Tag Archives: Länsstyrelsen Skåne

Gryningsräden i Arvika. Del 2 Jordbruksverket.

11 Jul

Enligt EU-förordningar, som gäller som svensk lag, får inte omärkta kreatur flyttas. Inte heller får högdräktiga kor transporteras inom en månad före beräknad kalvning och inte heller nykalvade kor. Jordbruksverket tillmötesgår trots det länsstyrelsernas önskemål att flytta såväl omärkta som högdräktiga och nykalvade kor.

lagstiftningFaktum är att man beslutat att, trots att inga undantag finns, göra undantag om någon djurskyddshandläggare begär det.

regelverk kolliderarDetsamma gäller högdräktiga djur. Här får alltså djurskyddet stå tillbaka för – djurskyddet. Om en handläggare på länsstyrelsen har bråttom.

transportI praktiken gör inte jordbruksverket någon egen utredning utan ”litar på” djurskyddshandläggarna.

avvägning

beslutandeSå ett bra tips är alltså att säga att djurägaren är under utredning för djurförbud. Det gjorde handläggarna i Värmland.

dispens sofiSofie nämner inget om omärkta djur när hon ringer jordbruksverket den 11 april. Att det finns omärkta djur vet hon förstås. De tog mängder av bilder den 5e.

bild (3)Däremot säger hon att ”vissa byggnader är kass”. Konstigt eftersom länsstyrelsen så sent som den 18 februari slutgodkände ligghallen.

dispens carolaCarola Eriksson ringer Jordbruksverket den 16 april dvs dagen före tillslaget. Hon säger att ”djurhållaren är redan under utredning för djurförbud”, vilket är lögn men visar vartåt kompassen pekar. Carola nämner inte heller något om omärkta djur. Egentligen är det transportören som skall söka dispenser, men här gör länsstyrelsen det åt Kils djurtransporter. Att dessutom en traktortransport skall sköta den första biten, och också skulle ha dispens, nämns överhuvud taget inte. Det är inte oväsentligt eftersom det blir ytterligare en omlastning för de högdräktiga korna. Det dubblade säkert transporttiden så Jordbruksverket fattar beslut om dispens på felaktiga grunder och rena lögner. När det rör sig om så enorma ingrepp i en lantbrukares liv kan jag tycka att handläggaren på Jordbruksverket kunde ha lyft rumpan från kontorsstolen och gjort en kontroll på plats. Annars skall ju allt kontrolleras.

Kils djurtransporter kör alltså olagligt omärkta djur. Det får inga konsekvenser.

från niklas sid 1

från niklas sid 2Skulle lika gärna kunna stå: ”Vi (jordbruksverket) sk-ter fullständigt i EU-förordningar bara vi skall vara länsstyrelsernas djurskyddshandläggare till lags”.

juha_mail_jordbruksverketI detta fall var det en av Skånes länsveterinärer som tackade för bekräftelsen gällande transport av 80-talet omärkta getter i november 2013. Djurambulansen i Skåne AB var transportörredan flyttadeoch struntade i att söka några som helst dispenser. Det var bara att packa och köra. Ingen bryr sig så varför skall dispenser sökas?

kemna ansvarsnämndenVeterinär Julius Kemna förnekade i ett brev till veterinära ansvarsnämnden att ha bedömt någon dräktighet. Han ansåg det för ”stressande” att göra det. För stressande var det inte att jaga hela flocken under flera timmar sedan han lämnat platsen för att ge plats åt Djurambulansen.

dispens”Negativa konsekvenser” för djuren, ja två kor och fyra kalvar dog/avlivades i anslutning till transporten. Veterinären skulle skicka en rapport till jordbruksverket men det struntade hon i. Efter sedan dokumentationen begärts ut skickade länsstyrelsen in veterinärens tabell.

Korna från Älgå gård får med sig en kartong öronbrickor liksom getterna fick. Däremot märks de inte upp. Getterna försvinner och de omärkta korna ges dispens till ytterligare en transport tillsammans med sina nyfödda kalvar.

dispens att åter flytta omärkta djur

Nu är slutdestinationen Karlskoga värmeverk dit djuren körs under stort hemlighetsmakeri en helg. Där, på en plats som inte alls är avsedd för djur skjuts kor, ungdjur och småkalvar. De som var med vittnade om att det inte var en grann syn. Den här gången är det högdräktiga djur som polisen struntar i att begära dispens för. De vet att högdräktiga djur inte får föras till slakt utan bara till annan uppstallning. Nu kan man inte heller skylla på djurskyddsskäl att flytta djuren en gång till.

märkning domSå då tar vi en sammanfattning för att se om ni hängt med: Från EU-s förordning medges inga undantag att flytta omärkta djur. Jordbruksverket anser sig stå över EU och har därför beslutat om generell dispens att flytta såväl omärkta som högdräktiga djur av ”djurskyddsskäl” när länsstyrelsens handläggare så begär. När smittskydd står mot djurskydd vinner djurskydd. Utom när smittskydd står mot djurskydd för då vinner smittskydd. Begär transportföretaget ingen dispens så går det bra att transportera ändå för det godkänns i efterhand. Dock inte om det handlar om en transportör som inte agerar på uppdrag av länsstyrelsens handläggare för då blir det åtal och/eller vite, om det så bara gäller ett enda omärkt djur. ”Vi utgår från”, ”vi förutsätter”och”vi litar på” är vanliga fraser som skall ursäkta de olagliga besluten när det gäller tjänstemän. För det vet vi ju alla, senast idag när hela riksrevisionen avgår efter avslöjad korruption, att tjänstemän inte ljuger eller kliar varandra på ryggen.

Solklart, eller hur?

Gräddfil

9 Okt

Djurskyddsinspektörer har enorm makt. Deras tolkning av djurskyddslagen kan betyda skillnaden mellan liv och död för både djur och djurägare. Då kan man tycka att de själva borde leva upp det det anklagar andra för. Men icke!

Jag och säkert många andra hästägare har fått veta att det är absolut förbudet att skära upp luckor i ensilagebalen till hästarna.

mattias gårdlundMen: Det gäller inte länsstyrelsen i Skånes egen hästexpert Mattias Gårdlund. Hans hästar får öppna balen själva, inga problem!

Sen har vi lille Sverker Olsson som halkade in i branschen på ett bananskal och slapp visa betyg som tur var. Sverkers egna kor:

Gödselpansar, inget foder och skaderisker i hagen är sådant han omhändertar andras djur och dessutom utdelar djurförbud för.

Sen har vi Emma Hansson som på arbetstid jagar andras hundar.

hund i burHon är själv medlem i SKK och föder upp hundar liksom mamman och hennes make. Då kan man ju tycka att informationen skulle ha gått fram.

Warner Bros kennelMen nej. Det som hon och kollegerna omhändertar andras hundar för och sätter djurförbud för är helt normalt förfaringssätt i hennes familj.

Emma m. fl. har också jagat shar pei och deras uppfödare. Bl. a. har hon dragit en uppfödare inför domstol för att tiken anser hon lida av entropion.

Själv föder hon upp mexikanska nakenhundar under kennelnamnet Fame Factory. Nakenanlaget är semiletalt och kan, förutom tandlöshet ge upphov till andra skador:

”Genförändringen/mutation kallas för FOXI3 och är lokaliserad till kromosom 17 i hundens arvsmassa. Mutationen i genen ger upphov till en störning i utvecklingen, ektodermal dysplasi hos hundar. FOXI3-genen påverkar även utvecklingen av hudens yttre organ, körtlar tänder och klor. Ett fåtal hårlösa xoloitzcuintle har fötts med stängd hörselgång, vilket möjligtvis kan vara sammankopplat med denna mutation. Mutationen orsakar förutom hårlöshet även en förändring i tanduppsättningen, vilket ger det något annorlunda utseendet på tänderna hos hårlösa hundar och den orsakar även tandförluster.”

tandlösOvan Emmas importhane.

En av hennes uppfödningar hade just entropion och blev opererad för det.

”33 Protokollsutdrag från SKK Dopingkommitté (DopK)
SKK DopK – skrivelse till UtstK daterad 2009-03-30
Angående mexikansk nakenhund Fame Factory´s Special Edition S69294/2005 som ställts utstridande mot dopingbestämmelserna. Ägaren har enligt uppgift inte varit medveten om att ett operativt ingrepp för entropion är ett ingrepp som medför förbud att delta på utställning. Uppfödaren har när hon kommit till insikt om avsteget från dopingbestämmelserna efter samråd med hundägaren anmält sig själv till SKKs DopK. Ärendet har från DopK vidarebefordrats till UtstK med rekommendation att samtliga resultat för Fame Factory´s Special Edition S69294/2005 annulleras, men att ärendet i övrigt lämnas utan åtgärd. Beslöt UtstK i enlighet med DopK rekommendation enligt ovan nämnda.”

Denna hund användes i avel 2011 dvs samtidigt som kampanjen mot shar pei drog igång.

I Emmas kull 2015 har hon använt sin egen uppfödning Fame Factorys Marvelous som är halvbror till ovanstående tik.

Elmer

Så här ser valpen ut som Emma annonserade på Blocket den 27 september i år. Nog har den entropion?

Anonyma anmälningar styr kontrollen

4 Sep

Tillbakablick från den 2 september 2011.

Alla minns väl den sk grisskandalen där djurrättsalliansens smygtagna bilder serverades lagom till julskinkan. ”Enligt siffror från veterinärförbundet kan det vara så illa att länsstyrelserna under 2009 endast mäktat med 50 planerade kontrollbesök över hela landet”, skrev Alexandra Leijonhufvud och Linda Björklund från Djurens Rätt. Nå, i det gristätaste länet Skåne mäktade man under 2009 inte med ett enda besök på en enda grisgård. Såväl Djurens Rätt som Länsstyrelsen i Skåne argumenterade för mer resurser. Mattias Gårdlund gick ut i media och ville ha 80 tjänster.

Lyssna nu på vad Mattias Gårdlund säger! Och nu hoppas jag slippa kritik för bristande faktagranskning. För, som Henrik Ardhede på förvaltningsrätten i Malmö sade till mig: ”Man måste ju förutsätta att inspektörerna talar sanning!”

Redan 2010 skrev internrevisor Håkan Malmer i sin rapport En väg till en bättre djurskyddskontroll i Skåne ”En utvärdering ur ett intressentperspektiv”, om handläggningen av djurskyddsärenden på länsstyrelsen i Skåne: ”Vid länsstyrelsen bedrivs idag praktiskt taget ingen planerad kontrollverksamhet utan beslut om inspektioner grundar sig i allt väsentligt på anonyma anmälningar.” ”Det har varit myndighetsledningens uppfattning att inom djurskydds- och veterinärenheten ska planerad kontrollverksamhet prioriteras och ambitionsnivån i anmälningsärenden ska sättas i relation till befintliga resurser. Detta framgår av en överenskommelse med de fackliga organisationerna i maj 2009. Internrevisionen har funnit att överenskommelsen genom beslut eller andra åtgärder inte implementerats eller följts upp och att planenlig kontroll av nämnvärd omfattning inte förekommit ens efter det att kontrollplanen för år 2010 beslutats…”

2011 kom nästa rapport: ”På väg mot en bättre djurskyddskontroll”. I den står bl a att läsa att under 2010 genomfördes endast 103 av 194 planerade kontroller. Under dec 2010 till februari 2011 påbörjades nästan inga planerade kontroller. Det skrevs i maj 2011. Sen kom sommar och semestrar.

Om det nu är så att tusentals grisar varken får mat eller vatten och man har bristande resurser så varför åker man, tvärtemot revisorns rekommendationer att åka en och en, nu inte bara två utan även tre och dessutom med ett antal poliser som rutin…

Hur gick det sen? Enligt Jordbruksverkets statistik för 2013 inspekterades knappt 8% av ”kända objekt”. Dessa kända objekt utsattes för i genomsnitt för mer än en och en halv kontroll vardera. Antalet kontroller per årsarbetskraft halverades efter övergången till länsstyrelserna 2009. Då blev det praxis med dubbla kontrollanter. Minst två tredjedelar av kontrollerna avser sällskapsdjur och anmälningar.  Hälften av anmälningarna är obefogade. (I Skåne anser man den siffran vara lägre, troligen för att inspektörerna är duktigare på att hitta ”brister”, dvs på plats letar man upp något annat än det anmälan avsåg.) Eftersom Sverige lagt tyngden på kontroll av sällskapsdjur och anmälningar från allmänheten har man inte heller uppfyllt EUs krav på kontroll av animalieproduktionens djur och även också fått kritik för detta.

Skåne stod 2013 för ca 11% av kontrollerna men hela 22% av antalet utfärdade djurförbud.

Länsstyrelsen ser sig som domstol

14 Aug

getter 2012

Uppdaterad artikel från 5 augusti 2011.

Länsstyrelsen i Skåne fick ett nytt tillsynsobjekt i form av en getgård utanför Kristianstad, som i fortsättning skulle få ”uppföljning med regelbundna kontroller med start nästa vecka”. Detta sedan några getter dött.  Lika regelbundet kommer fakturorna från tillsynen att komma flera gånger per år på tusentals kronor varje gång och processen kommer att fortgå i år efter år tills djurägaren inser att småskalig djurhållning inte är möjlig i Sverige, ger upp sina getdrömmar och helt slutar med djuren. Blir han inte psykiskt knäckt, blir han det ekonomiskt, det kommer Länsstyrelsen att se till.

Att Länsstyrelsen ser sig själv som både polis och domstol och utdömer straff i ett och samma andetag visste vi redan. Att länsstyrelsen är en domstol ifrågasätts varken av tidningen eller djurägaren.

– Han har juridiska krav på sig att förändra en del saker, annars kan det bli aktuellt med hårdare bestraffningar, säger Anton Liedgren, från länsstyrelsen till Kristianstadsbladet. Och fortsätter att det ”kan bli aktuellt med hårdare straff, vite och eventuellt åtal”.

”Gårdsägaren är lättad när han hör domen.

– Ja, det låter rimligt. Men jag får domen med posten och har inte läst den än. Jag får se vad förelägganden innebär.”

Mina läsare kommenterar:

”Han borde få rådet att lägga ner getfarmandet innan han börjat….
Ty nu har han fått ett föreläggande och sedan trillar det in ett par till och sedan kommer djurförbudet.
Har han då satsat ytterligare arbete och pengar så är ju det helt förlorat…

Kan ingen förklara för honom att han bör lägga av och bara jobba utanför gården och glömma sin getfarmsdröm?”

”Vem är det som tutat i gårdsägaren att det är en dom, vilket även journalisten verkar tro eftersom han inte verkar ha reagerat. Och i praktiken är det ju djurskyddet som skriver domarna i djurskyddsärenden, vilka sedan bara fastställs av domstolarna. Det ser ut att vara en successiv förskjutning mot att myndigheterna blir domstolar.”

”Numer finns den uppfattningen, som är en stor missuppfattning, bland förvaltningstjänstemän på alla nivåer, att det är just domar de delar ut, de sköter ju även förundersökningar mm, det som vi andra vanliga haft för oss är polis och åklagares sak, samt en hel jury som dömer.
Nej, den nya ordningen, som om vi inte gör något åt det mycket snabbt och kraftfullt, kommer att befästas, är just den att förvaltningsbeslut kommer att drivas helt utanför allmänna domstolar och de kommer att hålla i hela kedjan från angiveri till slutgiltig dom, självklart till myndighetens fördel precis som i dagsläget.
Det kommer att frigöra resurser på de allmänna domstolarna och myndigheterna kan driva sina mål helt som de vill, utan insyn och i strid med det mesta vi trodde var förknippat med ett fritt demokratiskt land.”

Länsstyrelsen i Skåne blir allt desperatare efter sitt sökande av ny tillsynsoffer och detaljkraven på ägarna till sällskapsdjur drivs in absurdum. En hundägare i Helsingborg har fått flera besök och föreläggande för en ”upphöjd liggplats” och tuggben. Att han gjort detta hjälper inte för Länsstyrelsen anser att man inte ”fått bevis” på det skriver HD. Det duger förvisso inte heller med vilken upphöjning som helst om nu någon trodde det. Nej 50 cm skall den vara och det mäts noggrant och Länsstyrelsen är för våra skattepengar beredda att driva processer i flera instanser för att kuva den försumliga. Om djuren mår bra ändå bryr man sig inte det minsta om…

Getägaren borde nog ha följt de goda råden att lägga ner. Det hade i alla fall blivit betydligt billigare. Nu duggade kontrollerna tätt och syftar naturligtvis till att samla material till ett omhändertagande:

”Vid uppföljande kontroll i november 2011 konstaterades bl a bristande foder- och vattentillgång, utegående hästar utan tillgång till ligghall, några djur i underhull.”

Vid ”kontroll i februari 2012 konstaterades bl a att hästarna fortfarande gick ute utan tillgång till ligghall, att det fanns skaderisker, att torra och rena liggplatser saknades till samtliga djur, att det fanns för få ätplatser och att ett par djur var i underhull”. Man klagar på att döda killingar ligger i en skottkärra.

Den 15 och 16 mars 2012 gjorde också kontroller. Den 16 tog man med en veterinär som skrev att ”djurägaren verkar sakna insikt om bristerna i sin djurhållning”.

Vid ”kontroll den 21 mars 2012 konstaterades att du fortfarande
inte avlivat de getter som distriktsveterinären rekommenderat att du skulle avliva”.

Den 22 mars fattades beslut om omhändertagande av samtliga getter 175 st, många små killingar. Ansvarig inspektör var Peter Stenberg.

Det blev naturligtvis ett klipp för Djurambulansen i Skåne AB som fakturerade 454 501:- inkl moms.

Året efter den 19 november 2013 tog Peter Stenberg den sista stora getgården i Skåne. Här besvärade sig han dock inte med några uppföljande kontroller, förelägganden och inväntat obduktionsresultat. Här var det bara pang på och allt-i-ett-paket med kontroll-beslut-dom-bortforsling under en och samma eftermiddag. Däremot var skrivningarna om djuren desamma liksom omdömet om djurhållaren som mindre vetande.

I båda fallen lät sig också Peter Stenberg villigt intervjuas. Till Kristianstadbladet sade han 2012:

– Ja, han har haft djurförbud tidigare, när kommunen hade ansvar för tillsynen, men kammarrätten upphävde det.

Djurägaren, som förnekar bestämt att han skulle haft djurförbud, får också komma till tals:

– Istället för att låta mig ta prover så omhändertar de djuren en vecka senare, samma dag som kadaverbilen skulle komma. Hur kan de veta att de har parasiter när de inte gjort några analyser?

I fallet året efter gjorde länsstyrelsen samma sak när man påstod att de djur som fraktats till Djurambulansen behövde avmaskas (de var tidigare avmaskade samma höst och några prover togs inte). Mikael Gustavsson uppger att han fått en dunk avmaskningsmedel av en veterinär. Om getterna avmaskades vet vi inte men det var ett preparat som inte godkänts på getter och karenstiden för slakt var en månad. Trots att länsstyrelsen beslutat att getterna skulle säljas till liv och det var Gustavsson själv som fick köpa dem av polisen för 20:-/st så fakturerade han ändå för uppstallning under den månaden!

Otack är världens lön

12 Aug

hemlösa katter

Först publicerad tisdag 02 augusti 2011 21:37.

Visa inte medkänsla och empati. Ställ inte ut mat till hemlösa katter fast de svälter och fryser. Det kan bli din undergång och det ser länsstyrelsen i Skånes nitiska djurinspektörer till. Det fick en kvinna i Kävlinge erfara när hon flyttat in med sina åtta innekatter i en ny bostad i Kävlinge. Runt huset fanns nämligen ett antal ägarlösa katter som utfodrats av godhjärtade människor i flera år.

Kvinnan bad naivt nog om hjälp med dessa katter men länsstyrelsen ansåg att eftersom de matats av kvinnan så var de hennes och därmed bröt hon mot lagen som säger att man bara får ha nio katter utan tillstånd. Kvinnan befinnner sig nu i ett moment 22. Slutar hon mata katterna bryter hon mot djurskyddslagen och fortsätter hon hotas hon av vräkning.

– Jag hjälpte dem att identifiera femton till sjutton herrelösa katter. Men all information har förvrängts. I deras protokoll har varenda katt jag har identifierat blivit min egen, säger kvinnan

Redan dagen efter inspektionen, den 6 april, fattade länsstyrelsen beslut om ett omedelbart omhändertagande av de kringströvande katterna.

Tre gånger har Djur­ambulansen i Skåne AB kommit till kvarteret för att på uppdrag av polisen genomföra omhändertagandet. Bara vid ett av tillfällena var Eva hemma. Enligt länsstyrelsens tjänsteanteckningar efter samtal med Djur­ambulansens personal nek­ade hon då till att hjälpa till vid omhändertagandet.

– De kom oanmälda och de flesta katterna var inte här – de hade gömt sig med sina nya bebisar. Det satt en katt i trädgården och den tog djurambulansen inte med sig. Det är därför de påstår att jag vägrat hjälpa till att fånga in dem, säger Eva.

Kvinnan har emellertid haft sinnesnärvaro nog att överklaga till länsrätten som i sin tur återförvisat ärendet till länsstyrelsen pga ”oklara ägarförhållanden”.

– Är det inte djurskyddsenhetens uppdrag att hjälpa djur som far illa?, undrar hon.

– Vi är inte en hjälporganisation. Ansvaret för djuren ligger alltid på djurhållaren, och vår primära uppgift är att se till att de människor som har djur i sin vård följer djurskyddslagen, säger länsveterinär Charlotta Kamaterou torrt, som fattat beslutet om omhändertagande av de kringströvande katterna.

Kort sagt man behöver en syndabock, en person att skicka räkningarna för inspektionerna till. Djuren skiter man i på ren svenska.

– Vi kommer inte att göra några fler försök att omhänderta katterna, nu är det hennes ansvar. Följer hon inte beslutet är det möjligt att hon förbjuds att hålla djur överhuvudtaget, säger Lena Järkelid på länsstyrelsens djurskyddsenhet.

Den 13 juni förelades kvinnan vid vite att göra sig av med de kringströvande katterna, eftersom hon saknar tillstånd för att hålla mer än nio katter. Brott mot föreläggandet kan leda till djurförbud.

– Varje kontroll kostar 10 000 kronor, sade de. Varje katt som skulle omhändertas skulle till polisens djurpensionat i Höganäs och till veterinär för bedömning, och det var jag som skulle få betala. ”Det har jag inte råd med”, sa jag.

Eva överklagade länsstyrelsens beslut med motiveringen att hon inte kunde anses vara katternas ägare.

Den 17 juli kom förvaltningsrättens dom som innebar att länsstyrelsen måste utreda på nytt, eftersom rätten anser att ägarförhållandena är oklara.

Ursprungligen var väl myndigheterna till för medborgarna. Nu verkar myndigheterna vara till för sig själva och för att skapa största möjliga disharmoni bland medborgarna.

Kennelklubben ger länsstyrelsen bakläxa

8 Aug

shar pei

Uppdaterat först publicerat fredag 15 juli 2011 07:10

Det har ju blivit mycket uppmärksammat att Skånes länsstyrelse har tagit hundaveln under sina vingar och gett åtta skånska shar peiuppfödare förelägganden. Initiativet, om man får kalla det så, grundar sig på en obekräftad rapport att upp till 50% av valparna måste få hjälp att öppna ögonen eftersom de tunga hudvecken hänger ner över dem s. k. eye tackling.

SKK kallar länsstyrelsens agerande för kontraproduktivt.

I juni bjöd SKK in den skånska länsstyrelsen och Jordbruksverket för att ”diskutera tillsynsfrågor och öka förståelsen för varandras ansvarsområden”, skriver Hundsport i julinumret.

”Jordbruksverket har det övergripande ansvaret för att upprätthålla och utveckla djurskyddet i Sverige. I uppdraget ingår att samordna och vägleda länsstyrelsernas djur skyddsarbete.”

-Den skånska länsstyrelsen ålade uppfödarna att veterinärbesiktiga sina hundar innan parning avseende hud- och ögonstatus för bedömning om hundarna kunde anses lämpliga för avel. Uppfödare som följer SKK:s regler gör redan det.

Vi vill informera om vårt arbete och det ansvar som vi tar, inte bara i denna fråga utan i stort. Det är bra att myndigheterna är på alerten när det gäller djurskyddsfrågor men oroande om de inte är pålästa om vad som redan pågår innan de agerar, säger Ulf Uddman, SKKS ordförande.

Problemen inom rasen har sedan länge uppmärksammats av SKK, veterinärer och uppfödare och program för att komma tillrätta med dem pågår sedan många år.

”Målet nås emellertid inte över en natt och ett avelsförbud för rasen lokalt i Skåne eller ens för hela Sverige för knappast rasen sundare.”

-Det skulle var jämförbart med rasförbudet i Danmark. Tyvärr är den typen av ogenomtänkta och kontraproduktiva åtgärder inte helt ovanliga.

Ytterligare en fråga som diskuterades var djurförbuden.

-Ett djurförbud kan självklart vara berättigat men det är oerhört viktigt att det inte används slentrianmässigt utan endast som en sista utväg i solklara fall. Detta då djurförbud är ett av de få livstidsstraff som vi har i Sverige eftersom det nästan är omöjligt att häva. För att häva ett djurförbud krävs att personen i fråga bevisar att hon klarar av att ta hand om djur. Det blir emellertid ett moment 22 situation eftersom djurförbudet gör att hon inte kan bevisa det, säger Ulf Uddman.

Bloggaren som försvann

8 Aug

Uppdaterad, första gången publicerat den 4 juli 2011.

PO

För andra gången på ett drygt år försvann det saker  från Skånska Dagbladet. Senast inbjöds denne frispråkige man ovan att blogga i bladet. Efter bara tre artiklar sökte jag förgäves under rubriken ”Bloggar” och ringde upp redaktionen och frågade varför. Ja, han försvann nästan innan han börjat, var svaret från en märkbart irriterad kvinna. Hon ville inte tala om varför, påstod att det var ”ömsesidigt”. När jag kollade ”den andra sidan” visade det sig vara lögn.

En reporter på Skånskan har en nära anknytning till en av djurinspektörerna, Mattias Gårdlund, på länsstyrelsen och skriver ofta och positivt om denne. Det gör inte ovan nämnde kritiske bloggare som normalt hittas under namnet ”Sveriges snyggaste bonde”.

I arbetsmiljöverkets kritiska rapport till länsstyrelsen i Skåne i februari kan man läsa på sidan 8: ”Det har hänt att inspektörer har hängts ut i sociala medier och bloggar utan att ledningen har agerat och polisanmält.”

Så bloggen ovan är antagligen den ena som avses, och den andra är väl min. Men när man bloggar med offentliga handlingar eller egna upplevelser till grund är det svårt att tysta oss på ”legal” väg. Vi berättar helt enkelt en annan sida än den som inspektörerna vill ska komma ut till allmänheten. Och då får myndigheterna ta till andra metoder efter känt mönster från diverse diktaturstater.

För ett drygt år sedan publicerade Skånskan en kritisk artikel om ett omhändertagande där Mattias Gårdlund var den ena drivande inspektören. När länsstyrelsen öppnade kl 8 försvann den. När jag frågade vart den tagit vägen påstods att den lagts in ”av misstag”! Jo, jo rättning i leden!

”Gick för att handla – då omhändertogs hennes djur
Av Lennart Andersson 29 APRIL 05.00
HÖRBY. Efter en anmälan om övergivna djur beslöt länsstyrelsen att omedelbart omhänderta hästen och de fyra katterna på en gård utanför Hörby. Problemet var bara att ägaren inte hade övergett djuren – hon var och handlade mat”

Så här står det i domen från förvaltningsrätten att länsstyrelsen uttalat: ”Vid länsstyrelsens besök fann de inga spår av att någon var hemma eller hade varit ute hos hästen. Det var mycket snö på gården men inga spår i snön.”

Det var den 24 februari 2010. Dagen innan, den 23 hade en bybo blivit orolig för kvinnan och kontaktat polisen. Som åkte ut och fann att hon varit i Hörby och handlat. I Ivana Rajics rapport från samma kväll konstateras: ”Katterna såg ut att må bra” och avslutar ”…hon var varken sjuk eller försvunnen.”

På eftermiddag och kväll den 23 trampade alltså minst två grannar, två poliser och djurägaren själv rundor i snön. Det bör alltså ha varit rejält upptrampat. Trots det ”ser” Mattias Gårdlund och Jenny Persson inga spår!

Vi bad SMHI ta fram upplysning om huruvida det snöade den 23 och 24 februari 2010, speciellt em/kväll 23, natten emellan och tidiga morgontimmarna runt Hörby i Skåne och fick följande svar från John Ekwall: Det snöade inte något i Hörby denna tid däremot var det snö natten innan.

Så kan länsstyrelsen hantera sanningen när man vet att det man påstår inte kontrolleras och dessutom har tolkningsföreträde i förvaltningsrätten!

lapp på dörren

Man fotograferar katter genom fönstren och sätter fast en lapp på väggen.

ingen polis behövs

Gårdlund och Persson hade hästtransportör med sig. Däremot inga poliser. De går till baksidan av huset och leder ut och kör bort hästen.

madeleins häst

Ovan: Det enda som finns kvar av hästen, en bild i Mattias Gårdlunds kamera.

hästen

Ytterligare en dag senare, den 25, skickas två andra poliser, Krogsgaard och Eriksson, med folk från Hjorthögs hundpensionat som ägdes av två fd poliser, att hämta katterna. Fyra katter i huset fångades med håv, och förvaras i bur en lagom lång tid för att inbringade 36.025:- inkl moms pensionatet. Den ”försvunna” kvinnan hölls fast under infångandet.

DIGITAL CAMERA

Ovan: En av katterna som undgick kattfångarna och som troligen ännu lever lycklig. De som fångades avlivades.

Många positivt vinklade artiklar om Sverker Olssons och hans tidigare partner Emma Hanssons ”insatser” (som ofta slutat i en katastrof för både människor och djur) skrev också Lena Stadler i Ystads Allehanda. Hon lär ha haft en relation med nämnde Sverker. Djurägarna framställs som avvikande individer med ”psykisk ohälsa, missbruk, dålig ekonomi och social isolering”.

Det är så man måste framställa de som utsätts för myndighetens makmissbruk så att allmänheten hålls lyckligt ovetande och tror att ”det är de andra” de konstiga, inte vi, som drabbas. När sanningen i själva verket är den att vem som helst som har så mycket som en katt, kanin eller ett akvarium kan bli den nästa att få sitt liv fullständigt förstört.

Så här har myndigheter gjort i alla tider för att rättfärdiga sig. Även slavhandel och utrotande av judar och andra ”Untermännschen” gick till på samma sätt. Just svarta och judar är det är dock inte politiskt gångbart längre att förfölja, men varje tid måste ha sina hatobjekt, sämre människor som man kan trycka ner, kränka, krossa ekonomiskt, ge yrkesförbud osv. Kan man inte använda hudfärg eller religionstillhörighet så går det nu utmärkt att förfölja gruppen djurägare. (Dvs djurägare i betydelsen hållare av hobby- och sällskapsdjur och mindre hästföretag etc. Får inte förväxlas med massproduktionen i livsmedelsindustrin, som skall hållas vid gott mod och kunna använda argumentet ”världens bästa djurskydd” i sin marknadsföring och lägga det på priset.)

Det är alltså viktigt för länsstyrelsens inspektörer att ha direkta kanaler eller ”språkrör” som presenterar den sida som man vill ska synas. Vi som visar den andra och inte lika smickrande sidan med friska djur som ”omhändertas”, missköts och avlivas och som privata företag tjänar miljoner på och människors liv och ekonomi som slås i spillror inför inspektörernas makt och tyckanden.

Jag har själv pga min blogg fått känna på en av de största kränkningar som en människa kan utsättas för, nämligen att de bryter sig in i ens boningshus med Gestapoliknande metoder med egenhändigt konstruerade anmälningar och chefen utklädd till polis.

Trots erkännande lades förundersökningen ner med motiveringen att det var så osannolikt så det behövde polisen inte utreda.

Sund hundavel enligt länsstyrelsen?

19 Jan

sund avel

Publicerat måndag 28 mars 2011 10:49

Länsstyrelsen Skåne har hittat en ny verksamhet, innovativa som man är. Djurskyddsinspektör Linnéa Stålhandske har skickat ut brev med hot om föreläggande till länets uppfödare av hundrasen shar pei. Hon har ”uppmärksammat att avel av rasen shar pei inte är förenlig med 29 § Djurskyddsförordningen som anger att avel av djur inte får bedrivas i sådan inriktning att det kan medföra lidande för djuren.” Svenska kennelklubben har ett program för att motverka att rasens kraftiga hud ger upphov till ögonproblem.

Redan i oktober 2008 hade rasklubben ett möte med SKK, veterinärer, avelskonsulenter och uppfödare för att diskutera det gemensamma programmet för att komma tillrätta med problemet att valpar har svårighet att öppna ögonen pga hudvecken.  Det åtgärdas genom att en veterinär fäster upp ögonlocket med ett par stygn sk eye tacking.

Åke Hedhammar hade tagit fram ett förslag för att minska såväl förekomsten av inåtrullade ögonlock som behovet av operativa åtgärder.

I samråd med veterinärkåren skall eye tacking vid låg ålder (2-3 v),  upprepad eller senare utförd eye tacking och entropionoperation dokumenteras, liksom ögonstatus avseende huden runt ögat och ögonlockens utformning för tilltänkta avelsdjur och valpar i samband med att de lämnar uppfödaren. Domarkåren skall medverka till att ögonstatus avseende skador/inflammatoriska förändringar och omfattning av hudveck runt ögat kommenteras för shar pei vid svenska utställningar. Ett pilotprojekt planerades starta under 2009.

SKK och uppfödarna har alltså tagit en hel del steg på vägen i samarbete med kunniga veterinärer avelsrådgivare. Frågan är vad Länsstyrelsen med mycket lägre kunskap tänker försöka åstadkomma med hot? Är man ute efter att helt förbjuda rasen om inte avelsarbetet, i deras tycke, inte ger effekt snabbt nog i Skåne? Kanske fler rashundar att omhänderta och fler djurägare att skicka gigantiska räkningar till?

By the way, ett tips till Länsstyrelsen: Den på myndighetens som troligen i särklass är den som ”omhändertar” flest djur i Skåne, Emma Hansson föder upp mexikanska nakenhundar under prefixet Fame Factory. Rasen har en genetisk defekt som ger både hårlöshet och tandlöshet. Det är på sin plats att skicka ut ett brev till henne med uppmaning att genast sluta avla på tandlösa hundar! Det bör förenas med ett hot om föreläggande. Ingen kan väl påstå att det ”är förenlig med 29 § Djurskyddsförordningen” att avla på ett anlag som gör att djuren blir tandlösa!

Länsstyrelsen skrämmer barn

8 Jan

MVC-012F

Publicerat tisdag 01 mars 2011 10:08

Den 5 juni 2010 skickade en person som kallar sig Jenny Karlsson en mail från en hotmailadress till länsstyrelsen i Skåne. Mailet handlar om hur förfärligt hästarna har det på Hästveda marknad, den sista marknaden i Skåne som håller en traditionell hästmarknad. En förmiddag hålls också smådjursmarknad då privatpesoner och hobbyuppfödare kan komma med kaniner, rashöns, burfåglar mm. Under några timmar kan man sälja övertaliga djur, träffa andra uppfödare och byta avelsdjur.

Mailet handlar om marknaden 2009. Anmälan kommer alltså något sent, närmare bestämt ett år. Om det nu var så hemskt som beskrivs, borde hon inte ringt omedelbart?

Duktiga ”Jenny”, som säkert är ett fingerat namn, framställer sig själv som en hjälte som far runt som ett skållat troll för att hjälpa de stackars hästarna.

”Jenny” skriver: ”Jag var där förra året och gav dom vatten, för det gör inte ägarna själva. Som tur va var det inte glassande sol hela dagen, men det hade det vart året innan.”

”…Jag försökte med alla knep att lugna den, men den var rädd även för människor.”

På marknaden finns en veterinär, som ser till att allt går rätt till, vilken ”Jenny” inte godkänner.

”Jenny” påstår : ”Många av hästarna hade sår och några var halta och vissa verkade utan tvekan drogade. En häst hade igengeggade ögon.”

”En annan häst var så illa tilltygad att det kom ut några människor för att kontrollera den, vet inte vilka dom var.”

”…ägarna stängde in hästen i transporten och sen fick den stå där hela dagen istället.”

”90% av dom som kom dit med sina hästar förra året hade inte med varken mat eller vatten.”

Säljarna utsätts för rent förtal av denna ”Jenny”: ”Många hästar var skadade, och till och med en hästhandlare ville inte uppge sitt namn. Dessa hästägare lägger sig i sina lastbilar/bilar och sover, dricker öl och fikar med varandra hela dagen medans bla jag och mina vänner sprang häcken av oss för att vattna, ge hö och svara på alla människor klagomål. Vilket var många. Vissa människor grät när dom såg djuren.”

Smådjuren säger hon sig inte ha haft tid att kolla.

”Jenny” skriver själv vilket hennes syfte är med brevet: ”Jag avskyr denna tillställning och vilken människa som helst med hästvett kan se att dessa djur inte mår bra. Jag vet att allt fler sådana djurmarknader får stänga igen och det tycker jag är bra.”

Jag har besökt denna marknad ett antal gånger och känner inte igen ”Jennys” beskrivning.

Länsstyrelsen såg genast sin chans att tillbringa en betald förmiddag på marknaden den 8 juli. Kl 7-13 är Elin Gullander och en okänd praktikant där. I motsats till anmälaren ”fokuserades kontrollen på sällskapsdjuren och 25 djurhållare kontrollerades. Dessa fick en kontrollrapport på plats med eventuella brister. Vidare tog länsstyrelsen en snabb titt på andra
djurslag som höns och hästar.” Hästarna sägs stå lugnt.

Vad jag hört så fick bara en säljare godkänt. Den råkade vara från Halland. Alla andra fick anmärkningar. Med upplägget att kräva värpreden och gnagpinnar för några timmar, så är det inte konstigt att ingen uppfyllde kraven. Den som klarade sig varnades dessutom av veterinären som fanns på plats.

Oskar 12 år, som var där för att sälja en kanin, säger så här: ”Jag fick böter för min kanin inte hade en sittlåda och gnagpinne. 250 kr i böter. De sa att de skulle skicka en lapp med böteren sen, men det har inte kommit någon lapp. Det var nog någon som bara sprang runt där för att göra folken rädda.”

MVC-011F

Man samlade alltså in adresser, även av barn, under förespegling att de skulle få ”böter”. Adresserna skall säkert användas för att besöka barnens kaniner hemma, hitta brister, ge förelägganden och skicka räkning på 2000:- snarar en än 200:-. Snart kan barnens hobby förvandlas till familjens ekonomiska ruin. Jo, det gäller att sysselsätta sig!

Vem vågar åka till djurmarknaden i år?

 • Anette

  lör 23 jul 2011 16:47

  länsstyrelsen skrämmer mina barn också
  med poliseskorter och besök som skrämmer och förstör deras skollov bla,kommer inklampandes och ska titta på hundar eller hästar när man håller på med annat,vi ska titta på din hund
  ungarna blir mobbade och slagna när ryktet sprider sig att länsstyrelsen varit hos oss och klagat,länsstyrelsen anmäler att mina barn far illa på socialen ,som lägger ner ärendet
  jag jobbade själv åt socialkontoret vid den här tidpunkten

  Pack
  dumförklarad
  har man haft hästar och hundar i över 40 år,sen kommer handläggarna och förstör husfriden ,stup i kvarten

  sist hade min 2 års hingst stått ensam i en hage på dagarna själv utan sällskap i 1 1/2 vecka ,anmälan om lidande
  sedan jag hade fraktat i väg stona på nya betet

  men anonym person informerade länsstyrelsen om att stona inte gick på samma bete som förra året nu,så de visste inte var jag hade stona
  synd för dem annars hade de kört på med nytt vid

  ett annat tillfälle var mina hästar världsunika de äter plast enl föreläggandet ,
  ett av stona lyfte en tom spånsäck i munnen ,men hon släppte ned den direkt
  ,märk väl hon åt inte upp den som länsstyrelsens handläggare trodde att hästar gör

Ljungemink vann över Länsstyrelsen

6 Jan

mink

Publicerat tisdag 11 januari 2011 20:13

Förvaltningsrätten gav Stefan Andersson, ägare av Ljungemink i Vittskövle rättpå samtliga punkter i överklagandet av länsstyrelsens vitesföreläggande på 10-tals miljoner.

Påstådda brister är inte dokumenterade och burarna och bolådor som Rosita Hagström ansåg vara för små är inte mätta. Vad minkarna skall ha förutom halm är inte heller preciserat. Kanske av den enkla anledningen att Rosita Hagström kan lika lite om mink, som är hennes nya ansvarsområde på Länsstyrelsen, som hon kan om hästar, hundar, höns och andra djur. Hon har ju tidigare varit byråkrat på Jordbruksverket. Vidare anser Länsrätten att antalet inte kan kopplas till tillstånden. Däremot kan Länsstyrelsen ge särskilda föreskrifter om antalet. Någon dokumentation som exempelvis veterinärutlåtande finns inte heller som kan bevisa att djuren farit illa.

Rosita Hagstöm säger sig vara överraskad över domen. Antagligen är hon, liksom övriga Skånes djurskyddsinspektörer, van vid att alltid få sin vilja igenom utan att dokumentera påstådda brister. Högre krav på rättsäkerhet måste komma som en chock för dem.

%d bloggare gillar detta: