Tag Archives: tjuvjakt varg

”The Italian way”

7 Jan

Publicerat lördag 19 februari 2011 09:25

Daniel Ligné, jägare och biträdande riksjaktsvårdskonsulent på Svenska Jägareförbundet, är besviken på att de inte får skjuta fler lodjur och skriver på sin blogg: ”Det går i korthet ut på att man skiter fett i vad myndigheterna säger, i gammal god sydeuropeisk tradition, skjuter årligen av 25% av den italienska vargstammen och alla är rätt nöjda.” Han syftar på den omfattande illegala jakten på varg i Italien.

Svenska Rovdjursföreningens ordförande Roger Olsson har gått i taket och tolkar uttalandet som att Ligné uppmanar till tjuvjakt. Enligt lodjursforskaren Henrik André är årets tilldelning på 30 lodjur en eftergift åt jägarintresset och någon jakt borde inte alls tillåtas om miniminivån på 250 föryngringar skall uppnås.

Jägareförbundet hävdar att det nationella målet för lodjur dvs 300 föryngringar, är ”närmast ouppnåeligt” och skriver:
– En bärande princip för Jägareförbundet är att de län som hyser lodjur ska kunna bedriva en meningsfull jakt på rådjur, hjort och andra bytesdjur. Allt annat är oacceptabelt.

– Det är alltså fritidsintresset för några procent av Sveriges befolkning som ska vara det överordnade målet, inte att vi ska ha livskraftiga stammar av de stora rovdjuren, kommenterar Roger Olsson.

Ligné är också irriterad över att inte få jaga lo med fällor i år och skriver: ”…vi har inga bevis på att lodjur mår dåligt mer än att de har ett gram träflisor i magen”.

Undrar hur herr Ligné skulle må själv med några gram träflis i magen?

 • forysta
  forystalör 19 feb 2011 21:19
  Mest troligt : lodjuren har tjuvskutits!

 • Sara

  lör 19 feb 2011 15:15

  Men herregud!” Vem är den här Ligné som får uttala sig med sådan okunskap? Vad betyder ordet ”riksjaktsVÅRDkonsulent” egentligen? Fällor trodde jag i min dumhet inte att vi använde i Sverige…
  Har du hört något om de två lodjurshonor med valpar som försvunnit spårlöst i gränserna runt Blekinge, Småland?

 • Annika

  lör 19 feb 2011 11:43

  Eftersom Jägarförbundet har nära kopplingar med regeringen undrar jag om regeringen och då främst Eskilsson och Carlgren står bakom Lignés uttalanden.

  Eftergifter för jägarintressen! Det är dags att de folkvalda och alla andra beslutsfattare om rovdjur klart och tydligt tar avstånd från illegal jakt, skadegörelse, hot och grundlös skrämselpropaganda.

Norska vargjakten

7 Jan

Skadskjutna vargar

Publicerat fredag 18 februari 2011 06:32

Osdalsreviret är nu tömt på vargar. De tre vargarna fanns i Rendalen – den gamla Osdalshanen och det nya paret som tagit över, sköts på två dagar. Två av de tre skadsköts. Tiken på bilden sköts genom strupen och blödde ur mun, öron och skottsår innan hon avlivades efter en timme. Den gamla hanen sköt man av ett ben på och han fick också plågas en timme innan jägarna ändade hans liv. Den nya revirhanen sköts bakifrån (!) . Ingångshålet var strax ovanför svansroten och skottet var dödande eftersom kulan fortsatte in i ryggraden. Att djuret dog omedelbart var alltså mest en slump.

Den vargtik som dödades vid sjön Fansen i Bollnäs den 5 februari, har nu obducerats vid SVA. Hon hade sju-åtta revbensbrott, benbrott och en skallskada.

– På ren svenska kan jag säga att vargen slogs ihjäl med ett trubbigt föremål, säger polisinspektör Sven Lind. Tikvalpen kördes först på av en eller flera skotrar gång på gång och slogs ihjäl när hon fallit ihop på isen. Vargtiken var inte ens ett år gammal och vägde under 30 kilo.

Polisen teori är att en vargfamilj på minst fyra vargar skrämdes från en plats där de låg och vilade och att det var just tikvalpens brist på erfarenhet som gjorde att hon sprang ut på isen istället för in i skogen som de andra.

– En varg har inte en chans att springa ifrån en skoter på sjöis, speciellt inte om det handlar om en van skoterförare, säger Sven Lind.

Sedan försökte förövarna gömma kroppen. Modiga män!

 • ledsen

  ons 25 jul 2012 22:26

  Ena stunden dödar man vargar – på grymt vis – för att i nästa stund köpa in vargar från andra länder.

  Fega uslingar som gjorde såsom de gjorde mot tikvalpen. Man kan fråga sig hur äkta jägare de är som gottar sig i att djur plågas – så gör väl ändå inte riktiga jägare!?


 • Ann-Louise

  fre 18 feb 2011 13:05

  Tragiskt…osportsligt,oansvarslöst…….oproffsiga ”jägare”………stackars djur…

Dags att avväpna jägarna!

6 Jan

Publicerat måndag 10 januari 2011 11:54

Jägarna sticker inte under stol med varför de jagar varg. Det är verkligen inte för något mål om en livskraftig vargstam som Andreas Carlgren tycks tro. Så här skriver Jägareförbundet:

”Genom att jaga varg slår vi vakt om de framgångar jägarna hittills nått i rovdjurspolitiken. Vi håller också fast vid den oerhört viktiga principen attviltet – oavsett art – ska förvaltas genom jakt. Att avstå innebär att vi ger utrymme åt de krafter som vill begränsa vår svenska jakttradition.”

Vi som vill ha naturupplevelser utan att döda det vi tittar på, räknas inte vi? Jägarna förbrukar naturen genom att skjuta det mesta, inte bara det som ger kött i frysen. Hur många svenskar har exempelvis någonsin sett en vild mård i skogen? 2007/2008 sköts 7 700 mårdar enligt jägarnas egen statistik. Är det därför vi andra inte ens ser dem för att de skjuts så fort en jägare stöter på dem? Hälften av alla skjutna mårdar är dessutom ungdjur. Kanske får man bra betalt för pälsen vad vet jag, men varför sköt man 24 300 nötskrikor? ”Vår svenska jakttradition”? Alla arter skall ”förvaltas” genom jakt? Varför det?

”Jakten är ett första steg på vägen mot Svenska Jägareförbundets mål om 150 vargar i landet, med maximalt en-två föryngringar per län.”

Så var det med den så omtalade acceptansen! Här sätter riksdagen ett ifrågasatt låg numerär på vargstammen efter påtryckningar från jägarna, men jägarna accepterar inga demokratiska beslut. De gör fullkomligt klart att det är de som skall bestämma över vilka djur som får finnas och det är deras hobbytraditioner som skall väga tyngst. Hur kul är det för oss andra attutnyttja vår hävdvunna allemansrätt att njuta av naturen med skaror av beväpnade jägare på snart sagt varje stig året om?

”Tilldelningen inför årets vargjakt är otillräcklig om riksdagens mål ska uppnås. Vi arbetar därför hårt för att tilldelningen ska öka redan i år.”

Andreas Carlgren har fallit pladask för jägarnas krav på vargjakt två år i rad, brutit mot EUs lagstiftning och framfört de mest halsbrytande argument föratt få jakten att framstå som ”vetenskapligt” motiverad, men som bara har blottlagt hans egen okunnighet och velighet liksom i alla andra miljöfrågor. Av Carlgrens svar till EU-kommissionen framgår att det ska utredas hur en eventuell inplantering ska gå till och man hoppas kunna starta före 2014 års utgång! Skall det då vara licensjakt varje år fram till dess? Att han nu börjar prata om ökade insatser mot tjuvjakten, dagar före nästa vargslakt, ökar inte hans trovärdighet det minsta. Jägarna kräver dessutom att få börja jaga redan efter första föryngringen i sk genetiskt viktiga och fredade vargrevir som Galven. Så hur Carlgren skall lyckas få någon inplanterad varg av de föreslagna 20 att hinna föröka sig är ett mysterium för mig.

”Inför årets vargjakt slår miljöministern även fast att det långsiktiga målet äratt Sverige ska ha en större vargstam än i dag.”

Är det någon som ser diskrepansen i målsättningarna?

 • Annika Rullgård

  mån 10 jan 2011 22:10

  Människan behöver inte och ska inte gå in och agera gud i naturen för den sköter all naturvård bäst alldeles på egen hand utan inblandning av t ex jägare. Detta gäller även varg liksom nötskrikor. Och förresten, herr Seleborg, när får jag allt det material som ska visa att vargen måste bort? Jag har väntat i snart ett år.

 • Calle Seleborg mailto

  mån 10 jan 2011 13:53

  Jag avstår liksom många med mig från en meningslös jakt. Låt 2010 års kullar vandra ut till vänligare nejder söderut.
  Däremot måste jag tillstå att jag gärna skjuter nötskrikor. Varför? Två orsaker. De är stora äggtjuvar på andra småfåglar. Dessutom är de en läckerhet i stekpannan.

 • Mathias

  mån 10 jan 2011 12:58

  Ja du, vet inte vad man ska säga. Mård finns hur mycket som hellst i skogarna om man vet var man ska kika, dock är de skygga och mest nattaktiva.

  Nötskrikor skjuter man pga av att de är skadedjur och plundrar fågelbon,

Dödsstraff för varg att försvara reviret

5 Jan

Publicerat söndag 19 december 2010 07:47

Nu är det ”fredade” Homnareviret förstört. I går lördag 19 december sköts tiken i Homnareviret efter nästa två månaders jakt och efter att hon skadskjutits inte bara en utan flera gånger. Ett revir som undantagits från licensjakten eftersom hanen är son till den invandrade hanen i Galvenreviret. Jägarna släppte tre hundar  i rad som alla, med någon veckas mellanrum, togs av daga av revirinnehavarna. Jägarna får upp till 20 000:- per hund i ersättning. Man kan fråga sig varför man släpper hund 1 i ett välkänt vargrevir men ännu mer varför man sedan släpper hund 2 och 3. Jägarna var alltså mycket medvetna om vad som skulle hända deras ”älskade familjemedlemmar” om man släppte dem. Länsstyrelsen i Gävleborg gav klartecken för ”skyddsjakt” på valfri varg i reviret sedan hundarna blivit rivna. Sedan skyddsjakten beviljades har plötsligt ingen mer hund blivit tagen. Kanske av den enkla anledningen att man inte släpper fler när syftet är uppnått? För inte tror väl länsstyrelsens skrivbordsnissar på allvar att man kan ”lära vargar av med” att försvara sitt revir genom att skjuta ”valfri” flockmedlem?

Jag kommer osökt att tänka på en händelse för många år sedan från mina hemtrakter i Orsa i Dalarna. En fårägare släppte en flock får helt obevakade i Ångens fädbod där man sett en björn. När ett antal får blivit björnmat fick man tillstånd att skjuta björnen som visade sig vara en gammal tandlös stackare som mest levt fredligt på bär, men var dum nog att inte tacka nej till ett fett får när det serverades. När björnen var skjuten tog fårägaren hem resterande får till byn.

Två hanvalpar från tidigare kullar i Galvenreviret har hitills undgått kulregnet och lyckats bilda egna revir. En i Voxna och en i Riala utanför Stockholm.

I Galvenreviret föddes 6 valpar i år. En föll offer för tjuvjägare i somras och två av tikvalparna drunknade nyligen sedan de sövts för märkning. En valp är märkt och i bästa fall finns ännu en i livet. Om hanen från Homnareviret vandrar ut sedan han mist sin partner kan han skjutas i nästa beslutade licensjakt. Så var det med de ”värdefulla generna”!

 • Isa mailto

  sön 19 dec 2010 17:43

  För jävligt, hur genmomskinligt somhelst och länsstyrelsen går med på det!!! Vad är det här för något? NU ÄR DET PÅ TIDEN ATT NÅGOT GÖRS!
  Jägarna söker NOLLVISION! Så här får det inte gå till!

Vargar skjutna under älgjakt

2 Jan

Publicerat lördag 06 november 2010 08:03

Efter den tredje ansökan så har Länsstyrelsen i Dalarna gett tillstånd att det vargpar som etablerat ett revir i anslutning till renbetesområdet i Idre får skjutas.

När snön nu faller så kommer länsstyrelsens personal att spåra vargarna genom att ringa in dem och sedan med hjälp av en skytt från en helikopter försöka döda de två vargarna.

Om de två vargarna skjuts så kommer det inte att påverka antalet djur som får fällas vid en eventuell licensjakt senare i vinter.

– Det är ett bra beslut för vår verksamhet, men det är bara synd att Länsstyrelsen ifrågasätter om vargen gör någon skada. Att den tar ren och skapar stora problem för oss är inget man behöver ifrågasätta, säger Jörgen Jonsson, ordförande i Idre nya sameby.

Jägarna i Orsa vill inte heller ha varg. Naturvårdsverket har begärt in yttranden över delar av regeringsuppdraget om genetisk förstärkning av vargstammen genom vargflytt. Bland annat har Skattungby/Torsmo viltvårdsområde (vvo) sänt in sina synpunkter.
– Vi anser att förvaltning av älg och björn inte kan kombineras med förvaltning av varg. De områden som inte har björn att förvalta får ta på sig ansvaret att förvalta varg. Det innebär att vargantalet i norra Dalarna ska minimeras till ett minimum, säger Bo Karlsson, ordförande i Skattungby/Torsmo vvo.
– Det kulturhistoriska värdet av det arbete och de insatser i övrigt som fäbodbrukare och andra djurhållare bidrar med, samt de insatser som ideella föreningarna utför inom naturvårdsområdet kan inte nog värderas och uppskattas. Enkom av dessa skäl bör norra Dalarna undantas från fortsatta ekologiska experiment med varg.

En varg sköts den 30 oktober i samband med älgjakt i lördags på Värmlandssidan, nära Granberget och dalagränsen.

Vargen påstås ha angripit en av jägarnas älghundar. Jägarna har uppgett att de först hade försökt att skrämma vargen, men de fick inte stopp på attacken förrän en jägare sköt vargen. Hunden klarade sig.

Händelsen polisanmäldes och den utreds inledningsvis som misstänkt grovt jaktbrott. Skyttens vapen har tagits i beslag under utredningen.

Platsen där vargen sköts ligger närmast Halgåreviret, men det är osäkert om det finns några vargar kvar där.Vargen, en tvåårig hanne, kan även komma från Acksjöreviret som ligger något längre söderut.

En varg sköts också ihjäl av älgjägare den 4 november i trakterna av värmländska Stöllet i torsdags efter att ha attackerat en jakthund som inte skadades.

 Ordförande i Leksands jaktvårdskrets Klas Målarbo  är orolig för den vikande älgstammen, och boven i dramat är vargen, menar han.
– Det går nog inte att jaga älg med den vargstammen vi har. Det är bara att konstatera fakta. Jag hoppas Länsstyrelsen litar på oss så vi får ta bort något revir på västra sidan. Så här mycket varg kan vi inte ha om vi ska fortsätta jaga älg.

Jägarnas Riksförbund i Värmland säger definitivt nej till varginplantering.
– Vi ska absolut inte ha fler vargar. De hör hemma på djurpark inte här, sa Kurt Borg, ordförande i Jägarnas Riksförbund i Värmland.

Svenska rovdjursföreningen skriver i ett pressmeddelande: Planeringen av ytterligare en omgång licensjakt på varg pågår för fullt. Risken är överhängande att det blir vargjakt även i vinter trots man inte har kunskap om vargstammens faktiska storlek förrän till våren.

Huvudsyftet med licensjakten vintern 2010 uppgavs vara att öka acceptansen för varg på landsbygden. Men den acceptansen finns redan hos en majoritet av allmänheten. Och den brist på acceptans som finns hos vissa grupper tycks snarare ha ökat än minskat om man ska döma efter att antalet anmälda jaktbrott mot varg anmärkningsvärt nog har ökat efter jakten jämfört med tidigare, skriver föreningen.

Kurt Borg tycker att det finns ingen plats för varg i naturen, bara i djurparker. Han anser sig dessutom föra alla jägares talan. Han påstår också att vargen utrotat både älg och rådjur. Vargarna är ”rena terrorn”.

 

%d bloggare gillar detta: