Tag Archives: Djurskyddsinspektörernas Riksförening

Misstänksamheten har smugit sig in

8 Jan

eva eriksmarck2

Publicerat onsdag 23 februari 2011 08:25

– Det är ungefär en tredjedel av kontrollen i år som är planerade. Det är en klar förbättring. Men om man tittar på vilka krav EU ställer görs det för få planerade kontroller, säger Malin Engdahl, kontrollchef på Jordbruksverket.

Nedanstående är en kommentar till en artikel i Land Lantbruk där Eva Eriksmarck, ordförande i Djurskyddsinspektörernas riksförening klagar över hur dåliga resurser man har. En visa som vi hört till leda. Jag tycker kommentaren är så bra så jag har kopierat den som helhet. Tror inte författaren misstycker!

Anonymockså:

”En lantbrukares ”hem” består ofta av mer än själva bostaden, den består också av omgivande marker och byggnader. Idag kan alla t.ex. semestrande sommargäster, ofta helt utan erfarenhet av lantbruket, promenera kors och tvärs över och genom lantbrukarens ”hem” med familj och vänner och gladeligen fotografera diverse häftiga djur, maskiner mm. Förr var det oftast charmigt och helt ok!

Det var bara trevligt när någon uppskattade lantlivet! Men i dagens samhälle är det inte riktigt lika roligt längre… Misstänksamheten har smugit sig in.

-Varför stannar de, varför fotograferar de? Alla har ju kamera med sig idag. Har kanske djuret just nu rullat sig i lera och är smutsig? har hästens kompis eller vattenhon möjligen inte varit tillräckligt synlig för de förbipasserande? osv. Riskerar jag att få en anonym anmälan på mig? Ursäkten som ofta dras då är, -du ska inte bli sur över anmälan utan -Har du rent mjöl i påsen ska du bara vara glad att en inspektör kan komma på besök och se vad fint ni har det!

Men, som det är idag så kan man få nedslag för små detaljer och ”fel” som fungerar utmärkt i verkligheten men som inte finns nedskriven i inspektörens regelbok, och så snart inspektören får en anledning till återbesök för att kolla den lilla detaljen igen så börjar det kosta pengar! Känns som ett skumt system? Uppmuntrar inte det till rent felsökeri, hur välmående djuren än kan vara? Att dessutom hamna i lokalpressen för någon tillfällig småsak för ingen är ju perfekt alltid, kan för en person boende på en liten ort där alla känner alla, vara ett oerhört hårt straff som tar glädjen ur vardagen för lång eller all framtid.

Flera förelägganden, ang. smådetaljer, vid ett antal tillfällen, tre?, kan faktiskt leda till djurförbud dessutom. Då är det inte roligt för den som bor mitt i ett turiststråk att behöva försvara sig eller att behöva vara rädd för att ”stöta” sig med någon och få en ”hämndanmälan”. Hoppas djurskyddslagen ses över ordentligt nu och ger lugnet och tryggheten tillbaka till landsbygden! Sätt dit de verkliga skurkarna som plågar och svälter djur. Inte folk som vill sina djur väl men inte alltid överensstämmer perfekt med regelboken men djuren mår bra ändå. Då skulle ni spara mycket pengar!

VÄL INSATT, TYVÄRR: Är detta ett skämt? Det är dax att skriva hur det går till i verkligheten.

2-3 inspektörer åker på samma anonyma anmälan (Skåne) – gärna i följe av polis…(Värmland).

Friska djur skjuts av medföljande polis på uppmaning av inspektör (Örebro).
Fina, friska, välskötta djur omhändertas med hjälp av polis trots att det kraftigt ifrågasattes – hot om tjänstefel mot polis från inspektör och länsstyrelse (Stockholm).

Det finns lagparagrafer, föreskrifter och rekommendationer, rekommendationen BÖR vad gäller mått blir SKALL hos länsstyrelsens inspektörer med beslut som överklagas av djurägaren – på väg upp mot regeringsrätt, nu handlar det om cm och mm på gården, inte om verkligt djurskydd – det som påverkar djuren (Halland), se ridsport Hallands djurskydd för mer info.

Djur omhändertas med hjälp av ett osant intyg och i övrigt inspektörens eget tyckande och rent förtal – myndighetsmissbruk, psykisk misshandel, grovt långvarigt grovt förtal i tjänsten, olaga intrång, ocker, häleri mm (detta har skett i Västmanland – Eva Eriksmacks, se artikel ovan, hemarena).

Semestrande utlänningar stoppas felaktigt på sin resa i Mellansverige (dåvarande inspektör i Sala Kommun, Västmanland var inblandad – gav Sverige internationell kritik).

En fd cirkusdirektör valde att medtaga alla djur, även de som ej skulle uppträda, de fick vara med som de brukar …men inspektören gav sig på detta – det handlade om mått, millimeter nu igen – … Bodils minicirkus finns inte mer, – barnens favorit, – en sann djurkännare som valde att ta sitt liv…. hon orkade inte kämpa.

Länsstyrelsens inspektör/kontrollant åker ut på en rovdjursskada på en fäbod, inspektören avbryter en avlivning av ett rivet, skadat får, ….det springer till skogs, djurägaren riskerar djurförbud för att den lät ett skadat djur springa till skogs… på inspektörens uppmaning (Dalarna).

En djurägare i ett område med viss grannosämja åker till jobbet, grannen ”hämtar” djuren i hagen och släpper dem i sin hage, anmäler att djurägaren är borta för gott, djuren omhändertas och avlivas……. (Skåne).

Drygt 450 djur omhändertas efter ”Svensk avundsjuka?” – ”en granne?” om mark och fastighet? (enligt obekräftade uppgifter till viss del ett beställningsjobb från Södermanland), (detta skedde i Värmland)

I Värmland, på Länsstyrelsen i Karlstad, efter att en djurägare ett flertal gånger begärt de offentliga handlingar denne enligt Svensk lag har rätt till åker djurägaren personligen till Länsstyrelsen i Karlstad… blir ombedd att sätta sig på en bänk och vänta….. lång väntan….. då kommer två uniformerade poliser och avvisar djurägaren…. – Svensk rättssäkerhet…..

Tyvärr ser det ut på liknande vis över vårt land….

Jag anser att det är varje medborgares skyldighet/rättighet att få möjlighet att sätta sig in i hela det disfungerande djurskyddet i Sverige, tyvärr finns det också fall där det är helt rätt att Länsstyrelsens inspektörer finns och ”agerar”, men tyvärr blir det ofta på ”fel ställe” resurserna satsas.

Jag anser att det ska upprättas ett nationellt register med namn, befattning samt cv på alla inspektörer då det har visat sig att mång helt saknar både utbildning och erfarenhet för det de håller på med, SISU.

En 20-års tjej som haft kaniner och marsvin kan inte tillåtas åka till en bonde med flera hundra nötkreatur på ranchdrift och besluta om ett omedelbart omhändertagande av samtliga djur…… bara för att hon TYCKER så och har befogenhet att få göra så genom sin anställning (i vissa fall kort vikariat).

DET MÅSTE BLI EN ÄNDRING NU, DET BRÅDSKAR OCH ALLA DE FEL SOM GJORTS….. DÄR DET GÅR, DVS DE DJURÄGARE SOM INTE TAGIT SITT LIV, MÅSTE REDAS UT, TILLSÄTT EN LIKNANDE UTREDNING SOM GJORTS I VECKAN OM SÄRSKOLAN… DJURSKYDDET ÄR SAMMA TYP AV HÄRVA.”

25% av tiden till inspektioner

6 Jan

Publicerat måndag 24 januari 2011 16:25 

Tidsåtgången för ett ärende är sedan förstatligandet av djurskyddsinspektionerna fördelat på cirka 25% kontrolltid i fält och 75% administration, dvs tid vid skrivbordet eller i förvaltningsrätten då allt fler djurägare uppmärksammat att det faktiskt går att få muntlig prövning av sitt ärende. Ett ärende med en katt genererar lika många moment som ett mer omfattande ärende med mängder av djur så frågan är om man gör mesta möjliga för djuren. Jordbruksverkets kommande riktlinjer att planerade kontroller bör utgöra cirka 75 procent av genomförda djurskyddskontroller. Så är inte fallet idag när i stort sett alla ärenden baseras på anmälningar och då handlar om hund och katt. Dessa ärenden blir en belastning för statistiken till eu-kommissionen som enbart intresserar sig av lantbrukets djur. Eftersom länsstyrelserna är nöjda med att syssla med anmälningar av sällskapsdjur uttalar Eva Eriksmarck, ordförande i Djurskyddsinspektörernas Riksförening,  att ”det knappast vara förenligt med svensk djurskyddslag att djurens värde ska prioriteras utifrån EU:s rapporteringskrav”. ”Djurskyddet har en bred förankring i människors medvetande och utgör en viktig del av vårt kulturarv”, säger hon och det låter i mina elaka öron ungefär som när jägarna motiverar vargjakten utifrån värnandet om ”kulturarvet” med jakt med löshund. Lotta Berg  Länsstyrelsen i Skåne säger att djurskyddet ska fortsätta lägga mest resurser på akuta ärenden dvs anmälningar. Tacka för det när inspektörerna praktiskt taget slår knut på sig själva för att få varje anmälan att framstå som befogad.

%d bloggare gillar detta: