Tag Archives: hundavel

Länsveterinär kör över genetikforskare

7 Feb

Genetikern och forskaren Tomas Bergström har lämnat ett glasklart yttrande till länsstyrelsen i Blekinge angående avel på hundar med genen FOXI3 vilken bl a ger upphov till hårlöshet och bortfall av tänder. Hans slutsats är att avel på denna gen inte är förenlig med svensk djurskyddslagstiftning.

Tomas Bergström

Det spelar ingen roll om man avlar på denna gen, verkar länsveterinär Björn Dahléns slutsats vara. Bara man veterinärundersöker de nakna individerna!

FOXI3 är en sk dominant, subletal gen dvs att den är dominant betyder att den alltid kommer till uttryck hos en individ som har den. Att den är subletal innebär att den är dödlig i dubbel uppsättning dvs den påverkar allvarligt olika funktioner i kroppen.

Nedärvningen är elementär genetik. Det statistiska utfallet på fyra valpar i tre möjliga kombinationer är:

NxN

Nxp

pxp

Rekommendationen är enkel att följa: ”För att förbättra hälsoläget hos hundrasen vore det eftersträvansvärt att endast avla på ett sådant sätt att samtliga hundar är normala i FOXI3 genen.” I klartext innebär det att avel skall bedrivas enbart på normalbehårade individer. Det är alltså så mycket enklare än att utesluta recessiva (dolda) anlag eftersom man med blotta ögat ser vilken individ som har det defekta anlaget och vilka som inte har det.

Beslutet kan tolkas antingen som att djurskyddslagstiftningen inte behöver följas eller att Björn Dahlén inte förstår genetiken. Det finns också ett tredje alternativ. Den som avlar på anlaget och anmälts är Emma Hansson, djurskyddsinspektör och självutnämnd expert på hundavelsfrågor på länsstyrelsen i Skåne. Tanken sticker onekligen fram att det har med saken att göra.

I hennes yttrande kan man bl a läsa att mutationen funnits i tusentals år, hennes uppfödning är liten och valparna är besiktigade. Inget av det är relevant i sak. Men är man expert så är man.

Half dog, half frog

20 Aug

Uppdaterad från den 16 augusti 2011.

Efter det att BBCs uppmärksammade dokumentär Pedigree Dogs Exposed, sändes 2008 om hur rashundar avlas sönder för att motsvara en konstruerad rasstandard har engelska kennelklubben tvingats backa i sina rekommendationer till uppfödarna. BBC satte saken på dess spets när de ställde ultimatum till Crufts, Englands största hundutställning. Utställningen skulle inte sändas i TV om inte 14 olika raser, som man ansåg genetiskt osunda uteslöts. Kennelklubben gick i taket, Crufts körde på och för första gången på 40 år sändes inte utställningen 2009.

cavalier

Bland de genetiska defekter som dokumentären uppmärksammade var hjärtproblem och för liten skalle som gör att hjärnan inte får plats hos cavalierer,

schäfer

felbyggda schäfrar och sned ryggrad och andningsproblem hos mopsar. Problem som orsakar stort lidande för hundarna och även för ägarna.

Utställningarna uppmuntrar avel på de sjuka hundarna genom att premiera dem och uppfödarna bagatelliserar problemen. Kennelklubben ville inte ta sitt ansvar, men efter BBCs bojkott tvingades man ändra reglerna. Nu har man ändrat standarden för 78 raser men förnekar fortfarande att det beror på kontroversen med BBC.

Å andra sidan har kennelklubben haft ”etiska regler” för vissa raser där uppfödarna uppmanats att avliva friska valpar på kosmetiska grunder. Det gäller exempelvis rodesian ridgeback som föds utan ridge dvs randen av bakvända hår på ryggen. Denna ridge är i själva verket en genetisk defekt av ryggraden och man avlivar alltså de sunda valparna. ”Feltecknade” dalmatiner och grand danois och vita schäfrar är andra exempel på oönskade varianter som inte får leva hos ”seriösa” uppfödare. Efter att kennelklubben konfronterats har man tvingat ändra även detta.

Standarden har nu reviderats så att de inte kommer att innehålla något som kan tolkas som en uppmaning till utseende som kan hindra en hund från att andas, gå och se fritt.

Under ”de nya strikta nya reglerna”, kommer exempelvis standarden för Shar Pei inte längre omfatta överdrivna veck av lös hud över nacken, skalle och ben och uppfödare måste sluta uppmuntra ”övervikt” på labradorer och  har förbjudits från överdriva ”substansen” dvs storleken på kropp och muskler hos clumber spaniel, så att de skall lämpa sig för det ursprungliga syftet att arbeta i fält osv.

I Sverige säger jordbruksverket klart ifrån att genetiska defekter hos hundar som exempelvis ärftligt tandbortfall strider mot djurskyddslagen och utgör ett funktionshinder.

%d bloggare gillar detta: