Säg inte att ni inget visste!

15 Apr

Tänk att människor ska behöva dö av myndighetsutövning! I många år har vi försökt få politiker, allmänhet och tjänstemän att förstå att djurskyddsk0ntrollerna har urartat till ett skräckvälde där enskilda tjänstemän har bokstavligen makt över liv och död. Och det var inte de första självmorden och säkert inte det sista. För att inte nämna alla som gått en förtidig död tillmötes i stressrelaterade sjukdomar. Jag har skrivit om ondskan tidigare. Likt försäkringskassans tjänstemän anser länsstyrelserna att de bara fullgör ett politiskt uppdrag. Det tycks som om de menar att stryker både jordbruk, landsbygd och ett och annat liv med så har de ändå rätt. Djurrätt är inte detsamma som djurskydd som många tycks tro. Djurrättsrörelsen menar att det inte ska finnas några tamdjur alls. I veckan lyftes frågan om hot och våld mot djurhållande bönder, först av Aftonbladet och sedan av övrig riksmedia.Och se där! Det blev fart ända upp på  ministermivå. Det är ”helt oacceptabelt” sa Bucht! Undrar var jag hört det uttrycket förut? Bucht är naturligtvis mycket medveten om att bönder och andra djurhållare inte bara är rädda för djurrättsaktivister utan även för statens djurkontrollanter. De har all anledning att känna ännu större oro för de senare eftersom tjänstemännen med ett pennstreck kan radera ett helt liv, tvinga sig in i privata hem med poliser, ta hela besättningar för miljontals kronor, avliva djur och besluta om näringsförbud utan att djurhållaren fått chansen till en rättvis rättegång. Ingen vill ta i det eftersom djurägare i många år framställts som onda djurplågare i riksmedia , ivrigt påhejade av djurrättsrörelsen ända upp i riksdagen!

På initiativ av dåvarande internrevisor samlades vi på länsstyrelsen i Kristianstad 2015 för att framföra kritiken, men då liksom nu så avfärdades oron som obefogad.

”Nu, menade de klagande, finns djurägare som dukar under i mardrömsliknande processer och de hävdade att ”systemet långsamt kväver djurhållningen på landsbygden”.
Länsöverdirektör Carl Älfvåg på länsstyrelsen gör bedömningen att gruppen som klagat inte är representativ för de skånska djurägarna.
– Utifrån den mångfald av goda kontakter i ett otal ärenden som Länsstyrelsen har med djurhållare runtom i Skåne, och de enkätundersökningar som gjorts bland djurhållare som blivit kontrollerade så bedömer Länsstyrelsen av den uppfattning och de förslag som framförs av er saknar förankring hos majoriteten av de skånska djurhållarna, skriver Carl Älfvåg i sitt svar.” Älfvåg skrev för övrigt bara under det Marcus Björklund formulerat. Både internrevisorn Staffan Ivarsson och Carl Älfvåg slutade strax efter.

Istället gick inspektörerna ut i pressen och klagade hur hotade de var! Som genom ett trollslag blev alla djurägare farliga den 1 januari 2009. Det råkade sammanfalla med att djurkontrollerna flyttades från kommunerna till länsstyrelerna. På kommuntiden var det inga problem att åka en och en och utan poliser!Den 11 mars 2011 hölls ett stort möte i Hässleholm med länsstyrelsen och djurhållare. Även där framfördes samma synpunkter och redan då blev vi avfärdade! Ola Svensson, dåvarande avdelningschef, hade beordrats dit av landshövdingen. Det hela kokade ner till att inspektörerna skulle legitimera sig! Det ironiska var att Ola Svensson själv varit till mig utklädd till polis några dagar tidigare. Han visade minsann ingen leg! Ola Svensson smet snabbt iväg när själva mötet var slut för att undgå obehagliga frågor.

Jag har under många år på bloggen beskrivit hur djurägare hotats och misshandlats. Redan 2013 skrev jag om detta fall med ett gammalt par (det kan tilläggas att paret fortfarande får besök):

Inge Johansson i Åshammar berättar: ”Tisdagen den 8e oktober kom länsstyrelsens djurskydd som vanligt oanmält med djurskyddshandläggarna Anna Sääf och en ung kvinna till med två poliser i släptåg för att ”se om det var städat”. (Detta var tredje gången 2013. Gången innan i april bröt sig poliserna in genom källaren när vi låg sjuka.)

Det uppstod en irriterad diskussion då vi krävde legitimation. Djurskyddarna visade och den kvinnliga polisen men den manliga, Magnus Fallgren, vägrade och visade polisemblemet på jackan, det räckte om vi nu var ”läskunniga”. Laila sade att det inte var OK. Då jag krävde att få se husrannsakan brann det till och polismannen rusade upp på trappan och ställde sig c:a en dm från mitt ansikte och skrek att han hade rätt och jag fel och var helt virrig.

Sedan frågade han en av djurskyddarna om hon ville att han gick med in, hon svarade ja. De kom in i köket och Laila som stod i dörröppningen sa det är tur att jag städat. De två djurskyddshandläggarna, polismannen och jag var inne i köket.  Laila stod på tröskeln och den kvinnliga polisen var utanför. Då sa polisen Fallgren: ”Om det är städat nu hur skitigt har du det annars?” Laila sa: ”Vad säger du?” och gick emot honom. Då snodde han runt och tog Laila, bröt upp hennes högerarm på ryggen och slängde henne två meter ut och över trapplanet, in i räcket och ner på betonggolvet.

När jag såg hur illa det gick rusade jag ut på trappan fram till honom och lade min vänsterhand på hans högra axel och sa bestämt: ”släpp henne”. Då släppte han Laila och fick tag i mig och tryckte mig med våldsam kraft mot dörrposten samt pressade mitt huvud mot dörrkarmen med sin underarm mot min strupe. Mina glasögon for av ner i betonggolvet och repades. Vår son Joakim kom efter att ha jobbat natt på Psykakuten i Gävle, så han såg händelsen. Först då han kom springande och kommenderade ”släpp farsan” släppte polisen sitt grepp.

Vi har nu anmält polismannen Magnus Fallgren. Men den polis som tog emot vår anmälan ville endast göra det hela till tjänstefel, vilket vi inte accepterar. Vi anser det vara grov misshandel och grova kränkningar m.m.

Vi har tagit bilder av såväl Lailas skador som mina och har anmält det till vården.

Det är massor av blåmärken över armar och kropp på Laila och röda strimmor på min rygg efter dörrposten. Laila har mycket ont och också jag känner av brutaliteten.”

Vad som kan tilläggas är att båda makarna var 71 år och polismannen i 30-årsåldern.
2013 blev en annan bonde  72 år i Halland nedsliten från sin traktor av polisen, som medföljde länsstyrelsen, så våldsamt att armbågen bröts. Polisen anmälde bonden för våldsamt motstånd! ”Vid gripandet ska en polisman ha ryckt ut den äldre mannen ur traktorn så att han slog i bakhuvudet och skadade armbågen allvarligt. Sen blev han upptryckt mot polisbilen.”

Den 6 juli 2011 smygfilmade Emma Hansson två bröder i Skåne, båda i 70-årsåldern. De förnedras och till slut blir den ene misshandlad av polisen. Djurrättsrörelserna har många kopplingar till och inflytande över djurskyddslagstiftning och dess tillämpning. Veterinärer, politiker och handläggare är aktiva i olika föreningar som i sin tur är remissinstanser och samtalspartners till jordbruksverk och lagstiftare.Linnea Stålhandske var djurskyddsinspektör under många år i Skåne. Gunnela Ståhle har jobbat för LRF i 40 år. LRF talar alltså med kluven tunga. Länsveterinären i Kronoberg Björn Dahlén valdes till ordförande i Djurskyddet Kronoberg 2014.  Djurskyddsinspektörer och länsstyrelser har också starka kopplingar till föreningar som stallar in djur som omhändertas för stora pengar. Alexandra Boijsen, ytterligare en skånsk djurskyddsinspektör, fick jobb på Djurens vänners hundstall i Kyrkheddinge, en avknoppning till Hundstallet i Stockholm som nu skickar hundar till Skåne och tigger in många miljoner varje år. Det är tydligen ingen nackdel att man kan tjäna pengar på djuren som flyttas runt!

23 svar till “Säg inte att ni inget visste!”

 1. Carina Hedberg 20 april, 2018 den 08:05 #

  Djurrättsaktivism kommer till uttryck i olika skepnader.

  Värsta sorten är den grupp inom gruppen djurrättsaktivister som ger sig ut för att föra djurhållarens talan och har bestämda åsikter om att:

  ”Tillsynen på grundval av djurskyddslagen är i huvudsak en förvaltningsrättslig reglering (med vissa straffrättsliga sanktionsmöjligheter).”

  ”Om djur får juridisk status som brottsoffer kan jurister eller intresseorganisationer få möjlighet att föra enskilda djurs talan, och de som vill ta hand om drabbade djur kan få medel ur Brottsofferfonden,”

  Det här är värre än de i media uppmärksammade djurrättsaktivistiska tilltagen mot djurhållare.

  Djurskyddslagen är som tidigare nämnt en specialstraffrättslig lagstiftning och är subsidiär till brottsbalken och inget annat!

 2. Carina Hedberg 18 april, 2018 den 08:24 #

  The Swedish Animal Welfare Law recommends:
  If you do not want to get your life totally ruined, do not think about getting animals.

  Das schwedische Tierschutz Gesetz empfiehlt:
  Wenn Sie nicht wollen, um Ihr Leben völlig ruiniert, nicht darüber nachzudenken, Tiere zu bekommen.

  La loi suédoise sur le bien-être des animaux recommande:
  Si vous ne voulez pas ruiner votre vie complètement, ne pensez pas à obtenir des animaux.

  Den svenske dyrevelfærdslovgivning anbefaler:
  Hvis du ikke ønsker at få dit liv helt ødelagt, skal du ikke tænke på at få dyr.

  Ruotsin Animal Welfare Law suosittelee:
  Jos et halua saada elämäsi täysin pilalla, Älä ajattele saada eläimiä.

  Den svenske dyrevelferd loven anbefaler:
  Hvis du ikke ønsker å få livet ditt helt ødelagt, ikke tenke på å få dyr.

 3. Carina Hedberg 16 april, 2018 den 11:22 #

  Det blir ingen förbättring förrän även kontrollmyndigheten följer lagen.

  Djurskyddslagen är en specialstraffrättslig lagstiftning och ligger utanför brottsbalken som enbart handlägger de allra allvarligaste djurskyddsmålen där lidande för djuren kan konstateras.

  Djurskyddslagens straffskala har skärps flera gånger därför djur ska inte behöva utsättas för djurplågeribrott innan kontrollmyndigheten kan ingripa.

  Därmed är det inte sagt att kontrollmyndigheten får åka omkring och omhänderta djur hur som helst. Det finns villkor som ska vara uppfyllda innan omhändertagande får ske.

  Det behövs ingen ny djurskyddslag. Kan inte kontrollmyndigheten följa befintlig djurskyddslag kan de inte följa någon ny djurskyddslag.

  Det är nämligen tänkt att försumliga djurhållare ska kunna ställas till straffansvar på ett mycket tidigare skede än vi djurplågeribrott.

  Men det blir ju ingenting med det när kontrollmyndigheten medvetet sätter djurskyddslagen ur spel och underminerar rättsväsendet.

  Överträdelser av lagen prövas inte i förvaltningsdomstolarna och förvaltningsärenden prövas inte i brottmålsdomstolarna.

  Har en djurhållare överträtt bestämmelserna på ett sådant sätt att djuren måste omhändertas så ska det fan-i-mej också prövas i rätt domstolsinstans!

  Sanktionsavgifter i form av böter utdelade av någon tjänstemän vid Länsstyrelsen har avvisats gång på gång av riksdag och regering därför vi ska inte ha en ”rättsskipningsprocess” i varje tjänsteman med rätt att avgöra vem som ska bötfällas. Den processen är förbehållen Tingsrätten, Hovrätten och Högsta Domstolen!

 4. lerousse 16 april, 2018 den 08:59 #

  Intressant uppdatering av hur länstyrelsen i Skåne redan under sina första två år hamnat så fel i sin kontrollverksamhet (protestmötet i Hässleholm 2011) och att myndigheten (cheferna på djurskyddet, landshövdingen, ?) inte haft förmåga att, under alla år som gått sedan dess, styra upp verksamheten till en nivå som ändå borde ha varit lagens ambition.

  Vad ger det resultatet egentligen för hopp om en förbättring?

 5. Carina Hedberg 16 april, 2018 den 07:01 #

  Sydsvenskan framställer demonstranterna som riktiga dumskallar. En riktigt äcklig vinkling på faktiska förhållanden för djurhållare. Det är inte djurskyddslagen som är rättsosäker det är på det sätt som kontrollmyndigheten tillämpar lagen och berövar den enskilde alla möjligheter till att försvara sig.

  Stora feta rubriker är ju en sak men det är den löpande texten som ger svar på vilka intentioner reportrarna har med uppdraget.

  ”De förstörde mitt liv” och ”De förstör mina barns liv”

  Det där hjälper ingen. Att påstå att djurskyddslagen är rättsosäker är ren lögn.

  Det är smärtsamt för alla som utsätts för fel och bristfällig myndighetsutövning men det är direkt skrattretande när alla djurhållare likställs med bedragare som för sina egna anhängare bakom ljuset.

  Vem som egentligen är ”snyggast” i det läget är inte den som blir utnyttjad utan den som utnyttjar andra för egen vinning!

  Nej det är inget att satsa på!

  • Bara Sanningar 16 april, 2018 den 08:46 #

   Här kommer ett tips: kontakta alla medier som har skrivit onyanserat, eller felaktigt om djurskyddet och överlämna bevisning, som t ex en hänvisning till denna blogg. Om det inte hjälper, anmäl dem till t ex Allmänhetens pressombudsman. T ex vore det bra om föreningen djurägarna gjorde det. Tänk på att det är starka krafter bakom och att det kan behövas idogt och tålmodigt arbete under längre tid.

   • floa svendsen 16 april, 2018 den 09:31 #

    Bevisningen lär ju vara protokoll och beslut från LS och dessa lär ju media redan ha tillgång till så vilken bevisning kan tillföras som visar på felaktighet från djurskyddet. Somliga med djurförbud har ju redan gått ut i media och erkänt att 20% av besättningen var avmagrad och att det borde skötts bättre med rengöring vilket visar på att djurskyddet agerat rätt

   • Heligt Förbannad 20 april, 2018 den 05:41 #

    Ja, hänvisa till denna blogg så de får se världens verkliga tillstånd! Detta samt Jeanette Richerts riksdagskandidatur är det bästa som har skrivits här!

  • FU2 16 april, 2018 den 06:25 #

   Gammelmedia är inte sällan i statens tjänst.

  • floa svendsen 16 april, 2018 den 10:32 #

   Är väl klart att de som demonstrerade inte tas för seriösa eftersom journalisterna självfallet gjort bakgrundskontroll av personerna bakom och läst varför de fått sina djur omhändertagna, fått djurförbud eller fått restriktioner i djurhållning.

   • floa svendsen 16 april, 2018 den 11:22 #

    Det är ju knappast intresse hos journalister att skriva om alla de som demonstrerar i diverse städer med tanke på att det är en massa små manifestationer varje dag i mängder med städer utanför alla möjliga myndigheter, domstolar och på torg. Inte skrevs det i media när det ställdes ut en massa skor utanför domstol i protest mot socialtjänsten eller när det demonstrerades mot 5G

 6. Fina Axelina 16 april, 2018 den 01:07 #

  Se där! Anna Sääf. Samma Anna som plågade Lotta med stängiga besök och tillslut ett felaktigt omhändertagande. Måntro om det var samma polis som istället för att hjälpa Lotta komma undan från sin misshandlande man valde att anmäla henne för vanvård av djur? Polisen gjorde besöket eftersom flera personer ringt dem för att att de var oroliga för att nannen skulle slå ihjäl henne. Den manlige polisen tog med sig mannen ut bland djuren och lyssnade sedan ihärdigt på hur mannen i stora ord berättade om hur oduglig Lotta var som djurskötare. Den manlige polisen lyssnade ihärdigt och la allt på minnet. Det han aldrig fick veta var att mannen slog Lotta varje gång hon skulle gå ut och mata djuren. Inte heller fick han veta att Lotta smög sig ut nattetid för att ta hand om djuren när mannen dog. Inte heller fick han veta att Lotta fått svåra skador efter ett träd som fallit över henne. Skador som aldrig fick läka till följd av att hon dagligen fick motta slag sparkar och stryptag.

  Efter besöket valde den manlige polisen att anmäla Lotta som djurplågare. Det var allt han snappat upp under sitt besök på gården. Han tyckte också att de levde i missär och att det var ostädat. Och sådant väger mycket högre i polisens ögon än att en misshandlad kvinna dagligen frågar sig om hon ska dö denna dag.

  Måntro om det är samma polis?

  • Fina Axelina 16 april, 2018 den 01:10 #

   Mannen sov och inte dog när hon smög sig ut.

  • floa svendsen 16 april, 2018 den 08:50 #

   Så det är polisens fel att djur blir misskötta. Det är en ursäkt till vanvård om djurägare inte kan sköta sina djur för att den får smyga ut och sköta djuren nattetid, dessutom var det väl bland annat hästar vilka det bör vara svårt att sköta om nattetid eftersom de sover då. Går inte ihop med att smyga med skötsel med tanke på vittnesmål att hundarna var så toviga för att de tillbringade dagrna på långa skogspromenader

  • floa svendsen 16 april, 2018 den 02:54 #

   I bloggen står det att det visst blev utredning om misshandel dock så händer det ju inget om den som blivit utsatt tar tillbaka sin utsaga.

   Omhändertagandet av hästar, hundar och katter skedde långt efter att paret hade separerat så då berodde inte vanvården på att kvinnan fick smyga ut och sköta djuren nattetid.

   • forystablogg 16 april, 2018 den 04:14 #

    Det berodde på ett felaktigt veterinärintyg. En annan veterinär gjorde en helt annan bedömning men det intyget hemlighölls både för Lotta och för förvaltningsrätten. Det kom fram ett år senare men då var Lotta redan avliden.

    • floa svendsen 16 april, 2018 den 08:21 #

     Var väl hullbedömningen på hästarna som inte var helt korrekt, de var var magra men inte väldigt magra hundar och katter var smutsiga, toviga och hade ögonproblem hygienen var dålig. Det är ju faktiskt skäl att omhänderta djur när de lever i skitig miljö och eftersom djuren inte kan ta sig därifrån och söka sig en bra ren miljö

  • FU2 16 april, 2018 den 06:32 #

   Maude Sääf Ekenberg är inblandad i djurskyddsbluffen. Släkting till denna Anna Sääf?

 7. Gabriel Ekman 15 april, 2018 den 09:40 #

  I framtidens historielitteratur kommer alla sanningar om Länsstyrelsens djurskyddsenheter ha kommit upp till ytan. Det blir ingen vacker beskrivning av en myndighet på fallrepet. Man brukar säga att ”råttorna lämnar skeppet innan det sjunker”. Det är dags nu.

 8. Carina Hedberg 15 april, 2018 den 07:50 #

  Våld och hot har aldrig löst några motsättningar vare sig det är tvister mellan enskilda eller tvister mellan enskilda och myndighet.

  Det utlösande faktorn är Länsstyrelsen som inte kan hålla sig till sanningen.

  • forystablogg 15 april, 2018 den 08:10 #

   De vill ju inte lösa något.

   • Bara Sanningar 15 april, 2018 den 09:19 #

    Länsstyrelsen vill bara ha rätt, inte göra rätt.

Trackbacks/Pingbacks

 1. Säg inte att ni inget visste! – Life, Death and all between - 21 april, 2018

  […] via Säg inte att ni inget visste! […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: