Tag Archives: direktiv 882/2004

Avskräckande effekt på djurhållare

18 Maj

”Medlemsstaterna skall fastställa bestämmelser om sanktioner vid överträdelser av foder‐ och livsmedelslagstiftningen liksom andra gemenskapsbestämmelser om djurskydd och djurhälsa och skall vidta alla erforderliga åtgärder för att se till att dessa tillämpas. De sanktioner som föreskrivs skall vara effektiva, proportionerliga och avskräckande.”

Så står det i direktiv 882/2004 artikel 55. Svenska myndigheter har tagit fasta på ordet ”avskräckande” som om EUs lagstiftning är  ett smörgåsbord där man kan välja eller välja bort allt eftersom. När det gäller omhändertagande av hela djurbesättningar är sanktionerna aldrig proportionerliga. Nyligen togs en hel getbesättning i Skåne utan ett enda föregående föreläggande. Där var kostnaden för omhändertagandet ca 220 gånger värdet som myndigheterna själva åsatte djuren.

”Effektivt”, ja kanske om det långsiktiga målet är att avveckla småskalig djurhållning i Sverige. I fallet med getterna så lade två djurgårdar ner i samma lilla by efteråt. En med får och en med kor. Getterna betade 10 ha ängsmark som nu får växa igen. Och det är väl målet.

Vanligaste gången är annars att en mindre djurhållare får upprepade förelägganden och sen ”beläggs” med djurförbud.

Det hände Ted Hopkins i Resele utanför Sollefteå. I november omhändertogs 19 nötkreatur varav två små kalvar med motiveringen att de gick utomhus dygnet runt. De hade dock tillgång till ligghall skrev Allehanda. Länsstyrelsens bilder visar normala djur som verkar leva ett bra liv.

10245529_10154137728715022_867908856661896304_n 10177905_10154137721730022_1609772121311065259_n 10268663_10154137720095022_505159909737739421_n

Bilder på nötkreaturen under vinterhalvåret innan de tvångssåldes och transporterades då Länsstyrelsen började med att bryta mot djurskyddslagen och transportförordningen. De godkände transport av dräktiga, nyförlösta kor och nyfödda kalvar.  Privata foton.

– Djuren omhändertogs och nu har vi dessutom sålt dem vidare utanför länet, berättar länsveterinär Helen Ahlqvist för Allehanda. Det var den 19 december 2013.

Sen kom djurförbudet. Ted fick på sig till den 17 mars att göra sig av med nötkreatur, får och hästar.

10152404_10152092861557157_8060317597171134882_n

Mannen som enligt länsstyrelsens djurskyddshandläggare Frida Näslund saknar insikt och förståelse för ”de grundläggande behoven hos de djurslag som kontrollerats”. Privat bild.

Den 14 mars såldes djuren men de nya ägarna skulle få utnyttja ligghallar och bete. Det gick inte länsstyrelsen med på utan djuren skulle avlägsnas från Ted. Då flyttade Ted. Men beslutet att avliva djuren var redan taget.

10003991_10154137729920022_92182220471281700_n

En av de hästar som fick en dödsdom april 2014. Förvaltningsrätten inhiberade emellertid verkställigheten. Privat bild.

Den 8 april beslutade länsstyrelsen att fåren och lammen skulle avlivas hemma på gården. Ungtjurar och hästar skulle slaktas på slakteri. Den 11 april kom polisen med beslutet och slaktare och massavlivningen på får och lamm genomfördes.

1794590_10154137727065022_7778521028359731362_n

Välkommen till världen hälsar länsstyrelsen. Idag född, i morgon död. Privat foto.

10290697_10154137727595022_4541414969276454701_n

Spirande nyfött liv. ”Inavlad och osäljbar”, tyckte Annika Wallin, enhetschef på länsstyrelsen. Privat bild.

10155952_10154144177720022_7177868152715635925_n

Nyss så levande, nu avfall. Privat bild.

734558_10152079990852157_5882924534611843714_n

 Högen av små blodiga, ryckande kroppar växte. Privat bild.

10151231_719670691418297_5313421247527362224_n

Service till djuren. Privat bild.

10171846_735125689872797_6054981169880885408_n

Efter väl förrättat värv och ännu ännu djurgård nedlagd. Privat bild.

Avskräckande effekt var det.

%d bloggare gillar detta: