Arkiv | december, 2014

Vill ha!

29 Dec

Tisdagen den 29 januari 2008 ringer någon till miljökontoret i Sala och anmäler att en häst eventuellt två skall ligga ner i stallet på ett stuteri som föder upp högkvalitativa hopphästar.

anmälan Solveig

Anmälan är inte gjord av vem som helst utan av någon som har tillgång till stallet. Det finns verkligen ett föl med en medfödd ögondefekt. Tid är bokad för undersökning på Strömsholm.

föletPå förmiddagen den 29 januari gör Staffan Andersson vad han beskriver som ”försök till kontroll” på gården. Han hittar inga hästar som ligger ner.

Sent samma kväll kommer hästägaren hem från arbetet och går till stallet för att titta till hästarna. Hon känner inte till anmälan och vet inte då att kommunens inspektör varit där. Anmälaren vet uppenbarligen i förväg att något kommer att hända med en eller flera hästar. I stallgången ligger nu ungstoet Big Dream och kan uppenbarligen inte resa sig. Det är närmare midnatt och någon veterinär går inte att uppbringa. Distriktsveterinären kontaktas direkt på morgonen kl 8 och Towa Lindström anländer en timme senare.

”Towa kom ut straxt efter 9.00, hästen låg då på stallgången och kunde inte komma upp, hon åt och drack men lade sig ner på sidan emellanåt, när hon reste upp sig på mage tittade hon och nosade ideligen på sina bakben.

Towa undersökte hästen och beslut fattades att ge hästen dropp, innan det startades vändes hästen så hon låg på sin andra sida. Jag satt hos hästen och bytte påse när den första var slut, i slutet på andra påsen fick jag hålla ner hästen ordentligt ty hon blev ”orolig” eller vad man ska kalla det, när det endast var lite kvar, 20-30 ml, stoppade jag droppet ty jag hade svårt att hålla henne stilla och ville inte utmana ödet, hon sparkade kraftigt med sina bakben ända upp till halsen där jag satt. Jag ringde till Towa och talade om att droppet var klart, efter 40-45 min återkom Towa från den kalvförlamning hon varit på, då hade hästen lagt sig på sida och slutat sparka, Towa gav henne div medikamenter och vi försökte mana upp henne genom att smacka och knuffa men bakbenen bar inte. Towa stack en kanyl i kronränderna på hästen men den reagerade inte.”

Staffan Andersson skriver:

inspektioner

Man beslutar att avvakta med avlivning, ägaren får instruktioner hur det i så fall skall göras. Är hästen bättre skall ett lyftförsök göras. Morgonen efter ”…ringde jag upp Towa igen och vi diskuterade ev lyfthjälp, alternativt avlivning som R. skulle göra, hon hade ju visat honom dagen innan.”

Ägaren beslutar att avliva. ”…ringde jag direkt till Towa och vi kom överens om att R. skulle avliva hästen han skulle bara hämta vår egen släpkärra…” Vad hon inte vet är att Towa nu får kalla fötter och gör en anmälan som resulterar i att djurskyddshandläggaren Eva Eriksmarck åker ut till gården tillsammans med en annan veterinär, Fredrik Ehn, samt poliser.

”Jag ringde till Staffan på miljökontoret ty han hade lämnat ett meddelande och fick då reda på att det nu hade blivit ett djurskyddsärende och att polisen skulle beslagta hästen efter avlivning, jag ringde även till Fredrik Ehn som också hade lämnat ett meddelande. Redan då förstod jag att Towa och Fredrik inte hade pratat med varandra och det bekräftade Towa när jag fick tag på henne senare.”

polishandräckning

Kl 13.51 innan  hon åker ut till gården och hästen avlivas den 31 januari gör Eva Eriksmarck en åtalsanmälan om djurplågeri alternativt brott mot djurskyddslagen på uppmaning av polisen Bengt Lejdström. Eva Eriksmarck har alltså inte sett hästen. I faxen instrueras till att obduktionen skall fastställa utmärgling.

det_VERKLIGA_faxförsättsbladet

kl 15 Big Dream

Stoet har hasat sig ut i gången från sin box. Någon har öppnat boxdörren.

Big Dream skjuts i stallgången inför ögonen på tre andra hästar några minuter innan ägarens man anländer med släpet. Blodet sprutar över väggarna och den döda hästen får ligga åtskilliga timmar innan kadaverbilen kommer för transport till SVA. Någon orsak till hästens symtom går inte att fastställa. Hon har heller inte mask. Sala kommun fakturerar 10.543:-.

Nu är lavinen igång och detta är bara början på katastrofen som skall komma.

brustit i skötsel

Den 1 februari faxar Staffan Andersson två sidor bilder på 12 av hästarna tagna inne i stallet till länsstyrelsens rättsenhet. Det är oklart när dessa är tagna.

fax med bilder

kommunens bilderDessa bilder kan inte ha tagits den 31 januari eftersom då stod endast fyra hästar inne inklusive stoet som fallit omkull. Om Staffan tog bilderna den 29 januari, när han bevisligen var på gården, har han på eget bevåg tagit sig in i stallet och då även konstaterat att anmälan inte stämde. Hur kan någon veta att det skall inträffa något så exceptionellt att en häst ramlar ihop i en stallgång och inte kan resa sig? Den enda förklaringen är att antingen har anmälaren gjort något med en eller flera hästar eller vet att någon annan gjort det. Det utreds inte av kommunen. Bilderna är av mycket dålig kvalitet och läggs senare ihop med bilderna som tas av Big Dream och används som ”bevis” i åtalet.

Den 24 april skall kommunen påstå att bilderna togs den 6 februari. Då togs inga bilder. Bilderna är enligt faxet tagna före den 1 februari!

bilder till polisen

Fyra dagar senare den 5 februari begär Eva Eriksmark polishandräckning igen. Nu skall resten av hästarna inspekteras.

polishandräckning2Inspektionen den 6 februari går så till att Fredrik Ehn går utanför boxarna och tittar in på hästarna. Bakom går Eva Eriksmark och för anteckningar. Dessa anteckningar skriver Fredrik Ehn ut senare och undertecknar.

Besöket resulterar i en sk kontrollrapport med förelägganden som skall vara uppfyllda den 15 februari. Hästarna har fallit ur och ägaren vet inte varför. Det är aktivitet i stallet. Boxar har öppnats och hästar släppts lösa.

föreläggandeDen 13 februari kommer ett telefonsamtal till Eva Eriksmark från Åsa Hellström, som sedan 1996 haft ett sto på foder men inte vill lämna det ifrån sig.

Samtal från Åsa 13 feb 08

Samma dag den 13 februari, dvs två dagar innan föreläggandet gått ut, beslutar Staffan Andersson då istället att samtliga 16 hästar,

Ronjainklusive barnens ponnyer skall omhändertas. Bilden på shettisen troligen tagen av Staffan Andersson den 29 januari alternativt vid tidigare, icke diariefört, besök.

beslut omhändertagande 16 hästar1

beslut omhändertagande 16 hästarStoet, Change the Colour, skulle Åsa Hellström meritera i Tyskland och sedan få ta ett föl efter.

Åsa_colan_Åsa_skickade_från_Tyskland_1998

Åsa skickar ovanstående bild från Tyskland och ber Solveig skicka hästens originalhandlingar, vilka hon också får. Handlingarna försvann sedan.

När detta är gjort återlämnas inte hästen utan 2004 skriver sig Åsa istället, utan Solveigs vetskap, som ägare i ett avtal med en tredje person, Eva Gudmundsson, lämnar stoet dit och avtalar att de skall dela framtida avkommor.

Avtal Åsa Eva 2004Först 2007 får Solveig vetskap om detta avtal. Som rättmätig ägaren spärrar hon emellertid registreringen av fölen redan hösten 2005 då hon upptäcker att ägarskapet ändrats till Åsa Hellström i avelsföreningens register.

Eva och Colan

I en bok ”Jakten på den perfekta hästen” om Eva Gudmundssons uppfödning finns Change the Colour med. 2007 väntade stoet ett nytt föl och utan ägarskap blir det svårt att registrera fölet. Men det kanske finns andra vägar.

Orange colour

Tysk registreringDen 21 februari 2008 verkställer polisen omhändertagandet av 16 hästar. Transportör och uppstallare är Hans och Gunilla Hardenborg, Grällsta Ridcenter.

verkställande

Den 26 februari kommer ett brev från någon som är nöjd och vill hästarna illa.

hot

Polisen praktiskt taget skänkte bort hästarna till Grällsta. Priset 29.500:- fick de själva sätta. De fick hästar för minst en miljon och därtill 600.000:- för besväret av polisen.

hästarna på grällstaHästarna gick in i verksamheten. Laura Model såldes till Säva Ridcenter med minst sagt bra vinst. Åsa Hellström var också hoppinstruktör på Grällsta.

Laura

Nu är tanken att en dom i tingsrätten skall motivera hästförbud, men åtalet ogillas då veterinären inte kan stå för sitt intyg. Solveig meddelas hästförbud den 17 februari 2010 dvs innan den friande domen kommer. Djurförbudet upphävs av förvaltningsrätten.

Åtalet ogillat

Change the Colour är fortfarande inte omhändertagen. Men Åsa Hellström vill fortfarande ha och skriver ett mail till länsstyrelsens jurist:

Åsa mail till Simoon 2010

Andreas Simon överklagar förvaltningsrättens dom till kammarrätten den 30 juni 2010. Motiveringen är bl. a att det har betydelse med hänsyn till de verkningar som var förbundna med Länsstyrelsens beslut om djurförbud från den 17:e febr 2010 och att det ”fn övervägs av myndighet ( tex beslut om omhändertagande enligt 31§ 3 djurskyddslagen mm)” dvs en planering av ett omhändertagande av hästen Change the Colour enligt önskemål från Åsa Hellström. Kammarrätten fastställer länsstyrelsens beslut. Innan dess har Change the Colour överlåtits helt lagenligt till annan ägare och det registreras på avelsförbundet.

”Bifogad scannad handling är ankomststämplad hos ASVH 2010-04-19 och finns arkiverad. Dokumentationen är tillräcklig för att ett ägarbyte kan anses ha skett för den häst som omnämns i handlingarna, enligt de rutiner som ASVH tillämpar.

Vänliga hälsningar

Niklas Lindgren, VD

ASVH

Året därpå görs ett nytt försök och Åsa erbjuder sig att flytta hästen till ”rätt” län:

flytta hästenTrots att en annan ägare finns registrerad sedan ett år tillbaka bortser såväl polis som länsstyrelse från detta och beslutar att hästen äntligen skall omhändertas. Ingen ser hästen rent fysiskt. Det anses inte nödvändigt. Någon värdering görs inte.

faktiskt omhändertagande

Här kunde historien slutat om jag inte fått reda på omhändertagandet och bjudit polisen i Västmanland 10.000:- för hästen. Anbudsgivning hade inte polisen räknat med så man skyndar sig att upprätta ett ”bortskänkesavtal” med Åsa Hellström. Polisen försvarar det med att man ”kvittar” mot ”uppställningskostnad”. En kostnad som givetvis är fiktiv. Åsa bestämmer själv värdet till slaktvärdet trots att stoet åter är dräktigt.

överlåtelse enl Åsa

uppstallning

Så nu var äntligen hästen levererad och prissatt enligt önskemål!

Jag JO-anmälde polisens förfarande och JO fällde polisen i Västmanland den 9 april 2013 för att ha sålt stoet Change the Colour till underpris.

JOs bedömning

 

Då som nu

24 Dec

TrägårdhDen 1 maj 1855 fick de mellanskånska församlingarna Äsphult och Linderöd, mitt uppe på Linderödsåsen mellan Hörby och Kristianstad, en ny kyrkoherde, Carl Emanuel Trägårdh.

På årsdagen varje år med ett par undantag skrev han sedan några kortfattade minnesanteckningar om vad som hänt under året fram till 1898. Vi vill gärna tro att vår egen tids problem är unika. Men i mångt och mycket diskuterades samma problem då som nu. Omorganisationer inom skolan, krig, barmarksvintrar och extremt kalla snörika sådana, dåliga och bra skördar och den utländska konkurrensen, utflyttningen från landsbygden, främlingars oroande närvaro och moralens förfall.

MVC-010F

Ovan Äsphults kyrka byggd runt 1200.

Den 1 maj 1866: ”Skolväsendet är omorganiserat under året dervid mångens fördom, mycken avoghet har varit att bekämpa.” … ”Sista sommaren var teml kall, mycket storm grödan under medelmåttan, fodertillgången ringa, men lyckligtvis ingen vinter.”

(I skrivande stund läser jag på termometern den 22 december 2014 +7 grader.)

MVC-002F

Linderöds kyrka byggd i slutet av 1100-talet.

Den 1 maj 1867: ”Skolväsendet , som efter ordnadet, torde blifva nöjaktigt, har dock under vintern ej varit efter önskan, dels tillföje af en mycket svår ostadig vinter dels till följe af en allmän gången sjukdom, utslätt, hvarigenom skolgången varit mycket oordentlig. Intresset för skolan ännu ringa. Svår vinter med mycket starka yrväder. Våren hittills mycket våt. Ännu har ingen här, knapt i hela Skåne, börjat vårbruket. Herren bevare landet från ofrid, hvartill i Europa svåra tillrustningar ske emellan Tyskland och Frankrike.”

1 maj 1868: ”Allmogen som förr neppeligen velat flytta från sin socken, har nu gripits af en utflyttningsfeber, som griper starkt omkring sig. Under året hafva många afgått till Amerika, att söka sig en oviss lycka. Året har ock varit ett hårdt år. Våren var mycket kall. Den 13 Maj stannade all Skånes jernvägsfart, tillfölje af de hopande snömassorna. Den 26 i s. månad befanns i Esphult 1 fot snö. Mycken råg har införts från utlandet. Priset har i allmänhet varit 30 Rd Rmt  (riksdaler riksmynt) eller lika med Två och ett halft Lu smör. Kyrkan under året i koret blifvit förändrad. Altaret och predikstol restaurerade. Kyrkogården planterad, utvidgad och planterad med häckar af Hagtorn och ligustrum samt träd. Kyrkogårdsmuren omlagd. Skolväsendet har varit någorlunda efter önskan. Uti svenska språket och Matematik har jag under vintern undervisat. Intresset är ej bland menigheten stort.”

MVC-013F

Predikstolen i Äsphults kyrka 16-1800-tal.

Den 1 Maj 1871: ”En sådan ödeläggelse, ett sådant krig har verldshistorien knappast att uppvisa.”… ”Grödan i fjol ganska god. Vintern mycket sträng. Under året har pastoratets sparbank blifvit inrättad, som tyckes behöflig. Måtte den vara till god nytta!”

(Frank-Tyska kriget 19 juli 1870–10 maj 1871.)

Den 1 Maj 1872: ”Bland 65 nattvardsbarn ha 3ne döttrar af mina blifvit fullmyndiga Christna.” … ”I dag är en ovanlig glädje i mitt hus, Herren torde i nåd hafva utsett en make åt min äldsta dotter.”

Den 1 Maj 1873: ”I sedlighetens intresse har jag arbetat, så att vi nu få med Guds hjelp ordentlig lärare i Linneröd och pastor V. Dahlberg har blifvit klockare” … ”Då ingen förut enkekassa i härandet finnes, har jag lagt en ringa grund till en sådan kassa för Esphults pastorat.” … ”… så blir det till nytta för blifvande prestenkor och prestdöttrar i Esphult.”

MVC-020F

Ovan predikstolen i Linderöds kyrka.

Den 1 Maj 1874: Under föregående året blev Linneröds oansenliga kyrka efter ritning af Lunds Arkitekt H. Zettervall, restaurerad och bragt i det värdiga skick hvari hon nu befinner sig. Kyrkogården har blifvit med mycket arbete planerad, under min nästan dagliga tillsyn, samt planterad på ett passande sätt” … ”Nederbörden har under gångna året varit större än man kan erindra sig. Någon vinter hafva vi ej haft, ingen snö eller frost, med undantag af ett par dagar.”

MVC-022F

Altaret Linderöds kyrka 1700-tal.

Den 1 Maj 1875: ”Herre! Jag börjar bli mätt af verlden: Led mig efter ditt råd och ta mig bort när du vill, men du måste frälsa Herre! Det ser mörkt ut i församlingen. Den förra missriktningen i det christliga lifvet och läran visa nu sina föjder. De som stodo i spetsen och derför hade anseende bland den hopen, såsom de yppersta synas nu kastat bort all christlighet.” … ”Inga stora olyckor hafva i församlingen inträffat, vi lefva i yttre ro, under stor lekamlig välsignelse. Endast brist på foder har förekommit och varit kännbart för många.”

Den 1 Maj 1876: ”Skolväsendet är nöjaktigt och Lärarena sköta oklanderligt sina tjenster. Intresset för skolan är i tilltagande. Det ekonomiska tillståndet i församlingarne är gott. Sparbanken, som nu verkat i Fem år, har gjort något därtill. Den rör sig nu med en summa af öfver 200.000 Kronor. Till framtida rättelse, får nämnas att spåntaket på prästgården upplades dels 1874 dels 1875 och visar sig fördelaktigt. En viktig förbättring har under sista sommaren blifvit utförd, i det en god vattenledning blifvit inrättad. Förut måste vi på vagn och vattentunnor köra vatten större delen av året.” … ”Hvarje år odlas ett stycke jord å prestgården, som nu föder 3 hästar, 8ta kor och 4 a 6 får. Första året 1865 kunde blott 2 hästar och En ko födas emedan prestgården under nödåren blifvit vanvårdad.”

Den 1 maj 1877: ”Tiden är ond. Otro och tvifvel visar sig hos mången och frestra andra i denna tiden. Herren gifve oss kraft att detta öfvervinna! En förfärlig mordgerning i Harastorp af Djurröds församling, der en som huggit ihjäl Föräldrar och en bror har gjort ett starkt intryck i orten, helst denna ogerning synes tydligen vara en straffdom för ogudaktighet och söndagens missbruk.” … ” I församlingen är det i yttre motto fredligt inga svårare olyckor hafva här inträffat, men dödligheten bland barnen har varit temligen stor. Vintern har varit sträng och först i dessa dagar har vårbruket kunnat börja. Säden är dyr. Korn 20 Kr Hafre 14 a 15, ty krig är nu utbrutet mellan Ryssen och Turken.”

(Rysk-turkiska kriget 24 april 1877 – 3 mars 1878.)

Den 1 Maj 1878: ”Du som blir min närmaste! Låt mig få bedja dig, icke förtrycka de gamla torparna på prestgårds egor. Du må tro käre Broder! De hafva på deras torp och på dina åkrar med möda och ofta med fara slitit med mycken sten och annat hårdt arbete. Derföre var dem välvillig. Synnerligen i år har jag användt mycken kostnad på odling och stenbrytning och om jag får leva något, än vidare göra det. Nästan ingen snö och mycket lindrig vinter. Sista sommaren och hösten ovanligt kall och våt.”

Den 1 Maj 1879: ”Den ensidiga riktningen, hvilken icke är Luthersk utan reformert ensidighet, har under året vuxit ut till uppenbar villfarelse såsom väntat varit. Bland denna riktnings bekännare äro 2ne partier bildade som med stor fientlighet bekämpa hvarandra.” … ”Året har varit fruktbart, men handeln mycket afstannat, hvarföre stor brist råder på penningar. Råg kostar knappa 14 Kr pr Tna Korn 12 och Hafre 7 Kr pr 10 Lu. En jemn vinter ända från början af November till den dag som är. Rågarna hafva lidet af snön.”

Den 1 Maj 1880: ”Låt din sönderslitna kyrka ibland oss enas i tro och bekännelse! Till en sådan enighet synes möjl. Missionen bland hedningarna kunna i någon mån verka. Vi hafva derföre nu åtagit oss att i Coimbatore i Indien uppfostra en gosse till lärare om det är Guds vilja. Vi hafva nu enats i församlingen att restaurera vår kyrka. Måtte dess förskönande draga många till bön och lof derstädes. 3 ne mittstolpar tagas bort, hvadan nya hvalf insättas. Tornet höjes. Nya fönser och bänkar skola göras. Kyrkan har ursprungligen icke haft hvalf. Detta visade sig då hvalfpelarna vid väggarna tagas undan. Der befans neml. väggmålningar på muren bakom dem. Arbetet skall kosta 9500 Kronor. Må allt gå väl och Herrans ära befodras. En jämn och stilla vinter, men ingen snö. Jag har nu bortarrenderat min prestgård på det tiden bättre må räcka till nu då jag börjar bilfva gammal och jag icke lär hafva lång tid igen.”

MVC-133FÄsphults kyrka restaurerades 1880 efter ritningar utförda av Helgo Zettervall som var den främste, men senare också hårt kritiserade, arkitekten i restaureringen av gamla byggnader och kyrkor i Sverige under perioden 1860–1900.

Den 1 maj 1882: ”Esphults kyrka är nu ett särdeles behagligt och värdigt Herrans hus. Jag fröjdar mig deråt så mycket mer, som motståndet mot restaureringen varit stort.” … ”ingen vinter som kan räknas. Endast en dag under densamma har marken varit snöbetäckt neml. den 2dra mars.”

Den 1 Maj 1883: ”I Linneröds församling uppföres nu ett stort och prydligt skolhus. Jag har ej varit rätt böjd, hvarken för platsen eller de stora utgifterna, men då de flesta ville så hafva det, så får det ske. Herren gifve att skolan ej måtte dragas ifrån kyrkan, men ett steg därtill tyckes vara taget i Linneröd, måtte jag häri taga fel! I mitt hus bevisar herren oss mycket godt. Min hustru börjar dock blifva temligen svag.”

Den 1 maj 1884: ”Det gågna året har Herren tagit hem till sig min kära hustru Charlotta Hindrietta Nelander, med hvilken fromma och stillsamma quinna jag lefvat uti ett lyckligt och välsignat äktenskap i något över Trettio år. ” … ”Tillståndet i församlingarne är fortfarande stilla fastän en del sällan besöka Guds hus eller H.H. nattvard i templet. Kyrkogången är doch teml. nöjaktig, mera vore dock at önska både av Lärare och församling. Nästan ingen snö och föga vinter.”

Den 1 Maj 1885: ”Bidrag till byggandet af en jernväg Tollarp – Hörby har åstadkommit någon strid i Esphults församling, då de s.k. norre satt sig emot allt som dertill föreslagits, men man hoppas att saken får framgång och att pastoratet i ekonomiskt afseende derigenom lyftes.”

Den 1 Maj 1886: ”Så har Herren under detsamma gifvit mig en from och rask hustru, såsom ersättning för den kära quinna med hvilken jag i ett synnerligen lyckligt äktenskap samman lefvat i öfver 30 år.” … ”En fruktan för vår sparbanks osäkerhet har blifvit uppväxt, troligen genom illasinnades bearbetning. Vi hafva dock årligen handhaft denna sak, som har varit till mycken nytta och säkerheten är obestridlig. Men om ”rusning” påkommer så går det illa.” … ” Ljusastaken blir kanske snart flyttad eftersom missonen så kraftigt går fram. Vi hafva doch i detta afseende icke varit lyckliga med den Hindugosse vi till lärare ville uppfostra. Vi hafva väl ej bedit rätt därom. Nu hafva vi fått en annan, måtte Herren gifva sin välsignelse dertill att han måtte blifva en trogen lärare bland sitt folk.”

Kyrkoherdens nya hustru hette Josefina Elisabet Augusta Nelander född 1838 dvs hon var 20 år yngre än honom. Kan det vara första fruns yngre syster som blivit änka? Med sig har hon sin dotter Anna Charlotta Sundvall född 1869.

Den 1 Maj 1887: ”Det föregående omskrifne bekymret för sparbankens bestånd, har varit tungt. Det har känts mig osägligen tungt om Esphults och Linneröds församlingar skulle blifvit ruinerade genom en inrättning, som var stiftad och handhaft till deras nytta, men Herren som hjelper har nu hulpit. Jag vet ej huru men banken har fått sitt förtroende igen.” … ” Den allmänt aktade och afhållne Anders Nilsson i Tågarp har under det stora förtroende, som kommit honom till del, blifvid så intrasslad i affärer att han ej kunnat reda dem och har derföre begifvit sig ur landet till stor sorg och förlust för hans släkt och vänner.”

Tågtider

… ”Under detta år har Hörby Tollarps järnväg blifvit öppnad för trafik. Måtte det bli till församlingens nytta! Striden om tull eller frihandel har varit mycket stor, men ännu synes frihandlarne hafva öfvertag. Landets nöd fordrar doch tullskydd till en tid åtminstone.”

jarnvag_2014_0002

Hörby Järnvägsstation. Till höger järnvägshotellet, som byggdes 1885. Stationshuset byggdes 1882. Den lilla lokveteranen Bifrost syns på bilden. Den 26 okt. 1882 öppnades linjen till Höör. Den linjen revs upp i början av 30-talet.

Den 1 maj 1888: Det som är nytt vinner lätt bifall äfven om det är än så felaktigt. Så har en kringstrygare, som ej har någon rätt hemvist en liten tid dragit till sina föredrag många människor, fastän hans galenskap omsider visat sig och han begifvit sig af. Han lär hafva blifvit både uppklädd och väl försedd.” … ”De gamle sade att 1788 var en förfärlig vinter, 1888 har varit likaså. Så mycken snö och så mycket arbete dermed har under min långa lefnad troligen ej förekommit. Derföre hafva och rågaren mycket skadats. Tullvännerna i landet hafva segrat.”

Vintern 1788–89 var ovanligt kall. Öresund islades och ett ryskt linjeskepp blev fastfruset sydväst om Ven.

Den 1 Maj 1889: ”Under detta år har jag nödgats sjelf återtaga till bruk min prestgård, sedan den under arrendeåren blifvit så utsuged att ingen tilltror sig kunna gifva arrende derför. Jag måste nu försöka få den i kraft, så att jag ej till min efterträdare må lemna en vanskött jord.” … ”Under året har jag haft glädjen att göra bröllop åt en 3dje dotter Ida Carolina som fått v. Pastorn Axel Rudolf Yllner till man.” … ”Sista skörden skadades af regn, hvadan det är ondt om godt utsäde. Knapt har jordens bearbetning kunnat börja.”

Rudolf och Ida

Axel Rudolf Yllner var född 11 april 1863 och dog 16 juni 1947. Ida Carolina som var född 31 maj 1855 dog den 24 september 1941. Hon var alltså 8 år äldre än sin man. Axel var bara 25 och Ida 33 när de gifte sig 10 augusti 1888. Axel var född och uppvuxen i Linderöd så de bör ha känt varandra. Redan 1889 föddes deras son Carl Axel Timotheus. Deras piga Emila Sjölin var född 1866. Paret fick tre barn till.

Den 1 Maj 1890: ”Idag samlas i gamla verlden och till stor del i nya arbetarskaror för att göra påtrycknignar om rättigehter befogade eller obefogade. Måtte det allestädes gå för sig i lugn! Tryckande tider hafva förflutit, vi hoppas nu på bättre. Frihandelns herravälde har haft sin stora del i det förutnämnda förhållandet. Protektionismen torde i någon mån göra ställningen bättre. Nästan ingen vinter har i år egt rum. fodertillgången har varit knapp, men den blida och tidiga vårväderleken har underlupit förhållandet. Göken och svalan äro redan komna och träd och gräs långt framskridna. Vi hafva att hoppas glädjen af att få göra bröllop för min yngsta fjerde dotter.”

I prästens hushåll finns detta år även drängen Olof Jönsson född 1865 i Linderöd och pigan Bengta Ahlström född i Äsphult 1870.

Den 1 Maj 1891: ”Öfver allt, ej blott i de större städerna utan äfven i de mindre och på landsbygden höras strejker eller arbetsinställelse ega rum.” … ”Här tyckes ett Europejskt krig skola utbryta. Bland oron torde ock beaktas Norrmännens snart sagt fientlighet emot Sverige och unionen. De hafva aldrig haft det bättre, men flera orostiftare bland dem den annars utmärkte poeten Björnstjerne Björnsson, göra allt för att åstadkomma söndring. Vintern har varit mycket långvarig fastän hvarken stark köld eller mycket snö inträffat. Marken har dock i nära Fem månader varit snöbetäkt. Rågarna se doch temligen bra ut.

Björnstjerne Björnsson (1832-1910) skrev bl a Norges nationalsång och fick Nobelpriset i litteratur 1903. 

Den 1 Maj 1893: ”Vintren har varit mycket långvarig och sträng emellan 20 – 30 grader har ofta förekommit, godt och långvarit slädföre, men ej överflödigt snö. Nederbörden under förra året ovanligt mycken.” … ”I dessa dagar har vår jernväg blifvit exekutift försåld. Den har ej burit sig. Nu blir det bättre, och fastän oförståndigt folk tadla mig, så vet och tror jag att jernvägen är till församlingens nytta och utveckling.”

MVC-007F1

Linderöds kyrka som renoverades 1872-75 med de vackra kalkmålningarna som hittades på 1950-talet. Målningarna gjordes av Anders Johansson och är daterade till 1498.

Den 1 Maj 1894: ”Nästan ingen vinter hafva vi haft. Tidigt på efterhösten hade vi några dagar temligen kallt, en dag 15 grader, men sedan mestadels blidväder. Februari och Mars regniga utan snö. April så mild att boken var nära fullt utslagen före månadens utgång, rågen ½ aln lång och klöfervallarne så gröna som oftast i slutet av Maj och början av Juni.” … ”Grödan i fjol temligen god, men lemnade ingen inkomst genom afsalu, ty priserna voro  allt för låga. Råg 9 a 10 kr för 100 kilo. Men hvad som i någon mån upphjulpit jordbrukarne har varit den lifliga handel med smågrisar hvilka 5 a 6 veckor gamla betalts med ända till 18 Kronor. Skolorna hafva ordentligt handhafts. De 4 sista dagarna i April hade jag examen, dervid jag i folkskolorna talade om själavården, så som tillhörande alla ej blott presten. Mina fyra döttrar gifta med hederliga män ha det godt och de samt jag har att glädja oss af en god och driftig husmoder. Min ende son Isak Emanuel är en välbeställd Löjtnant vi S. Skånska Inf Regementet.”

Trägårdh sonen

Jarnvag_1976_0067

Tåg på Hörby Järnvägsstation. Med Tolarpståget 1894. Gårdsbanans lok nr 4 byggt 1886 och först (-1890) tillhörigt Höör-Hörby järnväg där detta hette nr 2. 1890 överlämnades detta till Hästveda – Karpalund, senare till Gårdsbanan och slutligen ÖSJ nr 6. Längst bak stationsinspektor Gustav Fridolin.

Den 1 maj 1895: ” Väderleken under vintren har medfört mycken snö, som fallit före markens tillfrusning hvadan rågarna hafva lidet och förete ett mycket svagt utseende. Grödan sistl. år var god, men de låga priserna genom införsel från utlandet, höllo jordbrukarne uti en svår ställning. Riksdagen har dock sökt genom tullar utestänga den utländska konkurrensen, så att Sverige må vara för Svenskarne.” … ”Min hustru och alla mina barn gör mig glädje, men Herren har i dessa dagar tagit min K bror Justus, kyrkoherde i Ö Kärrstorp bort.”

JustusDen 1 Maj 1896: ”Nästan ingen vinter, en gång i Nov 15, sedan milt ingen snö att tala om. Mars var så mild, som Maj vanligen är. Gräs och rågar framskridne.”

Den 1 Maj 1898: ”Ännu vid snart 80 år har Herren gifvit mig kraft att sjelf sköta mitt ämbete, men om jag får leva till den 30 September, vill jag då begära biträde, som bättre än jag kan bestrida den heliga tjensten.” … ”I häradets östra del har Mul- och Klöfsjuka utbrutit som åstadkommit stort besvär och förlust. Just idag har den glada underättelsen att min K. Svärson Axel Rudolf Yllner blifvit utnämnd till kykoherde i Fjellkestad.”

Den 4 februari 1899 skriver han sina sista predikan och tar avsked av sina församlingar efter att ha varit deras kyrkoherde i ”tre och trettio år” och önskar församlingsborna lycka och välsignelse. Den 15 februari avlider han.

 

Betesdjuren som försvann

16 Dec

DSC00030

Det slog mig att under de 15 år som gått sedan jag flyttade till min gård i Hörby så har det försvunnit mängder av betesdjur från många gårdar i min närmaste omgivning. Några hundratal meter bort finns det numera en salixodling. Den skördades i år för andra gången. När jag kom hit gick där kvigor på bete. De tillhörde kyrkans arrendegård som hade mjölkproduktion. När kyrkan sålde gården för ca 10 år sedan planterades en del av betesmarken igen.

DSC01151

Här på 10 hektar naturbete fanns tills för ett år sedan landets största hobbybesättning av lantrasgetter. Ca 80 djur höll slyet på avstånd. Peter Stenberg på länsstyrelsen tog getterna. Redan första sommaren växte aspslyet meterhögt. En liten fårbesättning och en annan gård med några nötkreatur gjorde sig av med djuren i samma lilla by pga skrämseleffekten.

DSC01165

Här betade hundratalet får tills för ett år sedan. Efter ett vargangrepp i byn vågar ägaren inte längre släppa ut några får. Hagen betades på sensommaren i år av några inhyrda kvigor.

vargrivna får

DSC01173

Här gick det en häst i många år tills Mattias Gårdlund tog den för fem år sedan.

DSC01174

Här brukade två travhästar beta tills för ett par år sedan. Ägaren hade dem till salu i ett helt år utan att någon var intresserad. De sköts i hagen.

DSC01471

Här har det gått en fårflock sedan jag flyttade till byn. Ägaren blev av med arrendemarken när Teracom sålde radiostationen med omgivande mark för ett par år sedan.

enefäladKöparen passade också på att meja ner den gamla enefäladen intill.

hästar Rugerup

Ovan är en av de sista bilderna den 16 april 2001 på Ingvar Månssons ardenneruppfödning i Rugerup innan hästarna skingrades sedan kommunen slagit till.

DSC01213

Här har jag haft hästar i många år. Vildsvinen har de senaste åren blivit allt fler och har snart förstört hela betet.

I januari i år togs över hundra kor i beslag då polisen stormade en av de sista kogårdarna i närheten. Den polske skötaren som just börjat med morgonutfodringen tog till flykten. Alla på gården har fått djurförbud.

Ytterligare en gård med kor och gammal ägare står i år under attack från anmälare. Ägaren tror själv att någon vill ha marken för att sätta upp vindkraftverk.

Flera mjölkgårdar har drabbats av salmonella och slaktat ut besättningarna.

Även den sista grisgården i byn lades ner för ca fem år sedan när ägaren insåg att grisarna åt lånade pengar. Men de var förstås inte betesdjur som ju denna artikeln skulle handla om.

Vår julskinka har rymt…

11 Dec

1524794_710806152276927_1748747078_n

Med travestering på den kända jullåten så var det kanske så polisen kände i går kväll när de gjorde tillslag mot en gård i Marks  kommun för att hämta ett antal minigrisar som stack till skogs då deras olycksbröder och -systrar omhändertogs  under stort tumult för snart ett år sedan. Vår julskinka har rymt och Djurambulansen kommer om en timme…

Djurambulansen i Skåne gjorde ett jätteklipp på grisarna i våras. Det finns flera uppgifter om hur många grisar det rörde sig om. Den 8 januari har Bo Rahmberg fakturerat för omhändertagande och transport av ca (!) 33 grisar. Den 16 januari har sedan Djurambulansen i Skåne fakturerat omhändertagande av samma grisar, de påstås då vara 30 till antalet. Lustigt att de omhändertas två gånger med två veckors mellanrum! Med fashionabel inkvartering hos Djurambulansen i Skåne kostade grisarna 268.165:-. Om levandevikten antas vara ca 50 kg st kostade fläsket 360 kronor per kg, summan för första omhändertagandet oräknat. Bönder släng er i väggen! Här talar vi om lönsam djurhållning!

10368401_10152655621703800_1429743829662131110_n

Polisen sparade inga resurser och stormade alltså in på gården medan snöflingorna dalade. Här skulle letas grisar. Vad kan vara naturligare då än att bryta sig in i boningshuset?

10845939_887907517900122_118915145478875632_n (1)

En rådig polis slår snabbt in rutan i dörren och tar sig in. Väl inne brottar han ner den skräckslagna 17-åriga dottern i huset. Här skall räddas grisar. Uppenbarligen till vilket pris som helst.

12877_10152655620103800_2656207612746545901_n

Inga grisar i huset så då fortsätter insatsstyrkan till gården. Totalt deltar nio (!) poliser. Polisen är väl förberedd med inbrottsverktyg.

10846423_887906434566897_819424005113741134_n (1)

Djurägaren har ingen större lust att vara behjälplig och det har inte heller grisarna. En polis blir biten. Grisen skadas.

När Djurambulansen anländer efter en lång resa från Höganäs, står djurägaren som själv är yrkeschaufför, på sig. Här skall inte lastas några djur av ett företag som kör utan trafiktillstånd! Polisen är först tveksam och verkar knappt veta vad ett trafiktillstånd är. Sedan fattar en kvinnlig polis plötsligt galoppen, tar tag i det hela och kollar. Och se man på! Djurambulansen i Skåne har inget trafiktillstånd!

Djurambulansen fick snopet anträda den långa vägen tillbaka till Skåne utan grisar men med löfte om polisanmälan och tillsägelse att ta bort blåljusen.

Undrar just om grisarna tror på ett liv efter jul?

Skånepolisen förlorade fakturamål

11 Dec

Svens och Oves hus

Igår förlorade polisen ännu ett tvistemål i Ystads tingsrätt om en jättelik omhändertagandefaktura gällande hundar. Det gällde egentligen tre fakturor med början den 24 november 2010 då Emma Hansson skickade Hjorthögs hundpensionat att ensamma hämta 14 hundar efter en anmälan från en valpköpare (vars hund besiktigats utan anmärkning). Emma lurade bort Sven att tillsammans med henne och poliserna att titta på kor flera mil från gården. Under tiden tvingade sig en man och en kvinna från Hjorthög sig in hemma på gården hos Ove som då var helt ensam och tog alla hans hundar. Året efter tog hon två hundar från Ove och sedan en hund och en katt. Ansvarig för besluten var Emma Hansson. Alla beslut har riktats till Sven trots att det var hans bror Ove som ägde och skötte hundarna. Emma släpade bröderna till tinget förra sommaren och Ove som redan hade problem med  hälsan tog det så hårt att han dog strax efter.

I beslutet om vad som skulle ske med de 14 hundarna skrev Juha Toropainen: ”Enligt inhämtade uppgifter från djurpensionatet den 25 november visar de 14 hundarna inga tecken på ohälsa och har ett socialt acceptabelt beteende.” De veterinärbesiktigades utan anmärkning. De skulle omplaceras men det beslutat ändrades senare och fem hundar avlivades på begäran av Hjorthög.

Fakturorna från polisen var på 198 500:-, 9 750:- respektive 20 385:-. Polisen skall ersätta Svens rättegångskostnader med 85 064:-.

Länsstyrelsen hade motiverat omhändertagandet som vanligt.

”Vid kontrollen, som ägde rum samma dag som beslutet om omhändertagande och huvudsakligen utfördes av länsstyrelsens tjänstemän Emma Hansson, Hanna Hedlund och Peter Stenberg, bedömdes att hundarna utsatts för otillbörligt lidande och att förutsättningar förelåg för ett omedelbart omhändertagande med hänvisning till att det var utsiktslöst att felen skulle bli avhjälpta.”

Emma vittnade under ed och hävdade bestämt att det var Sven som ägde hundarna. Dessutom bedömde hon Ove som utvecklingsstörd. Det kunde hon nämligen avgöra eftersom hon jobbat i hemtjänsten. Emma såg inget konstigt med att på det sättet kränka en gammal bonde.

Tingsrätten gick noggrant igenom alla tillgängliga fakta och sammanfattade i domen: ”Vid en samlad bedömning anser tingsrätten mot bakgrund av ovan redovisade omständigheter och bedömningar att Polismyndigheten inte visat att Sven Svensson varit ägare eller ansvarig för de omhändertagna djuren på något sådant sätt att han bör ansvara för kostnaderna för omhändertagandena.
Polismyndighetens talan ska därför lämnas utan bifall.”

Den 6 juli 2011 smygfilmade Emma Hansson bröderna, båda i 70-årsåldern, (det andra omhändertagandet). Bröderna har varit ute och ryckt flyghavre och har hängt de våta klädarna på tork när Emma Hansson och Eva Carström dyker upp tillsammans med tre poliser.

Länsstyrelsen har gjort stor affär över hur hotade djurinspektörerna är. Men inspektörerna kommer alltid två och två och bara det ger ett stort övertag mot den oförberedda djurägaren. När man dessutom förser sig med 2-3 beväpnade poliser som rutin är hotet om övervåld mot djurägaren ett faktum. Enda legala anledningen att begära polishandräckning är ju att utnyttja polisens speciella befogenhet att använda våld i tjänsten.

Det är Emma Hansson själv som spelar in sin egen röst och pensionärerna, som inte vet om att de filmas. Emma pressar och provocerar medan Sven försöker gå undan. Hon har själv gjort filmerna till offentlig handling. I motsats till Emma har jag dock fått tillåtelse att visa dem.

Den ena hunden i filmen var tillfälligt hos Svens bror då ägaren drabbats av hjärtinfarkt och låg på sjukhus. Det får också Emma veta, vilket hon inte alls bryr sig om. Den svarta hanen är en hund som Oves son fött upp men fått tillbaka för omplacering. Emma och Eva tar båda hundarna som Sven sedan får räkning på. Han faktureras också för en kringströvande katt som han aldrig sett.

Anledningen skulle vara att Sven ”fått” djurförbud. Emma hävdar envist att Sven blivit delgiven. I fakturarättegången 2014 visar det sig att Ove hade alldeles rätt när han säger att där inte varit någon delgivningsman. Det var nämligen Svens tidigare ombud som kvitterat ut en försändelse, som troligen var ett beslut om djurförbud. Ombudet vittnade att han vid tiden för mottagandet inte längre var ombud. Sven blev alltså inte delgiven.

DSC_0414 (Kopia)_1

Poliserna slår ner Sven på marken och belägger honom med handfängsel. Han får ett djupt jack i pannan och blodet rinner över ansiktet. Han förs till polisstationen i Ystad för förhör. Efter ett tag ändrar sig poliserna och vill inte hålla något förhör. De säger åt Sven att gå därifrån och tycker att han kan ta bussen hem. När Sven insisterar på att bli förhörd så blir han handgripligen utslängd på gatan och får ta sig hem bäst han kan. Några månader senare kallas han till förhör. På sin 70-årsdag.

Plågad och skadad av makten

10 Dec

anders thelin

Anders Thelin är läkare och en av författarna till den uppmärksammade boken ”Vi har avlivat din häst. Den ligger under presenningen.” Ladda ner boken här!

Han skriver:

”Vi har kunnat se TV och läsa i tidningarna om en familj i Sandviken som på felaktiga grunder anklagats för sexuella övergrepp mot de egna barnen, vilka omedelbart omhändertagits av socialnämnden samtidigt som mannen i familjen burats in i ett antal dagar.  Efter hand visade det sig att alltsammans initierats av en nära släkting och att socialsekreterarna inte gjort någon riktig utredning utan i stort sett själva fabricerat (klippt och klistrat) bevisningen. Forskare som sysslar med sociallagstiftningens tillämpning säger att detta är vanligt och att de flesta socialsekreterare saknar kompetens för att göra objektiva utredningar.

oskyldigt anklagadDetta är förfärligt! Förfärligt därför att de människor som på dettas sätt råkar ut för maktens inkompetens skadas för livet. I bästa fall läker skadorna med viss ärrbildning. I sämsta fall kommer de som drabbas att leva med oro och ångest under resten av sitt liv.

I Sverige är offentligt anställda tjänstemän extremt väl skyddade och kan nästan aldrig ställas till ansvar. Ofta ber de inte ens om ursäkt. I Sandvikenfallet har kommunalrådet offentligt bett om ursäkt, men jag är inte säker på om han förstått vidden av den skada hans organisation vållat en enskild familj. Ett rimligt skadeståndbelopp borde kanske vara ett par tre miljoner kronor. Tjänstemännen borde ta en del av detta och dessutom placeras om till andra arbetsuppgifter där kompetensen räcker.

Inom djurskyddet, som återkommande diskuterats på denna blogg, sker inte sällan övergrepp av likartad karaktär. Skillnaden är att det då gäller djur och att djuren ofta t o m avlivas innan ärendet är ordentligt utrett och prövat i oberoende domstol. Bakom djuren finns människor som kan uppleva samma sak som det familjen i Sandviken fick uppleva.

Likheterna är många. De tjänstemän som skall utreda djurskyddsärenden och genomföra inspektioner saknar alldeles för ofta tillräcklig kompetens. Socialsekreterarna har i varje fall en viss akademisk utbildning. Djurskyddsinspektörerna har ofta en mycket medioker utbildning och saknar liksom socialsekreterarna ofta helt förmåga att objektivt bedöma ett ärende. Ofta handlar det om att klippa och klistra bevisning så att det passa den utgång man önskar sig.

Liksom socialsekreterarna som enligt gällande lag och regler i första hand är till för att hjälpa enskilda individer så bortser ofta inspektörerna från detta och uppträder som utpräglade inspektörer där kontrollen är det viktigaste inte företagsutveckling, coachning eller entusiasmerande.

En människa som råkar ut för en händelse av den här karaktären och känner sig orätt anklagad, utpekad och kränkt blir med psykologisk och medicinsk terminologi stressad. Efter en sådan händelse kan en ny kontakt med myndigheten, eller förväntade kontakter också framkalla stress. Ja stressfenomen kan också uppträda hos personer som bara hört talas om vad som kan hända när de får kontakt med myndigheten i fråga. Denna typ av stress kallar vi kognitiv stress.

Stressen kan upplevas som oro i bröstet, hjärtklappning, sömnstörning. Ofta återkommer tankarna hela tiden till det som upplevs som ett hot. Vi vet ganska bra vad som händer i olika hjärncentra och hur hormonerna strömmar ut i blodomloppet. I den akuta situationen kan människor reagera högst olika beroende på tidigare upplevelser, personlighet och s k socialt stöd. Vi brukar säga att man har olika förmåga till coping. D v s förmåga att hantera en akut stressituation. Så är också fallet i det längre perspektivet.

Människor som redan är störda eller har psykiska besvär kan vid akut stress reagera med stor kraft och situationen kan bli farlig för de berörda tjänstemännen. Detta är en realitet på socialkontoren och på försäkringskassan där man utvecklat system för att säkra de anställdas fysiska säkerhet. Djurskyddsinspektörer kan också berätta om hur de hotats eller blivit slagna. Än värre saker kan hända — tandläkaren i Värnamo sköt kronofogden!

Vår förmåga till coping beror på flera faktorer, bl a vår personlighet. Somliga är mer eller mindre s k typ-A människor. Tävlingsinriktade, dynamiska, snabba, hatar att stå i kö eller ligga bakom en bil som inte kör tillräckligt fort. Stressade typ-A människor reagerar med ilska och handlingskraft. De går till motattack ofta med kreativitet. Men deras stress har också ett pris. Det finns forskning som visar att typ-A människor har en ökad risk för hjärtsjukdom.

Andra människor reagerar med passivitet, anklagar sig själva och blir nedstämda. Vi brukar kalla dessa för typ-D människor. Vid stress utvecklar de ofta långdragna besvär, sömnstörningar, dysfori och ibland depressioner. Typ-D människor har också en ökad risk för hjärtsjukdom men dessutom ökad risk för psykisk ohälsa och möjligen också en ökad cancerrisk. Att leva med långvarig stress är en påtaglig hälsorisk.

De flesta av oss befinner sig någon stans mitt emellan dessa ytterligheter. Men observera, en kränkning av den art vi här talar om lämnar ingen människa oberörd och ju mer vi får höra om offentlig verksamhet som går snett desto mer misstänksamma och stressade blir vi när något hotfullt kommer oss nära.

De människor som skall ingripa i andra människors liv måste ha en adekvat utbildning och empatisk förmåga. De måste också kunna objektivt hantera olika typer av information. Kunskaper om vad man gör med de människor man möter måste bli mycket större. Inom sjukvården brukar vi säga Nil nocere, att aldrig vålla skada är högsta prioritet!”

Djur i bur och förödande beslut

8 Dec

??????

Samantha Asp i Skurup är en av få djurägare som faktiskt blivit polisanmäld av länsstyrelsen för påstått djurskyddsbrott.Men det gick inget vidare för länsstyrelsen i Skåne och inspektörerna Emma Hansson och Sverker Olsson. Inte för djuren heller för Emma Hansson åstadkom ett veritabelt blodbad på dem. 2009-10 formligen frossade Emma i omhändertaganden och ödelade liv på löpande band.

Samanthas gårdSamantha frikändes i tingsrätten och även förundersökningen, som gällde åtalsanmälan från länsstyrelsen mot Samantha Asp och hennes man avseende djurplågeri och brott mot djurskyddslagen, lades ner. Polisen hittade aldrig några bevis för att ett brott begåtts. Länsstyrelsens anmälan kom sedan Samantha polisanmält det bristfälliga sätt hennes djur sköttes på efter omhändertagandet av ca 200 djur i maj 2009. Inget har gjorts åt Samanthas anmälan.

010

Det hela kändes ju som en motanmälan mot mig, säger Samantha Asp.

Samantha fick också tillbaka 20 hundar. Länsstyrelsen skrev: ”Vid kontakt med djurpensionatet där de omhändertagna hundarna, katterna och tre fåglar vistades sedan omhändertagandet framgick att hundarna är rumsrena och välskötta”.

samantha ingen djruplågare

Samantha skriver själv:
”Alla hund och katthotell/pensionat till ex. Hjorthög har burar till alla djur. Mina hundar och katter var alla placerade i burar då alla dessa inte kunde kontrolleras på annat sätt de veckor de var där. Några av mina hundar var placerade i kedja i hästbox då personalen var ”rädda” för dessa trots att de var hur snälla som helst med mig, men var stressade av situationen. Hundar får ej vara fastkedjade dygnet runt enligt vad jag känner till. Varför är det tillåtit för djurhotell att använda sig av burar och kedjor?

På djursjukhus och hos veterinärer är det okej med burar, men om du har ett sjukt djur som behöver isoleras i bur hemma oavsett att veterinär rekommenderat detta och länsstyrelsen kommer så är du djurplågare.

Reglerna är så felaktiga och motsägelsefulla att det nästan är löjligt. Ett djur kan behöva för sin egen säkerhet sättas i bur tillfälligt om det finns mer än t.ex. en hund i en flock, och det finns risk att det kan bli bråk ifall ägaren måste åka och göra ett ärende eller handla mat. Detta är inget lidande om djuret är lärt att det är en positiv sak att sitta i bur. Är buren stor och innehåller bekvämlighet och någon leksak/tuggsak så brukar inte djuren bry sig då de vet att de snart kommer ut igen och har sysselsättning och lugn o ro, samt mat o vatten.

Att påstå att alla djur blir plågade av att tillfälligt vistas i bur, är att ta i. Vissa är absolut inte kapabla att sitta i en bur, ens en minut, men det ser man och då tar man naturligtvis hänsyn till detta och hittar en annan lösning för detta djur, som ett eget rum. Djur skall inte sitta i bur, även fåglar måste komma ut och sträcka ut sina vingar. Dock kan det ibland krävas tillfällig vistelse i en bur, men detta skall inte, bara för länsstyrelsen råkar komma just då föranleda omhändertagande eller annat. Det är fel.

Vid ett tillfälle ringde jag Jordbruksverket och frågade om det kunde anses fel att tillfälligt förvara sina hundar i bur när man var tvungen att göra ett ärende för att inte de skulle slåss eller kanske bita ihjäl varandra, vilket är lätt hänt bland vissa raser. Det svar jag fick var att det inte var fel om det handlade om att skydda djuren från sig själva. Det ansågs vara ett beslut som varje djurägare själv fick ta om det kunde anses att djuren kunde skada varandra eller sig själv. Detta stämmer dock ej när länsstyrelsen kommer in i bilden. Myndigheterna talar emot varandra som vanligt och har ingen rak linje att följa.”

Först i februari 2010 besiktigades Hjortshögs hundpensionat där Samanthas hundar fördes och då konstaterades att 50 av anläggningens 73 redovisade djurboxar inte var godkända för förvaring av hundar och katter.

044

Bilden: ”Detta är Lotta till vänster labbelik flicka korsning irländsk setter/chabrador. och hennes halvbror Zebbe samma korsning annan kull. Bilden tagen samma dag som omhändertagandet. Ålder ca 5 år. De var yngst av de tolv hundar som avlivades av länsstyrelsen, om detta nu skedde. Jag begärde att de skulle avlivas om jag inte kunde få tillbaka dem då de var så präglade på mig och min man, och var en flock. Att splittra dem skulle vara fel mot dem. Det var en underbar korsning jag själv fött upp. De vaktade de andra djuren då jag tränade dem sen de var små att göra detta. Lotta var en älskvärd hund som dock inte gillade främlingar. Zebbe var en vacker pojke med attityd. Han kunde muttra på främmande men var mycket charmig i vår hantering.”

075

Nu ligger polisräkningen på en halv miljon, som blev följden av Emmas beslut att göra processen kort med alla djuren, i tingsrätten, Samantha är hjärtsjuk allt sedan överfallet på hennes djur och maken har flyttat till Spanien med hundarna. Emma Hansson klagade själv härom året på en hantverksräkning som hon tyckte blev för stor. Då hade hon förmodligen beställt något. Det hade inte Samantha, det var Emma som beställde. Emma säger att hon nog får ”svänga lilla lackväskan i Reslöv” för att kunna betala hantverkaren. Kanske det är så hon föreställer sig att djurägarna ska göra. Jag undrar om Emma ägnat Samantha en enda tanke. Mest troligt inte.

Tänk vilken tur!

6 Dec

13 valpar

Den 18 oktober 2011 hade Helsingborgs Dagblad en artikel som var att betrakta som textreklam för det privata företaget Djurambulansen i Skåne AB, ett företag som ”tar om hand” djur från polisen. Storyn var att en tik hämtats från en person med djurförbud, blivit tjuvparad på hundpensionatet, blev dräktig, dog efter kejsarsnittet och de tretton blandrasvalparna (”en blandning av berner sennen, bordercollie, rottweiler och labrador”),  föddes upp på pensionatet. Artikeln utformades som en gulli-gullhistoria om hur duktig pensionatets ägare, Mikael Gustavsson var. Sanningen var ju att han brustit grovt i sitt ansvar att värna om en omhändertagen hund. Meningen var väl att hon skulle få det bättre? Det är väl det han får betalt av våra skattepengar för? Hur lycklig skulle du som hundägare bli på en skala om du lämnade din hund på pensionat för dyra pengar och fick tillbaka henne tjuvparad eller inte alls för hon ”råkade” bli tjuvparad på pensionatet och sedan ”råkade” dö?

Jag har även talat med mamman till den unga praktikant som fick slita med uppfödningen. Så arbetskostnaden var låg eller i det närmaste obefintlig.

Helsingborgs Dagblad hade ett klart syfte med artikeln. Att hjälpa Gustavsson att bil av med valparna, vilket också lyckades. Alla läsare var inte odelat lyckliga över Djurambulansens insats. Men alla kritiska kommentarer togs systematiskt bort av tidningen liksom länkar till min blogg för jag var kritisk till hela hanteringen och påpekade att förmodligen kom den fd djurägaren att faktureras för kejsarsnittet medan man själva tog inkomsten för valparna alternativt tog man betalt per dag även för dessa.

Sen började det verkligt intressanta. För nu upptäcker tidningen sitt misstag. Att det faktiskt står att tiken blivit tjuvparad efter omhändertagandet på djurpensionatet! Då kan Djurambulansen inte fakturera polisen som sedan i sin tur fakturerar djurägaren. Snabbt går man in och ändrar i texten och lägger till ordet ”dessförinnan”. Tiken var högst sannolikt inte försäkrad så veterinärräkningen uppgick säkert till en betydande summa.

Så här går det när man enkelt kan tjäna stora pengar på djur under täckmantel att man skyddar och tar hand om dem. Och det här var varken enda eller sista gången som en omhändertagen tik blev tjuvparad i Djurambulansens vård.

 

Inte fog för föreläggande

2 Dec

hummer

Ännu en gång är länsstyrelsen i Skåne på väg mot en dom som går djurskyddshandläggarna emot. Vetenskapligt stöd saknas för att förbjuda bindning av hummerklor.

Det väckte stor uppmärksamhet i media när Länsstyrelsen i Skåne den 18 augusti fick stöd i förvaltningsrätten i Malmö att förelägga Limhamns Fiskrökeri AB att inte binda ihop klorna på humrar, vilket görs för att de inte skall skada varandra i slagsmål. Föreläggandet utfärdades av Lena Järkelid den 8 april.

I föreläggandet citerar hon formuleringar från Djurskyddsmyndighetens yttrande Dnr 2005-2323 att humrar skall transporteras och hållas enskilt. Deras klor behöver då inte tejpas. Den numera nedlagda myndigheten hänvisade dock inte till någon forskning utan enbart till sina egna föreskrifter.

– Skulle jag ha 20 akvarium i rökeriet? frågade sig Fredrik Håkansson ägaren till företaget. Han blev anmäld sedan en kund tyckt synd om humrarna. Sedan i våras har han tvingats koka alla humrar han fått in.

– Hummerfisket är starkt reglerat in i minsta detalj, men just detta, att binda klorna, nämns det ingenting om. Det var därför hela denna farsen kunde dra i gång.

Som brukligt är gick förvaltningsrätten på länsstyrelsen linje utan ifrågasättande, utom från nämndemannen Peter Lindqvist som var skiljaktig och inte ansåg att det fanns sakliga skäl för föreläggandet.

Svenska fiskhandelsförbundets ordförande Peter Källberg talade om ett ”missriktat” djurskydd:

– Gummibanden skyddar både djur och människor. Ett förbud är inte särskilt välbetänkt.

Förbudet vittnar om okunskap om humrar, ansåg organisationen Hummerakademien.

Men sen tog det stopp på framgången för myndigheten. Företaget överklagade till Kammarrätten och begärde inhibition på domen. Först beviljades inte inhibition, men efter sedan man begärt in ett yttrande från Jordbruksverket beviljades inhibitionen och förvaltningsrättens dom skall alltså inte gälla. Dom i Kammarrätten har inte kommit än men förväntas alltså bli till klagandes fördel.

Limhamn

Så här skriver Jordbruksverket:

”Av underlaget som låg till grund för länsstyrelsens föreläggande och som vi har fått del av framgår inte i vilken miljö humrarna hölls eller hur skötseln var utformad. Det framgår inte heller hur många humrar som hölls i akvariet eller hur stort akvariet var och om detta var grunden till att länsstyrelsen ansåg att den aktuella djurhållningen utgjorde ett onödigt lidande för humrarna eller på annat sätt stred mot lagstiftningen. Av motiveringen till föreläggandet uppfattar vi att länsstyrelsen till stor del har baserat föreläggandet på tidigare yttranden från Jordbruksverket och dåvarande Djurskyddsmyndigheten och inte gjort en egen bedömning i det enskilda ärendet.”

”Eftersom detaljerade djurskyddsbestämmelser saknas på området är det inte tydligt för företagare vilka förutsättningar som gäller vid hållande av hummer. Jordbruksverket kan konstatera att ett vidhållande av länsstyrelsens beslut i det enskilda ärendet kan få konsekvenser som berör fler företag inom hela livsmedelskedjan, eftersom djurhållning för humrar kan vara snarlika när de förvaras såväl i sump som i akvarier. Det innebär till exempel att fiskare, grossister, importföretag och beredningsföretag såväl som restauranger och affärer som säljer fisk och skaldjur till konsument kan bli berörda. Vid ett eventuellt förbud mot att förvara levande hummer med gummiband runt klorna kommer sannolikt berörda företag behöva tillämpa andra metoder för förvaring eller sluta med försäljning av hummer. Jordbruksverket anser att om det finns vetenskapliga skäl att inte hålla humrar på ett sådant sätt som idag är praxis så bör det finnas en övergångsperiod för företagen och möjlighet för dem att utveckla nya djurhållningsformer.

Hummernäringen beräknas bestå av ca 250 yrkesfiskare som fiskar hummer. Det svenska hummerfisket genererade mellan 4,7 och 6,2 miljoner kr per år i första försäljningsled under åren 2011-2013. För enskilda fiskare kan intäkterna av hummerfisket vara av stor betydelse för företagets lönsamhet. Samma period, 2011-2013, importerades ca 360 ton levande hummer per år till ett värde av ca 40 miljoner kr per år.

De företag som i större skala lagrar levande hummer är importföretag och fiskgrossister. I jämförelse med primärled genererar hummern ett betydligt högre försäljningsvärde i grossistled. Det kan konstateras att en stor andel av den hummer som konsumeras i landet är importerad. Fiskaffärer och restauranger lagrar hummer i mindre skala. Liksom för fiskeföretagen kan försäljningen av hummer vara av stor betydelse för enskilda import- och grossistföretag.

Sammanfattningsvis är det jordbruksverkets bedömning att Länsstyrelsen i Skåne inte har haft fog för sitt föreläggande den 8 april 2014.”

Fredrik Håkansson är irriterad på Länsstyrelsen i Skåne och tänker kräva skadestånd för ett halvårs förlorad inkomst och advokatkostnader på tiotusentals kronor.

– Men jag lär inte få något, vad jag förstått – ska man stämma staten ska det handla om större belopp än detta, men jag väljer att göra det ändå av principskäl.

%d bloggare gillar detta: