Arkiv | oktober, 2015

Det är så synd om djurskyddsinspektörerna

30 Okt

2011 fick länsstyrelserna 25 miljoner extra per år för att klara omorganisationen av djurskyddskontrollerna när de togs över från kommunerna 2009. Nu upphör det extra anslaget. Därför drar nu länsstyrelserna igång en kampanj med hjälp av media för att övertyga svenska skattebetalarna om hur stor nytta handläggarna gör och att antalet djurplågare bara ökar år från år.

Skärmklipp 2015-10-30 12.40.30Till sin hjälp har Mattias Gårdlund TV4 som sänt de ytterst oseriösa dokusåporna Djurskyddsinspektörerna och Djurskyddarna. Programmen initierades enligt ett envist rykte från en familj vars barn han är gudförälder till. Liksom dessa program spelar han på folks medkänsla för djur och då kan sanningen vinklas för att få avsedd effekt dvs högre anslag till den egna verksamheten.

Skärmklipp 2015-10-30 12.40.22Trots ökade anslag har antalet kontroller minskat drastiskt. Tappet kom vid övertagandet 2009. Förklaringen är mycket enkel. Just det året blev djurägarna mycket farliga och alla kontrollanter blev plötsligt tvungna att köra i par. Framför allt har de planerade kontrollerna minskat och anmälningsärendena ökat. Antalet tillgängliga inspektörer ”halverades” alltså. Fördelen var att man kunde sjunga allsång i bilen på väg till djurägarna för att muntra upp sig. Konstigt nog ökade också anmälningarna efter TV-serierna.

TV4 har letat upp ett fall från 2012 i Jämtlands län. En norsk kvinna lurades att ta hand om två rottweilerhundar. Hon anklagades bl a för att ha bränt och injicerat en hund, Rocky. Ägaren påstod i pressen att hon sett det genom ett fönster.

Skärmklipp 2015-10-30 12.39.38Länsstyrelsen i Jämtland undersökte saken och fann att det fanns inga spår vare sig av bränning eller injektioner. ”Varken uppgifterna från Statens veterinärmedicinska anstalt eller veterinär har kunnat styrka uppgifterna om att hunden bränts eller injicerats.” Den andra hunden avlivades innan någon hann se den. Så trots att uppgifterna motbevisats som fejk tar TV4 upp storyn som sann! Att Gårdlund inte drar sig för att ljuga förvånar ingen!

Skärmklipp 2015-10-30 12.39.24Eva Wiklund gick ut starkt i pressen (som inte kollade några uppgifter) och hävdade att hunden Rocky blivit bränd mm. Det var ett led i en hatkampanj mot personen ifråga och hunden som hade en hudsjukdom var enbart ett medel.

dömsSom vanligt är straffen inte nog höga. Vad man glömmer att berätta är att de på eget bevåg dömer ut livstids djurförbud, omhändertar djur till enorma värden och att djurägaren ofta får en räkning från Djurambulansen i Skåne AB på hundratusentals kronor, vilket övertrumfar eventuella böter med ett antal tiopotenser. Och i de fall länsstyrelsen inte räknar med att vinna, struntar de helt sonika i att åtalsanmäla de påstådda brotten, som ändå kan ge djurförbud men aldrig får någon rättslig prövning.

liderI en artikel klagar inspektörerna på polisen och hävdar att de har en lång lista på ärenden som inte verkställts.

”Vi har långa listor på ärenden där vi tagit beslut om att djur ska omhändertas”, säger Paula Hultgren. När jag kontaktar diariet så visar det sig att någon sådan lista inte existerar. Jag hittar fyra §31-ärenden fr o m maj t o m oktober i diariet. Bluff igen.

Tågproblem

26 Okt

I morse kl 9.06 stannade inte tåget från Dalarna på väg mot Stockholm på stationen i Sala utan föraren fortsatte in på ett oanvänt stoppspår där tåget körde fast över stoppklossen. Förbipasserande kommenterade att det var intressant att det hände något så man fick anledning att komma ut i det vackra vädret. Svenskarna är ett tålmodigt folk.

20151026_110701[1]20151026_110858[1]20151026_111402[1]20151026_111450[1]

Männen får alltid mest

22 Okt
I år kommer kostnaden för asylinvandringen att tas från biståndsbudgeten, närmare bestämt 20% av den och det kan komma att öka till det dubbla.
SVT Nyheter frågar biståndsminister Isabella Lövin (MP) om hon tycker att det är moraliskt försvarbart att ta pengar ur biståndsbudgeten till att finansiera flyktingmottagandet i Sverige med biståndspengar som annars skulle ha gått till fattiga länder i olika delar av världen.
– Ja, det tycker jag faktiskt att det är, säger hon. Det är ju på något sätt en princip som grundar sig på det faktum att människor som flyr för sina liv, som är i desperata situationer, att man kan hjälpa dem.
Faktum är att de flesta som flyr för sina liv är män. De unga kvinnorna i flyktinglägren blir kvar och gifts bort för att ”skyddas” och minska familjens försörjningsbörda. Ingen bryr sig om deras desperata situation.
Skärmklipp 2015-10-21 03.00.19
Skärmklipp 2015-10-21 03.00.32
Allra dyrast är de sk ”ensamkommande barnen” dvs de unga männen, flertalet från Afghanistan. De kostar från 1.900 per dygn eller ca en miljon per år. I motsats till våra grannländer görs inga åldersbestämningar i Sverige.
Familjerna skramlar ihop till biljetten till sönerna. Den som har mest kan komma längst t. ex. till Sverige. Döttrarna får stanna hemma.
zabi
Zabi Nasro kom till Sverige i maj och uppgav då att han var 16 år.
Han sattes i skola och GP gjorde ett stort reportage om honom som ”ensam i nytt land”.
nytt land
 I själva verket var Zabi 24 år och inte mycket av resten av hans reseberättelse på väg mot Sverige stämde heller. ”Jag har haft en lång och svår resa”, berättar han för reportern.
24år
Migrationsverket ifrågasätter hans identitet. Han klagar på att de inte vill lyssna på hans berättelser om strapatserna, hur han besköts, 30 mil till fots genom Balkan och lastbilen ”fullpackad med barnfamiljer”. Värst var att bli rånad på mobilen.
bluff
GPs reportage har efter avslöjandet försvunnit från nätet.
umbäranden
Zabi har själv dokumenterat sina svåra umbäranden under flykten. Nu har hans Facebook rensas och kontot på kontaktsajten tagits bort.
Enligt migrationsverket kan det bli så många som 40.000 ”ensamkommande” i år. Om det är som påstås i Norge att ”barnen” till 50% är över 18 år kan det betyda att 20.000 bluffar sin ålder. Det innebär en kostnad på 20 miljarder kronor. På ett år.
De ”ensamkommandes” antal överträffar nu de inrikes födda. Eftersom de unga männen snart är giftasvuxna förmodar jag att de snart kommer att hämta en ung brud från sitt hemland. Jag kan inte låta bli att undra om hon också kommer att få gå i  skolan. Hur som helst kommer det snart en babyboom. Jag hoppas att de ansvariga har tänkt på att förbereda utbyggnaden av skolor redan nu.

Ska vi bry oss om alla barn?

17 Okt

FN:s barnkonvention ska omvandlas till svensk lag. En utredning om hur det ska gå till ska vara klar i februari. En rad beslut har fattats för att kunskaperna om barns rättigheter och vad barnkonventionen innebär ska bli bättre.

– Dels för att konventionen redan gäller i Sverige, dels för att kunskapen inte är så hög om barns rättigheter, säger barnminister Åsa Regnér.

Den som hamnat på en hög och respektabel post kan kosta på sig att vara nedlåtande mot det underlydande folket. En landshövding kan tillåta sig att visa sitt totala förakt för barns lidande i sin närhet men skylta med sin empati i officiella sammanhang. Konsekvenserna torde vara obefintliga:

Öppet brev till landshövding Kenneth Johansson

På din Facebooksida kan man läsa att du startat en insamling för utsatta flyktingbarn, vilket naturligtvis är ett lovvärt initiativ, vad kan vara mer behjärtansvärt än att stötta och hjälpa utsatta barn?

insamlingMen för mig som fått känna på hur Länsstyrelsen  i Värmland INTE tar den minsta hänsyn till barn i sin myndighetsutövning, känns initiativet mer som ett populistiskt utspel än ett utslag av äkta empati.
Arvika polis
Den 17/4 2013 runt 10.30 invaderades vår gård, det som då var vårt hem av vad jag skulle vilja kalla en insatsstyrka, med djurskyddshandläggare, poliser, veterinär, och ditkallade privata aktörer.
Carola ErikssonInsatsen hade initierats av två djurskyddshandläggare på Länsstyrelsen i Värmland vars högsta chef är du Kenneth Johansson. Du har relativt tidigt i tiden efter tillslaget förklarat för mig att du var informerad om vad som var i görningen och så att säga helt var med på båten. Tillslaget kom helt oförberett för mig och min familj. Länsstyrelsen vilseledde och lurade mig totalt, jag fattade ingenting om vad som var i görningen.

bild (13)Min familj består förutom av mig och min fru av vår då sju år fyllda son, man kan kanske tycka att man skall ta hänsyn till att det finns ett så pass ungt barn i den familj när man planerar en överrumplande så kallad gryningsräd mot familjens djurhållning. Men det framstår som uppenbart att man inte tagit den minsta hänsyn till vår son när man planerat tillslaget mot vår djurhållning, han fanns bara inte, en totalt för er oviktig människa. Var fanns din empati för barn den gången Kenneth Johansson?

Hur tror du en 7-åring påverkas av att komma hem från skolan och finna sitt hem invaderat av poliser och en massa andra människor, sin mamma borta från hemmet (förd till sjukhus som en direkt följd av tillslaget efter ett självmordsförsök) sin pappa upprörd och förkrossad (även om jag försökte dölja det så gott jag kunde). En snäll granne, tillika vår hyresgäst, fick ta hand om vår lille pojke och så småningom åka ifrån turbulensen på gården.

Hur är det bara möjligt att man på en svensk myndighet kan agera på ett sådant totalt oempatiskt sätt, speciellt då barn är inblandade? Kan du förstå att jag uppfattar ditt engagemang för utsatta barn nu som ren och skär populism? Jag har flera gånger tidigare påtalat för dig att du som den ytterst ansvarig utsatt mitt barn för ett trauma som han kommer bära med sig resten av sitt liv och du har inte behagat svara mig!

Är det någon skillnad på lidandet hos barn som blir utsatta på grund av totalitära myndigheters agerande i främmande länder än om samma sak sker i Sverige? När jag som vuxen man kan uppleva hur jag påverkats av Länsstyrelsens ingripande i vårt liv, hur man fått en helt annat, enormt försämrat, liv än innan den 17/4 2013 hur skall då inte ett barn uppleva det?

Vår familjs Nine-eleven (11/9 2011) är den 17/4 2013 ett datum som kommer att finnas i våra tankar varje dag i resten av våra liv. Tror inte du riktigt förstår vad du utsatte oss för, skulle du veta detta skulle jag nog vilja kalla dig för en rent ondsint person.
Jag fick till ett möte med dig en kort tid efter tillslaget mot vår gård och jag hade några kollegor med mig som ställde sig frågande till Länsstyrelsens agerande. Jag upplevde att du personligen försökte skrämma dessa till tystnad, deras utsagor om hur de upplevt förhållandena på vår gård i samband med omhändertagandet bemötte du med ”OCH DU HAR EGNA DJUR?” Jag upplevde det som du använde härskarteknik, många despoter i historien har levt efter principen ”söndra och härska”, inget att ta efter för en svensk landshövding i nutid tycker jag.
Du yttrade på mötet även följande: ”Jag kan säga så mycket att bilderna från din gård var det absolut värsta jag någonsin sett!”
korna 1 maj 137
 Ovan den 1 maj 2013.
Handlar inte det uttalandet om en extrem och häpnadsväckande okunskap så handlar det om ren och skär elakhet, ord som avsåg att kränka och förnedra oss som människor.  Visst hade länsstyrelsens personal bemödat sig om att fotografera på ett sådant sätt att saker och ting skulle se så eländiga ut som det nu bara gick. Min fråga på mötet varför man INTE fotograferat varje individ så att dessa kunde identifieras i den lista där i princip ALLA djur påstods vara magra.
Svaret på min fråga från enhetschefen på djurskydd löd: ”Länsstyrelsen har tagit de foton som vi anser nödvändiga”, således så att de till större delen inte alls överensstämde med verkligheten. Den rättsliga prövningen över vår anmälan av veterinären som gjorde bedömningarna till veterinära ansvarsnämnden är ingalunda avslutad.
korna hos skitstövel Mats P 20130501 177 - Kopia - Kopia
Ovan den 1 maj 2013.
Vår förhoppning är att bluffen skall avslöjas med hjälp av de foton vi tagit på djuren kort efter att de omhändertagits INNAN de hunnit svältas till ett tillstånd som mer överensstämde med veterinärintyget.
ko 825 Älgå gård
 Våra djur sköttes ju allt annat än bra hos den omhändertagare som Länsstyrelsen valt ut, vi har bilder som kan styrka detta påstående också, trots att vi hotades och jagades på plats när vi tog dessa foton. Ko 825 SegoltanDet finns mängder med ”konstigheter” i Länsstyrelsen hantering av vårt ärende tjänsteanteckningar som inte finns, men upprättas efteråt när man frågat efter den handling som är ”försvunnen” osv ALLT försvaras av dig och förvaltningsdomstolarna. Polis och JO också vad den saken anbelangar.
Ko 756 Älgå gård
Våra myndigheter är mer måna om att upprätthålla illusionen om det ”goda djurskyddet” än att värna om respekten för mänskliga rättigheter,  inklusive skyddet av barn. Jag har på papper från er där det sägs att prövning skett mot FN:s barnkonvention (på ”vår begäran”) men att detta får stå tillbaka för att djurskyddslagens krav skall uppfyllas!
Skulle detta gälla flyktingbarnen också om deras behov på nåt konstigt sätt skulle ställas mot djurskyddslagen?
ko756 Segoltan

Jag menar att tillämpningen av djurskyddslagen är vår tids rättsskandal, där något riktigt ont målas ut som något gott, ett bedrägeri som köps av merparten av våra folkvalda politiker. Här har man hittat en kategori människor, ”djurplågarna”, som det är helt legitimt att förfölja och förnedra, stjäla egendom från och på alla sätt göra livet så svårt för som det bara går. Vi omfattas inte av Länsstyrelsens devis om ”alla människors lika rätt och värde” och vad värre är; Detta gäller även våra barn.

Vi omfattas inte av konventioner om mänskliga rättigheter och har ingen rätt till en rättssäker hantering i rättsväsendet, vi är ju ”onda” människor som är värda allt förakt, om beskyllningarna om misskötsel av djur inte stämmer eller är kraftigt överdrivna spelar liksom ingen roll, detta handlar om vår tids häxprocesser, och i dessa processer, vad gäller Värmland, är du i högsta grad involverad Kenneth Johansson, men du verkar inte vilja ta till dig budskapet.

Fick dock bevis på att undantag från denna linje, som du representerar, finns bland våra folkvalda, när prövningen av vårt förbud att hålla och befatta oss med klövdjur gjordes i Förvaltningsrätten, (ett livslångt förbud). Då tog två av nämndemännen till sig av våra argument, och gick på vår linje, man trodde inte att vi misskött våra djur på ett sådant sätt att ett förbud var motiverat. Sen trodde man på oss att vi varken kan eller vill bedriva någon djurproduktion i framtiden. Detta handlade om två socialdemokrater, två medmänniskor som trodde på oss och visade oss den respekt som jag anser att vi är värda efter alla års slit med djuren. Detta gladde verkligen mitt hjärta, att det finns människor i maktposition som kunde se oss som människor och inte som ”djurplågare”, människor som låter sitt sunda förnuft och rättspatos råda och INTE först känner vart vinden blåser och vänder kappan därefter.

Jag kan avsluta med att säga att du berövat Värmland två centerpartister och (sannolikt) en framtida ung bonde, jag blev den siste i min släkt som i generation efter generation  i rakt nedstigande led verkat som bonde.

Kenneth Johansson
Sen tömde du en hel socken i princip på nötdjur, till glädje för de som föder upp djur utanför Sveriges gränser. Det kommer sannolikt aldrig mer finnas djur på Älgå Gård. De för miljoner nyrenoverade stallarna står idag tomma. Jag förstår om ingen vill och törs ta upp produktionen, så länge som en djurägare i realiteten INTE äger sina egna djur, så länge som en djurägare INTE omfattas av grundläggande mänskliga rättigheter.
Förväntar mig nån form av svar från dig Kenneth Johansson. I övrigt kan jag konstatera att du bara är en populistisk vindflöjel, en feg stackare i mina ögon. Man måste kunna SE vad som är rätt och fel, inte bara göra det som UPPFATTAS som rätt och fel.
Göran Andersson
fd köttbonde på Älgå Gård Arvika
(numera boende på annat håll)

Djuren förstörde hyrt hus

13 Okt

I våras  skrev jag en artikel om Djurambulansen i Skånes husveterinär Elsa-Pia Ehrenpris som i TV4 i programmet Djurskyddarna klagade på andras hundhållning. Somliga tvivlade på mina uppgifter att hon i ett hyrt hus låtit såväl egna djur som hemtagna djur från Djurambulansen förstöra väggar och golv.

IMG_7116

En av tvivlarna skrev: ”Blir väldigt besviken av att läsa det här inlägget, hyresvärden har med falska bilder försökt kränka pia för att hon sa upp huset….
Flera av bilderna kommer inte från det hus som hon hyrde, och hon är inte anställd av djurambulansen AB heller utan dom anlitar henne…”

Nu har utslaget kommit från Kronofogden. Hon har inte bestridit kraven från hyresvärden.

krf1krf2

Gräddfil

9 Okt

Djurskyddsinspektörer har enorm makt. Deras tolkning av djurskyddslagen kan betyda skillnaden mellan liv och död för både djur och djurägare. Då kan man tycka att de själva borde leva upp det det anklagar andra för. Men icke!

Jag och säkert många andra hästägare har fått veta att det är absolut förbudet att skära upp luckor i ensilagebalen till hästarna.

mattias gårdlundMen: Det gäller inte länsstyrelsen i Skånes egen hästexpert Mattias Gårdlund. Hans hästar får öppna balen själva, inga problem!

Sen har vi lille Sverker Olsson som halkade in i branschen på ett bananskal och slapp visa betyg som tur var. Sverkers egna kor:

Gödselpansar, inget foder och skaderisker i hagen är sådant han omhändertar andras djur och dessutom utdelar djurförbud för.

Sen har vi Emma Hansson som på arbetstid jagar andras hundar.

hund i burHon är själv medlem i SKK och föder upp hundar liksom mamman och hennes make. Då kan man ju tycka att informationen skulle ha gått fram.

Warner Bros kennelMen nej. Det som hon och kollegerna omhändertar andras hundar för och sätter djurförbud för är helt normalt förfaringssätt i hennes familj.

Emma m. fl. har också jagat shar pei och deras uppfödare. Bl. a. har hon dragit en uppfödare inför domstol för att tiken anser hon lida av entropion.

Själv föder hon upp mexikanska nakenhundar under kennelnamnet Fame Factory. Nakenanlaget är semiletalt och kan, förutom tandlöshet ge upphov till andra skador:

”Genförändringen/mutation kallas för FOXI3 och är lokaliserad till kromosom 17 i hundens arvsmassa. Mutationen i genen ger upphov till en störning i utvecklingen, ektodermal dysplasi hos hundar. FOXI3-genen påverkar även utvecklingen av hudens yttre organ, körtlar tänder och klor. Ett fåtal hårlösa xoloitzcuintle har fötts med stängd hörselgång, vilket möjligtvis kan vara sammankopplat med denna mutation. Mutationen orsakar förutom hårlöshet även en förändring i tanduppsättningen, vilket ger det något annorlunda utseendet på tänderna hos hårlösa hundar och den orsakar även tandförluster.”

tandlösOvan Emmas importhane.

En av hennes uppfödningar hade just entropion och blev opererad för det.

”33 Protokollsutdrag från SKK Dopingkommitté (DopK)
SKK DopK – skrivelse till UtstK daterad 2009-03-30
Angående mexikansk nakenhund Fame Factory´s Special Edition S69294/2005 som ställts utstridande mot dopingbestämmelserna. Ägaren har enligt uppgift inte varit medveten om att ett operativt ingrepp för entropion är ett ingrepp som medför förbud att delta på utställning. Uppfödaren har när hon kommit till insikt om avsteget från dopingbestämmelserna efter samråd med hundägaren anmält sig själv till SKKs DopK. Ärendet har från DopK vidarebefordrats till UtstK med rekommendation att samtliga resultat för Fame Factory´s Special Edition S69294/2005 annulleras, men att ärendet i övrigt lämnas utan åtgärd. Beslöt UtstK i enlighet med DopK rekommendation enligt ovan nämnda.”

Denna hund användes i avel 2011 dvs samtidigt som kampanjen mot shar pei drog igång.

I Emmas kull 2015 har hon använt sin egen uppfödning Fame Factorys Marvelous som är halvbror till ovanstående tik.

Elmer

Så här ser valpen ut som Emma annonserade på Blocket den 27 september i år. Nog har den entropion?

Kommunens djurskydd tog allt

4 Okt

Ingvar Månsson i Rugerup, känd ardenneruppfödare i Hörby, var en stolt man. Ingvar var en erkänd skicklig hästkarl och hade kört ardenner i sexspann.

Han berättade gärna om den fina hingsten han en gång sålt och som betalade hela det nya stallbygget. Och de svarta hästarna som såldes till en  cirkus.

IngvarBilden ovan Ingvar i Almarkaröd på väg till Victoria marknad i Hörby hösten 1999. Kommunen har tagit Ingvars fina körhäst Pelle så han har lånat Pavlona, ett nordsvenskt sto ägd av Rigmor Sylvén Svantesson.

IMG_0008Rigmor ovan med två av Ingvars hästar.

DSC00039Jag glömmer aldrig första gången jag besökte hans gård på våren 1999 tillsammans med Rigmor, som skulle hämta råmjölk till kalvdans. Där stod en lång rad med ståtliga ardennerhästar i hagen på den högt belägna gården i Rugerup.

Ingvars kor 4april01Ingvar hade ett 20-tal exemplariskt skötta rödvita mjölkkor varav som sagt en nykalvad. (Bilden 4 april 2001) Och så alla dessa ardenner, ett hängbuksvin som kommit vandrande, ett gäng höns och en gårdshund.

DSC00036När vi åkte därifrån blev jag betryckt av att höra att Ingvar var hårt ansatt av kommunen. Det gjordes ständiga anmälningar och Ingvar kunde inte hantera de ständiga inspektionerna. Kommunen kunde å sin sida inte hantera anmälarna och det hela urartade till en prestigekamp. En av anmälarna var Britt Lindström, ordgörande i Djurens vänner. Hon hade varken besökt gården eller träffat Ingvar. Anmälan var full med spekulationer som: ”Anmälarna har olika teorier…”, ”Som antagliga orsaker…” och ”Troligen lider han av…”.

ErlövHörbys dåvarande miljöchef Peter Erlöv hade varit till Ingvar och det blev förstås konfrontation direkt. Ingvar som varit van att bli respekterad i hela sitt 70-åriga liv, liksom hans far, ordförande i dåvarande hälsovårdsnämnden ett för tiden mycket ärofyllt och fint uppdrag, före honom, talade om på sin oefterhärmliga skånskt mustiga dialekt att ”här ska du unga spoling inte komma och tala om hur jag ska sköta mina hästar”. Det hade ju Ingvar klarat bra själv långt innan Erlöv var född. Miljöchefen å sin sida lovade att ringa Skånemejerier och se till att de stängde av mjölkhämtningen för Ingvar. Vilket han också gjorde. Och Ingvar skrev under sin dödsdom.

Tisdagen den 27 april 1999 omhändertogs 15 ungdjur, sex hästar, fyra gödsvin, två suggor och tio smågrisar efter beslut av Hörby kommun. Det var vad man fick tag på eftersom de flesta hästarna var körda till andra beten. En tvåårig häst sköts i stallet, oklart varför. Kanske blev den skadad. I efterhand fastställdes beslutet av Länsstyrelsen. Själv var Ingvar på sjukhuset i Lund hela den dagen.

Skånska Dagbladet skrev den 4 juni att han fick djuren beslagtagna vilket nog är ett ord som riktigare beskriver vad som hände. Den 4 maj togs beslut att Ingvar varken fick ha mjölkkorna eller grisar kvar. Detta för att han inte ansågs orka med skötseln. Skånemejerier stängde av mjölkhämtningen på uppmaning från kommunen.

En gammal bonde med liten pension, som helt och hållet lades på djuren, hade inga marginaler. I ett helt år mjölkade Ingvar sina kor och hällde tillbaka den i deras ho. Sällan har väl fetare kor skådats i Skåne. Till saken hör att Ingvar hade skadat ena knäet sedan han blivit omkulldragen av ett ungdjur och hade fått svårt att gå. Naturligtvis gjorde det skötseln av djuren svårare.

Ingvar hade humör och i affekt och förtvivlan hotade han att skjuta tjänstemännen, varför två pikébilar fulla med poliser skickades upp till gården för att avväpna denne gamle man på två jaktgevär.

De flesta hästarna, tolv stycken, hade som sagt redan innan körts ut till sommarbete, men de två ståtliga hingstarna, Balder och Dovang, var hemma och gick på fäladen. Hemma var också två äldre ston som strax skulle föla, ett ungsto och en stilig, svart New Foresthingst som Ingvar bytt till sig mot en kviga från Rigmor. Hemma var också Ingvars körhäst Pelle. Pelle saknade svans, därav namnet. Svansen hade skadats när han var föl och måst tas av.

Två högdräktiga ston transporterades lagvidrigt av Farmartjänst och en sugga skadades så allvarligt att hon inte kunde resa sig. Att stona skulle föla inom någon vecka bekymrade varken djurskyddsinspektör, poliser eller Farmartjänst som stormade in på gården.

Kommunens bilder 26 april 1999aHästarna drevs med käppar från betet in på gården och vidare upp på lastbilen. Kommunens egna polaroidbilder. Till höger syns Pelle.

Sedan kördes hästarna till SKANEK i Kävlinge där hingstarna stallades upp. Ingvar fick naturligtvis en svår chock när han kom hem och fann hästarna borta.

BaltsarOvan hingsten Balzar 8 år på auktionsdagen en månad efter omhändertagandet.

RobangHingsten Robang 19 år på auktionsdagen efter en månad på SKANEK med polisen som ägare. Av det ståtliga djuret återstod bara skinn och ben.

ungt stoStoet Lisett 13 år, dotter till Robang, som någon vecka innan hon skulle föla med hugg och slag drevs upp på Farmartjänsts lastbil. Här på auktionsdagen med sitt nyfödda föl.

Lisett

föl och hovarOvan ser man tydligt Lisetts hovar. Ett av omhändertagandeskälen påstods vara overkade hovar. Efter en månad på SKANEK hade ingen häst kostats på hovvård. Tydligen var det inte viktigt längre.

sto 19 år19-årigt sto på auktionsdagen med sitt nyfödda föl.

Enligt en anställd hade hingstarna, som vid omhändertagande drivits in från sitt bete,  fordrats med halm och rastats ibland ute på en betongplatta. Efter en månad i polisens ömma vård var de fullständigt utmärglade. Stona, som fölat strax efter transporten, kom till auktionen med sina små föl och med overkade hovar. Ingvar fakturerades 8.000:- för hästarnas foder. Ponnyhingsten lämnades tillbaka för den var skriven på ett barnbarn. Körhästen Pelle lär ha varit vid liv så sent som för något år sedan.

Jag fotograferade och anmälde för vanvård varpå polisen lade ner utan att ens titta på bilderna. Det var ju de som formellt stod som ägare. Jag begärde överprövning och fick visa bilderna, varpå man lade ner förundersökningen igen. Ge sig på ett stort företag som SKANEK var ju inte att tänka på. Så mycket lättare att ge sig på en gammal utsliten bonde.

Det 19-årigt stoet med sitt nyfödda föl, som såldes på auktionen, bjöds ut på Sjöbo hästmarknad ett par veckor senare. Varken miljönämnd, polis eller Länsstyrelse ansåg att det var ”deras bord” att ansvara för djuren efter beslaget. Jag och Ingvar filmade den ena av hingstarna hos köparen den 2 juli samma dag som jag polisanmälde vanvården. Djurens Vänner hördes inte av.

DSC00356Sedan började den rättsliga processen och gamarna flockades. En jurist hemmahörande i Göteborg krävde Ingvar på 5.000:- för att begära inhibition, något som jag redan hjälpt honom med gratis. Jonas Månsson på LRF konsult utverkade så småningom ett skadestånd på 44.000:- i förlikning med Skånemejerier, vilket naturligtvis inte täckte förlusten Tyvärr gick det åt till det egna arvodet.

Det här var det första ”djurärende” som jag blev indragen i direkt när jag flyttat ner till Skåne. Det blev ett år bokstavligen fyllt av blod, svett och tårar.

Vi rensade taggtråd och lagade stängsel. Vi ordnade så att Ingvar lätt skulle kunna släppa ut hästarna direkt från stallet. Ingvar fick sedan djurhållningen godkänd av dåvarande länsveterinären Pia Törnqvist som personligen gjorde en inspektion. Jag var själv med. Allt var perfekt, hästarna välmående och verkade. Men hon var ändå tvungen att hitta något ”fel”. Hon skrev att hängbuksvinets vatten var ”smutsigt”. Jag hade då personligen tappat upp nytt vatten åt grisen 10 minuter innan!

Miljökontoret gjorde en inspektion med poliser. Miljöchefen Peter Erlöv ansåg att djurhållningen var i god ordning och skötseln av djuren var tillfredsställande.

Nu trodde och hoppades vi att Ingvar skulle avgå med flaggan i topp. Men Ingvar var som sagt en stolt man och nu ansåg han sig oövervinnerlig. Kroppen höll förstås inte. Han lät betäcka samtliga ston utom två unga.

Med Ingvars tillåtelse skänkte jag bort hängbuksvinet till 4H-gården i Eslöv.

ungsston8juni00Ovan Ingvars två ungston 8 juni 2000 som gick på bete nedanför Långaröds kyrka.

Under sommaren och hösten var hästar och kor på bete. Två ston hade föl och jag körde honom när han skulle se till hästarna runt om kommunen. Korna ropade han på morgon och kväll när de skulle mjölkas. Ingvar hade ett kristallklart minne och berättade under dessa turer var människor i hans ungdom bott och visade var dansbanan legat där traktens ungdomar samlats, nu igenväxt och osynlig.

Ingvar kunde verka burdus och han gormade och skrek när han blev upprörd. Men innerst inne var han en vänlig själ som trodde på rättvisa och hårt arbete. När varubussen kom handlade han alltid saft och kakor att bjuda på när jag kom förbi med min lilla dotter då tre år. Själv hade han blivit lämnad av sin fru som flyttade till grannen med sin yngsta dotter och lämnade de två äldre hos Ingvar. Det kan inte ha varit lätt att vara ensam med två barn och ett jordbruk att sköta. Döttrarna blev sannolikt hårt hållna vilket de tog igen senare. Någon hjälp av tre döttrar och tre mågar fanns inte att få, det var till mig och andra vänner han ringde när katastroferna kom slag i slag.

svartsto Rugerup 21april00Sorgen var stor när Ingvars enda svarta sto hängde sig i halsremmen. Bilden den 21 mars 2000. En vän och hovslagare kom och skar ner henne.

ard1aJag var den som tog bort alla halsremmar på de övriga hästarna. Ovan ett av stona.

Ingvar mjölkade i spann och körde ut gödseln med skottkärra. Det var på håret att han drunknade i gödseln vid ett tillfälle när han halkade med den tunga kärran och föll i gödselstaden. Med nöd och näppe tog han sig upp. De förstörda kläderna låg länge i en hög bakom huset.

En annan gång ringde han mig mitt i natten och bad mig komma för att få ner hö från skullen till korna. Allt eftersom kroppen sa ifrån, gick arbetet långsammare och dygnet försköts. Till slut hamnade kvällsmjölkning och utfordring mitt i natten. Ingvar hade fastnat med kläderna i spelet som drog fram balarna. I sista sekund lyckades han slå av motorn och kunde ta sig loss. Jag slängde mig förstås i bilen, för korna måste ha mat. Mitt i natten gick vi på det knakande golvet ovanför korna och släpade fram hö för hand. Ibland brast en bräda under fötterna.

Sen kom vintern och vattnet till stallet frös. Rigmor såg till att det blev uppkört en tank med vatten till djuren. Sen tinade de sönderfrusna rören och översvämningen var ett faktum. När jag kom upp till Ingvar stod två ston i en box med vatten upp till knäna. Det var bara att öppna och släppa ut både vatten och hästar.

Ingvar sålde någon häst till Liv & Knack, hästhandlaren som senare fick djurförbud och fängelse för skattebrott.

Den sista tiden fick Ingvar under protest matlådor hemkörda. Personalen kollade dock inte om han levde utan syntes han inte till hängde de bara lådan på handtaget och körde. Slutet kom när Ingvar föll i lagården och inte kunde ta sig upp. Han låg i över ett dygn och höll på att frysa ihjäl.

Ingvar hamnade på sjukhuset i Lund där döttrarna försökte få honom omyndigförklarad. Det lyckades inte men i praktiken spelade det ingen roll. Korna såldes till en kreaturshandlare i Tomelilla och hästarna omhändertogs. Polisen skulle ha auktion på gården. Korna stod kvar fast de var sålda.

Jag och en till vän till  Ingvar körde till sjukhuset och med ett vittne närvarande så skrev han över alla ardennerhästar på mig för en krona. Polisen fick en kopia. Sen vidtog den praktiska skötseln.

Stina2Gårdshunden Stina (bilden tagen den 21 april 2000) lämnades kvar. Jag tog hem henne och fick henne omplacerad. Några hönor tog jag hem, resten nackades. Någon Djurambulans fanns som väl var inte. Vi stängslade och körde hö. Till auktionsdagen skrev jag ut flygblad där det stod att ardennerhästarna var sålda och att polisen i Lund kunde kontaktas.

bengt fridhJag och en väninna körde upp på gården där hästhandlarna och auktionsförrättaren Bengt Fridh samlats för att fynda hästar. Vi spikade upp flygbladen på alla byggnader och handlarna slängde sig på telefonerna. Fridh var minst sagt upprörd och ringde polisen och fick tag på en patrull i Östraby som kunde komma. De hade ingen aning om att polisen hade auktion.

Vi inväntade patrullen, som körde fast när de parkerade på åkern. Jag berättade att jag köpt alla hästarna med polisens goda minne. De försökte ringa men linjen var blockerad eftersom alla försökte komma fram till polisen i Lund. De gick upp i skogen och efter en kvart kom de tillbaka och sa att ni kan åka härifrån, det ska inte säljas några hästar här! Längre hakor har väl sällan skådats på en hästauktion!

Ponnyhingsten, som hade annan ägare, såldes för 10.000:-. Dagen efter såldes han igen för 12.000:-. Snabba klipp! Ingen annan häst såldes. Sedan placerade jag hästarna ut hos fodervärdar som fick köpa ut dem. Arvingarna var arga och inte det minsta tacksamma. Tur för dem att Djurambulansen inte fanns för då hade arvet rykt.

MVC-010FTvå dräktiga ston fick gå hos en granne där de fick var sitt stoföl. Min tanke var att när Ingvar kom hem skulle det vara bra för honom att ha ett par hästar kvar att gå och titta på. Bilden på det första fölet tagen den 21 april 2001.

MVC-004FOvan är det andra fölet som föddes hos grannen. Bilden är tagen den 13 maj 2001. Vi lade ner mycket arbete på fölen och de blev väldigt trevliga och sällskapliga.  Senare lät döttrarna hämta alla fyra hästarna. Tre av dem skall de genast ha sålt till slakt.

MVC-017FDen stora valacken den 4 april 2001 var en av dem som fick en fodervärd. På bilden ännu kvar i Rugerup. Ingvars hus i bakgrunden.

hästar RugerupNågra av Ingvars hästar som vi fodrade på fäladen i Rugerup 16 april 2001 innan jag fick dem utplacerade.

Döttrarna hade andra planer. Låset byttes ut, hem skulle Ingvar aldrig få komma mer. Vi hämtade honom från korttidsboendet i Hörby och tog honom hem. Där väntade en dotter som släppte in Ingvar. Vi fick vackert vänta utanför. Redan då fick han magnecyl mot smärtan i knäet, vilket säkert hade betydelse för vad som sen hände.

Sedan hamnade Ingvar på ett annat vårdhem i Östraby. Han fick tandvård och nya ortopediska skor. Men hela hans liv togs ifrån honom. Pengarna för korna såg han förstås aldrig röken av. Hästarna var borta. Låset utbytt. Det sista de tog ifrån honom var telefonboken. Sen kunde han inte ens ringa sina gamla vänner mer. Personalen sa att han blev upprörd och gormade när han talat med oss. Men sådant hade de medicin emot.

DSC00033Efter ungefär ett år föll Ingvar över rullatorn med störtblödning från ett öppet magsår som ingen upptäckt. Stressen och magnecylen hade slutligen gjort sitt. Gården såldes för en dryg miljon och arvet kunde delas.

%d bloggare gillar detta: