Tag Archives: djurgårdar

Betesdjuren som försvann

16 Dec

DSC00030

Det slog mig att under de 15 år som gått sedan jag flyttade till min gård i Hörby så har det försvunnit mängder av betesdjur från många gårdar i min närmaste omgivning. Några hundratal meter bort finns det numera en salixodling. Den skördades i år för andra gången. När jag kom hit gick där kvigor på bete. De tillhörde kyrkans arrendegård som hade mjölkproduktion. När kyrkan sålde gården för ca 10 år sedan planterades en del av betesmarken igen.

DSC01151

Här på 10 hektar naturbete fanns tills för ett år sedan landets största hobbybesättning av lantrasgetter. Ca 80 djur höll slyet på avstånd. Peter Stenberg på länsstyrelsen tog getterna. Redan första sommaren växte aspslyet meterhögt. En liten fårbesättning och en annan gård med några nötkreatur gjorde sig av med djuren i samma lilla by pga skrämseleffekten.

DSC01165

Här betade hundratalet får tills för ett år sedan. Efter ett vargangrepp i byn vågar ägaren inte längre släppa ut några får. Hagen betades på sensommaren i år av några inhyrda kvigor.

vargrivna får

DSC01173

Här gick det en häst i många år tills Mattias Gårdlund tog den för fem år sedan.

DSC01174

Här brukade två travhästar beta tills för ett par år sedan. Ägaren hade dem till salu i ett helt år utan att någon var intresserad. De sköts i hagen.

DSC01471

Här har det gått en fårflock sedan jag flyttade till byn. Ägaren blev av med arrendemarken när Teracom sålde radiostationen med omgivande mark för ett par år sedan.

enefäladKöparen passade också på att meja ner den gamla enefäladen intill.

hästar Rugerup

Ovan är en av de sista bilderna den 16 april 2001 på Ingvar Månssons ardenneruppfödning i Rugerup innan hästarna skingrades sedan kommunen slagit till.

DSC01213

Här har jag haft hästar i många år. Vildsvinen har de senaste åren blivit allt fler och har snart förstört hela betet.

I januari i år togs över hundra kor i beslag då polisen stormade en av de sista kogårdarna i närheten. Den polske skötaren som just börjat med morgonutfodringen tog till flykten. Alla på gården har fått djurförbud.

Ytterligare en gård med kor och gammal ägare står i år under attack från anmälare. Ägaren tror själv att någon vill ha marken för att sätta upp vindkraftverk.

Flera mjölkgårdar har drabbats av salmonella och slaktat ut besättningarna.

Även den sista grisgården i byn lades ner för ca fem år sedan när ägaren insåg att grisarna åt lånade pengar. Men de var förstås inte betesdjur som ju denna artikeln skulle handla om.

%d bloggare gillar detta: