Tag Archives: internrevisor länsstyrelsen

Intern revisionsrapport av djurskyddsenheten i Skåne

17 Mar

2011-05-10 Rapport2 - På väg mot en bättre djurskyddskontroll-1

Publicerat lördag 28 maj 2011 11:04

2010  presenterade internrevisor Håkan Malmer en mycket kritisk rapport om djurskyddsenheten på Länsstyrelsen i Skåne. Ett år senare gjorde han  en uppföljande rapport ”På väg mot bättre djurskyddskontroll”och var fortfarande kritisk. ”Åtgärder ska ha vidtagits, men de berörda hade ingen aning om vad som gjorts”, skriver Kristianstadsbladet.

Dåvarande länsöverdirektören Björn Risinger tog beslut i juni om 26 åtgärdspunkter, en var att inspektörerna skulle delas upp i två grupper. Den ena skulle ägna sig enbart åt förebyggande kontroller, den andra åt akuta ärenden. De två rapporter som skulle ha lämnats under året har inte setts till.

sid4

Den 24 mars saknades fortfarande vissa dokument. Några anteckningar från de samverkansmöten som skulle ha hållits med personalen har inte hittats och en enkät bland peronalen bekräftade att de inte deltagit i några sådana möten.

Personalens betyg på den egna verksamheten var fortfarande låga. Gruppindelningen gjordes men frångicks direkt till förmån för anmälningsärenden, vilket medförde att endast ca hälften av de planerade kontrollerna genomfördes 2010. Under första kvartalet 2011 gjordes bara 27 planerade kontroller dvs 9st per månad! Totalt hade 535 planerats för hela året. Det innebär att om man fortsatte i samma takt resten av året, så skull andelen genomförda kontroller att ha minskat till bara 20% 2011.

Betyg

Enhetschefen Ola Svensson fick i uppdrag att senast den 20 oktober skriftligen redovisa vilka åtgärder som vidtagits med anledningen av den uppföljande revisionsrapporten. Dessutom skulle han svara på Arbetsmiljöverkets förelägganden till den 31 augusti. Det gjorde han i sista minuten.

Ola

Ola Svensson var inte beredd att ta till sig av kritiken mot inspektionerna som framfördes av djurhållare på mötet i Hässleholm.

– Ingen av våra inspektörer brukar vara otrevlig. När det händer är de gånger de kommer på kant med någon de besöker. Vi har krav på oss hur kontrollerna ska utföras, vi är ute för att kontrollera, sa Ola Svensson tre veckor efter det att de brutit sig in i min bostad och där han själv medverkade utklädd till polis.

Man kan tycka att chefen kunde ha att hitta på utan att gå på maskerad.

Emmas beställda anmälan

11 Jan

Törnblads anmälanPublicerat onsdag 09 mars 2011 12:11. Uppdaterat den 11 januari 2014.

Ansvarig för djurärenden vid skånepolisen, Marie-Louise Törnblad, skickar sent på eftermiddagen tisdagen den 1 mars ett mail till Emma Hansson där en icke namngiven person påstås ha gjort uttalanden om min hund. Den 2 mars begär Emma polishandräckning till den 3 mars pga att det inkommit ”klagomål av allvarlig karaktär”. Klagomålen är alltså Emmas riggade anmälan och en halvårsgammal okynnesanmälan! Emma har tydligen bråttom nu för hon stavar fel på klagomål. Poliser vill hon ha redan nästa dag och får det också med känt resultat..

HandräckningJag tar lätt reda på namn och telefon till den påstådda anmälaren. Han heter Jörgen Gillberg och jag ringer upp honom. Gillberg är delgivningsman på fritiden och kom alltså till mig på lördagen den 26 februari med en dom från förvaltningsrätten, en dom där jag för övrigt vunnit över länsstyrelsen.

Det (o)lustiga är att denne Gillberg inte arbetar i Mellanskåne utan har sitt distrikt i södra och östra delarna. Han skickas alltså till mig med ett brev till ett annat distrikt enkom för att rapportera något om mina djur som sedan hans chef Marie-Louise Törnblad kan anmäla till Emma Hansson. Det här behöver Emma för sitt planerade ”akuta” tillslag hos mig.

Vid en kontroll senare med polisen finns dessutom inget delgivningsuppdrag hos mig registrerat:

Från: Torben Pedersen <torben.pedersen@polisen.se>
Datum: 21 mars 2011 15:28

”Mitt namn är Torben Pedersen och jag är gruppchef för polismyndighetens delgivningsverksamhet i Skåne.

Jag har via vår registrator fått ditt mail med begäran om kopior på handlingar i samband med en handräckning då det i texten omnämns att det rör sig om en delgivning. Jag har kontrollerat i vårt diarium och det finns inte något delgivningsuppdrag rörande Astrid         i Hörby.”

När jag ringer blir Gillberg blir märkbart besvärad och ber att få ringa upp när han pratat med ”Ninna” (Marie-Louise Törnblad). Det gör han också efter några minuter. Törnblad har då troligen sagt till honom att det inte var något fel på mina djur. Sen säger han att han aldrig yttrat det som står i mailet till Emma. Det är en ”missuppfattning” och han ber så mycket om ursäkt.

Här är samtalet ordagrant  i utskrift:

A: Hej, det är Astrid . Minns du att du var här med ett brev till mig för drygt en vecka sedan en lördag.

J: Då var jag ledig ja

A: Ja precis, det kommer du ihåg. Du var här med ett brev förra lördan.

J: Javisst

A: Jag vill bara fråga dig: Hade du något besvär med en hund som var utanför?

J: Om jag hade besvär med en hund?

A: Ja..

J: Hon var sjuk.

A: Jag undrar bara om hon gjorde någonting speciellt.

J: Om hon gjorde något speciellt? Hon låg och skakade. Det var det jag undrade över.

A: Du sa ingenting till mig.

J: Jag sa nånting till dig? Jag frågade om hon skulle ligga ute.

A: Hunden?

J: Ja

A: Nej vi pratade väl inte om..

…svårt att höra…

J: Du sa att hon nyss kommit ut.

A: Nej vi pratade om att min brevlåda brukade bli saboterad. Sen skrev jag på och sen gick du.

J: Jo jag frågade åsså om hunden om den nyss kommit ut, den låg och skakade.

A: Det låg ingen hund och skakade , hon brukar skälla på folk.

J: Hon reagerade inte när jag kom. Det var det jag …(svårt att höra)

A: Hon skällde det var därför jag gick ut.

J: Hon skällde inte.

J: Vad gäller saken.

A: Jag undrar bara om det hände någonting speciellt för jag känner inte igen det här.

J: Jag förstår ingenting egentligen.

A: Har du sagt åt någon annan att min hund låg och skakade eller någonting?

J: Jag har frågat den som har hand om djurskyddsärenden…. Jag har frågat vad som gäller i sådana fall.

A: Så alla hundägare som du träffar ute på delgivningar anmäler du för Törnblad då?

J: Nej jag anmäler inte hundar som ligger och skakar men jag frågade henne om det gällde något speciellt då.

A: Vad var det för syfte med det här då?

J: Jag bara frågade henne om det var något speciellt om man tyckte en hund låg och skakade och den inte såg frisk ut jag fråga vad som gäller det var det enda jag frågade henne.

A: Har du möjlighet att åka förbi så kan vi titta på min hund tillsammans?

J: Vad sa du?

A: Har du möjlighet att åka förbi så kan vi titta på min hund tillsammans?

J: Jag har inte möjlighet till det. Jag har bara frågat henne vad som gäller. ..(Svårt att höra)

A: Du tyckte hon såg misskött ut eller nånting då?

J: Hon såg sjuk ut.

A: Såg hon sjuk ut?

J: Om det var hon eller han vet jag inte. Eftersom inte hunden reagerade. Vad som gäller i ett sånt fall.

A: Var var hunden någonstans?

J: Den låg utanför dörren och skakade när jag kom fram.

A: Jaha

J: Jag frågade om den precis kommit ut och du sa ja.

A: Nej

J: Jo och sen berättade du om brevlådan.

A: Nej. Hon är ute hela dagarna.

J: Det är möjligt jag bara frågade vad som gällde. Jag vet inte mer.

J: Prata med henne vad hon har sagt till dig, jag vet inte vad hon har sagt.

A: Vad är syftet med att säga en sån sak?

J: Syftet är att jag undrar vad som gäller om man tyckte hunden for illa. Det är det som är frågan.

A: Så du tyckte att hon for illa?

J: Jag frågade vad som gäller och ja det tyckte jag i så fall.

A: Då tycker jag att du ska komma förbi här så ska vi titta på hunden tillsammans.

J: Det kan vi göra men jag kör inte till Hörby varje dag. Eller hur? Jag har hela Österlen och Trelleborg som jag kör på.

A: Jaha.

J: Jag ska prata med Ninna vad hon har sagt till dig så får jag återkomma?

A: Jag har ett papper framför mig här. Vad du påstås ha sagt.

J: Jaha

A: Det måste du känna till om du har sagt någonting. Du har uttalat dig om åldern på min hund.

J: Jag har inte sagt nånting om åldern på hunden.

A: Det står så här.

J: Det har jag inte sagt. Jag ska prata med Ninna så får jag återkomma till dig.

A: Vem ska du prata med?

J: Ninna. Alltså Törnblad.

A: Jaha.

J: Jag ska ringa

A: Okey

J: Hej

Jörgen ringer tillbaka några minuter senare.

(Svårt att höra)

J: Det är ju så att om dom får in en anmälan så måste de göra nånting sen. Jag tyckte hunden verkade.. alltså…

A: Det står ju här att den har svårt …

J: Det har ju inte jag sett.

A: Det står ju här att den har svårt att röra sig. Det är ju svårt att se om den ligger.

J: Det har absolut inte jag sagt.

A: Det står att den är gammal och har svårt att röra sig så står det. Alltså har du bedömt henne som gammal och hon har gått omkring och hon har haft svårt att röra sig.

J: Det har jag absolut inte sagt

A: Det är därför jag …

J: Jag sa att den låg utanför dörren och skakade och reagerade inte när jag kom det är det jag sagt. Det var det jag tyckte var konstigt att hon inte reagerade när jag knackade på dörren.

A: Det kan faktiskt vara så att hon låg därute och sov och kände sig litet trängd. Hon är litet rädd för män.

J: Det är möjligt att jag missuppfattat allting. Då ber jag om ursäkt ifall jag (svårt att höra)

A: Ja väldigt mycket olägenhet.

J: Jag ber om ursäkt för det… (svårt att höra)

A: Jag är ju faktiskt en talbar människa så vi hade ju kunnat titta på hunden tillsammans.

J: Jo det är möjligt att vi skulle ha tittat mer.

A: Om du nu hade synpunkter.

J: Just det. Men jag ber så mycket om ursäkt. Jag hoppas du godtar den ursäkten.

A: Jag accepterar din ursäkt.  (svårt att höra) Det har fått konsekvenser för mig. Nästa gång ska du kanske kommunicera med litet grann med den personen… Om du ser någonting är det väldigt bra att prata med den personen innan man drar igång en väldigt stor operation.

J: Okey. Jag ber så mycket om ursäkt.

A: Okey…(… svårt att höra) …ta hand om det här.

J: Tack så mycket.

A: Tack ska du ha själv.

J: Hej

A: Hej

trixie på verandan

Svårt att röra sig? Exakt så här satt min hund och Gillberg stod exakt där fotografen står. Jag öppnade dörren inifrån så hunden blev alltså instängd.

Emma har uppenbarligen fått smak för dyra djur, hästar och rashundar och stora beslag. En gissning från min sida: När tjänstemän går över gränsen på ett så uppenbart sätt som Emma gjort nu, så brukar det oftast vara pengar inblandade. Några dagar före Emmas polisrazzia hos mig så hade jag publicerat siffror på vad hennes tillslag hos Samantha Asp i Skurup genererat. Enligt en initierad person är det ”många som är med och delar kakan”.

Jag är tydligen inne på minerat område…

Kritiken mot länsstyrelsens handläggning av djurskyddsinspektioner fortsätter med oförminskad styrka.

I internrevisionen av veterinär- och djurskyddsenheten framkom krav på att enheten måste komma igång med ordinarie kontroller, inte bara ägna sig åt akuta anmälningar. Göran Tunhammar har nu begärt en ny revision.

malmers rapport

Ur Malmers första rapport 24/5 2010 sid 6. Tänk om beställaren också hade läst den!

Christina Håhus vill inte svara på reporterns frågor om arbetsmiljöverkets kritik. Länsstyrelsen har nyligen kommit med ett svar som finns på deras hemsida.

”Mår man bra, så jobbar man bra,” säger Håhus. Jag skall gärna berätta exakt för henne hur man mår efter att hennes inspektörer med ett koppel poliser brutit sig in i ens hem och hur bra man sen jobbar.

Har enhetens inspektörer varit för nitiska?, frågar Kristanstadblades reporter.

– Det får man i så fall gå in i enskilda ärenden och titta på. Uppgifterna måste utföras med profession och integritet, säger Håhus.

Tror jag det!

Förre miljöchefen i Båstad har tillsammans med en före detta miljönämndsordförande anmält djurskyddet i Skåne och Halland till Riksrevisionen. De menar att djurskyddstillsynen har försämrats katastrofalt sedan länsstyrelserna tog över. De tror att resurserna är för små, vilket den som läser min blogg tydligt kan se att så inte är fallet. De tycker också att länsstyrelserna jobbar ineffektivt, vilket torde ligga närmare sanningen.

Närmast sanningen ligger dock olämpliga, okunniga och fullständigt maktberusade djurskyddsinspektörer som inte ens kan stava till social kompetens och som är mer intresserade av att knäcka djurägare än av djurskydd.

JO har slutat ta upp klagomål på djurskyddsinspektörerna i Skåne. Gissa varför! Klagomålen skall lämnas direkt till internrevisor Håkan Malmer.

Uppdatering 11 januari 2014: Håkan Malmer har gått i pension. I övrigt har inget förändrats. Nye internrevisorn Staffan Ivarsson har också i uppdrag att granska djurskyddet.

%d bloggare gillar detta: