Tag Archives: Ingela Björklund

Statens fångar

22 Nov

milon-tinkerBilden: Milton till vänster, valack ca 10 år. Tinker 2 år hingst.

Sten-Gunnar Hörberg efterlyser  elva nordsvenska brukshästar. Det är ett hingstföl, en tvåårig hingst, två valacker och sju ston i varierande åldrar.

”Hästarna ”omhändertogs” som det så vackert heter av polisen den 21 januari 2016 på falska grunder efter att Länsstyrelsen i Jönköpings län belagt hästägaren med ”djurförbud”. Ett straff som länsstyrelserna i Sverige kringgår att pröva i domstol (tingsrätt) genom att kalla straffet för en ”administrativ åtgärd”. Länsstyrelsen dömer (?) ut den ”administrativa åtgärden” på obestämd tid, vilket i praktiken genomgående betyder ett livstidsstraff. Ett straff, vilket initialt beslutats av en juridiskt oskolad djurskyddshandläggare vid länsstyrelsen, inte sällan i personlig konflikt med djurägaren. I rättsstater däremot utdöms straff av domstolar, med bevisvärdering och alla parters möjlighet att föra sin talan (audiator et altera pars), som grund för friande eller fällande domar. I det här fallet har den ”administrativa åtgärden” inte sin grund i misskötta djur, tvärtom var hästarna friska och välskötta och vistades i en för hästar idealisk miljö. Istället har den ”administrativa åtgärden” sin grund i en konflikt av helt annan karaktär, en konflikt som myndigheterna hållit liv i sedan 1990. En gång myndigheters tillsynsoffer och djurägaren förblir för evigt myndigheters tillsynsoffer.

sabina1Ovan: Sabina 28 år.

Enda kontrollfunktionen som finns för att säkerställa att djurskyddskontrollerna hålls inom lagar och förordningar är att de kan överklagas till förvaltningsdomstol. Här ska nämnas att den enskilde som ofta är juridiskt obildad är i ett fundamentalt underläge och får ingen rättshjälp vilket bäddar för att den enskildes rättigheter och djurens med för den delen inte tas tillvara. Som om inte detta var nog illa för den enskilde är det ytterst sällsynt att förvaltningsdomstolar gör någon bevisvärdering över huvud taget.

selmaFrån vänster: Selma 6 år, Tina 7 år, Verner ca 15 år samt Alva 8 år som fölat under fångenskapen.

Domstolarna betraktar utlåtande av länsstyrelserna som fakta och dömer efter det. Det är naturligt att personer med rymligt samvete söker sig till miljöer av det här slaget där de ostört och riskfritt kan finna tillfredsställelse för psykopati. Det finns ett fullskaligt experiment i skattemål som visar övertydligt att förvaltningsdomstolar dömer utan rättssäkerhet. Under dessa förhållanden har det bildats utrymme för ett utbrett fiffel för länsstyrelserna att agera till skada för djur och djurägare utan att varken staten eller tjänstemännen riskerar något.

salviFrån vänster Salvi 1 år, Allice 2 år och Silva 2 år.

Såväl inom socialförvaltningen som inom djurskyddet sker det väldigt mycket olagliga övergrepp från samhällets sida mot enskilda. Övergrepp som mörkläggs och kamoufleras.

Vi vädjar till alla goda krafter i samhället som inte vill att svenska myndigheter ska tillåtas löpa amok bland befolkningen för att det råkar roa eller gagna dem själva att reagera och protestera mot detta ofog. Ytterst handlar det om att ta ansvar för och värna demokratin.

De rättmätiga ägarna till hästarna mår väldigt dåligt efter omhändertagandet/stölden. Hästarna behövs mer än väl i det ekologiska lantbruket som familjen bedriver.

alvaAlva med nyfödd Alrik.

Den som gjort iakttagelser som kan stämma på dessa hästar (vi vet inte om hästarna finns på ett eller flera ställen) som sannolikt kom till platsen de första dagarna i november månad ombedes kontakta djurägaren 0721 649 743. E-post: Forsvunnahastar@hotmail.com. Den som vill vara anonym kan posta brev till Djurägarna Sverige c/o Arne Forsling Gråbovägen 140 443 96 Stenkullen. Polisen förbereder sannolikt försäljning med olagliga duplikatpass. Hästarna har originalpass. Såväl försäljning som köp av dessa hästar är häleri. Sannolikt finns hästarna inom polisområde öst.”

hotar-med-avlivning

Handläggaren Ingela Björkund hotar med avlivning. Snart har hästarna varit ett år i statens ömma vård. Djurskyddslagen är uppenbarligen inte till för att djur skall få ett bättre liv, snarare ett sämre om alls något. Rasföreningen vägrar helt enligt reglerna att utfärda pass eftersom hästarna har pass. Därför utpressas djurägaren – lämna passen annars dödar vi dina bästa vänner!

Människohatarna

3 Okt

ingelaStatens terror mot motsträviga medborgare: Dem kommer man åt genom att mordhota det käraste de har. Så här skriver Hans Röös till journalisten på Vetlandaposten med anledning av att Ingela Björklund hotar att ta livet av Sten-Gunnars fina hästar:

Hur kan en av Sveriges mest djurvänliga människor och en av de hästkunnigaste (när det gäller att driva jordbruk med häst, köra fyrspann osv) som finns kvar, vegetarianen Sten-Gunnar Hörberg (äter inte kött i omtanke om djuren) beläggas med ”administrativ åtgärd” (det som länsstyrelsen kallar för djurförbud)? Det handlar enbart om prestige från länsstyrelsens sida och har inte ett dyft med djurskydd att göra.

Att skingra dessa hästar, som vad gäller hanterbarhet vid olika typer av körslor är outstanding, är att föröda ett mycket svårersättligt kunskapskapital hos hästarna. Många års arbete ligger bakom att få en så samtrimmad grupp av hästar att fungera ihop som dessa gör. Om polisen säljer dem kommer de med all sannolikhet att slumpas bort och antagligen hamna som vandringspokaler. Och att skicka dem till slakt är om möjligt en ännu större skandal.

I andra mer civiliserade länder är det bara en domstol, som efter en rättslig prövning, i enlighet med Europakonventionen om mänskliga rättigheter (svensk grundlag sedan 1995, vilket inte svenska myndigheter tycks känna till) kan belägga en djurhållare med djurförbud och då är detta näringsförbud som regel tidsbegränsat. Och framför allt det handlar om misskötta djur, vilket det inte för ett ögonblick rör sig om i Sten-Gunnar Hörbergs fall.

I Sverige kan en djurskyddshandläggare, vars personkemi inte stämmer med djurhållarens, utdöma ett djurförbud på livstid, vilket hon sedan av kollegiala skäl? får godkänt för av sina överordnade. Och förvaltningsrätten prövar inte sakinnehållet, särskilt inte förvaltningsrätten i Jönköping, som är närmaste granne med länsstyrelsen i Jönköpings län. Fattas bara att de äter lunch tillsammans och ser varandra som kollegor som jobbar mot gemensamt mål, att ta död på kulturjordbruket?? Det råder en svår rättsröta på det här området i Sverige, men ingen politiker tycks vilja ta tag i problemet ”för det är allt bra synd om djuren i alla fall” och då får rättssäkerheten stå tillbaka. En och annan kulturbevarande bonde i Småland som försvinner, vem bryr sig om det? Ingen, viktigast är att inte myndigheter förlorar prestige.

Viralgranskaren

19 Sep

 

sgs-hastarNej, de tvingades inte bli omhändertagna av polisen. Det var ett beslut av länsstyrelsen i Jönköping att ta alla Sten-Gunnar Hörbergs fantastiskt fina nordsvenska arbetshästar. Det var sammanlagt tio hästar som stals av staten den 21 januari i år.

img_1404Sten-Gunnar brottades ner av polisen och fördes till polisstationen medan deras entreprenör lastade hästarna. Det måste vara rena avkopplingen för polisen att kunna spöa upp en äldre, strävsam bonde som omväxling till alla stenkastande unga, sysslolösa män som polisen vanligen drabbar samman med.

Nej, det var inte nyligen. I åtta månader har polisen betalat för att inackordera dessa hästar i en betydligt sämre miljö än den de kom ifrån.

Nej, de var inte vanvårdade. En person med mer kunskap om och kärlek till djuren än Sten-Gunnar får man leta efter. De hade alltså redan ett kärleksfullt hem.

sgs-hastar-omhNej, han fick inte djurförbud efter en kontroll. Tillslaget var ett led i en lång maktkamp mellan en bonde som vill leva i samklang med djur och natur och bevara kunskap om arbetshästen i jord- och skogsbruk och en maktgalen tjänsteman som tydligen ser det som sitt livsprojekt att förstöra detsamma.

ingelaIngela Björklund blev som bekant även Stig Anders Svensson (alias Hästmannen) och hans tre ardennerflickors baneman. Hon uttalade sig att han inte ”hörde hemma i någon tid” och avsåg hans ålderdomliga och saktmodiga sätt att leva med djuren. Antagligen tycker hon detsamma om Sten-Gunnar.

sgs-hastar-expressenNej, djurförbud är inte bevis på att någon någonsin vanvårdat ett djur. Djurförbud används i Sverige som ett maktmedel av tjänstemän för att krossa djurägare som protesterar. Ytterst få djurförbud utfärdas pga en tingsrättsdom avseende djurplågeri. Sverige är unikt i många avseenden och detta är ytterligare ett. I andra EU-länder som exempelvis Tyskland och Finland är djurförbud, i regel, ett tidsbegränsat straff som utfärdas enbart i samband med en dom i en allmän domstol. I Sverige kallas djurförbud för en förebyggande åtgärd och föregås som sagt ytterst sällan av en rättslig prövning.

ligghallen

Enligt länsstyrelsen är ett skäl till djurförbudet, och därmed till att ta hästarna, en undermålig ligghall. Den saken har åtgärdats, men länsstyrelsen vägrar titta. Den nya ligghallen har godkänts av två oberoende konsulter varav en tidigare jobbat med förprövning på länsstyrelsen. Gården är arrenderad och byggnaderna som renderade djurförbud gamla.

img_1644Polisens stall dit de tio hästarna flyttades.

56Interiör från polisens stall. Måtten är långt under de som Jordbruksverket har som minimimått för stall. Dörrarna in till boxarna är ca 30 cm för smala, takhöjden är inte godkänd då den inte är 2,2 meter. Dörren in i stallet är 170 hög dvs 50 cm för låg. Det är stora skaderisker i form av spik i boxarna, stora hål i väggarna, ventilationen är undermålig och plankorna är för tunna. De splittras om en häst sparkar igenom och kan ge skador på hästen.

img_1675Ventilationen är det lilla hålet i taket, det ska finnas ett hål till i den andra änden. Fönstren är nästan igensatta med brädor. Stallet är godkänt av djurskyddshandläggare Jenny Trygg och det är i detta stallet som Ingela Björklund och Jenny Trygg ställer omhändertagna hästar.

img_20160316_004736Den andra anledningen till djurförbud ansåg Ingela Björklund vara bristande rengöring. Ovan är en åring efter omhändertagandet i polisens stall där den satts i en box med två andra hästar. Takhöjden är 200 cm.

Polisen har inte gjort någon ägarutredning och flera av hästarna ägs av dottern. För de två aktuella hästarna, och nej, de heter inte Juni och Juli, har polisen fått ut dubblettpass i strid mot gällande EU-förordning. Vad har då hänt med de övriga åtta? Jo, dem hotar polisen att avliva om inte Sten-Gunnar lämnar ifrån sig passen.

Kulturarv som går i graven

24 Jan

Det finns kulturbärare och det finns kulturskapare.  Sten-Gunnar Hörberg tillhör de sistnämnda. Tyvärr finns också kulturdödare som Ingela Björklund på länsstyrelsen i Jönköping. Hon har för den stora allmänheten gjort sig mest känd som Stig-Anders Svensson alias Hästmannens banekvinna. Till skillnad mot kulturbärarna som drivs av en inre övertygelse har kulturdödarna makten och våldsmonopolet på sin sida.

Den 21 januari 2016 rullade polis och länsstyrelse in på Sten-Gunnars gård. Han slogs blodig av poliserna, belades med handfängsel och fördes till polisstationen. Han ville nämligen ringa sitt ombud. Sten-Gunnars 10 hästar lastades och fördes bort av Dicks åkeri. Ingela Björklund var nöjd med dagen.

Sten-Gunnar har kämpat länge för sina hästar. 2012 intervjuades han av P4 Jönköping:

Men har du gett upp om att få ha kvar dina egna djur?
– Jag släpper inte dem så länge jag lever.

Men om de kommer och hämtar dem?
– Då får det ta mig med. Då är det slut med mig. Djuren betyder allt för mig, de är min familj och mina barn.

Titta noga på filmen och bilderna nedan, njut av en enastående man med enastående hästar och begrunda. Det är knappast troligt att du kommer att få se något sådant mer i Sverige.

trespann

bröllop

timmer

hö

skog3

skog

vältning

sådd

visning

post

Inte bara hästmannen

30 Sep

 

hästmannen

Det är inte bara Stig-Anders Svensson alias hästmannen som råkat ut för de paragrafvårdande myndigheterna. Stig-Anders fick djurförbud i förebyggande syfte och valde att skänka bort hästarna innan myndigheten tog dem vilket hade medfört större kostnader och kanske förlust av gården. Som nästan alltid är fallet drog djuren det kortaste strået och förlorade sina liv.

Ingela Björklund

Anders Olsson, småbrukare på Tjörn fick djurförbud förra året sedan han lurats skriva på ett strafföreläggande. Polisen som kom med det sa att om han skrev på så skulle han slippa rättegång. Anklagelsen var ett skavsår på en ko som slitit sig med en grimma. Så snällt, tyckte Anders och skrev på. Vad han inte visste var att ett djurförbud skulle följa på ”erkännandet”. Så där försvann ytterligare en liten besättning av en hotad lantras.

Länsstyrelserna över hela landet utplånar i raskt takt de äldre djurhållarna som bevarat det betade landskapet och de sista lantraserna. De gamla ladugårdarna håller inte måtten så att förelägga en gammal bonde om stora ombyggnader som villkor för att få behålla sina djur är samma sak som att lägga ner. Ett sorgligt slut på en livs- och kulturgärning som inte längre uppskattas eller värdesätts.

nordligaste fjällkorna

Emil Sevä är en av Sveriges nordligaste aktiva bönder med tio fjällkor. Enligt länsstyrelsen är det bara 18 kogårdar kvar i Pajala, Gällivare och Kiruna. Nu väntar viten om han inte följer länsstyrelsens förelägganden. 65 år gammal tycker han inte att han har ekonomi att bygga om ladugården. Gör han det inte går också ekonomin i stöpet plus att djuren omhändertas med våld. Återstår bara att avveckla frivilligt.

– Kan inte säga att han missköter sina kor men vi har konstaterat flera brister i djurhållningen och vår förhoppning är att han kan åtgärda dem så djuren kan skötas på det sätt som vi ställer krav på i den svenska djurskyddslagen, säger Erika Johansson länsstyrelsens enhetschef.

Stig Aronsson i Tämmesboda i Ljungby kommun har levt sitt liv utan elektricitet och vill inte ha någon heller. I ett beslut 2001 blev han förelagd genom praktiska råd hur han enkelt kunde uppfylla djurskyddslagens krav inhysning av kor och ardennerhäst. Det var ingen anmärkning på djuren utan det handlade om mått, ventilation och dagsljusinsläpp. Och så att hästen skulle kunna gå in och ut själv.

ladugården

När djurskyddet låg på kommunerna var ändå kontrollanterna humana och här försökte man verkligen göra det bästa för människor och djur. Rent fysiskt skulle Stig och hans syster inte orka med djuren mycket längre till. Ändå är Stig bitter över vad han kallar ”djurplågerilagen”.

djävulens verk

På plats var Ingela Fridlund och Mathilda Johansson från miljö- och byggkontoret. Om de fick arbetsövergång till länsstyrelsen så hoppas  jag att de tog med sitt konstruktiva sätt att jobba och se lösningar. Djurhållningen avvecklades 2001.

Tänk om det funnits en plan för att ta tillvara lantraser, beteshävdat landskap och den sedan generationer nedärvda kunskapen om djur och om gamla människor dessutom bemöttes med respekt för sin livsgärning istället för att skrämmas och förnedras av myndigheter sina sista år!

2000-talets häxprocess

6 Jan

hästmannen länssrätten

Publicerat tisdag 01 februari 2011 12:21

 Djurskyddsinspektör Ingela Björklund i Jönköping har anmälts för brister i sin djurhållning enligt Smålandstidningen den 28 januari 2011. Anmälaren, som är anonym, hävdar bl a att hennes hästar saknar tillgång till vatten och delar av hagen avgränsas med taggtråd. En eller flera hundar påstås bo i ett fönsterlöst uthus.

Ingela Björklund har under flera år idogt arbetat på att få till stånd ett djurförbud för Stig-Anders Svensson, mer känd som Hästmannen. I höstas utfärdades också djurförbud och Stig-Anders tvingades lämna bort sina tre älskade ardennerflickor. Länsstyrelsen motiverade med:

-Vi tror att du inte kommer att kunna ta hand om hästarna inför kommande vinter och därmed beslutar vi om djurförbud baserat på minst 4 förelägganden som ger oss rätt att meddela ett djurförbud.

Djurförbudet överklagades och var uppe i Förvaltningsrätten den 27 januari. Länsstyrelsen hade fem tjänstemän med på betald arbetstid.  Berndt Eriksson, Stig-Anders juridiska ombud, som om de vinner får hästkörlektioner i betalning av Stig-Anders, kritiserade Länsstyrelsen hårt. Han menade att lagen tolkats fritt utan rättsliga grunder och att tekniska bevis som analyser av foder samt fotografier eller veterinärutlåtanden som verkligen visar på missförhållanden är bristfälliga eller saknas helt. Ingela Björklund försvarade sig med att hon inte hade någon kamera med ”den dagen”. Hennes påstående om blödande sår kunde bl a motbevisas av ett veterinärintyg.

Att hästarna skulle ha fått för lite foder enligt en av rapporterna blir nästintill skrattretande då det står senare i samma rapport att hästarna är vid gott hull.

Eriksson gick även hårt åt djurskyddsinspektörens beteende mot Stig-Anders och frågade henne om det är brukligt att gå ut i radio och prata nedlåtande om en person som hon kontrollerar på det vis hon gjort. Lyssna här!

En rad vittnen talade till Stig-Anders förmån och själv var han försiktigt optimistisk efter 3½ timmes förhandling. Han hoppas kunna hämta hem sina hästar som han använt till alla sysslor i jord- och skogsbruket enligt gamla metoder.

Stig-Anders syster berättade om trakasserier som börjat sedan Stig-Anders Svensson vägrat sälja gården till en granne. En kvinna som inte känner Stig-Anders vittnade om hon när hon kontaktat djurskyddsinspektören fått veta av denna att ”redan när hon såg hästarnas ögon första gången hade hon bestämt sig för att utfärda ett djurförbud”.

Ingela Björklund ångrade ingenting utom att hon borde gett Stig-Anders djurförbud långt tidigare.

Se klipp från Smålandsnytt och läs om förhandlingen.

Stig-Anders förlorade i förvaltningsrätten som gick på Länsstyrelsens linje. Han borde ha presenterat en handlingsplan skriver rätten.

 • ledsen

  tor 09 maj 2013 04:43

  Hur gör man om man anmäler en inspektör? Vänder man sig till en annan länsstyrelse eller är allt lika genomkorrupt?

  Hur har det gått med Ingela Björklund? Hon är inte bortglömd och hon ska inte smita från ansvaret att hon har förstört för andra människor.


 • Anonym för säk

  sön 05 jun 2011 12:50

  Vilken ”soppa”
  Självklart får en inspektör göra hur som helt, förstår ni inte det?
  I Västmanland bor ordföranden för dem alla.
  Hon anmäldes då en ponny gick med lera upp till magen, men…… det blev inte ens en akt…..
  Självklart, det var ju hon som höll i den delen och hon var väl inte dum heller…..
  Att giftspruta åkrar utan tillstånd…. och även grannens ekologiska odling…?
  Det fanns visst ”förmildrande omständigheter” – SPRITEN!…
  Ovan får jag väl skit för därför vill jag vara anonym.
  Jag blir väl anklagad för att spy galla över inspektörerna i mina kommentarer i bloggar och annat……

 • Birgit mailto

  mån 21 feb 2011 11:46

  Vad lever vi i för samhälle. Jag hoppas att det kämpas vidare. Hur kunde förvaltningsrätten dra upp detta med en handlingsplan i detta läge? Var finns det föreskrivet? Som det ser ut så kan nu länsstyrelser utfärda ett antal föreläggande, sedan blir det djurförbud. Att föreläggandena inte alltid är baserade på att djuren far illa, utan på andra saker, tänker man inte på. Vi djurägare är än mer farligt utsatta.

 • Miranda mailto

  mån 07 feb 2011 21:57

  Trodde det fanns bara sådana inspektörer i Göteborg 😉
  Hittade till denna blogg i dag. Grymt imponerad av den!

  /Miranda
  Göteborgs Katthjälp


 • Marie mailto

  mån 07 feb 2011 10:11

  Att Ingela Björklund, missköter sitt jobb är inget ovanligt. Hon brukar trakassera sina ”utvalda” offer och hitta på en den ena och en den andra lögnen. Är det inte snart dax att sätta stopp för denna hemska människa?
  Jag har massa bevis på att hon misskött sitt jobb.
  Hon är inte lämplig som djurskyddsinspektör.

Hästmannen hotas med polis

15 Jul

När man jämför hur samma djurskyddsinspektör dels uttalar sig om det enskilda fallet ”hästmannen” och dels om avslöjandena av missförhållanden i minkuppfödningen, så tycker i alla fall jag att det blir väldigt tydligt att djurskyddslagarna är skrivna för att skydda kommersiella intressen och handlar väldigt lite om djurens verkliga välfärd. Ingela Björklund säger till Sveriges Radio:

– Jag har haft hand om ”Hästmannen” under ganska många år, det här är en person som har hållit myndigheterna igång under lång tid. Det här är inga nya brister som har uppkommit utan det är tvärtom återkommande brister som vi ser och som han inte kan rätta till, säger Ingela.

Inspektören har besökt Stig-Anders titt som tätt liksom hennes företrädare. Här fattas ingen tid för besök. Skulden läggs på Stig-Anders själv: Det är han som ”håller igång”. I intervjun får man höra henne säga att hans vänner borde ha hjälpt honom för ett par år sedan, då hade han haft hästarna kvar. Så det är också hans vänners fel. Myndigheten kan inte göra fel.

Lyssna sedan när samma Ingela Björklund försvarar minkuppfödarna. Hon förklarar att där har inte länsstyrelsen tid att göra några inspektioner och hon känner absolut inte igen de missförhållanden som djurrättsalliansens smygtagna bilder visar! I stället läggs skulden på nämnda förening: De borde ha anmält om de tyckte att djuren far illa.

Jag känner igen resonemanget från inspektörerna i Skåne: Inspektörerna ser inte som sin uppgift att inspektera kommersiella djurhållare men sysselsätter sig ivrigt och ihärdigt med enskilda djurägare med några få djur och anser dessutom att det är allmänhetens jobb att upptäcka och anmäla missförhållanden!

Ingela Björklund säger att har det bitits ihjäl några minkar så är de säkert ändå bortstädade när inspektören kommer, om de nu skulle komma, vilket de inte planerar.

Anledning till att Stig-Anders inte får behålla sina hästar är att hon inte tror att hästarna kommer att få gå ut kommande vinter. Vilda djur som minkar går det däremot bra att ha instängda hela livet i minimala burar med nätbotten och de får aldrig gå ut eller bete sig naturligt. Helt OK tycker inspektören som skyller på lagstiftarna. Det lagstiftarna tycker är OK för djuren kan inspektörerna inte ha synpunkter på. Så då förstår man att det är lättare att ge personer som Stig-Anders djurförbud. Eftersom den kommersiella djurhållningen är oantastlig måste man ju ha något annat att hitta på för att hålla sig sysselsatt! Om man så skall omhänderta akvariefisk för att förbättra statistiken!

Att lösa Stig-Anders problem genom att bygga ett vindskydd i hagen finns inte på kartan för Länsstyrelsen. Och beslutets konsekvenser för människan, ja det är ju inte ens deras bord…

Om Stig-Anders hästar blir avlivade, ja, tråkigt om det går så långt men det är ju i så fall hans eget fel, tycker inspektören.

Det finns kritiker som tycker Länsstyrelsen gör rätt och säger att Stig-Anders kan sälja sin gård och bli miljonär. Men då har man missat hela poängen. Då försvinner en människa med en icke-kommersiell inställning till djur och natur. Här betalas EU-bidrag för att bevara arter, slåtterängar, odlingshinder osv. Här springer tjänstemän och mäter stengärden men en människa som av fri vilja värnar ett gammalt landskap rycker man undan benen på.

Stig-Anders är en saktmodig man som beslutat sig för att följa myndighetens order. Han lämnade bort sina älskade flickor igår och samtidigt möjligheterna att sköta mark, skog och byggnader. Hör honom själv berätta. Jag skall gå ut i trädgården och plocka äpplen, säger han och darrar.

%d bloggare gillar detta: