Tag Archives: omhändertagande barn

Plågad och skadad av makten

10 Dec

anders thelin

Anders Thelin är läkare och en av författarna till den uppmärksammade boken ”Vi har avlivat din häst. Den ligger under presenningen.” Ladda ner boken här!

Han skriver:

”Vi har kunnat se TV och läsa i tidningarna om en familj i Sandviken som på felaktiga grunder anklagats för sexuella övergrepp mot de egna barnen, vilka omedelbart omhändertagits av socialnämnden samtidigt som mannen i familjen burats in i ett antal dagar.  Efter hand visade det sig att alltsammans initierats av en nära släkting och att socialsekreterarna inte gjort någon riktig utredning utan i stort sett själva fabricerat (klippt och klistrat) bevisningen. Forskare som sysslar med sociallagstiftningens tillämpning säger att detta är vanligt och att de flesta socialsekreterare saknar kompetens för att göra objektiva utredningar.

oskyldigt anklagadDetta är förfärligt! Förfärligt därför att de människor som på dettas sätt råkar ut för maktens inkompetens skadas för livet. I bästa fall läker skadorna med viss ärrbildning. I sämsta fall kommer de som drabbas att leva med oro och ångest under resten av sitt liv.

I Sverige är offentligt anställda tjänstemän extremt väl skyddade och kan nästan aldrig ställas till ansvar. Ofta ber de inte ens om ursäkt. I Sandvikenfallet har kommunalrådet offentligt bett om ursäkt, men jag är inte säker på om han förstått vidden av den skada hans organisation vållat en enskild familj. Ett rimligt skadeståndbelopp borde kanske vara ett par tre miljoner kronor. Tjänstemännen borde ta en del av detta och dessutom placeras om till andra arbetsuppgifter där kompetensen räcker.

Inom djurskyddet, som återkommande diskuterats på denna blogg, sker inte sällan övergrepp av likartad karaktär. Skillnaden är att det då gäller djur och att djuren ofta t o m avlivas innan ärendet är ordentligt utrett och prövat i oberoende domstol. Bakom djuren finns människor som kan uppleva samma sak som det familjen i Sandviken fick uppleva.

Likheterna är många. De tjänstemän som skall utreda djurskyddsärenden och genomföra inspektioner saknar alldeles för ofta tillräcklig kompetens. Socialsekreterarna har i varje fall en viss akademisk utbildning. Djurskyddsinspektörerna har ofta en mycket medioker utbildning och saknar liksom socialsekreterarna ofta helt förmåga att objektivt bedöma ett ärende. Ofta handlar det om att klippa och klistra bevisning så att det passa den utgång man önskar sig.

Liksom socialsekreterarna som enligt gällande lag och regler i första hand är till för att hjälpa enskilda individer så bortser ofta inspektörerna från detta och uppträder som utpräglade inspektörer där kontrollen är det viktigaste inte företagsutveckling, coachning eller entusiasmerande.

En människa som råkar ut för en händelse av den här karaktären och känner sig orätt anklagad, utpekad och kränkt blir med psykologisk och medicinsk terminologi stressad. Efter en sådan händelse kan en ny kontakt med myndigheten, eller förväntade kontakter också framkalla stress. Ja stressfenomen kan också uppträda hos personer som bara hört talas om vad som kan hända när de får kontakt med myndigheten i fråga. Denna typ av stress kallar vi kognitiv stress.

Stressen kan upplevas som oro i bröstet, hjärtklappning, sömnstörning. Ofta återkommer tankarna hela tiden till det som upplevs som ett hot. Vi vet ganska bra vad som händer i olika hjärncentra och hur hormonerna strömmar ut i blodomloppet. I den akuta situationen kan människor reagera högst olika beroende på tidigare upplevelser, personlighet och s k socialt stöd. Vi brukar säga att man har olika förmåga till coping. D v s förmåga att hantera en akut stressituation. Så är också fallet i det längre perspektivet.

Människor som redan är störda eller har psykiska besvär kan vid akut stress reagera med stor kraft och situationen kan bli farlig för de berörda tjänstemännen. Detta är en realitet på socialkontoren och på försäkringskassan där man utvecklat system för att säkra de anställdas fysiska säkerhet. Djurskyddsinspektörer kan också berätta om hur de hotats eller blivit slagna. Än värre saker kan hända — tandläkaren i Värnamo sköt kronofogden!

Vår förmåga till coping beror på flera faktorer, bl a vår personlighet. Somliga är mer eller mindre s k typ-A människor. Tävlingsinriktade, dynamiska, snabba, hatar att stå i kö eller ligga bakom en bil som inte kör tillräckligt fort. Stressade typ-A människor reagerar med ilska och handlingskraft. De går till motattack ofta med kreativitet. Men deras stress har också ett pris. Det finns forskning som visar att typ-A människor har en ökad risk för hjärtsjukdom.

Andra människor reagerar med passivitet, anklagar sig själva och blir nedstämda. Vi brukar kalla dessa för typ-D människor. Vid stress utvecklar de ofta långdragna besvär, sömnstörningar, dysfori och ibland depressioner. Typ-D människor har också en ökad risk för hjärtsjukdom men dessutom ökad risk för psykisk ohälsa och möjligen också en ökad cancerrisk. Att leva med långvarig stress är en påtaglig hälsorisk.

De flesta av oss befinner sig någon stans mitt emellan dessa ytterligheter. Men observera, en kränkning av den art vi här talar om lämnar ingen människa oberörd och ju mer vi får höra om offentlig verksamhet som går snett desto mer misstänksamma och stressade blir vi när något hotfullt kommer oss nära.

De människor som skall ingripa i andra människors liv måste ha en adekvat utbildning och empatisk förmåga. De måste också kunna objektivt hantera olika typer av information. Kunskaper om vad man gör med de människor man möter måste bli mycket större. Inom sjukvården brukar vi säga Nil nocere, att aldrig vålla skada är högsta prioritet!”

Konsult omhändertar barn

6 Feb

bo Edvardsson

Publicerat torsdag 26 maj 2011 14:31

Knappt har förra skandalen med de två syskonen, som fördes bort från det fosterhem där de vuxit upp, i Marks kommun lagt sig, förrän nästa kom i samma kommun. Tre små syskon hämtades  från skola och förskola och fördes till okänd ort efter ett beslut om akut omhändertagande enligt LVU. Ett agerande som bara ska ske om barn är i omedelbar fara.
Barnen omhändertogs i skolan mitt bland sina chockade kamrater och fick inte säga adjö till dem. Lärarna anser att omhändertagandet var mycket oprofessionellt. Enda skälet till det akuta omhändertagandet lärarna fick var att det annars ”kan försvåra processen”.
En av lärarna filmade hela händelsen och P4 Sjuhärad har tagit del av filmen. Man ser hur två personer hjälper barnen att ta på sig ytterkläder medan förvånade lärare och skolkamrater står och tittar på. Ett av barnen är synbarligen ledsen och påverkad av situationen. Sedan tar de två socialarbetarna barnen, går ut ur skolan och sätter sig i en bil och kör i väg mot hemligt mål.
-Socialutskottets ordförande Mia Magné (C) försökte stoppa bortförandet.
– Det är fullständigt häpnadsväckande, säger hon.
Socialförvaltningens inhyrda konsulter genomförde nämligen omhändertagandet med stöd av vice ordförandes Tommy Karlsryd namnteckning i stället. Socialtjänsten ville att skolan skulle föra bort de tre syskonen utanför skolan till en lägenhet, något som skolan vägrade. Vice ordföranden i sociala utskottet försvarar dock både beslutet och genomförandet.
Fallet ingår i den granskning som socialstyrelsen gjort. En granskning som resulterade i svidande kritik mot socialtjänstens sätt att arbeta.
Efter en anmälan julen 2009 om att mamman slog barnen placerades hela familjen i ett behandlingshem i Småland.
– Min dotter lurades säga saker om mig av en nära anhörig under förespegling att vi skulle bli sams, har mamman berättat för GT.
Dottern erkände att hon hittat på alltihop och polisutredningen lades ner. Då hade familjen, först tillsammans och sedan endast barnen, vistats på olika institutioner i flera månader för att utreda sanningshalten i de påstådda missförhållandena.
Socialutredningen lades ner och GT har tagit del av den. Där påstås, utan grund, mamman vara både psykiskt sjuk och missbrukare.
I mars tog en inhyrd konsult på förvaltningen upp den på nytt trots att det inte kommit in någon ny anmälan.

Bo Edvardsson, docent i psykologi och socialt arbete vid Örebro universitet menar att utredningen är osaklig, ensidig och har bristande källredovisning. Lyssna här! Ändå fastställde förvaltningsrätten det omedelbara omhändertagandet.

Omhändertagna barn och djur som affärsidé

30 Aug

Artikeln skrevs 3 september 2010.

Det är inte bara djur som omhändertas utan förvarning. Så gör man med barn också. Socialstyrelsen skall nu granska alla ärenden om omhändertagna barn i Marks kommun. Upprinnelsen är att en fosterfamilj plötsligt fråntogs en fyraårig flicka och en femårig pojke som efter flera år rotat sig i familjen . Socialstyrelsen hade en rad synpunkter på kommunens agerande och nu skall ytterligare 15 fall granskas. Lyssna på reportage här! Socialtjänsten påstår att det var för att  fosterföräldrarna inte samarbetade.  De har under året som gått flyttas flera gånger. I det första familjehemmet kostade barnen  skattebetalarna 32 000 per månad. Efter flytten kostar de nu svindlande 108 000 i månaden. Vi som tar hand om våra egna barn får nöja oss med en dryg tusenlapp i månaden. Man kan undra hur man beräknar kostnade för så små barn. De kan väl kappast hunnit bli värstingar och gjort stan osäker på kvällarna! I ett jourhem dit barnen flyttades först var kostnaden ännu högre eftersom barnen behövde hjälp pga den traumatiska flytten.

Även socialnämnden i Hörby är duktiga på att göra av med skattepengar. I år förväntas ett underskott på katastrofala 30 miljoner. Enligt socialchef Eva Carlström underskottet på ökande kostnader för socialbidrag, institutionsplaceringar och hemtjänst. De uppmärksammade ”tänkehattar” som inköptes och som jag tidigare skrivit om på bloggen, tycks inte ha hjälpt det allra minsta.

Helt klart är att vissa tjänar pengar och stora pengar på barn som omhändertas av samhället. Omhändertagande av djur har också, sedan länsstyrelsen tog över djurskyddsinspektionerna 2009, ökat lavinartat. Att tjäna pengar på dessa har nu blivit en affärsidé. Det hundpensionat, Hjortshögs Hundcenter AB, utanför Malmö som polisen anlitar och placerar djur hos registrerades för ett år sedan angivande:  ”Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva förvaring av omhändertagna djur”.

Det finns alltså kommersiella intressen som tjänar grova pengar på att både barn och djur omhändertas. I Stockholm ökade antalet från sex stycken djur 2008 till 422 st efter att länsstyrelsen tog över. För smådjur som katt och hund finns avtal med hundstall och katthem. En säker inkomstkälla alltså. Som i det fallet i Hörby då polisen tog fyra katter i en kvinnas hem under motivering att hon var försvunnen och som jag tidigare rapporterat om, så visste naturligtvis både Länsstyrelsen som Hundpensionat att det rörde sig om djur som inte var säljbara. Vem vill köpa fyra bondkatter i 8-årsåldern? Icke desto mindre tog man katterna, som placerades i bur under en månad, varpå de avlivades. Ägaren fick sedan en räkning  på 5000:- för ”omvårdnaden”. Lässtyrelsen borde förklara för djurägarna vilka enorma kostnader det innebär för dem om det blir beslut om omhändertagande. Det kommer ofta som en överraskning för dem, säger Björn Arvill, närpolis i Hallstavik.

%d bloggare gillar detta: