Arkiv | maj, 2018

Vad som egentligen hände

21 Maj

Nu måste det stå klart för var och en att länsstyrelsernas djurenhet används av privatpersoner för att ställa till det för andra och det har mycket lite eller inget att göra med djur eller djurskydd. Ägarna till Tangará Farm i Hörby förvånade fårsverige genom att meddela i slutet av april att företaget sålts till Anders Wall och Gustaf Ramel. Henrik Rosenius, som anlitats för att sköta djuren, gjorde en anmälan.  Enligt den blankett som länsstyrelsen i Skåne upprättade står att de kommit till gården den 25 april och ”fåren var övergivna på gården då djurhållarna flytt landet”. Gustaf Ramel ringde nästa dag till länsstyrelsen och Henrik skickade bilder för att visa att Ramel och medhjälparna har gjort ”ett bra jobb” med att ”rädda” fåren när ägarna ”flytt” till Brasilien. Konstigt nog ville inte länsstyrelsens handläggare åka ut utan uppmanade anmälaren att ta ut veterinär.

Gustaf Ramels anmälan är uppenbart en bluff och har bakomliggande orsaker annat än djur. Så låt oss gå tillbaka i tiden och se vad som hände innan.

Tangará Farm var beroende av betesmark som de arrenderade av Gustaf Ramel, Gårdstånga Nygård. Maycon fick kontakt med honom genom Josef Appell som var driftledare där i 11 år. Han slutade så fort Gustaf tog över gården efter sin pappa eftersom han inte klarade av att arbeta för Gustaf. ”Det var för mycket snack och för lite verkstad”. Med andra ord sa Gustaf mycket och höll sedan inte vad han lovat. Enligt kontraktet måste djurhållarna meddela alla åtgärder och få dem godkända innan de vidtogs. Ramel var dock inte själv så noga med samarbetet trots att han hade fördel av att få markerna betade och djurägarna kände att djuren kom i andra rummet. Exempelvis hände det att när de kom för att släppa fåren på avtalad tid och plats så var fältet upplöjt.

Våren 2017 fick Maycon ett lån av Anders Wall. Det lånet skulle kunna omvandlas till aktier i företaget. Efter det verkade Gustaf Ramel bli ”avundsjuk” på Anders Wall och börjar tala illa om Maycon. Ramel säger att Maycon är visserligen duktig på djur men desto sämre på ekonomi.  Inte så långt därefter i slutet av sommaren 2017 äger ett möte rum mellan Gustaf Ramel och Anders Wall som båda investerat i Maycons företag. Tidigare har Anders behandlat Maycon ”som en son” men efter mötet slutar han hälsa. Han var innan väldigt exalterad över allt som  skulle göras och ringde Maycon dagligdags och ibland på nätterna. Investerarna visade efter mötet stort intresse av att överta företaget, speciellt seminstationen som snart kunde förväntas ge god ekonomisk avkastning. Den 15 december hade Maycon ett möte med Ramel och Wall varvid Maycon hade med affärsplaner, budgetar, prognoser mm till vilket de anlitat ett företag vid namn Företagsstudion att ta fram. Wall och Ramel tittade inte ens på materialet. Mötet gick ut på att investerarna ville ha 51% av aktierna i Maycons företag och Maycon skulle få behålla 49%. Wall och Ramel hade konstruerat ett avtal på det. Gick Maycon med på det skulle det komma in ytterligare två miljoner. Därmed skulle Maycon förlora hela bestämmanderätten över företaget. Han beslutade redan efter 20 minuter att inte skriva under varvid resten av mötet, tre timmar, gick åt till att försöka pressa Maycon att skriva på. Maycon stod emot. Den 20 dec skriver Anders Wall till djurägarna där förslaget är att finansiärerna i praktiken ska ta över företaget. Nyårsafton kom Gustaf Ramel till gården i Västerstad och då gav Maycon ett motförslag. Om de skrev hälften var dvs 50/50 så skulle han gå med på det. Gustaf sa i princip ja till det och skulle framföra det till Anders. Allt förhalades och löftet om de två miljonerna rann ut i sanden. Något svar lämnades aldrig. I början av april sa Maycon till Gustaf att de måste ta över företaget eftersom han aldrig skulle ha möjlighet att betala tillbaka lånen.

Den 18 april avtalade Gustaf Ramel ett möte med djurägarna på banken och han åtog sig att köpa djuren och överta skulderna. Han kom dit och sa att han inte kunde skriva på för att han inte hade allt klart med sin bank ännu och att det skulle ta någon vecka till. Han gav djurägarna mall på fullmakt att ge till Emmas mamma så att hon skulle kunna skriva under för Maycon när han hade allt klart. När de väl åkt gjorde Gustaf inte alls det han sagt och påstår till ATL att han aldrig haft avsikt att köpa verksamheten. Så nu är han djurhållare, Emma och Maycon äger fortfarande djuren och Ramel vill inte ha dem… Gustaf sa att han skulle anlita Henrik och betala för det vilket han gjort de första veckorna men inte längre. Anders har inte hört av sig.

– Jag är växtodlare. Jag har inget intresse av att överta deras rörelse. Att missköta företaget är en sak, att missköta djuren är värre, säger Gustaf Ramel till ATL. Ljudklippet ovan visar tydligt att inte ”ord står mot ord” som tidningen påstår. Maycon och Ramel hade ett muntligt avtal . Det vet narurligtvis också Marianne Ramel som ringer upp mig och försöker, under förtäckt hot, att få mig att ta bort det. Ramel har varit på gården många gånger. Om han nu tyckte djuren sköttes så dåligt, varför anmälde han inte tidigare utan fem dagar efter han själv blivit djurhållare?

Fru Ramel är mycket noga med att tala om att hon är advokat. Hon hävdar att det är olagligt att publicera ljudfiler och skärmklipp från artiklar men kan inte hänvisa till något lagrum och tycker jag ska skaffa advokat. Dessutom kallar hon mig för ”rättshaverist”. Fru Ramel säger apropå ingenting att ljudinspelningar inte ens är tillåtna som bevis i rätten. Även muntliga avtal är juridiskt bindande och vill man komma ifrån ett sådant är det ju tråkigt att det råkar finnas en inspelning på detta. Av en tillfällighet råkar också Marianne Ramel ge kurser i avtalsrätt och riskanalys vid avtalsskrivning. Så hon avrådde kanske Gustaf från att fullfölja avtalet?

Av den blankett som undertecknades av Ramel och skickas till jordbruksverket framgår att han formellt är djurhållare från den 21 april oavsett vem som äger djuren och har därmed ansvar för dem. Att han skulle ha undertecknat för att han känt sig hotad, som han sa till Leif Felton, är rent hitte-på. Både Gustaf och Henrik var dessutom väl medvetna om att Maycon och Emma skulle åka till Brasilien den 25 april. Fram tills dess skötte de djuren och inga djur var övergivna. Hur var det då med magra och döda djur? Ja det fanns det och så här förhöll det sig med dem.Den 19 juni 2016 påstår en fårägare i Båstad att han blivit bestulen på 80 gotländska pälsfår. I  början av november 2017 kommer ett nytt larm om fårstöld på samma gård.Den 13 september beslutade länsstyrelsen i Skåne att samtliga får på Ånhammars gård skulle omhändertas. Bl a fanns det mycket magra får och får hade fastnat i stängsel och dött. I november beslutades om djurförbud. Förmodligen hade det aldrig varit några stölder. Men måste man lägga av pg av djurförbud är det bättre att skylla på det. Den här besättningen köpte Tangará Farm eftersom de letat gotlandsfår för att ingå i planerat avelsprogram. En del köptes direkt på gården och en del från polisen totalt ca 350 djur. Tyvärr visade det sig vara svårt att få hull på tackorna. Orsaken kunde vara inre skador av att länge ha gått med parasitangrepp. Eftersom tiden gick avlivades en hel del djur. Kvällen den 24 april innan Maycon och Emma skulle åka avlivades några tackor. Det var dem som Ramel och Henrik låtsades ”upptäcka” fast de var väl insatta i förhållandena på gården och som Maycon och Emma instruerat om i god tid. Gården har haft regelbunda besök av veterinär som kan vittna om djurens skötsel. Någon misär har aldrig förelegat, därför finns det inga bilder på det. Gustaf och Henrik påstår sig ha ”räddat” de ”övergivna” djuren och vill ha beröm för det. Varför de agerar som de gör kan bara de svara på.

Det här är dessutom ytterligare ett fall där polisen misskött omhändertagna djur. Tackorna blev betäckta av sina egna bagglamm och skildes först när Maycon påpekat det för dem. Som vanligt brister länsstyrelsen i sitt tillsynsansvar när djur omhändertagits.Emma och Maycon älskade verkligen alla sina djur. Ovan har de köpt en pool bara till den här baggen för att han hade skadat benet. Han kunde inte gå men efter att ha simmat i polen ett tag fick han tillbaka rörelsen i bakbenen och gick senare som vanligt igen.

Maycon är kunnig och framgångsrik. Han byggde upp ett eget laboratorium för att förbättra den svenska lammproduktionen. I Sverige störs sig många på andras framgång. Exempelvis ringde en person jordbruksverket i april 2016. Uppringaren hävdade att ”Maycon Vinborg seminerar i andras besättningar, att han för in genetik som kommer att kräva att svansar kuperas på fåren och att han har en sambo som är tio år yngre än han”. Lotta Andersson meddelade att han har tillstånd, att Maycon Vinborg förstår att vi inte kuperar svansar i Sverige, att han har visat god förståelse för djurskydd i aveln och att hans ålder är helt irrelevant i sammanhanget. Nu är fårföretagets framtid oviss för Ramel har ju gjort sig av med den största tillgången nämligen Maycon själv!

Foto Tangará Farm

Om sig och kring sig

15 Maj

Den 30 april meddelar plötsligt Maycon Vinborg och hans unga sambo Emma Jönsson att de lämnar sin mycket omtalade fårfarm i Hörby. Efter att ha uppdaterat sin sida nästan dagligen hade det varit helt tyst en månad.För ett år sedan var planerna stora för denne äkta entreprenör. En sådan person med stor kunskap och drivkraft som vi i en liten jordbrukskommun säger oss behöva för sysselsättning, levande landsbygd och öppna landskap.

På bara ett par år hade denne unge man, uppväxt i Brasilien, från två tomma händer byggt upp flera företag, prisats, lovordats och såg fram emot att expandera. Så vad hände egentligen? 

Maycon sa: ”Det handlar också om att vara stolt över sitt yrke. I England och Skottland till exempel finns det föreningar för unga bönder och en stolthet som jag inte tycker finns i Sverige. Det borde vara lite mer coolt att vara bonde.” Det tycker jag också. Det är oroväckande om inte en av de bästa lyckas. Hur ska då någon annan lyckas som bonde och utveckla landsbygden?Den 7 mars 2018 annonserar Tangará Farm att lamm snart finns för försäljning av den i Sverige nya fårrasen Valais blacknose. I mitten av maj ska de vara leverensklara. En dryg månad senare skriver alltså Maycon själv att företaget och djuren övertagits av Gustaf Ramel och Anders Wall (samma som gav stipendium ett år tidigare) med den förre som ansvarig djurhållare från mitten av april. Maycon har ingen egen mark till alla fåren utan är beroende av att arrendera. Och det gör han av Gustaf Ramel på Gårdstånga Nygård. Ärvd mark är något som familjen har i övermått. Och Gustav Ramel drar nytta av Maycons arbete.

Den 1 oktober 2014 skriver Maycon kontrakt på bete maj till september/november. Kostnaden för uppsättning och nedtagning av stängsel och grindar ska Maycon stå för men Ramel ska godkänna allt skriftligt innan något arbete får påbörjas. Maycon betalar visserligen inte för själva betet och får också använda el, vatten och tillfartsvägar, men kontraktet tycks löpa på ett år. I avtalet står: For the purpose of this Agreement ”Contract Period” means the period from the date of this agreement and up to and including the date falling three (3) months after written notice has been given of either party to the other party to terminate this agreement.”  Med tanke på de stora investeringar som Maycon gör och det handlar om långsiktig verksamhet så borde avtalet varit på fem år i taget. Därmed hade Maycon haft besittningsskydd. Det har han inte nu utan Ramel kan alltså säga upp honom med tre månaders varsel. Var det det som hände att han miste marken lagom till betessäsong och lamning? Utnyttjade Ramel att Maycon inte kände till svenska arrendelagar?Den 25 april, dvs 4 dagar efter att Ramel forrmellt blivit djurhållare, gör Henrik Rosenius en anmälan till länsstyrelsen på Maycon och Emma. Han påstår att ”fåren är övergivna och att djurhållarna flytt landet. Anmälaren säger sig ha tagit hand om djuren, fodrat, vattnat, strött och gett vård.  Ca sju djur var i så dåligt skick att de fick avlivas, ett 15-tal hittades självdöda. 300 tackor ska lamma snarast.” Gör han denna anmälan på uppdrag av Ramel?

Dagen efter den 26 april ringer Gustaf Ramel till länsstyrelsen. Vid det laget har han alltså själv varit ansvarig för djuren i 5 dagar. Till länsstyrelsen säger han att han ”tidigare hjälpt djurhållarna ekonomiskt och ska ta över djuren och gården.” Han säger också att papper skrevs på detta föregående vecka och att djurhållarna ska skicka in papper på detta (till jordbruksverket, min anm.). Ramel påstår vidare att ”djurhållare Emma Jönsson skickat en mejl (till honom) där hon förklarar att de fugit till Brasilien. När Gustav Ramel kom till fastigheten den 25 april var bostadshuset låst och gården var övergiven med samtliga får. Gustav Ramel tog hjälp av Henrik med flera och fåren utfodrades, vattnades och fick rent strö samt vård de som var i behov av det. Många djur är mycket svaga och tunna.”

Gustaf Ramel har alltså lämnat de djur han övertagit ansvaret för 5 dagar tidigare utan tillsyn, foder och vatten? Nu är de dåliga och han vill ge Maycon och Emma skulden för det eller vill Ramel ställa Maycon i dålig dager för att Maycon inte vill jobba som anställd åt honom?

Ramel ”vill att länsstyrelsen kommer ut och gör en bedömning och för dokumentation att de gör ett bra jobb”.

Gustaf Ramel har alltså misskött fåren och vill nu ha beröm av länsstyrelsen.

Handläggaren på länsstyrelsen ”informerar om att det är bättre att ta ut en veterinär som får bedöma djurgrupperna och skriva intyg på i vilket skick djuren är”. Dvs länsstyrelsen delegerar sitt myndighetsuppdrag till anmälaren och nye djurhållaren Gustaf Ramel! Själva åker man inte ut trots uppgift om att mer än 500 får och lamm påstås övergivna och svältande!

Nästa dag den 27 april kommer Julius Kemna från veterinärstationen i Hörby ut. Fakturan är ställd till anmälaren Henrik Rosenius. Henrik ger samma version till Kemna som han gett länsstyrelsen dvs att Maycon lämnat landet och när han kom till gården ”så upptäckte han” att vissa djur var ”i så dåligt skick att de fick avlivas”. Henrik har på eget bevåg avlivat tolv djur, tackor och lamm. ”Enligt Henrik hittades fyra döda.” Ytterligare en tacka avlivades under besöket av Henrik.

Kemna skriver: ”Jag rekomenderar honom (Henrik) att årerkoppla till länsstyrelsen för att försäkra att länsstyrelsen tar tag i detta ärende om de bedömer det som ett djurskyddsärende. Jag anser att det ska avgöras av länsveterinär.” Han säger att ha diskuterat ärendet med länsveterinär Charlotta Carmaterou.

Den 2 maj skickar Henrik in bilder till länsstyrelsen. Konstigt nog tog de inga bilder på den misär som de påstår rått innan. Eller inte konstigt eftersom det visade sig vara Ramel som var djurhållare.

”Bilder efter städning, gödsling samt utfodring.””Bilder på kadaver hög med avlivade samt avlidna djur i går morse.”

Den 7 maj skriver Leif Felton att han konstaterat att Gustaf Ramel är ansvarig djurhållare för de akuella djuren. Han meddelar Gustaf Ramel och Kristin Skeppsby på LRF-konsult som tydligen anlitats som ombud: ”Det betyder att om Länsstyrelsen fattar några beslut gällande djuren kommer dessa att riktas mot Gustaf som djurhållare.” Gustaf Ramel anger ”att han skrev på det aktuella dokumentet (ägarändring till jordbruksverket) eftersom han kände sig hotad av Maycon”. Först missköter han djuren och sen skyller han på Maycon! Skeppsby brukar anlitas som ombud av djurägare som har länsstyrelsen som motpart. Varför anlitar Gustaf Ramel henne om det är Maycon som misskött fåren?

Den 30 april tar polisen emot en anmälan om misstänkt djurplågeri. Anmälare är Gustaf Ramel. Polisen har ännu inte gjort någon utredningsåtgärd utöver att man har kontrollerat att Länsstyrelsen i Skåne har kännedom om ärendet.

Maycon Vinborg uppger till ATL att Anders Wall har investerat två miljoner kronor i verksamheten att fått låna lika mycket av Gustaf Ramel, ägare till Gårdstånga Nygård; pengar som också satts in i bolaget. Investerarna lovade mer pengar men satte inte in pengarna. ”I stället ville de överta bolaget och att jag skulle arbeta för dem som anställd. Då kom vi till en punkt där jag inte orkade längre”, säger han.” Han säger att det var inga misskötta djur när de åkte därifrån.

Kanske var det den svenska avundsjukan som slog till? I Sverige får man inte vara framgångsrik entreprenör och absolut inte med djur.

Tomas Olsson, ordförande för Lammproducenterna, beklagar att Maycon Vinborg lämnat sitt företag:

– Maycon var full av energi och en frisk fläkt som rörde om i Fårsverige. Han tog in nya raser, nytt avelsmaterial och fick Jordbruksverket och myndigheterna att tänka till, säger han. Alla i näringen uppskattade dock inte Maycon Vinborgs insatser, säger han också.

Lotta Andersson på Jordbruksverket anser också att Maycon Vinborg tillfört ny energi till fårnäringen med nya raser, semin och rådgivning, men också mött motstånd.

– Vi har fått fördomsfulla samtal som varit negativa till hans verksamhet på osaklig grund. Från den stol jag sitter på tycker jag det är en förlust för Fårsverige att han slutar, säger Lotta Andersson.

Att ha tillstånd för seminverksamhet på får; med hela kedjan från spermasamling till seminering; är Tangara Farm för närvarande ensam om i Sverige

Familjen Ramel har aldrig behövt arbeta med två tomma händer utan är födda med guldsked och vet att ta för sig inte minst av bidrag från EU. Genom olika bolag har andra i släkten bl a köpt mark i Lettland och planterat igen jordbruksmark. Det anser de också vara en ren välgärning.

I Lettland var man inte lika förtjusta.

Några av Sveriges största bidragstagare!

 

 

 

 

%d bloggare gillar detta: