Tag Archives: Ida Persson

Helt normalt

26 Apr

huset framsidan1997 flyttade jag från Uppland till Skåne. Jag kom från forskarvärlden där alla var respekterade för sitt arbete och sin kunskap oberoende av ålder, etnicitet och kön. Vi träffades på internationella konferenser och utbytte erfarenheter. Alla behandlades lika, unga forskarstuderande som pensionerade professorer. Helt normalt.

Kulturen i det mellanskånska nazistbältet blev en chockartad upplevelse. Här uppskattas inte utbildning och kunskap, här är det kontakter som gäller. Och vem som äger vad och är släkt med vem. Skvaller och förtal är vardagsmat. Avundsjuka och missunnsamhet råder. Chefsposter blir inte utlysta, eller blir det bara för syns skull, och tillsätts med dem man känner, som redan befinner sig inom organisationen och sparkas uppåt. Så konserveras myndighetskulturen. Helt normalt.

Som inflyttad är man suspekt. Som kvinna och högutbildad är man tredubbelt suspekt. Här blev allt jag gjorde bevakat och allt som oftast resulterade misstänksamheten i en anonym anmälan. Anonyma anmälningar är en väl etablerad del av folkkulturen här. Jag byggde ett staket mot vägen för att mitt barn inte skulle bli överkört. Genast skickade en bybo en anmälan till kommunens byggnadsnämnd. En handläggare ryckte ut med tumstock för att mäta staketet. Jag satte i treglasfönster för att vi inte skulle frysa ihjäl och blev genast anonymt anmäld. Helt normalt.

Astrid och SessanJag hade tagit med min egenuppfödda fjordhäst (det var inte jag som klippte svansen), som gick på ett lånat bete bakom huset. Efter en tid fick jag en fodervärd till henne. Varpå jag blev anmäld för att ha en häst i källaren.

Erlöv1998 var jag projektanställd på kommunens miljökontor och dåvarande miljöchefen Peter Erlöv kom till mig och berättad litet generat om att de fått en konstig anmälan. Jag kommenterade, om jag minns rätt, att det nog var litet svårt att få ner en häst i min källare. Någon granne tyckte tydligen att det var rimligt att om de först sett en häst och sen inte såg den längre, så måste den ha gömts i källaren. Helt normalt.

I mitt arbete fick jag hem 23,3 miljoner till kommunen i ett miljöprojekt. Jag fick också beviljat lön för fortsatt projektledning. Jobbet fick jag däremot inte. Pengarna såg istället kommunalrådet Kjell-Åke Persson till att de gick till partikollegan och pensionerade kommunalrådet Lars Lonhagen för att kommunen skulle slippa betala hans pension. Helt normalt.

1999 flyttade jag till min nuvarande gård. Att vara kvinna och välja att bo ensam är ytterligt suspekt i dessa trakter. Det tog sig uttryck i att diverse män gjorde sig ärenden till mig. Helt normalt.

Sverker Olsson5Klockan åtta på morgonen den 19 mars 2003 dök det upp en liten man med stort självförtroende. Han presenterade sig som djurskyddsinspektör Sverker Olsson. Han påstod att han fått ett ”tips” som skulle gälla mina hästar.

MVC-016FSamma natt hade jag varit uppe och tagit emot hingstfölet Stanley fra Feti, från Island. Jag hade stallat in honom och precis gått och lagt mig. Då kom Sverker.

Sverker visste inte vad han skulle inspektera så han gav sig på fölet som kommit med lastbil från Norrköping några timmar tidigare. Ett föl vars existens han omöjligt kunde känna till. Sverker visade sig snabbt besitta mer av åsikter än av kunskaper. Här skulle letas fel! Fölungen borde jag ha släppt ut på natten till de äldre stona, ansåg han. Hans ”rådgivning” var i bästa fall onödig, i värsta fall livsfarlig.

Jag var i färd med att renovera och det låg rivningsvirke utanför huset. ”Det är lindrigt sagt rörigt”, kommenterade Sverker. Detta var inledningen på 1½ års trakasserier då Sverker dök upp inte mindre än nio gånger för att leta ny fel. Helt normalt.

Andra gången var jag inte hemma så då snokade han runt på egen hand, den tredje skulle han ha ”kennelinspektion”. Min äldsta hund tyckte han jag skulle avliva. Det tyckte inte jag. Sen skulle han promt in i mitt hus.

lille Bob19jan02Jag tog upp min perserkatt och visade Sverker. ”Det var en rälig katt”, utbrast Sverker och förklarade sig vara rädd för katter. Helt normalt.

Sen undrade han var mina hundar sov på natten. ”I min säng”, sa jag. ”Då har du inte plats för en karl i sängen?”, frågade Sverker. Helt normalt.

Sverker tvingade mig att ta bort bärande delar av hästarnas ligghall. Han fick mig att gjuta en en decimeter (!) hög ramp till shettisens bod fast jag påpekade att hon glatt hoppade en halv meter med barnen. Han hotade med vite om jag byggde ut ligghallen med två meter. Helt normalt.

Maggot 19april01aSverker tycker sällskapshundar inte har något existensberättigande. Hans egen erfarenhet av hundar sträckte sig till en bortsprungen jakttax, berättade han. Han tog med en veterinär från Flyinge för han insisterade på att min äldsta hund skulle avlivas (16 år på bilden). När veterinären förklarade att hunden var frisk tog han upp mina andra små hundar en efter en och sa att då kan vi väl avliva den här istället för den ”går konstigt” (hunden var överbyggd). Vid ett annat tillfälle förklarade Sverker på största allvar att han tyckte att man borde få avliva gamla människor också. Helt normalt.

anmälarenVem som anmält ville Sverker inte säga men det listade jag ut. Det var en man som samlade på bilar som blivit anmäld. Han trodde det var jag och hämnades på fel person. Hemmaskrotaren och Sverker fann varandra i bilintresset och båda erbjöd sig ställa upp och vittna mot mig i en pågående vårdnadsprocess. Helt normalt.

Jag JO-anmälde (3903-2004) Sverker och kommunen för att ha vägrat lämna ut namnet och underlåtit att diarieföra anmälan och vad den innehöll. När jag fick rätt drabbades Sverker av akut minnesförlust. Helt normalt.

Rune BrandtEfter att jag klagat för dåvarande miljöchefen Rune Brandt, som påstod att det bara var jag som klagat på Sverker, fick han besöksförbud 2004 och Brandts efterträdare Ida Persson avslutade det Sverker inte hade lust att avsluta. Sverker tyckte att det var det bästa jobb han haft och förklarade stolt att han kunde hitta fel även om inga fanns. Helt normalt.

Sverker Olsson anställdes i december 2002 av Hörby kommun. Han hade sökt ett vikariat som dock kommunen anställde Mattias Gårdlund på. Han fick efter en kortare tid fast jobb i Östra Göinge och Sverker erbjöds vikariatet. Detta trots att han helt saknade utbildning. Helt normalt.

I slutet av 2008 erbjöds Sverker sk arbetsövergång till Länsstyrelsen. Det accepterade han glatt för ingen kommun ville anställa honom. Som tur var behövde han inte visa några betyg.

sverkers anmälanEfter en vecka på nya jobbet tog han en gruvlig hämnd på mig för nesan han fått utstå fem år tidigare, med JO-fällning som grädde på moset. Han gjorde en ”anonym” anmälan den 8 januari 2009, som gjorde att han kunde skicka sina nya kolleger i en strid ström till mig. Han kunde inte låta bli att visa sin harm över JO-fällningen och avslöjade sig.

Skärmklipp 2015-04-20 10.20.24Sverker Olssons kor april 2015 saknar foder, har gödselpansar långt upp på låren och går i gegga. Helt normalt.

Skärmklipp 2015-04-20 10.19.56Dåligt hull på Sverkers ko, gödselpansar och skaderisker i hagen. Helt normalt.

Skärmklipp 2015-04-20 10.22.02Inget bete, upptrampat, ingen ren liggplats. Helt normalt.

Visst känns det rättssäkert!

24 Feb

sverker och emma1

Publicerat fredag 27 maj 2011 19:23

Kontrollmyndigheternas offentliga kontroll:
24 § Offentlig kontroll av efterlevnaden av denna lag, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna utövas av länsstyrelserna och andra statliga myndigheter i enlighet med vad regeringen bestämmer.
Den myndighet som utövar offentlig kontroll ska ha tillgång till djurskyddsutbildad personal i den omfattning som behövs för att myndigheten ska kunna fullgöra sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt. Lag (2008:660).

”När djurskyddstillsynen övergick från kommunerna till länsstyrelserna blev en stor del av den personal som arbetade med tillsynen på kommunerna föremål för så kallad verksamhetsövergång, det vill säga att deras anställningar flyttades över till Ländsstyrelsen utan något nytt rekryteringsförfarande. Eftersom Sverker Olsson således inte har ansökt om anställning på Länsstyrelsen på sedvanligt sätt finns det inga handlingar av efterfrågat slag på myndigheten.”

Det skriver Leif Nyberin och Magnus Lindskog, jurister på rättsenheten länsstyrelsen i Skåne.

Det jag efterfrågat var CV/betyg/utbildning på Sverker Olsson som anställdes av Hörby kommun i december 2002.

Jag begärde att få ut betygen från då han anställdes av Hörby kommun, vilket först nekades mig med hänvisning till att han har skyddad identitet. Detta blev kommunen fälld för av JO för några veckor sedan. Efter ett nytt försök med ny begäran blev svaret att inga sådana handlingar fanns…
I Ola Svenssons kompetenssammanställning är det en blank rad på Sverker Olsson.

Det finns inga ansökningshandlingar sparade på kommunen. Sverker anställdes av dåvarande samhällsbyggnadschefen Ingemar Tykesson. Tjänsten skall ha varit ett vikariat för en person som var föräldraledig. Vikariatet påstods ha varit utlyst men det finns inga handlingar som styrker det. I alla fall skall den som fick tjänsten ha lämnat den innan ordinarie person återkom. Då ”erbjöds” Sverker tjänsten. Och blev tydligen kvar. Detta var december 2002.

Ida Persson , tf miljöchef Hörby kommun skrev på hans egen begäran ett ”betyg” åt honom den 3e augusti 2010, dvs 1 år och sju månader efter sedan han anställts på Länsstyrelsen. Detta är det enda som finns där.

I ”betyget” skriver hon: ”…då har Sverker Olsson främst arbetat med klagomålsärenden som även inneburit ett flertal ärenden med omhändertaganden enligt djurskyddslagen.

Sverker Olsson har under tiden i Hörby varit en mycket god arbetskamrat som snabbt kommit med i gemenskapen på miljökontoret. Sverker Olsson har vidare ett föredömligt sätt att bemöta allmänhet och verksamhetsutövare i de situationer som uppstår i detta yrke.

Sverker Olsson har en stabil grund och ett sunt engagemang i djurskyddsfrågorna.

Jag kan därför lämna Sverker Olsson de bästa rekommendationer.”

Jag undrar vad hon avser med ”stabil grund”. Det lär inte avse utbildning…

För oss som drabbats av Sverker Olssons framfart på kommun- och/eller länsstyrelsetid, låter orden närmast som ett hån. Det påstådda ”föredömliga” sättet att bemöta allmänhet leder oundvikligen till onödiga konflikter och tar bort alla förutsättningar för ett samarbete.

Hans undran om jag hade ”plats för en karl i sängen” tyckte han var enbart ett uttryck för hans skämtlynne. Det tyckte inte jag. Hans ”rådgivning” var i bästa fall direkt olämplig och ibland farlig. Hans påstående att man ”borde få avliva gamla människor också”,  borde renderat honom avsked på grått papper.

Istället åkte han på ett bananskal till fast anställning på Länsstyrelsen.

En hårt drabbad och djupt skuldsatt fd djurägare ringde till mig och grät i förtvivlan och det efter över två år sedan Sverker och hans partner Emma Hansson tagit hennes djur. Emma och Sverker träffades i Simrishamn då Sverker blev ”utlånad”.

Det var ingen slump att Emma bussades på mig…

%d bloggare gillar detta: