Staten som hundhandlare

14 Jun

DSC06638

De flesta svenskar vet nog inte att de är hunduppfödare. Men det är de. För 14 år sedan startades statens hunduppfödning som ett arbetsmarknadsprojekt då regementet i Sollefteå lades ner. Faktum är att svenska skattebetalare har de senaste 10 åren betalat över 400 miljoner kronor för att föda upp tjänstehundar till polisen och försvarsmakten.  För denna summa har producerats ca 100 tjänstehundar dvs en kostnad på en miljon kronor styck per utbildad hund. Av den kostnaden är ca 450.000:- själva hunden, resten är utbildningskostnad. Dessa beräkningar har gjorts av Svenska Kennelklubben och presenteras i tidningen Hundsport nr 6 2014. Man ställer den berättigade frågan: Ska staten överhuvudtaget bedriva hundavel?

Att SKK besvarar den frågan med ”nej” framgår klart av ledaren i samma tidning som dryper av ironi: ”Vi har nu fått till stånd ett förhoppningsvis bra kommande samarbete med alla våra länsstyrelser. Det vill säga länsstyrelsen i Stockholm tycker att SKK med sina 100 kennelkonsulenter kan man klara sig utan, trots regeringens uppmaning till samarbete med djurorganisationerna. Dessutom har vi som vanligt Skåne. Där vet man alltid bäst själva vad som skall göras och vår och SLUs samlade kunskap när det gäller avel och hälsa väger lätt. Men ack, vad betyder professorer och doktorer mot unga entusiastiska djurskyddskonsulenter…”

Sedan ett par år tillbaka är SKK på kollisionskurs med länsstyrelsen i Skåne som gett sig på alla uppfödare av Shar Pei i länet. SKK har ett avelsprogram för rasen som senast reviderats den 14 maj 2014. Detta tar nu länsstyrelsen äran åt sig av.

– Kammarrättens utslag innebär att Sverige nu har en prejudicerande dom. Det är första gången, oss veterligen, där en generell avelsproblematik tagits upp i kammarrätten. Vi planerar att fortsätta med kontroller av andra raser. Vi är medvetna om att det finns hälsoproblem inom hundaveln, säger Linnea Stålhandske.

För att återgå till statens uppfödning av schäfrar (Statens hundtjänstenhet (SHTE) så kan det kanske tyckas att bra tjänstehundar skall få kosta. Men faktum är att färre än 10% av valparna någonsin godkänns. Dvs kvalitén på de uppfödda hundarna är förfärande låg. Dessutom så är 10% av hundarna födda för två år sedan redan avlivade. En del har avlivats för att de gått till attack mot förarna.

Det är svårt för privata företag att konkurrera med skattefinansierad verksamhet. Det gäller också hunduppfödning. Statens valpar placeras hos fodervärdar som får allt betalt. De 90% av hundarna som inte godkänns återgår till fodervärden eller ”säljs till vem som helst för 2.000:-” enligt SKK. Försvarsmakten skriver på sin hemsida: ”Priset beror på hundens mentala och medicinska status och kan variera mellan 0 kronor och några tusenlappar.”

En privatuppfödd valp som inte subventioneras kostar 10-15.000:-. Skillnaden mellan vad en hund värderas till är dock stor. De 86 avelstikar som köpts in har kostat skattebetalarna 13 miljoner kronor dvs i snitt 150.000 per hund. Endast 18 av dem kommer från svenska uppfödare. Det är tydligt att utländsk uppfödning anses både bättre och värdefullare. Deras kasserade valpar är som sagt däremot värdelösa. Vilken annan uppfödare som betedde sig så skulle betraktas som seriös?

Om staten köper hundar av utländska uppfödare är hundarna värdefulla. Och produktionen av schäfervalpar, varav de flesta kasseras, skall utökas till drygt 400 per år. En person som får tillstånd att importera 100 valpar för avsalu ses däremot som ytterligt suspekt och SKK har i stort sett varje ledare 2014 gått till angrepp mot denna person som gör allt lagligt. Utan att ha en aning om hur valparna är uppfödda och av vem, faller SKK till näthatarnas nivå och Nils Erik Åhmansson slänger ur sig att man inte ”har en aning” om valparna ”är rabiesvaccinerade eller tillkommit i en hård inavel”. Varför tror vi svenskar att vi är bäst på allt?

Statens hunduppfödning är alltså en stor förlustaffär. En ännu större förlustaffär för skattebetalarna är den hundhandel som staten i form av länsstyrelser, polis och deras entreprenörer ägnar sig åt. Hundarna betalar man visserligen ingenting för eftersom de helt enkelt tas  från ägarna. Entreprenörer som Djurambulansen i Skåne AB inkasserar i nästa led hundratusentals kronor för uppstallningen. Visst sägs det att det är den ”åtgärden riktar sig mot” som skall betala, men hur många har ett par hundra tusen undanstoppade när polisens faktura kommer? Alltså får skattebetalarna stå även för den notan. Och hundarna då?

mopsar

Upprinnelsen var något helt annat. Polisen kom till lägenheten pga ett bråk och upptäckte hundarna.

DSC06636

Nu finns valpar härifrån till salu på Djurambulansen Facebooksida Upphittade djur.  Dvs hundarna har suttit av över tre månader för 250:- per dag och hund.

 

taxmops

Visserligen lider valparna av demodex men det ordnar sig  nog! Staten, dvs vi, har redan betalat flera gånger mer än vad en sådan hund skulle ha kostat på den osubventionerade marknaden.

I Halland, där polisen har tre avtal med Djurambulansen i Skåne om transport och uppstallning av djur, är lokala djurskyddsorganisationer mycket kritiska till polisens hantering som försämrar för djuren och fördyrar för djurägarna.

Misstro mot polisen

Hundar från Halland transporteras alltså till Höganäs med Djurambulansen i Skåne AB vilket är dyrt och onödigt.  Djurambulansen i Skåne vann upphandlingen då konkurrenten saknade erforderliga tillstånd. Att företaget kör utan yrkestrafiktillstånd tycks polisen i Halland ha missat.

hund halland

För katter är det förödande. Falkenbergs djurskyddsförenings katthem tog 2012 emot 130 katter, varav 70 fick nya hem, 7 kom tillbaka till de gamla ägarna och 14 avlivades.

Det kan jämföras med Djurambulansens siffror för 2011: Av 88 katter som upphittats, vilket är det stora flertalet, eller omhändertagits efter beslut av länsstyrelsen och fakturerats polisen av Djurambulans i Skåne AB mellan den 21/7 och 21/12 2011 var det endast 6 st som överläts dvs ca 7% och en löstes ut av ägaren dvs mindre än 1%. Övriga åkte in ugnen. I genomsnitt satt katterna 7,7 dagar innan de avlivades och kremerades. Varje katt kostade staten i genomsnitt 2.884:- och totalt fakturerades polisen 253.831:- för dessa katter.

I SOU 2010:21 ”Bättre marknad för tjänstehundar” konstateras:

”När stat och kommuner köper och säljer varor eller tjänster gör de det med andra förutsättningar än privata aktörer. För att undvika orättvis konkurrens mellan privat och offentlig näringsverksamhet och för att se till att skattepengar används effektivt, finns lagar som styr offentlig näringsverksamhet. Olika lagar styr hur staten och kommuner ska göra när de driver näringsverksamhet.
• Som köpare ska de offentliga aktörerna följa lagen om offentlig upphandling.
• Som säljare ska de offentliga aktörerna följa konkurrenslagen.
• Som stödjare av privata företag ska staten och kommuner följa
såväl svenska som EU:s regler om statsstöd.”

Det här gäller givetvis också länsstyrelsens och polisens hantering av omhändertagna djur.

Ett tillägg i konkurrenslagen som gäller från 1 januari 2010 ska hindra
ojust konkurrens mellan offentliga och privata företag.  Det ger Konkurrensverket möjlighet att ingripa när staten och kommuner i sin säljverksamhet snedvrider en effektiv konkurrens på marknaden eller hämmar förekomsten eller utvecklingen av konkurrens.

Utredaren skriver om Försvarsmaktens uppfödning av schäfrar:

”Antalet producerade valpar överstiger således flerfaldigt det egna behovet, även med hänsyn tagen till att inte alla valpar i en kull är lämpliga som tjänstehundar. Försvarsmakten blir därmed den största säljaren av hundar i detta marknadssegment. Priset som tas utför hundarna, särskilt vid försäljning till andra myndigheter, är så lågt att det är av dumpingkaraktär. Detta pressar priset för andra uppfödare.
Slutligen konkurrerar Försvarsmakten om fodervärdar för valpar vilket gör det svårare för privata uppfödare att hitta fodervärdar att placera sina valpar hos.”

”Rent principiellt skiljer sig inte hunduppfödning från annat företagande.
Det allra viktigaste för en företagare är att få avsättning för sin produkt till ett pris som medger fortsatt verksamhet.”

”Detta snedvrider konkurrensen. Försvarsmakten bör omedelbart upphöra med denna prissättningsmodell. De hundar som avyttras ska säljas till ett marknadspris oavsett vem som är köpare.”

”I och med tillägget till konkurrenslagen som trädde i kraft 1 januari 2010 är det till och med tveksamt om uppfödningen och försäljningen av hundar som den sker i dag skulle klara en lagprövning”.

9 svar till “Staten som hundhandlare”

 1. Mikael 15 juli, 2014 den 11:29 #

  Försvarsmakten har publicerat replik/rättelse på artikeln i Hundsport här:
  http://blogg.forsvarsmakten.se/kommentar/2014/07/14/rattelser-med-anledning-av-artikelserie-i-hundsport/

 2. Kajsa 21 juni, 2014 den 05:01 #

  Hejsan ..
  Hur kommer jag i personlig kontakt med dig ?
  MVH

 3. Ingela Brunnberg 15 juni, 2014 den 01:26 #

  Men, Marianne, de där hundarna omhändertogs inte p g a demodexen, utan för att de påträffades i en valpfabrik!

  • forystablogg 19 juni, 2014 den 10:24 #

   Marianne avsåg ett annat ärende.

   • Ingela Brunnberg 21 juni, 2014 den 10:23 #

    Ok, då förstår jag. Men demodexvalparna som såldes nyligen kom väl från den valpfabrik där man omhändertog 31 hundar, så jag tog för givet att det var det ärendet hon menade.

   • Tina 1 juli, 2014 den 02:49 #

    nya inlägg i två och kanske ännu fler grupper inlagda av Natalie Pike som Jobbar på Djurambulansen i Skåne AB !!!!! Nu vill dom framstå som motsvarighet till RSPCA !!! och självklart är dom helt beroende av donationer och stöd. Att dom inte skäms!!!! Nathalie Pike Djur säljes/bytes/skänkes
    den 29 juni kl. 21:52 · Mörarp ·
    Det har i många år efterfrågats en svensk motsvarighet till RSPCA och nu finns det ett SPCA Sverige utanför Örkelljunga. Gå gärna in på deras Facebooksida spcasweden eller på deras hemsida http://www.spcasweden.se (denna sidan är under uppbyggnad) för mer information.
    Spca är en ideell verksamhet och är helt beroende av donationer och stöd. Föreningen kommer bl.a. att hjälpa till att ta emot djur från privatpersoner som behöver omplacera sina djur av olika anledningar.
    GillaGilla · · Dela · 81
    8 personer gillar detta.

    Annie Olausson Så sjukt glad att läsa detta bor i örkelljunga och var med på demonstration mot de hundar som hölls där för lite mer än ett år sedan som försöks hundar. . Så br att djur kan få komma dit och få en ny start i livet
    den 29 juni kl. 22:33 · Gilla · 1

    Nathalie Pike Djur/Tillbehör säljes eller bortskänkes i Skåne
    den 29 juni kl. 21:26 · Mörarp ·
    Det har i många år efterfrågats en svensk motsvarighet till RSPCA och nu finns det ett SPCA Sverige utanför Örkelljunga. Gå gärna in på deras Facebooksida spcasweden eller på deras hemsida http://www.spcasweden.se (denna sidan är under uppbyggnad) för mer information.
    Spca är en ideell verksamhet och är helt beroende av donationer och stöd. Föreningen kommer bl.a. att hjälpa till att ta emot djur från privatpersoner som behöver omplacera sina djur av olika anledningar.
    GillaGilla · · Dela · 27

 4. Marianne 14 juni, 2014 den 06:05 #

  Fy fan…
  Emma Hansson, djurskyddsinspektör i Skåne föder upp hundar med defekter som ger tex tandlöshet.

  Länsstyrelsen i Skåne omhändertar privata hundar o skyller på att de har Demodex o att det är en orsak till omhändertagandet.

  Hur i hela världen tillåts Djurambulansen i Skåne hålla på med djur överhuvudtaget? O nu helt plötsligt är det okey att ha hundar med Demodex, bara man är kompis med inspektörerna på Länstyrelsen?
  Luktar mygel lång väg… Må de brinna i den höganäsiska ugnen som säkerligen går varm hela tiden.

  • ledsen 15 juni, 2014 den 11:18 #

   Marianne…

   Läste någonstans att 8 av 10 katter hamnar i ugnen när de faller i statens händer. Hur det står till med hundar, hästar och andra djur vet jag ej. Undrar om SCB har gjort några undersökningar angående detta. Det lär vara många friska djur som eldas upp, även djur som har ägare.

   • flisan 21 juni, 2014 den 02:21 #

    i mitt fall så av 9friska hundar avlivades 6 st, bara för att jag inte skulle komma över dom igen, nu finns återstående i samma stad och är vanvårdademagra o haltar , så jag vet inte vem som var värst, en av dom som såldes har av rent slarv av dom som hade honom kollade inte (troligen av dålig kunskap om hundar) att han hade fått ett sår som slutade med att han fick han stelkramp o avlivades

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: