Arkiv | oktober, 2014

Tänk om…

27 Okt

Tänk om bilprovningen skulle fungera som djurskyddet. Då skulle inte alla bilar besiktigas utan bara de vars ägare anmäldes av privatpersoner eller eventuellt togs av trafikpoliser. Du skulle inte veta när det var dags för besiktning eller om det över huvud taget skulle bli någon, det skulle vara hemligt ifall du skulle få för dig att åtgärda något fel på bilen i sista minuten. Det har EU bestämt.

Besiktningsmännen, för de är alltid minst två, kommer hem till din bostad med tre poliser. Är du inte hemma så ringer de till ditt jobb och hotar med att bryta sig in i ditt hem om du inte genast inställer dig med bilen.

På din tomt står en avställd bil som är rätt risig. Du använder den för att plocka reservdelar från. Medan de väntar på dig så ägnar sig besiktningsmännen åt den bilen. Det blir ett gediget protokoll på fel och brister.

Sedan fortsätter de med att bryta upp ditt garage. De mäter alla väggar och taket och skriver att det fattas tio cm i takhöjd. Du har dina vinterdäck därinne och man noterar att de kan du råka köra på dem så de är en säkerhetsrisk och måste bort. Det skall åtgärdas omedelbart!

När du kommer hem får du i din hand en anonym anmälan där det står att din bil är misskött och ditt garage inte är tillräckligt stort. Det vet anmälaren för du ställer alltid din bil utanför. Det ser anmälaren varje dag när han åker förbi din tomt. Troligen fyller du inte heller på vare sig olja eller vatten till kylaren . Står det.

–Vi är skyldiga att åka på alla anmälningar, säger man Ett.

–Just det! säger man Två.

De uniformerade poliserna står vid sidan av med armarna i kors. Två är beväpnade och du tycker det känns hotfullt och olustigt. En av poliserna går lite för sig själv. Han undrar om du har fler bilar inne i huset.

–Självklart inte, säger du och känner en klump i magen.

Nu går besiktningsmännen lös på din bil. Först säger man att den är smutsig.

–Ja, det är smutsigt på vägen och det är två veckor sedan jag tvättade den, säger du och tror att mannen skämtar. Men det är inget skämt utan smutsen på skärmarna fotograferas noga.

–Vad har det med trafiksäkerhet att göra, undrar du. Du får inget svar.

–Den har för hög koldioxidhalt, säger Ett och vänder sig till Två och tillägger:

–Eller vad säger du Två?

–Den är för hög, instämmer Två.

–Vadå!, säger du, och börjar ilskna till. –Ni har ju inte mätt den!

–Det behöver vi inte kosta på, säger Ett.

–Jag har haft så många bilar så det kan jag lukta mig till, fortsätter Ett.

–Just det, säger Två och ler försmädligt.

Du blir beordrad att låsa upp alla byggnader. Alla går in på rad och det blir svarta spår efter alla skor på golvet som du torkade innan du åkte till jobbet på morgonen.

–Smutsigt på golvet, anmärker Ett och noterar: ”Bristande rengöring.”

–Det är allvarligt. Vi kan nog inte godkänna din bil.

Nu drar kontrollanterna fram sitt triumfkort:

–Du är registrerad på en bil till! Var har du gömt den? säger Ett.

–Den har min son, säger du.

–Aha! säger Ett.

–Bulvanförhållande! utbrister Två. De gör sig beredda att gå.

–Vänta! Jag har inte fått protokollet, säger du.

–Det skickar vi inom tre veckor, säger Ett och hoppar in i bilen.

Efter tre veckor kommer protokollet där alla brister räknas upp. Inklusive tvätt av bilen. ”Bilar skall tvättas regelbundet”, står det bl a, ”2-3 gånger dagligen”. Du har försummat att göra regelbundna besök på auktoriserad bilverkstad fast det är tydligt att din bil behöver det. Det är mycket allvarligt! Bristerna 1-5 skall åtgärdas omedelbart. Brist 6-10 inom tre veckor. Det gäller omedelbart även om du överklagar. Mycket av det som står känner du inte igen och en hel del hänför sig till den bil som inte är i bruk. I stort sett inget har med trafiksäkerhet att göra. Dessutom förelaggs du bygga om ditt garage. För det får du tre månader på dig. Sen skall ny kontroll utföras för att se om du åtgärdat alla fel. Till sist står det att det kanske finns fel på din bil som inte upptäckts. Uppföljande kontroll skall göras och du får förstås inte veta när. Samtidigt får du en räkning på 3.000:- för besöket.

Ordentligt skakad börjar du fixa allt som påpekats. Din avställda bil kör du  för säkerhets skull genast till skroten fast du egentligen hade behövt ett och annat från den. När du är klar tänker du att nu har du gjort allt och du kan fortsätta att köra din bil.

Efter fyra månader upprepas hela proceduren.

–Visserligen, skriver man, har du åtgärdat många brister men nya har tillkommit. Den här gången kom man också med poliser och den målade polisbilen står så alla grannar och förbipasseranden kan se den. Dina barn börjar mobbas i skolan och du stämplas som en trafikfara. Dina grannars bilar har aldrig besiktigats men din bil blir besiktigad flera gånger per år. Varje kontroll av din bil räknas in i kontrollanternas statistik och cheferna berömmer dem för deras effektivitet.

När grannens son omkommer pga att bilen de körde hade utslitna bromsar kommer de dock till grannen. De tar hans bil omedelbart och ställer in den i ett garage för 300:- per dygn. De delar ut livstids körförbud för grannen. I pressen uttalar kontrollanterna att de minsann haft ”ögonen på bilägaren i flera år”.

Efter några år med ständigt upprepade kontroller och sedan du blivit ett fullkomligt nervvrak, kommer polisen med ett beslut att man också tänker ta din bil och förbjuda dig att någonsin köra bil eller äga bil igen eftersom man påkommit dig med upprepade brister på din bil. Det är inget straff, påpekar man tröstande, utan skall ses förebyggande. Det kan inte uteslutas att du kan få fel även på en framtida bil. När du undrar om ett sådant förbud kan hävas, säger tjänstemännen att du kan ju alltid ansöka men vi känner inte till något fall där det beviljats. De tar både din bil och sonens.

Du överklagar, för det är din lagliga rätt, men du är dömd på förhand för kontrollanterna har samlat på sig en mycket tjock lunta från alla besök och det imponerar på rätten. I och med att du inte får ha vare sig bil eller körkort mer så kan du inte ta dig till ditt jobb utan blir arbetslös. Din familj flyttar ifrån dig för de får inte heller ha bil så länge du bor i samma hus. Du har anlitat en advokat och blivit skuldsatt. Barnen trakasseras och misslyckas i skolan.

Kontrollbesöken med poliser upphör inte trots att du inte har någon bil, för nu skall man kontrollera att du inte skaffat en ny. En gång råkar en god vän vara på besök. Grannen är på sin vakt och anmäler att det står en bil på din uppfart och polisen kommer genast och beslagtar vännens bil. Dina vänner törs inte längre umgås med dig och du mår allt sämre. Vid minsta ljud utanför rusar du fram till fönstret flera gånger varje dag och spanar efter polisbilar.

Till sist kommer räkningen på förvaringen av din bil. Den är på flera hundra tusen kronor och ditt hus säljs exekutivt. Bilen har en annan granne fått gratis av polisen. Han hade länge varit avudsjuk på dig för din bil och meddelade polisen sitt intresse. Eftersom han var god vän med besiktningsman Ett så gick det som på räls. Den grannen har fortfarande inga besiktningar.

Det gäller att ha rätt kontakter

23 Okt

Pernilla Ström DN

För dem som inte känner till Djurskyddsmyndigheten och vad som hände sedan.

Hans Röös skriver:

”Det är Pernilla Ström vi har att tacka för att Djurskyddsmyndigheten lades ner och länsstyrelsen tog över. Hon och hennes sambo Klas Eklund chefsekonom på SE-banken och Posten även talskrivare till Olof Palme (f.d. statssekreterare hos Kjell Olof Feldt känd för slagsmål på Finansdepartementet, där han 1994 knockade en journalist från Kalla Fakta, Jan Scherman) hade nyss köpt sin hästgård i Skåne (4,5 miljoner, vill jag minnas?) och höll på att investera i en ridanläggning.

De stötte då på byråkratin på Djurskyddsmyndigheten (Totte & Co) varvid hon skrev en artikel på framskjuten plats i DN där hon ansåg att Djurskyddsmyndigheten borde läggas ner. Därefter tog det inte lång tid innan beslutet om nedläggning kom.

Hennes mor, Turid Ström f.d. riksdagsledamot och stridbar politiker i kampen för jämställdhet och kvinnors rättigheter, var sambo med Bengt Dennis, f.d. riksbankschef. Så hon har stort inflytande genom olika kanaler.”

ATL skrev den 22 juni 2006: ”Mångårig erfarenhet av djur i ranchdrift ställdes mot paragrafer. Politiker och opinionsbildare skrev debattinlägg, inte bara i lantbrukspress utan även i andra tidningar. En rejäl sågning av Djurskyddsmyndigheten stod till exempel Pernilla Ström, styrelseproffs och företagare i hästbranschen, för i Dagens Nyheter.Och det tog skruv. Regeringen beslöt i förra veckan att låta Djurskyddsmyndigheten ”göra en sammanvägd bedömning av djurskyddet vid utegångsdrift”. Debatten tvingade fram en översyn.”

Innan nedläggningen var ett faktum fick myndigheten utstå mycket kritik.

Totte2
”Totte” är Torsten Jakobsson. Numera länsveterinär i Östergötland.
Det var Totte som tillsatte tjänsterna till Djurskyddsmyndigheten. De som jobbade försvann naturligtvis inte vid verkets nedläggning utan erbjöds nya tjänster främst på Jordbruksverket.
En knäckfråga som knäckte Djurskyddsmyndigheten var ligghallarna för utegångsdjur:
”… antalet råmande per tidsenhet och ko (kan) vara ett sätt att mäta stress när djuren hanteras, kläckte Torsten Jakobsson ur sig.”
Expertisen hade uttalat sig.
KC
 Annars var det ju striden om kossorna på Revingehed som fick myndigheten på fall. Djurskyddsmyndigheten avslog i oktober 2005 KC Ranchs ansökan om fortsatt dispens från kravet på ligghall till djuren. I mars 2006 fick myndigheten en guidad tur på heden. I juni slog länsrätten i Mariestad fast att betesdjuren på Revingehed i Skåne har det bra, fast de vistas utomhus i ur och skur och avvisade därmed Djurskyddsmyndighetens krav på ligghallar.
”Någon anledning att befara att ett djur skulle duka under på grund av köld även under de erfarenhetsmässigt värsta väder som kan förutses på Revingehed föreligger inte”, löd rättens slutsats.
”Men de ska ha möjlighet till en högre välfärdsnivå än vad de har i dag”, sade Torsten Jakobsson. Högre välfärdsnivå innebar enligt honom tillgång till skydd mot väder och vind samt en ren, isolerande liggplats.
Den 16 oktober 2006 var nedläggningen av myndigheten ett faktum då den ströks från den nya regeringens budget. Den sista juni 2007 blev nedläggningsdatumet.
 sista dagen
 32 personers anställning togs över av Jordbruksverket. Den politiskt tillsatte generaldirektören Matz Hammarström fick ingen plats i Jönköping.

Innan nedläggningen var ett faktum fick myndigheten utstå mycket kritik.

”Den har funnits under bara några få år, kom till för miljöpartiets skull och man fick också generaldirektörsposten, men tycks ju nu i ganska stor utsträckning blivit en lekstuga för djurrättsaktivister, inte något som ligger i de djurägandes intresse”, sade kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund. Kritiken, inte minst från lantbrukarhåll, handlade om att myndigheten var byråkratisk och inte lyssnade på sunt förnuft.
hydra

Nu drygt sju år senare vet vi att Djurskyddsmyndigheten likt en hydra återuppstod i alla landets länsstyrelser. Jordbruksverket har fortsatt med detaljregleringen som snart har skrämt bort det sista av vårt lantbruk och övrig djurhållning. Det sunda förnuftet lyser fortfarande med sin frånvaro. Djuromhändertaganden har blivit en lönsam affärsverksamhet, medan de fd djurägarna ruineras med gigantiska räkningar, som ytterligare ett utslag av ”vinster i välfärden”. Den biologiska mångfalden som var ett argument mot ligghallarna hotas nu i ännu större uträckning då de små lantbruken slagits ut. Vis av läxan från 2006 så ger sig inte djurskyddshandläggarna på stora företag som KC Ranch längre. Nu drabbar man småbönder och hållare av sällskapsdjur.

Spiken i kistan kan bli ekonomi- och handelsavtalet CETA. Avtalet innehåller även ett avsnitt om tvistlösning (ISDS) som innebär att företag kan stämma europeiska länder för uteblivna vinster om de ställer högre krav exempelvis på djurvälfärd. Så då står vi där med vår fina djurskyddslag, våra stränga lagar, hårda straff och långa näsa.

Polisen inte så noga med vem de anlitar

18 Okt

hästarna på grällsta

För tre år sedan den 13 september 2011 hittades tre av fem travhästar, på väg till Solvalla för att tävla, döda när färjan Lisco Patria kom till Kapellskär från Estland. En häst slet sig, därefter är det oklart vad som hände. De två förarna av lastbilen  anmäldes för djurplågeri.

Det är inte helt ovanligt att hästar far illa av de långa transporterna mellan de baltiska länderna eller Polen och Sverige.

Grällsta ridcentrum i Sala har regelbundet hämtat billiga hästar till sin verksamhet och vidareförsäljning.

En anmälan från djurskyddsinspektören i Nynäshamns kommun gjordes 2006 av företagets beträffande en  transport av 8 hästar från Polen. Enligt anmälan hade hästarna vid ankomst till Nynäshamn transporterats 22 timmar utan vila. Under överfarten från Polen (18 timmar) hade hästarna ej haft tillsyn eller vattnats. Händelsen  polisanmäldes av tullen i Nynäshamn. Den 15 juni 2006 gjorde därför Eva Eriksmarck en inspektion av företaget.

Jag har tidigare skrivit om hur Grällsta gjorde ett ekonomiskt klipp när polisen placerade 16 av samma Eva Eriksmarck omhändertagna hästar där ett och ett halvt år senare i februari 2008. Att företaget ertappats med olaglig transport av hästar hindrade inte polisen att anlita dem för ännu en olaglig transport.

Billiga hästar fick de även nu. 16 hästar av finaste hoppstam som de själva fick både sätta pris på och köpa för mellan 1.000:- och 3.000:-. På bilden syns några av de omhändertagna hästarna sedan de gått in i företagets verksamhet. Andra såldes vidare till andra ridskolor men då hade priset 20-faldigats.

Mindre värde än en hund

15 Okt

Den 28 april 2012 dog 15-åriga Donia Hassan ensam i sin säng med dubbelsidig lunginflammation på hästgården i Torna Hällestad utanför Lund där hon var familjehemsplacerad. Donia hade då varit sjuk i nästan tre veckor utan att få någon som helst vård. Läkarbesöket som var bokat till den 27 april blev inte av. På kvällen hade familjen gäster. På natten fick Donia det smärtstillande läkemedlet Naproxen av familjhemspappan Peter. På förmiddagen dagen därpå, klockan 11, hittade han henne död i sängen.

Jaana

Förmodligen hade Jaana Alvesparr inte tid att följa Donia till läkaren, fullt upp som hon hade med att prioritera hästaktiviteter. Hon driver sedan 1990 ridskola på gården för 160 ridande/vecka och ca 30 hästar. Hon är också engagerad i Falsterbo Horseshow, Malmö City Horse Show, Spring Tour, Stävie Ryttarspel har utbildningar, är banbyggare, tränare och domare mm mm.

Obduktionen av Donia visade att hon dog av av Lemierres syndrom, en halsinfektion som kan få ett blodförgiftningsliknande förlopp, men som hade kunnat hävas med antibiotika. Dödsfall är sällsynta.

Donias mamma Annina Karlsson och Donias storasyster polisanmälde socialnämnden i Simrishamn för vållande till annans död, men deras anmälan lades ner.

– Två åklagare har lagt ner anmälningarna. Polisutredningarna har bara lagts ner, säger Annina Karlsson.

– Man brukar ju göra en polisanmälan och utredning  när någon dör i ett privat hem, men det har man inte gjort här. I stället slängde man bort och tvättade allt, ända in i byrålådorna. Så när jag kom för att hämta min dotters saker så var det nästan sterilt i rummet där, berättar hon.

– Hennes skolväska och allt var tömda, det kändes väldigt konstigt. Jag skulle få en ”rapport” sades det.

Donia

Socialstyrelsen riktade skarp kritik mot Simrishamns kommun.

Donia6a

Jonas Terje, Socialstyrelsen, sade till Radio Kristianstad:

– T. ex så står det i avtalet att det skall vara ett kvalificerat familjehem Det skall finnas en vuxen hemma heltid med barnet och det skall inte finnas andra placerade barn. Här visar det sig att de vuxna har haft fullt upp med annan verksamhet och dessutom upp till fem andra placerade barn under den här tiden som flickan var placerad. Det här har man uppmärksammat men man har inte gjort något åt det.

Från den 28 februari 2012 till 13 mars var fyra barn placerade i hemmet, och fem barn efter den 14 mars fram tills Donia dog. Familjen har fyra egna barn.

En genomförandeplan måste innehålla hur kontakter med skola, hälso- och sjukvård bl a skall skötas.

Kommunen gjorde inte heller en egen utredning av familjehemmet utan förlitade sig på det privata vårdföretaget Attendo på det faktum att familjehemmet redan godkänts av andra kommuner, men så får det enligt Jonas Terje inte gå till:

– Man måste själva göra en egen utredning, man måste själva se till att det finns en genomförandeplan, man måste själva följa upp vården.

Donia tvingades att vistas på sitt rum när fosterföräldrarna inte var hemma. Kommunen betalade 2.800:- per dygn för att fostermamman skulle vara hemma på heltid med henne. ”Rumsarresten” motiverads med att barnen kunde komma i konflikt med varandra. Att det inte skulle finnas andra barn var också en del av avtalet som alla struntade i och Donia fick betala för.

Socialnämnden hade bara två kontakter med Donia under placeringstiden och var därför ”lyckligt ovetande” om hennes situation. Bristen på dokumentation renderar nämnden allvarlig kritik.

Hon hade dubbelsidig lunginflammation och körtelfeber, men hade inte fått någon sjukhusvård trots att hon länge varit mycket sjuk.

Donia2

Varken Simrishamns kommun som tvångsomhändertog henne eller Attendo Care, som stod för familjehemmet, vill ta ansvar för hennes död.

Donia4

Donia var omtyckt, hade inga drogproblem eller liknande, men tvångsomhändertogs pga omständigheter i familjen. Systern lyckades rymma från sitt fosterhem och flyttade utomlands med mamman. Donia blev kvar.

Donia1

Enligt systern Cecilia Hassan hade fostermamman aldrig sett någon så sjuk. Mamman och systern berättar att Donia hade ont när hon andades och tappade rösten. Hon hade inte tagits till sjukhuset.

I slutet av mars 2012 får Donia en halsinfektion. Vid påsken är hon så sjuk att fosterföräldrarna får rådet att åka till akuten. Först tre dagar senare tar de henne till husläkaren och hon får diagnosen körtelfeber. Donia blir allt sjukare men varken Attendo Care eller Simrishamns kommun reagerar. Fostermamman anser att Donia behöver proteindrinkar. Hon ringer husläkaren för att få ett recept, men får inte tag på honom. Två dagar senare försöker hon igen. Samma dag hittas Donia död i sin säng. Fosterfamiljen larmar först Attendo som larmar SOS-alarm. När ambulansen kommer är Donias kropp redan likstel.

Attendo Care vill inte låta sig intervjuas. Man anser dock att fosterfamiljen följt sjukvårdens rekommendationer. I Simrishamn säger socialnämndens ordförande Stefan Lamne att han inte har tid att prata. Kommunstyrelsens ordförande Anders Johansson (m) vill inte kommentera eftersom det är sekretess och det är ”myndighetsutövning” under socialnämnden.

Donia 5

Om Donia varit en hund eller katt som nekats vård hade ägaren fråntagits alla sina djur och belagts med livslångt djurförbud. Eller inte. För det gäller att ha goda kontakter. Som god vän till Mattias Gårdlund löper nog inte fostermamman ens någon sådan risk.

”Vi har avlivat din häst” eller ”vi är bäst”

13 Okt

Vi har avlivat din häst

Nu finns boken, med tillstånd från författarna, att ladda ner i pdf-format från Hästmannens sida! Boken har länge varit svår att få tag på eftersom den sålt slut. Detta är en bok som alla som på något sätt sysslar med djur bör läsa och dessutom alla andra som tror att ”världens bästa djurskyddslag” verkligen skyddar djur.

klipp1Detta är inspektörerna förstås väl medvetna om och utnyttjar det hänsynslöst för att skaffa sig makt över en djurägare. Extra brutal är man mot äldre som man inte förväntar sig har vare sig socialt nätverk eller tekniska möjligheter som dator etc. och därmed har mindre möjligheter att försvara sig.

förnedringstv

Skånes länsstyrelse har dokumenterat tillvägagångssättet i TV-såpan Djurskyddsinspektörerna. Där ger  man sig med fördel på gamla och handikappade och lämnar dem förödmjukade i tårar.

Gårdlund

Mattias Gårdlund, som inte belastas av ett uns självkritik,  sammanfattar deras inställning. Syftet är att få statistik och visa att det har gjorts så många åtgärder som möjligt för att de skall framstå som effektiva.

Avdelningens nuvarande chef Marcus Björklund som lät sig intervjuas i radio Kristianstad (ca 37 min in i programmet) kan inte heller beskyllas för att vara självkritisk. Där säger han att de enligt lagen ska omhänderta djur:

-Det är inte så mycket att välja på utan det är bara att verkställa det lagen säger.

Nå, lagen säger väl inte att de ska sluta tänka?

Vi har avlivat din häst1

Enligt länsstyrelsen i Skånes Facebook så har man varit på ”Brainstorming”. Man kan tycka att den här avdelningen har haft mer av ”storm” än ”brain” ända sedan övertagandet från kommunerna 2009. Det går alltså inte att skylla på inkörningsproblem längre.

inkörningsproblemFörre landshövding Göran Thunhammar ansåg då att problemen måste rättas till snabbt, kanske på någon vecka. Hej vad han bedrog sig!

problemen lösas

Två år senare var det fortfarande problem. Förre chefen Ola Svensson brainstormade rejält och uppträde som polis hos djurägare och deltog på inspektioner som inkluderade inbrott.

Nu har det gått snart 6 år och avdelningen har släpat hela myndighetens varumärke ”i smutsen”.

Marcus Björklund säger sig ha all makt. Med makt följer ansvar.

Vi har avlivat din häst2Cheferna har  kommit och gått och bara blivit kvar någon längre stund om de accepterat rollen som lekledare. Nuvarande chef ordnade så tongivande delar av personalen blev såpaskådisar på TV!

Peter1

Ja, man får ju hitta på intellektuella sysselsättningar på kontoret mellan omhändertagandena!

Peter2jpg

Undra på att det inte finns utrymme till att göra konsekvensbeskrivningar och utvärderingar. Varken tids- eller kompetensmässigt.

bakfull

Att komma bakfull till jobbet bidrar säkert inte till bättre beslut.

bakfull1

Bevare oss för vad den senaste hjärnstormen kommer att föra med sig för redan hårt prövade skånska djurägare!

Tillfället (eller lagen…) gör tjuven

4 Okt

Ingrid Arenander

När lagstiftarna utgår från att människor är ärliga så går det illa. Paradox tänker ni. Om alla människor vore goda och ärliga så behövdes ingen lag, eller hur? Jag har alltid hävdat att när lagstiftningen ger utrymme för företagsamma att sko sig på det allmänna så kommer det att ske när allmänna medel betalas ut okritiskt eller helt i avsaknad av granskning från försäkringskassa, polis, kommun osv.

Det gemensamma för denna typ av lagar är att syftet är gott och behjärtansvärt. Men eftersom inte alla människor är ärliga så kommer det att uppstå en marknad där personer och företag skor sig på det allmänna.

tjänar miljarder

Exempel på sådan lagstiftning är den sk assistensreformen LSS som infördes 1994 för funktionshindrade. Ett lyft naturligtvis för den gruppen men snabbt växte assisensföretagen upp som svampar ur jorden och tog för sig. Uppfinningsrikedomen var stor för att undandra sig skatt och skaffa sig vinster genom att utnyttja luckor i lagen. I en granskning som Västnytt gjorde 2012 fanns det  ensamma bolagsägare som gav själva nästan åtta miljoner i aktieutdelning.

försäkringsbluff

Dessutom genomförs rena bedrägerier i mångmiljonklassen.

Lyssna på Ingrid Arenanders tänkvärda krönika från Washington ”Se upp för polisen”.

”Trafikpolisen i Washington har en lukrativ verksamhet som bygger på omvänd bevisföring. Med parkeringsvakter, övervakningskameror och hastighetskontroller bötfäller de bilister för verkliga eller påstådda förseelser. Inga småsummor: 1,2 miljarder kronor förra året. En av de högst ansvariga säger i en granskningsrapport att det fina med trafikböter är att den som fått dem är skyldig tills dess han kan bevisa motsatsen. Det har funkat bra för oss tillägger myndighetspersonen. Eller ta nått som kallas ”förverkande av medborgerliga tillgångar”. Det är en riktig kassako för polisen. Det har Washington Posts undersökande reportrar tagit reda på. För länge sen införde justitiedepartementet regler där avsikten var att polisen skulle få beslagta pengar som de misstänkte kom från narkotikabrott. Reglerna utökades sen till att polisen kunde beslagta alla möjliga tillgångar som skulle kunna användas för att finansiera brott, bilar och smycken t. ex. Nu har det gått överstyr. Polisen kan stoppa vem de vill som de tycker verkar misstänkt och lägga beslag på tillgångar. Sen 2001 har polisen tagit in mellan 17 och 18 miljarder kronor från folk som inte är åtalade för någonting. Omvänd bevisbörda gäller här också. Polisen behåller pengarna tills den som blivit av med dem kan bevisa att pengarna var deras. Det kan ta åratal att få rätt mot polisen. Myndigheten drygar ut den egna kassan med beslagen och polisen letar snarare efter offer med mycket pengar än folk som bryter mot lagen. Det säger i alla fall de tjänstemän på justitiedepartementet som konstruerade regelverket för mer än 30 år sen. Systemet har löpt amok skriver de. De är korrupt och perverst. Det måste upphöra. Vad ska man säga? Se upp för polisen!”

Kanske har det svenska djurskyddet haft ovanstående som modell. Det låter i många stycken väldigt välbekant. Vi har också skrivit in i vår svenska djurskyddslag att kostnader för beslagtagna djur får förskotteras av allmänna medel. Det har uppstallare och transportörer tagit fasta på.

miljonavtalI Skåne hamnar åtskilliga miljoner hos Djurambulansen i Skåne AB. Att företaget ständigt ligger efter med skatterna och ägaren har flera domar sedan tidigare verksamheter har inte hindrat polisen i tre län att skriva lukrativa avtal med företaget. Egentligen får man bara köra rundor hemma på gården eftersom yrkestrafiktillstånd saknas. En polisutredning pågår om detta i Skåne.

Den som skrivit på avtalet för Skåne, ekonomidirektör Peter Tallinger, säger sig inte haft en aning om domarna och skyller på rikspolisstyrelsen som i sin tur skyller tillbaka och säger att ansvaret ligger på de lokala polisdistriktens upphandlingssektioner. Peter Tallinger verkar ta det hela med en klackspark och försöker släta över så gott det går.

En lustighet i sammanhanget är att Djurambulansens uppdrag utgår från beslut som fattas av länsstyrelsen, som numera oftast hoppar över den verkställande polisen och ringer in Djurambulansen direkt när man vill flytta runt djur. Chefen på djurenheten är fd chef på skattemyndigheten och levererar alltså uppdrag till ett olagligt åkeriföretag som jagas av skattmasen. Rent komiskt kunde man tycka om det inte var våra skattepengar och våra djurs liv de bollade med.

Inte nog med att Djurambulansens fakturor betalas av polisen, liksom exempelvis veterinärkostnader. Företaget drar sig inte heller från att dessutom tigga donationer från aningslösa människor via sin Facebooksida ”SPCA Sweden”.

tigger pengar

”Alla donationer är viktiga, stora som små. Märk din insättning med ”japanse”. Pengarna går direkt till veterinärvården för dessa små stackare som redan haft det tufft i sitt liv.” Djurambulansen är bara aningen mer avancerad än de stackars tiggarna på gator och torg med skyltar som vädjar till människors goda hjärta. Polisen skall i sin tur försöka driva in kostnaderna från djurägaren som fått sin egendom beslagtagen. Rimligen borde ”donationerna” dras från den räkningen.

LVU vs. djurförbud

2 Okt

800px-Turtles.on.a.stone.in.brazil

Det är intressant ur ett rättssäkerhetsperspektiv att jämföra omhändertagande av barn och omhändertagande av djur och djurförbud.

Nedanstående handlar om bådadera och det är från en dom som kom i januari 2013 i förvaltningsrätten i Malmö där en socialförvaltning ansökt om LVU för ett barn.

Domstolen skriver:

”I förarbetena uttalas i fråga om rekvisitet påtaglig risk för skada bl a följande.
För ett ingripande med stöd av lagen måste krävas att det inte är
fråga om en obetydlig, oklar eller avlägsen risk för att den unge utan om en
klar och konkret risk för skada på den unges hälsa eller utveckling. Det ska
gå att konstatera att risken för skada har sådan inverkan på barnets hälsa
eller utveckling att barnet har ett tydligt vårdbehov. Det får inte vara fråga
om något subjektivt antagande om att barnet löper risk att skadas. Det
måste alltså finnas konkreta omständigheter som talar för att risk för skada
föreligger (prop. 1989/90: 28 s 62, 63 och 107).” (Min kursivering.)

Man fortsätter:

”Regeringsrätten har i rättsfallet RÅ 2009 ref. 64 uttalat följande. En så allvarlig åtgärd som tvångsomhändertagande av barn får inte vidtas utan tungt vägande skäl. För att en risk i detta sammanhang ska kunna anses som påtaglig krävs att det inte är fråga om en oklar eller avlägsen risk. Vid den bedömning som ska göras måste utgångspunkten vara barnets aktuella situation och en närliggande eller klart förutsebar utveckling av denna. Hypotetiska resonemang om framtida händelser kan således inte ligga till
grund för ett beslut om tvångsvård.” (Min kursivering)

Djurskyddslagen anses vara förebyggande. Då gäller det att vara framsynt som en spåkärring. Eftersom få inspektörer faktiskt är klärvoajanta ägnar man sig i bästa fall åt gissningar, i värsta fall är en risk i en kontrollrapport rent statistiskt mer osannolik än en kärnkraftsolycka.

”Förvaltningsrätten finner visserligen det klarlagt att hemförhållanden tidigare var undermåliga till följd av att det i bostaden vistades ett fyrtiotal djur under sanitära missförhållanden. Djuren är numera omhändertagna genom beslut av länsstyrelsen. K har anfört att man åtgärdat brister och röjt undan i bostaden samt att man inte har för avsikt att införskaffa nya djur. Enligt förvaltningsrätten förändrar den omständigheten att djuren nu är borta på ett avgörande sätt förutsättningarna för vård med stöd LVU.”

”Avslutningsvis kan tilläggas att det sällan föreligger grund för att bifalla en ansökan om vård enligt LVU om inte frivilliga insatser dessförinnan erbjudits och befunnits otillräckliga för att tillgodose det aktuella vårdbehovet. Då så inte har skett i detta ärende kan förvaltningsrätten därför inte konstatera att sådana åtgärder är otillräckliga.” (Min kursivering.)

Jämför djurskyddslagen: § 24a …”Den myndighet som utövar offentlig kontroll ska genom rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter…”

K ”fick” djurförbud av länsstyrelsen i april 2013. Räkningen från Djurambulansen i Skåne AB löd på totalt 159.606:- för de omhändertagna djuren. Det lär inte direkt ha underlättat ekonomiskt för familjen. En hund och två katter (ögoninflammation) avlivades på plats som brukligt är när man vill motivera ett akut omhändertagande. Av resterande sju hundar (samtliga hundar var chihuahuor dvs inga stora hundar)  avlivades två efter knappt två veckor. Samtliga resterande sju katter avlivades sedan de först stallats upp i 63 dagar och inbringat 63.000:- (ex moms).  Katterna var alla utom två siameser dvs raskatter. (Hur var det där med att Djurambulansen räddar djur?) Med i beslaget fanns också en grå jakopapegoja. En sådan kostar från 10.000:- och uppåt. Den som är intresserad kan ju ta reda på vad den såldes för eller om den rent av skänktes bort. Den var uppstallad till den 4 augusti 2012. Av 14 sköldpaddor destruerades minst tre. Resten av djuren 12 st var duvor.

Dialog och konstruktiva förslag på åtgärder ansågs aldrig aktuellt när det gällde djuren.

K fick alltså tillbaka barnet och åtgärderna ansågs tillräckliga. Det var däremot inte tillräckligt för att få tillbaka en enda sköldpadda. Dessutom anses K vara en risk för djur för all framtid.

Hur blev det så här?

1 Okt

DIGITAL CAMERA

Så här skolas framtidens djurskyddshandläggare av de gamla så vansinneskarusellen i djurskyddet kan bestå. Okritiskt anammas deras åsikter av Helena Wästerlund i ett studentarbete på Etologi och djurskyddsprogrammet i Skara under titeln ”Djurskyddshandläggarnas arbetssituation med avseende på hot, våld och stress samt hur det påverkar deras djurskyddsbedömningar”. Hon har skickat ut en enkät till landets djurskyddsinspektörer genom Eva Ericksmark, Länsstyrelsen Västmanlands län. Svarsfrekvensen var endast 39%. Flitigast att svara var Västra Götaland och Skåne. Skåne har också hållit sig väl framme som ”källa”:

”Enligt M. Gårdlund (Länsstyrelsen Skånes län, personligt meddelande, 2 februari 2011) är djurskyddshandläggare ett yrke där det förekommer hot och våld vilket bör tas på allvar.  Det förekommer även hot inom de sociala medierna så som bloggar med mera där Jordbruksverket, länsstyrelser, enskilda djurskyddshandläggare och andra anställda hängs ut (M. Gårdlund, Länsstyrelsen Skånes län, personligt meddelande, 12 maj 2011).

Bloggen där inspektörer ”hängs ut” skulle väl bl a vara min då. Orden känns igen från arbetsmiljöverkets rapport. Och det är därför man kommer med hela insatsstyrkan för att se om min dotters möss har ”burberikning”.

”De känner att de inte hinner kontrollera all djurhållning vid anmälningsärenden utan de hinner bara lägga ner tid på de allvarligaste avvikelserna och resten får bortprioriteras. De ansåg att de riskerar att vara snällare i sin bedömning än vad de borde vara då mindre brister inte kontrolleras. Stressen uppgavs dessutom förlänga själva handläggningstiden av ärenden.”

”De allvarligaste avvikelserna” skulle väl vara jag det också. Tänk vilken skaderisk en stillastående stenmur är för en islandshäst och en godkänd ligghall måste ju mätas gång på gång. Vad kan vara viktigare? Som tur är äger jag inte hagen intill där varv på varv av nedväxt taggtråd omgav en damm. Hade jag gjort det så hade jag säkert fått djurförbud. Nu var det som tur är storbondens hage och djur och då ser man genom fingrarna! (Taggtråden plockades bort först när det skulle vara ett möte med fåravelsföreningen…)

”Av de svarande uppgav 42 % att stress gör att de är mindre noggranna, att de lättare missar något samt att de bortser från vissa brister för att inrikta sig mot mer basala saker eller för att minska antalet uppföljningar. En av de svarande handläggarna uppgav att hon/han blivit ombedd av sin chef att sänka kvalitetsnivån på sitt arbete för att hinna fler ärenden. Av prioriteringsskäl används så kallade brevkontroller.”

Ånej! I Skåne ”minskar man inte antalet uppföljningar”. Här försöker man tvärt om att ständigt hitta nya ”brister” som kan ge anledning till fler uppföljningar. Enligt Elin Gullander kan man göra ”hur många uppföljningar som helst”. Det är det man kan fakturera. ”Basala saker” vad är det? Är det innovativa grepp som att köra upp en kamera i baken på en katt?  När jag frågade Emma Hansson varför hon gjorde så sa hon högdraget att ”det är myndighetsutövning!”

”En handläggare svarade att det har hänt att denne tagit i hårdare med lagstiftningens hjälp i sina bedömningar eller haft glesare mellan fingrarna för att han/hon inte mäktat med. En annan handläggare uppgav att han/hon ibland riskerar att gå för hårt fram mot en djurägare om handläggaren är stressad eller under press och att tid till reflektion samt till att fatta genomtänkta beslut inte alltid finns.”

Det är det som kallas rättssäkerhet!

Det angavs av en djurskyddshandläggare att det ibland händer att ett byte av handläggare sker under ett ärendes gång för att de inte når fram till vissa djurägare. Risken finns då att kollegan inte är fullt lika insatt i ärendet, vilket uppgavs kunna påverka bedömningen och vara avgörande för djuren.

”Ibland” var väl dagens understatement. Hos mig byter de varje gång och har väl varit ca 14 st för att inte nämna sex riktiga poliser och en utklädd (chefen Ola Svensson). När man efterlyser en ny handläggare med mänskliga egenskaper utan poliseskort så händer dock inget. Skulle du acceptera att en ny handläggare hade hand om ditt deklarationsärende varje gång du ringer skatteverket? En som inte hade en susning om vad den förra gjort eller sagt?

”En handläggare angav att det förekommit att Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) har kontaktat avdelningschefen och haft åsikter på beslut som gått verksamhetsutövare emot. Inofficiella möten mellan LRF och denna chef har hållits efter denna kontakt där enskilda handläggare har diskuterats men inte erbjudits möjlighet till att delta eller ge sin syn på saken. Den svarande handläggaren angav att om dessa händelser skulle ge en påverkan på handläggarens lön eller attityden mot handläggaren kan bedömningen av djurägare påverkas, omedvetet eller medvetet.”

En ren hämnd alltså mot den som försöker skapa en dialog.

”Andra sätt att minska hotfulla situationer är, enligt de svarande, att ha överfallslarm och skyddsväst samt att vara medveten om riskerna och införa säkerhetsrutiner och stödsamtal.”

Jag saknar verkligen diskussion om hur det blev så här efter övertagandet 2009. Djurinspektörer som vägrade flytta med har berättat för mig att man förr inte släpade omkring på poliser, inte kände sig hotade och hade respekt för och dialog med ”sina” djurhållare. Var det så att de inkompetenta och maktgalna blev kvar och de andra sökte sig andra jobb för de klarade inte av att misshandla människor? Och var är djurägarnas stödsamtal?

%d bloggare gillar detta: