5:e punkten

8 Jan

”Ändringar i djurskyddslagen, m.m. Prop. 2001/02:93. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars 2002. Göran Persson, Margareta Winberg (Jordbruksdepartementet)”

I lagförslaget står: ”Bestämmelserna om förbud att hålla djur och om omhändertagande av djur liksom lagens straffbestämmelser föreslås bli skärpta. Länsstyrelsen skall meddela förbud att ha hand om djur eller ett visst slag av djur för den som dömts för djurplågeri. Sådant förbud skall också meddelas den som vid upprepade tillfällen dömts för brott mot djurskyddslagen eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen eller den som vid upprepade tillfällen varit föremål för beslut om föreläggande.”

Den kursiverade biten utgör den 5:e punkten i §29 djurskyddslagen som handlar om djurförbud. Vem är då Margareta Winberg som satt i regeringen som jordbruksminister 1994-96? Någon med gedigen praktisk och/eller teoretisk kunskap om djur eller jordbruk? Eller?

Enligt wikipedia: Winberg tog realexamen 1963, gick i flickskola 1963–65 och fick ämneslärarekompetens 1978. Hon arbetade 1969–1979 som folkskollärare och var även då kommunalpolitiskt aktiv. Winberg var politisk sekreterare i Jämtlands läns landsting 1980–81, styrelseledamot vid Högskolan i Östersund från 1980 och dess vice ordförande från 1983. Yrkespolitiker alltså med åsikter om lantbrukare och andra djurhållare.

I Eva Erikssons utredning om ny djurskyddslag 2011 kopierades formuleringarna: ”Enligt Jordbruksverkets vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. (s. 25 f.) kan bedömningen av om ett förbud ska meddelas enligt 29 § punkten 5 väcka många frågor. Upprepade tillfällen får enligt Jordbruksverkets bedömning anses innebära minst tre till antalet. Beslut enligt 26 § djurskyddslagen om förbud eller föreläggande räknas antalsmässigt, på samma sätt som domar för brott mot djurskyddslagen, alltså minst tre. Även förelägganden och förbud som gäller förseelser som inte är av så allvarlig art ska räknas in. Det saknar betydelse för bedömningen om djurhållaren har åtgärdat de brister som föranledde föreläggandet eller förbudet. Enligt Jordbruksverkets uppfattning bör förseelser före bestämmelsernas ikraftträdande 2003 inte räknas in och därefter, dvs. efter 2013, bör förseelser äldre än tio år inte beaktas.”

Jordbruksverket är alltså den myndighet som gjort formuleringen och öppnat upp för tolkningar, allmänt godtycke och felsökeri. I vägledningen 2009 sid 25 står den text som Eva Eriksson kopierade: ”Bedömningen av om förbud ska meddelas enligt punkt 5 kan väcka många frågor. Någon domstolspraxis för hur denna punkt ska tillämpas finns ännu inte. Upprepade tillfällen får anses innebära minst tre tillfällen. … Beslut enligt 26 §, alltså förbud eller föreläggande, räknas antalsmässigt på samma sätt som domarna, alltså minst tre. Förarbetena till ändringen av paragrafen är tydlig, även förelägganden och förbud som avser företeelser som inte är av så allvarlig art ska räknas in. Om djurhållaren har åtgärdat de brister som föranledde föreläggandet eller förbudet saknar betydelse för bedömningen.” Dvs en djurägare kan aldrig sona ett ”brott” utan allt staplas på hög för att mynna i ett livstidsstraff utan att ha varit åtalad för något och inte fått chans att försvara sig i en rättvis rättegång. Den här punkten skiljer sig markant från de övriga i §29 där det krävs en eller flera domar.

Formuleringen kommer alltså från Jordbruksverket före 2001. Från vem?

I lagförslaget står på sid 25 angående konsekvenser: ”För de små företag som innehar djur och som har en god djurhållning torde dessa ändringar vara välkomna, eftersom djurskyddet stärks och företagens trovärdighet
därmed ökar.”

Beträffande hur gamla förelägganden som ska tas med skrivs i lagförslaget: ”En rimlig gräns är att beslut som är äldre än tio år inte räknas in i summan.” Vad det är det som är ”rimligt” med det?

”Torde vara.” Ren spekulation alltså. Vi tror och hoppas att det här blir bra så nu kör vi och blundar, betyder det. De senaste tio åren har hälften av Sveriges mjölkbönder lagt ner sin verksamhet. Dålig lönsamhet närmare bestämt EUs sämsta, kallt klimat, fördyrande särregler och kontrollanter som stressar sönder företagaren och förstör arbetsglädjen.

Så här blev det. Gästbloggare idag är Henrik Olofsson:

Den värsta dagen i mitt liv. Här är min berättelse om hur jag upplevt att jag har blivit behandlad av en statlig myndighet. Två veckor innan jul 2017 får jag veta att mitt fall inte kommer upp i rätten – Jag får djurförbud.

Gott i solen 15 juni 2012

Det hela började när jag som 18 åring tog över föräldragården som jag har växt upp på. Gården som på den tiden innefattade ca 20 mjölkkor och ungdjur.

Nu vill kossorna in och bli mjölkade 26 juni 2012

Efter att jag tagit över gården i början på 90 talet hade jag en framtidstro och såg fram emot livet som mjölkbonde. Jag byggde ut ladan och utökade besättningen till ca 30 mjölkkor.

Min lilla tjur 8 oktober 2012

Min skolgång har jag fått kämpa mig igenom då jag lider av dyslexi (läs och skrivsvårigheter). Efter mycket kämpande så tog jag mig igenom grundskolan och lantbruksgymnasiet med mottot att aldrig ge upp. Att bli egenföretagare och mjölkbonde är inte det lättaste. Det är mycket praktiskt jobb, men inte minst allt pappersarbete som ingår att vara egenföretagare.

Kommer ut till dagens goda gräs 31 maj 2013

Åren gick och jag älskade mitt jobb. Att vara med djuren har alltid varit det bästa jag vet. Mardrömmen började 2012 när Länsstyrelsen efter en djurtillsyn kom med ett papper som det stod föreläggande på. Vad är ett föreläggande? En massa text som inte är lätt att förstå sig på när man har läs- och skrivsvårigheter. Jag förstod det som att det var några små saker som inte inspektören var nöjd med och åtgärdade de punkter som stod på papperet och inspektören kom tillbaka och godkände åtgärderna.

Fin kalv 3 februari 2013

Efter något år fick jag ytterligare ett papper om föreläggande. Samma sak denna gången tänkte jag – några saker jag måste åtgärda. Varje år har Arla gjort sina gårdskontroller, vilka varje år blivit godkända.

Idag fick kossarna nytt bete 28 juli 2013

Våren 2016 var det än en gång dags för länsstyrelsen att komma på kontroll. Denna gången var inspektören spydig mot mig och kom även denna gång med ett papper på saker som de inte godkände. Likt tidigare gånger åtgärdade jag dom saker som inspektören anmärkt på men skillnaden denna gången var att ingen kom och kontrollerade att jag åtgärdat problemen.

Denna lilla tjurkalv kom igår 16 februari 2014Populär när jag kommer med kraftfoder 10 september 2015

Lika glad var jag för det då varje kontroll kostar några tusen kronor och som om inte detta räckte så avlöste prissänkningarna på mjölken varandra, vilket gjorde att lönsamheten var i stort sett obefintlig.

Årets första kalv blev en pigg tjurkalv 5 januari 2016

November 2016 är dagen glömmer jag aldrig. Jag hämtade ut ett rekommenderat brev jag fått. När jag öppnade brevet trodde jag inte mina ögon. Hela min värld rasade samman. Jag fick läsa pappret flera gånger som på värsta byråkratsvenska talade om att jag på grund av tre förelägganden fått djurförbud.

En fin kvigkalv 23 juni 2016

Föreläggande var ett främmande ord för mig som jag aldrig fått lära mig under mina 12 år i skolan, men djurförbud det visste jag vad det var. Jag insåg omedelbart att jag var tvungen att få hjälp med att komma ur denna mardrömm. Jag kontaktade en advokat som hjälpte mig att överklaga. Under drygt ett års tid har jag kämpat för att få fortsätta med det jag älskar mest – mina djur.

Andraskördsbetet och fålla ett av sju stycken 8 juli 2016

Jag bad distriktsveterinärerna komma ut och kontrollera alla djur och skriva ett intyg. Ett intyg som sa att alla djuren mådde bra och hade bra hull. Även andra intyg och vittnesmål om djurens hälsa samlades in, alla med samma resultat. Jag bad även några vittnen följa med mig in på ett möte med länsstyrelsen där jag bad om att någon annan inspektör skulle komma på ett oanmält besök och skaffa sig en egen uppfattning. Något mer besök av länsstyrelsen blev det aldrig.

En fin tjurkalv har kvigan fått på morgonen 27 februari 2017

Även Arla började komma på kontroll med bara några månaders mellanrum. Aven alla dessa kontroller resulterade i ett godkänt resultat. I mitten på december 2017 är den värsta dagen i mitt liv – Dagen när min advokat ringer och meddelar att jag inte ens får prövningstillstånd i Kammarrätten.

Kossorna i Kråkerum 6 oktober 2017

Man väljer att gå på länsstyrelsens beslut som talar precis emot både veterinärintyg och andra intyg och vittnesmål jag har. Är detta det som vi i Sverige kallar rättssamhälle? För vilket annat brott döms man till livslångt straff? Mord? Våldtäkt? Misshandel? Väpnat rån? Nej inget av dessa men istället så straffas jag för att jag inte förstår vad som en statlig myndighet skriver.

Snart tomt i ladugården. Sista korna skickas till slakt första veckan i januari 2018.

Att sköta min djur har alltid kommit i första hand och aldrig brytt mig om hur lång tid det har tagit att bli färdig med djuren. Jag har lärt mig att både förebygga sjukdomar så mycket som möjligt och fått en del friska på egen hand och när väl veterinären har behövt komma så har jag alltid fått höra hur fina djuren är och att de är för feta .

En av de sista januari 2018

Jag ifrågasätter inte att djuren ska ha det bra men inte minst lika viktigt är det ju att tjänstemännen gör sitt jobb och noga förklarar på ett sätt som man förstår. Om man inte ens kan få jobba som bonde bara för att man lider av dyslexi vad ska man då jobba med? Man måste ju ha i åtanke att det är inte bara djuren som ska ha ett drägligt liv utan även människan som äger eller har ägt djuren.

Medelålders före detta mjölkbonde som fullständigt har tappat förtroendet för vårt rättssamhälle.

EpilogI dag har slaktbilen hämtat kossorna och nu är det färdigmjölkat här. Det blev inget betessläpp i år och inget mumsande på grönt gräs mer för dem. Det gör ont i hjärtat. 10 januari 2017.

35 svar till “5:e punkten”

 1. Carina Hedberg 17 januari, 2018 den 10:49 #

  Högsta Domstolen har konstaterat att bestämmelsen i Regeringsformens 8 kapitel 3 §, andra stycket gällande straff för överträdelser av lagen med fängelse i straffskalan, vilket djurskyddslagen har, till sin ordalydelse enbart avser föreskrifter som meddelas av Regeringen.

  Högsta Domstolen konstaterade också att Regeringsformen inte tillåter att förvaltningsmyndigheter och kommuner fyller ut bestämmelser om straff för överträdelser av lagen med fängelse i straffskalan på ett sådant sätt att den gärning som straffbeläggs anges helt eller i det väsentliga i deras föreskrifter.

  Enligt Högsta Domstolen kan de detaljföreskrifter som finns i bl.a. myndighetsföreskrifter ges betydelse vid en prövning, men de utgör inte en del av själva brottsbeskrivningen.

  Detta innebär att det ges inget utrymme i djurskyddslagen att enligt 26 § förelägga någon varken med eller utan vite att efterkomma Jordbruksverkets föreskrifter som är myndighetsföreskrifter på en lägre konstitutionell nivå än lag (Riksdag) och förordning (Regering).

  Jordbruksverket har förvisso fått bemyndigande att meddela ytterligare (detalj-) föreskrifter men de har aldrig fått något bemyndigande att meddela ytterligare föreskrifter med rättsverkan av brott då detta ankommer enbart på Riksdagens och Regeringens lott.

  Ett föreläggande enligt djurskyddslagens 26 § ska således grundas på de EG-bestämmelser som kompletteras av djurskyddslagen, djurskyddslagen och djurskyddsförordningen.

  Länsstyrelsen har därför ingen laga grund för att tills vidare förbjuda Henke enligt 29 § djurskyddslagen att ha hand om hov- och klövbärande djur eller att ålägga honom att göra sig av med de hov- och klövbärande djur han håller.

  Anledningen till att Förvaltningsrätten avslog överklagandet och att Kammarrätten inte meddelade prövningstillstånd är att de allmänna förvaltningsdomstolarna inte är behöriga att ta avgöranden i brottmål det vill säga, inte behöriga att handlägga skuldfrågan.

  Länsstyrelsen anklagar Henke för överträdelser som överhuvudtaget inte kan och får inte prövas av de allmänna förvaltningsdomstolarna.

  Henke blir därför försatt i en omöjlig situation då han aldrig kan bevisa motsatsen i dessa domstolsinstanser eftersom frågan inte handläggs i dessa instanser.

  • Sten-Gunnar Hörberg 30 december, 2019 den 12:40 #

   De förelägganden som Henke har fått vid tre olika tillfällen, hur vet länsstyrelsen att det BEHÖVDES tvingande förelägganden för att de skulle bli åtgärdade?

   Enligt djurskyddslagen 1988:(534) § 26 får kontrollmyndigheten göra de förbud och förelägganden som behövs för att lagen ska efterlevas. Ingenstans är länsstyrelsen bemyndigad att göra förbud och förelägganden som inte behövs.

   Proportionalitetsprincipen som ska beaktas i all myndighetsutövning mot enskild säger bl. a. att det inte får användas kraftfullare åtgärder än vad som krävs för att nå målsättningen, med i dessa fall, de tre föreläggandena.

   Det troliga är att Henke hade åtgärdat bristerna med enbart påpekande.

   Summa sumarium, länsstyrelsen har begått fel inte Henke. Förvaltningsdomstolarna har inte stått upp för den enskildes rättigheter.

 2. John 17 januari, 2018 den 09:25 #

  Utrotningsstyrelsen förstör ännu en fin djurhållning….

 3. nyhet 14 januari, 2018 den 01:14 #

  Kammarkollegiets försäkringar involverar polisen och länsstyrelsen. Många (statliga) verksamheter verkar vara kopplade med varann på fler än ett sätt. Så även detta. Tjuvarna är tre.

  https://www.kammarkollegiet.se/forsakringar

  • M 16 januari, 2018 den 05:10 #

   Jo, Kammarkollegiet är förvisso den myndighet som har hand om alla myndigheters försäkringar.
   Men de dömer inte i djurskyddsärenden, det gör Kammarrätten som liksom alla andra domstolar är självständig.

   • C 16 januari, 2018 den 10:38 #

    Förvisso men deras avgöranden räcker inte fullt ut för vad du har i åtanke!

 4. Argast 13 januari, 2018 den 08:37 #

  Nytt år och nya tag emot er djurplågare!

  • nyhet 14 januari, 2018 den 01:16 #

   Är du hungrig nu igen, tjuvjävel?!

  • yorkielove 16 januari, 2018 den 09:19 #

   Med ”er” menar argast förstås Länsstyrelsens handläggare.
   De brukar ”förvara” våra djur tills beloppen på fakturorna på deras omhändertagande blivit tillräckligt höga gör att sedan avliva djuren.
   Min Malteservalp som var 5 månader bedömdes med Länsstyrelsens djurkännedom vara 5 år och vara så labil att man hotade med avlivning.
   ( enl. Lokaltidningen)

   Jag bad dem kolla tänderna på min mycket mentalt stabila valp.

 5. jura 13 januari, 2018 den 03:56 #

  Det fremgår i jeres lag text at man ikke kan bryde ind i hjem med mindre det er nødliden .
  Vi ret så sikker på at det sjællen at dette forgår sådan og De er skyldig at have en Uvildig part til at bekræfte disse forhold!
  Her kom et opslag vi modtog af en anden i jeres netværk .

  Klagomålen mot länsstyrelsen Genomförande av kontrollbesök i bostaden En enskild åtnjuter grundlagsskydd mot husrannsakan och liknande intrång (2 kap. 6 § regeringsformen). Skyddet för den enskildes hem fullföljs genom bestämmelser i allmän lag, framför allt 4 kap. 6 § brottsbalken, som gäller hemfridsbrott. Enligt artikel 8 i Europakonventionen om mänskliga rättigheter, vilken gäller som lag i Sverige, ska var och en ha rätt till respekt för sitt hem. Enligt 27 § första stycket 2 djurskyddslagen (1988:534) har en kontrollmyndighet i den utsträckning som behövs för kontrollen rätt att få tillträde till områden, anläggningar, byggnader, lokaler och andra utrymmen där djur hålls eller som berör djurhållningen och där besiktiga djuren, göra undersökningar och ta prover. Det ligger i sakens natur att bestämmelsen tar sikte på områden och byggnader som till sin funktion är avsedda för djurhållning, t.ex. stall, ladugårdar och beteshagar. Djur kan dock även hållas i en bostad. Djurskyddslagen omnämner inte bostäder särskilt. Med tanke på det starka skydd som bostaden ges i grundlagen, brottsbalken och Europakonventionen har JO tidigare uttalat att en kontrollmyndighet inte kan bereda sig tillträde till bostäder på samma sätt som till typiska djurhållningslokaler. Vidare uttalades att lagstiftningen i praktiken inte torde ge kontrollmyndigheten någon befogenhet att – utan handräckning från polisen – bereda sig tillträde till en bostad när den kontrollerade inte samtycker till det, om det inte föreligger en nödsituation (JO 2011/12 s. 511, dnr 6650-2009). Länsstyrelsens kontroll i en djurhållares bostad får alltså i normalfallet inte vara påtvingad, utan måste föregås av djurhållarens uttryckliga samtycke. När det gäller frågan om samtycke har funnits i det nu aktuella ärendet fö- religger motstridiga uppfattningar. Med anledning av uppgifterna från länsstyrelsen om hur situationen uppfattades av de närvarande tjänstemännen finner jag dock att underlaget inte ger tillräckligt stöd för kritik i den delen.

 6. Adda 10 januari, 2018 den 02:12 #

  Hur länge ska de få härja så här i landet inte godtagbart

 7. jura 9 januari, 2018 den 10:34 #

  jaa, endnu en grotesk succes historie om ”på grund av tre förelägganden fått djurförbud” om som det er ligegyldigt om det drejer sig om 5 cm til loftet , eller en pæl som står forkert eller en lampe som sidder forkert i loftet eller ligende … bare 3 gange lyder sygt , ligegyldigt hvad det er så er det ligegyldigt om det er noget med direkte dyr at gøre, det er jo grotesk ,stakkels alle i som har gennemgåret et sådan tiltag .
  Kunne i ikke slå jer samme og rive alle navne frem som arbejder samme med denne sektor , hvad enten det er den ene eller anden indstands , tager oplysninger på alle hvor mange de har tage dyr fra og hvem som stå bag disse overfald på jeres eksistens og dyr .
  Vi har aldrig set nogen tilsvarende end ikke i de sager vi kender til som handler om velfærden i andre eu lande .
  Ingen kan jo flytte til eller bo i Sverige , med en sådan risk for det, kan ske for andre som ikke kender til denne side af verden .
  virkelig en skam plet på verdens kortet .

 8. Carina Hedberg 9 januari, 2018 den 08:26 #

  Det typiska för Jordbruksverket är att vad de inte får genomslag för i sina remissvar till Riksdag och Regering utövar de istället en praxis för oavsett om det kan ske med stöd av lagen eller inte.

  Länge har Jordbruksverket velat införa sanktionsavgifter istället för att göra åtalsanmälan vilket vid samtliga anföranden har övervägts men avvisats av Riksdagen och Regeringen.

  Då händer det makabra som samordnas av Jordbruksverket att beslut enligt djurskyddslagens 26 § om förelägganden förenat med vite ökar över hela landet fastän det inte ankommer på varken Jordbruksverkets eller Länsstyrelsens lott att välja mellan att åtalsanmäla och istället för åtalsanmälan ansöka om utdömande av vite vid förvaltningsrätten en form av ”sanktionsavgift” som står i strid mot Länsstyrelsens åligganden enligt djurskyddslagens § 24 b och lagstiftarnas mening med lagstiftandet.

  Inte nog med detta utan det står även i strid mot själva viteslagens 1 § stycke 2-3 där det klart framgår att viteslagen inte ska tillämpas om annat är särskilt föreskrivet vilket det finns i djurskyddslagen som tillhör de mer centrala lagstiftningarna på det specialstraffrättsliga regleringsområdet varmed viteslagen därför inte är tillämplig för underlåtenhet att följa förelägganden och förbud.

  Utöver detta finns det särskilda bestämmelser om på vilka grunder förelägganden och förbud enligt djurskyddslagens 26 § får meddelas för att vid underlåtenhet ytterligare och mer ingripande åtgärder ska få vidtas eftersom nämnda paragraf inte faller under straffbestämmelserna.

  Som blogginläggets rubrik förtäljer finns det 5 punkter under djurskyddslagens 29 § – djurförbudsparagrafen – där sista delen i punkten 5 efter ordet ”eller” har förkortats något men underförstått ska utläsas på samma sätt som under punkten 1 i samma paragraf, nämligen:
  1. inte följer ett beslut som en kontrollmyndighet har meddelat enligt 26 § och som är av väsentlig betydelse från djurskyddssynpunkt,

  vilket den första delen framför ordet ”eller” i punkten 5 fastslår enligt följande:

  5. vid upprepade tillfällen dömts för brott enligt 36, 36 a eller 36 c §.

  Länsstyrelsen får inte meddela förelägganden och förbud enligt 26 § djurskyddslagen på vilka grunder som helst och dessutom förena dessa beslut med vite därför vad som är av väsentlig betydelse från djurskyddssynpunkt är vad som anges under djurskyddslagens straffbestämmelser då Riksdag och Regering har sett behov av att besluta/lagstifta om vad som är av väsentlig betydelse från djurskyddssynpunkt.

  Det handlar inte heller om att: ” Vid upprepade tillfällen varit föremål för beslut enligt 26 §” utan det handlar om att: ”Vid upprepade fall av underlåtenhet att följa förelägganden
  eller förbud enligt 26 § och som är av väsentlig betydelse från djurskyddssynpunkt.”

  Länsstyrelsen har möjligheten och stöd av lagen att åtalsanmäla redan efter en enda underlåtenhet att följa ett sådant beslut men väljer istället att meddela tre förelägganden för att påvisa att djurhållaren har visat en påtaglig brist på respekt för djuren och det anses därför att risken för att en sådan person upprepat gör sig skyldig till samma gärningar typiskt sett är stor vilket medför att motiveringen till att meddela djurförbud har myndigheten ”fått på köpet” utan större ansträngning.

  Nu ger inte detta Länsstyrelsen befogenhet att sätta sig över lagen och beröva någon enskild rätten till en rättvis rättegång där skuldfrågan prövas och eventuellt fastställs vilket enbart kan ske i Tingsrätten som första instans eftersom de allmänna förvaltningsdomstolarna inte har behörigheten att handlägga och ta avgöranden i skuldfrågan varför dessa rätter vid överklagande egentligen skall återförvisa sådana ärenden till Länsstyrelsen för ny handläggning vid behörig handläggande myndighet.

  Alla fem punkterna under 29 § handlar om överträdelser av lagen vilka skall prövas civilrättsligt för att den lagenliga skulden ska fastställas. Innan dess har Länsstyrelsen inte stöd av lagen att meddela vare sig det ena eller andra djurförbudet och inte heller att ålägga någon att göra sig av med djuren.

  Jordbruksverket i samarbete med Länsstyrelserna missbrukar fullt medvetet sin position att missbruka och använda djurskyddslagen på ett korrupt sätt för att driva igenom sin vilja emot Riksdagens och Regeringens avvisande i frågan om att införa sanktionsavgifter i stället för straff efter åtalsanmälan.

  Därför då spelar det nämligen ingen roll vad varje enskilt beslut innehåller eftersom det kommer att ge vinst varje gång och sanningshalten i bevisningen prövas som bekant inte av de allmänna förvaltningsdomstolarna.

  • Lerousse 9 januari, 2018 den 11:28 #

   Tack för den redogörelsen!

  • Ingela Olofson 18 januari, 2018 den 03:23 #

   lagen om sanktionsavgifter har varit ute på remiss. Beslutas väl till sommaren. En praktikant kan då besluta om böter och har man fått böter tre gånger ska man ha djurförbud….. så sjukt

   • Carina Hedberg 18 januari, 2018 den 07:49 #

    Betvivlar att sanktionsavgift i stället för straff får genomslag då fokus flyttas från polis, åklagare och domstolar till kontrollmyndigheter och innebär en avkriminalisering. Förslaget har vid upprepade tillfällen avvisats av Riksdag och Regering.d

 9. Göran Andersson 9 januari, 2018 den 02:43 #

  Vore det samma logik på trafikområdet, så skulle bilägare som fått föreläggande om ombesiktning på nån bil tre gånger under en tioårsperiod med automatik få sitt körkort indraget på livstid, detta oavsett vilka konsekvenser för bilägarens fortsatta liv och försörjning detta kan få.Vidare så skall bilen omhändertas och skrotas alternativt skänkas bort eller säljas för en billig peng

 10. Ingela Olofson 9 januari, 2018 den 12:17 #

  sorg

 11. lerousse 8 januari, 2018 den 11:19 #

  ”Formuleringen kommer således från Jordbruksverket före 2001. Från vem?”

  Var det inte Torsten Jakobsson som var chef för djurskyddet vid Jordbruksverket då?

  • forystablogg 9 januari, 2018 den 08:54 #

   Jag ställde frågan till jordbruksverket men de vill inte svara. Helena Elofsson skriver: ”När det gäller uppgifter om propositioner så får du vända dig till regeringskansliet, det är inte vårt ansvarsområde.”

   • Lerousse 9 januari, 2018 den 11:19 #

    På Jordbruksverket måste man väl kunna ta fram uppgifter på vilka som var chefer för djurskyddet där mellan, låt säga, mellan 1995 – 2001?

   • yorkielove 10 januari, 2018 den 06:33 #

    Det är Jordbruksverkets standardsvar: Det är inte vårt ansvarsområde.( Du får vända dig till någon annan, I varje fall inte oss.) Vi är en tillsynsmyndighet ( och tar inte ansvar för något alls, inte ens oss själva).
    Hur det står till med den tillsynen vet vi.

 12. Lerousse 8 januari, 2018 den 10:56 #

  Den här hanteringen, som länsstyrelserna sysslar med, ingår förmodligen som en del i livsmedelsstrategin – ett ord som förmodligen hämtats ur det svenska, av Orwells förlag utgivna Nyspråkslexikon på modern svenska.

 13. Sten-Gunnar Hörberg 8 januari, 2018 den 09:36 #

  Frågan är väl om inte självaste Göran Persson skulle beläggas med djurförbud för hans och hans regerings totalt respektlösa tilltag att införa femte punkten untan att först se till att det finns ett uns av rättssäkerhet i systemet!? Respektlöst även mot djuren som ofta kommer till skada.

  • Ingela Olofson 18 januari, 2018 den 03:26 #

   var inte alliansen styrande när djurskyddet flyttades från kommunerna till länsstyrelsen samtidigt som man gjorde om rättssystemet så att länsrätterna blev förvaltningsrätter och migrationsdomstolarna upplöstes

 14. Kristina von Heland 8 januari, 2018 den 09:27 #

  Det som är viktigt är det som beskrivs. Att en anmärkning inte har med djuren att göra utan att det handlar om en inspektörs egen uppfattning om mått och hur en hage ser ut. Därför har Arla inga anmärkningar-de som tar emot mjölken utan det är inspektörens tyckande som avgör. I många fall såsom här är det små och medelstora gårdar som drabbas. Detta kallas för Pippi lagen då Astrid Lindgren fick agera PR för socialdemokraterna-hon fick lagen under mycket ståhej-PR trick. Hon slogs för de små enheterna men de jagas med blåslampa av tjänstemännen på Länsstyrelser och Jordbruksverk. Ohederligt är det

  • SANT 9 januari, 2018 den 06:08 #

   Utbyte av producenter är väl det som det handlar om? De vill att utländskt, torterat och antibiotikastinnt kött ska importeras till Sverige.

   Samma sak med svenska folket. De vill att svenska folket ska bort. Artikelförfattaren Henrik Olofsson frågar sig vad han ska göra istället. Jo, det ska jag berätta. De vill att du tar livet av dig.

   • forystablogg 9 januari, 2018 den 08:58 #

    Vi kommer snart att få se att halalslakt blir tillåtet här också som i övriga EU med hänvisning till religion. Den verkliga anledningen är som bekant att spara in ett moment (bedövningen). Religion kommer att trumfa djurskydd.

    • Heligt Förbannad 10 januari, 2018 den 04:49 #

     Skäktning är en slaktmetod föreskriven inom judendom (kosherslakten) och islam (halalslakten). I båda fallen avlivas djuret genom att halspulsådrorna skärs av med kniv.

     Judisk och muslimsk lag förbjuder att en spetsig kniv som sticks in i köttet används, varför i stället en lång, vass kniv används för att skära igenom halsens mjukdelar varvid flera strukturer som löper lodrätt i halsen delas (luftstrupen, matstrupen, två stora karotida artärer, två stora vener samt vagusnerven). Genom de avskurna stora halsblodkärlen förblöder djuret.

     Efter slakt som utförts korrekt enligt den judiska metoden och som klarat en granskning, bedikah (inspektion för vidhäftningar) är djuret kosher (annars är det treif). Efter slakt enligt den muslimska metoden är djuret halal (annars är det haram). Metoden är av vikt för rättrogna judar och muslimer eftersom de endast får äta kött som är kosher respektive halal.

     Skäktningen blev kontroversiell i Europa i slutet av 1800-talet till följd av dels en ökad medvetenhet för djurskyddsfrågor, dels antisemitiska strömningar. Idag är metoderna förbjudna i flera länder med hänvisning till djurskyddet medan de i andra länder som USA, England, Skottland och Sydafrika är tillåtna och skyddas av lagstiftning som värnar om religionsfrihet.

     Skäktningsförbud infördes i Tyskland 1933 en månad efter Hitler kommit till makten samt Ungern och Italien 1938. Italien under Mussolini hade lagstiftning för att skydda skäktning, men efter förbundet med Nazityskland infördes raslagar som även innefattade ett skäktningsförbud. Restriktioner beträffande shechita infördes 1936 i Polen som fastställt ett kvot om antal djur som skulle slaktas av judiska slaktare sedan man upptäckt att stora mängder kött såldes till icke-judar och man ville införa en kvot för att ge arbetstillfällen till polacker. En månad efter Hitlers invasion i Polen 1939 förbjöds skäktning helt, och straffet i lagen för skäktning var vistelse i koncentrationsläger. Frankrike och Nederländerna följde efter under 1940 och förbud infördes i alla Naziockuperade länder men togs bort av de allierade när dessa områden befriades.

     Skäktningsförbudet i Sverige gör att svenska judar inte har tillgång till färskt kött eller fågel i samma utsträckning som i de flesta EU länder. Ytterligare en effekt av förbudet är att judar i Sverige inte kan producera kött- eller fågelprodukter för försäljning inom landet eller för export.

     Nazisterna var emot skäktning vilket innebär att är du emot skäktning så är du en nazist. Nazisterna vurmade för djurskyddsfrågor samtidigt som den militante veganen Hitler skickade in 6 miljoner judar in i gasen!

     Som väl är finns det räddning! Snart, kanske redan när du läser detta, kommer vår riksdagkvinna Jeanette Richert ta plats i riksdagen och då ska Jordbruksverket minsan verkligen få se på Jönköpingskravaller som får den beryktade demonstrationen som föreningen Djurägarna höll i för två år sedan att blekna!

     Den här verksamheten behöver sättas under lupp, utredas, för det finns säkert många fall där man kan bevisa att saker och ting inte gått rätt tillväga,
     som det är nu hjälps Länsstyrelse, Polis, Dumstolar och ”djurrättsaktivister” om att sopa igen spåren efter sig.

     Stora medier är inte intresserade av att granska och ifrågasätta området ”djurskydd” utan helt tvärtom så är man är tvärtom mer intresserade av att måla ut djurägare som de värsta djurplågarna, och de som ”befriar” djuren framställs som ”hjältar”, detta är en perfekt grogrund för korruption. Ännu värre kommer det att bli från 1/7 2018 när Länsstyrelsen får hela kedjan från beslut om omhändertagande, besluta vad som skall hända med omhändertagna djur, besluta om avtal samt placering hos privata omhändertagandeaktörer, dessa privata omhändertagandeföretag kontrolleras sedan i sin tur av, just det av LÄNSSTYRELSEN…

    • FACTS 14 januari, 2018 den 01:02 #

     Det är olagligt att halalslakta ett djur i Sverige utan bedövning men det är inte olagligt att importera kött från andra länder som har halalslaktat djur utan bedövning. Kallas hyckleri.

     Kontrollera vilka EU-länder som tillåter halalslakt utan bedövning. Kontrollera befolkningarna och jämför sedan med Sverige. Då vet ni ungefär när det sker.

     Du har rätt i att det kommer att bli halalslakt utan bedövning i Sverige också. Det är bara en fråga om tid.

     Sverige styrs av sjuka individer. Dessa individer vill att östeuropa ska lyda dem. De vill att östeuropa ska ta in sina forna fiender med öppna armar, att fienderna härskar över dem och krigar mot dem – åter igen.

     -Ja, men östeuropa får ju pengar från EU…blablabla.

     -Så vaddå? EU är EU och involverar inte främlingar från andra kontinenter. De har stora arealer som de kan sprida sig på.

   • yorkielove 10 januari, 2018 den 11:59 #

    Vilken skenhelighet!
    Likaså, djur får gärna plågas, både utanför Sverige och innanför av Länsstyrelsens personal och deras kollegor.
    Men om det finns 2 odefinierade fläckar på golvet i bostaden kan dessa med mycket god fantasi tolkas som urin och därmed utgöra bevis för ej tillräcklig rastning.
    Tumskruvarna dras åt successivt och till slut utgör enbart innehavet av djur en risk att de någon gång kan skadas.

 15. yorkielove 8 januari, 2018 den 09:16 #

  Så otroligt sorgligt med alla dessa individuella berättelser om länsstyrelsernas maktmissbruk.
  Deras sätt att försöka få oss att skämmas genom att använda härskarteknik, objektifiera oss, medvetet ljuga, utelämna uppgifter, som är till fördel för oss, hitta på egna tolkningsföreträde av djurskyddslagen, tolkningsföreträde inför mesiga administrativa domstolar…
  Vi måste genomskåda alla dessa tjuvtricks och sluta skämmas över sånt vi är oskyldiga till och inse att vi är många, många, som borde gå samman mot länsstyrelserna, jordbruksverket och kräva av politikerna att dessa förföljelser upphör!
  Tro aldrig för ett ögonblick att dessa djurskyddshandläggare handlar för djuren bästa ( förutom några enstaka, som ännu inte blivit ersatta av mer oempatiska kollegor) de handlar enbart för att få egna mandat.
  Det är tillsammans vi är starka!
  Sluta skämmas!

  • AMD 13 januari, 2018 den 06:23 #

   Bra rutet!

Trackbacks/Pingbacks

 1. ”Vi fattar inga felaktiga beslut” | Astrids miljö- och samhällsblogg - 8 april, 2018

  […] har utarbetat en praxis där tre förelägganden som oavkortat baseras på Jordbruksverket föreskrifter meddelas med påföljden att ett […]

 2. Hälla vatten på en länsstyrelse | Astrids miljö- och samhällsblogg - 26 januari, 2018

  […] i ensambox, några tunna djur och några smutsiga. Sen blir det hot om föreläggande och förbud. Three strikes!Arne arbetade ensam. Han bodde ensam och levde för sina djur. Det var djuren som betydde mest och […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: