Tag Archives: Segloraberg

Den ”avgiftsfria” kontrollen

13 Jul

ASA_1916_25_lon

Publicerat lördag 18 juni 2011 08:48

Hans Röös skriver:

På 60-talet tilläggsisolerade min företrädare taket (den som från ovansidan är loggolvet) i fähuset (ca 13,5 x 30 m) på ladugården (byggd 1895). Innertaket i fähuset kläddes med spånskivor av fuktkänsligt slag (senare kom industrin med fukthärdiga spånskivor för sådana ändamål). Framförallt vid dörröppningar kyldes taket ner när man om vintrarna till exempel körde in ensilage. Den högre fukthalten i den varmare ladugårdsluften kondenserades då i taket och spånskivorna buktade sig och på en del ställen kom de att bryta sig loss från spikarna i hörnen. Estetiskt sett så såg det kanske inte så kul ut, men det hade ingenting med djurskydd att göra.

Sedan avregleringen 1990 har jag inte använt fähuset i ladugården, eftersom jag sedan dess bara har haft dikor, och till dessa har jag haft en ligghall (380 kvm) inrymd i andra änden av ladugården. Men så i samband med omhändertagandet så tvingade Asp och Rottan in mig i ladugården med dikorna. Den betydligt mer ändamålsenliga ligghallen dög plötsligt inte som ligghall.

Sedan 2004 har korna alltså använt fähusdelen som ligghall och hela tiden har spånskivorna hängt precis lika snett och eftersom det ständigt stått öppet och varit väl ventilerat har det heller inte under denna tid bildats någon kondens i taket. Därvidlag har det rått status quo, kan man säga!

Sedan jag köpte tillbaka mina fjällkor 2004 har jag, efter anonyma anmälningar från Rottan, haft minst en inspektion per år ofta många fler utan att någon har anmärkt på att en och annan spånskiva hängde litet snett i något hörn, inga andra anmärkningar heller för övrigt.

Inte förrän länsstyrelsen tog över 2009, då ansågs det (12 januari 2009 efter påringning av Rottan) för litet strött (när jag och min granne fem minuter innan kontrollanterna anlände hade skiljt kor och dikalvar åt). Men de båda kontrollanterna klagade inte på spånskivor, som hängde lika snett som under alla år tidigare sedan 2004.

2009 fick jag istället betala den ”avgiftsfria kontrollen” för att det påstods att det var för dåligt strött för min helt rena vita fjällkor utan minsta smutsfläck på kroppen. Överklagandet förlorade jag i förvaltningsdomstolen 2010, kammarrätten (inget prövningstillstånd) och förvaltningsöverdomstolen (inget prövningstillstånd).

2011 fick jag så en faktura på detta års kontroll, med motivationen att spånskivorna utgjorde en skaderisk för korna, de kunde falla ner och skada korna, heter det. Den här gången var beloppet dubbelt så stort som 2009. Och vid nästa års kontroll (vad det då kan vara för anmärkning) är beloppet dubbelt så stort som 2011??

På onsdag ska jag åter till förvaltningsrätten för att förlora tvisten om 2011 års ”avgiftsfria kontroll”.

Ovan flygfoto av brukningscentrum Segloraberg taget på 50-talet. Den enda realistiska lösningen är nog att tända på ladugården. Synd att pyromanerna 2004 tände på den litet mer lagom stora ladugården vid mitt torp och inte satte fyrstickorna i den här ladugården istället. Nu får jag väl göra det själv så länsstyrelsen slipper reta sig på eländet. Taket pålagt någon gång i början av 50-talet, av eternit av en kvalitet som det sura regnet gått hårt åt. Det skulle behöva bytas – vad kostar det att ”sanera” 1 600 lvm eternit och sedan lägga 1600 kvm nytt plåttak? Tändsticka eller litet hjälp från Åke Tor, när han far fram över himlen med sitt getabocksspann och svingar sin hammare mot tursarna (jättarna).

”Vred var VingTor när han vaknade och hammarn sin han saknade …” Hoppas han hittar den!

 

%d bloggare gillar detta: