Tag Archives: betesdjur

När bonden inte orkar längre

8 Maj

Bjarne Lembke är legitimerad läkare, lantbrukare och föreläsare. Under 80-talet startade och drev han Lantbrukshälsan. Han har reagerat på hur lantbrukare och djurägare med naturbeten påverkas av kontrollverksamheten. Den utgör en väsentlig stressfaktor och många han talat med mår dåligt inte bara för att de fått begränsningar och återbetalningskrav. Kontrollanternas syn på natur och naturmiljö skiljer sig också väsentligt från deras egen som präglas av att leva i och med naturen.

Under en sommar har Bjarne Lembke ägnat sig åt att fotografera livet i betesrator och tagit över 500 bilder på det djurliv som han kallar för sina betesdjur. Han pekar på att det talas mycket om minskningen av humlor och vildbin i naturen och de katastrofala följder som en minskad pollinering medför.

DSC00574Jordbrukarna tvingas ansa all mark så att de naturliga livsbetingelserna försvinner för dessa insekter. Han besiktigade en betesmark där brukaren, under hot om återbetalning retroaktivt för fem år, varit ute och slagit starrgräs. Resultatet blev fula hjulspår och en död mark där det veckan innan myllrat av fjärilar, humlor, sländor, skalbaggar, flugor och andra djur.

DSC00561Den ständigt intensivare kontrollverksamheten, som använder konstlade miljöparametrar, håller på att ersätta torka och regn som den allvarligaste stressfaktorn för lantbrukarna. Arne Lembke får ständigt höra av lantbrukarna att ”jag orkar inte längre”! Vem skall sen ta hand om vår kulturmiljö?

Schäfrarna är hemma

22 Jan

hemma2

De två schäfertikar, Anki och Tipzi, som togs av polis och Djurambulansen i Skåne AB natten den 12 januari från ett lantbruk i Gladsax i Simrishamn kom hem i går kväll den 21 och glädjen är förstås stor men med en bitter eftersmak. Polisens beslut hävdes eftersom det saknade grund.

De är nu besiktigade av veterinär och det finns inget anmärkningsvärt att säga om deras fysiska och mentala hälsa. Anki, snart 12 år, kom hem med en hälta och ömmande höger knä, förorsakad under transporten eller på Djurambulansen. Några problem med höfterna, som polis Per påstått, har ingen av hundarna. Båda fick beröm för sitt fina temperament.

Ovan hundarna filmade i stallet strax innan de fördes bort.

Upprinnelsen var att lantbrukarparet, båda över 80, hade hemtjänst. Personalen tyckte ”synd om” hundarna, som gick fritt med parets son om dagarna, den äldre sov i stallet och den yngre i en koja på gården. Hon ”anmälde” till Djurambulansen i Skåne AB som tjänar miljoner på att förvara djur. Nattliga insamlingar av djur utan inblandning av vare sig djurskyddshandläggare eller veterinärer verkar vara det senaste i branschen.

Hemtjänstpersonalen erkände själv att hon tog kontakt med Djurambulansen via facebook och ”då tog ärendet fart”. Personen är numera uppsagd och polisanmäld, vilket naturligtvis är rätt och riktigt då hemtjänstpersonal lyder under sekretess. Det var på håret att ”räddningsexpeditionen” kostat det äldre paret livet eftersom de chockades svårt då poliserna strök runt gården  och trängde sig in i boningshuset.

Detta får väl också räknas som djurrättsaktivism, en slags terrorism som drabbar bl a lantbrukare. Strax före jul antog riksdagen en motion för att skärpa straffen för den typen av brott, samtidigt som stödet för drabbade näringsidkare skall förstärkas.

Peter Stenberg

Enligt Djurambulansens personal så var de på vippen att ta hela kreatursbesättningen också och ”ärendet” lämnades enligt polisen över till, gissa vem … Peter Stenberg. Han är personligen ansvarig för att mängder av lantbruksdjur förts till Djurambulansen i Höganäs under flera år. Djurägaren Håkan Olsson har sett på nära håll vad Stenberg och Co. kan ställa till med. Att få in nämnda djurskyddshandläggare på gården är nämligen som att få kontaktlim på händerna – det är omöjligt att komma loss. Det brukar sluta med omhändertagande av hela besättningen och djurförbud.

image6Djurägaren fann därför för gott att göra sig av med korna själv och det är vad fler och fler skånska djurhållare gör. Detta är sista bilderna på korna.

korFina välmående kor som skulle ha gått med sina kalvar och betat i sommar.

kor2Det skånska beteslandskapet är snart ett minne blott, liksom i Sörmland där endast några enstaka procent återstår jämfört med vad som fanns för hundra år sedan och någon återstart av djurgårdarna är inte inom synhåll. Länsstyrelsen fann för gott att koppla bort Stenberg och skickade ut två kvinnliga kontrollanter på gården i måndags för att se ”hur djurägarna mådde”. De höll åter på att skrämma slag på det äldre paret. Skräcken för främmande bilar på gården kommer tyvärr att bli en bestående skada.

Betesdjuren som försvann

16 Dec

DSC00030

Det slog mig att under de 15 år som gått sedan jag flyttade till min gård i Hörby så har det försvunnit mängder av betesdjur från många gårdar i min närmaste omgivning. Några hundratal meter bort finns det numera en salixodling. Den skördades i år för andra gången. När jag kom hit gick där kvigor på bete. De tillhörde kyrkans arrendegård som hade mjölkproduktion. När kyrkan sålde gården för ca 10 år sedan planterades en del av betesmarken igen.

DSC01151

Här på 10 hektar naturbete fanns tills för ett år sedan landets största hobbybesättning av lantrasgetter. Ca 80 djur höll slyet på avstånd. Peter Stenberg på länsstyrelsen tog getterna. Redan första sommaren växte aspslyet meterhögt. En liten fårbesättning och en annan gård med några nötkreatur gjorde sig av med djuren i samma lilla by pga skrämseleffekten.

DSC01165

Här betade hundratalet får tills för ett år sedan. Efter ett vargangrepp i byn vågar ägaren inte längre släppa ut några får. Hagen betades på sensommaren i år av några inhyrda kvigor.

vargrivna får

DSC01173

Här gick det en häst i många år tills Mattias Gårdlund tog den för fem år sedan.

DSC01174

Här brukade två travhästar beta tills för ett par år sedan. Ägaren hade dem till salu i ett helt år utan att någon var intresserad. De sköts i hagen.

DSC01471

Här har det gått en fårflock sedan jag flyttade till byn. Ägaren blev av med arrendemarken när Teracom sålde radiostationen med omgivande mark för ett par år sedan.

enefäladKöparen passade också på att meja ner den gamla enefäladen intill.

hästar Rugerup

Ovan är en av de sista bilderna den 16 april 2001 på Ingvar Månssons ardenneruppfödning i Rugerup innan hästarna skingrades sedan kommunen slagit till.

DSC01213

Här har jag haft hästar i många år. Vildsvinen har de senaste åren blivit allt fler och har snart förstört hela betet.

I januari i år togs över hundra kor i beslag då polisen stormade en av de sista kogårdarna i närheten. Den polske skötaren som just börjat med morgonutfodringen tog till flykten. Alla på gården har fått djurförbud.

Ytterligare en gård med kor och gammal ägare står i år under attack från anmälare. Ägaren tror själv att någon vill ha marken för att sätta upp vindkraftverk.

Flera mjölkgårdar har drabbats av salmonella och slaktat ut besättningarna.

Även den sista grisgården i byn lades ner för ca fem år sedan när ägaren insåg att grisarna åt lånade pengar. Men de var förstås inte betesdjur som ju denna artikeln skulle handla om.

%d bloggare gillar detta: