Arkiv | december, 2016

We´re coming to take you away ha ha, hi hi, ho ho to the funny farm…

22 Dec

 

astrids_julblogg-1

Vargen raskar över isen,

inspektören överraskar grisen

Får jag lov, får jag lov

att sjunga länsstyrelsens visa.

Så här gör … osv. (Valfria rörelser! Klicka för större bild!)

Polisen vet vi inget gör

om inte sköldpaddan hotar dö,

Får jag lov, får jag lov

att sjunga polisernas visa.

Förvaltningsrätten skriver att

du är för dum för att ha katt

Får jag lov, får jag lov

att sjunga domstolens visa.

Djurambulansen kommer strax

om du hittat en vilsen tax

Får jag lov, får jag lov

att sjunga djurräddarnas visa.

Inbrott får du om din granne tror

att du i hemmet hyser kor

Får jag lov, får jag lov

att sjunga angivarnas visa.

Djurförbudet får du med i graven

På han som gav det ställs ej samma kraven

Får jag lov, får jag lov

att sjunga tjänstemannens visa

I Sverige är vi bäst på djurvälfärden

Tomma gapar alla gärden

Får jag lov, får jag lov

att sjunga lagstiftarens visa.

Hundra tusen kostar skatten

när svenska staten räddar katten

Får jag lov, får jag lov

att sjunga skattmasens visa.

Enda farmen som blir kvar

blir den som tar dig i förvar

Får jag lov, får jag lov

att sjunga rättshaveristens visa.

God Jul!

Tyvärr avlivades fel djur

9 Dec

Den 9 november gör Anna Sondell och Elina Sjölander en oanmäld kontroll hos en mjölkbonde i Lövånger i Västerbotten med 36 fjällkor, tjur och rekrytering. Sedan ansluter distriktsveterinär Helena Törnelius från Skellefteå. Ett 60-tal ungdjur hålls ute utan ligghall och veterinären bedömde ca 47 st som magra. Något omhändertagande antyds inte.

Dagen efter ringer Fredrik Nilsson på länsstyrelsen upp polisen och säger att det är ett omhändertagande på gång och att ”ett beslut är på väg”. Han säger att det gäller 15-20 ungdjur som skall placeras på lämplig gård i avvaktan på beslut.

Länsstyrelsen, genom länsveterinär Annelie Grip Hansson och Anna Sondell, skriver i ett beslut samma dag enligt §32 djurskyddslagen att 39 ungdjur (nummer anges) skall omhändertas för att de ”varit utsatta för ett långvarigt och betydande lidande bl. a. genom underutfodring, bristfällig vattentillgång och avsaknad av ren och torr liggplats” samt att djurhållaren varit föremål för tre förelägganden. Som vanligt är det utsiktslöst att felet blir avhjälpt. Ligghall är på gång men inte klar. Att skicka dit arbetshjälp på djurhållarens bekostnad räcker fantasin inte till för. Beslutet kommuniceras inte för att det då kan antas att det blir svårare att verkställa.

Föremålet för denna ”omsorg” är en lantbrukare som med familj flyttat från Mellansverige och köpt en gård 2012 , och startat mjölkproduktion. Hustrun, som skötte pappersarbetet, knäcktes av fallande priser och lämnade gården för något år sedan.

Gården levererar ekologisk mjölk med ett pristillägg på ca 18 000 per månad, men i och med omhändertagandet av ungdjuren skickade länsstyrelsen  en rapport till Krav så det tillägget drogs in med motivering att han är ”under utredning för brott mot djurskyddslagen”.  En missad rapportering till CDB-registret i somras innebar att djurbidragsutbetalningen försenades med tre procents avdrag och nu kan frysa inne helt även det.

Bonden strödde upp inne på en loge och fick in ett antal djur i avvaktan på att få maskinhallen färdig som ligghall när länsstyrelsen på morgonen kom ut med beslutet om omhändertagande av de djur som ännu inte var under tak.

Med sig ut hade nu handläggarna även chefen Fredrik Nilsson, som frångick det beslut som förelåg och beordrade att alla ungdjur skulle omhändertas, även de under tak. Djurägaren, och ytterligare någon som var på plats, protesterade och sa, men det har ni ju inget beslut på. ”Inga problem”, sa Fredrik Nilsson, ”det fixar jag efteråt”.

Vid 18.30 tiden ringer Fredrik Nilsson upp polisen igen och säger att det efter ”litet mer analyserande” är 38 ungdjur som skall omhändertas. Verkställandet planerades till kl 9.30 den 11 november. Kl 7.30 fanns det två beslut om omhändertagande. Kl 9.22 rullar man in på gården och delger bonden beslutet. Polisen tycker att han verkar lite för lugn så för säkerhets skull omhändertar polisen nyckeln till vapenskåpet.

Först lastade polisen de 21 ungdjuren som tagits in i ladan och därefter de som gick i hagen. Totalt lastades 43 ungdjur dvs ytterligare fem med hänvisning till ”kompletterande beslut” av länsstyrelsen. Sen fick djurägaren tillbaka nyckeln till vapenskåpet.

Den 18 november beslöt länsstyrelsen att 19 ungdjur skulle avlivas och 24 säljas. Den 21 november verkställdes avlivningen. Först avlivas fem djur på den första gården när man upptäcker att ett inte skulle ha avlivats. Sedan avlivar man det ”rätta” djuret och tycker det är tur att det är en stut som har mindre värde. Alltså avlivades 20 djur, två skickades på obduktion och resten av kropparna skickades till Karlskoga för att eldas upp. Resterande 23 djur köptes av en köpare (den andra förvararen) och priset blev 2.000 kr för sex kvigor, 1.200 kr för 12 kvigor samt 650 kr styck för fem stutar.

Flertalet av ungdjuren hade varit inhysta hos en annan bonde vintern innan och var inte i så bra skick när kom tillbaka. De släpptes på mjölkkobetet för att få en chans. Den andre bonden blev också ansatt av länsstyrelsen och sköt nyligen samtliga sina 17 djur.

Alla bilder är tagna efter omhändertagandet. Fodret i foderhäcken är misstänkt likt havrehalm. Men varför kosta på djur foder när de ändå skall avlivas…

Respekten som försvann

7 Dec

Sverige är numera ett respektlöst land. Respekten för de äldre, respekten att inte slänga mat, respekten för äganderätten, respekten för hemfriden, respekten för tidigare generationers strävan att odla upp ett kargt och kallt land för att överleva, allt är borta. Här följer akt två i dramat ”tre utegångsfår döms till döden för att ha gått ute”. Kan bara hända i Sverige! (LS=länsstyrelsen, KB=Kristanstadsbladet)

Tragedi i tre akter: Akt två. Av C. G. Liungman, 78, i Huaröd.

Akt tre slutade med att min lilla fårfamilj bortfördes på natten av polis och länsstyrelsens djurinspektörer till ett förintelseläger på grund av påstådd vanvård och påhittat djurplågeri.

Akt två, sex dagar senare, börjar med följande:

(LS 28/11 -16) Länsstyrelsen beslutar att de tre får som omhändertogs tillhörande dig Carl Gustav Liungman… ska avlivas.”

De tre fåren var mamma får, syster får, båda tre år gamla, och sonen lillbagge, nio månader gammal. Alla tre djuren var vid utmärkt hälsa och hull. Lillbaggens päls var normal men mamman och mostern hade inte klippts under sommaren för att fårklipparen hade flyttat. Jag talade om för djurskyddarna att de skulle klippas så snart vinterns kallaste del var över.

baggen2Lillbaggen var så söt i sin ljust gulvita päls och sina två utåtriktade horn. En riktig julebock.

Varför döda tre unga och friska får utan att det behövs för att ge föda åt akut svältande människor? Det finns husdjur som nyttjas till annat än till charkuterier, och kan vara nog så värdefulla som levande. Vad får länsstyrelsen att tycka det är så viktigt att fåren ska avlivas? Förmodligen att ”djuren var omärkta” (LS 30/11).

Och vad hände med de mördade fårens kroppar? Var det någon som tog om hand det utsökta ekologiska fårköttet, eller brände man helt enkelt  upp liken?

juhaAvlivningsbeslutet var bestämt av en byråkrat Juha Toropainen, möjligtvis en gång i tiden veterinärutbildad.

(LS 30/11) ”Fåren var långpälsade och stod ute utan skydd för väder och vind.” Som icke veterinärutbildad frågar man sig varför utegångsfår inte skulle stå ute i väder och vind. Det var fem grader varmt och ingen snö.

(LS 30/11) ”Fåren hade inget foder och bristfälligt med vatten.”

Fåren betade gräs i ett fårhägn. Gräset var nyutväxt och friskt. Vatten dricker inte får när de äter färskt gräs, men det fanns likväl en spann full av vatten i hägnet. Vad var ”bristfälligt” med det vattnet? Att det flöt några höstfallna lönnlöv ovanpå, som man kunde se på djurinspektrisens foto av bristfälligheten???

Detta maktmissbruk är oförnuftigt i kvadrat. Vad det är frågan om här är politiskt korrekt socialfascism:  Alla ska lyda byråkratin. Några linderödsgrisar får inte förekomma.  Andra djur, än EU-märkta får i jättehjordar, svin i jättesvinerier och höns i  tiotusental i kyckling- och äggfabriker, ska inte finnas. Särskilt ska ekologiska och hållbara smålantbruk motarbetas och tvingas försvinna.

(KB 2/12) ”… 2 500 slaktsvin vadade i urin….djuren utsatts för lidanden på grund av ammoniakångor… Grisproducenten fick en genomgång av miljöskyddsinspektörerna…”

Varför fick inte min lilla fårfamilj någon ”genomgång” av djurskyddsinspektörerna innan de bortfördes till förintelselägret???

Kanske är det inte frågan om ren socialfascism. Kanske finns det ekonomiska motiv bakom länsstyrelsens så kallade djurskydd: korruption. De djur som inte avlivas kanske via bekanta till länsstyrelsens byråkrater, som exporterar djur till Ryssland och andra länder, kan säljas för stora pengar som då delvis går tillbaka till länsstyrelsen och kompletterar vad länet får från staten i form av skattemedel. De kompletterar  då de stora summor som länsstyrelsen kassar in  via groteska penninguttag enligt paragraf 35 djurskyddslagen från varje småbonde dess djurskyddsinspektörer lyckas ”komma på”.

Det förefaller, som en engelsman skulle säga, vara ”a fucking dirty business”.

Hursomhelst var det min lille julebock som bortrövades mitt i midvinternatten  och mördades tillsammans med sin mor och moster. Förmodligen tillvaratogs inte ens deras fina ekologiska kött. Det troliga är att det brändes upp som avfall.

rositaMin varmaste julhälsning till den lilla djurskyddande länsstyrelseinspektrisen Rosita och hennes långa blonda assistent, samt de poliser som jobbade övertid för att beskydda  dem mot en sannolikt farlig djurägare. Jag hoppas de spänner brösten av stolthet över sin insats i djurskyddets tjänst.

%d bloggare gillar detta: