Tag Archives: proportionalitetsprincipen

Hästföretagarnas synpunkter på djurskyddsutredningen

29 Jan

häst

Publicerat tisdag 24 maj 2011 08:41

Hästföretagarna är mycket kritiska till hur djurskyddslagen tillämpas och vilka orimliga följder det får för den enskilda.

”En enda tjänsteman kan tvinga en lantbruksföretagare att bygga om för miljonbelopp, stänga ner, slakta besättningar och ålägga djurägare djurförbud vilket kan gälla resten av livet. Man kan få sin egendom konfiskerad och bli berövad sin möjlighet att försörja sig. Detta sker utan rättslig prövning och utan att man brutit mot djurskyddslagen.

Föreningen pekar på att reglerna tolkas hårdare i förelägganden än i rekommendationerna och man prövar inte mot proportionalitetsprincipen. Och, undrar man, varför är kraven så olika för olika djurslag: ”T.ex. regleras att hästar måste gå ute varje dag men grisar behöver inte alls vara ute. Varför? Rimligtvis borde båda dessa djurslag ha ett behov av utevistelse. Varför behöver en hästföretagare § 16-tillstånd vid 4 djurenheter (från första hästen vid näringsverksamhet) och en koföretagare först vid 300?”

Kan det vara så att man gör skillnad på djur som man förväntas tjäna pengar på och det som klassas som hobby (det är svårt att få hästverksamhet klassad som företag hos skattemyndigheten). Men jag håller med. Hur kan kor få förvaras uppbundna 7 månader i sträck – för att det kostar för mycket med daglig utevistelse?

%d bloggare gillar detta: