Tag Archives: Grällsta ridcenter

Allt är djurägarens fel

5 Jan

Fallet med omhändertagandet av hästarna, som jag sammanfattade i förra artikeln, vill jag hävda var det som blev stilbildande för sk akuta omhändertaganden. Den drivande och ansvariga handläggaren var Eva Eriksmarck som var anställd av Sala kommun och sedan fortsatte på länsstyrelsen. ”Det ska”, säger Eva Eriksmarck, ”inte vara upp till lokala politiker att besluta om djurskydd”. Det ansåg hon i augusti 2008, bara ett halvår tidigare då hon just på delegation av kommunpolitikerna, tagit alla hästarna.

Just den delegationen stred också mot kommunallagen. I 6 kap 34 § kommunallagen sägs att nämnderna inte får delegera beslutanderätten i ”ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt”.

Eva Eriksmarck blev ordförande i Djurskyddsinspektörernas riksförening DIRF och drivande bakom ett djurförbudsregister. Det skulle ge möjlighet att sätta dit ”djurplågarna”.

Eva & Fredrik

Bilden ovan Eva Eriksmarck och veterinär Fredrik Ehn hos Solveig Bachler 5 september 2003 efter en anmälan om magra hästar. Veterinären skriver ingenting och något utlåtande i rapporten fanns inte med. Antagligen för att det inte var något fel på hästarna. Han sa att han såg ”välmående växande unghästar”. Solveig håller i Laura. Laurette till vänster.

Enligt §32 djurskyddslagen, omedelbart omhändertagande, som Sala kommun tillämpade för att ta alla Solveigs hästar dvs hela hennes uppfödning och företag, förutsätts lidande. I jordbruksverkets skrift ”Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Handläggning av djurskyddsärenden” Dnr 31-2401/09 står det att läsa:

§32

Rekvisitet om lidande skall alltså var uppfyllt. Dessutom betyder ordet ”omedelbart” exakt det, inte om en vecka eller två. Den 6 februari gör miljökontoret med Eva Eriksmarck och Fredrik Ehn inspektion av 13 av hästarna. Utlåtandet som skrivs av Eva och undertecknas av Fredrik ligger först till grund till en kontrollrapport som blir ett föreläggande som skall vara uppfyllt den 15 februari. Det blir till alla punkter uppfyllt. Den 13 februari, samma dag som Åsa Hellström ringer och vill ha hjälp med att få en häst, tas ändå beslutet om omedelbart omhändertagande men det verkställs först den 21 februari. Bilderna som åberopas är tagna före den 1 februari.

Så hästarna var inte mer lidandet än att det först kunde skrivas ett föreläggande, därpå ett beslut och sen dröjde det ytterligare en vecka innan hästarna kördes till Grällsta. Hur var det då med lidandet? Samma utlåtande från den 6 februari ligger också till grund för åtalsanmälan och beslut om djurförbud. Ett viktigt intyg således.

Veterinär Fredrik Ehn vittnade Västmanlands tingsrätt om sitt intyg. Redan i början av förhandlingen har åklagaren plockat bort anklagelsen att det skulle saknas foder av bra kvalitet. Det har motbevisats av fotodokumentation och analyser. Återstår hovar och fölets synskada.

Förhöret avslutas när en häst, som han på intyget skrivit som valack, visar sig vara ett sto. Efter veterinärens slutreplik: ”Jag tog dom uppgifter jag fick och skrev ut det”, så bryts rättegången. Åtalet ogillas och Solveig får en friande dom.

Kommunen har redan utfärdat djurförbud på samma ”bevisning” i tron på en fällande dom. Det blir inte så men beslutet återtas inte. Det är nödvändigt med djurförbud för att komma över den häst som fysiskt befinner sig i ett helt annat län. Eva Eriksmarck struntar alltså i tingsrättsdomen. Vis av detta nederlag är det troligen en orsak till att länsstyrelserna blev mycket ovilliga att åtalsanmäla påstådda brott mot djurskyddslagen. Bättre då att uppnå målen med omhändertagande och djurförbud genom förvaltningsrätterna som i stort sett ger OK-stämpel åt myndigheten.

Ett djur som omhändertas skall per definition få det bättre efter omhändertagandet. I djurskyddshandläggarnas ögon är allt som händer med ett djur, ägarens fel, även det som inträffar med djuret under infångning, transport och förvaring. Att byta ut ägaren dvs fysiskt flytta djuret till en ny ägare är därför universallösningen. Ingen är så okunnig om sina djurs skötsel som djurägaren. Alltså är allt annat bättre. Dessutom ser handläggarna lagens straff som för låga och de straff man själva kan dela ut till en djurägare är därför så mycket bättre. Djurförbud och stora omhändertaganden började 2008 också ses som mått på djurskyddshandläggarnas effektivitet. En merit helt enkelt.

Låt oss se vad som hände med Solveigs hästar.

Ett av skälen till omhändertagandet var alltså overkade hovar (om än inom normalt intervall). Så då blev de väl omedelbart verkade efter ankomsten till Grällsta? Nej, som vi hörde på ljudfilen så blev de verkade först den 3-5 mars.

CoupletHingstfölet Cuplett, på bilden hösten -07 med sin mamma Knåpia, var ett av två föl som föddes på sommaren 2007. Båda stona hade betäckts på samma hingststation. De kom hem året innan dräktiga sedan ett par månader. De hade då varit smittade av ringorm och båda misstänktes ha behandlats med ett förbjudet preparat. Det ena fölet föddes med gomspalt och avlivades (”dött” stod det i anmälan) eftersom ett sådant föl inte kan dia. Cuplett föddes med en synnedsättning. Veterinären skrev den 6 februari att han borde avlivas inom två veckor.

kallelseI föreläggandet stod det att ögonveterinär skulle anlitas för bedömning. Det gjordes men tiden fick avbokas eftersom fölet var en av de 16 hästar som togs.

CupletthuvudNågon betänklighet mot att flytta ett föl med kraftig synnedsättning till en främmande miljö fanns uppenbarligen inte. Synundersökning fick han aldrig av Grällsta trots alla pengar han drog in till dem. Han ansågs inte vara mer lidande än att han kunde inbringa Grällsta samma dagpenning som övriga hästar. Någon användning för honom hade man inte så han avlivades den 8 maj dvs nästan 10 veckor senare än veterinärens rekommendation. Avlivade gjorde man också Change the Romance född 1991. Ett fantastiskt sto som gärna tog hand om andras föl. Grällsta kunde inte hantera henne.

Knåpia på grällstaCupletts  mamma Knåpia 18 år var en av de hästar som omhändertogs men en av tre som inte blev veterinärundersökta. Hon hade brutit ett framben som 14 månaders unghäst, hade gått som avelssto och fick inte ridas pga skadan.  Solveig köpte henne som vuxen. På Grällsta blev hon riden.

Big foot 18 majDen stora valacken Laurel Model (Big Foot) som visat kraftiga symtom på förgiftning var tunn långt efter omhändertagandet. Bilden är från den 18 maj dvs han har varit på Grällsta nästan 3 månader.

Moddan och Knåpia på GrällstaChange the Model och Knåpia på Grällsta 2008. Man ser tydligt revbenen på dem trots grönbete. Nu ansågs de dock inte dåligt skötta.

ridsport 17 marsEva Eriksmarck gick ut i media och förtalade djurägaren. Det blev också stilbildande att förekomma domar och ersätta utredningar genom att offentligt fastslå djurägarens skuld och oförmåga: ”Det handlar om en längre tids underutfodring.”

hingsten på Grällsta 3Unghingsten Come On placerades tillsammans med två ston. Den 23 mars.

IMGP6221

Utemiljön blev små stenhagar. Bild den 23 mars. Laura till vänster, troligen Laurette bakom stolpen. Bombina till höger.

Big foot 22 juniBig foot 22 juni. sårBigg Foot den 22 juni har fått lite grönbete och börjat lägga på sig. På vänstra frambenet har han ett djupt vätskande sår. Han har också bitskador på halsen.

Bombina uthyrd 080815I augusti fick en av barnens ponnyer, Bambina, dra in pengar som hyrponny. Hon användes även på konfirmationsridläger v. 25-27 liksom Model Court. Shettisen Ronja, även hon barnens ponny, blev också uthyrd och använd på ridläger liksom Question och Quimmer. Laura blev som sagt såld till en annan ridskola, se förra artikeln. Övriga stora hästar gick direkt in i verksamheten. Inte dåligt för så ”misskötta” hästar!

Polisen inte så noga med vem de anlitar

18 Okt

hästarna på grällsta

För tre år sedan den 13 september 2011 hittades tre av fem travhästar, på väg till Solvalla för att tävla, döda när färjan Lisco Patria kom till Kapellskär från Estland. En häst slet sig, därefter är det oklart vad som hände. De två förarna av lastbilen  anmäldes för djurplågeri.

Det är inte helt ovanligt att hästar far illa av de långa transporterna mellan de baltiska länderna eller Polen och Sverige.

Grällsta ridcentrum i Sala har regelbundet hämtat billiga hästar till sin verksamhet och vidareförsäljning.

En anmälan från djurskyddsinspektören i Nynäshamns kommun gjordes 2006 av företagets beträffande en  transport av 8 hästar från Polen. Enligt anmälan hade hästarna vid ankomst till Nynäshamn transporterats 22 timmar utan vila. Under överfarten från Polen (18 timmar) hade hästarna ej haft tillsyn eller vattnats. Händelsen  polisanmäldes av tullen i Nynäshamn. Den 15 juni 2006 gjorde därför Eva Eriksmarck en inspektion av företaget.

Jag har tidigare skrivit om hur Grällsta gjorde ett ekonomiskt klipp när polisen placerade 16 av samma Eva Eriksmarck omhändertagna hästar där ett och ett halvt år senare i februari 2008. Att företaget ertappats med olaglig transport av hästar hindrade inte polisen att anlita dem för ännu en olaglig transport.

Billiga hästar fick de även nu. 16 hästar av finaste hoppstam som de själva fick både sätta pris på och köpa för mellan 1.000:- och 3.000:-. På bilden syns några av de omhändertagna hästarna sedan de gått in i företagets verksamhet. Andra såldes vidare till andra ridskolor men då hade priset 20-faldigats.

Djurförbud

28 Jan

flemminge gård

Publicerat fredag 22 april 2011 13:29

Med anledning av att Stig-Anders Svensson (”Hästmannen”) frågat Länsstyrelsen om han får vara med och hjälpa till om en annan person med egna hästar kommer till gården för att släpa ut det virke som han för hand dragit ihop under vintern, svarar Jenny Trygg Djurskyddshandläggare, Länsstyrelsen i Jönköpings län:

”Även förhållandevis ringa kontakter med djur kan bedömas utgöra ett brott mot förbudet, beroende på ärendets bakgrund och situationen vid kontrollen. Om en person med djurförbud bedöms bryta mot förbudet görs en åtalsanmälan. De djur som personen handhar kan omhändertas även om de ägs av andra. Vid en eventuell omprövning av ett djurförbudsbeslut ligger det personen till last om han/hon tidigare har bedömts inte följa beslutet. En person med djurförbud rekommenderas avstå från varje kontakt med djur för att inte hamna i den situationen.”

Djurförbud är ett livstids yrkesförbud som alltså får vittgående konsekvenser både för personen i fråga och för omgivningen. Han/hon kan inte följa sitt barn till ridskolan med risk att hästarna omhändertas. Han/hon kan inte kela med djuren tillsammans med sina barn på Lill-skansen med risk att de omhändertas. Han/hon som är umgängesförälder kan inte hämta sitt barn hos den andra föräldern om där finns en hund. Han/hon kan inte gå på promenad men sin vän om denne vill ha sin hund med på promenaden. Osv.

Det är kort sagt riskabelt att umgås med en person med djurförbud. Skall djurparkerna införa besökskontroll och vid entrén checka av mot en lista (ungefär som när flygplatserna spanar efter terrorister) så att inte någon med djurförbud släpps in och äventyrar hela djurparken? Skall det finnas djurpoliser som går runt och kollar om tanterna i parken som matar änder kanske har djurförbud? Då måste man kanske avliva änderna? Här finns potentialför en helt ny yrkeskår! Tänk så många jobb vi kan skapa! Kanske skulle man kunna förenkla uppspårningen och identifieringen av personer med djurförbud genom att lagstifta om att dessa personer skall ha en tydlig symbol fastsydd på sina ytterkläder, detta har ju tillämpats med framgång tidigare…

Djurförbud kan även nyttjas av personer som billigt vill komma över någon annans djur. Jag har tidigare skrivit om de 16 hästar som Eva Eriksmarck 2008 tog från en gård och som inackorderades på (till hutlöst pris) och även såldes till Grällsta Ridcenter (till lägsta tänkbara pris som köparen själv satte). Ytterligare en häst fanns hos en fodervärd som olovandes tagit en rad föl, utöver det enda som överenskommits, på ett sto som tillhörde samma djurägare.

Fodervärden skriver i ett mail till Simon Andreas på Länsstyrelsen i Västmanland den14 juni 2010:

”Jag heter Åsa Hellström och jag skriver detta till er då jag har en häst som heter Change the Colour.

Hästen ägs av Solveig Bachler som har djurförbud.

… Min önskan är givetvis att få äga denna häst!”

Djurförbudet hävdes av Förvaltningsrätten 4 dagar senare den 18:e juni. Domen överklagas av Simon Andreas till Kammarätten den 30 juni med begäran av inhibition (!) med motiveringen att ”det skulle ha betydelse med hänsyn till de verkningar som var förbundna med Länsstyrelsens beslut om djurförbud från den 17:e febr 2010 och att det  ”fn övervägs av myndighet (tex beslut om omhändertagande enligt 31§ 3 djurskyddslagen mm)” dvs en planering av ett omhändertagande av hästen Change the Colour så att Åsa Hellström får som hon vill enligt mailen.

Redan den 3 mars 2004 skriver Åsa Hellström ett avtal med en tredje person, Eva Gudmundsson Flemminge Gård, där hon utger sig för att vara ägare till hästen, som hon alltså 6 år (!) senare erkänner att hon inte äger. Dessa två gör enligt avtalet upp om att Gudmundsson (som kallas ”låntagare”) får använda stoet Change the Colour till avel och att de båda skall stå som registrerade uppfödare för avkommorna. Åsa Hellström skriver sedan under med sin namnteckning som ägare.

2005 registrerar de stofölet Cornetto Colour reg nr 04051346 i ASVH där de båda skriver skriver sig som uppfödare.

Historien slutar inte där. Den 3 juni 2007 hade stoet plötsligt ett tyskt stamboksnummer DE304048020789. Hon har då betäckts med en hingst Calido I som påstås ha stått på Segorps Gård. Hingsten har aldrig varit där enligt gårdens ägare. Fölen som föddes från 2008-2010 har inte kunnat registreras.

6 oktober 2010 skriver Niklas Lindgren  AVSH (avelsförbundet svenska varmblodiga hästen) att ”i språngrullesystemet så verkar Change The Colour ha blivit betäckt i år noterat på en språngägare som heter Åsa Hellström i Kumla”.  Vilket alltså inte var med sanningen överensstämmande! Kort sagt så blev hästen stulen.

direktiven inför översynen av djurskyddslagen skrivs i beslut vid regeringssammanträde den 4 juni 2009 (Dir 2009:57) att:

”Bestämmelserna har dock, enligt vad regeringen har erfarit, kommit att tolkas på ett sätt som innebär att kontrollmyndigheten regelmässigt beslutar om omhändertagande eller djurförbud i samband med att en person meddelas ett föreläggande eller ett förbud en tredje gång. (Min kursivering.) Det finns en risk att en sådan tillämpning av bestämmelserna kan leda till onyanserade eller oönskade konsekvenser om beslutet om omhändertagande eller djurförbud inte står i proportion till de förseelser som djurhållaren i det enskilda fallet gör sig skyldig till.”

Sådana fall har vi sett många av och i Skåne län används ”tredje-regeln” för att systematiskt sätta dit djurägare som inte omedelbart kryper till korset utan överklagar länsstyrelsens förelägganden. Tricket är att ständigt ge sig på nya djur i tur och ordning för att ”hitta” nya fel och brister. Kanske Emma Hansson har rekordet som nyligen ”upptäckte” en hästräfsa (som hon kallade ”harv”) som stod nerväxt sedan minst 60 år i kanten av min hage! Nåja, även om den aldrig under dessa 60 år vare sig orsakat någon skada eller varit någon skaderiskt så är den nu borta för gott så heja på Emma! Vad ska du hitta på härnäst med poliser i släptåg?

 • Solveig

  ons 14 nov 2012 00:53

  Lite ”nyheter” sen i höstas om detta med Colan.
  Att försöka läsa handlingar blir ingen klok av, snarare tvärt om. Då polisen inte gjort sitt jobb valde jag att bedriva lite insamling av bevis för egen del. Försedd med lämplig inspelningsutrustning skred jag till verket i slutet av aug. Enligt handlingarna i ärendet skulle hästen stå på Holbo Gård, dvs Holmbo Gård vilken drivs och bebos av Fredrik och Camilla Larsson, Fredriks far Rune är polis, eller ev är pensionerad polis alltså kollega med Bengt Lejdström och co på polisen i Västmanland. Jag tog helt enkelt mod till mig och frågade Fredrik Larssons fru Camilla hur det förhöll sig med Colan. Jag fick då veta att hästen kom på senhösten utan föl vid sidan. När senhösten 2011 inföll är diskuterbart, dock kan följande slutsats dras. Alt 1. Åsa ställde Colan hos Larssons innan omhändertagandet, då har Åsa ljugit i alla fall för Camilla om ägandeförhållandet då hon sa att hästen var hennes. Alt 2. hästen stod inte hos Larssons på Holbo/Holmbo Gård vid tidpunkten för omhändertagandet. Det senare alternativet är inte orimligt då varesig länsstyrelse eller polis varit på plats och sett hästen, uppgifter har lämnats av Åsa som också förmedlat kontakten med Larssons, förutom Lejdström som ev har sylt ända upp i ansiktet (trots att han trott att han använt skyddshandskar). Hur det än är så är det ett felaktigt förfarande vid omhändertagandet.

 • än så lä

  tor 16 aug 2012 11:19

  Fy vilket rövarbus som styr Sverige
  till Forysta, vilka inlägg försvann det kommentarer till?

 • LOL

  tis 24 apr 2012 00:01

  Det fattar ni väl ,att kommentarerna försvann då det var problem med bloggen i vintras eller om det var i höstas.Det där är inga leksaksbanditer.

  De har kontakter högt upp ,för den delen är ju halva hästsverige inblandat både avel ryttare och sen svansen med snälla springpojkar Norrköpingstidningsreporten som tackas i Eva Gudmundssons bok som skött kontakterna med Länsstyreslsen och bidragit med lite smått och gott.

  Fattar ni inte vad det innebär om detta kommer fram, det blir dyrt för konungariket Sverige med alla skadestånd.

  Lås in tjuvarna med bihang utan nåd ,ta ifrån dem det de byggt upp med stöldpengar och ge det till de drabbade med familjer.

  Det skulle bli en rättvis omfördelning av medel till dem som gjort sig förtjänt av det istället för till dem som slickat röv tillräckligt bra.

  Ja väck med dem allihop, från såna som Hellström och Gudmundsson till högsta politiker som skiter i vad de orsakar med sitt vansinne.
  att ha mage att skriva en bok om det också, den borde döpas om till ”Försöket till det perfekta myndighetsbrottet i jakten på den häst du vill ha”

  Paybacktime.


 • Korrupt så in i ba

  mån 23 apr 2012 23:50

  Åsa Hellström har tjuvat en fin häst.
  Åsa och Eva Gudmundsson har tjuvtagit flera avkommor.
  För att lösa sina problem kontaktade de Salas djurskydd som snällt agerade åt tjuvarnas mark,ad och isensatte och drev gemensamt mot målet att genom korrupta tjänstemannabeslut försöka att ”lagligen” få äganderätten till hästen.
  Eva Eriksmark ibland stavat Eriksmarck har gjort en stor miss.
  Hon har i Sala Kommuns arkiv efterlämnat bevis för sin kontakt med Åsa om hästen Change the Colour och som Åsa uttryckt det via Evas anteckning de oklara ägandeförhållandena redan febr 2008.
  Klart att det är oklart för något man stulit.
  Denna liga har tillåtits agera helt fritt och ingen i position att kunna ingripa och stoppa deras framfart har valt att så göra, det är alltså jurister och domare ända upp i högsta rätten.
  Så ser Sverige ut idag och kommer att fortsätta att se ut om ingen vaknar och har tillräckligt med kurage att bryta den accelererande nedåtgående trend Sverige hamnat i.
  Eller är det redan för sent för Sverige?

 • kritisk

  mån 23 apr 2012 23:41

  JA vart tog alla kommentarerna vägen?

 • Svensk anarki?

  lör 07 jan 2012 00:46

  Jag misstänker att dessa kommentarer ”försvann” i samband med problemen med bloggen före jul.
  Är det månne så att bedragarna inte klarade av sanningen och hackade sig in???
  Det är sanslöst att dessa kommentarer som faktiskt beskrev den verkliga sanningen inte klaras av dem det gäller utan att de även här känner sig, anser, tycker att de har rätt, dvs tar sig rätt att även i dessa sammanhang, skiter i lagen i alla sammanhang? eller?
  Skrämmande utveckling

 • forysta
  forystamån 02 jan 2012 13:28
  Vet inte vart kommentarerna tagit vägen! Jag har inte tagit bort dem.
  Någon som sparat dem?

 • Bonde

  mån 02 jan 2012 12:03

  vad har hänt med alla kommentarer?

 • forysta
  forystasön 24 apr 2011 07:49
  Hej Kajsa,
  de kan mycket väl ta dina djur om de får reda på att avbytaren har djurförbud och du känt till det.
  Se min tidigare artikel http://forysta.bloggspace.se/1461987/Nytt-nederlag-for-lansstyrelsen/

Tja, vad tycks…

19 Jan

virkontvätt av hästar

virkontvätt av hästar

Publicerat onsdag 23 mars 2011 13:02

Våren 2008 omhändertogs efter beslut av Eva Eriksmark i Västmanland, 16 hästar som placerades hos Grällsta Ridcenter. Företaget fakturerade sedan polisen för ”förvaringen” av dessa hästar. Staten förskotterar alltid betalningen av sådana fakturor. Därefter sänds fakturorna vidare till den fd djurägaren, allt enligt djurskyddslagen. Som jag visat i tidigare artikel har företaget dubbelfakturerat betydande belopp utan att polisen reagerat och sedan fått köpa hästarna till skampris av polisen.  Företaget tar regelbundet emot omhändertagna hästar från polis och Länsstyrelse.

Men det finns mer:

1. På flera fakturor finns upptaget ”virkontvätt” av hästar. Virkon är ett medel som används för att desinficera stallar.

Så här säger Martin von Essen, Handelshuset Viroderm:

”VirKon är inte typgodkänt för tvätt av djur eller för den del människa. Vi vet att det har förekommit att man behandlar djur men det finns inget stöd från tillverkaren.”

Om man nu antar att företaget verkligen tvättat hela hästar (på vilken indikation?) och antar att man använt hela två liter per häst skulle kostnaden varit ca 200:- totalt för 16 hästar! Ingen dålig avans!

2. Polisen har inte fått något underlag till fakturorna. Vi har ingen aning om ”extra vitaminer”, tandläkare, maskmedel etc. har används till dessa eller egna hästar.

3. Företaget har fått betalt för 14 täcken. Dessa har behållits av företaget.

4. Priset på ”inkvarteringen” är ren ocker.

Företaget har ett digert förflutet av klagomål och anmälningar:

Klagomål inskickade till SRR (Sveriges Ridlägers Riksförbund) och ARN (Allmänna reklamationsnämnden) diariefört på Sala kommun 19 januari 2004 angående avbrutna lägervistelser på Grällsta Ridcenter.

1999

Hästar: Hästarna går i hagar med taggtråd, spiltorna har endast en planka mellan sig, 5-åriga hästar utan utbildning används, höensilaget är mögligt.

Ridning: Ridlägerdeltagarna fick ej rida på stora banan, hopphinderna under all kritik, dålig ridundervisning.

Personal: Lägerledarna var outbildade och endast 16-18 år. Gunilla H var den enda personen med officiell ridutbildning, hon deltog inte i lägret annat än med att laga vissa måltider, de tre sista dagarna var hon bortrest, vuxna deltagare behandlades som om vi var 12 år igen, vilket gjorde att man inte kände sig välkommen, att ingen olycka skett i år är nog bara ett under !!, lägerledarna tyckte även att lägrena var av låg kvalitet och som en av lägerledarna uttryckte sig” Jag skulle inte skicka hit mina egna barn”, ridlärarna är dåliga.

Mat: Tallrikar, bestick och glas var smutsiga samt förvarades i smutsiga lådor, lägerledarna tillredde frukost och kvällsmål utan att tvätta sig, Standarden på maten var under all kritik, maten är dålig.

Boende: Stugorna var smutsiga och dåligt utrustade, filtar och kuddar var mycket smutsiga och luktade katturin, ingen städning av duschar och toaletter förekom under veckan.

2000

Hästar: Utrustning till hästarna saknades, hästarna fick dåligt hö, fel storlek på hästarna.

Ridning: Alltför korta ridpass mest 45 min, dåliga ridlärare som inte lärde ut något, inga teoripass, hästar för hoppläger var ej hopputbildade.

Personal: Lovar mycket utan att leva upp till det således falsk marknadsföring, otrevligt bemötande från Gunilla H, besvarar inte brev, kommer ej att söka ridläger hos SRR, hoppinstruktör uteblev från träningen och ingen ersättare kom.

Mat: Utlovad barnvänlig mat blev blodpudding utan tilltugg, köttfärssås med mer morötter än köttfärs, pyttipanna mest lök, kakaon fick endast blandas med vatten och ej mjölk, våffelbordet försvann helt, lite mat, ej mjölk.

Boende: Utlovat samlingsrum med TV saknades, värmen var ej på och elementen var urdragna, stugorna saknade lås och rullgardin, stugan hängde snett, luktade mögel (enl Gunilla H var det föräldrarnas skyldighet att kolla mögel), dålig städning, skitiga och ofräscha, duscharna och toaletterna var de lortigaste vi sett på länge, lås med huvudnyckel saknades (framfört av brandman som även klagat hos Räddningstjänsten i Sala).

2001

Hästar: Vanvård av hästarna är det mest allvarliga, det är djurplågeri: Alltför unga och outbildade hästar, några endast 4 år och nyimporterade från Lettland och reds alldeles för mycket varje dag, hästarna var magra med utstickande revben och utan livsgnista, hästarna drabbades av diarré, mugg och ringorm, hästarna var skadade av taggtråd och med sadelskav, ej helt skodda, halta eller trötta, orkade ej alla dagar, hästspiltorna hade endast en planka mellan varje med risk för skador, ensilaget möglade i värmen, lägerhästarna gick i hagar med taggtråd, i hagarna fanns lösliggande plank med uppstickande spik, häst med hovböld gick med i lägerverksamheten trots hälta, sjuka hästar fick varken mockat eller vatten, hyr ut hästar under vintern som är 10 år äldre än vad som står i papperna.

Ridning: Tre flickor fick dela på en häst, utlovad vildmarksritt med övernattning i tält med grillning blev övernattning i lada utan ritt dit och utan grillning, hästutrustning fattades, lån innebar förseningar etc., hoppläger fick endast hoppa 60 cm då hästarna ej orkade mer, utannonserat ”dam-vuxenläger” (läger 338) blev blandat med ”småungar”.

Personal: Oerfaren och outbildad ridlärare, ingen teori, inga tidsscheman gav dålig planering, arrangören visar totalt sett mycket dålig affärsetik.

Mat. Maten serverades i kallt stort tält och var kall.

Boende: Dåligt underhållna stugor, toaletter och duschar slitna och ofräscha, fukt och mögel i stugorna.

2002

Hästar: Ej hästar till alla (fick dela på hästarna), dåligt med hagar, tak- och boxväggar ramlade in, hästarna hade svamp.

Ridning: Endast 2 timmars ridning per dag eller mindre mot utlovat 3,-4 tim/dag, flera moment som utlovats i prospektet fanns ej med.

Personal: Personalen alltför ung, oerfaren och okunnig, ingen teoriundervisning, lär sig inget på lektionerna, ledarna skäller och snackar skit, dåligt, oorganiserat mottagande näst intill ovälkomnande.

Mat: Smakade ej bra, en del blev magsjuka, huvudsakligen pasta i olika former, ingen frukt eller mjölk, stämde dåligt med vad som utlovats i prospektet.

Boende: Stugorna skitiga, slitna, orena och regnade in, kallduschar i tre veckor, duschutrymme mad alger på golvet, mögliga madrasser, risiga baracker, plåtbarack utan toa eller dusch m. två gallerfönster som ej kunde öppnas inåt, lukt av kattpiss, fyra duschar m. kallt vatten och tre bristfälligt regjorda toaletter i gemensam lokal för 26 lägerbarn + ett okänt antal kollobarn. (Bastun och poolen fick ej användas!)

2003

Gällande hästarna: Dålig hästhållning, magra hästar, vanvårdade hästar, undernärda (=revben, ryggrad, höftleder stod ut), trötta, ej verkade (=ont i hovarna), ej tillgång till vatten, sjuka hästar som reds, veterinär och hovslagare tillkallades ej när det behövdes, hästar reds med fel sadel gav skavsår pga magra hästar, små utespiltor endast avgränsade med en ribba så hästarna sparkar och skadar varandra, dåliga ridbanor, taggtråd i hagarna, man fick dela häst.

Gällande personalen: Outbildad personal, alltför unga ledare utan erfarenhet, otrevlig personal, otrevliga arrangörer, skickar ej tillbaka matpengar som utlovats vid avbrutet läger.

Mat: Dålig mat.

Boende: Endast 3 duschar för 40 barn, endast 3 toaletter för 40 barn,.

Den 18 augusti 2005 tog Eva Erikmarck emot en icke-anonym anmälan, som påtalade att Grällsta Ridcenter år efter år hyrt ut sina lägerhästar, vissa namngivna hästar har varit i ”bedrövligt” skick, under höst-vinter-vår för att sedan gå på företagets ridlägerverksamhet under somrarna. Anmälaren skriver: ”Ridskolorna som hyr av Grällsta får göda upp dessa ponnier under året för att sedan skickas tillbaka för att gå på läger. När får dom sitt sommarlov?”

Den 14 juni 2006 gjorde Sala kommun en inspektion av en hästtransport utförd av Grällsta Ridcenter från Polen med 3 ponnier och tre större hästar efter en åtalsanmälan från tullen. Hästarna hade då stått i 18 timmar utan vatten på färjan, totalt 22 timmar på transporten och det återstod tre timmar.

 • vill än så l&

  tor 16 aug 2012 11:17

  ledsen, klart intressant info, vilken bra ”grävare” du är, fortsätt med det så kommer vi alla gemensamt att ”ta buset”.

 • john mailto

  lör 07 jul 2012 22:19

  Ja..NÅGOT skall kontrolleras..
  och detta SKALL vara djurägarna..
  INTE efterföljande aktörer..
  För det handlar ju inte om djurens väl och ve..
  SÄRSKILT djurens väl och ve från vaggan till
  graven..
  john.

 • ledsen

  lör 07 jul 2012 14:22

  Ridskolornas Inköpscentral i Sverige AB har en bifirma vid namn Grällsta Ridcenter Läger & Kursgård, Hardenborgs Hästsport.

  Aktiebolaget:
  Grällsta 6171
  733 94 SALA
  telefon: 0224-240 40

  Ridcentret:
  Grällsta 177
  733 94 SALA
  telefon: 0224-242 43

  Gunilla Furegård Hardenborg (född 1944) är ordinarie ledamot för ovanstående aktiebolag. Hon är verksam i flera företag:

  1. Grallsta Ridcenter ek. för. (ekonomisk förening)
  2. Hardenborg Webbnet Kommanditbolag
  3. CH Trading & Mode
  4. Webbnet GS ek. för. (ekonomisk förening)
  5. Ridskolornas Inköpscentral i Sverige AB

  Gunilla Hardenborg bor i en lägenhet med tre män med helt olika namn och i helt olika åldersgrupper. Är det måhända fosterbarn (25 år + 34 år + 52 år)? Lurar hon till sig pengar den vägen också?

  Dags att syna Gunilla Hardenborg i sömmarna då hon är en djurplågare och dessutom verkar vara skum på många andra sätt och vis.

Bara bluff!

19 Jan

rejta grällsta

Publicerat tisdag 22 mars 2011 12:02

Detta negativa omdöme finns inte kvar! Det går helt enkelt inte att lägga in sådana på detta företag. Och företaget bedöms som nr 1 framför två andra.

På sin blogg skriver Reco.se att de blivit kontaktade av en advokat som företräder ett företag som fått negativa omdömen på Reco.se. I brevet som publiceras på bloggen begär advokaten att omdömena ska tas bort. Han fortsätter:

”Vi har besökt och kommunicerat med andra sajtägare tex rejta.se, och dess produktägare Eniro tillmötesgick våra önskemål Idag finns **** med på rejta och eniro med ett betalt införande i syfte att kommunicera på ett bra sätt med sina medlemmar, öppettider och telefonnummer etc.”

Christer Pettersson, ansvarig för Eniro.se är bestört över anklagelsen:

– Det är helt osant, falskt och alldeles felaktigt. Det har aldrig varit möjligt att köpa bort sina omdömen på Rejta.se och det kommer heller aldrig att bli det.

Och ända försvinner de!

Den enes död, den andres bröd…

18 Jan

hästarna på grällsta

Publicerat lördag 19 mars 2011 17:44

Ordspråket har blivit bokstavligt då djur omhändertas i en allt mer accelererande fart. Djurägarna faktureras hundratusentals kronor, privata företag skickar hutlösa fakturor på förvarade djur och värdefulla djur slumpas bort för att sedan säljas vidare för stora summor.

Detta har pågått i många år, men omfattningen är större en någonsin nu. 1 582 fakturor till ett värde av 11 miljoner kronor  har polisen krävt de senaste fyra åren av skånska djurägare som fått sina djur omhändertagna av Länsstyrelsen. Det hävdas att djuren ”lider” men i själva verket håller länsstyrelse och polis igång en miljonindustri för inackordering på privata hundpensionat, veterinärkostnader och transporter.

Tre företag i Skåne har ett avtal med polisen. Ett ligger utanför Malmö (Hjortshög) som ägs av två fd poliser, ett i Hjärnarp och ett i Hässleholm. De tar i första hand emot hundar och katter och vill inte bli intervjuvade i tidningen. Polisen förser dem med en jämn ström av ofrivilliga, fyrbenta ”kunder”. Kan inte djurägaren betala är det skattebetalarna som får stå för notan, staten förskotterar alltid och djurpensionatet får alltid vad de begär.

Från nyårsskiftet 2010 till den 18 februari har Hjortshög redan fakturerat polisen 198 258 :-!  Länsstyrelsen har vid ett första besök konstaterat att 50 av anläggningens 73 redovisade djurboxar inte är godkända för förvaring av hundar och katter! D v s man har länge skickat omhändertagna djur till ett företag som bröt mot djurskyddslagen. Detta företag har bytt ägare flera gånger men tagit emot djur via polisen i flera år. Boxar och burar har troligen varit desamma hela tiden. På samma gård placerades också de islandshästar som togs i Helsingborg för ett par år sedan. Dessa inbringade företaget 850 000:- på en månad! Litet bättre än en polislön kanske.

Jag har tidigare skrivit artiklar om detta:

Agent… nej djurskyddsinspektör med rätt att döda.

Känn en polis köp en häst.

Vem tjänar på att djur omhändertas?

Så här kan ”ekonomin” se ut i ett typiskt djurärende:

Omhändertagande 2008 av 16 hästar i Västmanland räkning till djurägaren från polisen:

Grällsta ridcenter ek. förening som hämtade hästarna och sedan förvarade dem har debiterat  596 296:-.

Peter Synnerfeldt har fakturerat 4 000:- för verkning av 16 hästar.

Statens Jordbruksverk har fakturerat 1 612:- för veterinär.

Upplands nödslaktservice AB har fakturerat 4 850:- avseende häst till SVA 400km.

Totalt fakturerades den f d djurägaren 606 758:-.

Underlaget till polisen från Hans Hardenborg, Grällsta ridcenter:

 •  Transport av 16 hästar 7 500:-, avlusningsmedel 2 800:- + moms. Fakturanummer 200802, 24mars 2008.
 •  Maskmedel 2 248:-. Fakturanummer 200803 24 mars 2008.
 •  Virkontvätt 16 hästar 8 000:-, omhändertagande 21/3 – 28/3 7 vardagar á 250:- 28 000:-, 2 lör/sön á 300:- 9 600:-. moms 11 400:-. Fakturanummer 200804 28 mars 2008.
 •  Transport av 16 hästar 7 500:-, avlusningsmedel 2 800:-, maskmedel 2 248:-, Virkontvätt 16 hästar 8 000:-, omhändertagande 21/3 – 28/3 7 vardagar á 250:- 28 000:-, 2 lör/sön á 300:- 9 600:-, moms 13 975:-. Fakturanummer 200805 24 mars 2008.

Den uppmärksamme läsaren ser nu att posterna i faktura 5 har fakturerats två gånger!

 •  Omhändertagande 16 hästar 1/3 – 31/3 vardagar 76 000:-, lör/sön 57 600:-, moms 34 300:-. Fakturanummer 200806 31 mars 2008.
 •  Omhändertagande 16 hästar 1/4 – 30/4 vardag 88 000:-, lör/sön 38 400:-, Täcken 14 (!) hästar á 400:- 5 600:-, vitaminer 1 600:-, ”behjälplig” vid hovslageri 800:-, ”behjälplig” vid tandraspning 800:-, moms 33 800:-. Fakturanummer 200807 30 april 2008.
 •  Omhändertagande 16 hästar 1/5 – 8/5 vardag 20 000:-, lör/sön 14400:-, 14 hästar 9/5 – 16/5 vardag 21 000:-, lör/sön 8 400:-, 13 hästar 17/5 – 26/5 vardag 19 500:-, lör/sön 15 600:-, hästtandläkare 9 600:-, virkontvätt 14 hästar 1 400:-, maskmedel 2 500:-, hovslagare 13 hästar 5 200:-, utlägg för slakt 5 750:-, moms 30 825:-. Fakturanummer 200810 31 maj 2008.
 •  Den 16 maj köper Grällsta ridcenter en av hästarna av polisen, en shetlandsponny, för 1 500:. Ponnyn har fram till dess dragit in lika mycket pengar till Grällsta som de större hästarna.
 •  Den 26 maj kommer polisen överens med Grällsta om försäljning av följande hästar som köparen själv får bestämma priset på:

Bombina sto -98 1 500:-, River ridponny -03 2 000:-, Quimmer ridponny -04 2 000:-, Question ridponny -05 1 500:-, Come On hingst -05 1 500:-, Laura Model -02 3 000:-, Laurell Model -01 3 000:-, Cokette -03 3 000:-, Laurette -02 3 000:-, Catch High -03 3 000:-, Knåpia 1 000:-, Court Model -03 3 000:-. Totalt 27 500:- som skall dras av på Grällstas fodringar för ”inackorderingen”!

Laura Model är såld enligt uppgift för ca 75 000:- (underpris).

 • vill oxå va anonym

  tor 16 aug 2012 11:13

  Det fanns före jul massor av kommentarer till detta inlägg.
  sen blev det ”något fel” under en tid på bloggen, när den fungerade igen var alla dessa kommentarer borta samt även kommentarer till andra inlägg som rörde dessa Salahästar och de korrupta, jäviga tjänstemän som figurerat kring hela denna hantering.
  I dag är det endast misstankar vem som ”kapade” bloggen för att försöka sanera.
  Det kan vara Västmanlandspolisen vilka är upp uven öronen inblandade, de har ett flertal gånger gjort olika typer av försök till att mörka det de är inblandade i, det är faktiskt Kommisarie på rättsenheten i Västmanlandspolisen samt chefer för densamme som figurerar.
  Ett annat alternativ är Grällsta rC, ägaren har med egen röst och egna ord redan på 90-talet sagt att ”med rätt kontakter” …. kan han göra som han vill….
  Fd Sala Kommuns tjänstemän har fortsatt sin ”karriär” på LSt untan erfoderlig utbildning, internutbildad av dessa andra som inte heller gjort rätt under alla år men med över 25 år i ”branschen”, upphovskvinna till skandalen i Gävle med de semestrande körekipaget för några år sedan, det blev en internationell skandal det precis som ja tror husarerna nu kommer att bli.
  Det är fint folk i etablissemanget må jag säga, fattar beslut med veterinärutlåtande som grund för att omhänderta och ”anlägga” en ”motorväg” till att kunna omhänderta en häst som en oärlig person vägrat återlämna efter foderavtalets slut men som under hela förloppet har haft kontakt med ”fröken fd sak Kommuntjänsteman – finns arkiverade tjänsteanteckningar, veterinären kallades till rättegång, fick erlägga ed, erkände att 2han bara skrivit det han upplystes att skriva” den som gjorde anteckningarna var just fd Sala Kommun tjänstemannen.
  Fy vilken röra skiten skapar, men det går inte att få stopp och rätsida på det som en gång startas, målet var ju satt innan, undrar om mutorna också var utbetalda innan, det verkar figurera ända upp i högsta Förvaltningsrätten eftersom de har haft förhandsbesked om kommande domar ½ år innan de avkunnas, detta finns doumenterat i en underskriven handling, OJ Oj Oj.

 • ledsen

  tis 03 apr 2012 12:03

  Emma Hansson måste avslöjas. Vem är hon? Finns det någon bild på henne?Min uppmaning till alla som kan råka ut för dessa maktgalningar är att införskaffa filmkamera och filma dem. De blygs inte att filma en halvnaken man så man ska inte vara blyg tillbaka.

  De vill gå runt och vara anonyma men vi måste se till att släpa deras namn i marken på samma sätt som de smutskastar oss. Deras ansikten får inte förbli anonyma. Deras onda gärningar måste alla kunna få ta del av.


 • anonym

  tis 27 mar 2012 17:39

  Snälla, skriv mer om detta. Jag tror det är bra att fler får upp ögonen för detta då det verkar som att staten attackerar även djurägare som har fullt friska djur. Jag läste någonstans om en tjock hund och den bilden media hade visade inte på en särskilt tjock hund.
%d bloggare gillar detta: