Tag Archives: Ann Sjöholm

Ett virus som heter Djurambulansen

1 Mar

Länsstyrelsen sätter skräck inte bara i djurägare utan också i veterinärer och det till den milda grad att de ställer upp och vittnar falskt under ed. De som följer bloggen känner till det sk getärendet i Hörby i november 2013 där länsstyrelsen slog till och tog 82 friska getter samt avlivade tre killingar som behandlades för diarré. Länsstyrelsens Peter Stenberg och Alexandra Boijsen gjorde stor sak av att en äldre get ca 8 år tidigare som nyfödd förfrusit bakklövarna. Henne skar man också halsen av trots att hon var högdräktig med två fullgångna killingar.

Det var oerhört bråttom att lasta alla getter i Djurambulansens lastbil. Trots att ytterligare en bil fanns på plats kördes den aldrig ner till gården pga risken att köra fast så två djurinspektörer, två poliser och fyra djurambulanspersonal kom i samförstånd överens om att alla skulle packas in i samma bil. Resultatet blev att man i stort sett bröt mot alla lagar som tänkas kan. Priset fick djuren och djurägaren betala.

vit getGeten Mojjan ovan var den enda helvita geten i gruppen efter sedan den andra dödats. Hon var en av de 10 som tillfrisknat. På bilden är hon rak och fin i halsen och går normalt.Veterinären Anneli Larsson (Karlsson) vittnar om henne som varande i normalhull. Bilden togs av länsstyrelsen bara någon timme innan hon med stort våld släpades och lyftes i hornen till djurambulansens lastbil. Djurägaren beskrev vad som hände Mojjan:

”Märk väl att just denna grupp getter som var den första att lastas bestod till övervägande del av dräktiga och högdräktiga honor. Däribland den stora, vita get som de slutligen jagade så hårt att hon föll omkull och fick huvudet under sig när de kastade sig över henne. Då griper Gustavsson henne i ena hornet och släpar henne ca 30 meter. Han fick hjälp att släpa henne de sista 10 m av sin medhjälpare då, drog de båda henne upp på lastbilen. Hon var så skadad och utpumpad att hon inte orkade resa sig i lastbilen. Aldrig ska detta bli glömt!!! Huvudet hade enligt veterinär Anneli Karlsson vridits bak och fram. Hon befriade henne från sitt lidande efter ankomsten till Ingelsträde ytterligare 3-4 timmar senare.”

Ovanpå den skadade geten lastades alla andra! Hon lastades bland de första och fick alltså först utstå flera timmar på bilen och därefter ett par timmars körning. Däremellan backade Gustavsson in bilen i en björk med så stor kraft att motorn stannade! Lidandet som djuren utsattes för var oerhört!

tremor

Ovanstående noteras samma kväll. Trots att veterinären spekulerar i virus så görs varken provtagning eller obduktion utan kroppen eldas upp. Av Mikael Gustavsson får hon upplysning om hur många getter det är. Vid ett samtal med djurägaren några veckor senare säger hon att hon upplystes om hur många de var, hon räknade inte själv.  Det är viktigt för det fattas ytterligare nio getter. De ligger döda eller döende på flaket plus x antal kastade/dödfödda killingar.

EgenkontrollMikael Gustavsson fördelar dessa saknade getter de närmaste dagarna med en självdöd här och en avlivad där. Någon veterinär har naturligtvis inte tillkallas för att hjälpa djuren (eftersom de dog redan första kvällen). Veterinären säger vidare att lastbilen var bortkörd redan innan hon kom. Samtalet bandades. Av intyget framgår att getterna körts omärkta. Någon dispens sökte aldrig Gustavsson.

Annelie Larsson (Karlsson) utsattes genast för påtryckningar av länsveterinär Juha Toropainen för att ändra sitt första utlåtande. Att hon skrivit att getterna var i  bra skick föll inte i god jord.

Juha försöker påverkaTill vittnesförhöret i tingsrätten, där djurägaren anklagas för att ha skadat geten, har veterinären fått mera upplysningar om vad hon skall säga. Nu är hon med vid urlastningen och hon vet att den skadade geten kördes separat och dessutom hade en personal sittandes med den.  Hon vet också med säkerhet att getter inte skadas av att man släpar och lyfter dem i hornen, vilket är absolut förbjudet enligt EUs transportförordning. Hon gör långa utläggningar om vilken sjukdom den kunde tänkas ha haft för att blanda bort korten. Mikael Gustavsson och länsstyrelsen har begått svåra djurskyddsbrott och det måste döljas till varje pris. Ett skadat djur får naturligtvis inte transporteras alls. Men självklart måste geten tas med, annars kan våldet bli avslöjat. Alltså väljer veterinären att ljuga. Djurägaren blev dock inte dömd för detta då det inte kunde uteslutas att geten skadats vid lastningen.

Vad hände sen med getterna? Eftersom getterna skall säljas till liv hittar Gustavsson på att de skall avmaskas och ha en månads karens (= 350.000:- till kassan) på pensionatet! Någon diagnos från någon veterinär finns inte. Strax före jul transporteras de till en produktionsplats i Spannarp. Efter sedan jag begärt transporthandlingar hos jordbruksverket, skrivs en utrapportering av Mikael Gustavsson på 85 getter. Produktionsplatsens ägare Stefan Arvidsson i Åstorp gör ingen motrapportering. Inget slakteri har heller inte rapporterat dem. Jordbruksverket bryr sig inte. Där försvann de getterna!

Länsstyrelsen har dock sin egna version allt enligt länsveterinär Ann Sjöholm:

SMS

%d bloggare gillar detta: