Arkiv | Mat RSS feed for this section

Sanning och konsekvens

30 Maj

Den här filmen skulle ha visats för ca 10 år sedan. Med tanke på vilka konsekvenser det fått när journalister avslöjat den ena skandalen efter den andra såsom fallet Thomas Quick och nu senast fallet Kevin där målet varit ett annat än rättvisa, kan man spekulera i om vi haft en bättre rättssäkerhet för djurägare nu om den hade visats då. Det är troligt. Sverige försöker framstå som världsbäst på allting. Så upprätthålls den politiskt korrekta mediebilden av ”världens bästa djurskydd” som resulterat i världens lägsta självförsörjning av livsmedel, plågade och ruinerade djurägare, rika uppstallare och döda djur. Så var det order från ”högre ort” eller helt enkelt LRF? Se även tidigare artikel.

Sanning är något som det är ont om i det svenska djurskyddet som framgår av filmen. Anmälarna ljuger för uppmärksamhet, djurskyddsinspektörer ljuger för makt, omhändertagare ljuger för pengar. Dessvärre ljuger också rättsväsendet och dömer utifrån såväl obefintlig kunskap som obefintligt lagstöd. Konsekvenserna får djur och djurägare ta. Hans Röös fjällkor gör ett stort landskapsvårdande arbete. Det skulle man kunna tro uppskattas av samhället.
Adam Bergner, handläggare på länsstyrelsens (sic!) naturvårdsenhet, vill gärna slå ett slag för naturbetesmarker med tanke på den annalkande biologiska mångfaldens dag. Dessa marker med en mångfald av växter och djur är idag hotade.
– Sådana här naturbetesmarker är på tillbakagång på grund av att småjordbruken försvinner och antalet betesdjur minskar. Idag återstår bara en tiondel av de naturbetesmarker som fanns för 100 år sedan.
 Men icke sa Nicke. (Nicke Nordmark var för övrigt den som stoppade filmen från att visas).  Hans Röös drabbades hårt ekonomiskt trots välmående djur. Förutom en saftig räkning på 41.766 kr från LRF för nio dagars daglig tillsyn av Maskinringen dömdes han 2005 ”för ringa brottslighet” för att inte ha haft ”kalvgömmor” och för att korna inte stallats in när dygnsmedeltemperaturen sjönk under +10 grader! 
 
Absurditeterna bara fortsatte: Dagsböterna på 22.400 kr baserades inte på hans inkomst utan på taxeringsvärdet på fastigheten, vad är det för jävla skämt, till exempel. P.g.a. ”omhändertagandet” tvingades han sälja korna och förlorade därmed EU-stöden och hans inkomst blev bara 7.000 kr (för hela året alltså), vilket ”dagsböterna” borde ha baserats på.
 
Sedan dess har omhändertagandeindustrin utvecklats betydligt och nu lär knappast någon tillåtas sälja sina egna djur efter ett omhändertagande. Hans  Röös lyckades t.o.m. upprätta ett skriftligt avtal, med miljöskyddsnämnden, om att själv få sköta djuren under ”omhändertagandet” tills länsstyrelsen avgjort djurskyddsinspektörens begäran om djurförbud. Men det avtalet bröts alltså av LRF. Den ”omhändertagandeindustri”, som förövrigt i rask takt sågar av den gren den själv sitter på, är landets mest lönsamma djurhållning. Lika lönsamt och politiskt korrekt som att ta hand om barn och flyktingar.
 
Liksom alla som försöker få upp ögonen på beslutsfattare och allmänhet kontaktas även Hans Röös av förtvivlade djurägare och bönder. Han berättar:
”En person från Ångermanland ringde mig för flera år sedan och bad om råd i ett ligghallsärende. Han hade med mycken möda baxat sig fram, med sina 40 mjölkkor genom åren, ständigt påpassad av djurskyddet, men hittills klarat sig, vilket dock gått hårt åt hans ekonomi. Det var han och hans bror som ägde fastigheten och skötte djuren, men hans bror var av mindre motståndskraftigt virke och tog till bössan och sköt sig för pannan.
 
Den överlevande brodern kontaktade mig sedan än en gång för några år sedan angående en kompis  som hade problem med djurskyddet och som jag engagerade mig en hel del i. Var bl.a. på hans rättegång i Sundsvall. Ombyggnad av ladugården utlöste det ärendet, p.g.a. att han under byggtiden hjälpte sig fram med provisoriska lösningar, där inte alla mått stämde med regelboken.
 
Han fick förstås djurförbud, men drev då verksamheten vidare med bulvan, mjölkade själv korna kl. 6 på morgonen” då är det knappast är någon risk att det är några inspektörer i farten! Den som mjölkade på kvällen var av mindre motståndskraftigt virke och sköt sig med en slaktpistol.”
 
Konsekvenserna är som synes ofta irreversibla för både djur, bönder och landskap. Men man saknar som sagt inte kon förrän båset är tomt. Att korna i fortsättningen står utomlands hjälper oss föga och självförsörjning, vad är det?
 
Hans Röös konstaterar:
”Sedan Djurskyddslagen 1988:534 infördes har det trots allt ibland förekommit inslag i media om att det utvecklats en del avarter inom djurskyddstillsynen, och att där råder brist på rättssäkerhet för djurägare. Men den typen av inslag har haft svårt att finna medieutrymme, som den här filmen, till exempel. Inslag som däremot förskönar bilden av ”världens bästa djurskydd” har det funnits gott om i media.
Min erfarenhet från samtal med politiker och myndighetspersoner, som har makt att rätta till sådana missförhållanden, är att kunskapen, om hur rättssäkerheten för djurägare gröpts ur, är större än man, p.g.a. den tystnad som råder från det hållet, kan tro. Kan tystnaden från politiskt håll bero på att ingen vågar beröra problemet av rädsla för att anklagas för att vilja försämra ”världens bästa djurskydd”? Eller vad beror det på att ingen politiker öppet tycks vilja erkänna att här finns problem, inte minst då rättssäkerhetsproblem för djurägarna?
 
De mest remarkabla fallen tycks drabba människor som på något sätt sticker ut från mängden och som saknar inflytelserika kontakter. Sådana som, till exempel, småbrukaren och rävfarmaren Birger Aldebert i Vimmerby som redan 1997 fick sina rävar omhändertagna och belades med djurförbud. Inte för att han misskötte sina rävar utan för att han gick klädd i, till arbetskläder återanvända, rutiga gabardinbyxor, smutsig skjorta, hade skäggstubb och för att det var svank på husets takås.
 
För något år sedan var det en djurskyddskontrollant i Skåne som i en tidningsintervju uttalade att man inte behövde titta på djuren när man kom till en gård. Saken var avgjord redan när man såg i vilket skick husen befann sig. 
 
I dag uppmanas folk att starta företag även om de fyllt 70 och jobba åtminstone till 75. Birger hade redan ett företag, men tvingades sluta vid 68. En kränkande sorti och oförskyllt stämplad som djurplågare. Hästmannen, kokvinnorna, Goth-Bertil, m.fl. kan väl just hänföras till Birger Aldeberts kategori. Byråkratin, politiken och makten känner sig uppenbarligen hotade av sådana normbrytare.
 
Exemplen på djurägare som drabbats orimligt hårt för bagatellartade förseelser, förseelser som inte ens haft med djurs välbefinnande att göra, men ändå kategoriserats som djurskyddsproblem, kan göras oändligt lång och ökar i antal dag för dag. Om ingenting görs för att rätta till bristen på sunt förnuft, bristen på rättssäkerhet och bristen på mänskliga rättigheter, brister som i dag  florerar vid tillämpningen av djurskyddslagen, så lär avvecklingen av djurhållningen, inte minst den landskapsvårdande, gå ännu fortare än vad den gör i dag.”

Ladda ner och läs hela boken HÄR! Den tar upp flera avskräckande djurärenden tillika fallen i filmen.

Verkligt lidande

2 Aug

Verkligt djurplågeri som pågår dag efter dag, år efter år, medan EU blundar och våra svenska djurskyddsmyndigheter tramsar runt och jagar äldre och handikappade personers katter i skogen. Skicka alla djurskyddshandläggare att göra rätt för lönen och göra skillnad för djuren!

Visserligen överser svenska myndigheter med olagliga och plågsamma djurtransporter i Sverige bara det sker i djurskyddets namn. Men när det kommer till allmänhetens kännedom genom konventionella media så då måste ansvarig minister beklaga. Vi som i svenska domstolar dömer bönder för djurskyddsbrott för att de innehaft djur som tappat öronbrickor, vi importerar kött från djur som transporterats och slaktats under vidriga förhållanden. Vore det en svensk hade han/ hon lynchats på internet. Men handlar det om religionsfrihet och medeltida vidskepelse så får djuren vackert lida! Jag har inga ord längre för dubbelmoralen. Bort med alla imamer från EU:s slakterier!  Muslimer kan be sina ramsor över den döda maten som alla andra!

Skärmklipp 2016-08-02 19.21.31I 40-gradig hetta blir lastbilarna stående vid den turkiska gränsen dygn i sträck. Djuren är utmattade och desperata av törst.

Skärmklipp 2016-08-02 19.24.05Djur som faller och nyfödda kalvar har ingen chans att ta sig upp.

dödsögonblicketDen här unga tjuren i dödsögonblicket! Äntligen fri från överhettning och uttorkning. Många mil och dygn i stekande hetta utan foder och vatten.

uppskurenKon har just skurits upp och den döda kalven dragits ut. Kvar står hon med inälvorna hängande ut. Nu vill den turkiske köparen ha valuta för pengarna och kräver att hon åter skall lastas på transporten för att halalslaktas så att han ska kunna sälja köttet.

lastaMan försöker tvinga upp henne men hon faller ihop och man kallar på en halalslaktare.

Skär avFlera män bryter kons huvud bakåt och slaktaren skär av halsen medan kon är vid fullt medvetande under flera minuter. Eftersom även luftstrupen skärs av kan hon inte ens skrika ut sin smärta.

Grattis till EUs fina djurskydd! Köttet kommer rentav i retur till Europa och serveras i svenska skolor så smaklig måltid!

Ska vi bry oss om alla barn?

17 Okt

FN:s barnkonvention ska omvandlas till svensk lag. En utredning om hur det ska gå till ska vara klar i februari. En rad beslut har fattats för att kunskaperna om barns rättigheter och vad barnkonventionen innebär ska bli bättre.

– Dels för att konventionen redan gäller i Sverige, dels för att kunskapen inte är så hög om barns rättigheter, säger barnminister Åsa Regnér.

Den som hamnat på en hög och respektabel post kan kosta på sig att vara nedlåtande mot det underlydande folket. En landshövding kan tillåta sig att visa sitt totala förakt för barns lidande i sin närhet men skylta med sin empati i officiella sammanhang. Konsekvenserna torde vara obefintliga:

Öppet brev till landshövding Kenneth Johansson

På din Facebooksida kan man läsa att du startat en insamling för utsatta flyktingbarn, vilket naturligtvis är ett lovvärt initiativ, vad kan vara mer behjärtansvärt än att stötta och hjälpa utsatta barn?

insamlingMen för mig som fått känna på hur Länsstyrelsen  i Värmland INTE tar den minsta hänsyn till barn i sin myndighetsutövning, känns initiativet mer som ett populistiskt utspel än ett utslag av äkta empati.
Arvika polis
Den 17/4 2013 runt 10.30 invaderades vår gård, det som då var vårt hem av vad jag skulle vilja kalla en insatsstyrka, med djurskyddshandläggare, poliser, veterinär, och ditkallade privata aktörer.
Carola ErikssonInsatsen hade initierats av två djurskyddshandläggare på Länsstyrelsen i Värmland vars högsta chef är du Kenneth Johansson. Du har relativt tidigt i tiden efter tillslaget förklarat för mig att du var informerad om vad som var i görningen och så att säga helt var med på båten. Tillslaget kom helt oförberett för mig och min familj. Länsstyrelsen vilseledde och lurade mig totalt, jag fattade ingenting om vad som var i görningen.

bild (13)Min familj består förutom av mig och min fru av vår då sju år fyllda son, man kan kanske tycka att man skall ta hänsyn till att det finns ett så pass ungt barn i den familj när man planerar en överrumplande så kallad gryningsräd mot familjens djurhållning. Men det framstår som uppenbart att man inte tagit den minsta hänsyn till vår son när man planerat tillslaget mot vår djurhållning, han fanns bara inte, en totalt för er oviktig människa. Var fanns din empati för barn den gången Kenneth Johansson?

Hur tror du en 7-åring påverkas av att komma hem från skolan och finna sitt hem invaderat av poliser och en massa andra människor, sin mamma borta från hemmet (förd till sjukhus som en direkt följd av tillslaget efter ett självmordsförsök) sin pappa upprörd och förkrossad (även om jag försökte dölja det så gott jag kunde). En snäll granne, tillika vår hyresgäst, fick ta hand om vår lille pojke och så småningom åka ifrån turbulensen på gården.

Hur är det bara möjligt att man på en svensk myndighet kan agera på ett sådant totalt oempatiskt sätt, speciellt då barn är inblandade? Kan du förstå att jag uppfattar ditt engagemang för utsatta barn nu som ren och skär populism? Jag har flera gånger tidigare påtalat för dig att du som den ytterst ansvarig utsatt mitt barn för ett trauma som han kommer bära med sig resten av sitt liv och du har inte behagat svara mig!

Är det någon skillnad på lidandet hos barn som blir utsatta på grund av totalitära myndigheters agerande i främmande länder än om samma sak sker i Sverige? När jag som vuxen man kan uppleva hur jag påverkats av Länsstyrelsens ingripande i vårt liv, hur man fått en helt annat, enormt försämrat, liv än innan den 17/4 2013 hur skall då inte ett barn uppleva det?

Vår familjs Nine-eleven (11/9 2011) är den 17/4 2013 ett datum som kommer att finnas i våra tankar varje dag i resten av våra liv. Tror inte du riktigt förstår vad du utsatte oss för, skulle du veta detta skulle jag nog vilja kalla dig för en rent ondsint person.
Jag fick till ett möte med dig en kort tid efter tillslaget mot vår gård och jag hade några kollegor med mig som ställde sig frågande till Länsstyrelsens agerande. Jag upplevde att du personligen försökte skrämma dessa till tystnad, deras utsagor om hur de upplevt förhållandena på vår gård i samband med omhändertagandet bemötte du med ”OCH DU HAR EGNA DJUR?” Jag upplevde det som du använde härskarteknik, många despoter i historien har levt efter principen ”söndra och härska”, inget att ta efter för en svensk landshövding i nutid tycker jag.
Du yttrade på mötet även följande: ”Jag kan säga så mycket att bilderna från din gård var det absolut värsta jag någonsin sett!”
korna 1 maj 137
 Ovan den 1 maj 2013.
Handlar inte det uttalandet om en extrem och häpnadsväckande okunskap så handlar det om ren och skär elakhet, ord som avsåg att kränka och förnedra oss som människor.  Visst hade länsstyrelsens personal bemödat sig om att fotografera på ett sådant sätt att saker och ting skulle se så eländiga ut som det nu bara gick. Min fråga på mötet varför man INTE fotograferat varje individ så att dessa kunde identifieras i den lista där i princip ALLA djur påstods vara magra.
Svaret på min fråga från enhetschefen på djurskydd löd: ”Länsstyrelsen har tagit de foton som vi anser nödvändiga”, således så att de till större delen inte alls överensstämde med verkligheten. Den rättsliga prövningen över vår anmälan av veterinären som gjorde bedömningarna till veterinära ansvarsnämnden är ingalunda avslutad.
korna hos skitstövel Mats P 20130501 177 - Kopia - Kopia
Ovan den 1 maj 2013.
Vår förhoppning är att bluffen skall avslöjas med hjälp av de foton vi tagit på djuren kort efter att de omhändertagits INNAN de hunnit svältas till ett tillstånd som mer överensstämde med veterinärintyget.
ko 825 Älgå gård
 Våra djur sköttes ju allt annat än bra hos den omhändertagare som Länsstyrelsen valt ut, vi har bilder som kan styrka detta påstående också, trots att vi hotades och jagades på plats när vi tog dessa foton. Ko 825 SegoltanDet finns mängder med ”konstigheter” i Länsstyrelsen hantering av vårt ärende tjänsteanteckningar som inte finns, men upprättas efteråt när man frågat efter den handling som är ”försvunnen” osv ALLT försvaras av dig och förvaltningsdomstolarna. Polis och JO också vad den saken anbelangar.
Ko 756 Älgå gård
Våra myndigheter är mer måna om att upprätthålla illusionen om det ”goda djurskyddet” än att värna om respekten för mänskliga rättigheter,  inklusive skyddet av barn. Jag har på papper från er där det sägs att prövning skett mot FN:s barnkonvention (på ”vår begäran”) men att detta får stå tillbaka för att djurskyddslagens krav skall uppfyllas!
Skulle detta gälla flyktingbarnen också om deras behov på nåt konstigt sätt skulle ställas mot djurskyddslagen?
ko756 Segoltan

Jag menar att tillämpningen av djurskyddslagen är vår tids rättsskandal, där något riktigt ont målas ut som något gott, ett bedrägeri som köps av merparten av våra folkvalda politiker. Här har man hittat en kategori människor, ”djurplågarna”, som det är helt legitimt att förfölja och förnedra, stjäla egendom från och på alla sätt göra livet så svårt för som det bara går. Vi omfattas inte av Länsstyrelsens devis om ”alla människors lika rätt och värde” och vad värre är; Detta gäller även våra barn.

Vi omfattas inte av konventioner om mänskliga rättigheter och har ingen rätt till en rättssäker hantering i rättsväsendet, vi är ju ”onda” människor som är värda allt förakt, om beskyllningarna om misskötsel av djur inte stämmer eller är kraftigt överdrivna spelar liksom ingen roll, detta handlar om vår tids häxprocesser, och i dessa processer, vad gäller Värmland, är du i högsta grad involverad Kenneth Johansson, men du verkar inte vilja ta till dig budskapet.

Fick dock bevis på att undantag från denna linje, som du representerar, finns bland våra folkvalda, när prövningen av vårt förbud att hålla och befatta oss med klövdjur gjordes i Förvaltningsrätten, (ett livslångt förbud). Då tog två av nämndemännen till sig av våra argument, och gick på vår linje, man trodde inte att vi misskött våra djur på ett sådant sätt att ett förbud var motiverat. Sen trodde man på oss att vi varken kan eller vill bedriva någon djurproduktion i framtiden. Detta handlade om två socialdemokrater, två medmänniskor som trodde på oss och visade oss den respekt som jag anser att vi är värda efter alla års slit med djuren. Detta gladde verkligen mitt hjärta, att det finns människor i maktposition som kunde se oss som människor och inte som ”djurplågare”, människor som låter sitt sunda förnuft och rättspatos råda och INTE först känner vart vinden blåser och vänder kappan därefter.

Jag kan avsluta med att säga att du berövat Värmland två centerpartister och (sannolikt) en framtida ung bonde, jag blev den siste i min släkt som i generation efter generation  i rakt nedstigande led verkat som bonde.

Kenneth Johansson
Sen tömde du en hel socken i princip på nötdjur, till glädje för de som föder upp djur utanför Sveriges gränser. Det kommer sannolikt aldrig mer finnas djur på Älgå Gård. De för miljoner nyrenoverade stallarna står idag tomma. Jag förstår om ingen vill och törs ta upp produktionen, så länge som en djurägare i realiteten INTE äger sina egna djur, så länge som en djurägare INTE omfattas av grundläggande mänskliga rättigheter.
Förväntar mig nån form av svar från dig Kenneth Johansson. I övrigt kan jag konstatera att du bara är en populistisk vindflöjel, en feg stackare i mina ögon. Man måste kunna SE vad som är rätt och fel, inte bara göra det som UPPFATTAS som rätt och fel.
Göran Andersson
fd köttbonde på Älgå Gård Arvika
(numera boende på annat håll)
Bild

Poo in the butt or broken neck?

24 Jul

geten som bröt nackenIf we ask ”animals best friend” animal inspector Peter Stenberg and his companion Alexandra Boijsen from county administrative board in Skane, Sweden, is definitely a broken neck to prefer. The photo above is taken by the inspectors themselves to illustrate poo in a goats butt. It is dried poo in the fur waiting to be cut away as the goat had had diarrhea but recovered. Note that neck and back line is fine and perfectly straight. A few hours later this goat will be dragged out from an overloaded truck at Ingelsträde, the place where the Djurambulansen i Skåne AB (a commercial animal ambulance) houses, with her head totally twisted back and forth.

Peter Stenberg”We want to change things fast for the animals”, Peter Stenberg claimed on TV. And he really did.

Peter Stenberg from the animal protection board became famous in Sweden from TV4 where he and his mates posed to speak for the animals. We shall soon see what happened when TV-cameras was not on. If the goat above had been able to speak for herself, I am convinced that she had preferred to remain on the farm with her goat family, with or without poo in the butt.

DSC04243First, we go back to the autumn 2013. On a farm outside Hörby in the south of Sweden, lives a woman who for decades have had a herd of goats, in fact the country’s largest not kept for milk but only as hobby and landscape keepers.

PolvallBackground is a number of complaints from a neighbor, journalist Tomas Polvall, who moved home to Sweden in the summer after he sold his farm in Denmark. He begins mail bombing the County Administrative Board on 20 September: ”This is therefore the first of a long series of emails and phone calls to try to get any of you to understand that what you are experiencing as a low priority trifle is top priority for us.” And so he is speculating over the size of land owned by the goat keeper. He has no land for his horses and no one in the village is willing to sell.

bild 4Polvall complains about goats sneaking out from their enclosure crossing over his yard. He sends images showing healthy, happy animals in a beautiful environment. ”Pastoral” the judge of the administrative court will later name it. Polvall does not seem to meet any sympathy for his complaints. This is simply no animal protection case.

bild 1In the mid November about 15 goats become ill in diarrhea. The owner believe that deworming preformed earlier has failed and she repeats it. Approximately half of the animals recover to but the other half, mostly kids, die suddenly from one day to another. On Monday November 18th, she bikes to the city. The dead animals are not yet removed and a couple are still sick. Her neighbor can see her leave and probably he makes a visit.

Boijsen1Something happens that day as Alexandra Boijsen writes a police requisition on a plain paper by hand. The day after on Tuesday morning November 19th, the owner drives her car to the bank to withdraw money for the veterinarian and to pay hay she had ordered from a farmer. Once back a couple of hours later she is met by two policemen who prevent her from entering her property. On the farm is Peter Stenberg, Alexandra Boijsen, two policemen and a young veterinarian named Julius Kemna.

bild 8The goat owner says: ”After a while, maybe 20 min, some people approached through the tree avenue. It proved to be Peter Stenberg and Alexandra Boijsen and perhaps Julius Kemna, the veterinarian. Peter Stenberg says that I may not enter as they intended to shoot Sippan, my favorite goat.”

SippanLast picture of Sippan before she was shot and got her throat cut off. The vet missed that she was about to give birth.

”Peter Stenberg drags Sippans lifeless body and throw her in front of me blood running over her beautiful white coat, she is finally in a big puddle of blood. Then Peter Stenberg sits squatting next to her, I am standing a bit away, can not stand to watch this horror scene. Peter Stenberg waves at me with his index finger and tells me: ”Come here, you see!”. I can not, I said, and turned around. ”

Julius Kemna says that Sippan is skinny. Emaciated, says Peter Stenberg about the entire herd when he lets himself being interviewed by local newspapers Skånskan and Expressen the next day. A case of worst degree abuse, he claims. Then he calls the animal owner back and says: ”It will be an article about you in tomorrows newspaper which will not be flattering for you!”

None of them are proven right. The autopsy shows that Sippan, who got rear feet frozen off as a newborn eight years earlier and since then walked unhindered on thick soles of callus, is considered to be fat, not suffering and in addition, she has two full-term kids in her womb.

A large proportion of the goats was pregnant ready to give birth within the next few days and was not allowed to be transported. Peter Stenberg chooses to ignore this and decides to call the commercial company Djurambulansen in Skåne AB to fetch all 82 remaining goats immediately. Quick it should be, as Stenberg says. Veterinarian shall later claim that he was not asked to examine the animals for pregnancy, that he did not know that they would be transported and that it would also be too stressful to examine them. Then he already had missed that Sippan was highly pregnant when he shot her.

Swedish Board of Agriculture has not given any exemption and says afterwards that it assumes that the veterinarian examined them. Veterinarian Kemna however rushed to move his car to make place for Djurambulansen in Skånes truck, as he was told to be on its way. What he tells later is all a lie.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERAThen Djurambulansen in Skåne AB, with which national police board canceled contract, arrives at the scene. The local police in Skåne made a separate agreement with this company. It had not any operating license for goods, to which animals belong, according to Europe Union rules.

Mikael Gustavsson, the owner, drives the white truck that he runs up on the farm.

Föraren av den röda bilen

The red truck is driven by Sonny Nilsson and parked down on main road. There it will stay all the time, no animals will be loaded and it returns empty.

Lisa LindeFrom Djurambulansen in Skåne also participate Lisa Linde and another woman. All these people, including the two police officers shall, in over three hours hunt terrified goats and pack them into the white truck that is too small to carry such a large number of  animals. There is only room for one third. They all know that this is illegal, but so what. The animal owner is threatened and beaten by the police. Peter Stenberg assures himself that she owns no computer and has no close friends.

DSC04708As Mikael Gustavsson tries to turn the truck around, he runs into a birch so hard that the engine stops. Don´t think he was worried about the goats on the truck! No his only concern is the truck!

The goat owner says: ”Of course the goats became frightened of the strangers running around and chasing them with sticks, boards and other weapons.

I wept silently to myself when I saw it. Then the police and Stenberg quarreled at me for they meant that I scared the animals, when they saw that their owner was sad. The police shouting at me that if didn´t stop weeping they would remove me and put me in jail. They asked me to help capturing the goats instead . This I refused.”

”It was this idea to cut up the fence in only one side and release seven meters of which one side is nailed into a thick pillar. Mikael Gustavsson and Peter Stenberg assumed that when the goats they chased, approaching the truck and the high ramp, personnel from Djurambulansen in Skåne would run behind the terrified animals to pull them together with the fence up against the ramp like fishing.

Of course the animals fall below the steep ramp in a mess, legs rattle and become entangled in the net. Then Gustavsson and sidekick hurry up and grip horn or bone, whatever they can get hold of and pull fence and goats up halfway. Up on the truck they put guards so no one should escape back and then pull up the last bit.”

”Notice that this group of goats which was the first to be loaded, consisted predominantly of pregnant females and their offspring. Including the large, white goat that they finally chased so hard that she fell and got her head twisted under her as they through themselves on top of her. Then Gustavsson grabs her in one horn and drags her 30 meters up to the truck. He had assistance to drag her the last 10 m by his sidekick, the two lifted her up on the truck as she was so wounded and exhausted that she could not stand on her feet.”

On top of and after was loaded big bucks. The damaged goat had therefore not just to wait in pain for several hours while the other was loaded. She also had the other on top of her. Their suffering on the truck  must have been indescribably, they screamed and wailed. But it was all approved by the ”animals best friends”, ”the law guardians” and ”luckily-you-exist” -conveyors. What are not people capable to do to innocent animals with 350,000:- in reach (26,000 £)!

This was the goat on the first image, the only white one left. She was also heavy pregnant. On arrival at Ingelsträde, a journey of about two hours, she had according to veterinarian Anneli Karlsson her head twisted backwards and her whole body was trembling. She was released from her suffering. Then she was fired up in in the crematorium and the owner was invoiced 800:- for that service (60£). An autopsy was naturally out of question as that easily would have revealed the violence she had been subjected to.

The veterinarian observed another goat with the placenta hanging out. Obviously she had given birth on the transport but there was no kid. It was left on the truck, stillborn or trodden to death among other damaged or dead goats. Nine goats were missing after the journey but Mikael Gustavsson said that they died some days later. There are no veterinarian records to confirm that. Thus he could charge the animal owner accommodation even for the goats killed on the transport. The veterinarian confirmed that she did not see the truck and also that she did not count the living goats herself. The number was given to her by Mikael Gustavsson. He also said the goat with the broken neck had been transported separately, but even if that had been true, which it was not, it was still a crime. Moreover he claimed that he had not even been present and another company, Pommers Djurtransporter had preformed the transportation. That company charged the police for the transport and so did Gustavsson.

One big male goat succeed to escape over the fence in the dark. He was spotted by the neighbor and police and the animal ambulance was called in three successive days. Only when the animal owner had been up all night and got him back, they were able to take him. They dragged him to the truck by his horns which is absolutely forbidden. After that he was never seen again, probably killed at arrival. The goat owner felt like a traitor and could not forgive herself giving him in.

DSC04697Polvall also sent a picture of a goat that he had chased into the fence some weeks earlier. The goat was stuck in the net with her hind leg. Polvall let her hang while he fetched the camera and took the above picture before he cut her loose. The owner did not know about this but noticed in her diary that she lost her babies. He has not been prosecuted for this as far as I know, but the goat owner has been prohibited to keep animals so she also lost her cats.

This happens on a daily bases in Sweden. Politicians brag a lot about Sweden having the worlds best animal protection. But when it comes to money, pure greed, animal inspectors, police and transporters do not care much about animal welfare. The animal owners are crushed and some even kill themselves. In consequence we import more than half of the meat we consume, farmers are scared, young people flee farming. Apparently we do not care very much that the meat comes from animals that in many cases were brought up in much less favorable conditions and killed in an horrible way. So in a very short time we will have no farms left in Sweden.

And what happened to the goats? Only Mikael Gustavsson knows that. The police sold them to him for 1½£ each. Then he probably slaughtered them and they went into the black meat market as there is no report from anyone buying them.

Har ankor några rättigheter?

6 Nov

anklever

I juni 2012 förbjöds gås- och anklever i Kalifonien. Det är den första staten i USA att göra något åt det barbariska djurplågeri produktionen av de sjukligt förstorade levrarna innebär. Se min tidigare artikel här.

Chef Gary

Kocken Gary Danko bryner en tumtjock skiva anklever i en liten kastrull i sin restaurang i San Francisco, där han tog en Michelinstjärna, tills köttet får en gyllenbrun yta.

anklever köps in

Delikatessen, som är känd under sitt franska namn, foie gras, är garnerad med fikon och champagnedruvor, en variant på ett rätt han serverat sedan han öppnade Restaurant Gary Danko nära Fishermans Wharf 1999.

”Jag har nog 40 beställningar på en natt eller mer,” säger medan han saltar köttet. ”När demonstranterna är här, det dubbla.”

Demonstranterna är djurrättsförespråkare som säger att tvångsmatning av ankor och gäss är grymt. Danko och övriga kockar i Kalifornien måste ta bort gåslever från menyn när staten blev den första att förbjuda maträtten, enligt en lag från 2004.

tvångsmatning av en gås

Problemet är metoden att mata fåglar med ett rör in i matstrupen.
”Dessa fåglar har inte gjort någonting för att förtjäna ödet att tvångsmatas flera gånger om dagen,” säger Paul Shapiro, talesman för den Washington-baserade Humane Society i USA. ”Det är en inhuman metod som bör förpassas till historieböckerna.”

Förespråkarna påstår att förfarandet ”härmar beteendet i naturen, där fåglarna frossar innan de migrerar”. Gåsleverproducenterna säger att tvångsmatning orsakar ingen smärta, och att motståndarna försöker införa normerna för vegetarianer på alla andra.

Enkelt avgjort: Det är bara att titta på bilderna och bedöma själv!

Lagen, som undertecknades av dåvarande guvernör Arnold Schwarzenegger och backas upp av kändisar som Paul McCartney och Alicia Silverstone, förbjuder tvångsmatning av ankor eller gäss och förbjuder försäljning av lever producerad på det sättet. Överträdelser kan bötfällas med så mycket som $1000 per dag.

Vissa kockar säger att de planerar att trotsa förbudet, med argumentet att ingen ska diktera vad folk ska äta.
”När förbudet träder in, kommer vi att servera det varje dag”, säger Laurent Quenioux, en besökande kock på Starry Kitchen i Los Angeles. Han säger sig ha använt gåslever i matlagningen i ca 25 år. ”De kan skicka mig till gåsleverpolisen.”
Den kaliforniska lagen har skjutits upp i nästan åtta år för att låta tillverkarna hitta ett alternativ till tvångsmatning, vilket de inte lyckats med.

”Vi överväger inga förändringar i vår produktion eftersom vi producerar en högklassig produkt som är helt i enlighet med våra federala bestämmelser”, sa Allison Lee, en taleskvinna för Hudson Valley gåslever. Tillsammans med La Belle Farm , båda baserade i Ferndale, New York, är de de enda producenterna av gåslever i USA.
Bolaget, som omsätter $15 miljoner och ”processar” 250 000 ankor per år, överväger en rättslig prövning av Kalifornialagens grundlagsenlighet.
Företaget kommer nu att inrikta sin marknadsföring till andra stater för att minska effekterna av förbudet i Kalifornien som står för 20% av försäljningen.

Trots tydlig lagstiftning fortsätter EU-kommissionen att överse med att tvångsmatning av ankor och gäss fortsätter i fem medlemsländer: Frankrike, Belgien, Ungern, Bulgarien och Spanien. Lobbyisterna för ank- och gåsleverindustrin hävdar att produktionen är ett ”kulturarv”.

Directive 98/58/EC, states in Article 14 that;

“No animal shall be provided with food or liquid in a manner, nor shall such food or liquid contain any substance, which may cause unnecessary suffering or injury.”

Slöseriet blir vår död

5 Jan

Publicerat tisdag 28 december 2010 12:41

Västvärldens slöseri med mat står för 25% av utsläppen av växthusgaser som orsakar den globala uppvärmningen. Varje svensk slänger i genomsnitt hundra kg mat årligen vilket gör en miljon ton mat eller 10% av det som produceras går rätt i soppåsen. Djuren föds upp, lider och slaktas till ingen nytta, fisken tar slut i haven och klimatförändringarna accelererar.

”Istället för glädje ger nog det traditionella julbordet idag mest en känsla av skuld”, skriver Isabella Löwin, författare till boken Tyst Hav och eu-parlamentariker.

Det är ännu värre i USA där man uppskattar att upp till hälften av all mat som produceras går till spillo. Förutom att maten skulle kunna mätta svältande kostar slöseriet tiotals miljarder dollar. En amerikansk familj slänger 14% av sina matinköp. Av det är 15% förpackningar som aldrig öppnats.

Det beräknas att mat som slösas bort av USA och Europa skulle kunna föda världen tre gånger om. Matavfall bidrar till hög konsumtion av färskvatten och fossila bränslen som, tillsammans med metan och CO2-utsläpp från ruttnande mat, ger konsekvenser för den globala klimatförändringen. Varje ton matavfall har potential att spara 4,2 ton CO2-ekvivalenter. Om vi alla slutade slösa bort mat, som hade kunnat ätas, skulle CO2-påverkan motsvara att ta bort 25% av alla bilar.

En forskningsrapport som kom i slutet av förra året visar att i USA har matavfallet per capita gradvis ökat med 50 procent sedan 1974 och når nu mer än 1400 kalorier per person och dag eller 150 biljoner kalorier per år. Matavfall står nu för mer än en fjärdedel av den totala konsumtionen sötvatten och 300 miljoner fat olja per år.

Mängden matavfall som genereras i USA är enorm. Det är den tredje största avfallsflödet efter papper och trädgårdsavfall. Under 2008 var 12,7 procent eller  32 miljoner ton av det kommunala fasta avfallet matrester. Av det återvanns endast en miljon ton. Resten – 31 miljoner ton – hamnade i deponier och förbränningsanläggningar.

I Storbritannien slänger hushållen 8,3 miljoner ton livsmedel, tillräckligt för att fylla 4700 simbassänger.

Skvitt mailto

tis 28 dec 2010 15:52

Du har alldeles rätt, men jag undrar om alla förstår hur det hänger samman. Jag gör, men gör andra det`?

Broilerlamm

29 Jul

Skrevs den 20 mars 2010:

Lammkött har länge ansetts som ett ekologiskt alternativ för den som värnar om miljön. Vi tänker oss lyckliga, fria får som går på extensiva beten där inget annat kan odlas. Nu väcks vi konsumenter än en gång plötsligt ur den idealiserade drömmen och får veta att nu intensivuppföds även lamm ”för att tillfredställa marknaden”. Fåret har blivit en broiler som alla andra intensivuppfödda djur.Dorset är en gammal engelsk fårras som har den egenheten att de kommer i brunst året om. Vid intensivt utnyttjande kan en tacka producera tre kullar på två år. Så får man inte göra med hundar. Korsad med rasen persian blir de till den snabbväxande, lättskötta rasen Dorper som fäller den korta pälsen spontant. De blir alltså extremt lönsamma eftersom de lammar året om och inte behöver klippas! Dessutom blir köttpriset högre på våren när tillgången är minst men efterfrågan stor. En del får har förts in till Sverige som embryon pga de krångliga importreglerna. Lammen i Sverige föds under vintern i januari-februari, utfodras med kraftfoder, står uppstallade hela sitt korta liv och uppnår slaktvikt innan de lagstadgat skall få komma ut på bete i juni. Här är ett försummat område för länsstyrelsernas djuskyddsenheter. Under våren när lammen föds upp är utrymmet per tacka oftast mycket mindre än de futtiga två m2 som lagen tilldelar dem.

Jag ser sällan lammkött i mina livsmedelsbutiker. Och förekommer det så är det frysta lamm från Nya Zeeland. Fram för svenska får som verkligen gått på extensiva beten och låt det framgå i butiken!

Smak av rutten gran

20 Jul

Vi är grundlurade. Av livsmedelsindustrin. Det vi stoppar i våra kroppaar blir allt mer förfalskat för att upprätthålla industrins höga vinster och skära i kostnaderna. Den som trodde att vaniljglass innehåller vanilj kan känna sig lurad. Vaniljsmaken framställs i stora fabriker med rötad gran som råvara. Ur ligninet utvinns vanillin. Visserligen är det kemiskt sett samma molekyl som i förebilden men är långt ifrån den äkta varan. Skinkan pumpas full med vatten som säljs till samma pris som köttet. Det rökta fläsket har inte varit i närheten av en rök utan har försetts med kemiskt framställd rökarom.

Jag matar mina höns med överblivet färskt bröd från ett större bageri. Allt bröd med fantasifulla namn smakar likadant. När jag var barn älskade jag att doppa min limpsmörgås i chokladen. Det går inte längre. Brödet faller sönder till en gröt om man försöker doppa det.

Jag läste på min yogurtförpackning att den innehöll 8% tillsatt socker! Det gör mig rasande. Om jag vill ha socker i min yogurt och på mina frukostflingor vill jag tillsätta det själv och bestämma hur mycket. Det var ett långt sökande på butikshyllan innan jag fann en produkt som annonserade ”Utan tillsatt socker”.

Jag kan rekommendera alla att läsa ”Den hemlige kocken” av av Mats-Eric Nilsson som handlar om vår allt mer förfalskade mat.

Fisk, fusk eller företagsamhet

16 Jul

Den 7 maj 2010 skrev jag denna artikel:

Om man är om sig och kring sig kan man använda EUs skrotningsbidrag för fiskebåtar för att köpa sig en ny. Svenska staten och EU har betalat 4,7 miljoner för att ägarna skulle skrota fiskefartyget Grimskär. Ägarna hade ansökt om 5,5 miljoner. Vilka andra egenföretagare kan ansöka om miljoner i stadsstöd för att lägga ner sin verksamhet? Pengarna räckte inte bara till att betala alla företagets skulder utan också till en ny båt.

”För att rädda hotade fiskarter har en rad åtgärder satts in inom EU för att begränsa fisket och minska fiskeflottan. Skrotningsbidrag är en sådan åtgärd. I år har 24 svenska fiskebåtar beviljats skrotningsbidrag som delvis bekostas av EU. Bidraget kan kombineras med avgångsvederlag för fiskare som fyllt 55 år. Den som tar avgångsvederlag får avstå från sin yrkeslicens.”

” Ägarna har inte brutit mot några regler. De har inte heller fört Fiskeriverket bakom ljuset om sina planer. Ändå har affären väckt irritation, inte minst bland fiskare.

– Det här är att kasta pengar i sjön, säger en fiskare som inte skrotar sin båt.

– Fiskeriverket har tänkt fel. Skrotar man ska man inte fortsätta att fiska, säger en som fått skrotningsbidrag och avgångsvederlag och lämnat in sin licens som yrkesfiskare.”

24 västsvenska fiskare har i år fått 97 miljoner kronor i skrotbidrag.

Sverige och fiskarna i havet har fått sin egen representant i EU-parlamentet i form av Isabella Löwin (mest känd för debattboken Tyst hav – Jakten på den sista matfisken 2007) författare, journalist och miljöpartist. Hon är starkt kritisk till hur skrotningsbidraget används. I intervjun i GP säger hon att ”EU har bland de mest utfiskade haven i världen. 88 procent av våra bestånd är överfiskade, medan siffran för hela världen är 25 procent”.

Isabella Löwin frågade nyligen EU-kommisionen om den har försäkrat sig om att fiskeriavtalet gynnar det ockuperade Västsahara, och inte bara är ren stöld av naturresurser från ett ockuperat folk. Svaret som kommit är i stort sett ”vi vet inte och vi bryr oss inte”.

Färsk fisk från Västsahara, där också svenska fiskebåtar som officiellt slutat fiska, blev omega 3-kapslar i Sverige och Norden. Efter Uppdrag gransknings avslöjande slutar nu de stora aktörerna att använda olja från det ockuperade området.

EU bör stoppa handeln med den starkt hotade arten blåfenad tonfisk. Det skriver Isabella Löwin och Raul Romeva Rueda i ett brev till fiskekommissionär Maria Damanaki efter att mötet i Doha med konventionen för handel med hotade arter, CITES, misslyckats med att införa handelsrestriktioner. Inte heller gick mötet med på att klassa isbjörnen (!) som akut hotad. Lyssna på Naturvårdsverkets Yvonne Lundell här. Förslaget fick stöd av bara 20 deltagare medan 68 röstade emot det och 30 lade ned sin röst.

I bl a Japan, som kampanjade hårt emot restriktioner, applåderar man beslutet. Merparten av tonfisken konsumeras av japanerna, inte minst i form av sushi. I Japan kan en enda blåfenad tonfisk betalas med många tusen kronor. Det gör att rovfisket är intensivt och okontrollerat, och arten har minskat starkt. Om man inte får situationen under kontroll kommer den blåfenade tonfisken förmodligen att utrotas. EU lär, enligt Greenpeace, stå för 50% av fisket av arten som redan minskat med 80%.

Halalslaktat i svenska skolor

16 Jul

Artikeln skrevs ursprungligen den 27 april 2010:

I höstas motionerade miljöpartiets Jonas Serneholt att Järfälla kommun skall erbjuda halal-slaktat kött i kommunens skolor.

Rinkeby lär redan ha infört detta.

Enligt Wikipedia:”Begreppet halal förknippas bland annat med reglerna om tillåtna livsmedel. Muslimer har en reglerad livsföring och all mat skall vara halal (tillåten).”

”Kött från djur som inte har slaktats på föreskrivet sätt (medan det var vid liv) är även förbjudet liksom kött från djur som slaktats på hedniska offeraltare. Allt kött måste komma från ett växtätande djur med undantag för om man jagat eller fiskat själv. Det finns undantag, I extrema situationer, som att man till exempel riskerar att dö av svält, så kan dock annars otillåtna livsmedel räknas som halal.”

Angående halal-slakt: ”Enligt islamisk lag (sharia) skall all slakt av djur följa en föreskriven metod för rituell slakt för att djurets kött skall anses vara halal

På arabiska kallas sådan slakt dhabiha och i Sverige halalslakt eller skäktning.”

Skäktning förklaras i samma källa: ”Metoden innebär att man skär av slaktdjurets hals med en mycket lång och vass kniv utan andra åtgärder som till exempel att slå djuret i huvudet med klubba eller yxa eller att driva in en stålbult i hjärnan med en bultpistol- metoder som leder till att djuret förlorar medvetandet och kallas därmed för bedövning. Härvid skärs blodkärlen i halsen av varigenom djuret tappas på sitt blod och dör.”

Det finns naturligtvis olika uppfattningar om detta är plågsamt för djuren beroende på vilken sida man företräder. Hur som helst så har Sverige gått emot EU-parlamentet att göra undantag för bedövning vid religiös slakt. Vad jag kan förstå så beslutar man om att köpa in halal-slaktat kött till kommunerna så måste det importeras från länder med annan djurskyddslagstiftning än vår. Man kan åtminstone hoppas att köttet ursprungsmärks så barnen kan ta ställning till om de vill äta det med hänsyn till hur djuren behandlats. Men nog tycker jag det ser ut som om djuren är vid fullt medvetande och känner smärta och dödsångest.

Halalslaktare
BKS Partner Scandinavia AB

Publicerad: 2010-04-15, Annons-ID: 0010-091068

Malmö (Kommuninformation), 5 platser
Sista ansökningsdag: 2010-06-07

Verksamhetsbeskrivning
BKS Partner Scandinavia AB är ett bemanningsföretag. Vi anordnar också utbildningar i livsmedelshygien och på serveringsområdet.

Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer att vara att delta i det dagliga arbetet med både slakt och styckning.

Utbildning/Erfarenhet
Vi söker fem halalslaktare med minst tre års erfarenhet av slakt och styckning. Du måste ha ansvarskänsla, organisationsförmåga och dessutom ska du vara stresstålig.

Platsbanken

%d bloggare gillar detta: