Tag Archives: Helena Edlund

Skriva under manlig pseudonym

5 Jan

Victoria

Publicerat lördag 18 december 2010 10:51

Victoria Benedictsson (1850-1888), bonddotter med litterära ambitioner, gifte sig som 21-åring med den 28 år äldre postmästaren i Hörby för att komma hemifrån och blev styvmamma till hans fem barn. Då som nu var det inte lätt att både ha ambitioner och vara kvinna speciellt inte på en liten inskränkt ort som Hörby. Hon anförtrodde sin dagbok ”Ernst” sina drömmar. Under sin korta författarbana publicerade hon sig under Pseudonymen ”Ernst Ahlgren” som fått en gata uppkallad efter sig i Hörby. Victoria var djupt olycklig över det intellektuellt inskränkta liv hon tvingades leva i Hörby. Hon skriver själv: ”Detta avskyvärda att icke få vara människa endast kvinna, kvinna, kvinna!”.

Många kvinnor känner fortfarande så mer än hundra år senare. Helena Edlund, professor i Umeå, är en av de kvinnliga forskare som fyra gånger rest till Stockholm för att presentera ansökningar som hon och hennes kolleger lagt ned stort arbete på att formulera. Utan att sedan få en krona i anslag. Trots att hon haft de bästa publikationerna i vetenskapliga tidskrifter.

– Ett tag funderade jag på att låta en man stå som huvudsökande i stället, det kändes som enda sättet. Men nu har jag bestämt mig för att sluta söka de här pengarna, det tar bara tid och energi, säger Helena Edlund.

Maria Ågren, professor vid Uppsala universitet, säger att det är anmärkningsvärt hur sned könsfördelningen är bland dem som i år ansökt om långsiktigt stöd till ledande forskare inom humaniora och samhällsvetenskap. Inte mer än lite drygt tio procent av ansökningarna har skickats in av kvinnor.

En rapport ”Hans Excellens – om miljardsatsningarna på starka forskningsmiljöer” från delegationen för jämställdhet i högskolan konstaterar att kvalificerade kvinnliga forskare sorteras bort i miljardsatsningen på sk excellensforskning. I Thomas Östros forskningsproposition 2001 lanserades idén om ”excellenta” forskare. Det resulterade i en satsning som fram till 2014 fördelar minst 10 miljarder kronor till speciella excellensprogram. Analysen visar att kvinnor, som utgör 20-30 procent av forskarna inom medicin och naturvetenskap, endast fått 12,7 procent av excellensmedlen. Kvinnor måste ha ungefär 2,6 ggr högre citeringsgrad eller ”grad av impact” för att få samma betyg som en man i det betyg som sätts på kompetens eller ”track record”.

Fram till mitten av 1990-talet fick kvinnor liten tillgång till tjänster och forskningsanslag. Avslöjandet att dåvarande Medicinska Forskningsrådet diskriminerade kvinnliga forskare vid sina bedömningar – kvinnor måste ha publicerat dubbelt så många artiklar som män för att anses lika kompetenta ledde till en översyn av bedömningsprocessen och fler kvinnliga bedömare. I dag får kvinnor 25-30 procent av Vetenskapsrådets anslag inom medicin, vilket i stort sett motsvarar deras andel bland docenterna och professorerna.

Utredarna menar att åratal av jämställdhetsarbete har utraderats genom satsning på excellensforskning. Den har heller inte lett till ökad forskning utan prestationerna har regelmässigt gått ner för de forskare som tilldelats medlen. De som fått pengar går regelmässigt ned i citeringsproduktivitet.

Dessutom har vissa excellensforskare ackumulerat stora mängder kapital, ofta så stora att de inte hinner med att göra av med pengarna. Detta medan övriga forskares utrymme minskar ytterligare eftersom institutionerna måste ställa upp med ”egenfinansiering” för att få excellensmedlen. Och de tas från övrig forskning så kvinnorna drar kortaste strået flera gånger om.

En orsak till att kvinnorna sorteras bort i ansökningsprocessen kan vara att bedömarna nästan uteslutande är äldre män och de väljer att ge anslagen till just andra äldre män. Utbildningsminister Jan Björklund (fp) menar att satsningen på ”excellenta” forskningsmiljöer kommer att fortsätta.

  • Skvitt

    lör 18 dec 2010 15:03

    Du är en pärla på att hitta nyheter!
    Fortsätt så!
    /Skvitt
%d bloggare gillar detta: