Tag Archives: biodling

En värld utan bin

4 Jan

Publicerat lördag 04 december 2010 18:32

Man saknar inte kon förrän båset är tomt heter det i ett gammalt ordspråk. Albert Einstein uttalade: ‘No more bees, no more pollination, no more plants, no more man.’

När man betänker att tre fjärdedelar av världens grödor för matproduktion är beroende av att pollineras av bin förstår man att saknaden är stor när bina försvinner. Och det har de gjort över stora delar av världen. I Kina är det så illa att människor måste gå man ur huse för att pollinera fruktodlingarna för hand med penslar. För tjugo år sedan sprutade man bort honungsbiet från stora jordbruksområden i provinsen Sichuan med bekämpningsmedel.

Man kan lätt föreställa sig hur tidsödande arbetet som nu måste utföras av människor är, när ett bisamhälle kan besöka 3 miljoner blommor varje dag.

Bibristen är lika stor i andra länder men där har man löst problemet genom att kommersiella biodlare hyr ut bikupor till jordbrukarna. Detta har inneburit nya problem för bina. Det asiatiska biet är värd för bikvalstet, varroakvalstret, som det europeiska biet inte har något försvar emot. Genom att frakta bikupor kors och tvärs har människan effektivt spridit bikvalstet till nya områden med förödande följder.

Redan 1907 lastade en företagsam uthabo vid namn Nephi Ephraim Miller sina bikupor på en järnvägsvagn och fraktade dem till Kalifornien där han bjöd ut sina tjänster. Sedan dess har hyran för bikuporna ökat drastiskt och utgör nu 20% av kostnaden vilket är mer än  kostnaden  för gödsel.

I Australien där klimatet är lämpligt lastas kuporna och flyttas så mycket som sex gånger på ett år. För att få bina att arbeta hårdare använder man bl a olika feromoner och speciella foder och bina lider av utbrändhet

Det har dessutom visat sig att det inte är kvalstret i sig som bina dör av utan kvalstret är i sin tur bärare av olika virus och man har identifierat inte mindre än 14 olika dödliga virus.

1994 kraschade de franska bipopulationerna. Det visade sig att man betat solrosfröna med en neonicotinoid, imidacloprid som är ett nervgift och som dödar bina både genom kontakt och via rester i nektar och pollen. Det påverkar också bina i mycket låga doser så att bina inte hittar hem till kuporna. 210 olika bekämpningsmedel som används i Europa har visat sig var giftiga för bin.

 • Skvitt mailto

  sön 05 dec 2010 12:03

  Tack Astrid. Du är lika påläst som alltid. Det du skriver om bina har jag läst lite om, men inte fullt så detaljerat.

  Det är tragikomiskt att människan håller på med sådan rovdrift att det skapar problem, som sedan löses på sätt som snart skapa ännu värre problem, som löses och skapar ännu …

  En ond cirkel i en ond komersiell värld!
  /Skvitt

%d bloggare gillar detta: