Tag Archives: Malin Langenfors

Drevet går

12 Feb

hästarnaSå nu har det hänt igen. Hästägaren Maria tog sitt liv dagen efter hennes sju hästar hämtades av polis och länsstyrelse i Stockholm.

hämtat hästarnaDen 10 december 2015 fattade länsstyrelsen beslut om omhändertagande. Sedan gick drevet på sociala medier. Okända personer hejar på utan att vare sig ha sett hästarna eller talat med ägaren.

Carina NordellGamarna flockades och Svenska Hästars Värn med Carina Nordell i spetsen höll sig framme och spelade hjälte i lokaltidningen. Den 1 februari annonserar man på föreningens FB:  ”AKUTHEM SÖKES till hästar som är på väg in till föreningen! Har du plats och tid över och vill göra en god gärning för utsatta hästar?”

Så nu väntar man bara på leverans. Föreningen delar ut hästar till sina medlemmar. Det är inte vanvårdade och krävande hästar som folk vill ha, utan hästar som dessa, fina och välstammade och värdefulla. Föreningen har en ansökan om §16 för hästar hos länsstyrelsen i Stockholm.

Polisen kritiseras för att man inte åker och hämtar hästarna. De är väl medvetna om drevet. Pernilla Markström på polisen menar att det finns åtskilliga delar i ärendet som allmänheten inte har insikt i.
– Det känns som att mobben går mot den här kvinnan, det är ju en människa.

hämtasFör att få allmänhetens acceptans görs hästarna till vanvårdade i rubriken. Vilket det inte alls är fråga om. Istället handlar det om tre års punktbevakning från länsstyrelsens sida.  Målet tycks vara att utfärda ett antal förelägganden för att kunna ta hästarna.

Den 21 september utdelar länsstyrelsen det första föreläggandet. I huvudsak gäller det stallet som bristande ventilation och skaderisker. Det finns en mager häst också men den avlivas senare. Trots att djurhållaren inte är hemma tittar man in genom fönster och påstår att det är ”mycket stökigt”.

Den 11 juni 2013 gjordes ett nytt föreläggande som gällde ”stallmiljön, hovvård och stängsling”. Den 3 mars 2014 görs föreläggande angående stallmiljö och utfodring. Nu är det även fel på underlaget i hagen. Det finns även föreläggande om avsaknad av pass. Det senare hindrar inte polis och deras transportör att flytta hästarna.

stalletDen 13 oktober 2015 gör Malin Langenfors en kontroll, som vanligt utan att djurägaren är hemma. Hon skriver att hästarna har vatten, hö på flera ställen, är i normalt hull och flera behöver verkas. Hon fotar även inne i stallet. Hon kritiserar damm och spindelnät på fönstergallren och skriver att bristerna inte är åtgärdade.

brunt stoBrunt sto.

hovarna på bruna stoetDet bruna stoets framhovar.

brun valackBrun valack.

den andra brun valackEn annan brun valack.

SkimmelSkimmel.

Skimmelns hovarSkimmelns hovar.

Maria överklagar och begär inhibition som givetvis avslås. Polisen får inte tag på Maria när man hämtar hennes hästar. Nästa dag är hon död.

Bakom rubrikerna

15 Sep

Polis avlivade djur

Först publicerad den 7 september 2011. Nu uppdaterad med bl. a. fler bilder.

Artikeln  börjar på sedvanligt sätt med en bild på ett avlidet djur. Bilder på döda djur publiceras för att läsaren direkt skall fås att känna avsky för djurägaren. Nu händer det faktiskt att djur dör och det största felet är att kroppen inte skaffats undan fort nog. Det gör sig synnerligen bra på bild!

”Han var inte hemma vid besöket, men länsstyrelsen och polisen tog sig in i hans hus genom ett öppet fönster.”

I själva verket jobbade djurägaren dagtid och det visste man på länsstyrelsen. Malin Langenfors kontaktade honom t.o.m. på arbetsplatsen, och trots att han berättade att han arbetade dagtid och ville veta när de kom, så upplyste hon om att oanmäld inspektion kunde göras.

Inbrott är väl skojigare.

Ärendet började 2010 som ett misstänkt miljöbrott med skrot dumpat på en fastighet. På fastigheten fanns djur och polisen gjorde en anmälan till länsstyrelsen. Ägaren till skrotet visade sig vara en annan person än ägaren till djuren.

I november-december 2010 görs minst fem kontroller av djuren även om ägaren inte är hemma. Vid bara ett tillfälle är han det och då klagar man på hullet på en av de två hundarna. Övriga djur kommenteras inte.

Den 22 december söks djurägaren per telefon och även på arbetsplatsen. Det klargörs att han inte kan komma från arbetet, utan att han slutar kl 16.00. Inspektionen måste av någon anledning göras i dagsljus, enligt inspektören. De hänvisas att återkomma den 24, då han är ledig. I detta sammanhang begärs polishandräckning, för att inspektion ska kunna göras i dagsljus.

Efter inspektionen åker man till hans arbetsplats för att där framföra vad man kommit fram till. Av tjänsteanteckningar framgår det att arbetsplatsen inte är samarbetsvillig, utan inspektörerna letar genom den efter djurägaren.

Av ett mail från djurägarens chef, daterat den 31 augusti till Anita Norén, vid länsstyrelsen, framgår det hur inspektörerna uppträtt på arbetsplatsen och utan medgivande jagat efter honom. Det har skapat en misstro, som allt under ärendets hantering, förstärkts.

I januari 2011 fortsätter man. Någon resursbrist är det verkligen inte tal om. Den 3 januari inspekteras grisarnas, hönsens och kaninernas utrymmen. Dagen efter begäran polishandräckning, till den 5 januari, kl 12.00. Med andra ord åter under djurägarens arbetstid.

Den 5 januari görs ett omedelbart omhändertagande. Veterinär, Mats Lund, är närvarande, och bedömer fjäderfänas status som dåligt, varvid det fattas beslut att omhänderta dem. Vid senare beslut är de trots allt i så gott skick att de kan säljas/överlåtas.

Den 7 och 15 januari gör man nya kontroller.

Den 14 januari skrivs en kontrollrapport utifrån besöken 3 och 5 januari. Av den framgår att geten och grisarna är i gott hull.

Den 19 januari begärs åter polishandräckning och det till efter kl 15.00. Anledningen var hundhållningen. Eftersom hundarna inte syntes till, gick man inte in. Dock konstaterades att grisar och geten hade vatten och strö.

Den 25 mars görs försök till inspektion, ca kl 16.15. Hundarna är hemma. Grisarna och geten tittades till. Vatten fanns, men inte strö. Utefter denna inspektion skrevs en kontrollrapport.

Den 30 mars ny kontrollrapport där det framgår att det påpekats tidigare om strö till grisarna. Vad som inte framgår är att den 19 januari och 7 februari har det funnits. Dessa två inspektioner har dock inte djurägaren vetskap om.

Den 24 maj görs försök till inspektion. Ingen är hemma. Hundarna var hemma och enligt inspektörerna var det svårt att bedöma hullet genom fönstret, ändå bedömdes en vara i underhull. Geten och grisarna, som enligt inspektörerna fortfarande fanns kvar, hade halm och vatten.

Den 7 juli konstaterades det att geten inte ”nådde upp till grenarna”. Enligt inspektörerna hade grisarna tunnat ut. Det finns dock inte dokumenterat genom bilder. Man lämnade en lapp på dörren.

Vid ett par tillfällens syns djurägaren i skogen eller lämnande huset.

I artikeln ovan kan man läsa att fem minigrisar och en get avlivades på plats. Underförstått är att de skulle vara för vanvårdade för att få leva. Sanningen är att de inte alls var vanvårdade, men poliser och djurtransportör lyckades skrämma djuren till panik under 1½ timmes lastningsförsök. Den 30 augusti inkommer till länsstyrelsen en rapport från polisen där man konstaterar att polisen inte lyckats verkställa omhändertagandet utan istället vill man avliva djuren. Så här beskriver polisen Liselotte Sliwon själv försöket till  ”omhändertagandet”:

”Polisen var den 2011-08-30 på fastigheten för att verkställa omhändertagandet av de djur som finns kvar på platsen; en get, fem grisar samt minst 5 katter. (Två hundar är redan omhändertagna och uppstallade i väntan på beslut om åtgärd.) Med oss fanns Sara Folkesson som agerade djurtransportör samt uppstallare av grisarna och geten (kontakt via Farmartjänst). Sara hade stor transport, stallgrindar, fösgrindar och annat material med sig för att vi skulle kunna genomföra omhändertagandet. Sara har stor erfarenhet av lantbruksdjur och är van att hantera samt transportera djur.

Innan djuren skulle tas ombord på transporten tillsågs att alla hålor var täckta med plåtar, bräder samt lastpallar för att vi skulle kunna fösa alla djuren framför oss och in i transporten. Transporten kördes ända fram till hagen och en ”gång” byggdes upp av stallgrindar för att djuren enkelt skulle kunna fösas ombord. Djuren fick dock panik och sprang in i lastpallar och träväggar för att ta sig undan från oss. Försök att mata in djuren gjordes utan framgång. Vid ett tillfälle lyckades vi ta ombord ett par grisar vilka dock fick panik och sprang rakt in i transportens väggar. Djuren agerade myeket skyggt och verkar aldrig eller knappt aldrig hanterade av människor. Djuren slog följe hela tiden och smet en gris fick resten panik och forcerade sig fram för att ta sig därifrån. Geten höll sig med grisarna från och till men när vi försökte fösa den framför oss och fånga in den fick även den panik och flög upp i luften och hoppade undan. Vid ett tillfälle forcerade den grisflocken och träffade en gris så att denna skrek. Försöken att ta ombord djuren på transporten varade ungefär en och en halv timme utan resultat. Då djuren blev mycket stressade ansåg vi allesammans att det av djurskyddsskäl ej var lämpligt att fortsätta stressa djuren varför omhändertagandet avbröts.

De katter som finns på fastigheten låter sig inte infångas utan verkar vara förvildade utan vana av mänsklig hantering. Dessa katter låter sig inte fångas in och hanteras. Ett omhändertagande på annat satt än infångande med falla och avlivning anses omöjligt.”

Geten och grisarna sköts på plats.

Nåja, säg den gris som är van att lastas och dessutom av främmande människor!

Skisse2

Den enligt polisen förvildade katten Skisse.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Den lika ”ohanterbara” katten Svea.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Och Soya som också borde avlivas.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Sorries som tyckte poliserna verkade farliga.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Slutligen Spirre som inte borde leva enligt polisen.

Det var ju tur för katterna att de lyckades hålla sig undan. En privatperson tog senare hand om dem och de var inte alls ”förvildade” som man ville göra gällande för att motivera en snabb dödsdom. De var också i bra skick som synes av bilderna ovan.

Hundarna lämnades senare tillbaka.

Det här ett typexempel på hur länsstyrelsens djurinspektörer systematiskt bryter ner en människa (i det här fallet en person som under sin uppväxt lärt sig misstro myndigheter) som anses udda och lätt att ge sig på. Den här mannen har utsatts för mängder av inspektioner då han inte varit hemma och man har även sökt honom på jobbet. De nitiska inspektörerna klättrade in genom ett källarfönster, samma som katterna använde…

Det finns alltid en annan sanning bakom rubrikerna!

 

%d bloggare gillar detta: