Tag Archives: jägarnas riksförbund

Förvaltning = döda

7 Jan

Publicerat torsdag 17 februari 2011 17:14

Antal lodjur som får fällas genom skydds- och licensjakt 2011 är 30 djur.

Naturvårdsverkets bedömning är att lodjursstammen nu ligger på nivån 250 föryngringar, familjegrupper. I det senaste riksdagsbeslutet anges att stammen kan tillåtas variera ner till 250 familjegrupper. Utrymmet för jakt är begränsat med hänsyn till stammens utveckling, enligt lodjursforskarna.

” De senaste åren har tilldelningen varit hög därför att vi ville få ner lodjursstammen inom renskötselområdet till den nivå som riksdagen angett. Vi kan inte fortsätta med samma jakttryck om vi ska klara riksdagens beslut om att lodjursstammen tillfälligt får variera ned till 250 familjegrupper, men inte gå lägre”, säger Susanna Löfgren”, chef för viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.

Och vad skall vi med bidragsberoende renskötsel till? Läs min tidigare artikel!

En rapport om fångstredskap för lodjursjakt har visat att det finns behov av att undersöka vilka skador som fångsten medför. Därför förbereder Naturvårdsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt en test av de fångstredskap som har tillåtits för lodjursjakt. Avsikten var att testa fångstredskapen i samband med licensjakten i år, men dessa förberedelser är inte klara och därför tillåts ingen fällfångst vid årets licensjakt.

Riksdagens beslut om ny rovdjursförvaltning innebär en ny syn på hur landets 1 500 – 2 000 lodjuren bör förvaltas = skjutas. Riksdagens miniminivå om 300 årliga kullar är kvar, men antalet kan på vissa villkor minska ner till 250 föryngringar utan att artens bevarandestatus långsiktigt äventyras, enligt riksdagens beslut (som grundas på vad?).

Riksdagen har beslutat om att lostammen tillfälligt får variera ned till en miniminivå på 250 årliga föryngringar av lodjur. Det innebär att förvaltningen= avskjutningen, ska sträva efter att stammen ska ligga över denna nivå. Eftersom det påpekas i propositionen om ”en ny rovdjursförvaltning” att länsstyrelserna måste ta ett större ansvar för den nationella politiken, är kommunikationen mellan rovdjursförvaltningsområdena är av stor betydelse för att uppnå den ”tillfälliga” miniminivån på minst 250 årliga föryngringar i landet.

Lodjursforskningsprojektet har på Naturvårdsverkets uppdrag gjort en beståndsuppskattning och prognos för lostammens utveckling och för ett möjligt jaktuttag. Trenden visar en på en stabil stam i vissa län och en minskning av lostammen i andra. Som orsaker för denna minskning diskuteras det höga jakttryck som har varit under åren 2009 och 2010 samt en mättnad av lopopulationen i vissa län i Mellansverige.

Jägarna är, precis som när det gällde varg, besvikna över den ”låga” tilldelningen på ett fridlyst djur. Henrik Tågmark  Jägarnas Riksförbund i Värmland kallar beslutet för ”ett fiasko”. ”Alla vet att lodjuren blir fler, man känner till lodjursgrupper, men ingenting syns i inventeringarna”, säger han.

Trots att det finns mat så det räcker blir lodjuren allt färre, visar länsstyrelsens inventering i Skåne. Misstankarna går nu till tjuvjakt. Av åtta djur har sju, därav två sändarförsedda honor, försvunnit.

– Vi är klart bekymrade. Vi har sett en ökning de senaste åren. Men den gångna vintern visar att vi knappt har några kvar, säger Nils Carlsson, rovdjursansvarig på länsstyrelsen till radio Malmöhus.

Totalt har 211 säkra föryngringar, alltså lokattungar, kunnat säkerställas i landet i inventeringarna som bland annat Viltskadecenter gjort inför årets jaktbeslut. Det är enligt mitt tycke betydligt under den redan sänkta miniminivån på 250. Det är en nedgång med 25 procent sedan förra året och det lägsta resultatet sedan åren 2003-2004. I dag finns omkring 1 250 lodjur vilket är en kraftig minskning, bara för några år sedan bestod stammen av runt 2 000 individer.

Jägarna hävdar dock att man räknat för dåligt och vill skjuta betydligt fler djur – som vanligt.

Ja, vad kan vara viktigare viltvård än ett loskinn på jägarens vägg?

Jaktvapen hamnar hos kriminella

5 Jan

Publicerat onsdag 22 december 2010 14:14

Distriktsstyrelsen för Jägarnas Riksförbund i Dalarna har tagit ett enhälligt beslut att bojkotta både lodjursinventeringen och vargjakten på grund de villkor som bestämts av Naturvårdsverket. Anledningen är förstås inte att man är emot att skjuta varg utan tvärtom att man vill skjuta alla vargar som finns i Dalarna eller närmare bestämt 50 stycken. Man har överklagatNaturvårdsverkets tilldelning på sex vargar till förvaltningsrätten. Så var det med den acceptansen.

– Vi får och ska agera självständigt i distrikten och vår ambition i Daladistriktet är noll vargar, säger Gunnar Håkansson, vice distriktsordförande.

I början av året anhölls en examinator i  Jägarnas Riksförbund i Värmland misstänkt för att ha sålt jägarbevis. För någon tusenlapp fick de blivande jägarna sitt bevis utan ett enda prov.  Han har erkänt brott. Han misstänks för grovt osant intygande. Betalningen har varierat. Men runt någon tusenlapp har det kostat att köpa ett jägarbevis. Sedan har köparen kunnat jaga och ansöka om vapentillstånd för upp till sex vapen utan att ha gått vare sig kurs eller prov. Polisen känner till 20-30 fall där personer betalat provledaren för att få jägarbevis. Merparten av dem sökte tillstånd för vapen och flera av dem fick vapenlicenser godkända. Den olagliga verksamheten har pågått under flera år.

Natten den 17 april urartade ett bråk på Kungsgatan i centrala Karlstad. Ett skott brann av och fyra personer greps bland dem en 54-årig man som misstänktes för mordförsök och vapenbrott. Enligt bekräftade uppgifter figurerar 54-åringen även i utredningen av de köpta jägarbevisen. Man tror att mannen varit en mellanhand mellan de blivande jägarna och provledaren. Han förmedlade och skötte kontakten. Enligt polisen finns det kopplingar till grovt kriminella personer och mannens namn har dykt upp i olika brottsutredningar. Hans inblandning med jägarbevisen varit känd bland kriminella i Karlstad och vapnen har hamnat i kriminella kretsar.

I utredningen av jägarbevisen finns det ett 30-tal kända fall. Men polisen har bara skrapat på ytan.

– Det finns massvis som man aldrig kommer kunna bevisa, säger en uppgiftslämnare.

 • Skvitt

  ons 22 dec 2010 19:35

  Jag glömde, men vill gärna nämna att jag har uppmärksammat dig igen i min blogg!
  Ha det riktigt gott!
  /Skvitt

 • Skvitt mailto

  ons 22 dec 2010 19:33

  Som vanligt ett bra inlägg, men jag kan ju inte kommentera sönder din blogg, så den här kommentaren får stå för alla dina inlägg!

  Ha en bra jul!
  /Skvitt

Milda makter!

2 Jan

Publicerat söndag 07 november 2010 08:57

 Nedanstående är en intervju som Värmlandsnytt gjorde med Kurt Borg, Jägarnas Riksförbund. Eftersom SRs inspelning ligger kvar bara tom den 4 december har jag skrivit ut den. Kommentarer är väl i stort sätt överflödiga. Jag säger bara: Milda makter vilka som bär vapen!

-Nej men vi resonerar som så du kan inte bedriva fåravel du kan inte bedriva tamboskap eller nånting inte heller kan du bedriva jakt med löshund.

-Nä nä..

-Det heter det enligt experter som är tillfrågade sen ett antal år tillbaka i tiden. Ska du bedriva jakt med hund och vara trygg i markerna då ska du ha en tjugo meter lång spårlina som hunden är fästad vid och så ska han ha en vargpingla kring halsen.

-Ja men det är ju inte meningen att det skall bli fler vargar på grund av det här… Hur kommer ni..

-Det är redan för mycket varg som det är.

-Ja, ja. Är det så?  Var tycker du att det finns för plats för varg tycker du då?

-Det finns i djurparkerna.

-Jaha.

-Mmm.

-Inte i naturen i Värmland?

-Nää! Absolut inte! Det här är en situation som vi blivit påtvingade utan att de nån gång frågat oss hur vi ville ha det.

-Jaha..

-För detta ser jag som ett stort övergrep ja vet du.

-Hmm.

-Jaa..

-Men du, hur representativ tror du att du är i din uppfattning?

-Jaa, i min uppfattning är jag säker på det finns inte nån jägare som är utav annan åsikt än den jag har.

-Jaså.

-Nej, det är väldigt, väldigt få jägare som har annan åsikt det är bara det att inför media och inför, ska vi kalla det inför offentligheten, så vågar de inte stå för vad de säger på tu man hand sen.

-Jaså.

-Nej, så det är väldigt, väldigt många här, ska vi säga, väldigt veka.

-Hm.

-Ja. Som du ser det projekt varg som är omnämnt det är ju sen tidigt eller mitten av 70-talet så är det ju Naturvårdsverket och jägarförbundet Svenska som höljer detta där. Så det är ju dom egentligen som har förorsaka att vårt kulturarv ha vart helt förstört.

-Jaha.

-Det finns marker idag som inte har älg över huvud taget och inte rådjur heller.

-Men du, det låter som du tror på en konspirationsteori här, vad skulle syftet vara med det i sånt fall?

-Nej, jag tror inte det är nån konspirationsteori, jag tror inte det. Jag tror att det en gång i tiden har blivit fattade felaktiga beslut på grund av att de inte hade någon konsekvensanalys.

-Jaha.

-Ja, så tror jag och det var ju sagt sen många år tillbaka i tiden så var det ju sagt att de skulle bara ha ett fåtal för studiesyfte och detta här har ju blivit alldeles fel.

-Jaha, men hur bör man hantera hela situationen nu då? Bör man skjuta av de som finns eller hur tänker du?

-Ja de måste först och främst se till så det finns plats för människor och tamboskap.

-Ja.

-Och dom kulturella arv som vi har sen generationer tillbaka i tiden.

-Men du, hur ska man göra med dom vargar som finns?

-Ja de får försöka och fånga in dom och ta vara på dom.

-Okey, ja…

-Det är ju regering och riksdag som har ansvar för dom levnadsvillkor vi lever under.

-Jaa.

-Och detta är rena terrorn!

 

Vargar skjutna under älgjakt

2 Jan

Publicerat lördag 06 november 2010 08:03

Efter den tredje ansökan så har Länsstyrelsen i Dalarna gett tillstånd att det vargpar som etablerat ett revir i anslutning till renbetesområdet i Idre får skjutas.

När snön nu faller så kommer länsstyrelsens personal att spåra vargarna genom att ringa in dem och sedan med hjälp av en skytt från en helikopter försöka döda de två vargarna.

Om de två vargarna skjuts så kommer det inte att påverka antalet djur som får fällas vid en eventuell licensjakt senare i vinter.

– Det är ett bra beslut för vår verksamhet, men det är bara synd att Länsstyrelsen ifrågasätter om vargen gör någon skada. Att den tar ren och skapar stora problem för oss är inget man behöver ifrågasätta, säger Jörgen Jonsson, ordförande i Idre nya sameby.

Jägarna i Orsa vill inte heller ha varg. Naturvårdsverket har begärt in yttranden över delar av regeringsuppdraget om genetisk förstärkning av vargstammen genom vargflytt. Bland annat har Skattungby/Torsmo viltvårdsområde (vvo) sänt in sina synpunkter.
– Vi anser att förvaltning av älg och björn inte kan kombineras med förvaltning av varg. De områden som inte har björn att förvalta får ta på sig ansvaret att förvalta varg. Det innebär att vargantalet i norra Dalarna ska minimeras till ett minimum, säger Bo Karlsson, ordförande i Skattungby/Torsmo vvo.
– Det kulturhistoriska värdet av det arbete och de insatser i övrigt som fäbodbrukare och andra djurhållare bidrar med, samt de insatser som ideella föreningarna utför inom naturvårdsområdet kan inte nog värderas och uppskattas. Enkom av dessa skäl bör norra Dalarna undantas från fortsatta ekologiska experiment med varg.

En varg sköts den 30 oktober i samband med älgjakt i lördags på Värmlandssidan, nära Granberget och dalagränsen.

Vargen påstås ha angripit en av jägarnas älghundar. Jägarna har uppgett att de först hade försökt att skrämma vargen, men de fick inte stopp på attacken förrän en jägare sköt vargen. Hunden klarade sig.

Händelsen polisanmäldes och den utreds inledningsvis som misstänkt grovt jaktbrott. Skyttens vapen har tagits i beslag under utredningen.

Platsen där vargen sköts ligger närmast Halgåreviret, men det är osäkert om det finns några vargar kvar där.Vargen, en tvåårig hanne, kan även komma från Acksjöreviret som ligger något längre söderut.

En varg sköts också ihjäl av älgjägare den 4 november i trakterna av värmländska Stöllet i torsdags efter att ha attackerat en jakthund som inte skadades.

 Ordförande i Leksands jaktvårdskrets Klas Målarbo  är orolig för den vikande älgstammen, och boven i dramat är vargen, menar han.
– Det går nog inte att jaga älg med den vargstammen vi har. Det är bara att konstatera fakta. Jag hoppas Länsstyrelsen litar på oss så vi får ta bort något revir på västra sidan. Så här mycket varg kan vi inte ha om vi ska fortsätta jaga älg.

Jägarnas Riksförbund i Värmland säger definitivt nej till varginplantering.
– Vi ska absolut inte ha fler vargar. De hör hemma på djurpark inte här, sa Kurt Borg, ordförande i Jägarnas Riksförbund i Värmland.

Svenska rovdjursföreningen skriver i ett pressmeddelande: Planeringen av ytterligare en omgång licensjakt på varg pågår för fullt. Risken är överhängande att det blir vargjakt även i vinter trots man inte har kunskap om vargstammens faktiska storlek förrän till våren.

Huvudsyftet med licensjakten vintern 2010 uppgavs vara att öka acceptansen för varg på landsbygden. Men den acceptansen finns redan hos en majoritet av allmänheten. Och den brist på acceptans som finns hos vissa grupper tycks snarare ha ökat än minskat om man ska döma efter att antalet anmälda jaktbrott mot varg anmärkningsvärt nog har ökat efter jakten jämfört med tidigare, skriver föreningen.

Kurt Borg tycker att det finns ingen plats för varg i naturen, bara i djurparker. Han anser sig dessutom föra alla jägares talan. Han påstår också att vargen utrotat både älg och rådjur. Vargarna är ”rena terrorn”.

 

%d bloggare gillar detta: