Arkiv | JO-beslut RSS feed for this section

Hemmet fredat från djurinspektör

5 Jan


jo

Publicerat söndag 19 december 2010 08:15

JO har riktat kritik mot Länsstyrelsen i Västerbotten och deras djurskyddsinspektör Monika Beije. Beije gick utan lov in i ett olåst bostadshus där ägaren låg och sov. ”I praktiken kan kontrollmyndigheten inte på egen hand bereda sig tillträde till en djurhållares bostad när denne inte samtyckt till detta, såvida inte en nödsituation föreligger”, skriver JO i sitt beslut. ”Det har från länsstyrelsens sida inte gjorts gällande att någonting liknande en nödsituation i brottsbalkens mening förelåg.”

”Enligt artikel 8 i Europakonventionen om mänskliga rättigheter, vilken gäller som lag i Sverige, ska var och en ha rätt till respekt för sitt hem. En offentlig myndighet får inte inskränka denna rättighet annat än med stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till statens säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd eller till förebyggande av oordning eller brott eller till skydd för hälsa eller moral eller för andra personers fri- och rättigheter. Artikel 8 kan läggas till grund för prövning i domstol och innefattar således ett konkret, rättsligt skydd för den enskilde (se närmare Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, tredje upplagan, 2007, s. 301 ff.). – Bestämmelsen ger, tillsammans med Europadomstolens praxis, ett rättsligt konkret innehåll åt samma allmänna värdegrund som kommer till uttryck i 1 kap. 2 § regeringsformen.”

Som djurägare har man alltså ingen skyldighet att släppa in en påstridig djurskyddsinspektör i sitt hem och man kan inte straffas för att man vägrar göra det.

 • doggylove
  doggylovefre 29 nov 2013 13:44
  Så väldigt ofta är de ju åtföljda av poliser, även om det INTE gäller en akut situation, men de lyckas lika ofta genomdriva att det ÄR en akut situation.
  Detta gäller enbart i Sverige.

  Celia


 • solveig

  sön 05 jun 2011 12:28

  Den missuppfattning är vida utbredd i Landet.

  I Dalarna fanns ett inlägg redan 2008 i tidningen där en inspektör uttalade sig om att de hade rätt att gå in hur som helst, var som helst.

  Vilken jä-la missuppfattning och vilken tidning sen som publicerar något dyligt.

  Inte konstigt att Ola Svensson, Skåne gör som han gjorde 3 år senare, han hade väl läst Dalatidningen och och lyckats lära sig de felaktigheter som de skrivit om, (tur att han klarade av det, då har han ju både det och sin eco-drivkurs att luta sig mot…, en merit i cv:t i vissa kretsar…)

Känn en polis, köp en häst

5 Jan

Burman1 Burman2 Burman3 Burman4 Burman5 Burman6 Burman7

Först publicerad lördag 11 december 2010 14:46

Det är inte bara polisen i Skåne som gör idiotiska affärer med hästar vilket jag skrivit om i en tidigare artikel. Den 22 januari 2010 beslöt Länsstyrelsen i Stockholm att 16 islandshästar skulle omhändertas.

Enligt länsstyrelsen i Stockholm hade hästarna vanvårdats under en längre tid. De hölls som utegångshästar och hade ingen godkänd ligghall. Flera hästar uppgavs vara magra och hade onormalt slitna tänder och dåliga hovar. Vissa hade ”åkommor” som eksem.
Hästarna transporterades till en uppstallningsplats utanför Nyköping. I över ett halvår stod hästarna inackorderade till en kostnad av 30 000 kronor per månad. I slutet av juni beslutade länsstyrelsen i Stockholm om att hästarna skulle sälja. Nackapolisen fick i uppdrag att sköta försäljningen och en Per Åberg fick köpa hästarna för totalt 120 000 kronor. Experter på rasen säger att det verkliga värdet för hela flocken är närmare 500 000 kronor.
Försäljningen gick snabbt och utan annonsering.
– Vi kan inget om hästar så vi försökte fråga oss fram, säger Verner Hendrikse, administrativ chef vid Nackapolisen och ansvarig för försäljningen.

Den person som hästarna stallades upp hos saknade enligt länsstyrelsen i Södermanland §16-tillstånd. Uppstallaren fick kritik för brister i ligghall och strötillgång, faktorer som legat till grund för att omhänderta hästarna från första början.

Bilderna är tagna av länsstyrelsen 2009.

Försäljningen JO-anmäldes och utslaget kom 25 juli 2011. JO kritiserar polisen i Stockholms län (Dnr 5348-2010, 5351-2010) för att inte ha handlagt försäljningen av hästarna på ett tillfredsställande sätt. Det upprättades inte något värderingsintyg och den som påstods ha värderat hästarna muntligt ansåg sig inte ha utfört någon värdering och hade heller inte undersökt hästarna. JO Hans-Gunnar Axberger ifrågasätter om polisen verkligen försökt få ut rätt pris och konstaterar att dokumentationen är bristfällig.

 • doggylove
  doggylovefre 29 nov 2013 13:38
  Ja, nog märks det att myndigheter över huvud taget saknar regler för värdering av djur, medvetet eller omedvetet!
  EU har också ”på känn” att korruptionen ökar i Sverige. Att vi äntligen vaknat upp till verkligheten.
  Celia

 • ledsen

  ons 27 nov 2013 06:22

  Snälla gör en uppföljning på detta!

  Vem köpte hästarna egentligen?


 • Skvitt

  sön 12 dec 2010 18:19

  Korruptionen är väl i ökande i vårt land antar jag. Jag har ingen statistik på det, har det bara på känn.

  I vilket fall som helst så är den här storyn mer än rutten!

%d bloggare gillar detta: