Tag Archives: beteskrav

Naturligt beteende

1 Sep

robotstyrd mjölkgård

Skrevs den 28 augusti 2011 men gäller ännu.

Svenskärs mjölkgård i Skärplinge höll öppet hus:
”De som hade förväntat sig en gammal hederlig handmjölkning fick sig en rejäl överraskning.
Numera sköts hela ladan automatiskt av ett datorprogram. Det finns en automatisk golvrengörare, en automatisk kotvätt, och mjölkningen av de 140 korna sköts av en robot.
De kan gå ut i hagen när som helst, men de får så pass mycket mer näring av fodret inne än vad gräset ger och går därför sällan ut förklarar ägaren Peter Styffe.”

– De är jättelata i grunden, precis som en människa. De har bara som mål att äta och vila.

Är det ”naturligt beteende” för ett betesdjur att bara äta och sova?

Hans Röös svarar bestämt Nej på den frågan och skriver:

”Rubrik: Ta inte bort de svenska kornas sammarbete.” – Ska
naturligtvis vara sommarbete, men samarbete är inte så dumt det
heller, inte ens om ”Freud” hade stavat det ordet rätt.
Är det någon som läst Kristina Forslunds (veterinär och en nära bekant
till Astrid Lindgren, som syntes mycket i media kring lanseringen av
1988:534) insändare i ATL den 23 augusti.

Rubrik: Ta inte bort de svenska kornas sommarbete.

Artikeln berör lobbandet från ”robotarna” om att ta bort beteskravet i DjL. Problemet är att inte ens de som var så stolta över att ha fått
igenom Lex Pippi, Kristina Forslund var en av dem, förstår att den
egentligen är skriven för att främja animaliefabrikerna, och nu har man kommit så långt på industrialiseringsvägen att beteskravet ändå inte fungerar i verkligheten (vilket framgår av artikeln – lata kor som ändå inte går ut till betet därför att de ständigt har enklare tillgång till ”sockrat” foder på foderbordet inomhus – husen är viktigare för Lex Pippi än ”naturligt beteende”), men beteskravet står kvar i all sin dubbelmoral.

Hon (Kristina F) har en mycket initierad utläggning i sin artikel om hur man med ”modern” utfodring med ”mat och vatten” (modern mat – vilket ju även vi människor har tillgång till i dag – ”sockrad” mat – chips o Coca Cola – men eftersom vi producerar så litet blir vi överviktiga av det istället) kan pressa ur korna (produktionsenheterna) en avkastning långt utöver deras ”naturliga” produktionsförmåga. Men vad hjälper det att säga något som vi alla känner till, men som lagen är skriven för att motverka. Och som ”överviktiga” (i betydelsen besserwissrar) djurkyddskontrollanter ser till att det verkställs.

Hon (KF) konstaterar att betande kor har blivit en sällsynthet i Sverige i dag och säger: ”Vi koälskande veterinärer får försörja oss på sällskapsdjur och ha en egen ko att mjölka när mjölktörsten och kolängtan blir för stor.”

Frågan är om de främsta förespråkarna av den nya djurskyddslagen, Kristina F och Astrid Lindgrens ”dotter” med kurreduttkungen från Mare Negro? – eller var det söderhavet? – Pippi”, därvidlag sköt sig själva i Foten, samtidigt som Ingvar Carlsson (”Foten”) så stolt gav bort 1988:534 i 80 årspresent till Astrid Lindgren. ”Därvidlag” – när det gäller att kunna uppfylla lagens krav på att hålla sig med bara en egen handmjölkad hushållsko. Det är ju den typen av djurhållning som DjL i praktiken främst riktar in sig på att utplåna.

På samma sida och på samma datum hade jag själv en av den dagens två
insändare (KF:s o min) om djurskyddslagen, som jag avslutade med: ”En rättssäkerhetsförlust för Sveriges bönder”. Som jag naturligtvis borde ha utökat med – ”och djurhållare” (alltså inkluderande även sådan som håller olika slags djur utan att för den skull vara bönder. Men då kanske jag inte fått min insändare publicerad i ”lantbrukstidningen”. Det finns betydelseskillnader mellan bönder och lantbrukare.

§4 i Lex Pippi är en bluff – orwellskt nyspråk – för något ”naturligt beteende” har den i praktiken visat sig att den inte främjar -tvärtom.

Inspektörernas semester går före kornas

30 Dec

Publicerat fredag 08 oktober 2010 12:47

I sommar har inte Länsstyrelsens djurskyddsinspektörer genomfört en enda planerad beteskontroll på någon mjölkgård i sydöstra Skåne för att se till att korna får den utevistelse som de har rätt till: I Skåne skall mjölkkor gå på bete minst 6 timmar per dygn i fyra månader. När kontrollerna sköttes av kommunerna hittade  exempelvis Sjöbo kommun att minst 700 kor hölls inne. Året var 2008. Ändå besöktes långt ifrån alla gårdar.

Beklämmande, tycker miljöchefen Johan Johansson i Sjöbo om länsstyrelsens uteblivna kontroller.

Att ta ut korna medför merarbete och alltså en kostnad, så därför struntar man i lagen och låter korna stå inne. Motivet till att hästmannen inte fick ha sina gamla hästar kvar var ju att de stått inne för mycket på vintern. Att kor står inne hela året ser man genom fingrarna med fast det här rör sig om tusentals djur som blir snuvade på utevistelsen även på sommaren! Här är det inte ens snack om att de skall få ut och lufta sig på vintern för att umgås och röra sig. De flesta svenska mjölkkor skuttar inte glada på ängarna utan framlever sitt korta liv inomhus.

”Christina Håhus är chef på landsbygdsavdelningen på länsstyrelsen och hon medger att de inte lyckats genomföra några planerade kontroller än så länge.
– Nej det kan jag inte påstå att vi har gjort, säger hon.

Anledningen är att tiden inte räcker till.
– Det är semestertider och det kommer in många anmälningar som vi måste ta ställning till, säger Christina Håhus.”

Nej, det är ju viktigare att åka och titta på några katter eller frigående höns i en trädgård. Och antagligen ett enklare uppdrag också. Det är dessutom lättare att processa mot en kattägare än mot någon som har resurser att trotsa lagen.

”Vi har haft kontakt med Skånemejerier och de ska dit. Ringer Skånemejerier tillbaka och säger att djuren inte är ute åker vi dit. Annars tvingas vi prioritera mer akuta ärenden, säger Emma Hansson, djurskyddsinspektör på länsstyrelsen.” Mer akut tycker hon att det är att tillsammans med en kollega och tre poliser åka till en lägenhet i Malmö för att titta på katter. Inget ont om katter men det gäller att prioritera.

Fyra omprioriterade sällskapsdjursanmälningar skulle kunna ge åtta betesinspektioner med tanke på att man åker parvis på anmälningar.

Emma Hansson törs inte längre visa sig på bild. Bara det är värt en tanke. Kanske yrket som djurskyddsinspektör kan vara något för burkabärande kvinnor som vill ta sig in på arbetsmarknaden?

 

Ingen planerad beteskontroll

15 Jul

I sommar  2010 har inte Länsstyrelsens djurskyddsinspektörer genomfört en enda planerad beteskontroll på någon mjölkgård i sydöstra Skåne för att se till att korna får den utevistelse som de har rätt till: I Skåne skall mjölkkor gå på bete minst 6 timmar per dygn i fyra månader. När kontrollerna sköttes av kommunerna hittade exempelvis Sjöbo kommun att minst 700 kor hölls inne. Året var 2008. Ändå besöktes långt ifrån alla gårdar.

Beklämmande, tycker miljöchefen Johan Johansson i Sjöbo om länsstyrelsens uteblivna kontroller.

Att ta ut korna medför merarbete och alltså en kostnad, så därför struntar man i lagen och låter korna stå inne. Motivet att hästmannen inte fick ha sina gamla hästar kvar var ju att de stått inne för mycket på vintern. Att kor står inne hela året ser man genom fingrarna med fast det här rör sig om tusentals djur som blir snuvade på utevistelsen även på sommaren! Här är det inte ens snack om att de skall få ut och lufta sig på vintern för att umgås och röra sig. De flesta svenska mjölkkor skuttar inte glada på ängarna utan framlever sitt korta liv inomhus.

”Christina Håhus är chef på landsbygdsavdelningen på länsstyrelsen och hon medger att de inte lyckats genomföra några planerade kontroller än så länge.
– Nej det kan jag inte påstå att vi har gjort, säger hon.

Anledningen är att tiden inte räcker till.
– Det är semestertider och det kommer in många anmälningar som vi måste ta ställning till, säger Christina Håhus.”

Nej, det är ju viktigare att åka och titta på några katter eller frigående höns i en trädgård. Och antagligen ett enklare uppdrag också. Det är dessutom enklare att processa mot en kattägare än mot någon som har resurser att trotsa lagen.

”Vi har haft kontakt med Skånemejerier och de ska dit. Ringer Skånemejerier tillbaka och säger att djuren inte är ute åker vi dit. Annars tvingas vi prioritera mer akuta ärenden, säger Emma Hansson, djurskyddsinspektör på länsstyrelsen.” Mer akut tycker hon att det är att tillsammans med en kollega och tre poliser åka till en lägenhet i Malmö för att titta på katter. Inget ont om katter men det gäller att prioritera.

Fyra omprioriterade sällskapsdjursanmälningar skulle kunna ge åtta betesinspektioner med tanke på att man åker parvis på anmälningar.

Emma Hansson törs inte längre visa sig på bild. Bara det är värt en tanke. Kanske yrket som djurskyddsinspektör kan vara något för burkabärande kvinnor som vill ta sig in på arbetsmarknaden?

%d bloggare gillar detta: