas att leva med oro och ångest under resten av sitt liv.

I Sverige är offentligt anställda tjänstemän extremt väl skyddade och kan nästan aldrig ställas till ansvar. Ofta ber de inte ens om ursäkt. I Sandvikenfallet har kommunalrådet offentligt bett om ursäkt, men jag är inte säker på om han förstått vidden av den skada hans organisation vållat en enskild familj. Ett rimligt skadeståndbelopp borde kanske vara ett par tre miljoner kronor. Tjänstemännen borde ta en del av detta och dessutom placeras om till andra arbetsuppgifter där kompetensen räcker.

Inom djurskyddet, som återkommande diskuterats på denna blogg, sker inte sällan övergrepp av likartad karaktär. Skillnaden är att det då gäller djur och att djuren ofta t o m avlivas innan ärendet är ordentligt utrett och prövat i oberoende domstol. Bakom djuren finns människor som kan uppleva samma sak som det familjen i Sandviken fick uppleva.

Likheterna är många. De tjänstemän som skall utreda djurskyddsärenden och genomföra inspektioner saknar alldeles för ofta tillräcklig kompetens. Socialsekreterarna har i varje fall en viss akademisk utbildning. Djurskyddsinspektörerna har ofta en mycket medioker utbildning och saknar liksom socialsekreterarna ofta helt förmåga att objektivt bedöma ett ärende. Ofta handlar det om att klippa och klistra bevisning så att det passa den utgång man önskar sig.

Liksom socialsekreterarna som enligt gällande lag och regler i första hand är till för att hjälpa enskilda individer så bortser ofta inspektörerna från detta och uppträder som utpräglade inspektörer där kontrollen är det viktigaste inte företagsutveckling, coachning eller entusiasmerande.

En människa som råkar ut för en händelse av den här karaktären och känner sig orätt anklagad, utpekad och kränkt blir med psykologisk och medicinsk terminologi stressad. Efter en sådan händelse kan en ny kontakt med myndigheten, eller förväntade kontakter också framkalla stress. Ja stressfenomen kan också uppträda hos personer som bara hört talas om vad som kan hända när de får kontakt med myndigheten i fråga. Denna typ av stress kallar vi kognitiv stress.

Stressen kan upplevas som oro i bröstet, hjärtklappning, sömnstörning. Ofta återkommer tankarna hela tiden till det som upplevs som ett hot. Vi vet ganska bra vad som händer i olika hjärncentra och hur hormonerna strömmar ut i blodomloppet. I den akuta situationen kan människor reagera högst olika beroende på tidigare upplevelser, personlighet och s k socialt stöd. Vi brukar säga att man har olika förmåga till coping. D v s förmåga att hantera en akut stressituation. Så är också fallet i det längre perspektivet.

Människor som redan är störda eller har psykiska besvär kan vid akut stress reagera med stor kraft och situationen kan bli farlig för de berörda tjänstemännen. Detta är en realitet på socialkontoren och på försäkringskassan där man utvecklat system för att säkra de anställdas fysiska säkerhet. Djurskyddsinspektörer kan också berätta om hur de hotats eller blivit slagna. Än värre saker kan hända — tandläkaren i Värnamo sköt kronofogden!

Vår förmåga till coping beror på flera faktorer, bl a vår personlighet. Somliga är mer eller mindre s k typ-A människor. Tävlingsinriktade, dynamiska, snabba, hatar att stå i kö eller ligga bakom en bil som inte kör tillräckligt fort. Stressade typ-A människor reagerar med ilska och handlingskraft. De går till motattack ofta med kreativitet. Men deras stress har också ett pris. Det finns forskning som visar att typ-A människor har en ökad risk för hjärtsjukdom.

Andra människor reagerar med passivitet, anklagar sig själva och blir nedstämda. Vi brukar kalla dessa för typ-D människor. Vid stress utvecklar de ofta långdragna besvär, sömnstörningar, dysfori och ibland depressioner. Typ-D människor har också en ökad risk för hjärtsjukdom men dessutom ökad risk för psykisk ohälsa och möjligen också en ökad cancerrisk. Att leva med långvarig stress är en påtaglig hälsorisk.

De flesta av oss befinner sig någon stans mitt emellan dessa ytterligheter. Men observera, en kränkning av den art vi här talar om lämnar ingen människa oberörd och ju mer vi får höra om offentlig verksamhet som går snett desto mer misstänksamma och stressade blir vi när något hotfullt kommer oss nära.

De människor som skall ingripa i andra människors liv måste ha en adekvat utbildning och empatisk förmåga. De måste också kunna objektivt hantera olika typer av information. Kunskaper om vad man gör med de människor man möter måste bli mycket större. Inom sjukvården brukar vi säga Nil nocere, att aldrig vålla skada är högsta prioritet!”

Mindre värde än en hund

15 Okt

Den 28 april 2012 dog 15-åriga Donia Hassan ensam i sin säng med dubbelsidig lunginflammation på hästgården i Torna Hällestad utanför Lund där hon var familjehemsplacerad. Donia hade då varit sjuk i nästan tre veckor utan att få någon som helst vård. Läkarbesöket som var bokat till den 27 april blev inte av. På kvällen hade familjen gäster. På natten fick Donia det smärtstillande läkemedlet Naproxen av familjhemspappan Peter. På förmiddagen dagen därpå, klockan 11, hittade han henne död i sängen.

Jaana

Förmodligen hade Jaana Alvesparr inte tid att följa Donia till läkaren, fullt upp som hon hade med att prioritera hästaktiviteter. Hon driver sedan 1990 ridskola på gården för 160 ridande/vecka och ca 30 hästar. Hon är också engagerad i Falsterbo Horseshow, Malmö City Horse Show, Spring Tour, Stävie Ryttarspel har utbildningar, är banbyggare, tränare och domare mm mm.

Obduktionen av Donia visade att hon dog av av Lemierres syndrom, en halsinfektion som kan få ett blodförgiftningsliknande förlopp, men som hade kunnat hävas med antibiotika. Dödsfall är sällsynta.

Donias mamma Annina Karlsson och Donias storasyster polisanmälde socialnämnden i Simrishamn för vållande till annans död, men deras anmälan lades ner.

– Två åklagare har lagt ner anmälningarna. Polisutredningarna har bara lagts ner, säger Annina Karlsson.

– Man brukar ju göra en polisanmälan och utredning  när någon dör i ett privat hem, men det har man inte gjort här. I stället slängde man bort och tvättade allt, ända in i byrålådorna. Så när jag kom för att hämta min dotters saker så var det nästan sterilt i rummet där, berättar hon.

– Hennes skolväska och allt var tömda, det kändes väldigt konstigt. Jag skulle få en ”rapport” sades det.

Donia

Socialstyrelsen riktade skarp kritik mot Simrishamns kommun.

Donia6a

Jonas Terje, Socialstyrelsen, sade till Radio Kristianstad:

– T. ex så står det i avtalet att det skall vara ett kvalificerat familjehem Det skall finnas en vuxen hemma heltid med barnet och det skall inte finnas andra placerade barn. Här visar det sig att de vuxna har haft fullt upp med annan verksamhet och dessutom upp till fem andra placerade barn under den här tiden som flickan var placerad. Det här har man uppmärksammat men man har inte gjort något åt det.

Från den 28 februari 2012 till 13 mars var fyra barn placerade i hemmet, och fem barn efter den 14 mars fram tills Donia dog. Familjen har fyra egna barn.

En genomförandeplan måste innehålla hur kontakter med skola, hälso- och sjukvård bl a skall skötas.

Kommunen gjorde inte heller en egen utredning av familjehemmet utan förlitade sig på det privata vårdföretaget Attendo på det faktum att familjehemmet redan godkänts av andra kommuner, men så får det enligt Jonas Terje inte gå till:

– Man måste själva göra en egen utredning, man måste själva se till att det finns en genomförandeplan, man måste själva följa upp vården.

Donia tvingades att vistas på sitt rum när fosterföräldrarna inte var hemma. Kommunen betalade 2.800:- per dygn för att fostermamman skulle vara hemma på heltid med henne. ”Rumsarresten” motiverads med att barnen kunde komma i konflikt med varandra. Att det inte skulle finnas andra barn var också en del av avtalet som alla struntade i och Donia fick betala för.

Socialnämnden hade bara två kontakter med Donia under placeringstiden och var därför ”lyckligt ovetande” om hennes situation. Bristen på dokumentation renderar nämnden allvarlig kritik.

Hon hade dubbelsidig lunginflammation och körtelfeber, men hade inte fått någon sjukhusvård trots att hon länge varit mycket sjuk.

Donia2

Varken Simrishamns kommun som tvångsomhändertog henne eller Attendo Care, som stod för familjehemmet, vill ta ansvar för hennes död.

Donia4

Donia var omtyckt, hade inga drogproblem eller liknande, men tvångsomhändertogs pga omständigheter i familjen. Systern lyckades rymma från sitt fosterhem och flyttade utomlands med mamman. Donia blev kvar.

Donia1

Enligt systern Cecilia Hassan hade fostermamman aldrig sett någon så sjuk. Mamman och systern berättar att Donia hade ont när hon andades och tappade rösten. Hon hade inte tagits till sjukhuset.

I slutet av mars 2012 får Donia en halsinfektion. Vid påsken är hon så sjuk att fosterföräldrarna får rådet att åka till akuten. Först tre dagar senare tar de henne till husläkaren och hon får diagnosen körtelfeber. Donia blir allt sjukare men varken Attendo Care eller Simrishamns kommun reagerar. Fostermamman anser att Donia behöver proteindrinkar. Hon ringer husläkaren för att få ett recept, men får inte tag på honom. Två dagar senare försöker hon igen. Samma dag hittas Donia död i sin säng. Fosterfamiljen larmar först Attendo som larmar SOS-alarm. När ambulansen kommer är Donias kropp redan likstel.

Attendo Care vill inte låta sig intervjuas. Man anser dock att fosterfamiljen följt sjukvårdens rekommendationer. I Simrishamn säger socialnämndens ordförande Stefan Lamne att han inte har tid att prata. Kommunstyrelsens ordförande Anders Johansson (m) vill inte kommentera eftersom det är sekretess och det är ”myndighetsutövning” under socialnämnden.

Donia 5

Om Donia varit en hund eller katt som nekats vård hade ägaren fråntagits alla sina djur och belagts med livslångt djurförbud. Eller inte. För det gäller att ha goda kontakter. Som god vän till Mattias Gårdlund löper nog inte fostermamman ens någon sådan risk.

Tillfället (eller lagen…) gör tjuven

4 Okt

Ingrid Arenander

När lagstiftarna utgår från att människor är ärliga så går det illa. Paradox tänker ni. Om alla människor vore goda och ärliga så behövdes ingen lag, eller hur? Jag har alltid hävdat att när lagstiftningen ger utrymme för företagsamma att sko sig på det allmänna så kommer det att ske när allmänna medel betalas ut okritiskt eller helt i avsaknad av granskning från försäkringskassa, polis, kommun osv.

Det gemensamma för denna typ av lagar är att syftet är gott och behjärtansvärt. Men eftersom inte alla människor är ärliga så kommer det att uppstå en marknad där personer och företag skor sig på det allmänna.

tjänar miljarder

Exempel på sådan lagstiftning är den sk assistensreformen LSS som infördes 1994 för funktionshindrade. Ett lyft naturligtvis för den gruppen men snabbt växte assisensföretagen upp som svampar ur jorden och tog för sig. Uppfinningsrikedomen var stor för att undandra sig skatt och skaffa sig vinster genom att utnyttja luckor i lagen. I en granskning som Västnytt gjorde 2012 fanns det  ensamma bolagsägare som gav själva nästan åtta miljoner i aktieutdelning.

försäkringsbluff

Dessutom genomförs rena bedrägerier i mångmiljonklassen.

Lyssna på Ingrid Arenanders tänkvärda krönika från Washington ”Se upp för polisen”.

”Trafikpolisen i Washington har en lukrativ verksamhet som bygger på omvänd bevisföring. Med parkeringsvakter, övervakningskameror och hastighetskontroller bötfäller de bilister för verkliga eller påstådda förseelser. Inga småsummor: 1,2 miljarder kronor förra året. En av de högst ansvariga säger i en granskningsrapport att det fina med trafikböter är att den som fått dem är skyldig tills dess han kan bevisa motsatsen. Det har funkat bra för oss tillägger myndighetspersonen. Eller ta nått som kallas ”förverkande av medborgerliga tillgångar”. Det är en riktig kassako för polisen. Det har Washington Posts undersökande reportrar tagit reda på. För länge sen införde justitiedepartementet regler där avsikten var att polisen skulle få beslagta pengar som de misstänkte kom från narkotikabrott. Reglerna utökades sen till att polisen kunde beslagta alla möjliga tillgångar som skulle kunna användas för att finansiera brott, bilar och smycken t. ex. Nu har det gått överstyr. Polisen kan stoppa vem de vill som de tycker verkar misstänkt och lägga beslag på tillgångar. Sen 2001 har polisen tagit in mellan 17 och 18 miljarder kronor från folk som inte är åtalade för någonting. Omvänd bevisbörda gäller här också. Polisen behåller pengarna tills den som blivit av med dem kan bevisa att pengarna var deras. Det kan ta åratal att få rätt mot polisen. Myndigheten drygar ut den egna kassan med beslagen och polisen letar snarare efter offer med mycket pengar än folk som bryter mot lagen. Det säger i alla fall de tjänstemän på justitiedepartementet som konstruerade regelverket för mer än 30 år sen. Systemet har löpt amok skriver de. De är korrupt och perverst. Det måste upphöra. Vad ska man säga? Se upp för polisen!”

Kanske har det svenska djurskyddet haft ovanstående som modell. Det låter i många stycken väldigt välbekant. Vi har också skrivit in i vår svenska djurskyddslag att kostnader för beslagtagna djur får förskotteras av allmänna medel. Det har uppstallare och transportörer tagit fasta på.

miljonavtalI Skåne hamnar åtskilliga miljoner hos Djurambulansen i Skåne AB. Att företaget ständigt ligger efter med skatterna och ägaren har flera domar sedan tidigare verksamheter har inte hindrat polisen i tre län att skriva lukrativa avtal med företaget. Egentligen får man bara köra rundor hemma på gården eftersom yrkestrafiktillstånd saknas. En polisutredning pågår om detta i Skåne.

Den som skrivit på avtalet för Skåne, ekonomidirektör Peter Tallinger, säger sig inte haft en aning om domarna och skyller på rikspolisstyrelsen som i sin tur skyller tillbaka och säger att ansvaret ligger på de lokala polisdistriktens upphandlingssektioner. Peter Tallinger verkar ta det hela med en klackspark och försöker släta över så gott det går.

En lustighet i sammanhanget är att Djurambulansens uppdrag utgår från beslut som fattas av länsstyrelsen, som numera oftast hoppar över den verkställande polisen och ringer in Djurambulansen direkt när man vill flytta runt djur. Chefen på djurenheten är fd chef på skattemyndigheten och levererar alltså uppdrag till ett olagligt åkeriföretag som jagas av skattmasen. Rent komiskt kunde man tycka om det inte var våra skattepengar och våra djurs liv de bollade med.

Inte nog med att Djurambulansens fakturor betalas av polisen, liksom exempelvis veterinärkostnader. Företaget drar sig inte heller från att dessutom tigga donationer från aningslösa människor via sin Facebooksida ”SPCA Sweden”.

tigger pengar

”Alla donationer är viktiga, stora som små. Märk din insättning med ”japanse”. Pengarna går direkt till veterinärvården för dessa små stackare som redan haft det tufft i sitt liv.” Djurambulansen är bara aningen mer avancerad än de stackars tiggarna på gator och torg med skyltar som vädjar till människors goda hjärta. Polisen skall i sin tur försöka driva in kostnaderna från djurägaren som fått sin egendom beslagtagen. Rimligen borde ”donationerna” dras från den räkningen.

LVU vs. djurförbud

2 Okt

800px-Turtles.on.a.stone.in.brazil

Det är intressant ur ett rättssäkerhetsperspektiv att jämföra omhändertagande av barn och omhändertagande av djur och djurförbud.

Nedanstående handlar om bådadera och det är från en dom som kom i januari 2013 i förvaltningsrätten i Malmö där en socialförvaltning ansökt om LVU för ett barn.

Domstolen skriver:

”I förarbetena uttalas i fråga om rekvisitet påtaglig risk för skada bl a följande.
För ett ingripande med stöd av lagen måste krävas att det inte är
fråga om en obetydlig, oklar eller avlägsen risk för att den unge utan om en
klar och konkret risk för skada på den unges hälsa eller utveckling. Det ska
gå att konstatera att risken för skada har sådan inverkan på barnets hälsa
eller utveckling att barnet har ett tydligt vårdbehov. Det får inte vara fråga
om något subjektivt antagande om att barnet löper risk att skadas. Det
måste alltså finnas konkreta omständigheter som talar för att risk för skada
föreligger (prop. 1989/90: 28 s 62, 63 och 107).” (Min kursivering.)

Man fortsätter:

”Regeringsrätten har i rättsfallet RÅ 2009 ref. 64 uttalat följande. En så allvarlig åtgärd som tvångsomhändertagande av barn får inte vidtas utan tungt vägande skäl. För att en risk i detta sammanhang ska kunna anses som påtaglig krävs att det inte är fråga om en oklar eller avlägsen risk. Vid den bedömning som ska göras måste utgångspunkten vara barnets aktuella situation och en närliggande eller klart förutsebar utveckling av denna. Hypotetiska resonemang om framtida händelser kan således inte ligga till
grund för ett beslut om tvångsvård.” (Min kursivering)

Djurskyddslagen anses vara förebyggande. Då gäller det att vara framsynt som en spåkärring. Eftersom få inspektörer faktiskt är klärvoajanta ägnar man sig i bästa fall åt gissningar, i värsta fall är en risk i en kontrollrapport rent statistiskt mer osannolik än en kärnkraftsolycka.

”Förvaltningsrätten finner visserligen det klarlagt att hemförhållanden tidigare var undermåliga till följd av att det i bostaden vistades ett fyrtiotal djur under sanitära missförhållanden. Djuren är numera omhändertagna genom beslut av länsstyrelsen. K har anfört att man åtgärdat brister och röjt undan i bostaden samt att man inte har för avsikt att införskaffa nya djur. Enligt förvaltningsrätten förändrar den omständigheten att djuren nu är borta på ett avgörande sätt förutsättningarna för vård med stöd LVU.”

”Avslutningsvis kan tilläggas att det sällan föreligger grund för att bifalla en ansökan om vård enligt LVU om inte frivilliga insatser dessförinnan erbjudits och befunnits otillräckliga för att tillgodose det aktuella vårdbehovet. Då så inte har skett i detta ärende kan förvaltningsrätten därför inte konstatera att sådana åtgärder är otillräckliga.” (Min kursivering.)

Jämför djurskyddslagen: § 24a …”Den myndighet som utövar offentlig kontroll ska genom rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter…”

K ”fick” djurförbud av länsstyrelsen i april 2013. Räkningen från Djurambulansen i Skåne AB löd på totalt 159.606:- för de omhändertagna djuren. Det lär inte direkt ha underlättat ekonomiskt för familjen. En hund och två katter (ögoninflammation) avlivades på plats som brukligt är när man vill motivera ett akut omhändertagande. Av resterande sju hundar (samtliga hundar var chihuahuor dvs inga stora hundar)  avlivades två efter knappt två veckor. Samtliga resterande sju katter avlivades sedan de först stallats upp i 63 dagar och inbringat 63.000:- (ex moms).  Katterna var alla utom två siameser dvs raskatter. (Hur var det där med att Djurambulansen räddar djur?) Med i beslaget fanns också en grå jakopapegoja. En sådan kostar från 10.000:- och uppåt. Den som är intresserad kan ju ta reda på vad den såldes för eller om den rent av skänktes bort. Den var uppstallad till den 4 augusti 2012. Av 14 sköldpaddor destruerades minst tre. Resten av djuren 12 st var duvor.

Dialog och konstruktiva förslag på åtgärder ansågs aldrig aktuellt när det gällde djuren.

K fick alltså tillbaka barnet och åtgärderna ansågs tillräckliga. Det var däremot inte tillräckligt för att få tillbaka en enda sköldpadda. Dessutom anses K vara en risk för djur för all framtid.

August, katten och lagen

26 Aug

August och kattenI november 2011 kom länsstyrelsens djurskyddshandläggare Maya Solvik hem till August Byman, finlandssvensk före detta arméofficer och krigsskadad i Algeriet när han var med i Franska främlingslegionen. Anledningen var en anmälan att Augusts hund inte rastades.

Om hunden Donna skrev handläggaren att hon var ”mycket aktiv och alert samt skällde en hel del när hon var inomhus. Hon var fin i hullet.” ”Djurhållaren uppgav att hunden rastades varje dag och vid kontrollen uppvisades att hunden kunde vara ute lös utan att springa bort.”

Vidare fanns fem katter (plus fyra kattungar) som August inte orkade städa efter. Man kom överens om att de flesta katterna skulle omplaceras via Ronneby hittekatter. ”Det fanns inget att anmärka på gällande de katter som sågs.” ”Mat och vatten till katterna fanns tillgängligt i huset och likaså vatten till hunden.” ”Fysiskt fanns inget att anmärka på gällande hunden eller katterna vid kontrolltillfället.”

Inga större fel på djuren alltså.

Men det var ostädat och ingen bra miljö framför allt för August själv. ”Vid länsstyrelsen kontakt med äldreförvaltningen i Ronneby kommun framkom att de har möjlighet att hjälpa djurhållaren med sanering av hans bostad.”

Så långt skötte alltså handläggaren det exemplariskt.

Sen slår byråkratin till. Vid en ny kontroll den 14 februari 2012  ser man den 7-åriga blandrastiken samt tre katter. Ytterligare två katter skulle finnas men sågs inte till. Hunden hade gjort det till vana att gå upp på övervåningen för att uträtta sina behov dit husse inte kunde ta sig. Miljön ansågs vara oacceptabel för djuren (!) som omhändertogs samma dag utom tre katter som inte hittades.

Redan då reagerade allmänheten på beslutet och vädjade för både hundens skull och för husses.

.August och hunden

”I BLT, den 22 mars, säger djurskyddshandläggare Maya Solvik att Donna ska omplaceras.
Fram tills det att alla eventuella överklaganden är klara, ska hon vara på hundpensionat.
Men att omplacera en sju år gammal hund är inte helt lätt.
Donna kommer alltid att leta efter sin husse. Hur ska hon finna sig till rätta och hur kommer August Bylund att må? ”

”Det är stor sorg att mista en sjuårig hund, större än gemene man kanske förstår. Ge August Bylund åtminstone en ny chans och följ upp om det fungerar. Det hade varit humant mot både hund och ägare.”

Trots vädjanden om humanitet malde byråkratins kvarnar obevekligen på.

Den 21 mars fattades beslut om djurförbud för August gällande hund och katt.

Mina läsare kanske vet hur det gick för stackars Donna som straffades så hårt för sin ovana?

Enligt August blev en av de kvarvarande katterna överkörd och en försvann. Den tredje, Sotis kom tillbaka. August och Sotis har sedan levt i godan ro till nästa kontroll.

Efter två år gjordes en ny kontroll och då upptäcktes Sotis. Enligt handläggaren har något beslut gällande omhändertagande av August Bymans nuvarande katt är inte fattats och August har rätt att yttra sig över kontrollrapport och länsstyrelsens överväganden innan. Så än finns det hopp.

Grunderna till djurförbudet finns inte kvar. Hunden är borta och hemtjänsten städar.

–  Jag har ordnat med kattluckor så Sotis kan gå in och ut som han vill. Han sover bredvid mig i sängen på natten och han får sin mat i köket. Katten är både försäkrad och vaccinerad, säger August Byman som vill ha kvar sitt enda sällskap.

Juridiskt sett har August brutit mot djurförbudet och skall straffas för det. Djurförbudet har dock inte tillkommit genom dom utan ett tjänstemannabeslut. Så fungerar inte övriga världen men så fungerar det i Sverige. Ett samhälle som skapar lagar som skadar människor befinner sig moraliskt på ett sluttande plan.

1933 års lag om skydd av det tyska blodet och den tyska äran gällde judar, romer och svarta, mulatter som härstammade från amerikanska och franska soldater under ockupationen av Rhenlandet (1919-29). För rasisterna var detta folk av ”främmande blod” och därmed genetiskt kriminella. 1935 års Nürnberglagar uteslöt äktenskap mellan arier och icke-arier, däribland romer. Precis som judiska barn var deras barn utestängda från allmänna skolor och platser. 1938 beordrade Himmler sterilisering av romska barn.

Vad som hände sen vet vi alltför väl. Allt är inte bra bara för att det är lag på det.

Namninsamling till förmån för August och hans katt finns här! Den kommer att skickas till Göran Hägglund som insåg att dåvarande Djuskyddsmyndigheten var ”en lekstuga för djurrättsaktivister, inte något som ligger i de djurägandes intresse” och såg till att den lades ner. Bristen på sunt förnuft var en del av kritiken.

%d bloggare gillar detta: