Tag Archives: länsstyrelsen i Västmanland

Vill ha!

29 Dec

Tisdagen den 29 januari 2008 ringer någon till miljökontoret i Sala och anmäler att en häst eventuellt två skall ligga ner i stallet på ett stuteri som föder upp högkvalitativa hopphästar.

anmälan Solveig

Anmälan är inte gjord av vem som helst utan av någon som har tillgång till stallet. Det finns verkligen ett föl med en medfödd ögondefekt. Tid är bokad för undersökning på Strömsholm.

föletPå förmiddagen den 29 januari gör Staffan Andersson vad han beskriver som ”försök till kontroll” på gården. Han hittar inga hästar som ligger ner.

Sent samma kväll kommer hästägaren hem från arbetet och går till stallet för att titta till hästarna. Hon känner inte till anmälan och vet inte då att kommunens inspektör varit där. Anmälaren vet uppenbarligen i förväg att något kommer att hända med en eller flera hästar. I stallgången ligger nu ungstoet Big Dream och kan uppenbarligen inte resa sig. Det är närmare midnatt och någon veterinär går inte att uppbringa. Distriktsveterinären kontaktas direkt på morgonen kl 8 och Towa Lindström anländer en timme senare.

”Towa kom ut straxt efter 9.00, hästen låg då på stallgången och kunde inte komma upp, hon åt och drack men lade sig ner på sidan emellanåt, när hon reste upp sig på mage tittade hon och nosade ideligen på sina bakben.

Towa undersökte hästen och beslut fattades att ge hästen dropp, innan det startades vändes hästen så hon låg på sin andra sida. Jag satt hos hästen och bytte påse när den första var slut, i slutet på andra påsen fick jag hålla ner hästen ordentligt ty hon blev ”orolig” eller vad man ska kalla det, när det endast var lite kvar, 20-30 ml, stoppade jag droppet ty jag hade svårt att hålla henne stilla och ville inte utmana ödet, hon sparkade kraftigt med sina bakben ända upp till halsen där jag satt. Jag ringde till Towa och talade om att droppet var klart, efter 40-45 min återkom Towa från den kalvförlamning hon varit på, då hade hästen lagt sig på sida och slutat sparka, Towa gav henne div medikamenter och vi försökte mana upp henne genom att smacka och knuffa men bakbenen bar inte. Towa stack en kanyl i kronränderna på hästen men den reagerade inte.”

Staffan Andersson skriver:

inspektioner

Man beslutar att avvakta med avlivning, ägaren får instruktioner hur det i så fall skall göras. Är hästen bättre skall ett lyftförsök göras. Morgonen efter ”…ringde jag upp Towa igen och vi diskuterade ev lyfthjälp, alternativt avlivning som R. skulle göra, hon hade ju visat honom dagen innan.”

Ägaren beslutar att avliva. ”…ringde jag direkt till Towa och vi kom överens om att R. skulle avliva hästen han skulle bara hämta vår egen släpkärra…” Vad hon inte vet är att Towa nu får kalla fötter och gör en anmälan som resulterar i att djurskyddshandläggaren Eva Eriksmarck åker ut till gården tillsammans med en annan veterinär, Fredrik Ehn, samt poliser.

”Jag ringde till Staffan på miljökontoret ty han hade lämnat ett meddelande och fick då reda på att det nu hade blivit ett djurskyddsärende och att polisen skulle beslagta hästen efter avlivning, jag ringde även till Fredrik Ehn som också hade lämnat ett meddelande. Redan då förstod jag att Towa och Fredrik inte hade pratat med varandra och det bekräftade Towa när jag fick tag på henne senare.”

polishandräckning

Kl 13.51 innan  hon åker ut till gården och hästen avlivas den 31 januari gör Eva Eriksmarck en åtalsanmälan om djurplågeri alternativt brott mot djurskyddslagen på uppmaning av polisen Bengt Lejdström. Eva Eriksmarck har alltså inte sett hästen. I faxen instrueras till att obduktionen skall fastställa utmärgling.

det_VERKLIGA_faxförsättsbladet

kl 15 Big Dream

Stoet har hasat sig ut i gången från sin box. Någon har öppnat boxdörren.

Big Dream skjuts i stallgången inför ögonen på tre andra hästar några minuter innan ägarens man anländer med släpet. Blodet sprutar över väggarna och den döda hästen får ligga åtskilliga timmar innan kadaverbilen kommer för transport till SVA. Någon orsak till hästens symtom går inte att fastställa. Hon har heller inte mask. Sala kommun fakturerar 10.543:-.

Nu är lavinen igång och detta är bara början på katastrofen som skall komma.

brustit i skötsel

Den 1 februari faxar Staffan Andersson två sidor bilder på 12 av hästarna tagna inne i stallet till länsstyrelsens rättsenhet. Det är oklart när dessa är tagna.

fax med bilder

kommunens bilderDessa bilder kan inte ha tagits den 31 januari eftersom då stod endast fyra hästar inne inklusive stoet som fallit omkull. Om Staffan tog bilderna den 29 januari, när han bevisligen var på gården, har han på eget bevåg tagit sig in i stallet och då även konstaterat att anmälan inte stämde. Hur kan någon veta att det skall inträffa något så exceptionellt att en häst ramlar ihop i en stallgång och inte kan resa sig? Den enda förklaringen är att antingen har anmälaren gjort något med en eller flera hästar eller vet att någon annan gjort det. Det utreds inte av kommunen. Bilderna är av mycket dålig kvalitet och läggs senare ihop med bilderna som tas av Big Dream och används som ”bevis” i åtalet.

Den 24 april skall kommunen påstå att bilderna togs den 6 februari. Då togs inga bilder. Bilderna är enligt faxet tagna före den 1 februari!

bilder till polisen

Fyra dagar senare den 5 februari begär Eva Eriksmark polishandräckning igen. Nu skall resten av hästarna inspekteras.

polishandräckning2Inspektionen den 6 februari går så till att Fredrik Ehn går utanför boxarna och tittar in på hästarna. Bakom går Eva Eriksmark och för anteckningar. Dessa anteckningar skriver Fredrik Ehn ut senare och undertecknar.

Besöket resulterar i en sk kontrollrapport med förelägganden som skall vara uppfyllda den 15 februari. Hästarna har fallit ur och ägaren vet inte varför. Det är aktivitet i stallet. Boxar har öppnats och hästar släppts lösa.

föreläggandeDen 13 februari kommer ett telefonsamtal till Eva Eriksmark från Åsa Hellström, som sedan 1996 haft ett sto på foder men inte vill lämna det ifrån sig.

Samtal från Åsa 13 feb 08

Samma dag den 13 februari, dvs två dagar innan föreläggandet gått ut, beslutar Staffan Andersson då istället att samtliga 16 hästar,

Ronjainklusive barnens ponnyer skall omhändertas. Bilden på shettisen troligen tagen av Staffan Andersson den 29 januari alternativt vid tidigare, icke diariefört, besök.

beslut omhändertagande 16 hästar1

beslut omhändertagande 16 hästarStoet, Change the Colour, skulle Åsa Hellström meritera i Tyskland och sedan få ta ett föl efter.

Åsa_colan_Åsa_skickade_från_Tyskland_1998

Åsa skickar ovanstående bild från Tyskland och ber Solveig skicka hästens originalhandlingar, vilka hon också får. Handlingarna försvann sedan.

När detta är gjort återlämnas inte hästen utan 2004 skriver sig Åsa istället, utan Solveigs vetskap, som ägare i ett avtal med en tredje person, Eva Gudmundsson, lämnar stoet dit och avtalar att de skall dela framtida avkommor.

Avtal Åsa Eva 2004Först 2007 får Solveig vetskap om detta avtal. Som rättmätig ägaren spärrar hon emellertid registreringen av fölen redan hösten 2005 då hon upptäcker att ägarskapet ändrats till Åsa Hellström i avelsföreningens register.

Eva och Colan

I en bok ”Jakten på den perfekta hästen” om Eva Gudmundssons uppfödning finns Change the Colour med. 2007 väntade stoet ett nytt föl och utan ägarskap blir det svårt att registrera fölet. Men det kanske finns andra vägar.

Orange colour

Tysk registreringDen 21 februari 2008 verkställer polisen omhändertagandet av 16 hästar. Transportör och uppstallare är Hans och Gunilla Hardenborg, Grällsta Ridcenter.

verkställande

Den 26 februari kommer ett brev från någon som är nöjd och vill hästarna illa.

hot

Polisen praktiskt taget skänkte bort hästarna till Grällsta. Priset 29.500:- fick de själva sätta. De fick hästar för minst en miljon och därtill 600.000:- för besväret av polisen.

hästarna på grällstaHästarna gick in i verksamheten. Laura Model såldes till Säva Ridcenter med minst sagt bra vinst. Åsa Hellström var också hoppinstruktör på Grällsta.

Laura

Nu är tanken att en dom i tingsrätten skall motivera hästförbud, men åtalet ogillas då veterinären inte kan stå för sitt intyg. Solveig meddelas hästförbud den 17 februari 2010 dvs innan den friande domen kommer. Djurförbudet upphävs av förvaltningsrätten.

Åtalet ogillat

Change the Colour är fortfarande inte omhändertagen. Men Åsa Hellström vill fortfarande ha och skriver ett mail till länsstyrelsens jurist:

Åsa mail till Simoon 2010

Andreas Simon överklagar förvaltningsrättens dom till kammarrätten den 30 juni 2010. Motiveringen är bl. a att det har betydelse med hänsyn till de verkningar som var förbundna med Länsstyrelsens beslut om djurförbud från den 17:e febr 2010 och att det ”fn övervägs av myndighet ( tex beslut om omhändertagande enligt 31§ 3 djurskyddslagen mm)” dvs en planering av ett omhändertagande av hästen Change the Colour enligt önskemål från Åsa Hellström. Kammarrätten fastställer länsstyrelsens beslut. Innan dess har Change the Colour överlåtits helt lagenligt till annan ägare och det registreras på avelsförbundet.

”Bifogad scannad handling är ankomststämplad hos ASVH 2010-04-19 och finns arkiverad. Dokumentationen är tillräcklig för att ett ägarbyte kan anses ha skett för den häst som omnämns i handlingarna, enligt de rutiner som ASVH tillämpar.

Vänliga hälsningar

Niklas Lindgren, VD

ASVH

Året därpå görs ett nytt försök och Åsa erbjuder sig att flytta hästen till ”rätt” län:

flytta hästenTrots att en annan ägare finns registrerad sedan ett år tillbaka bortser såväl polis som länsstyrelse från detta och beslutar att hästen äntligen skall omhändertas. Ingen ser hästen rent fysiskt. Det anses inte nödvändigt. Någon värdering görs inte.

faktiskt omhändertagande

Här kunde historien slutat om jag inte fått reda på omhändertagandet och bjudit polisen i Västmanland 10.000:- för hästen. Anbudsgivning hade inte polisen räknat med så man skyndar sig att upprätta ett ”bortskänkesavtal” med Åsa Hellström. Polisen försvarar det med att man ”kvittar” mot ”uppställningskostnad”. En kostnad som givetvis är fiktiv. Åsa bestämmer själv värdet till slaktvärdet trots att stoet åter är dräktigt.

överlåtelse enl Åsa

uppstallning

Så nu var äntligen hästen levererad och prissatt enligt önskemål!

Jag JO-anmälde polisens förfarande och JO fällde polisen i Västmanland den 9 april 2013 för att ha sålt stoet Change the Colour till underpris.

JOs bedömning

 

Hur blev det så här?

1 Okt

DIGITAL CAMERA

Så här skolas framtidens djurskyddshandläggare av de gamla så vansinneskarusellen i djurskyddet kan bestå. Okritiskt anammas deras åsikter av Helena Wästerlund i ett studentarbete på Etologi och djurskyddsprogrammet i Skara under titeln ”Djurskyddshandläggarnas arbetssituation med avseende på hot, våld och stress samt hur det påverkar deras djurskyddsbedömningar”. Hon har skickat ut en enkät till landets djurskyddsinspektörer genom Eva Ericksmark, Länsstyrelsen Västmanlands län. Svarsfrekvensen var endast 39%. Flitigast att svara var Västra Götaland och Skåne. Skåne har också hållit sig väl framme som ”källa”:

”Enligt M. Gårdlund (Länsstyrelsen Skånes län, personligt meddelande, 2 februari 2011) är djurskyddshandläggare ett yrke där det förekommer hot och våld vilket bör tas på allvar.  Det förekommer även hot inom de sociala medierna så som bloggar med mera där Jordbruksverket, länsstyrelser, enskilda djurskyddshandläggare och andra anställda hängs ut (M. Gårdlund, Länsstyrelsen Skånes län, personligt meddelande, 12 maj 2011).

Bloggen där inspektörer ”hängs ut” skulle väl bl a vara min då. Orden känns igen från arbetsmiljöverkets rapport. Och det är därför man kommer med hela insatsstyrkan för att se om min dotters möss har ”burberikning”.

”De känner att de inte hinner kontrollera all djurhållning vid anmälningsärenden utan de hinner bara lägga ner tid på de allvarligaste avvikelserna och resten får bortprioriteras. De ansåg att de riskerar att vara snällare i sin bedömning än vad de borde vara då mindre brister inte kontrolleras. Stressen uppgavs dessutom förlänga själva handläggningstiden av ärenden.”

”De allvarligaste avvikelserna” skulle väl vara jag det också. Tänk vilken skaderisk en stillastående stenmur är för en islandshäst och en godkänd ligghall måste ju mätas gång på gång. Vad kan vara viktigare? Som tur är äger jag inte hagen intill där varv på varv av nedväxt taggtråd omgav en damm. Hade jag gjort det så hade jag säkert fått djurförbud. Nu var det som tur är storbondens hage och djur och då ser man genom fingrarna! (Taggtråden plockades bort först när det skulle vara ett möte med fåravelsföreningen…)

”Av de svarande uppgav 42 % att stress gör att de är mindre noggranna, att de lättare missar något samt att de bortser från vissa brister för att inrikta sig mot mer basala saker eller för att minska antalet uppföljningar. En av de svarande handläggarna uppgav att hon/han blivit ombedd av sin chef att sänka kvalitetsnivån på sitt arbete för att hinna fler ärenden. Av prioriteringsskäl används så kallade brevkontroller.”

Ånej! I Skåne ”minskar man inte antalet uppföljningar”. Här försöker man tvärt om att ständigt hitta nya ”brister” som kan ge anledning till fler uppföljningar. Enligt Elin Gullander kan man göra ”hur många uppföljningar som helst”. Det är det man kan fakturera. ”Basala saker” vad är det? Är det innovativa grepp som att köra upp en kamera i baken på en katt?  När jag frågade Emma Hansson varför hon gjorde så sa hon högdraget att ”det är myndighetsutövning!”

”En handläggare svarade att det har hänt att denne tagit i hårdare med lagstiftningens hjälp i sina bedömningar eller haft glesare mellan fingrarna för att han/hon inte mäktat med. En annan handläggare uppgav att han/hon ibland riskerar att gå för hårt fram mot en djurägare om handläggaren är stressad eller under press och att tid till reflektion samt till att fatta genomtänkta beslut inte alltid finns.”

Det är det som kallas rättssäkerhet!

Det angavs av en djurskyddshandläggare att det ibland händer att ett byte av handläggare sker under ett ärendes gång för att de inte når fram till vissa djurägare. Risken finns då att kollegan inte är fullt lika insatt i ärendet, vilket uppgavs kunna påverka bedömningen och vara avgörande för djuren.

”Ibland” var väl dagens understatement. Hos mig byter de varje gång och har väl varit ca 14 st för att inte nämna sex riktiga poliser och en utklädd (chefen Ola Svensson). När man efterlyser en ny handläggare med mänskliga egenskaper utan poliseskort så händer dock inget. Skulle du acceptera att en ny handläggare hade hand om ditt deklarationsärende varje gång du ringer skatteverket? En som inte hade en susning om vad den förra gjort eller sagt?

”En handläggare angav att det förekommit att Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) har kontaktat avdelningschefen och haft åsikter på beslut som gått verksamhetsutövare emot. Inofficiella möten mellan LRF och denna chef har hållits efter denna kontakt där enskilda handläggare har diskuterats men inte erbjudits möjlighet till att delta eller ge sin syn på saken. Den svarande handläggaren angav att om dessa händelser skulle ge en påverkan på handläggarens lön eller attityden mot handläggaren kan bedömningen av djurägare påverkas, omedvetet eller medvetet.”

En ren hämnd alltså mot den som försöker skapa en dialog.

”Andra sätt att minska hotfulla situationer är, enligt de svarande, att ha överfallslarm och skyddsväst samt att vara medveten om riskerna och införa säkerhetsrutiner och stödsamtal.”

Jag saknar verkligen diskussion om hur det blev så här efter övertagandet 2009. Djurinspektörer som vägrade flytta med har berättat för mig att man förr inte släpade omkring på poliser, inte kände sig hotade och hade respekt för och dialog med ”sina” djurhållare. Var det så att de inkompetenta och maktgalna blev kvar och de andra sökte sig andra jobb för de klarade inte av att misshandla människor? Och var är djurägarnas stödsamtal?

Att sparka på den som ligger

18 Jan

josefina nordström

Publicerat måndag 14 mars 2011 10:29

Ett av de ”värsta djurskyddsärendena i Västmanland på flera” år kallar djurinspektör Josefina Nordstöm ett tillslag med poliser mot en lägenhet i Köping efter ett ”tips” från kommunen. Nordström visar en mängd bilder på en mycket ostädad lägenhet. Och en bild på en del av en hund (borderterrier?) med långa klor. Man tog sig in i lägenheten trots att ägaren inte var hemma och tog dennes två hundar.

”Det var nog det värsta jag sett under min yrkesverksamma tid som djurskyddshandläggare”, säger Nordstöm till Västnytt. Och förklarar vidare: ”Med tanke på hur det såg ut i bostaden med avfall osv.”Beslaget av hundarna motiveras alltså med ”stora brister i miljön”. Och så lägger man ut bilderna på lokal-TV för att göra kränkningen av människan total.

Nå, om det värsta hon sett är en hund med långa klor så kan man inte dra annan slutsats än att Västmanland inte har speciellt stora problem med sitt djurskydd.

”Vad beror det på?” frågar reportern och får till svar att det är ”folk som inte kan ta hand om sig själva eller mår dåligt av någon anledning…”

Det framkommer till sist att det inte var något större fel på hundarna. Trots det kommer Nordström att begära att ägaren beläggs med djurförbud.

Här har man alltså en svag person som redan mår dåligt. Hundarna är förmodligen det sista som ger livet mening. En sådan person behöver samhällets stöd och hjälp med städning och den praktiska skötseln av hundarna som kloklippning och det sista som behövs är att polis bryter sig in i hemmet och tar det käraste den har kvar. Hundarna är förmodligen de sista som lider av ”bristerna i miljön”.

Jag undrar bara: Hur mår den fd djurägaren nu, bättre eller sämre? Och vems är ansvaret om personen i fråga t ex skulle välja att ta sitt liv?

 • Sven

  sön 15 sep 2013 08:28

  Då måste hon vara släkt med emma hansson,
  hennes kommentar;- att här var för rent;för att bott hundar inne;trots att där var stora hårtussar
  ,,,,,Ja de vet att ljuga det till sin fördel-då hade
  hundarna varit ute och frusit:

 • john mailto

  lör 14 sep 2013 14:17

  Josefine Nordström med sin fula uppsyn,
  stirrande blick och gapande mun
  är ju precis lika klok som hon ser ut att vara..
  Ännu en ”tyckare” och en ”tänkare” som
  gärna pratar först och tänker sen..
  John.

 • ledsen

  fre 13 sep 2013 07:02

  Tjuven Josefina Nordström (född 1974) skulle fylla 37 år det året och hade aldrig sett något värre än en ostädad/fullbelamrad lägenhet. Då fick hon anledning att ägna sig åt smutskastning och fulmedia hängde förstås på.

  Till alla djurägare… FILMA ERA DJUR NOGGRANNT OCH OFTA FÖR DEN STATLIGA TJUVEN KAN KOMMA NÄR DU MINST ANAR DET!


 • ledsen

  fre 13 sep 2013 06:41

  Det där är ett av deras standarduttryck ”Det värsta jag har sett”. Sen ser de till att håna så mycket de kan men när man vill veta vilka de är – behövs egentligen inte eftersom de redan avslöjat sig som tjuvar/utpressare/ockrare/mördare – så blir de nervösa. Varför vill du veta det, varför? Vad ska du med uppgifterna till blablabla…

  Svaret är att de inte ska tro att de är något, svaret är att de inte ska spela hemliga polisen, svaret är att rättsäkerheten ska hållas och höjas, svaret är att de en dag ska stå till svars för de kriminella gärningar de har begått i statens namn. Dessa förbannade tjuvar!


 • Birgitta

  sön 08 jul 2012 07:21

  Undrar om dessa männïskor sover gott om nätterna???
%d bloggare gillar detta: