Tag Archives: christina Håhus

Mattias Gårdlund överklagar Länsstyrelsens beslut

30 Aug

Artikeln publicerades på Bloggspace den 8 augusti 2010

ATL rapporterar med anledning av att djurskyddsinspektör Mattias Gårdlund tvingas lämna sina bisysslor att han är missnöjd med beslutet och ämnar överklaga: ”Mattias Gårdlund är mycket förvånad över beslutet från hans arbetsgivare och har vänt sig till landshövdingen för att försöka få till stånd en ändring av beslutet. Hjälper inte det är han beredd att gå vidare till arbetsdomstolen.
– Beslutet är märkligt, säger han. Det måste ha fattats på felaktiga grunder. Jag tycker det är viktigt att man redovisar sina bisysslor och jag har alltid gjort det.
Mattias Gårdlund hävdar att han har begärt att få göra en del av bisysslorna inom sin tjänst.

Han kan inte heller förstå att det skulle vara förtroendeskadligt att sitta som suppleant i Ridsportförbundet. Han uppger själv att skälet till uppdraget är att han kan sprida kunskap om det svenska djurskyddet.
Christina Håhus är medveten om att Mattias Gårdlund haft tillstånd för sidouppdragen flera år.
– Men någon gång måste man sätta ned foten. Bara för att man kört för fort fem dagar i rad är det inte tillåtet, säger hon.”

Kommentar till bilden: Är man djurinspektör får man ha plasten kvar till hästarna. som inspekterad djurägare får man föreläggande om samma sak.

Ingen planerad beteskontroll

15 Jul

I sommar  2010 har inte Länsstyrelsens djurskyddsinspektörer genomfört en enda planerad beteskontroll på någon mjölkgård i sydöstra Skåne för att se till att korna får den utevistelse som de har rätt till: I Skåne skall mjölkkor gå på bete minst 6 timmar per dygn i fyra månader. När kontrollerna sköttes av kommunerna hittade exempelvis Sjöbo kommun att minst 700 kor hölls inne. Året var 2008. Ändå besöktes långt ifrån alla gårdar.

Beklämmande, tycker miljöchefen Johan Johansson i Sjöbo om länsstyrelsens uteblivna kontroller.

Att ta ut korna medför merarbete och alltså en kostnad, så därför struntar man i lagen och låter korna stå inne. Motivet att hästmannen inte fick ha sina gamla hästar kvar var ju att de stått inne för mycket på vintern. Att kor står inne hela året ser man genom fingrarna med fast det här rör sig om tusentals djur som blir snuvade på utevistelsen även på sommaren! Här är det inte ens snack om att de skall få ut och lufta sig på vintern för att umgås och röra sig. De flesta svenska mjölkkor skuttar inte glada på ängarna utan framlever sitt korta liv inomhus.

”Christina Håhus är chef på landsbygdsavdelningen på länsstyrelsen och hon medger att de inte lyckats genomföra några planerade kontroller än så länge.
– Nej det kan jag inte påstå att vi har gjort, säger hon.

Anledningen är att tiden inte räcker till.
– Det är semestertider och det kommer in många anmälningar som vi måste ta ställning till, säger Christina Håhus.”

Nej, det är ju viktigare att åka och titta på några katter eller frigående höns i en trädgård. Och antagligen ett enklare uppdrag också. Det är dessutom enklare att processa mot en kattägare än mot någon som har resurser att trotsa lagen.

”Vi har haft kontakt med Skånemejerier och de ska dit. Ringer Skånemejerier tillbaka och säger att djuren inte är ute åker vi dit. Annars tvingas vi prioritera mer akuta ärenden, säger Emma Hansson, djurskyddsinspektör på länsstyrelsen.” Mer akut tycker hon att det är att tillsammans med en kollega och tre poliser åka till en lägenhet i Malmö för att titta på katter. Inget ont om katter men det gäller att prioritera.

Fyra omprioriterade sällskapsdjursanmälningar skulle kunna ge åtta betesinspektioner med tanke på att man åker parvis på anmälningar.

Emma Hansson törs inte längre visa sig på bild. Bara det är värt en tanke. Kanske yrket som djurskyddsinspektör kan vara något för burkabärande kvinnor som vill ta sig in på arbetsmarknaden?

%d bloggare gillar detta: