Tag Archives: Ången

Dödsstraff för varg att försvara reviret

5 Jan

Publicerat söndag 19 december 2010 07:47

Nu är det ”fredade” Homnareviret förstört. I går lördag 19 december sköts tiken i Homnareviret efter nästa två månaders jakt och efter att hon skadskjutits inte bara en utan flera gånger. Ett revir som undantagits från licensjakten eftersom hanen är son till den invandrade hanen i Galvenreviret. Jägarna släppte tre hundar  i rad som alla, med någon veckas mellanrum, togs av daga av revirinnehavarna. Jägarna får upp till 20 000:- per hund i ersättning. Man kan fråga sig varför man släpper hund 1 i ett välkänt vargrevir men ännu mer varför man sedan släpper hund 2 och 3. Jägarna var alltså mycket medvetna om vad som skulle hända deras ”älskade familjemedlemmar” om man släppte dem. Länsstyrelsen i Gävleborg gav klartecken för ”skyddsjakt” på valfri varg i reviret sedan hundarna blivit rivna. Sedan skyddsjakten beviljades har plötsligt ingen mer hund blivit tagen. Kanske av den enkla anledningen att man inte släpper fler när syftet är uppnått? För inte tror väl länsstyrelsens skrivbordsnissar på allvar att man kan ”lära vargar av med” att försvara sitt revir genom att skjuta ”valfri” flockmedlem?

Jag kommer osökt att tänka på en händelse för många år sedan från mina hemtrakter i Orsa i Dalarna. En fårägare släppte en flock får helt obevakade i Ångens fädbod där man sett en björn. När ett antal får blivit björnmat fick man tillstånd att skjuta björnen som visade sig vara en gammal tandlös stackare som mest levt fredligt på bär, men var dum nog att inte tacka nej till ett fett får när det serverades. När björnen var skjuten tog fårägaren hem resterande får till byn.

Två hanvalpar från tidigare kullar i Galvenreviret har hitills undgått kulregnet och lyckats bilda egna revir. En i Voxna och en i Riala utanför Stockholm.

I Galvenreviret föddes 6 valpar i år. En föll offer för tjuvjägare i somras och två av tikvalparna drunknade nyligen sedan de sövts för märkning. En valp är märkt och i bästa fall finns ännu en i livet. Om hanen från Homnareviret vandrar ut sedan han mist sin partner kan han skjutas i nästa beslutade licensjakt. Så var det med de ”värdefulla generna”!

  • Isa mailto

    sön 19 dec 2010 17:43

    För jävligt, hur genmomskinligt somhelst och länsstyrelsen går med på det!!! Vad är det här för något? NU ÄR DET PÅ TIDEN ATT NÅGOT GÖRS!
    Jägarna söker NOLLVISION! Så här får det inte gå till!
%d bloggare gillar detta: