Tag Archives: Rachel Carson

Fåglarna dör

17 Mar

Publicerat tisdag 31 maj 2011 10:51

Vem minns nu Rachel Carsons bok ”Tyst vår” som blev den första väckarklocka för att människan håller på att förgifta sin miljö. Det handlade om insektsmedlet DDT som är fettlösligt och byggs upp i näringskedjorna. Fåglarnas skal blev för tunt för att ruvas, havsörnen höll på att dö ut och fågelsången tystnade. DDT förbjöds men antalet kemikalier, vars effekter i naturen man ännu inte känner, växer ständigt. Tillsammans eller var för sig utgör de ett smygande hot mot allt liv som vi känner det.

Nu dör fåglarna igen. I tusental dör Östersjöns fåglar av B-vitaminbrist. Även fisk och andra djur drabbas. Vad som ligger bakom vet ingen än. Docent Lennart Balk leder ett projekt ”Orsaker till B-vitaminbrist hos ejder och blåmussla”. Blåmusslan utgör huvudföda för ejdern. Därför kommer projektgruppen använda blåmusslan som indikator på tiaminstatus för olika lokala/regionala områden i Östersjön och hur det varierar under året. Det hoppas man kunna ge ledtrådar till vilken eller vilka kemikalier som orsakar bristen. Östersjölaxen drabbades redan på sjuttiotalet. Fåglarna som nu dör får samma symtpom som laxen. först kommer beteendestörningarna: ”…bon är slarvigt byggda, och en massa ägg ligger vid sidan av redena. I många bon ser vi inte ens några ägg, i stället ruvar fåglarna på stenar.” Sen förlorar de flygförmågan och dör i kramper.

%d bloggare gillar detta: