Tag Archives: Djuren och demokratin

En bok om djurskyddsdebatt

30 Dec

Publicerat lördag 23 oktober 2010 12:55

Lånade en ny bok härom dagen: Djuren och demokratin av B.-J. Bjurling. En något ostrukturerad bok måste jag säga. Författaren vill säga så mycket på få sidor. Det är i huvudsak en filosofisk diskussion om etik och moral kontra djurrätt som väcker fler tankar och frågor än den besvarar. Det kanske är både bra och avsiktligt, speciellt som boken är tänkt för studerande och kan då bli ett utmärkt diskussionsunderlag.

Jag vill citera några pärlor ur boken:

Angående ”stolligheter” eller ”djurskyddsreformer: ”Endera är syftet att djurägarna ska kontrolleras, registreras, omyndigförklaras och förödmjukas, eller så har man ädlare syften. Men det får fortfarande samma effekt på djurägarna. De känner sig kränkta. Något som nyss var så enkelt och självklart har plötsligt blivit krångligt och åtalbart. Och därmed också lite skamligt. Det lustfyllda med djurhållning har fått sig en ny törn. Friheten inskränks ett snäpp ytterligare.

Ja, sedan är väl bönder och djurägare liksom per definition lite efterblivna, klart att sådana typer behöver ha lämplighetsintyg, detaljerade föreskrifter och övervakningskameror om man ska kunna ge dem det stora ansvaret som djurhållning innebär… eller hur?”

”Måttbandet är ett utmärkt arbetsredskap, och hemmablindhet är en utbredd åkomma.

Jag talar om längd och bredd. Däremot är höjdbestämmelser som jag ser det enbart larviga. Höjden i ett djurstall har betydelse för luftvolymen, och därmed också luftkvaliten. Men då är det ju luftkvaliten som ska mätas”.

”Det finns några föreskrifter som syftar till att förhindra eller förebygga olycksfall… De är inte så många, men det torde ändå vara från denna kategori som de flesta anmärkningarna vid inspektion härrör. Frågan är dock om de behövs som föreskrifter med rättsverkan – att myndigheterna ska kunna förelägga djurägarna att åtgärda sådana potentiella riskfaktorer? … Den största riskfaktorn och vanligaste utslagningsorsaken för hästar är förmodligen fortfarande användarrelaterad, dvs ridning och körning, inte skaderisker i miljön… Dammig miljö pga fuktig luft och brist på friskluft är förmodligen den allra störst (och oftast förbisedda) riskfaktorn i ett stall.”

Min reflektion är att länsstyrelsen lägger så oerhört mycket krut på några centimeters ”för låg höjd” på en sida i ett vindskydd för hästar i lösdrift att man är beredd att föra en juridisk process för avsevärda belopp. Det är ju då ologiskt om man tillåter hästägaren att rida i skogen. Jag menar det finns ju risk att man stöter på grenar som inte ligger över minimihöjden. (I ett vindskydd i en hage torde det knappast ha någon betydlese för luftkvaliten heller!)

”Att omyndigförklara folk leder oundvikligen till konflikter och rättshaverister och att kanske en hel del djur hamnar i kläm på köpet”.

”Alltså: Inspektörerna gör förvisso stor nytta genom att påpeka potentiella riskfaktorer vid inspektionerna. Rådgivning och information är alltid bra. Men frågan är om föreskrifter om riskeliminering behöver finnas i lagstiftningen? Eller om de rent av gör mer skada än nytta? Gör folk förbannade i onödan och inspektörsarbetet olustigare.”

Där skulle jag vilja inskjuta att i sin iver att hitta ”brister” gör sig inspektörerna löjliga i djurägarens ögon. Om man, när man inte hittar något att påpeka, säger att en stenmur som stått i hundra år är en ”olycksfallsrisk”, samtidigt som man förordar höhäck för hästar så har man infört ett ansvarslöst tyckande som djurägare  och djur i värsta fall får betala. Inte vill Länsstyrelsen betala om en häst skadar sig på en höhäck man förelagt ägaren att använda!

”Att döda en människa är det värsta brott vi kan begå, men att döda ett djur är inte bara lagligt utan döden anses tydligen som ett fullgott alternativ till livet för djur, även om djuret i fråga är en frisk unge med ”hela livet framför sig”. Det är däremot fullt möjligt, … att bli åtalad för att inte ha dödat ett djur tillräckligt snabbt.

Är alltså det säkraste (enda) sättet att undvika att komma i konflikt med djurskyddsbestämmelserna att döda sina djur så fort som möjligt?”

När man läser om fall där länsstyrelsen gripit in och tvångsomhändertagit djur slutar det ofta med att djuret avlivas. Visst kan det ibland motiveras men i många fall så betingar en död katt ett större värde än en levande i den kommersiella omhändertagandeverksamhet som växt fram i kölvattnet efter den praktiska tillämpningen av djurskyddslagen.

Jag har följt det fall där poliser höll fast en kvinna i Hörby, under motivering att hon var försvunnen och hennes katter övergivna, medan personal från Hjortshögs hundpensionat trängde sig in i hennes hus och fångade hennes fyra katter. Katterna, som var äldre bondkatter vana att gå fritt både inne och ute, placerades i burar i en månad varefter de avlivades på länsveterinärens order eftersom ”de inte gick att sälja”. Räkning på 5000:- gick helt lagenligt till djurägaren! Dagen innan hade djurskyddsinspektörerna Mattias Gårdlund och Jenny Persson personligen talat med anmälaren, som tagit tillbaka anmälaren och försäkrat att djurägaren inte alls var försvunnen. De fotograferade helt olagligt in genom fönstren och påstod att katterna hade ”ögoninflammation” Ögoninflammation avhjälps enligt Länsstyrelsen bäst med avlivning.

”Politiker och medier som älskar att visa sin demokratiska dådkraft genom att manifestera mot nazism och kommunism och intolerans medan de blundar för de övergrepp svenska djurägare dagligen utsätts för!”

”Lars Fr. H. Svendesen skriver i Ondskans filosofi om den idealistiska ondskan: Utövarna av ondskan utger sig (…) ofta för att representera det goda, och ofta tror de också att de gör det. Men en övertygelse om att ett ideal är gott räcker inte för att garantera att det verkligen är gott.”

”Psykoanalytikern Erich Fromm har sin förklaring till fenomenet moralisk indignation: Många människor, som själva inte  innehar något domarämbete, tillskansar sig en domares roll och är beredda att fälla eller frikänna då de avger moraliska omdömen. Deras hållning rymmer ofta en god portion sadism och destruktivitet. Det finns måhända ingen företeelse, som rymmer så mycket destruktiva känslor som den moraliska indignationen, där man kan ge fritt utlopp åt avundsjuka och hat under dygdens täckmantel. Den som är indignerad har för en gångs skull tillfredsställelsen att få förakta en medmänniska och behandla henne som en underlägsen samtidigt som han njuter av sin egen överlägsenhet och dygdighet.”

Ovanstående passar in både på djurskyddsinspektörer och de som anmäler.

%d bloggare gillar detta: