Arkiv | juli, 2016

Gryningsräden i Arvika. Del 2 Jordbruksverket.

11 Jul

Enligt EU-förordningar, som gäller som svensk lag, får inte omärkta kreatur flyttas. Inte heller får högdräktiga kor transporteras inom en månad före beräknad kalvning och inte heller nykalvade kor. Jordbruksverket tillmötesgår trots det länsstyrelsernas önskemål att flytta såväl omärkta som högdräktiga och nykalvade kor.

lagstiftningFaktum är att man beslutat att, trots att inga undantag finns, göra undantag om någon djurskyddshandläggare begär det.

regelverk kolliderarDetsamma gäller högdräktiga djur. Här får alltså djurskyddet stå tillbaka för – djurskyddet. Om en handläggare på länsstyrelsen har bråttom.

transportI praktiken gör inte jordbruksverket någon egen utredning utan ”litar på” djurskyddshandläggarna.

avvägning

beslutandeSå ett bra tips är alltså att säga att djurägaren är under utredning för djurförbud. Det gjorde handläggarna i Värmland.

dispens sofiSofie nämner inget om omärkta djur när hon ringer jordbruksverket den 11 april. Att det finns omärkta djur vet hon förstås. De tog mängder av bilder den 5e.

bild (3)Däremot säger hon att ”vissa byggnader är kass”. Konstigt eftersom länsstyrelsen så sent som den 18 februari slutgodkände ligghallen.

dispens carolaCarola Eriksson ringer Jordbruksverket den 16 april dvs dagen före tillslaget. Hon säger att ”djurhållaren är redan under utredning för djurförbud”, vilket är lögn men visar vartåt kompassen pekar. Carola nämner inte heller något om omärkta djur. Egentligen är det transportören som skall söka dispenser, men här gör länsstyrelsen det åt Kils djurtransporter. Att dessutom en traktortransport skall sköta den första biten, och också skulle ha dispens, nämns överhuvud taget inte. Det är inte oväsentligt eftersom det blir ytterligare en omlastning för de högdräktiga korna. Det dubblade säkert transporttiden så Jordbruksverket fattar beslut om dispens på felaktiga grunder och rena lögner. När det rör sig om så enorma ingrepp i en lantbrukares liv kan jag tycka att handläggaren på Jordbruksverket kunde ha lyft rumpan från kontorsstolen och gjort en kontroll på plats. Annars skall ju allt kontrolleras.

Kils djurtransporter kör alltså olagligt omärkta djur. Det får inga konsekvenser.

från niklas sid 1

från niklas sid 2Skulle lika gärna kunna stå: ”Vi (jordbruksverket) sk-ter fullständigt i EU-förordningar bara vi skall vara länsstyrelsernas djurskyddshandläggare till lags”.

juha_mail_jordbruksverketI detta fall var det en av Skånes länsveterinärer som tackade för bekräftelsen gällande transport av 80-talet omärkta getter i november 2013. Djurambulansen i Skåne AB var transportörredan flyttadeoch struntade i att söka några som helst dispenser. Det var bara att packa och köra. Ingen bryr sig så varför skall dispenser sökas?

kemna ansvarsnämndenVeterinär Julius Kemna förnekade i ett brev till veterinära ansvarsnämnden att ha bedömt någon dräktighet. Han ansåg det för ”stressande” att göra det. För stressande var det inte att jaga hela flocken under flera timmar sedan han lämnat platsen för att ge plats åt Djurambulansen.

dispens”Negativa konsekvenser” för djuren, ja två kor och fyra kalvar dog/avlivades i anslutning till transporten. Veterinären skulle skicka en rapport till jordbruksverket men det struntade hon i. Efter sedan dokumentationen begärts ut skickade länsstyrelsen in veterinärens tabell.

Korna från Älgå gård får med sig en kartong öronbrickor liksom getterna fick. Däremot märks de inte upp. Getterna försvinner och de omärkta korna ges dispens till ytterligare en transport tillsammans med sina nyfödda kalvar.

dispens att åter flytta omärkta djur

Nu är slutdestinationen Karlskoga värmeverk dit djuren körs under stort hemlighetsmakeri en helg. Där, på en plats som inte alls är avsedd för djur skjuts kor, ungdjur och småkalvar. De som var med vittnade om att det inte var en grann syn. Den här gången är det högdräktiga djur som polisen struntar i att begära dispens för. De vet att högdräktiga djur inte får föras till slakt utan bara till annan uppstallning. Nu kan man inte heller skylla på djurskyddsskäl att flytta djuren en gång till.

märkning domSå då tar vi en sammanfattning för att se om ni hängt med: Från EU-s förordning medges inga undantag att flytta omärkta djur. Jordbruksverket anser sig stå över EU och har därför beslutat om generell dispens att flytta såväl omärkta som högdräktiga djur av ”djurskyddsskäl” när länsstyrelsens handläggare så begär. När smittskydd står mot djurskydd vinner djurskydd. Utom när smittskydd står mot djurskydd för då vinner smittskydd. Begär transportföretaget ingen dispens så går det bra att transportera ändå för det godkänns i efterhand. Dock inte om det handlar om en transportör som inte agerar på uppdrag av länsstyrelsens handläggare för då blir det åtal och/eller vite, om det så bara gäller ett enda omärkt djur. ”Vi utgår från”, ”vi förutsätter”och”vi litar på” är vanliga fraser som skall ursäkta de olagliga besluten när det gäller tjänstemän. För det vet vi ju alla, senast idag när hela riksrevisionen avgår efter avslöjad korruption, att tjänstemän inte ljuger eller kliar varandra på ryggen.

Solklart, eller hur?

Gryningsräden i Arvika. Del 1 Veterinären.

4 Jul

Tidigt på morgonen den 17 april 2013  stormar länsstyrelsen i Värmland in på ett lantbruk i Arvika kommun tillsammans med poliser och veterinär i en sk gryningsräd. Auktionen är noggrant förberedd och planerad sedan tolv dagar. Man ämnar omhänderta gårdens hela kreatursbesättning om ca 180 djur. Just det datumet är ingen slump. Den 11 april är första dagen som föregås av en natt med plusgrader. Samma dag kommer ett ”kommunicerat föreläggande”. Skall svaras på senast söndagen den 14e. Natten före den 17e regnar det.

Dispens har utverkats av jordbruksverket att flytta högdräktiga och omärkta djur. Transportörer har kallats in. Poliser rekvirerats. En LRF-topp har kontrakterats att ta över djuren. Allt har markberetts hos alla myndigheter.

Sofie Eklund ringer och beställer veterinär till den 17e. Visar sig bli Helene Jentzen som tidigare haft konflikter med djurägarna. En slump som ser ut som en tanke. Enligt Jentzen var det för att bekräfta att djuren skulle omhändertas, inte att göra dräktighetsundersökning (sagt i förvaltningsrätten i Jönköping 15 dec 2015). Dräktighetsundersökning var nämligen ett villkor för att transporten skulle få göras. Hela upplägget baseras på att Jentzen ger insatsen legitimitet genom att upprätta en tabell över alla djuren som hon ger sämsta möjliga status.

Jentzen lyckades bara pricka in fem av 17 kor som skulle kalva inom en månad och alltså enligt transportförordningen inte fick transporteras. Två som hon satte upp som högriskdjur kalvade mycket senare. Enligt omhändertagaren Mats Pettersson dog/avlivades två kor och fyra kalvar i direkt anslutning till transporten. Den dåliga bedömningen anmäldes till veterinära ansvarsnämnden men fick inget gehör. Det får tydligen gå till litet hipp som happ när myndigheter bryter mot EU-förordningar.

Länsstyrelsen tar en rad foton. Inte av alla djur. Många på vissa. Lustigt nog går med några få undantag bilderna inte att korrelera med tabellen. Så det Jentzen påstår om en specifik individ i fråga om hullklass, renhet och hårlöshet är omöjligt att kontrollera i efterhand. Därför är det också viktigt att såväl djurägare som besökare förbjuds att göra egen fotodokumentation. Bilderna verkar tagna så att öronbrickor inte skall kunna läsas. Länsstyrelsen vägrar att lämna ut bilderna i bildformat. Ett ”principbeslut” har fattats att de bara lämnas ut i pdf-format. Polisen lovar först att lämna ut bilderna men sedan kommer de på att de har försvunnit. Inte heller får någon annan veterinär ge en second opinion. Djuren, bevisen, skall skaffas undan så snabbt som möjligt. Här skall bara en åsikt gälla, nämligen länsstyrelsens, och det genom hela rättssystemet.

Tidigt den 17e har  handläggarna Carola Eriksson och Sofi Eklund haft möte på polishuset om hur många djur som skall avlivas, transporteras och uppstallas. Det är alltså inte fråga om ifall utan bara hur.

Ovetande om vad som skall hända kör under tiden drängen på gården iväg för att hämta foder på morgonen.

Ca kl 8 kommer rådgivare Lisa Hogen från LRF till avtalat möte med djurägarna för att diskutera avveckling/reducering av djurhållningen. Mötestiden har blivit ändrad. Frågan är om hon liksom så många andra vet vad som planeras.

Ca 8.30 anländer Carola, Sofi, veterinär Helene Jentzen och två polispatruller till gården. LRFs rådgivare går ut och ansluter sig till handläggarna när de kommer. Därefter tycker hon också att djuren skall omhändertas. Kanske kände hon till beslutet i förväg liksom handläggarna kände till att djurhållningen var under planerad avveckling. Då är det ju extra bråttom.

Carola fattar muntligt beslut att omhänderta och flytta djuren ca kl 10 fm enligt §32 dvs ett planerat ”akut” omhändertagande. Veterinären kan omöjligt hunnit bedöma 180 djur då.

Hö på foderbordDrängen kommer tillbaka med fodret före kl 12.  Enligt foto med klockslag 12.19 så är foderbordet tomt. Texten ger sken av att det är länsstyrelse/polis/LRF som sett till att djuren fick foder. Det är inte sant. Drängen hann köra upp tre balar på foderbordet (bilden ovan) innan han med våld blev bortkörd av polisen och handgripligen förhindrades att utfodra djuren. ”Nu är det våra djur”, sa polisen.

Utfodrades under kontrollenLRF utfodrar djuren senare på eftermiddagen, dvs långt senare än brukligt, av gårdens foder som hämtades på morgonen. Balarna ställs på marken där det är som mest kladdigt. Ansvarig P-O Åhlander LRF har inga invändningar mot fodrets kvalitet, säger att ”vi har inget bättre foder själva”. Så vitt vi vet tas inget foderprov av detta. Varför satte LRF/polis/länsstyrelsen balarna i geggan när det fanns foderbord? Förklaringen syns ovan. ”Bildbevis” mot djurägaren skulle tas.

En av djurägarna försöker ta sitt liv. Ambulans anländer men Carola och Sofi fortsätter som om inget hänt.FotoalbumDet föddes en kalv natten innan, bilden ovan. Vi tror att den kalven blev ihjältrampad under natten. Det visade sig vara omöjligt att få ut fraktsedeln från kadaverhämtningen. Denna ko rapporterade omhändertagaren Mats Pettersson ha kalvat den 23 april vilket är en omöjlighet.

I tingsrätten gör veterinären märkliga utläggningar om kors lidande. Hon säger att djuren är oproportionerliga och det kan man se på storleken på hornen. Konstigt i en genetiskt nära 100% hornlös besättning. Gödsel måste tvättas bort vilket förstås ingen gör när djuren flyttats. Veterinär måste tillkallas för behandling av pälsätare. Besättningen var redan framgångsrikt behandlad med ett receptfritt preparat godkänt för ekologisk uppfödning. Hon säger att hon inte vet om de har parasiter. Ändå låter hon behandla hela besättningen med ett mycket starkare preparat. Det är lidande att dricka ur en toalett …

jäkla skit 121Polisen beslutar att djuren skall stå kvar över natten på ”begränsad” yta”. Ansvarig är P-O Åhlander LRF. Djuren ca 120-130 st stängs in i ligghallen godkänd för 54 st.

jäkla skit 114Polisen bevakar gården under natten för att korna inte skall ”fritas”.

jäkla skit 125

Tre höbalar ställs i mitten. Hur många småkalvar fanns det? LRF tyckte inte det behövde ströas. Djurägaren som förbjöds att strö fick skulden.

%d bloggare gillar detta: