Vad som egentligen hände

21 Maj

Nu måste det stå klart för var och en att länsstyrelsernas djurenhet används av privatpersoner för att ställa till det för andra och det har mycket lite eller inget att göra med djur eller djurskydd. Ägarna till Tangará Farm i Hörby förvånade fårsverige genom att meddela i slutet av april att företaget sålts till Anders Wall och Gustaf Ramel. Henrik Rosenius, som anlitats för att sköta djuren, gjorde en anmälan.  Enligt den blankett som länsstyrelsen i Skåne upprättade står att de kommit till gården den 25 april och ”fåren var övergivna på gården då djurhållarna flytt landet”. Gustaf Ramel ringde nästa dag till länsstyrelsen och Henrik skickade bilder för att visa att Ramel och medhjälparna har gjort ”ett bra jobb” med att ”rädda” fåren när ägarna ”flytt” till Brasilien. Konstigt nog ville inte länsstyrelsens handläggare åka ut utan uppmanade anmälaren att ta ut veterinär.

Gustaf Ramels anmälan är uppenbart en bluff och har bakomliggande orsaker annat än djur. Så låt oss gå tillbaka i tiden och se vad som hände innan.

Tangará Farm var beroende av betesmark som de arrenderade av Gustaf Ramel, Gårdstånga Nygård. Maycon fick kontakt med honom genom Josef Appell som var driftledare där i 11 år. Han slutade så fort Gustaf tog över gården efter sin pappa eftersom han inte klarade av att arbeta för Gustaf. ”Det var för mycket snack och för lite verkstad”. Med andra ord sa Gustaf mycket och höll sedan inte vad han lovat. Enligt kontraktet måste djurhållarna meddela alla åtgärder och få dem godkända innan de vidtogs. Ramel var dock inte själv så noga med samarbetet trots att han hade fördel av att få markerna betade och djurägarna kände att djuren kom i andra rummet. Exempelvis hände det att när de kom för att släppa fåren på avtalad tid och plats så var fältet upplöjt.

Våren 2017 fick Maycon ett lån av Anders Wall. Det lånet skulle kunna omvandlas till aktier i företaget. Efter det verkade Gustaf Ramel bli ”avundsjuk” på Anders Wall och börjar tala illa om Maycon. Ramel säger att Maycon är visserligen duktig på djur men desto sämre på ekonomi.  Inte så långt därefter i slutet av sommaren 2017 äger ett möte rum mellan Gustaf Ramel och Anders Wall som båda investerat i Maycons företag. Tidigare har Anders behandlat Maycon ”som en son” men efter mötet slutar han hälsa. Han var innan väldigt exalterad över allt som  skulle göras och ringde Maycon dagligdags och ibland på nätterna. Investerarna visade efter mötet stort intresse av att överta företaget, speciellt seminstationen som snart kunde förväntas ge god ekonomisk avkastning. Den 15 december hade Maycon ett möte med Ramel och Wall varvid Maycon hade med affärsplaner, budgetar, prognoser mm till vilket de anlitat ett företag vid namn Företagsstudion att ta fram. Wall och Ramel tittade inte ens på materialet. Mötet gick ut på att investerarna ville ha 51% av aktierna i Maycons företag och Maycon skulle få behålla 49%. Wall och Ramel hade konstruerat ett avtal på det. Gick Maycon med på det skulle det komma in ytterligare två miljoner. Därmed skulle Maycon förlora hela bestämmanderätten över företaget. Han beslutade redan efter 20 minuter att inte skriva under varvid resten av mötet, tre timmar, gick åt till att försöka pressa Maycon att skriva på. Maycon stod emot. Den 20 dec skriver Anders Wall till djurägarna där förslaget är att finansiärerna i praktiken ska ta över företaget. Nyårsafton kom Gustaf Ramel till gården i Västerstad och då gav Maycon ett motförslag. Om de skrev hälften var dvs 50/50 så skulle han gå med på det. Gustaf sa i princip ja till det och skulle framföra det till Anders. Allt förhalades och löftet om de två miljonerna rann ut i sanden. Något svar lämnades aldrig. I början av april sa Maycon till Gustaf att de måste ta över företaget eftersom han aldrig skulle ha möjlighet att betala tillbaka lånen.

Den 18 april avtalade Gustaf Ramel ett möte med djurägarna på banken och han åtog sig att köpa djuren och överta skulderna. Han kom dit och sa att han inte kunde skriva på för att han inte hade allt klart med sin bank ännu och att det skulle ta någon vecka till. Han gav djurägarna mall på fullmakt att ge till Emmas mamma så att hon skulle kunna skriva under för Maycon när han hade allt klart. När de väl åkt gjorde Gustaf inte alls det han sagt och påstår till ATL att han aldrig haft avsikt att köpa verksamheten. Så nu är han djurhållare, Emma och Maycon äger fortfarande djuren och Ramel vill inte ha dem… Gustaf sa att han skulle anlita Henrik och betala för det vilket han gjort de första veckorna men inte längre. Anders har inte hört av sig.

– Jag är växtodlare. Jag har inget intresse av att överta deras rörelse. Att missköta företaget är en sak, att missköta djuren är värre, säger Gustaf Ramel till ATL. Ljudklippet ovan visar tydligt att inte ”ord står mot ord” som tidningen påstår. Maycon och Ramel hade ett muntligt avtal . Det vet narurligtvis också Marianne Ramel som ringer upp mig och försöker, under förtäckt hot, att få mig att ta bort det. Ramel har varit på gården många gånger. Om han nu tyckte djuren sköttes så dåligt, varför anmälde han inte tidigare utan fem dagar efter han själv blivit djurhållare?

Fru Ramel är mycket noga med att tala om att hon är advokat. Hon hävdar att det är olagligt att publicera ljudfiler och skärmklipp från artiklar men kan inte hänvisa till något lagrum och tycker jag ska skaffa advokat. Dessutom kallar hon mig för ”rättshaverist”. Fru Ramel säger apropå ingenting att ljudinspelningar inte ens är tillåtna som bevis i rätten. Även muntliga avtal är juridiskt bindande och vill man komma ifrån ett sådant är det ju tråkigt att det råkar finnas en inspelning på detta. Av en tillfällighet råkar också Marianne Ramel ge kurser i avtalsrätt och riskanalys vid avtalsskrivning. Så hon avrådde kanske Gustaf från att fullfölja avtalet?

Av den blankett som undertecknades av Ramel och skickas till jordbruksverket framgår att han formellt är djurhållare från den 21 april oavsett vem som äger djuren och har därmed ansvar för dem. Att han skulle ha undertecknat för att han känt sig hotad, som han sa till Leif Felton, är rent hitte-på. Både Gustaf och Henrik var dessutom väl medvetna om att Maycon och Emma skulle åka till Brasilien den 25 april. Fram tills dess skötte de djuren och inga djur var övergivna. Hur var det då med magra och döda djur? Ja det fanns det och så här förhöll det sig med dem.Den 19 juni 2016 påstår en fårägare i Båstad att han blivit bestulen på 80 gotländska pälsfår. I  början av november 2017 kommer ett nytt larm om fårstöld på samma gård.Den 13 september beslutade länsstyrelsen i Skåne att samtliga får på Ånhammars gård skulle omhändertas. Bl a fanns det mycket magra får och får hade fastnat i stängsel och dött. I november beslutades om djurförbud. Förmodligen hade det aldrig varit några stölder. Men måste man lägga av pg av djurförbud är det bättre att skylla på det. Den här besättningen köpte Tangará Farm eftersom de letat gotlandsfår för att ingå i planerat avelsprogram. En del köptes direkt på gården och en del från polisen totalt ca 350 djur. Tyvärr visade det sig vara svårt att få hull på tackorna. Orsaken kunde vara inre skador av att länge ha gått med parasitangrepp. Eftersom tiden gick avlivades en hel del djur. Kvällen den 24 april innan Maycon och Emma skulle åka avlivades några tackor. Det var dem som Ramel och Henrik låtsades ”upptäcka” fast de var väl insatta i förhållandena på gården och som Maycon och Emma instruerat om i god tid. Gården har haft regelbunda besök av veterinär som kan vittna om djurens skötsel. Någon misär har aldrig förelegat, därför finns det inga bilder på det. Gustaf och Henrik påstår sig ha ”räddat” de ”övergivna” djuren och vill ha beröm för det. Varför de agerar som de gör kan bara de svara på.

Det här är dessutom ytterligare ett fall där polisen misskött omhändertagna djur. Tackorna blev betäckta av sina egna bagglamm och skildes först när Maycon påpekat det för dem. Som vanligt brister länsstyrelsen i sitt tillsynsansvar när djur omhändertagits.Emma och Maycon älskade verkligen alla sina djur. Ovan har de köpt en pool bara till den här baggen för att han hade skadat benet. Han kunde inte gå men efter att ha simmat i polen ett tag fick han tillbaka rörelsen i bakbenen och gick senare som vanligt igen.

Maycon är kunnig och framgångsrik. Han byggde upp ett eget laboratorium för att förbättra den svenska lammproduktionen. I Sverige störs sig många på andras framgång. Exempelvis ringde en person jordbruksverket i april 2016. Uppringaren hävdade att ”Maycon Vinborg seminerar i andras besättningar, att han för in genetik som kommer att kräva att svansar kuperas på fåren och att han har en sambo som är tio år yngre än han”. Lotta Andersson meddelade att han har tillstånd, att Maycon Vinborg förstår att vi inte kuperar svansar i Sverige, att han har visat god förståelse för djurskydd i aveln och att hans ålder är helt irrelevant i sammanhanget. Nu är fårföretagets framtid oviss för Ramel har ju gjort sig av med den största tillgången nämligen Maycon själv!

Foto Tangará Farm

21 svar till “Vad som egentligen hände”

 1. Silvana Kindberg 24 maj, 2018 den 01:44 #

  Maycon borde snarast kontakta en jurist och använda sig av avtalslagen.

 2. MF 24 maj, 2018 den 12:13 #

  Maycon har ju uppenbarligen själv tagit över tvångsomhändertagna djur. Det känns som att glorian föll lite på sned där.

 3. Carina Hedberg 22 maj, 2018 den 02:24 #

  Det är en klassiker från 1697 av Charles Perrault senare omarbetad och publicerad 1812 av Bröderna Grimm, nämligen Rödluvan och vargen!

  Noga utstuderat och eventuell framtida konkurrens i Sverige elimineras enklast genom djurförbud tillsvidare alla djurslag därav anmälan!

  Det är så ”De stora grabbarna” arbetar för att utöka sin förmögenhet!

  Stipendium till fårfarmare och avelsexpert från Brasilien
  29 januari 2017 – Kategori: Anders Walls Stiftelse, Stipendiater

  Anders Walls stipendium för landsbygdsutveckling på 100.000 kronor har tilldelats Maycon Vinborg, Hörby, för att han på kort tid utvecklat en verksamhet som fått en omvälvande betydelse för svensk fårnäring.

  Maycon har grundat och driver företagen Tangará Farm för köttproduktion och uppfödning av avelsdjur och Oviex Sweden för avancerad fåravelsteknik. Stipendiet överlämnades av riksmarskalk Svante Lindqvist vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens högtidssammankomst.

  Maycon Vinborg är född 1988 i Curitiba, Brasilien. Redan som tioåring var han tvungen att börja arbeta på olika gårdar för att försörja sig och skaffade sig snabbt både kunskap och erfarenhet. Han visade sig också ha en talang för tjurridning, en populär sport i Brasilien, och endast 16 år gammal vann Maycon den största rodeon i Sydamerika.

  På en fårgård kom Maycon i kontakt med hundrasen Border collie och började träna vallhundar. Det resulterade i att han blev brasiliansk mästare i fårvallning 2009 och 2011 och att han startade ett eget företag för träning av hundar. Samtidigt som Maycon arbetade lyckades han genomgå en lantbruksutbildning och studera fårreproduktion genom att plugga på nätterna.

  2012 kom Maycon till Sverige för att träna hundar och sköta djur. Hans första arbetsplats blev Dahlåkra gård i Vollsjö med 320 mjölkkor, där Maycon ansvarade för djurhälsa och reproduktion.

  2013 grundade han tillsammans med sambon Emma Jönsson företaget Tangará Farm för uppfödning av får med inriktning på högkvalitativ köttproduktion. Företaget bedriver även avel med renrasiga texel-, border leicester-, finull- och gotlandsfår och förser andra uppfödare med kvalitetsdjur.

  På tre år har Maycon från två tomma händer utvecklat företaget till att omfatta 2000 djur i den kommersiella besättningen och 100 i den renrasiga avelsbesättningen. Maycon samarbetar också med andra gårdar, bl.a. Gårdstånga Nygård, där hans fårbesättning betar åkermark och är en viktig faktor för att hålla efter ogräs i ekoodlingen. Fåren betar även på andra platser runt om i Skåne och bidrar till ett öppet landskap.

  2015 startade Maycon företaget Oviex Sweden i syfte att hjälpa uppfödare med inseminering och högkvalitativt avelsmaterial. En seminstation för får med bl.a. möjlighet till infrysning är under uppbyggnad.

  Källa: http://www.wallstiftelsen.se/nyheter/landsbygdsstipendium-till-f%C3%A5rfarmare-avelsexpert-och-vallhundtr%C3%A4nare-fr%C3%A5n-brasilien

 4. Silvana Kindberg 22 maj, 2018 den 09:24 #

  Det är ju inget ovanligt att människor som vill åt värdefulla djur billigt anmäler djurägaren för diverse förbrytelser mot djurskyddslagen, ju grövre beskyllningar desto större chans att länsstyrelsen beslutar om omhändertagande och djuren skänks eller säljs för en ringa penning.Och
  länsstyrelsen polisen och makthavarna blundar med hela ansiktet.

  • forystablogg 22 maj, 2018 den 10:02 #

   Här hade de redan djuren och företaget så det förklarar inte agerandet.

   • vetteljus 21 juli, 2018 den 04:01 #

    Hela din beskrivning av den där sonens beteende, han som tog över efter sin far – Gustaf – är bara klockrent för en ren narcissist. En riktig en. De lovar, håller inte (om de inte känner för det), vänder även goda vänner och affärspartners emot en, utan att man förstår varför de är ”sura” på en plötsligt. Klockren studie hur en narcissist förstör. Troligtvis kommer även hans framfart sluta illa för honom själv också till slut. Fast först efter han ruinerat andra på vägen. Usch och fy… 😦

 5. Solveig 22 maj, 2018 den 04:27 #

  Anders Wall?
  Är det den Anders Wall som hör hemma härikring i mellansverige med hus åt Uppsalahållet, Vittinge eller Järlåsa?
  Den Anders Wall ska ju vara av den bra och goda sorten, nej nu fattar jag ingenting.
  Detta land vi har som fädernesland visar tydligen fulare och fulare tryne. Vad är det för fel med världen, med folket med allt, är det månne ANNAT som börjar visa sig på allvar.

  • forystablogg 22 maj, 2018 den 10:33 #

   ”En dag blev Anders pappa uppsagd från arrendet och fick sälja alla djuren på auktion. Anders stod där med handen hårt knuten i fickan och tänkte: Vänta ni, en dag ska jag visa er.” https://www.va.se/nyheter/2015/08/06/sa-blev-anders-wall-en-av-frontfigurerna-for-svensk-affarshistoria/

   • Solveig 24 maj, 2018 den 01:07 #

    Just ja, Charlotte. Det var hon som drev på så Heby med omnäjd (Habo, Tärnsjö och Östervåla) böt län från Västmanland till Uppsala. Innan bytet tillhörde det Sala kommun vilket var mycket stort sett till ytan. Vad jag förstått så blev det inte riktigt som de tänkt sig med länsbytet Hebyborna, för att inte tala om de i Tärnsjö och Våla som verkligen kom avsides.
    Starfors ligger utanför Heby, på vägen mot Habo, straxt innan en korsning som kallas ”stjärnan”, det är flera vägar där bla vägen mor Molnebo. Molnen ligger vid sjön Vansjö och fortsätter man rakt på och inte svänger av mot Molnebo så kommer man förbi ett ”skandalhästcenter” Julmyra innan man passerar Siggefora och Östfora.
    Jag känner till trakterna eftersom min morfar och mormor köpte tomt 1962/3 av Vansjö gård som då styckade av lite skogsmark som blev sommarstugor.

    Veterinär Rolf Hoömbäck var god vän med A Wall, mycket har berättats sedan sena 70-talet och framåt då jag hade lite mer kontakt med Holmbäck än många andra, lite har lagts på minnet då jag då på tidigt 80-tal fick ”konstiga vibbar” när Wall kom på tal i kretsen kring Holmbäck.
    Jag ska kanske tillägga att familjen Hellström också hade Holmbäck som veterinär. Första frun där två barn finns kom från Salasläkt med klädaffär. Min kompis Sussi från Uppsala fick till det med Rolf Holmbäck, det blev aningen kaos och skandal, en son fick de men skilde sig sedan.

    Tänk vad världen.är liten och så mycket tangeringspunkter det finns överallt. Rolf Holmbäck pratade i tidigt skede med mig och Sussi om att Wall funderade på att gå in och sponsra oss tävlingsryttare, blev inte så av orsak jag inte minns, (kan ha varit min intuition som sa ifrån, det kändes inte rätt, en negativ rentav skrämmande känsla och då har jag alltid backat).

    En liten parantes är att jag pratade telefon med Rolf bara någon dag innan mitt startade på allvar. Han kände som sagt både Hellström och även Hardennorgs såklart, tyvärr gick han bort ett par år senare så jag kommer aldrig att kunna få några riktiga svar från honom så jag har därför fram till nu varit tyst om de samband jag tidigt anade men aldrig kommer att kunna få varesig bekräftade eller dementerade. Jag kommer dock alltid att minnas hur första frun efter att det framkommit att Rolf och Sussi fått ihop det och att det tom hänt hemma hos mig då Sussi bodde hos mig över helger då jag jobbade tre nätter i rad och därför stannade i Västerås och sov lördag och söndag och hon tog hand om hästarna i mitt stall där även en av hennes ”Cario” stod. Jag fick så mycket ovett av fd frun att det känns fortfarande i själen trots att det skedde 1980/81, jag var helt ovetande och definitivt helt oskyldig då jag inte i min vildaste fantasi kunnat föreställa mig något åt det hållet ens, men skitsamma och ”skulden” fick jag.

    Jag har självklart undrat om det finns något bakom det som bidrog till övergreppen mot mig men slagit bort det direkt.

    • vetteljus 21 juli, 2018 den 04:06 #

     Bra att lägga korten på bordet vad man sett och vet om saker såna här obehagliga typer håller på med. Ja, deras ”förslag” känns ofta intuitivt oroande, trots de ofta för allt att låta så bra. Sen kan de behandla den snällaste människa hur illa som helst. 😦

 6. Sven Svensson 21 maj, 2018 den 11:51 #

  ”Till Riksbanken” Lyrics
  Cornelis Vreeswijk

  ”Hästhandlare Wallenberg hänger upp sin päls på kroken
  Tager dän den gummisnodd som håller ihop plånboken
  Åtta färska tior är Wallenbergs pris
  För fyra döda hästar och en halvrutten gris

  Hästhandlare Wallenberg kör bort med alla liken
  Stannar utanför den egna korvstoppningsfabriken
  Fem kadaver var det här för åttio spänn!
  Skär dom raskt i tärningar och koka dom sen

  Skåda nu arbetarna här komma de i klasar
  Bockar sig för Wallenerg så ryggkotorna krasar
  Fackföreningsledaren själv tar emot
  hästhandlare Wallenberg och kysser hans fot

  Nu börjar arbetet det svenska stålet biter
  Här ska det göras korv urvägen moskeviter
  Hästhandlare Wallenberg har rätt till sin vinst
  Visst får vi jobba hårdast men vi tjänar ju minst

  Här kommer demonstranterna och här kommer polisen
  Hästhandlare Wallenberg, vi ska nog klara krisen
  Ända in i döden försvarar vi er bank
  ”Leve kapitalet” sa en som var pank

  Hästhandlare Allenberg vi orkar inte mera
  Korvarna blir över vi får lov att exportera
  Negrernas handelsbalans är ambivalent
  Där kan ni höja priset med 700 procent, minst!

  Prickig korv och randig korv ifrån löpande bandet
  Matas ut åt alla håll och översvämmar landet
  Alla måste köpa den fast ingen har beställt
  Vill du inte äta den så dör du av svält

  Hästhandlare Wallenberg hänger upp sin päls på kroken
  Tager dän den gummisnodd som håller ihop plånboken
  Åtta färska tior är Wallenbergs pris
  För fyra döda hästar och en halvrutten gris
  För fyra döda hästar och en halvrutten gris”

  Det går naturligtvis utmärkt att byta ut ”häst” och ”gris” mot ”får”…

 7. Åke Skogevall 21 maj, 2018 den 11:47 #

  Det skulle behövas ett bemötande från Anders Wall och Gustaf Douglas.

  Även om avtal och transaktioner kan vara jurisiskt korrekta (men skäliga?) så är det beskrivna agerandet så klandervärt att en altruist som delar ut priser och stipendier inte kan låta detta passera obemött?

  Hur många läsare har Astrids blog? De bör kanske få veta var bemötande publiceras, annars kommer dessa antagligen att tro på Astrids beskrivning.

  • Sven Svensson 21 maj, 2018 den 11:55 #

   Altruist!?
   Jo, jag tackar, vilken fin beskrivning av en tvättäkta kapitalistligist!

  • forystablogg 22 maj, 2018 den 10:35 #

   Förstår inte riktigt vad du menar med bemötande. Att falskeligen anklaga någon för att missköta djur är straffbart.

   • Åke Skogevall 24 maj, 2018 den 01:48 #

    Alla anklagade ska få framföra sin version innan straff verkställs.

    För spridning i andra media krävs av ansvariga utgivare att anklagade ges tillfälle att bemöta anklagelser vid uthängning.
    (Även om djurskyddsinspektörers uttalanden verkar stå över dessa begränsningar i PK media – men de prickas ibland av PO 😉

    De med orent mjöl i påsen brukar avstå från kommentarer – varför inte få detta dokumenterat?

    Du har anklagat dem bl a för falsk tillvitelse, med god dokumentation. Hur svarar de på det?

    (Sista stycket i mitt inlägg blev helt bakvänt. Avsåg att nya/externa läsare av din blog skulle se dina anklagelser mer fullvärdiga om Douglas/Wall-bemötande av dem redovisas.)

    • vetteljus 21 juli, 2018 den 04:13 #

     Håller inte alls med. Folk som lovar runt och håller tunt och trixar och fixar brukar inte ha några som helst problem att ”ge svar”. De är ofta superduktiga på att spela indignerade, offer, rättfärdiga och helt missa vad man pratar om, när de på ett skickligt sätt får med sig massorna i vad det än är de vill tro. Att berätta sanningen är alltid det värsta brottet. Din sanning. De kan väl för tusan skriva bloggar själva, om de vill. De har ju bevisligen anmält och gjort en massa, ”dokumentation”, som du säger. Så då får man bemöta. Man får berätta. De som säger man inte får är de som vill tysta. Kan ju säga det efter all år av förtal BAKOM MIN RYGG, om dittan och skvittan. De säger det inte såhär – på bloggar. De säger det inte till mig – i mitt ansikte. De säger det som tjuven – bakom min rygg. Men reaktionen har aldrig uteblivit. Utfrysning. Illa behandling. Har jag tur har jag nån enstaka gång – några decennium senare – fått kastat i ansiktet ”vad jag gjort”. Helt rubbade saker som är nån annan som gjort. Det bra jag gjort sägs någon annan gjort. Det är så man ljuger. I det tysta, mun mot mun, manipulation med mutor, vänskap, tjänster och smicker. Den som är utanför tystas. Den som är ensam. Den som säger vad den vet. Därför jag är så för såna här bloggar. Att folk berättar. De du verkar vurma om lär inte ha nån brist på uppbackning. Inga jag skulle vurma om. Säger bara det. 🙂

 8. Anonym 21 maj, 2018 den 08:32 #

  Anders Wall, vem är det? Fanns en finansman vid namn Anders Wall för 20-30 år sedan som bl.a. bodde i England, är det samme man? I.s.f. måste han vara rejält gammal vid det här laget.

  S-G

  Den 2018-05-21 15:30:13 skrev Astrids miljö- och samhällsblogg

  • Solveig 24 maj, 2018 den 01:09 #

   En bit över 80

   • Lerousse 24 maj, 2018 den 06:55 #

    87 år, är det verkligen denne Anders Wall – inget ovanligt namn annars?

 9. Kenneth Erikson 21 maj, 2018 den 05:30 #

  Det är bedrövligt hur falska och cyniska vissa är. Man kan undra om det har med efternamnet att göra.

  Tack för en god redogörelse.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: