Och vinnare är – LRF!

3 Feb

LRF var förut böndernas företrädare. Men allt eftersom bönderna blivit allt färre och produktionen flyttat utomlands har LRF blivit en opportunistisk organisation som inte företräder någon utom sig själva längre. Många är de fall där LRFs företrädare hållit sig framme när djur omhändertagits och passat på att göra sig en hacka.

För ett par år sedan när migranterna vällde in såg LRF en ny förtjänstmöjlighet i projektbranschen. Man fick 3 miljoner av Tillväxtverket för en  förstudie för att undersöka intresset bland medlemmarna när det gäller att erbjuda boende- och praktikmöjligheter på den egna gården. Så hittade man på ett projektnamn ”Landet Runt” och gjorde en projektbeskrivning med vackra ord.

Efter ett år gjordes slutredovisning i februari 2017. Av använda 2 545 709 kr gick 1 226 315 kr till löner därav 888 937 på central nivå. Övriga kostnader var 1 133 544 kr och bestod av att göra en hemsida, ”upphandla juristhjälp”, konsulter, utsändning av inbjudningar till kommunträffar, LRF ”ambassadörsersättningar” och ”regionala ersättningar”. Dessutom spenderades 185 850 kr på ”overheadkostnader” som avser ”kringkostnader”.

OK. Vad fick staten (vi) för 2 545 709 kr?

Antalet deltagare på kommunträffarna varierade från fem till 32. Det hölls tjugo träffar med 32 arbetsförmedlare, 23 kommunala tjänstemän, 164 företagare och utöver det på några träffar representanter från Studieförbundet Vuxenskolan, Hushållningssällskapet, Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet, naturbruksgymnasier, skogsstyrelsen och migrationsverket.

”Sammanlagt har vi träffat eller varit i kontakt med 27 (!) företag i de gröna näringarna och informerat om LRFs migrationsprojekt samt fångat upp intresse för att ta emot en praktikant eller anställd. I de fem kommuner som vi främst har inriktat vårt arbete i har vi etablerat kontakt med ett femtontal (!) företag som varit positiva till att ta emot praktikanter där några också skulle kunna leda till arbete i framtiden.”

Så får LRF jobba vidare i 100 år så ska det säkert bli något 1000-tal praktikplatser.Träffarna utvärderades i enkätfrågor till deltagarna. En var ”Samarbetet med praktikanten”. Fina färgade stapeldiagram. Ser ju positivt ut tills man inser att antalet tillfrågade är SJU! 43% tyckte att det hade fungerat ganska dåligt eller mycket dåligt med språket.

Övergripande resultat

Nationell och regional kraftsamling: LRF lyckas sammmanföra aktörer på ett relativt bra sätt enligt alla utom företagarna.

Öppenhet och opartiskhet i genomförande: Alla deltagande grupper förutom företagarna själva anser i mycket hög grad att projektet verkar för öppenhet, förtroende och transparens mellan olika medverkande aktörer.

Mål för integrationsarbetet. Lyckas relativt väl nå dessa (polariserat resultat) – involverar deltagare, leder till ökad integration och sprider resurser effektivt. Men: företagarna är mer avvaktande.

Projektet gick inte som på räls om man ska uttrycka sig snällt:

”Redan tidigt i projektet fick vi fram flera intresserade företag men processen att få fram kandidater från både Arbetsförmedlingen och Migrationsverket har varit långsam med något undantag. Allteftersom har olika kandidater identifierats och matchats till lämpliga företag där några har lett till praktikplatser, andra kommer förhoppningsvis att starta inom kort men flera har också ”runnit ut i sanden” på grund av att myndigheterna inte återkopplat av olika anledningar.”

Matchningen gick sådär, kunskap om arbete i de ”gröna näringarna” visade sig vara bristfällig hos myndigheterna och Migrationsverket i Västerås hade inte digitaliserat kompetensbeskrivningarna. Mycket kraft verkar ha gått åt till att lösa elementära saker som ”ta reda på busstider till och från praktikplatsen, att vid behov följa med vid första intervjun när varken Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket haft tid eller möjlighet att göra det, att få fram en cykel eller arbetskläder om inte företaget erbjuder det, att informera om vikten av att ta med en lunchlåda och att passa tiden.” Kort sagt curla praktikanterna.

Företagarna var alltså skeptiska: ”Det finns företag som är kritiskt inställda redan från början och även oroliga för att det ska ta för mycket av deras egen tid till att handleda en praktikant. Motståndet bottnar i att tiden som måste läggas på att handleda blir på bekostnad av det egna arbetet i företaget. De har svårt att se att det också kan finnas fördelar med att öppna upp sin verksamhet för praktik. Andra synpunkter rör funderingar kring sannolikheten att få en person som passar in i verksamheten och vart man vänder sig om det uppstår frågor eller problem samt hur man avslutar åtagandet på ett bra sätt om samarbetet inte fungerar. En annan kommentar vi stött på från ett par lantbrukare är att det är ett förlegat synsätt att beskriva branschen utifrån de ”enkla jobben” vilket anses nedvärdera näringen som i många avseenden snarare utvecklats till att bli en modern och teknologiskt sett relativt avancerad verksamhet.”

Ja, just det. Det finns inga ”enkla jobb” i lantbruken heller längre. LRFs nuvarande följare som består mest av stadsbor som lockas av ”medlemsförmåner” av olika slag, är nog ensamma om att tro det.

Men det blev i alla fall lite till egna löner!

 

 

28 svar till “Och vinnare är – LRF!”

 1. Heligt Förbannad 9 maj, 2018 den 06:27 #

  Och vinnare är…
  fiskarna i haven
  Och fåglarna på taken
  Människor i husen
  Tänder alla ljus
  För jag kan inte se
  För jag kan inte flyga
  Och jag kan inte dyka
  Jag kan bara blunda
  Och lägga mig igen
  Och hoppas att du kommer hem

 2. Herr katt 13 februari, 2018 den 07:25 #

  Och vinnare är alla djuren – ute i naturen.

 3. Carina Hedberg 8 februari, 2018 den 08:19 #

  Du Emma, det är enbart barnsligt, omoget och patetiskt att försöka väcka andras missaktning mot en person som vågar ta upp missförhållanden i vårt samhälle till diskussion.

  Vad är det du egentligen är rädd för?

  Kan det vara att sanningen kanske skulle kunna råka komma fram och störa dem som ”vill jobba ostört”?

  Ett klockrent attitydproblem enligt min mening.

  • forystablogg 8 februari, 2018 den 08:43 #

   Det är samma SA under annat nick. Jag är tacksam om ni slutar disktuera med honom. Jag kommer att ta bort alla inlägg från honom. Säkert en kränkt liten man.

 4. Heligt Förbannad2 5 februari, 2018 den 10:47 #

  Konstigt att bönderna inte var så nöjda vad det gäller den språkliga delen, de har ju haft polacker och diverse balter under de senaste 30 åren. Innan dess var det galizier. Kanske det är böndernas språkkunskaper som är dåliga. ”Där hjärnan tar slut där tar nävarna vid” som Magnus Uggla sjöng. Det är som de där bönderna i Skåne som bråkar om vägen.

  Mandelmanns är i alla fall nöjda med sin ensamkommande flyktingpojke. Det handlar nog om intresse och tålamod. Det var ju ett väldans klagande på bönderna när SAM-ansökan skulle digitaliseras för några år sedan.

  Kanske kan bönderna lära sig av migranterna och börja med kamel och lama.

  Nåja, det är ju i alla fall bättre än gängkrigen likt de i Hörby som ingen vågar skriva om.

  • forystablogg 6 februari, 2018 den 09:45 #

   De som slåss med kniv har stort våldskapital. Därför törs ingen skriva. Ett steg kunde ha varit att inte lägga HVB-hemmen i centrum.

   • Heligt Förbannad 8 februari, 2018 den 06:23 #

    Nej, det hade varit bättre att lägga HVB-hemmen i norra Värmland hemma hos någon bonde som på så sätt hade fått gratis arbetskraft.

  • forystablogg 6 februari, 2018 den 10:22 #

   Lantarbetarna från ex Polen har sedan många år de ”enkla” arbetena i svenskt jordbruk. Jag förstår inte vitsen med att försöka tränga bort dem som tydligen sköter sitt jobb till belåtenhet.

   • Heligt Förbannad 8 februari, 2018 den 06:21 #

    Frågan kvarstår: Varför klagar bönder på att det har fungerat ganska dåligt eller mycket dåligt med språket då de har haft polacker och diverse balter här de senaste 30 åren? Bönder har ju tyvärr ganska ofta visat sig vara tämligen begränsade vad det gäller att uttrycka sig på det svenska språket. Hur ska de kunna förklara för någon utlänning när de knappt själva kan förklara på svenska? Att kalla allt för ”den” oavsett om det handlar om en traktor eller ett spännband och sedan skrika för att ”gästarbetaren” inte förstår visar att den ökända skon klämmer någon annanstans.

    Beträffande att det inte är någon vits med att ”försöka tränga bort dem som tydligen sköter sitt jobb till belåtenhet” så kan man fråga sig var pengarna polackerna tjänar hamnar. Inte är det i Sverige i alla fall! Dessutom ska ska polackerna inte intrigeras i det svenska samhället, utan de tar första bästa färja hem, med pengarna de har tjänat ihop.

    Dessutom får polackerna med fler ofta betalt med ”svarta pengar”. Så klart att bönderna inte vill betala svenska löner om de kan slippa. Tyvärr är den svenska lantbrukarkåren så söndercurlade av riksdag och Jordbruksverket vad det gäller olika stöd. Det är bara att jämföra med Norge som inte är med i EU och där klarar sig bönderna bra ändå.

    • forystablogg 8 februari, 2018 den 06:42 #

     Som tiggarna gör då.

     • Heligt Förbannad 9 februari, 2018 den 06:29 #

      Instämmer! Precis som tiggarna verkar en del bönder inneha en ytterst begränsad vokabulär.

    • weknow 11 februari, 2018 den 12:39 #

     Söndercurlade skriver du men du tar inte upp att svenska bönder har högre krav än de flesta konkurrenter från andra länder. Självklart ska bönderna betala svart om de kan. Betalar de vitt kommer ju det mesta av pengarna hamna hos arbetsskygga.

     • Heligt Förbannad 12 februari, 2018 den 11:08 #

      Svar till ”weknow” som den 11 februari, 2018 klockan 12:39 skrev:
      ”Söndercurlade skriver du men du tar inte upp att svenska bönder har högre krav än de flesta konkurrenter från andra länder. Självklart ska bönderna betala svart om de kan. Betalar de vitt kommer ju det mesta av pengarna hamna hos arbetsskygga.” (slut citat)

      Du har en del bra argument som du för fram på ett tydligt sätt. Ehuru anser jag att du är nödgad att ådagalägga ditt genmäle genom att replikera mitt spörsmål. Hur kommer det sig att svenska bönder (sic) lever i sin skyddade verkstad och får stödpengar från EU när nästan alla andra yrkesgrupper ständigt utsätts för en mördande konkurrens där verksamheten ständigt riskerar att flytta utomlands? Varför ställs det inte samma krav gällande lönsamhet på bönder? Som det är nu sitter bönderna där i sin bubbla, det enda kravet de har är om de är med i KRAV och det värsta som kan hända är att de får ett oväntat besök av Bonde från LÄNSSTYRELSEN (ni vet, de som försökte stänga ett av Sveriges största företag och inte var det Volvo inte).

      I det fall du INTE bejakar att framlagda premisser mynnar i slutsatsen att de beskriver ett sakförhållande ber jag att du falsifierar framlagd slutledningskedja. Annars ser jag fram mot din replik.

 5. Bara Sanningar 5 februari, 2018 den 11:40 #

  Dylika företagare är både statliga bidragstagare och statliga utsugare, samt kriminella bedragare på det ena, eller andra sättet. Det är det problemet som tas upp här ur olika perspektiv. Det förstår egentligen alla, men vissa låtsas inte förstå, eftersom de lever på detta som systemtjänare, profitörer, eller både och. Detta är dock inte vilken kriminalitet som helst, då den dödar både oskyldiga djur och människor. Med lagens hjälp och skydd.

  Djurskydd har numer istället närmast blivit crimeskydd. Arne är dess senaste mänskliga offer och förövarna är LS, Jordbruksverket, LRF, m fl. Försvarare av och aktörer i detta är alla mördare som borde lagföras. De ska inte ha krisstöd. De ska ha fängelsevård på livstid för sina illdåd. Det är enbart en tidsfråga innan rättvisa skipas.

  • forystablogg 6 februari, 2018 den 09:48 #

   Du får lägga till mejeriet också som vissa t o m anser är värre än länsstyrelsen. Kombinationen med dessa aktörer är förstås förödande för den enskilde. Massor av makt och inget ansvar.

   • Trädkramaren 6 februari, 2018 den 01:47 #

    Jaså, du vet om Ann Forslid som anmäler kobönderna till de gamla arbetskamraterna på länsstyrelsen? Hon har nog ett o annat liv på sitt samvete.

    • weknow 11 februari, 2018 den 12:41 #

     Vem är Ann Forslid?

     • forystablogg 12 februari, 2018 den 06:28 #

      Det ska nog vara Anna Forslid.

 6. Carina Hedberg 5 februari, 2018 den 07:22 #

  Det finns naturligtvis företagare som tror att de har kommit på en bra taktik som samtidigt ger klirr i kassan men inte obekant faller dessa företagare alltid på eget grepp.

  • Heligt Förbannad2 5 februari, 2018 den 10:50 #

   Allt är satt i system, alla fuskar, bankerna utnyttjar småföretagarna, småföretagarna utnyttjar konsumenterna, konsumenterna utnyttjar… osv.

   • forystablogg 6 februari, 2018 den 10:11 #

    Människan känner lojalitet mot sin flock. I en global ekonomi blir miljö, småbönder och djur bara brickor i ett spel. Flocken kan inte bli för stor för då upphör lojaliteten. Beslutsfattandet flyttas från lokalsamhället och allt längre bort. Ett bra exempel är mjölkproduktionen där allt färre kor pressas att producera allt större volymer mjölk. Så högmjölkande kor kan inte uppehålla produktionen på bete utan matas med soja. Sojan importeras från Sydamerika där regnskogen utplånas och våra betesmarker växer igen. Småbruken slås ut då priserna skänks. 600 bönder har tagit sitt liv på ett år i Frankrike. Vi betalar subventioner genom EU så att mjölkpulver prisdumpas i fattiga länder i Afrika med följd att deras småbönder också slås ut. Folk kan inte försörja sig på landsbygden och många drar norrut för att försöka ta sig till EU. Med kända problem.
    https://www.svtplay.se/video/16862122/det-vita-guldet/dokument-utifran-det-vita-guldet-avsnitt-1-1

 7. Fuck off 4 februari, 2018 den 10:21 #

  Så kan De jo passe forklare alle hvorfor de endda er medviden om at Jordbrugsværket er deres mellem led for dyr ejer og til deres sager , nå de ved om at der findes Ulovlige lister som er gemt ind under sygdomme på svin .
  Og de har fået del af oplysningen flere gange
  Samt de er medviden om at mål gøres Uden om domstol og disse sager aldrig bliver et vinden resultat .
  måske skulle man Navngive hele register her ,så man kan oplyse folk om at de stå på en Ulovlig liste
  som jeg personliget selv kommer at sende med ind til EU for bevis på Ulovlig register førelse. Hvor et par stykker fra denne LRF selv stå på Listen og er rådgiver for andre folk ude nogen sinde at have komme i gennem med en sag.
  Hvordan kan dette være at det skal koste folk en formue at få ting i gennem som er statens ansvar og strafbart at udøve .
  Det kan man virkelig undre

  FUP OG FAKTA

  må næste være oplagt

 8. Kristina von Heland 4 februari, 2018 den 09:35 #

  Alla roffar åt sig pengar då regeringen är desperat! Alla vid sina sinnens fulla bruk vet att ett jordbruk idag är högteknologi. Samma skogen. Korna mjölkas med robot, kräver en bra utbildad tekniker. Diken grävs med dyra maskiner med dator. Det ligger en nedvärdering både åt bondens håll och åt immigrantens håll. Bonden besitter en hög kunskap på svenska förhållanden, immigranten har inte en susning om svenska förhållanden, kommer från en helt annan klimatzon.Dessutom är han muslim och kan inte jobba i ett svinstall enligt sin tro.
  Det utbildades slaktare av AF men de kunde inte jobba-man slaktar svin i Sverige, de är orena och halalslakt då man låter djuret förblöda utan bedövning är förbjudet.
  Man skulle också ha dem boende i bostaden mot kost logi och fickpengar. Det är statarsystemet i ny tappning som sossarna avskaffade men som nu skulle återinföras. Det blir också svårt rent praktiskt då bönderna har hundar som också är orena, man äter räkor, och alla skaldjur är orena, man dricker ett glas vin, man äter korv -gris. Kvinnor är chefer!
  Att först slimma jordbruket för att sedan införa statarsystemet med drängar är helt stolligt!
  Hur gick det med kamelcentret i GBG? Det skulle vara nyttigt att dricka kamelpiss enligt kommunens foldrar de hänvisade till. Botar cancer. Slutar här då detta bara är ett intro till alla stolligheterna

  • forystablogg 6 februari, 2018 den 10:19 #

   Kamelprojektet blev naturligtvis en katastrof och pengarna har krävts tillbaka. En boende i området kommenterade lite syrligt att hade han velat syssla med kameler så hade han stannat i sitt hemland.

 9. Fina Axelina 3 februari, 2018 den 08:50 #

  SA är lika osmaklig som vanligt.

 10. Klara 3 februari, 2018 den 08:35 #

  Det låter som om det är DU som vill ha en ung snygg praktikant.

 11. Göran Andersson 3 februari, 2018 den 04:16 #

  Fattar jag det rätt att det vi fick för de dryga 2,5 miljoner kronorna var 7 stycken praktikplatser? där praktikplatsanordnarna endast var helt nöjda med sina adepter till 50% tre fyra duktiga lantarbetare, gott så naturligtvis, men blev det inte lite DYRT ?

  • forystablogg 3 februari, 2018 den 05:50 #

   Ja så här skriver man i sin utvärdering: ”7 av de 13 företagarna/ambassadörerna i undersökningen har haft en asylsökande eller nyanländ praktikant i sin verksamhet”
   ”Inte en enda företagare har varit mycket nöjd med arbetsprestationen vilket givetvis är ett krav för fortsatt anställning.”
   Som jag förstått det så har även en viss ersättning utgått till företagarna.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: