Tag Archives: Isabella Löwin

Slöseriet blir vår död

5 Jan

Publicerat tisdag 28 december 2010 12:41

Västvärldens slöseri med mat står för 25% av utsläppen av växthusgaser som orsakar den globala uppvärmningen. Varje svensk slänger i genomsnitt hundra kg mat årligen vilket gör en miljon ton mat eller 10% av det som produceras går rätt i soppåsen. Djuren föds upp, lider och slaktas till ingen nytta, fisken tar slut i haven och klimatförändringarna accelererar.

”Istället för glädje ger nog det traditionella julbordet idag mest en känsla av skuld”, skriver Isabella Löwin, författare till boken Tyst Hav och eu-parlamentariker.

Det är ännu värre i USA där man uppskattar att upp till hälften av all mat som produceras går till spillo. Förutom att maten skulle kunna mätta svältande kostar slöseriet tiotals miljarder dollar. En amerikansk familj slänger 14% av sina matinköp. Av det är 15% förpackningar som aldrig öppnats.

Det beräknas att mat som slösas bort av USA och Europa skulle kunna föda världen tre gånger om. Matavfall bidrar till hög konsumtion av färskvatten och fossila bränslen som, tillsammans med metan och CO2-utsläpp från ruttnande mat, ger konsekvenser för den globala klimatförändringen. Varje ton matavfall har potential att spara 4,2 ton CO2-ekvivalenter. Om vi alla slutade slösa bort mat, som hade kunnat ätas, skulle CO2-påverkan motsvara att ta bort 25% av alla bilar.

En forskningsrapport som kom i slutet av förra året visar att i USA har matavfallet per capita gradvis ökat med 50 procent sedan 1974 och når nu mer än 1400 kalorier per person och dag eller 150 biljoner kalorier per år. Matavfall står nu för mer än en fjärdedel av den totala konsumtionen sötvatten och 300 miljoner fat olja per år.

Mängden matavfall som genereras i USA är enorm. Det är den tredje största avfallsflödet efter papper och trädgårdsavfall. Under 2008 var 12,7 procent eller  32 miljoner ton av det kommunala fasta avfallet matrester. Av det återvanns endast en miljon ton. Resten – 31 miljoner ton – hamnade i deponier och förbränningsanläggningar.

I Storbritannien slänger hushållen 8,3 miljoner ton livsmedel, tillräckligt för att fylla 4700 simbassänger.

Skvitt mailto

tis 28 dec 2010 15:52

Du har alldeles rätt, men jag undrar om alla förstår hur det hänger samman. Jag gör, men gör andra det`?

Fisk, fusk eller företagsamhet

16 Jul

Den 7 maj 2010 skrev jag denna artikel:

Om man är om sig och kring sig kan man använda EUs skrotningsbidrag för fiskebåtar för att köpa sig en ny. Svenska staten och EU har betalat 4,7 miljoner för att ägarna skulle skrota fiskefartyget Grimskär. Ägarna hade ansökt om 5,5 miljoner. Vilka andra egenföretagare kan ansöka om miljoner i stadsstöd för att lägga ner sin verksamhet? Pengarna räckte inte bara till att betala alla företagets skulder utan också till en ny båt.

”För att rädda hotade fiskarter har en rad åtgärder satts in inom EU för att begränsa fisket och minska fiskeflottan. Skrotningsbidrag är en sådan åtgärd. I år har 24 svenska fiskebåtar beviljats skrotningsbidrag som delvis bekostas av EU. Bidraget kan kombineras med avgångsvederlag för fiskare som fyllt 55 år. Den som tar avgångsvederlag får avstå från sin yrkeslicens.”

” Ägarna har inte brutit mot några regler. De har inte heller fört Fiskeriverket bakom ljuset om sina planer. Ändå har affären väckt irritation, inte minst bland fiskare.

– Det här är att kasta pengar i sjön, säger en fiskare som inte skrotar sin båt.

– Fiskeriverket har tänkt fel. Skrotar man ska man inte fortsätta att fiska, säger en som fått skrotningsbidrag och avgångsvederlag och lämnat in sin licens som yrkesfiskare.”

24 västsvenska fiskare har i år fått 97 miljoner kronor i skrotbidrag.

Sverige och fiskarna i havet har fått sin egen representant i EU-parlamentet i form av Isabella Löwin (mest känd för debattboken Tyst hav – Jakten på den sista matfisken 2007) författare, journalist och miljöpartist. Hon är starkt kritisk till hur skrotningsbidraget används. I intervjun i GP säger hon att ”EU har bland de mest utfiskade haven i världen. 88 procent av våra bestånd är överfiskade, medan siffran för hela världen är 25 procent”.

Isabella Löwin frågade nyligen EU-kommisionen om den har försäkrat sig om att fiskeriavtalet gynnar det ockuperade Västsahara, och inte bara är ren stöld av naturresurser från ett ockuperat folk. Svaret som kommit är i stort sett ”vi vet inte och vi bryr oss inte”.

Färsk fisk från Västsahara, där också svenska fiskebåtar som officiellt slutat fiska, blev omega 3-kapslar i Sverige och Norden. Efter Uppdrag gransknings avslöjande slutar nu de stora aktörerna att använda olja från det ockuperade området.

EU bör stoppa handeln med den starkt hotade arten blåfenad tonfisk. Det skriver Isabella Löwin och Raul Romeva Rueda i ett brev till fiskekommissionär Maria Damanaki efter att mötet i Doha med konventionen för handel med hotade arter, CITES, misslyckats med att införa handelsrestriktioner. Inte heller gick mötet med på att klassa isbjörnen (!) som akut hotad. Lyssna på Naturvårdsverkets Yvonne Lundell här. Förslaget fick stöd av bara 20 deltagare medan 68 röstade emot det och 30 lade ned sin röst.

I bl a Japan, som kampanjade hårt emot restriktioner, applåderar man beslutet. Merparten av tonfisken konsumeras av japanerna, inte minst i form av sushi. I Japan kan en enda blåfenad tonfisk betalas med många tusen kronor. Det gör att rovfisket är intensivt och okontrollerat, och arten har minskat starkt. Om man inte får situationen under kontroll kommer den blåfenade tonfisken förmodligen att utrotas. EU lär, enligt Greenpeace, stå för 50% av fisket av arten som redan minskat med 80%.

%d bloggare gillar detta: