Tag Archives: Andreas Carlgren

Ena flyttvargen skjuten, den andra försvunnen

29 Jan

vargen

Publicerat söndag 15 maj 2011 14:18

Idag sköts från helikopter den varg som för några veckor sedan flyttats från renområdet till Dalarna. Vargen, en genetiskt viktig hane från Galvenreviret, har sedan vandrat tillbaka till området han kom ifrån och sköts bara 5 km från där han sövdes. Naturvårdsverket tog beslutet om skyddsjakt på söndagsmorgonen och bara någon timme senare hade vargen skjutits i Dockasberg i Norrbotten.

Denne hane blev först känd sedan han hetsats med snöskoter i över två mil i det område där han sedan infångades. Händelsen polisanmäldes men ingen är ännu åtalad. En tik som fanns samtidigt i området kan ha fått utstå samma behandling.

Den finsk-ryska tik som flyttades till Örebro län och som tog sig hemåt via Norge har inte hörts av sedan kvällen den 10 maj. Hon hade då avverkat ca 100 mil och efter en sväng in i Jämtland gått tillbaka till Dalarna. Är hon skjuten?

Samebyn gick ut med en varning: ”Närmar hon sig kalvningen använder vi oss av §28″. Naturvårdsverket programmerade då om hennes sändare att ge position varje timme.
– Det kan inte uteslutas att vi kommer att flytta henne igen om det blir problem och om det är möjligt att fånga in henne på barmark, sa Maria Ågren, generaldirektör för Naturvårdsverket.

Carlgren har uppenbara problem och att försöka vara alla till lags är inte lätt. Vargarna som flyttas är inte tillfrågade om de vill stanna där de fått ”tillåtelse”, ny vargjakt är redan utlovad för att blidka jägarna, finnarna har skjutit bort sina vargar, renägarna vill ha halva Sveriges yta för sin hobbyuppföding som kallas kultur, EU-kommissionen har ögonen på den svenska vargpolitiken och forskarna vill ha dubbelt så många vargindivider.

 

Internationella vargsymposiet

28 Jan


vargsymposiet2011

Publicerat onsdag 13 april 2011 14:46

Regeringen gav förra sommaren Lars-Erik Liljelund i uppdrag att leda en rovdjursutredning.

Vart sjätte år skall EUs medlemsländer rapportera om bevarandestatusen för de livsmiljöer och arter som finns listade i bilagor till habitatdirektivet däribland varg, björn, järv och lodjur. Statusen är gynnsam om populationen är livskraftig och har goda förutsättningar att fortsätta vara det.

Enligt EU:s riktlinjer för rapporteringen ska referensvärden anges för populationsstorlek och utbredningsområde. Referensvärdet för populationsstorlek är det minsta antal individer som på lång sikt garanterar populationens livskraftighet. Referensvärdet för utbredningsområde är det geografiska område som krävs för att arten ska kunna uppnå gynnsam bevarandestatus.

Forskare har på utredningens uppdrag granskat de olika bedömningar som svenska forskare tidigare gjort av vargens genetiska status. I gruppen ingick professor Michael Møller Hansen från Aarhus universitet i Danmark, dr Liselotte Wesley Andersen från Danmarks miljøundersøgelser, dr Jouni Aspi från Uleåborgs universitet i Finland och dr Richard Fredrickson från University of Montana, USA. Utredningen har dessutom haft hjälp av forskarna i de skandinaviska rovdjursprojekten.

På måndagen den 11 april presenterade Liljelund sina slutsatser under det internationella vargsymposiet i Vålådalen i Jämtland. Slutsatsen är att bevarandestatusen hos vargpopulationen inte är gynnsam. Ett provisoriskt referensvärde för den svenska delen av det skandinaviska vargbeståndet bör anges till 450 vargar är slutsatsen.

Utredningen fastslår också att antalet björnar överstiger referensvärdet, som satts till 1800. Populationen bedöms därmed vara livskraftig på lång sikt.

När det gäller lodjur anses populationen vara stabil och tillräckligt stor för att den ska vara långsiktigt livskraftig. Antalet överstiger referensvärdet som satts till 1 200 individer.

Järvarna är för få för att populationen ska vara livskraftig på lång sikt. Det gäller särskilt om hänsyn tas till behovet av genetisk variation. Populationsstorleken når inte upp till referensvärdet som satts till 850 individer.

Utredningens slutsatser kommer att överlämnas till miljöministern i form av ett delbetänkande den 20 april 2011. Därefter kommer regeringen att skicka ut betänkandet på remiss. Utredningens slutsatser blir tillsammans med remissvaren ett underlag till Sveriges nästa rapportering till EU-kommissionen 2013 om rovdjurens bevarandestatus.

Ilpo Kojola, finsk valforskare presenterade en rapport på tisdagen vid samma symposium. Den finska stammen har minskat från 250 till 150 djur på sex år. Orsaken tros vara tjuvjakt. I ryska Karelen finns nu bara runt 200 vargar kvar efter en massiv illegal jakt på vargarnas bytesdjur.

– Hittills har en till två vargar tagit sig över till Sverige varje år, men jag är osäker på om det blir så många i fortsättningen, säger Kojola.

Alltså ytterligare ett bakslag i Andreas Carlgrens vargavelsprogram!

Jägarna går förstås i taket av utredningens slutsatser. Gunnar Glöersen, rovdjursansvarig på Svenska Jägareförbundet menar att redan dagens drygt 200 vargar är för mycket.

– Jag tycker att grundproblemet i utredningen är att man låter biologer och genetiker sätta alla gränsvärden, säger han och menar att Sverige inte skulle ha fler än 150 vargar.

Det blir inte lätt för Carlgren att vara alla till lags!

Utplantering av vargvalpar ren bluff

6 Jan

Först publicerat 28 jan 2011

Andreas Carlgrens försvar för vargjakten blir alltmer krystade och obegripliga. Först gör man allt för att förhindra att de etablerade djuren får överlevande valpar eller valpar över huvud taget, sen skall man flytta ut nya i skogen. När endast två oskjutna vargar återstår av årets jaktkalas så kan man summera. Av 18 skjutna vargar är 14 vuxna revir-/föräldradjur. Tre par i nya revir har helt utplånats så där blir inga valpar. Flertalet av de övriga är föräldradjur vilket betyder att de har fjolårets valpar att sörja för. Dödligheten är naturligt hög hos vargvalpar och deras chanser att överleva första året har minskat drastiskt genom att förlora en förälder.  I norra Värmland sköts på måndagen föräldrahanen i Trångenreviret . I reviret finns minst fyra valpar.  Så unga vargar kan inte jaga stora byten på egen hand. Svälter de inte ihjäl utan ger sig på mer lättfångade byten som tamboskap så skjuts de ändå på skyddsjakt. Smart uträknat alla jägare! I de län som har varg kvar att skjuta väntar man på spårsnö för att kunna utplåna fler revirdjur. Valparna går ju, så att säga, åt på köpet.

Carlgren skall plantera ut valpar från djurparker redan i april. Om nu vilda lyor med lika gamla valpar skulle hittas så är inte sannolikheten stor att inte de nya skulle överges. Skulle de mot förmodan överleva kan de skjutas redan i nästa års jakt som Carlgren redan utlovar. Två vargar med sändarhalsband sköts i år. Ojdå, jag fick imma på glasögonen!

Sen skall man plantera ut vuxna vargar till hösten! Var? Varför? För en vecka sedan sköt man en naturligt invandrad norsk hane med ryska gener. Han var son till en av de två hanar som invandrade naturligt för ett antal år senan. En slog sig ner i Sverige, en i norska Hedmark. Den hannen tjuvsköts senare och hittades tillsammans med tiken i en sjö.

Vi ska inte bry oss om vad EU säger, tycker Carlgren. Nähä, varför skulle vi bli dyrt nettobetalande medlem då?

 • Annika

  lör 29 jan 2011 21:07

  Ju fler som skriver till miljökommisionären dess bättre. Här är e-postadressen: janez.potocnik@ec.europa.eu

  Man kan skriva på svenska om man inte känner för att skriva på engelska.


 • Isa mailto

  fre 28 jan 2011 14:05

  Detta borde EU kommisionen få veta

Skjut först och fråga sen

6 Jan

andreas carlgren 27 feb

Publicerat fredag 28 januari 2011 07:29

Andreas Carlgrens argument för vargjakten blir alltmer krystade ochobegripliga. Först gör man allt för att förhindra att de etablerade djuren får överlevande valpar eller valpar över huvud taget, sen skall man flytta ut nya i skogen. När endast två oskjutna vargar återstår av årets jaktkalas så kan man summera. Av 18 skjutna vargar är 14 vuxna revir-/föräldradjur. Tre par i nya revir har helt utplånats så där blir inga valpar. Flertalet av de övriga är föräldradjur vilket betyder att de har fjolårets valpar att sörja för. Dödligheten är naturligt hög hos vargvalpar och deras chanser att överleva första året har minskat drastiskt genom att förlora en förälder.  I norra Värmland sköts på måndagen föräldrahanen i Trångenreviret . I reviret finns minst fyra valpar.  Så unga vargar kan inte jaga stora byten på egen hand. Svälter de inte ihjäl utan ger sig på mer lättfångade byten som tamboskap så skjuts de ändå på skyddsjakt. Smart uträknat alla jägare!

I de län som har varg kvar att skjuta väntar man på spårsnö för att kunna utplåna fler revirdjur. Valparna går ju, så att säga, åt på köpet. Reviren som fått en förälder skjuten får ju inte heller några nya valpar. Inget helt föräldrapar är skjutet, säger Carlgren. Nej varför slösa två kulor när man får samma effekt med en på en begränsad tilldelning!

Vi måste ha licensjakt för acceptansen, säger Carlgren. Vilken acceptans? I Värmland och Dalarna ville man skjuta 50 djur vardera. För att landsbygdsbefolkningen skall kunna leva på landet, säger Carlgren. Jag lever på landet och lär aldrig få se en varg. Däremot börjar vildsvinen bli besvärande. Men här har nog inte Carlgren något åtgärdsprogram. Men 150 000vildsvin är ju ett spännande jaktbyte som till och med matas för att de ska bli ännu fler.

Carlgren skall plantera ut valpar från djurparker redan i april. Om nu vilda lyor med lika gamla valpar mot förmodan skulle hittas så är inte sannolikheten stor att inte de nya skulle överges. Skulle de mot förmodan överleva kan de skjutas i nästa års jakt, en jakt som Carlgren redan utlovar. Två vargar med sändarhalsband sköts i år. Ojdå, jag fick imma på glasögonen! Och en påsköts på 300 meters håll!

Sen skall man flytta vuxna vargar till hösten! Vart? Varför? För en vecka sedan sköt man en naturligt invandrad norsk hane med ryska gener. Han var son till en av de två hanar som invandrade naturligt för ett antal år senan. En slog sig ner i Sverige, en i norska Hedmark. Den hannen tjuvsköts senare och hamnade tillsammans med tiken i en sjö.

Vi ska inte bry oss om vad EU säger, tycker Carlgren. Nähä, varför skulle vi bli dyrt nettobetalande medlem då? Lyssna på hela talet här. Vi skall följa Habitatdirektivet, säger Carlgren och hoppas på en undantagsparagraf som talar om jakt för ”vetenskap och insamling”. Så det är det jägarna gör! Fler som tycker att det påminnner om hur japanerna försvarar jakten på utrotningshotade valar?

Anmälan av Sverges vargjakt rycker närmare

6 Jan

Publicerat måndag 17 januari 2011 15:17

I regret that Sweden has begun the licensed hunting of wolves without giving clear answers to my letter sent on 7 December 2010.  We have been in intensive dialogue with the Swedish government, which has been aware of the Commission’s concerns about the legality of the hunt for a long time.  The actions of the Swedish authorities leave me with little choice other than to propose to the Commission that it begin formal proceedings against Sweden for breach of EU environmental law. I hope that the Swedish government’s promised effort to address the unfavourable conservation status of the wolf population in Sweden through translocation of wolves from other parts of Europe will be pursued without delay.

Du kan själv gå in och skriva kommentarer till Potočnik här!

Nu måndag har en varg skadskjutits i Koppom i Värmland.

 • Isa mailto

  mån 17 jan 2011 18:01

  Skyddsjakt beviljad på en av vargarna i det nyetablerade reviret Överturingen, mellan Jämtland och Västernorrland. De båda är genetiskt värdefulla djur.

Sju av 15 vargar skadskjutna första två jaktdagarna

6 Jan

klotenhannen-111

Publicerat lördag 15 januari 2011 18:20

Vargjakten har ”ett flummigt terapisyfte” skriver UNT i ledaren dagen före årets stora begivenhet för troféjägarna. En jakt som jägarna lobbat för ett antal år för att skydda sin speciella hobby att jaga med löshund. 9.03 lördag morgon skadsköts den första vargen, en hanne, i Dalarna i Nås och tog sig från platsen. Jägaren skyllde på ”imma på glasögonen”! Den hittades död en 1½ timme senare. 10.o5 dödades den andra vargen, en hanne,  vid Gänsen i Ludvika kommun. 10.28 påsköts en tredje varg i samma område. 10.42 sköts den fjärde vargen också vid Gänsen, man kan anta att de tillhör samma flock. 10.48 sköts den första i Gävleborg i Ockelbo och strax efter skadsköts ytterligare en. 11.41 skadsköts ytterligare en varg som dödades 13.10 vid byn Kåsen också i Ludvika kommun. 12.29  en varg skjuten i Nornäsområdet. 13.10 ytterligare en skadskjuten varg i Dalarna. Ytterligare en varg sköts senare i Ockelbo varför jakten avlysts i både Dalarna och Gävleborg. En skadskjuten varg i Dalarna har inte spårats under lördagen utan eftersöket fortsätter under söndagen. Alltså 4 skadskjutningar av sammanlagt 9 vargar. Två av de skjutna bar dessutom sändarhalsband så nu var det adjöss med den investeringen trots direktiv till jägarna att inte skjuta vargar med halsband.   Men frestelsen blev väl för stor kan man tänka. Tre av sex skjutna i Dalarna var alfadjur. Att skjuta färäldradjuren är en medveten strategi, vilket jägarna också säger rent ut. Dels förhindrar man årets föryngring, dels får fjolårsvalparna svårt att överleva. Det skall bli spännande att höra hur Carlgrens förklarar varför avskjutning av de bästa djuren ger en friskare vargstam.

Söndag andra jaktdagen tre vargar skjutna i Värmland varav en först skadskjuten. Västra götaland en alfahanne skjuten en varg skadskjuten. Örebro län en varg skadskjuten och senare hittad död. Totalt har fem alfahanar och två alfahonor har dödats vilket betyder att ett antal valpar har mist sina föräldrar. I ett revir har en ensamt föräldradjur och en valp skjutits och en ensam valp finns kvar. Föräldrahannen i Uttersbergreviret fick först ena frambenet avskjutet och dödades en timme senare. En tik i Dalarna skall ha skjutits i buken och efter sedan hon spårats och skjutits igen lär hon ha släpats ut på en väg där jägare gav sig på och sparkade kroppen för att markera sitt varghat. Hela det nya reviret Råhällan i Ockelbo är bortskjutet. ”Prinsens grannar” bevars!

DNSvDExpressen

Carlgren skyller på vädret

6 Jan

Janez Potočnik

Publicerat onsdag 12 januari 2011 09:59

Den 22 december skickade Andreas Carlgren ett svar till Europakommissonen. Han börjar först med att beklaga att Janez Potočniks brev,  som sändes den 7 december, tagits emot först den 17 december och han skyller  vädret!

Carlgrens brev diariefördes först den 10 januari sedan en privatperson begärt ut det med hänvisning till offentlighetsprincipen!

Resten av brevet är en beskrivning över hur bra och oskadlig 2010 års jakt var och hur ännu mycket bättre 2011 års vargjakt skall bli, att licensjakten behövs för ”lokalbefolkningens” (läs jägarnas!) acceptans för varg och att Carlgren är överens med  Potocniks uppfattning om artens skydd och bevarande. Inte ett ord om att acceptansen skjunkit som en sten hos jägarna efter förra jakten, inte ett ord om det som kommissonen ville ha svar  ex. det vetenskapliga underlaget till besluten om vargjakt och inte ett ord om att förbättrande av genetiken bara ligger  tankestadiet och inte ett ord om att ”lokalbefolkningen” vägrar ta emot ”nya” vargar och inte ett ord om att dessa ”nya” vargar troligen kommer att skjutas långt innan de hunnit föröka sig.

Potocniks svar skickades som bekant den 7 januari där han upprepar de tidigare ställda frågorna. För att undvika (?) att Carlgren åter kan skylla  drivis och snöstorm så har han lagt ut innehållet i brevet och kommentarer till Carlgrens svar  sin hemsida.

Att just nu kasta ur sig att lagen skall skärpas mot tjuvjakt är bara ett spel för gallerierna: I propositionen (justitiedepartementets promemoria Ds 2010:25)om en ny rovdjursförvaltning försommaren 2009 lovade regeringen också att återkomma till frågan om försök och förberedelse till grovt jaktbrott ska kriminaliseras. Alltså ingen nyhet alls!

Andreas Carlgren är nu hårt klämd mellan jägarna och Sveriges åtaganden gentemot EU så det gäller att hålla båda intressena  gott humör. Det försöker han göra genom att dra ut  tiden, mörka brev och forcera fram en ny jakt. Det är en balansakt som inte kommer att lyckas!

 • Maria de Suède mailto

  lör 15 jan 2011 09:36

  Ja, vad ska man säga?

  Jâgarlobbyn har ju pàverkat Carlgren och de bedriver medvetet dessa fràgor, trots att de är medvetna om att det strider mot habitatreglerna…

  Jag har fortfarande kvar min blogg Rovdjurens Värld


 • Skvitt mailto

  lör 15 jan 2011 09:08

  Bra, som vanligt!
  Jag är din absolute beundrare!
  Och du är åter igen länkad:
  blogg.aftonbladet.se/ahh-sikt/2011/01/bara-en-bild-3

  Vädjan: kom över till AFTONBLADET och skriv din blogg där. Vi har så trevligt, så!


 • forysta
  forystaons 12 jan 2011 12:21
  Man tackar och bockar!

 • Kalle

  ons 12 jan 2011 11:33

  Intressant blogg 
%d bloggare gillar detta: