Tag Archives: slutna tankar

Avlopp och sopor som affärsidé

30 Aug

Skrevs den 3 september 2010.

Merab som bl a tömmer slutna tankar i Höörs kommun har fått ekonomiska problem rapporterar Skånskan. Det visar sig att antalet tömningar minskar stadigt med stort inkomstbortfall som resultat. Man misstänker olagliga entreprenörer. I dag har entreprenören tre slambilar och lika många chaufförer som kör i Mellanskåne. Som alltså skall sysselsättas.
Kommunen är väl inte speciellt känd för att uppmuntra lokalt omhändertagande och ekologiska lösningar. Så här skriver signaturen ”Jamal”: Dessa ”Miljöfirmor” är lika giriga överallt. Vi bor utanför bebyggt samhället och har komposterat våra sopor i trettio år. Tidigare hade vi befrielse från sophämtning, men det togs ifrån oss i fjol. Kommunen började då debitera för ”sophämtning” men tilläggas kan att vi inte har något kärl och att ingen tömning förekommit. Naturligtvis komposterar vi fortfarande oavsett vad de säger men jag kallar kommunens beteende för ren ”stöld” – eller är det någon form av ”privat skatt”?

Bland de 40 hushåll som Merab och miljömyndigheten misstänker ha fått slamtömning på oegentligt sätt finns toppolitikern Erik Mårtensson (KD) med.
– Jag beställer tömning av tanken när den är full, säger han och förnekar skuld.
Erik Mårtensson har flera tunga politiska uppdrag på lokal nivå. Han sitter i fullmäktige och står som första namn på valsedeln inför valet. Som ordförande i tekniska nämnden har han haft inflytande i frågor som rör samordningen mellan Merab och kommunen.

Dessutom sitter han som ersättare i Merabs styrelse. Samma renhållningsbolag som alltså utreder om Erik Mårtensson och ett flertal andra Höörsbor begått oegentligheter i sin slamtömning. 2007 hade hans hushåll på tre personer beställt fyra slamtömningar av Merab. 2008 var det plötsligt bara två tömningar och 2009 en tömning. Under de senaste två åren har Erik Mårtensson alltså bara beställt två tömningar. Det kan jämföras med en av politikerns grannar. En ensamstående person som under 2009 och 2010 tömt sin slutna tank sex gånger. Politikern förklarar skillnaden med att han arbetat mycket i ett hus tvärs över gatan. En tömning kostar minst 859:- så här finns naturligtvis stora pengar att spara/tjäna beroende från vems sida man ser det!
I Sjöbo har de nya soptunnorna med flerfackskärl orsakat kaos och protester. Tömningsintervallen har dubblats och i kärlen, som stinker, frodas fluglarver. Häng upp lavendelkvistar tycker Merab. I Sjöbo sommarby får, från och med den första juni, de boende varken sophämtning vid grinden, eller i de sophus som planerades. I stället måste var och en släpa sin soptunna till närmaste större väg på hämtningsdagarna. För många innebär det flera hundra meter. Det är en riktigt dålig lösning, säger teknik- och fastighetschefen Johan Johansson.

Nu har hela Sjöbo kommun anmälts som en sanitär olägenhet. Kjell-Erik Månsson i Karups sommarby har lyckats få sin tunna tömd en gång.
– De har ju varit här flera gånger men de stannar inte och tömmer tunnan. Min teori är att de inte kan tömma de gamla kärlen och därför kör de bara förbi oss som fortfarande har kvar de gamla, säger Kjell-Erik. Den gamla gröna tunnan på uppfarten till deras hus är överfull. De nya tunnorna står i sedan några veckor oanvända någon kilometer längre bort. Räkning från entreprenören Ohlssons, som lämnade lägst anbud till kommunen, har man däremot fått.
Minst en tredjedel av allt matavfall i landet ska omvandlas till biogas och biogödsel i år, enligt Sveriges miljömål. För att vi ska kunna nå målet måste i stort sett alla kommuner bygga ut ett insamlingssystem, säger Weine Wiqvist, vd för Avfall Sverige till Ekot. Så våra sopor är värdefulla. Jag tycker att i stället för att bygga in oss i ett behov av att mat slängs, skulle vi försöka minska slöseriet som också bidrar till klimatförändringarna.

Man kan undra varför man inte skall kompostera i stället? Vi som bor i Hörby har fått ett utskick från Merab som kallas MILJÖ nyheterna. I nummer 5 kan man läsa att den ”fastighetsnära insamlingen tar fart”. Samma kritiserade kärl som redan införts i Sjöbo skall nu också införas i Eslöv, Höör och Hörby för ett försök ”har gått så bra i Flyinge”. Runt om i kommunen finns massor av insamlingscontainers för förpackningar där man kan lägga sitt avfall. Soptaxa – vad får man för pengarna skriver man i en faktaruta: Jo du får hämtning, återvinningscentralerna kan drivas, du får Miljönyheterna och det bästa av allt (min kommentar) du får köpa tillbaka ditt organiska avfall som kompost! Allt för att hjulen (på sopbilarna) skall kunna fortsätta att rulla. Inte tycker jag att kommunerna verkar vara intresserade av några hållbara lösningar utan mer av stadiga inkomster.

Tidigare kommentar:

Annika

sön 05 sep 2010 11:34

Ett normalhushåll gör av med c:a 200 m3 vatten per år och det mesta går ut via avloppet. En sluten tank för avlopp tar knappast mer än 10 m3 och en slamlastbil kan nog inte ta mer än 15 m3 per vända, släpvagn inräknad. Sedan får den som läst både blogginlägget och min kommentar räkna själv. Tips, dividera 200 m3 med 10 m3 så får ni fram hur många gånger som slambilen måste komma per år.

När det gäller sopor har vi Orsa ett ganska bra system. Alla betalar en fast grundavgift för drift av tippen där man kan bli av med gamla möbler, cyklar, färgrester, impregnerat trä som blivit över mm. Alla som bor i villa kan välja att kompostera själva eller mot avgift få en separat tunna för komposterbart avfall tömt varannan vecka. Dessutom kan man välja hur stort sopkärl man vill ha och hur ofta den ska tömmas. Normalintervallet för tömning är fyra veckor men det är möjligt att välja åtta veckors intervall. Jag har valt en tunna på 190 liter.

%d bloggare gillar detta: