Arkiv | Social RSS feed for this section

LVU vs. djurförbud

2 Okt

800px-Turtles.on.a.stone.in.brazil

Det är intressant ur ett rättssäkerhetsperspektiv att jämföra omhändertagande av barn och omhändertagande av djur och djurförbud.

Nedanstående handlar om bådadera och det är från en dom som kom i januari 2013 i förvaltningsrätten i Malmö där en socialförvaltning ansökt om LVU för ett barn.

Domstolen skriver:

”I förarbetena uttalas i fråga om rekvisitet påtaglig risk för skada bl a följande.
För ett ingripande med stöd av lagen måste krävas att det inte är
fråga om en obetydlig, oklar eller avlägsen risk för att den unge utan om en
klar och konkret risk för skada på den unges hälsa eller utveckling. Det ska
gå att konstatera att risken för skada har sådan inverkan på barnets hälsa
eller utveckling att barnet har ett tydligt vårdbehov. Det får inte vara fråga
om något subjektivt antagande om att barnet löper risk att skadas. Det
måste alltså finnas konkreta omständigheter som talar för att risk för skada
föreligger (prop. 1989/90: 28 s 62, 63 och 107).” (Min kursivering.)

Man fortsätter:

”Regeringsrätten har i rättsfallet RÅ 2009 ref. 64 uttalat följande. En så allvarlig åtgärd som tvångsomhändertagande av barn får inte vidtas utan tungt vägande skäl. För att en risk i detta sammanhang ska kunna anses som påtaglig krävs att det inte är fråga om en oklar eller avlägsen risk. Vid den bedömning som ska göras måste utgångspunkten vara barnets aktuella situation och en närliggande eller klart förutsebar utveckling av denna. Hypotetiska resonemang om framtida händelser kan således inte ligga till
grund för ett beslut om tvångsvård.” (Min kursivering)

Djurskyddslagen anses vara förebyggande. Då gäller det att vara framsynt som en spåkärring. Eftersom få inspektörer faktiskt är klärvoajanta ägnar man sig i bästa fall åt gissningar, i värsta fall är en risk i en kontrollrapport rent statistiskt mer osannolik än en kärnkraftsolycka.

”Förvaltningsrätten finner visserligen det klarlagt att hemförhållanden tidigare var undermåliga till följd av att det i bostaden vistades ett fyrtiotal djur under sanitära missförhållanden. Djuren är numera omhändertagna genom beslut av länsstyrelsen. K har anfört att man åtgärdat brister och röjt undan i bostaden samt att man inte har för avsikt att införskaffa nya djur. Enligt förvaltningsrätten förändrar den omständigheten att djuren nu är borta på ett avgörande sätt förutsättningarna för vård med stöd LVU.”

”Avslutningsvis kan tilläggas att det sällan föreligger grund för att bifalla en ansökan om vård enligt LVU om inte frivilliga insatser dessförinnan erbjudits och befunnits otillräckliga för att tillgodose det aktuella vårdbehovet. Då så inte har skett i detta ärende kan förvaltningsrätten därför inte konstatera att sådana åtgärder är otillräckliga.” (Min kursivering.)

Jämför djurskyddslagen: § 24a …”Den myndighet som utövar offentlig kontroll ska genom rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter…”

K ”fick” djurförbud av länsstyrelsen i april 2013. Räkningen från Djurambulansen i Skåne AB löd på totalt 159.606:- för de omhändertagna djuren. Det lär inte direkt ha underlättat ekonomiskt för familjen. En hund och två katter (ögoninflammation) avlivades på plats som brukligt är när man vill motivera ett akut omhändertagande. Av resterande sju hundar (samtliga hundar var chihuahuor dvs inga stora hundar)  avlivades två efter knappt två veckor. Samtliga resterande sju katter avlivades sedan de först stallats upp i 63 dagar och inbringat 63.000:- (ex moms).  Katterna var alla utom två siameser dvs raskatter. (Hur var det där med att Djurambulansen räddar djur?) Med i beslaget fanns också en grå jakopapegoja. En sådan kostar från 10.000:- och uppåt. Den som är intresserad kan ju ta reda på vad den såldes för eller om den rent av skänktes bort. Den var uppstallad till den 4 augusti 2012. Av 14 sköldpaddor destruerades minst tre. Resten av djuren 12 st var duvor.

Dialog och konstruktiva förslag på åtgärder ansågs aldrig aktuellt när det gällde djuren.

K fick alltså tillbaka barnet och åtgärderna ansågs tillräckliga. Det var däremot inte tillräckligt för att få tillbaka en enda sköldpadda. Dessutom anses K vara en risk för djur för all framtid.

August, katten och lagen

26 Aug

August och kattenI november 2011 kom länsstyrelsens djurskyddshandläggare Maya Solvik hem till August Byman, finlandssvensk före detta arméofficer och krigsskadad i Algeriet när han var med i Franska främlingslegionen. Anledningen var en anmälan att Augusts hund inte rastades.

Om hunden Donna skrev handläggaren att hon var ”mycket aktiv och alert samt skällde en hel del när hon var inomhus. Hon var fin i hullet.” ”Djurhållaren uppgav att hunden rastades varje dag och vid kontrollen uppvisades att hunden kunde vara ute lös utan att springa bort.”

Vidare fanns fem katter (plus fyra kattungar) som August inte orkade städa efter. Man kom överens om att de flesta katterna skulle omplaceras via Ronneby hittekatter. ”Det fanns inget att anmärka på gällande de katter som sågs.” ”Mat och vatten till katterna fanns tillgängligt i huset och likaså vatten till hunden.” ”Fysiskt fanns inget att anmärka på gällande hunden eller katterna vid kontrolltillfället.”

Inga större fel på djuren alltså.

Men det var ostädat och ingen bra miljö framför allt för August själv. ”Vid länsstyrelsen kontakt med äldreförvaltningen i Ronneby kommun framkom att de har möjlighet att hjälpa djurhållaren med sanering av hans bostad.”

Så långt skötte alltså handläggaren det exemplariskt.

Sen slår byråkratin till. Vid en ny kontroll den 14 februari 2012  ser man den 7-åriga blandrastiken samt tre katter. Ytterligare två katter skulle finnas men sågs inte till. Hunden hade gjort det till vana att gå upp på övervåningen för att uträtta sina behov dit husse inte kunde ta sig. Miljön ansågs vara oacceptabel för djuren (!) som omhändertogs samma dag utom tre katter som inte hittades.

Redan då reagerade allmänheten på beslutet och vädjade för både hundens skull och för husses.

.August och hunden

”I BLT, den 22 mars, säger djurskyddshandläggare Maya Solvik att Donna ska omplaceras.
Fram tills det att alla eventuella överklaganden är klara, ska hon vara på hundpensionat.
Men att omplacera en sju år gammal hund är inte helt lätt.
Donna kommer alltid att leta efter sin husse. Hur ska hon finna sig till rätta och hur kommer August Bylund att må? ”

”Det är stor sorg att mista en sjuårig hund, större än gemene man kanske förstår. Ge August Bylund åtminstone en ny chans och följ upp om det fungerar. Det hade varit humant mot både hund och ägare.”

Trots vädjanden om humanitet malde byråkratins kvarnar obevekligen på.

Den 21 mars fattades beslut om djurförbud för August gällande hund och katt.

Mina läsare kanske vet hur det gick för stackars Donna som straffades så hårt för sin ovana?

Enligt August blev en av de kvarvarande katterna överkörd och en försvann. Den tredje, Sotis kom tillbaka. August och Sotis har sedan levt i godan ro till nästa kontroll.

Efter två år gjordes en ny kontroll och då upptäcktes Sotis. Enligt handläggaren har något beslut gällande omhändertagande av August Bymans nuvarande katt är inte fattats och August har rätt att yttra sig över kontrollrapport och länsstyrelsens överväganden innan. Så än finns det hopp.

Grunderna till djurförbudet finns inte kvar. Hunden är borta och hemtjänsten städar.

–  Jag har ordnat med kattluckor så Sotis kan gå in och ut som han vill. Han sover bredvid mig i sängen på natten och han får sin mat i köket. Katten är både försäkrad och vaccinerad, säger August Byman som vill ha kvar sitt enda sällskap.

Juridiskt sett har August brutit mot djurförbudet och skall straffas för det. Djurförbudet har dock inte tillkommit genom dom utan ett tjänstemannabeslut. Så fungerar inte övriga världen men så fungerar det i Sverige. Ett samhälle som skapar lagar som skadar människor befinner sig moraliskt på ett sluttande plan.

1933 års lag om skydd av det tyska blodet och den tyska äran gällde judar, romer och svarta, mulatter som härstammade från amerikanska och franska soldater under ockupationen av Rhenlandet (1919-29). För rasisterna var detta folk av ”främmande blod” och därmed genetiskt kriminella. 1935 års Nürnberglagar uteslöt äktenskap mellan arier och icke-arier, däribland romer. Precis som judiska barn var deras barn utestängda från allmänna skolor och platser. 1938 beordrade Himmler sterilisering av romska barn.

Vad som hände sen vet vi alltför väl. Allt är inte bra bara för att det är lag på det.

Namninsamling till förmån för August och hans katt finns här! Den kommer att skickas till Göran Hägglund som insåg att dåvarande Djuskyddsmyndigheten var ”en lekstuga för djurrättsaktivister, inte något som ligger i de djurägandes intresse” och såg till att den lades ner. Bristen på sunt förnuft var en del av kritiken.

Konsult omhändertar barn

6 Feb

bo Edvardsson

Publicerat torsdag 26 maj 2011 14:31

Knappt har förra skandalen med de två syskonen, som fördes bort från det fosterhem där de vuxit upp, i Marks kommun lagt sig, förrän nästa kom i samma kommun. Tre små syskon hämtades  från skola och förskola och fördes till okänd ort efter ett beslut om akut omhändertagande enligt LVU. Ett agerande som bara ska ske om barn är i omedelbar fara.
Barnen omhändertogs i skolan mitt bland sina chockade kamrater och fick inte säga adjö till dem. Lärarna anser att omhändertagandet var mycket oprofessionellt. Enda skälet till det akuta omhändertagandet lärarna fick var att det annars ”kan försvåra processen”.
En av lärarna filmade hela händelsen och P4 Sjuhärad har tagit del av filmen. Man ser hur två personer hjälper barnen att ta på sig ytterkläder medan förvånade lärare och skolkamrater står och tittar på. Ett av barnen är synbarligen ledsen och påverkad av situationen. Sedan tar de två socialarbetarna barnen, går ut ur skolan och sätter sig i en bil och kör i väg mot hemligt mål.
-Socialutskottets ordförande Mia Magné (C) försökte stoppa bortförandet.
– Det är fullständigt häpnadsväckande, säger hon.
Socialförvaltningens inhyrda konsulter genomförde nämligen omhändertagandet med stöd av vice ordförandes Tommy Karlsryd namnteckning i stället. Socialtjänsten ville att skolan skulle föra bort de tre syskonen utanför skolan till en lägenhet, något som skolan vägrade. Vice ordföranden i sociala utskottet försvarar dock både beslutet och genomförandet.
Fallet ingår i den granskning som socialstyrelsen gjort. En granskning som resulterade i svidande kritik mot socialtjänstens sätt att arbeta.
Efter en anmälan julen 2009 om att mamman slog barnen placerades hela familjen i ett behandlingshem i Småland.
– Min dotter lurades säga saker om mig av en nära anhörig under förespegling att vi skulle bli sams, har mamman berättat för GT.
Dottern erkände att hon hittat på alltihop och polisutredningen lades ner. Då hade familjen, först tillsammans och sedan endast barnen, vistats på olika institutioner i flera månader för att utreda sanningshalten i de påstådda missförhållandena.
Socialutredningen lades ner och GT har tagit del av den. Där påstås, utan grund, mamman vara både psykiskt sjuk och missbrukare.
I mars tog en inhyrd konsult på förvaltningen upp den på nytt trots att det inte kommit in någon ny anmälan.

Bo Edvardsson, docent i psykologi och socialt arbete vid Örebro universitet menar att utredningen är osaklig, ensidig och har bristande källredovisning. Lyssna här! Ändå fastställde förvaltningsrätten det omedelbara omhändertagandet.

Att sparka på den som ligger

18 Jan

josefina nordström

Publicerat måndag 14 mars 2011 10:29

Ett av de ”värsta djurskyddsärendena i Västmanland på flera” år kallar djurinspektör Josefina Nordstöm ett tillslag med poliser mot en lägenhet i Köping efter ett ”tips” från kommunen. Nordström visar en mängd bilder på en mycket ostädad lägenhet. Och en bild på en del av en hund (borderterrier?) med långa klor. Man tog sig in i lägenheten trots att ägaren inte var hemma och tog dennes två hundar.

”Det var nog det värsta jag sett under min yrkesverksamma tid som djurskyddshandläggare”, säger Nordstöm till Västnytt. Och förklarar vidare: ”Med tanke på hur det såg ut i bostaden med avfall osv.”Beslaget av hundarna motiveras alltså med ”stora brister i miljön”. Och så lägger man ut bilderna på lokal-TV för att göra kränkningen av människan total.

Nå, om det värsta hon sett är en hund med långa klor så kan man inte dra annan slutsats än att Västmanland inte har speciellt stora problem med sitt djurskydd.

”Vad beror det på?” frågar reportern och får till svar att det är ”folk som inte kan ta hand om sig själva eller mår dåligt av någon anledning…”

Det framkommer till sist att det inte var något större fel på hundarna. Trots det kommer Nordström att begära att ägaren beläggs med djurförbud.

Här har man alltså en svag person som redan mår dåligt. Hundarna är förmodligen det sista som ger livet mening. En sådan person behöver samhällets stöd och hjälp med städning och den praktiska skötseln av hundarna som kloklippning och det sista som behövs är att polis bryter sig in i hemmet och tar det käraste den har kvar. Hundarna är förmodligen de sista som lider av ”bristerna i miljön”.

Jag undrar bara: Hur mår den fd djurägaren nu, bättre eller sämre? Och vems är ansvaret om personen i fråga t ex skulle välja att ta sitt liv?

 • Sven

  sön 15 sep 2013 08:28

  Då måste hon vara släkt med emma hansson,
  hennes kommentar;- att här var för rent;för att bott hundar inne;trots att där var stora hårtussar
  ,,,,,Ja de vet att ljuga det till sin fördel-då hade
  hundarna varit ute och frusit:

 • john mailto

  lör 14 sep 2013 14:17

  Josefine Nordström med sin fula uppsyn,
  stirrande blick och gapande mun
  är ju precis lika klok som hon ser ut att vara..
  Ännu en ”tyckare” och en ”tänkare” som
  gärna pratar först och tänker sen..
  John.

 • ledsen

  fre 13 sep 2013 07:02

  Tjuven Josefina Nordström (född 1974) skulle fylla 37 år det året och hade aldrig sett något värre än en ostädad/fullbelamrad lägenhet. Då fick hon anledning att ägna sig åt smutskastning och fulmedia hängde förstås på.

  Till alla djurägare… FILMA ERA DJUR NOGGRANNT OCH OFTA FÖR DEN STATLIGA TJUVEN KAN KOMMA NÄR DU MINST ANAR DET!


 • ledsen

  fre 13 sep 2013 06:41

  Det där är ett av deras standarduttryck ”Det värsta jag har sett”. Sen ser de till att håna så mycket de kan men när man vill veta vilka de är – behövs egentligen inte eftersom de redan avslöjat sig som tjuvar/utpressare/ockrare/mördare – så blir de nervösa. Varför vill du veta det, varför? Vad ska du med uppgifterna till blablabla…

  Svaret är att de inte ska tro att de är något, svaret är att de inte ska spela hemliga polisen, svaret är att rättsäkerheten ska hållas och höjas, svaret är att de en dag ska stå till svars för de kriminella gärningar de har begått i statens namn. Dessa förbannade tjuvar!


 • Birgitta

  sön 08 jul 2012 07:21

  Undrar om dessa männïskor sover gott om nätterna???

”Om hon sen kan få ett arbete, det är inte vårt ansvar”

5 Jan

Publicerat torsdag 23 december 2010 14:49

Från och med årsskiftet kommer nästa slag i ansiktet för de sjuka. Då tar nämligen Försäkringskassans handläggare helt över bedömningen av sjukas arbetsförmåga.

– Läkarna kan inte längre skydda patienterna, säger en kritisk ordförande för Läkarförbundet, Marie Wedin.  Den nya reformen kan innebära att fler svårt sjuka nekas ersättning från Försäkringskassan. Då fråntas utredningsläkarna rätten att över huvud taget sätta en nivå för den sjukskrivnes arbetsförmåga.
– Läkarna ska inte uttala sig om arbetsförmågan, det ska våra handläggare göra, säger Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare.

Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson (m) tror inte att de 20 000 som utförsäkras tvingas ta socialbidrag.

– Några är så pass sjuka att de inte kan jobba och de ska ha sjukersättning. Sedan finns det de med arbetsförmåga som ska hjälpas aktivt till arbetsförmedlingen. För den tredje gruppen som är för friska för att vara sjukskrivna och för sjuka för att jobba ska vi göra aktiva insatser med mer rehabilitering och utbildning.

 • ledsen

  sön 08 dec 2013 08:04

  Man kan inte tolka det som annat än att de uppfattar valiga läkare som lögnare. Vore det inte så skulle läkarnas ord tas på allvar.

 • doggylove
  doggylovefre 29 nov 2013 13:56
  Javisst! Handläggarna hos FK har tydligen snabbutbildat sig för att bedöma sjukas arbetsförmåga. Något som för oss vanliga läkare tar 5½ år + AT utbildning i 2 år + vidareutbildning i 4 år.
  Celia

Socialstyrelsen kritiserar Hörby socialnämnd

4 Jan

Publicerat tisdag 30 november 2010 13:30

Hörby och Staffanstorps kommuner får skarp kritik av socialstyrelsen för hur de hanterat fallet med Ulf. Hörby kommun hade familjehemsplacerat Ulf hos socialnämndens ordförande i Staffanstorp Stefan Möller. Hörbys beryktadeMarianne Brogren ansvarade för placeringen. Trots vetskapen om att Ulf levde under miserabla förhållanden i ett kallt uthus med föga kontakt med familjen, så tyckte inte tjänstemännen att något fel begåtts utan förlängde placeringen. Ansvaret tyckte man dessutom låg på Staffanstorps kommun. Jag har personligen utsatts för denna fullstädigt samvetslösa socialsekreterare, så jag är inte förvånad. Men jag gläds åt att Hörby får en knäpp på näsan.

Hörby har betalat ersättning till moderatpolitikern så som alltid handlar det ompengar. Som mest fick Stefan Möller 11 000 kronor i månaden för att ta hand om Ulf. Det var priset för ett 15 kvadratmeter stort rum i ett uthus. 2008 hade Stefan Möller en taxerad inkomst på 468 000 kronor, efter diverse avdrag.
Samma år betalade Hörby kommun ut 134 203 kronor i ersättningar till politikern för familjehemsplaceringen, vilket alltså var ett lönande extraknäck.

Ulf bodde på internat fem dagar i veckan, medan Stefan Möller kvitterade ut över 11 000 kronor i månaden i arvode och omkostnader. Det pågick från hösten 2006 till sommaren 2009.  Husrum och mat fem dagar i veckan på Hvilans särskolegymnasium.  Husrum två dagar i veckan hos Stefan Möller. Eftersom Stefan Möller inte hjälpte Ulf att tillgodose hans behov fick Hörby kommun också avlöna en kontaktperson.

Hörbys socialnämnds hantering av skattemedel är katastrofal och vida känd och dessutom en följetong. Underskottet har skrivits upp månad för månad och prognosen var i oktober 27 miljoner med hemtjänst och placeringar som största poster. Redan förra årets underskott på över 11 milj ansågs vara en katastrof. Anställningsstopp på 6 månader har införts. Socialnämndens moderate ordförande Göran Håkansson har sin egen förklaring:

– Ett normalår avlider cirka 50 äldre. Hittills i år har bara 18 gått bort, säger han till Skånskan.

Så nu kanske Hörbys politiker går och hoppas att fler ska dö nästa år?

 • Anne

  tis 30 nov 2010 21:33

  Ja du, vad ska man säga? Tur att jag bor i en annan kommun är väl en bra början. För jäkligt och vilket cyniskt uttalande på slutet!

Utredningar under all kritik

30 Aug

Skrivet 10 september 2010.

Bo Edvardsson, docent i psykologi vid universitetet i Örebro, har specialiserat sig på utredningsmetodik. Under många år har han gått igenom bland annat utredningar om omhändertagande av barn, och menar att kvaliteten i många fall är dålig. Inte sällan är det utredarnas egna känslor och tyckanden som styr utredningen, inte saklighet, korrekthet och relevans, anser han.

Han är mycket kritisk till socialtjänsternas låga kvalitet på utredningar. Utredningar som ligger till grund för domar och omhändertaganden och kan vara livsavgörande för en människa, ofta ett barn.

Själv gammal forskare vet jag hur viktigt det är med objektivitet. Ofta sätter man ju upp en tes, vars relevans skall beläggas eller vederläggas, av experimenten, undersökningen etc. och det skall utmynna i en rapport där man förutom att presentera de faktiska resultaten,  diskuterar orsaker och felkällor och ställer dem i belysning av andras resultat. Detta kan liknas med socialsekreterarens utredning. Men här upphör också alla likheter.

”Man undanhåller relevanta uppgifter, dammsuger i stället efter uppgifter som stämmer med den egna uppfattningen, och tar med triviala uppgifter som inte har med utredningen att göra, men som ska förstärka den bild man vill ge. Man kan manipulera en utredning hur mycket som helst utan att direkt ljuga, genom urvalet.”

Jag skulle också vilja tillägga att man även kan, och gör det, genom att manipulera med ord som har den klang som förstärker syftet med utredningen.

Det saknas styrande frågeställningar i utredningarna, urvalet av uppgifter och uppgiftslämnare är skevt, man kontrollerar inte uppgifter, man skiljer inte  på fakta och egna tolkningar och man låter inte personer som utreds bemöta påståenden om dem.

Här har jag ett exempel från egen erfarenhet hur Marianne Normark/Brogren, ökänd socialsekreterare i Hörby, numera med ansvar för omhändertaganden,  skrev när min dotter kvarhölls av pappan under nästan en hel termin och inte fick gå i skolan. Min dotter uttalade sin längtan att få komma tillbaka till skolan varpå Marianne skrev i sin utredning: ”Det tolkar vi som att hon vill bo hos pappan”.

En forskare som behandlade sitt insamlade material på det sättet skulle snabbt bli ”avrättad”! Ändå har ju få forskare makten över liv och död som en socialsekreterare faktiskt har. En ytterligare parallell är djurskyddsinspektörernas s.k. rapporter som tyvärr följer samma mönster som socialutredningarna. De har försetts med en motsvarande makt att faktiskt förfoga över inte bara djurs utan också människors liv och död. Båda slagen av tjänstemän är mycket medvetna om att domstolar varken har tid eller kunnande att ifrågasätta och kontrollera uppgifter utan förutsätter att utredaren/uppgiftslämnaren är både kunnig och ärlig, vilket enligt min erfarenhet sällan är fallet.

Att motbevisa subjektiva, luddiga och osakliga anklagelser kan vara mycket svårt. För den som utsätts för felaktiga, negativa omdömen och påståenden i utredningar som görs av exempelvis socialtjänsten eller psykiatrin kan det vara snudd på omöjligt att få upprättelse, säger Bo Edvardsson. Lägg till Länsstyrelsens djurskyddsmyndighet på listan!

”Det allvarligaste felet med socialtjänstens utredningar är att de är så subjektiva, man tolkar allt utifrån en förutfattad mening om bristande föräldraförmåga”, sa Riksföreningen autisms ordförande, läkaren Eva Nordin-Olson, i en intervju på i DN förra året.

Exemplen är många när föräldrarna skuldbeläggs av myndigheter. Ibland kan det vara för att ett barn har autism och får problem i skolan. En förälder kan skuldbeläggas för att ett barn är underviktigt eller om det är överviktigt.

Inte bara socialsekreterarnas utredningar grundas på skvaller och förtal utan det gör också djurskyddsinspektörernas. Även här färgas omdömena ofta av en konflikt mellan den maktutövande myndighetsrepresentanten och den enskilda föräldern eller djurägaren som skall granskas. Skadan blir i båda fallen oftast irreparabel: Tvångsförflyttade djur som ofta avlivas och barn som skadas för livet. När djuret/barnet väl förflyttats tvår den beslutande myndigheten sina händer och bryr sig mycket litet om det blev bättre eller sämre för djuret/barnet. Nu har i alla fall lagen haft sin gång och djurägaren/föräldern står där med ett krossat liv.

%d bloggare gillar detta: