Tag Archives: Eva Erikmarck

Hur blev det så här?

1 Okt

DIGITAL CAMERA

Så här skolas framtidens djurskyddshandläggare av de gamla så vansinneskarusellen i djurskyddet kan bestå. Okritiskt anammas deras åsikter av Helena Wästerlund i ett studentarbete på Etologi och djurskyddsprogrammet i Skara under titeln ”Djurskyddshandläggarnas arbetssituation med avseende på hot, våld och stress samt hur det påverkar deras djurskyddsbedömningar”. Hon har skickat ut en enkät till landets djurskyddsinspektörer genom Eva Ericksmark, Länsstyrelsen Västmanlands län. Svarsfrekvensen var endast 39%. Flitigast att svara var Västra Götaland och Skåne. Skåne har också hållit sig väl framme som ”källa”:

”Enligt M. Gårdlund (Länsstyrelsen Skånes län, personligt meddelande, 2 februari 2011) är djurskyddshandläggare ett yrke där det förekommer hot och våld vilket bör tas på allvar.  Det förekommer även hot inom de sociala medierna så som bloggar med mera där Jordbruksverket, länsstyrelser, enskilda djurskyddshandläggare och andra anställda hängs ut (M. Gårdlund, Länsstyrelsen Skånes län, personligt meddelande, 12 maj 2011).

Bloggen där inspektörer ”hängs ut” skulle väl bl a vara min då. Orden känns igen från arbetsmiljöverkets rapport. Och det är därför man kommer med hela insatsstyrkan för att se om min dotters möss har ”burberikning”.

”De känner att de inte hinner kontrollera all djurhållning vid anmälningsärenden utan de hinner bara lägga ner tid på de allvarligaste avvikelserna och resten får bortprioriteras. De ansåg att de riskerar att vara snällare i sin bedömning än vad de borde vara då mindre brister inte kontrolleras. Stressen uppgavs dessutom förlänga själva handläggningstiden av ärenden.”

”De allvarligaste avvikelserna” skulle väl vara jag det också. Tänk vilken skaderisk en stillastående stenmur är för en islandshäst och en godkänd ligghall måste ju mätas gång på gång. Vad kan vara viktigare? Som tur är äger jag inte hagen intill där varv på varv av nedväxt taggtråd omgav en damm. Hade jag gjort det så hade jag säkert fått djurförbud. Nu var det som tur är storbondens hage och djur och då ser man genom fingrarna! (Taggtråden plockades bort först när det skulle vara ett möte med fåravelsföreningen…)

”Av de svarande uppgav 42 % att stress gör att de är mindre noggranna, att de lättare missar något samt att de bortser från vissa brister för att inrikta sig mot mer basala saker eller för att minska antalet uppföljningar. En av de svarande handläggarna uppgav att hon/han blivit ombedd av sin chef att sänka kvalitetsnivån på sitt arbete för att hinna fler ärenden. Av prioriteringsskäl används så kallade brevkontroller.”

Ånej! I Skåne ”minskar man inte antalet uppföljningar”. Här försöker man tvärt om att ständigt hitta nya ”brister” som kan ge anledning till fler uppföljningar. Enligt Elin Gullander kan man göra ”hur många uppföljningar som helst”. Det är det man kan fakturera. ”Basala saker” vad är det? Är det innovativa grepp som att köra upp en kamera i baken på en katt?  När jag frågade Emma Hansson varför hon gjorde så sa hon högdraget att ”det är myndighetsutövning!”

”En handläggare svarade att det har hänt att denne tagit i hårdare med lagstiftningens hjälp i sina bedömningar eller haft glesare mellan fingrarna för att han/hon inte mäktat med. En annan handläggare uppgav att han/hon ibland riskerar att gå för hårt fram mot en djurägare om handläggaren är stressad eller under press och att tid till reflektion samt till att fatta genomtänkta beslut inte alltid finns.”

Det är det som kallas rättssäkerhet!

Det angavs av en djurskyddshandläggare att det ibland händer att ett byte av handläggare sker under ett ärendes gång för att de inte når fram till vissa djurägare. Risken finns då att kollegan inte är fullt lika insatt i ärendet, vilket uppgavs kunna påverka bedömningen och vara avgörande för djuren.

”Ibland” var väl dagens understatement. Hos mig byter de varje gång och har väl varit ca 14 st för att inte nämna sex riktiga poliser och en utklädd (chefen Ola Svensson). När man efterlyser en ny handläggare med mänskliga egenskaper utan poliseskort så händer dock inget. Skulle du acceptera att en ny handläggare hade hand om ditt deklarationsärende varje gång du ringer skatteverket? En som inte hade en susning om vad den förra gjort eller sagt?

”En handläggare angav att det förekommit att Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) har kontaktat avdelningschefen och haft åsikter på beslut som gått verksamhetsutövare emot. Inofficiella möten mellan LRF och denna chef har hållits efter denna kontakt där enskilda handläggare har diskuterats men inte erbjudits möjlighet till att delta eller ge sin syn på saken. Den svarande handläggaren angav att om dessa händelser skulle ge en påverkan på handläggarens lön eller attityden mot handläggaren kan bedömningen av djurägare påverkas, omedvetet eller medvetet.”

En ren hämnd alltså mot den som försöker skapa en dialog.

”Andra sätt att minska hotfulla situationer är, enligt de svarande, att ha överfallslarm och skyddsväst samt att vara medveten om riskerna och införa säkerhetsrutiner och stödsamtal.”

Jag saknar verkligen diskussion om hur det blev så här efter övertagandet 2009. Djurinspektörer som vägrade flytta med har berättat för mig att man förr inte släpade omkring på poliser, inte kände sig hotade och hade respekt för och dialog med ”sina” djurhållare. Var det så att de inkompetenta och maktgalna blev kvar och de andra sökte sig andra jobb för de klarade inte av att misshandla människor? Och var är djurägarnas stödsamtal?

Tja, vad tycks…

19 Jan

virkontvätt av hästar

virkontvätt av hästar

Publicerat onsdag 23 mars 2011 13:02

Våren 2008 omhändertogs efter beslut av Eva Eriksmark i Västmanland, 16 hästar som placerades hos Grällsta Ridcenter. Företaget fakturerade sedan polisen för ”förvaringen” av dessa hästar. Staten förskotterar alltid betalningen av sådana fakturor. Därefter sänds fakturorna vidare till den fd djurägaren, allt enligt djurskyddslagen. Som jag visat i tidigare artikel har företaget dubbelfakturerat betydande belopp utan att polisen reagerat och sedan fått köpa hästarna till skampris av polisen.  Företaget tar regelbundet emot omhändertagna hästar från polis och Länsstyrelse.

Men det finns mer:

1. På flera fakturor finns upptaget ”virkontvätt” av hästar. Virkon är ett medel som används för att desinficera stallar.

Så här säger Martin von Essen, Handelshuset Viroderm:

”VirKon är inte typgodkänt för tvätt av djur eller för den del människa. Vi vet att det har förekommit att man behandlar djur men det finns inget stöd från tillverkaren.”

Om man nu antar att företaget verkligen tvättat hela hästar (på vilken indikation?) och antar att man använt hela två liter per häst skulle kostnaden varit ca 200:- totalt för 16 hästar! Ingen dålig avans!

2. Polisen har inte fått något underlag till fakturorna. Vi har ingen aning om ”extra vitaminer”, tandläkare, maskmedel etc. har används till dessa eller egna hästar.

3. Företaget har fått betalt för 14 täcken. Dessa har behållits av företaget.

4. Priset på ”inkvarteringen” är ren ocker.

Företaget har ett digert förflutet av klagomål och anmälningar:

Klagomål inskickade till SRR (Sveriges Ridlägers Riksförbund) och ARN (Allmänna reklamationsnämnden) diariefört på Sala kommun 19 januari 2004 angående avbrutna lägervistelser på Grällsta Ridcenter.

1999

Hästar: Hästarna går i hagar med taggtråd, spiltorna har endast en planka mellan sig, 5-åriga hästar utan utbildning används, höensilaget är mögligt.

Ridning: Ridlägerdeltagarna fick ej rida på stora banan, hopphinderna under all kritik, dålig ridundervisning.

Personal: Lägerledarna var outbildade och endast 16-18 år. Gunilla H var den enda personen med officiell ridutbildning, hon deltog inte i lägret annat än med att laga vissa måltider, de tre sista dagarna var hon bortrest, vuxna deltagare behandlades som om vi var 12 år igen, vilket gjorde att man inte kände sig välkommen, att ingen olycka skett i år är nog bara ett under !!, lägerledarna tyckte även att lägrena var av låg kvalitet och som en av lägerledarna uttryckte sig” Jag skulle inte skicka hit mina egna barn”, ridlärarna är dåliga.

Mat: Tallrikar, bestick och glas var smutsiga samt förvarades i smutsiga lådor, lägerledarna tillredde frukost och kvällsmål utan att tvätta sig, Standarden på maten var under all kritik, maten är dålig.

Boende: Stugorna var smutsiga och dåligt utrustade, filtar och kuddar var mycket smutsiga och luktade katturin, ingen städning av duschar och toaletter förekom under veckan.

2000

Hästar: Utrustning till hästarna saknades, hästarna fick dåligt hö, fel storlek på hästarna.

Ridning: Alltför korta ridpass mest 45 min, dåliga ridlärare som inte lärde ut något, inga teoripass, hästar för hoppläger var ej hopputbildade.

Personal: Lovar mycket utan att leva upp till det således falsk marknadsföring, otrevligt bemötande från Gunilla H, besvarar inte brev, kommer ej att söka ridläger hos SRR, hoppinstruktör uteblev från träningen och ingen ersättare kom.

Mat: Utlovad barnvänlig mat blev blodpudding utan tilltugg, köttfärssås med mer morötter än köttfärs, pyttipanna mest lök, kakaon fick endast blandas med vatten och ej mjölk, våffelbordet försvann helt, lite mat, ej mjölk.

Boende: Utlovat samlingsrum med TV saknades, värmen var ej på och elementen var urdragna, stugorna saknade lås och rullgardin, stugan hängde snett, luktade mögel (enl Gunilla H var det föräldrarnas skyldighet att kolla mögel), dålig städning, skitiga och ofräscha, duscharna och toaletterna var de lortigaste vi sett på länge, lås med huvudnyckel saknades (framfört av brandman som även klagat hos Räddningstjänsten i Sala).

2001

Hästar: Vanvård av hästarna är det mest allvarliga, det är djurplågeri: Alltför unga och outbildade hästar, några endast 4 år och nyimporterade från Lettland och reds alldeles för mycket varje dag, hästarna var magra med utstickande revben och utan livsgnista, hästarna drabbades av diarré, mugg och ringorm, hästarna var skadade av taggtråd och med sadelskav, ej helt skodda, halta eller trötta, orkade ej alla dagar, hästspiltorna hade endast en planka mellan varje med risk för skador, ensilaget möglade i värmen, lägerhästarna gick i hagar med taggtråd, i hagarna fanns lösliggande plank med uppstickande spik, häst med hovböld gick med i lägerverksamheten trots hälta, sjuka hästar fick varken mockat eller vatten, hyr ut hästar under vintern som är 10 år äldre än vad som står i papperna.

Ridning: Tre flickor fick dela på en häst, utlovad vildmarksritt med övernattning i tält med grillning blev övernattning i lada utan ritt dit och utan grillning, hästutrustning fattades, lån innebar förseningar etc., hoppläger fick endast hoppa 60 cm då hästarna ej orkade mer, utannonserat ”dam-vuxenläger” (läger 338) blev blandat med ”småungar”.

Personal: Oerfaren och outbildad ridlärare, ingen teori, inga tidsscheman gav dålig planering, arrangören visar totalt sett mycket dålig affärsetik.

Mat. Maten serverades i kallt stort tält och var kall.

Boende: Dåligt underhållna stugor, toaletter och duschar slitna och ofräscha, fukt och mögel i stugorna.

2002

Hästar: Ej hästar till alla (fick dela på hästarna), dåligt med hagar, tak- och boxväggar ramlade in, hästarna hade svamp.

Ridning: Endast 2 timmars ridning per dag eller mindre mot utlovat 3,-4 tim/dag, flera moment som utlovats i prospektet fanns ej med.

Personal: Personalen alltför ung, oerfaren och okunnig, ingen teoriundervisning, lär sig inget på lektionerna, ledarna skäller och snackar skit, dåligt, oorganiserat mottagande näst intill ovälkomnande.

Mat: Smakade ej bra, en del blev magsjuka, huvudsakligen pasta i olika former, ingen frukt eller mjölk, stämde dåligt med vad som utlovats i prospektet.

Boende: Stugorna skitiga, slitna, orena och regnade in, kallduschar i tre veckor, duschutrymme mad alger på golvet, mögliga madrasser, risiga baracker, plåtbarack utan toa eller dusch m. två gallerfönster som ej kunde öppnas inåt, lukt av kattpiss, fyra duschar m. kallt vatten och tre bristfälligt regjorda toaletter i gemensam lokal för 26 lägerbarn + ett okänt antal kollobarn. (Bastun och poolen fick ej användas!)

2003

Gällande hästarna: Dålig hästhållning, magra hästar, vanvårdade hästar, undernärda (=revben, ryggrad, höftleder stod ut), trötta, ej verkade (=ont i hovarna), ej tillgång till vatten, sjuka hästar som reds, veterinär och hovslagare tillkallades ej när det behövdes, hästar reds med fel sadel gav skavsår pga magra hästar, små utespiltor endast avgränsade med en ribba så hästarna sparkar och skadar varandra, dåliga ridbanor, taggtråd i hagarna, man fick dela häst.

Gällande personalen: Outbildad personal, alltför unga ledare utan erfarenhet, otrevlig personal, otrevliga arrangörer, skickar ej tillbaka matpengar som utlovats vid avbrutet läger.

Mat: Dålig mat.

Boende: Endast 3 duschar för 40 barn, endast 3 toaletter för 40 barn,.

Den 18 augusti 2005 tog Eva Erikmarck emot en icke-anonym anmälan, som påtalade att Grällsta Ridcenter år efter år hyrt ut sina lägerhästar, vissa namngivna hästar har varit i ”bedrövligt” skick, under höst-vinter-vår för att sedan gå på företagets ridlägerverksamhet under somrarna. Anmälaren skriver: ”Ridskolorna som hyr av Grällsta får göda upp dessa ponnier under året för att sedan skickas tillbaka för att gå på läger. När får dom sitt sommarlov?”

Den 14 juni 2006 gjorde Sala kommun en inspektion av en hästtransport utförd av Grällsta Ridcenter från Polen med 3 ponnier och tre större hästar efter en åtalsanmälan från tullen. Hästarna hade då stått i 18 timmar utan vatten på färjan, totalt 22 timmar på transporten och det återstod tre timmar.

 • vill än så l&

  tor 16 aug 2012 11:17

  ledsen, klart intressant info, vilken bra ”grävare” du är, fortsätt med det så kommer vi alla gemensamt att ”ta buset”.

 • john mailto

  lör 07 jul 2012 22:19

  Ja..NÅGOT skall kontrolleras..
  och detta SKALL vara djurägarna..
  INTE efterföljande aktörer..
  För det handlar ju inte om djurens väl och ve..
  SÄRSKILT djurens väl och ve från vaggan till
  graven..
  john.

 • ledsen

  lör 07 jul 2012 14:22

  Ridskolornas Inköpscentral i Sverige AB har en bifirma vid namn Grällsta Ridcenter Läger & Kursgård, Hardenborgs Hästsport.

  Aktiebolaget:
  Grällsta 6171
  733 94 SALA
  telefon: 0224-240 40

  Ridcentret:
  Grällsta 177
  733 94 SALA
  telefon: 0224-242 43

  Gunilla Furegård Hardenborg (född 1944) är ordinarie ledamot för ovanstående aktiebolag. Hon är verksam i flera företag:

  1. Grallsta Ridcenter ek. för. (ekonomisk förening)
  2. Hardenborg Webbnet Kommanditbolag
  3. CH Trading & Mode
  4. Webbnet GS ek. för. (ekonomisk förening)
  5. Ridskolornas Inköpscentral i Sverige AB

  Gunilla Hardenborg bor i en lägenhet med tre män med helt olika namn och i helt olika åldersgrupper. Är det måhända fosterbarn (25 år + 34 år + 52 år)? Lurar hon till sig pengar den vägen också?

  Dags att syna Gunilla Hardenborg i sömmarna då hon är en djurplågare och dessutom verkar vara skum på många andra sätt och vis.

%d bloggare gillar detta: