Arkiv | Natur RSS feed for this section

Det behövs bara en person med gevär

9 Maj

Det spelar ingen roll om en miljard människor tycker att en djurart ska finnas kvar på vår jord. De behövs bara en med gevär som tycker annorlunda. Formosan clouded leopard, en trädleopard som har ansetts vara utrotad i det vilda sedan 30 år återupptäcktes i mars 2019 i Taiwan. Arten förklarades utdöd 2013 men hade inte observerats sedan 1983. På 90-talet sägs ett antal djur har dödats och bränts eftersom tjuvjägarna var rädda för att straffas.

Men det tog alltså bara ett par månader innan någon med gevär tyckte att djuret gjorde sig bättre död än levande.


Jag ser inte hoppfullt på framtiden för dessa magnifika djur. Det behövs bara EN kula. Om orsaken är okunnighet, ondska eller tradition har mindre betydelse när en djurart balanserar på utrotningens gräns. Och då hjälper inte vår tro på teknikens frälsning. Det som är borta är borta. För alltid.

Ska vi bry oss om alla barn?

17 Okt

FN:s barnkonvention ska omvandlas till svensk lag. En utredning om hur det ska gå till ska vara klar i februari. En rad beslut har fattats för att kunskaperna om barns rättigheter och vad barnkonventionen innebär ska bli bättre.

– Dels för att konventionen redan gäller i Sverige, dels för att kunskapen inte är så hög om barns rättigheter, säger barnminister Åsa Regnér.

Den som hamnat på en hög och respektabel post kan kosta på sig att vara nedlåtande mot det underlydande folket. En landshövding kan tillåta sig att visa sitt totala förakt för barns lidande i sin närhet men skylta med sin empati i officiella sammanhang. Konsekvenserna torde vara obefintliga:

Öppet brev till landshövding Kenneth Johansson

På din Facebooksida kan man läsa att du startat en insamling för utsatta flyktingbarn, vilket naturligtvis är ett lovvärt initiativ, vad kan vara mer behjärtansvärt än att stötta och hjälpa utsatta barn?

insamlingMen för mig som fått känna på hur Länsstyrelsen  i Värmland INTE tar den minsta hänsyn till barn i sin myndighetsutövning, känns initiativet mer som ett populistiskt utspel än ett utslag av äkta empati.
Arvika polis
Den 17/4 2013 runt 10.30 invaderades vår gård, det som då var vårt hem av vad jag skulle vilja kalla en insatsstyrka, med djurskyddshandläggare, poliser, veterinär, och ditkallade privata aktörer.
Carola ErikssonInsatsen hade initierats av två djurskyddshandläggare på Länsstyrelsen i Värmland vars högsta chef är du Kenneth Johansson. Du har relativt tidigt i tiden efter tillslaget förklarat för mig att du var informerad om vad som var i görningen och så att säga helt var med på båten. Tillslaget kom helt oförberett för mig och min familj. Länsstyrelsen vilseledde och lurade mig totalt, jag fattade ingenting om vad som var i görningen.

bild (13)Min familj består förutom av mig och min fru av vår då sju år fyllda son, man kan kanske tycka att man skall ta hänsyn till att det finns ett så pass ungt barn i den familj när man planerar en överrumplande så kallad gryningsräd mot familjens djurhållning. Men det framstår som uppenbart att man inte tagit den minsta hänsyn till vår son när man planerat tillslaget mot vår djurhållning, han fanns bara inte, en totalt för er oviktig människa. Var fanns din empati för barn den gången Kenneth Johansson?

Hur tror du en 7-åring påverkas av att komma hem från skolan och finna sitt hem invaderat av poliser och en massa andra människor, sin mamma borta från hemmet (förd till sjukhus som en direkt följd av tillslaget efter ett självmordsförsök) sin pappa upprörd och förkrossad (även om jag försökte dölja det så gott jag kunde). En snäll granne, tillika vår hyresgäst, fick ta hand om vår lille pojke och så småningom åka ifrån turbulensen på gården.

Hur är det bara möjligt att man på en svensk myndighet kan agera på ett sådant totalt oempatiskt sätt, speciellt då barn är inblandade? Kan du förstå att jag uppfattar ditt engagemang för utsatta barn nu som ren och skär populism? Jag har flera gånger tidigare påtalat för dig att du som den ytterst ansvarig utsatt mitt barn för ett trauma som han kommer bära med sig resten av sitt liv och du har inte behagat svara mig!

Är det någon skillnad på lidandet hos barn som blir utsatta på grund av totalitära myndigheters agerande i främmande länder än om samma sak sker i Sverige? När jag som vuxen man kan uppleva hur jag påverkats av Länsstyrelsens ingripande i vårt liv, hur man fått en helt annat, enormt försämrat, liv än innan den 17/4 2013 hur skall då inte ett barn uppleva det?

Vår familjs Nine-eleven (11/9 2011) är den 17/4 2013 ett datum som kommer att finnas i våra tankar varje dag i resten av våra liv. Tror inte du riktigt förstår vad du utsatte oss för, skulle du veta detta skulle jag nog vilja kalla dig för en rent ondsint person.
Jag fick till ett möte med dig en kort tid efter tillslaget mot vår gård och jag hade några kollegor med mig som ställde sig frågande till Länsstyrelsens agerande. Jag upplevde att du personligen försökte skrämma dessa till tystnad, deras utsagor om hur de upplevt förhållandena på vår gård i samband med omhändertagandet bemötte du med ”OCH DU HAR EGNA DJUR?” Jag upplevde det som du använde härskarteknik, många despoter i historien har levt efter principen ”söndra och härska”, inget att ta efter för en svensk landshövding i nutid tycker jag.
Du yttrade på mötet även följande: ”Jag kan säga så mycket att bilderna från din gård var det absolut värsta jag någonsin sett!”
korna 1 maj 137
 Ovan den 1 maj 2013.
Handlar inte det uttalandet om en extrem och häpnadsväckande okunskap så handlar det om ren och skär elakhet, ord som avsåg att kränka och förnedra oss som människor.  Visst hade länsstyrelsens personal bemödat sig om att fotografera på ett sådant sätt att saker och ting skulle se så eländiga ut som det nu bara gick. Min fråga på mötet varför man INTE fotograferat varje individ så att dessa kunde identifieras i den lista där i princip ALLA djur påstods vara magra.
Svaret på min fråga från enhetschefen på djurskydd löd: ”Länsstyrelsen har tagit de foton som vi anser nödvändiga”, således så att de till större delen inte alls överensstämde med verkligheten. Den rättsliga prövningen över vår anmälan av veterinären som gjorde bedömningarna till veterinära ansvarsnämnden är ingalunda avslutad.
korna hos skitstövel Mats P 20130501 177 - Kopia - Kopia
Ovan den 1 maj 2013.
Vår förhoppning är att bluffen skall avslöjas med hjälp av de foton vi tagit på djuren kort efter att de omhändertagits INNAN de hunnit svältas till ett tillstånd som mer överensstämde med veterinärintyget.
ko 825 Älgå gård
 Våra djur sköttes ju allt annat än bra hos den omhändertagare som Länsstyrelsen valt ut, vi har bilder som kan styrka detta påstående också, trots att vi hotades och jagades på plats när vi tog dessa foton. Ko 825 SegoltanDet finns mängder med ”konstigheter” i Länsstyrelsen hantering av vårt ärende tjänsteanteckningar som inte finns, men upprättas efteråt när man frågat efter den handling som är ”försvunnen” osv ALLT försvaras av dig och förvaltningsdomstolarna. Polis och JO också vad den saken anbelangar.
Ko 756 Älgå gård
Våra myndigheter är mer måna om att upprätthålla illusionen om det ”goda djurskyddet” än att värna om respekten för mänskliga rättigheter,  inklusive skyddet av barn. Jag har på papper från er där det sägs att prövning skett mot FN:s barnkonvention (på ”vår begäran”) men att detta får stå tillbaka för att djurskyddslagens krav skall uppfyllas!
Skulle detta gälla flyktingbarnen också om deras behov på nåt konstigt sätt skulle ställas mot djurskyddslagen?
ko756 Segoltan

Jag menar att tillämpningen av djurskyddslagen är vår tids rättsskandal, där något riktigt ont målas ut som något gott, ett bedrägeri som köps av merparten av våra folkvalda politiker. Här har man hittat en kategori människor, ”djurplågarna”, som det är helt legitimt att förfölja och förnedra, stjäla egendom från och på alla sätt göra livet så svårt för som det bara går. Vi omfattas inte av Länsstyrelsens devis om ”alla människors lika rätt och värde” och vad värre är; Detta gäller även våra barn.

Vi omfattas inte av konventioner om mänskliga rättigheter och har ingen rätt till en rättssäker hantering i rättsväsendet, vi är ju ”onda” människor som är värda allt förakt, om beskyllningarna om misskötsel av djur inte stämmer eller är kraftigt överdrivna spelar liksom ingen roll, detta handlar om vår tids häxprocesser, och i dessa processer, vad gäller Värmland, är du i högsta grad involverad Kenneth Johansson, men du verkar inte vilja ta till dig budskapet.

Fick dock bevis på att undantag från denna linje, som du representerar, finns bland våra folkvalda, när prövningen av vårt förbud att hålla och befatta oss med klövdjur gjordes i Förvaltningsrätten, (ett livslångt förbud). Då tog två av nämndemännen till sig av våra argument, och gick på vår linje, man trodde inte att vi misskött våra djur på ett sådant sätt att ett förbud var motiverat. Sen trodde man på oss att vi varken kan eller vill bedriva någon djurproduktion i framtiden. Detta handlade om två socialdemokrater, två medmänniskor som trodde på oss och visade oss den respekt som jag anser att vi är värda efter alla års slit med djuren. Detta gladde verkligen mitt hjärta, att det finns människor i maktposition som kunde se oss som människor och inte som ”djurplågare”, människor som låter sitt sunda förnuft och rättspatos råda och INTE först känner vart vinden blåser och vänder kappan därefter.

Jag kan avsluta med att säga att du berövat Värmland två centerpartister och (sannolikt) en framtida ung bonde, jag blev den siste i min släkt som i generation efter generation  i rakt nedstigande led verkat som bonde.

Kenneth Johansson
Sen tömde du en hel socken i princip på nötdjur, till glädje för de som föder upp djur utanför Sveriges gränser. Det kommer sannolikt aldrig mer finnas djur på Älgå Gård. De för miljoner nyrenoverade stallarna står idag tomma. Jag förstår om ingen vill och törs ta upp produktionen, så länge som en djurägare i realiteten INTE äger sina egna djur, så länge som en djurägare INTE omfattas av grundläggande mänskliga rättigheter.
Förväntar mig nån form av svar från dig Kenneth Johansson. I övrigt kan jag konstatera att du bara är en populistisk vindflöjel, en feg stackare i mina ögon. Man måste kunna SE vad som är rätt och fel, inte bara göra det som UPPFATTAS som rätt och fel.
Göran Andersson
fd köttbonde på Älgå Gård Arvika
(numera boende på annat håll)

Slemklumparnas uppgång och fall

5 Sep

För ca två år sedan började slemklumparna, även kända som mördarsniglar eller spansk skogssnigel, invadera min trädgård. Som så många andra har jag gått från att räkna dem i 10-tal till hundratal och sedan slutat räkna och fångat dem kilovis. Förra hösten vid den här tiden var alla knoppar på kärleksörten avgnagda. Dahliornas rotknölar var urgröpta. I våras började den verkliga invasionen. På kvällarna redan vid sjutiden har de vällt fram i stigande skaror. De klängde omkring en meter upp i hallonbuskarna. I toppen på varje strå gräslök dinglade en slemklump. På varje kvadratmeter gräsmatta klafsade 10-20 slemmiga typer i alla färger från gulrött till nästan svart. Inga lupiner blommade i år. De var alla uppätna.

WP_001418Så här såg det ut i en av mina ölfällor för bara några veckor sedan. Efter en timme. Det var lika i 5-6 till. Jag tömde och tömde och dödade i kokande vatten. Uppskattningsvis var ”skörden” ca 10 kg slemklumpar på två nätter. Det är inte normalt att en art blir så talrik.

Men det började hända något.

WP_001424Det dök upp sniglar med en svart fläck i skinnet.

SnigelHär har skinnet spruckit.

WP_001428Samtidigt började mina växter må bättre.

WP_001429Och sniglarna verkade minska i antal.

WP_001433Den här Hostan har betats ner fullständigt hela sommaren och jag har plockat 5-6 slemklumpar i lådan både morgon och kväll. Jag går runt trädgården nu och letar sniglar! Det är flera dagar sedan jag hittade en snigel i lådan och de nya späda bladen har inte ett enda hål. Så det måste vara sant. Slemklumpspopulationen har kollapsat!

 

Allt som svenska folket inte får prata om

18 Jul

DSC06296I Sverige är många samhällsfrågor tabu att diskutera öppet. Det gäller speciellt om åsikterna går emot makthavarnas fastslagna linje. Nu har boken Kluvet Land (Anders Bockgård red.) kommit som luftar allt det som PK media anser oberörbart. Kritisera den misslyckade invandringspolitiken och du är rasist, kritisera ”världens bästa djurskydd” och du är djurplågare.

Första kapitlet om det totalhavererade skånska djurskyddet har skrivits av bloggaren och lantbruksskribenten Per-Ola Olsson som drabbats hårt av okunniga och illvilliga inspektörer och ett sovande rättsväsende.

Jag känner så väl igen mina egna reaktioner i hans beskrivning av det trauma som äter sig in i kroppen och står utanför medvetandets kontroll:

”I skrivande stund är det mer än tre år sedan mina djur blev hämtade. Aversionerna mot att hämta in posten har börjat lätta. Det tar fortfarande emot, men det går i alla fall bättre. Jag får fortfarande pulshöjning när det ringer ett okänt eller dolt nummer. Jag mår fortfarande bättre på helger än på vardagar. Jag går fortfarande och är rädd för inspektion och vad som skall komma med posten. Trots att jag inte har några djur. Igår när jag satt och skrev rullade en polisbil förbi här. Det är förvisso inte konstigt att de är ute och kör, men jag kom fullständigt av mig. Jag blev så nervös att jag körde ner till kyrkan där polisen och inspektörerna brukade möta upp inför inspektion hos mig och tittade. Jag fick inget mer gjort den dagen. Skall det vara så i en rättsstat?”

Duon Hansson & Stenbergs härjningar kan också jag skriva under på. Det var nämligen jag som var det andra punktmarkerade hatobjektet som utsattes för dem och deras polisutklädde chefs skämtlynne den 3 mars 2011 och som Per-Ola refererar till. Den 4 mars stod de på Per-Olas gård.

Den minst sagt infekterade vargfrågan analyseras grundligt ur ett historiskt perspektiv av Karl Danielsson. Åsa Nilsson Vallenberg, själv same, berättar om konflikter både inom den samisk befolkningen och det omgivande samhället. Martin Moraeus skriver om äganderätten och vad som händer om äganderätten inte kan försvaras.

Dessa och många fler brännande ämnen behandlas befriande friskt i denna bok. Läs den!

När bonden inte orkar längre

8 Maj

Bjarne Lembke är legitimerad läkare, lantbrukare och föreläsare. Under 80-talet startade och drev han Lantbrukshälsan. Han har reagerat på hur lantbrukare och djurägare med naturbeten påverkas av kontrollverksamheten. Den utgör en väsentlig stressfaktor och många han talat med mår dåligt inte bara för att de fått begränsningar och återbetalningskrav. Kontrollanternas syn på natur och naturmiljö skiljer sig också väsentligt från deras egen som präglas av att leva i och med naturen.

Under en sommar har Bjarne Lembke ägnat sig åt att fotografera livet i betesrator och tagit över 500 bilder på det djurliv som han kallar för sina betesdjur. Han pekar på att det talas mycket om minskningen av humlor och vildbin i naturen och de katastrofala följder som en minskad pollinering medför.

DSC00574Jordbrukarna tvingas ansa all mark så att de naturliga livsbetingelserna försvinner för dessa insekter. Han besiktigade en betesmark där brukaren, under hot om återbetalning retroaktivt för fem år, varit ute och slagit starrgräs. Resultatet blev fula hjulspår och en död mark där det veckan innan myllrat av fjärilar, humlor, sländor, skalbaggar, flugor och andra djur.

DSC00561Den ständigt intensivare kontrollverksamheten, som använder konstlade miljöparametrar, håller på att ersätta torka och regn som den allvarligaste stressfaktorn för lantbrukarna. Arne Lembke får ständigt höra av lantbrukarna att ”jag orkar inte längre”! Vem skall sen ta hand om vår kulturmiljö?

Betesdjuren som försvann

16 Dec

DSC00030

Det slog mig att under de 15 år som gått sedan jag flyttade till min gård i Hörby så har det försvunnit mängder av betesdjur från många gårdar i min närmaste omgivning. Några hundratal meter bort finns det numera en salixodling. Den skördades i år för andra gången. När jag kom hit gick där kvigor på bete. De tillhörde kyrkans arrendegård som hade mjölkproduktion. När kyrkan sålde gården för ca 10 år sedan planterades en del av betesmarken igen.

DSC01151

Här på 10 hektar naturbete fanns tills för ett år sedan landets största hobbybesättning av lantrasgetter. Ca 80 djur höll slyet på avstånd. Peter Stenberg på länsstyrelsen tog getterna. Redan första sommaren växte aspslyet meterhögt. En liten fårbesättning och en annan gård med några nötkreatur gjorde sig av med djuren i samma lilla by pga skrämseleffekten.

DSC01165

Här betade hundratalet får tills för ett år sedan. Efter ett vargangrepp i byn vågar ägaren inte längre släppa ut några får. Hagen betades på sensommaren i år av några inhyrda kvigor.

vargrivna får

DSC01173

Här gick det en häst i många år tills Mattias Gårdlund tog den för fem år sedan.

DSC01174

Här brukade två travhästar beta tills för ett par år sedan. Ägaren hade dem till salu i ett helt år utan att någon var intresserad. De sköts i hagen.

DSC01471

Här har det gått en fårflock sedan jag flyttade till byn. Ägaren blev av med arrendemarken när Teracom sålde radiostationen med omgivande mark för ett par år sedan.

enefäladKöparen passade också på att meja ner den gamla enefäladen intill.

hästar Rugerup

Ovan är en av de sista bilderna den 16 april 2001 på Ingvar Månssons ardenneruppfödning i Rugerup innan hästarna skingrades sedan kommunen slagit till.

DSC01213

Här har jag haft hästar i många år. Vildsvinen har de senaste åren blivit allt fler och har snart förstört hela betet.

I januari i år togs över hundra kor i beslag då polisen stormade en av de sista kogårdarna i närheten. Den polske skötaren som just börjat med morgonutfodringen tog till flykten. Alla på gården har fått djurförbud.

Ytterligare en gård med kor och gammal ägare står i år under attack från anmälare. Ägaren tror själv att någon vill ha marken för att sätta upp vindkraftverk.

Flera mjölkgårdar har drabbats av salmonella och slaktat ut besättningarna.

Även den sista grisgården i byn lades ner för ca fem år sedan när ägaren insåg att grisarna åt lånade pengar. Men de var förstås inte betesdjur som ju denna artikeln skulle handla om.

Dokumentärfilmare i världsklass

20 Aug

Peter1

Uppdaterad från den 14 augusti 2011.

Dokumentärfilmaren Peter Gerdehag hade kommit hem från en filmfestival i Karlsbad i Tjeckien. Festivalen är den tredje största i Europa och arrangerades för 46:e gången. Av 1000 inskickade bidrag var hans film Kokvinnorna en av 24 filmer som medverkade och en av de 16 som tagits ut för själva tävlingen. Vann gjorde en dansk film Det gode liv av Eva Mulvad.

peter4

Kokvinnorna har redan slagit besöksrekord i Sverige med 38 000 besökare. Filmen var också nominerad till den skandinaviska vandringsfestivalen Nordic Panorama Filmfestival, som 2011 hölls i Århus. I slutet av september 2011 visades Kokvinnorna på Hamburg filmfest, och i oktober på London Filmfestival.

peter2

Peter Gerdehags och Tell Aulins film Landet som inte längre är, en film som Peter arbetat med under 31 år,  färdigställdes under hösten 2011 och visades i SVT i mellandagarna. Han har dokumenterat bröderna Karl Uno och Sture och hans fru Brittas liv på gården i Krokshult i södra Småland med stillbildskamera och de senaste elva åren på film.

– Det är fantastiskt att få följa med de sista människorna av sitt slag som brukar sin jord. Om några år vet man att den här typen av livsstil är borta. Här har tiden stått stilla. Det gamla landskapet är så oföränderligt. Och på gården är det mjölkkornas klocka som bestämmer takten i livet, säger Peter Gerdehag.

2012 belönades fotot i Kokvinnorna med ”best cinematography”, som är något av det finaste en dokumentärfilmare kan få. Priset delades ut i Los Angeles.

peter3

I september 2014 kommer Hästmannen sista striden att sändas i SVT2.

Länsstyrelsen gav dispens till direktörer

20 Aug

ripjaktFörst publicerad den 5 augusti 2011 inträffade 2008 men värd att kommas ihåg.

Ett antal högt uppsatta direktörer och styrelsemedlemmar i det statlige gruvbolaget LKAB har fick dispens från länsstyrelsen att jaga småvilt i fjällen mot gällande jaktregler. Landshövdingen var styrelseledamot i LKAB.

En jaktkortsåterförsäljare hade vid ett par tillfällen fått påstötningar från direktörerna att köpa jaktkort mot gällande regler, men nekat till detta med hänvisning till länsstyrelsens regelverk.
Återförsäljaren hade också fått stöd av en tjänsteman på länsstyrelsen i sitt nekande.

gräddfil till direktörer

Sveriges Radios källa berättade exakt hur det gick till när den jaktansvarige på länsstyrelsen beordrade återförsäljaren att just LKAB-direktörerna skulle få speciella jakttillstånd.

De fick sedan veta från anonyma källor att återförsäljaren beskrivit hela händelsen i ett mail till ett antal chefer på länsstyrelsen.
Återförsäljarna som är beroende av länsstyrelsen för att få olika tillstånd var inte villiga att låta sig bli intervjuad om händelsen än mindre lämna ut några mail.

Mailet hos länsstyrelsen visade det sig inte vara diariefört och det gick inte att finna i chefernas inkorgar. Man fick sedan information från länsstyrelsen att mailet där händelsen fanns beskriven var raderad.
Efter ännu ett par dagar återfanns mailet i landshövdingens mailkorg.

Länsstyrelsens namnlistor på dem som löst jaktkort de aktuella datumen begärdes ut som offentlig handling. När länsstyrelsen efter många om och men levererade dokumenten visade det sig att i princip alla LKABs direktörer, ett antal styrelsemedlemmar och gäster till bolaget fått dispens att köpa jaktkort mot gällande regelverk. Ett regelverk som efter avslöjandet ändrades.

Kartläggningen med länsstyrelsens dispens till LKAB-direktörerna ledde fram till nästa märkliga förmån som toppskiktet på Jägarförbundet fått från länsstyrelsen. Landshövdingen och Jägareförbundets ordförande som också är direktör på kommunförbundet sitter båda bl. a. i Nordkallottrådet.

Varje år görs en ideell inventering av ripbeståndet. Vid årets inventering hade topparna inom förbundet valt att vara med. Då beslutade länsstyrelsen att belöna deltagarna med möjligheter att få dispens och köpa årsjaktkort mot gällande regler.

Reportaget ledde till att länsstyrelsen granskades i en revisionsrapport där bl a hanteringen av allmänna handlingar och tillämpandet av jaktregler kritiserades.

Fåglarna dör

17 Mar

Publicerat tisdag 31 maj 2011 10:51

Vem minns nu Rachel Carsons bok ”Tyst vår” som blev den första väckarklocka för att människan håller på att förgifta sin miljö. Det handlade om insektsmedlet DDT som är fettlösligt och byggs upp i näringskedjorna. Fåglarnas skal blev för tunt för att ruvas, havsörnen höll på att dö ut och fågelsången tystnade. DDT förbjöds men antalet kemikalier, vars effekter i naturen man ännu inte känner, växer ständigt. Tillsammans eller var för sig utgör de ett smygande hot mot allt liv som vi känner det.

Nu dör fåglarna igen. I tusental dör Östersjöns fåglar av B-vitaminbrist. Även fisk och andra djur drabbas. Vad som ligger bakom vet ingen än. Docent Lennart Balk leder ett projekt ”Orsaker till B-vitaminbrist hos ejder och blåmussla”. Blåmusslan utgör huvudföda för ejdern. Därför kommer projektgruppen använda blåmusslan som indikator på tiaminstatus för olika lokala/regionala områden i Östersjön och hur det varierar under året. Det hoppas man kunna ge ledtrådar till vilken eller vilka kemikalier som orsakar bristen. Östersjölaxen drabbades redan på sjuttiotalet. Fåglarna som nu dör får samma symtpom som laxen. först kommer beteendestörningarna: ”…bon är slarvigt byggda, och en massa ägg ligger vid sidan av redena. I många bon ser vi inte ens några ägg, i stället ruvar fåglarna på stenar.” Sen förlorar de flygförmågan och dör i kramper.

Vad kostar en varg?

29 Jan

Publicerat torsdag 19 maj 2011 10:49

Nyligen sköts en flyttad genetiskt viktig varg sedan den vandrat tillbaka till platsen där han infångades och närmade sig kalvande renar. Den vargen hade kostat samhället en hel del.

Naturvårdsverket har beräknat vad olika aternativ för flyttning och utplantering av vuxna eller ungar. Detta var innan vårens två misslyckade flyttningar.  Eftersom ungar bara förväntas ha hälften så stor överlevnad fram till den ålder då de kommer att reproducera sig som vuxna djur så är det det allra dyraste alternativet räknat på fem år. Ett valputsättningsprojekt kostar 3,9 – 5,4 miljoner. Flytt av vuxna vargar beräknas kosta 1,35 -1,55 miljoner. Den årliga kostnaden per varg uppskattas till 670 000 -980 000 beroende på vad och varifrån man flyttar.

I kostnaderna ingår fångst och transport 120 000:-, spårning innan transport till Sverige 360 000:-, kostnad för hägn i djurpark inklusive extra personal 850 000:-, sändare 100 000:-, DNA-analyser 168 000:-, spårning till revirbildning 230 000:-, övervakning 525 000:- och ”inledande förankring” 725-925 000:- allt räknat per varg.

Naturvårdsverket föreslår förändringar i licensjakten på varg för att kompensera för inflyttade djur så att extra djur får skjutas både där vargen sätts ut och där den etablerar sig. Licensjakten efter varg 2012 skall delegeras till länsstyrelserna, säger Klas Allander.

 • Skvitt mailto

  sön 22 maj 2011 19:15

  Nu bör du lägga till min nya bloggadress. Åhh-sikt går ju i graven 30 juni eftersom AFTONBLADET lägger ned sin bloggportal.

  Kram!
  /Skvitt


 • Skvitt mailto

  sön 22 maj 2011 07:31

  Hej!
  Aftonbladet lägger ned bloggportalen, så jag har flyttat till WP.

  Det är lite tråkigt, men livet har sina motgångar.

  Jag fortsätter att följa dig och jag har dig i min marginal!

  Kram!
  /Skvitt


 • solveig

  lör 21 maj 2011 09:51

  den nya politiken för att hålla ner kostnaderna? är att ej ge drabbade tamboskapsägare ersättning utan att istället ge dem djurförbud och åtalsanmäla dem
  det är visst en stig-åke svensson dalarna som går i spetsen för detta

 • Torparn

  tor 19 maj 2011 21:27

  För att inte tala om vad denna rovdjurspolitik kostar samhället när det handlar om stängselerättningar och ersättningar för dödade tamboskap..
  Tänk om man folk kunde kämpa lika mycket för bättre skola och åldringsvård istället..
%d bloggare gillar detta: