Åsså höstar vi in belöningen

15 Apr

Veterinär Caroline Bränngård gjorde sig som väntat ett riktigt klipp på att stalla upp Hanz Johanssons kaniner. Det måste vara landets lönsammaste djurhållning i en tid då all annan verksamhet med djur brottas med stora ekonomiska problem. Enligt länsstyrelsen i Jämtland krävs inget §16-tillstånd om man stallar upp djur till polisen, någon besiktning av transportfordon, avtal etc verkar inte heller behövas. Bara att åka och hämta någon annans djur och sedan skicka fakturan till polisen som snällt betalar och skickar den vidare till djurägaren utan att denne har en chans att påverka. 244.522:- för en månad slutade notan på. Försäljningen inbringade 8.450:-. Återstår att betala på en skattad lärarlön 232.072:-. Undra på att människor som drabbas tar sina liv!

Observera att hon har även tagit betalt för att inreda sitt stall, något som inte är tillåtet. Självklart skall uppstallningsplatsen vara klar och godkänd innan man åtar sig uppdraget. 24.960:- har hon fakturerat för sin egen arbetstid för att bygga till burar i stallet och 13.736:- för byggmaterial. Så bra! Nu har hon nya kaninburar om hon vill skaffa egna kaniner! Ändå räckte inte burarna utan flera kaniner sattes tillsammans.

Djurskyddslagens 35§ framstår i dagens läge som ett skämt. Det står: ”Om ett omhändertaget djur har sålts genom Polismyndighetens försorg, får kostnad som slutligt ska betalas av ägaren tas ut ur köpesumman”. Det var länge sedan försäljningen av djur ens var i närheten av uppstallningskostnaden. Jag kan inte tänka mig att lagstiftaren avsåg att djurägaren skulle försättas i ekonomisk ruin utan att ens åtal för något påstått brott väckts och utan att ett enda djur misskötts. Något lidande var det ju inte fråga om. Tvärtom utsattes djuren för lidande genom Caroline Bränngårds hantering.

Jag undrar om det ens är lagligt att konfiskera egendom som straff för att inte någon följt ett tjänstemannabeslut. Skyddet för egendom framgår av Europakonventionens första tilläggsprotokoll, första artikeln. Där konstateras att varje fysisk och juridisk person skall ha rätt till respekt för sin egendom. Utgångspunkten är att ingen får berövas sin egendom, men i vissa fall kan detta vara befogat. Som exempel anges då egendom fråntas i det allmännas intresse och under förutsättningar som anges i lag och i folkrättens allmänna grundsatser. Detta ger alltså staten möjlighet att lagstifta om situationer där en person kan berövas sin egendom. Ofta handlar det om att kunna säkerställa betalning av skatt eller andra skulder; då kan indrivning och försäljning på exekutiv auktion vara en legitim inskränkning. Det krävs dock att inskränkningen är nödvändig, vilket innebär att fördelarna med en inskränkning måste väga tyngre än nackdelarna av att rättigheten naggas i kanten. Jag kan inte tänka mig att det gäller här dvs att expropriera djur utan att vare sig lidande eller djurförbud föreligger. Något allmänt intresse finns inte här. Här finns bara veterinärens ekonomiska intressen. Det strider dessutom mot artikel 6 Rätt till en rättvis rättegång. 1: ”Var och en skall, vid prövningen av hans civila rättigheter och skyldigheter eller av en anklagelse mot honom för brott, vara berättigad till en rättvis och offentlig förhandling inom skälig tid och inför en oavhängig och opartisk domstol, som upprättats enligt lag.” 2: ”Var och en som blivit anklagad för brott skall betraktas som oskyldig till dess hans skuld lagligen fastställts.” Tänk om man började driva in böter och slänga folk i fängelse innan rättegången! Men när det gäller djurägare går det tydligen bra. Djurägare kanske inte räknas till mänskligheten?

Caroline Bränngård gjorde även besiktningen av kaninerna. Dock inte vid framkomsten som länsstyrelsen utlovat utan först efter två veckor. Varför? Flera hade då bitskador och en hane som satts i samma bur som andra hanar hade en infektion och avlivades. Om skadan varit förhanden redan vid hämtningen är det ytterst anmärkningsvärt att hon inte såg till att den fick veterinärvård! Det får andra djurägare djurförbud för. Minst tre honor har fött ungar efter försäljningen dvs de har blivit parade under uppstallningen. Hennes eget veterinärintyg visar att hon satt flera honor tillsammans vilket resulterat i slagsmål. Enligt Caroline Bränngård själv så är hon specialutbildad på kaniner!

29 svar to “Åsså höstar vi in belöningen”

 1. Ann-Charlotte 2 maj, 2017 den 06:00 #

  Väldigt lätt att lägga allt på vetrinären… Frågan är om alla är medveten om att länsstyrelsen bokar vetrinären för ett jobb, som vetrinären inte vet så mycket om innan. Länsstyrelsen ringer och frågar om hon kan omhänderta dessa djur utefter länsstyrelsens bedömning.

  • Helena 9 maj, 2017 den 06:13 #

   Jessica Friman verkar helt galen, alla beslut tagna av länsstyrelsen och Jessica bedriver hatkampanj överallt på nätet mot en enskild vetrinär som råkat få uppdraget husera djuren till myndighetsbeslut om vidareåtgärder som nu vart försäljning. De har även hotats om skada djur som hämdaktioner och andra kriminella saker som mordbrand mm runt detta. Jessica skriver inte heller grunden är djurförbud mot utekaniner pga åratals misskötsel av kanin ägaren så gå inte på hennes lögner folk.

   • forystablogg 11 maj, 2017 den 07:18 #

    Den veterinär som gör besiktningen skall självfallet inte ha ett ekonomiskt intresse i förvaringen. Besiktning skall också göras på plats inte två veckor efter borttransport. Kaniner tillhör för övrigt lantbrukets djur och skulle inte flyttats alls. Ett korrekt förfarande hade varit att länsstyrelsen anmält Hanz 2013 för brott mot djurskyddslagen om man tyckte att han brutit mot lagen. Eftersom det inte är ett brott att ha kaniner utomhus så hade länsstyrelsen inga möjligheter att vinna ett sådant mål. Därför fortsätter man med egna ”sanktioner” mot Hanz dvs planera att ta hans egendom dvs kaninerna. Varför går det inte att diskutera sakligt? Och nej, Hanz är känd för sina fina kaniner inte för ”åratals misskötsel”. Det är rent förtal!

   • forystablogg 11 maj, 2017 den 07:32 #

    Varför gömmer du dig själv bakom ett alias samtidigt som du förtalar Hanz? De som köpt kaniner av honom och besökt honom ofta berättar inte om ”åratals av misskötsel”. Det finns för övrigt inget som heter ”djurförbud mot utekaniner”.

 2. Elisabeth Boström 26 april, 2017 den 05:16 #

  Alla djurägare borde bojkotta en vetrinär som utför såna här saker.

 3. Elisabeth Boström 26 april, 2017 den 05:04 #

  Djurägaren kan polisanmäla caroline bränngård för djurplågeri då det finns ett vittne han har oxo rätt att inkräva närvarande poliser som vittnen till händelsen där caroline själv erkänner skrikande kanin som lyftes i öronen.

 4. Tabs 19 april, 2017 den 12:12 #

  Har hon inte möjligheter att uppstalla djuren får de inte hämtas. Stallar, burar eller boxar ska vara klara innan ett omhändertagande. Detta är bedrägeri och grov förskingring, se till att Hanz polisanmäler henne. Anmäl henne till Transportstyrelsen eftersom hon inte har alla tillstånd som krävs för transporter.

  • Gabbi 19 april, 2017 den 03:33 #

   Se till att anmäla henne i god tid!

 5. Sttaffan Bjerdén 18 april, 2017 den 10:51 #

  Så gör man inte.

 6. Göran 18 april, 2017 den 07:39 #

  Vad får man om man utsätter djur för djurplågeri, kör transporter utan godkänt fordon och utan trafiktillstånd, håller djur utan nödvändigt tillstånd samt intygar falskt skriftligen ?

  SVAR: man får 192.000 kronor plus moms betalt !??

  Åtminstone gäller detta om man jobbar åt Polisen och Länsstyrelsen

  Sen påstår man att Sverige nästan helt saknar korruption

  VAKNA svenska folk och politiker

  • forystablogg 18 april, 2017 den 08:21 #

   Polisen får inte fakturera moms.

   • s 18 april, 2017 den 09:03 #

    Hur är det egentligen tänkt med momsen. Skall en momspliktig djurägare betala omhändertagarens moms med egna skattade pengar eftersom polisen inte får fakturera moms till djurägaren som har en den som en kostnad i den momspliktiga verksamheten. Kanske skall flytta till Uzbekistan eller något annat land där rättssäkerheten är större än i Sverige.

 7. Fina Axelina 16 april, 2017 den 09:32 #

  Mitt hjärta sörjer över detta som drabbat Hanz och familjen. Så ondsinta och elaka människor som jagat honom under flera år. Och polisen stod bara och tittade på när djurplågeri och stöld skedde av denne veterinär!
  Vi borde samla in pengar för att underlätta för familjen.

 8. Celia Sager 16 april, 2017 den 07:14 #

  De styrande är medvetna om vad länsstyrelserna sysslar med. Men den grupp djurägare, som drabbas är för liten och inte tillträckligt högljudd för att lyssnas på.
  Bekvämt också att få in lite ”fickpengar” och ha några syndabockar, som människor kan skylla på och känna sig bättre än.
  Det tar bort fokus från myndigheternas egna mistag, åtminstone tillfälligt ( tills Uppdrag Granskning uppmärksammar dem).
  Vem I hela världen kan man lita på?
  Inte djurskyddet i Sverige i alla fall.

 9. Göran 15 april, 2017 den 06:45 #

  Infångare av kaninerna, transportör av kaninerna, uppstallare av kaninerna, veterinärbesiktigare av kaninerna, I EN OCH SAMMA PERSON, detta verkar ju vara rent för JÄVligt………

 10. lerousse 15 april, 2017 den 05:46 #

  För varje sådant här avslöjade av hur rättsvidrigt detta s.k. djurskydd hanteras av myndigheterna, tänker man, nu kan det väl ändå inte bli värre? Men det kan det uppenbarligen. Det tycks inte finnas någon gräns för hur rättslösheten tillåts härja fritt vid svensk s.k. myndighetsutövning. Och de s.k. domstolarna, typ förvaltningsrätterna, m.fl. bara spelar med i dessa tragedier.

  Och ansvariga politiker måtte vara både stendöva och blinda, om de inte förstått vad som pågår, förespråkar fler anonyma anmälningar, skärpta straff och minskade möjligheter för djurägare att kunna försvara sig.

  Varför jobbar svenska politiker genom sin passivitet i dessa frågor så målmedvetet på att upplösa rättssamhället.

  Fortsätter det såhär så är snart djurägares känsla av ett Sverige på väg att förändras till Europas nya DDR inte bara en känsla – utan en sorglig sanning.

 11. Olof 15 april, 2017 den 05:33 #

  Byggmaterial? Ska djurägaren betala för hennes kaninburar. Jag kan inte tänka mig att det är tillåtet. Är polisen blinda eller vem godkänner dessa fakturor? Fö borde kaninerna inbringa minst 6-800 kr styck med tanke på vilka fina raskaniner det var. Jag hoppas att Hanz anmäler detta till EU för brott mot mänskliga rättigheter.

  • forystablogg 15 april, 2017 den 06:14 #

   Det är inte första gången uppstallare bygger om sina stall, köper fångstgrindar och annat smått och gott som kan vara bra och ha och låter polis och djurägare betala.

   • Regins 16 april, 2017 den 01:23 #

    Sandsjöfors Avbytarservice tar betalt för godis och stallbyggen. Ägaren Bert A blev polisanmäld för djurplågeri när han lät grisar frysa ihjäl och en annan gång var det höns som dog av värmeslag i en buss som han hade som hönshus. Polisen har djur hos honom. En omhändertagen häst skadade ögat i hans stall så LS fattade beslut om avlivning.

   • Sture 16 april, 2017 den 05:46 #

    Mikael Gustavsson lärde ju alla hur det skulle gå till !Här klagas det på Turkiet och diktaturen ? Men våra styrande borde kanske se över deras egen diktatur ? Den är ju snart fullkomlig ! Väntar på lagen som tvingar medborgare att få ett chip vid födslen så dom kan hålla koll på bångstyriga medborgare.

   • Lilla P 18 april, 2017 den 05:08 #

    Om inte djurägarna kan betala så är det skattebetalarna som står för notan. Djurägarna blir i så fall listade hos fogden. Polisen skrattar gott åt alltihop som den korrupta skit de är.

  • s 15 april, 2017 den 08:52 #

   Konstigt att polisen inte tog med djurägarens burar, det är väl så polisen brukar göra i andra liknande ärenden?

   • forystablogg 16 april, 2017 den 07:23 #

    Hanz fina uteburar var nog för stora! Har någon sett Carolines burar? De har nu betalats av staten så behåller hon dem är det dessutom stöld!

    • Fina Axelina 16 april, 2017 den 09:28 #

     De borde åyerlämnas till Hanz. Det blir ju hans egendom efter den räkningen.

    • Fina Axelina 16 april, 2017 den 09:29 #

     De borde återlämnas till Hanz. Det blir ju hans egendom efter den räkningen.

     • C Danielsson 21 april, 2017 den 03:14 #

      De är tydligen nerplockade igen. Har de någonsin blivit uppbyggda?

   • Lilla P 18 april, 2017 den 05:02 #

    Av mig har de stulit en transportbur plus ett halsband.

  • Lilla P 18 april, 2017 den 05:00 #

   Snutjävlarna i Solna (Stockholms län) skulle inte dra av 8450:-.

Trackbacks/Pingbacks

 1. Det som står skrivet är sant | Astrids miljö- och samhällsblogg - 20 april, 2017

  […] Caroline Bränngård beklagar att det fanns ett vittne till hur hon och medhjälpare lyfte kaniner i öronen så de skrek och packade flera i samma burar. Hon hävdar att det bara var en kanin som skrek. ”Vi är ju flera vittnen på det”, säger hon och menar att då är hennes sanning den rätta. Ja, vad ska hon säga. Det gällde ju att lasta snabbt innan djurägaren dök upp. Hon vill inte berätta att hon kört hem kaninerna till sig men erkänner att det är hon själv som också skrivit journalerna. Och är det skrivet så är det sant. Hon har nära en kvarts miljon skäl till att hävda det! […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: