Tag Archives: slöja

Kvinnoförtryck eller kulturell tolerans?

18 Sep

Igår träffade jag en svensk man som berättade att han blivit vän med en flykting, en muslimsk man från Syrien. Min bekant och Syrien hade träffats i ett projekt i kommunen där svenskar och invandrare kunde träffas, fika och prata. Det är ju jättebra. Syrien hade också fått ett fast jobb. Enligt min bekant så var han väldigt trevlig och öppen med mycket humor. Han blev dock stundtals påhoppad av sina landsmän för att han umgicks med en icke-muslim, men försvarade då sin svenske vän. Allt det är positivt.

En dag blev min bekant hembjuden till sin vän som bor med sin gamla föräldrar. Innan han blev insläppt gick värden in och stängde in sin mamma i ett rum. Där fick hon sitta. Maten var god och det var troligen mamman som lagat den. Min bekant fick inte träffa och tacka henne. Mamman får över huvud taget inte gå ut i sitt nya, jämställda hemland. Det upprör mig. Hon är hushållsslav och fånge i lägenheten. Sonen och maken tycker att det är helt normalt, så har det alltid varit.

Den här kvinnan kommer aldrig att lära sig svenska eller få svenska vänner. Hon kan aldrig gå ut utan att skyla sig från topp till tå och i sällskap av sina övervakare. Hon kommer aldrig att bli myndig.

”Men hon vet ju inget annat”, försökte min manlige bekant. Då gick jag i taket. I Sverige är det inte ens ett hållbara argument för att stänga in djur. Vi har lagar att hundar inte får hållas i bur. Men kvinnor kan hållas i husarrest.

Svenska politiker ser sig som bäst på jämställdhet, humanism och djurskydd. Verkligheten är att kvinnorna som kommer från en medeltida islamsk kultur inte får någon jämställdhet. Humanismen gäller inte kvinnorna och flickorna. Vid mitt senaste besök i den lilla skånska staden Kristianstad var det inte bara påfallande många kvinnor som vandrade heltäckta i sommarvärmen medan deras män gick luftigt och bekvämt klädda bredvid. Nej, också den lilla dottern på 9-10 år var likadant klädd.

Är det så hon skall börja i den svenska klassen i en ålder när barn vill vara lika? Vad har hon för val i Sverige? Ska vi lasta på barnen att försvara medeltida traditioner? Ska den lilla flickan avstå från simundervisning och inte få fullständiga betyg eller ska vi införa ett könssegregerat samhälle enligt muslimsk modell?

”För en muslim som praktiserar sin religion, barn eller ungdom, så kan det ibland uppstå situationer i skolan som de ej vet hur de skall hantera; situationer som ibland riskerar att påverka hela deras muslimska identitet på ett negativt sätt. Detta får ofta barnen, ungdomarna och även föräldrarna att må dåligt och känna obehag.”

”Samhället utvecklas och antalet muslimer ökar från år till år. Detta är en verklighet som inte går att komma ifrån. Det som speciellt har ökat är ju antalet muslimska elever i de kommunala skolorna.”

Ovanstående är taget ur en muslimskt informationsskrift till svenska skolor. En motsvarande kristen informationsskrift hade knappast fungerat.

– Vi har fått en hel del flickor på skolan med slöjor och täckande klädsel ända ner till fötterna, så när de ska lära sig cykla fastnar kläderna i pedalerna. Det fungerar inte.

”Det har gått minst tio år sedan en lärare i en mellanstor svensk kommun berättade för mig om nyanlända barn som på grund av klädseln inte kunde röra sig fritt. Skulle hon försöka prata med föräldrarna? Eller gilla läget?” Det skriver Sakine Madon politisk redaktör för Norran.

Min bekant sa sig inte vara så orolig för egen del. Men han ville inte vara kvinna i det framtida Sverige. Med mångkultur införd i den svenska grundlagen istället för integration kommer det att uppstå allt fler subkulturer med egna värderingar som inte går att förena med vår värdegrund om allas lika värde och lika rättigheter.

I England finns redan shariadomstolar. Det har tagit svenska kvinnor ett århundrade att uppnå någorlunda jämställdhet. Nu går vi bakåt i ett jättelikt socialt experiment som befolkningen inte tillfrågats om. Steg för steg anpassas det svenska samhället. Blir någon kränkt av att skolavslutningen hålls i kyrkan, då förbjuder vi alla att ha skolavslutning där. Vill inte någon äta vår svenska mat med ”världens bästa djurskydd”, ja då får vi upphandla religiöst tillredd mat. När jag var liten så ville inte skolan erkänna allergier. Det var antingen att äta och bli sjuk eller vara utan. Nu är det så mycket bättre. Men frågan är om det inte går till överdrift när friska personer kan vägra äta maten i det land som de valt att komma till?

Att knapra in på flickors och kvinnors rättigheter genom att exempelvis ge efter för påtryckningar kan leda hur långt som helst. Redan härjar moralpoliser i våra förorter.

− Om en kvinnlig bilförare är dåligt täckt eller har tagit av sig slöjan, kommer bilen att konfiskeras i enlighet med lagen, rapporteras från Iran. Ändå har kvinnorna stor frihet där än i exempelvis Saudiarabien. Där får kvinnor inte köra bil oavsett klädsel.

Att lämna medeltiden är omöjligt om halva befolkningen förvägras utbildning, rösträtt och rätt att röra sig fritt i samhället. Männen vill dock ta del av det välstånd vi uppnått. Det får de. De får jobb, inflytande och vänner. Men behåller makten över kvinnorna.

Det börjar med barnen. Ska vi stå upp för våra värderingar eller gilla läget?

%d bloggare gillar detta: