Statens fångar

22 Nov

milon-tinkerBilden: Milton till vänster, valack ca 10 år. Tinker 2 år hingst.

Sten-Gunnar Hörberg efterlyser  elva nordsvenska brukshästar. Det är ett hingstföl, en tvåårig hingst, två valacker och sju ston i varierande åldrar.

”Hästarna ”omhändertogs” som det så vackert heter av polisen den 21 januari 2016 på falska grunder efter att Länsstyrelsen i Jönköpings län belagt hästägaren med ”djurförbud”. Ett straff som länsstyrelserna i Sverige kringgår att pröva i domstol (tingsrätt) genom att kalla straffet för en ”administrativ åtgärd”. Länsstyrelsen dömer (?) ut den ”administrativa åtgärden” på obestämd tid, vilket i praktiken genomgående betyder ett livstidsstraff. Ett straff, vilket initialt beslutats av en juridiskt oskolad djurskyddshandläggare vid länsstyrelsen, inte sällan i personlig konflikt med djurägaren. I rättsstater däremot utdöms straff av domstolar, med bevisvärdering och alla parters möjlighet att föra sin talan (audiator et altera pars), som grund för friande eller fällande domar. I det här fallet har den ”administrativa åtgärden” inte sin grund i misskötta djur, tvärtom var hästarna friska och välskötta och vistades i en för hästar idealisk miljö. Istället har den ”administrativa åtgärden” sin grund i en konflikt av helt annan karaktär, en konflikt som myndigheterna hållit liv i sedan 1990. En gång myndigheters tillsynsoffer och djurägaren förblir för evigt myndigheters tillsynsoffer.

sabina1Ovan: Sabina 28 år.

Enda kontrollfunktionen som finns för att säkerställa att djurskyddskontrollerna hålls inom lagar och förordningar är att de kan överklagas till förvaltningsdomstol. Här ska nämnas att den enskilde som ofta är juridiskt obildad är i ett fundamentalt underläge och får ingen rättshjälp vilket bäddar för att den enskildes rättigheter och djurens med för den delen inte tas tillvara. Som om inte detta var nog illa för den enskilde är det ytterst sällsynt att förvaltningsdomstolar gör någon bevisvärdering över huvud taget.

selmaFrån vänster: Selma 6 år, Tina 7 år, Verner ca 15 år samt Alva 8 år som fölat under fångenskapen.

Domstolarna betraktar utlåtande av länsstyrelserna som fakta och dömer efter det. Det är naturligt att personer med rymligt samvete söker sig till miljöer av det här slaget där de ostört och riskfritt kan finna tillfredsställelse för psykopati. Det finns ett fullskaligt experiment i skattemål som visar övertydligt att förvaltningsdomstolar dömer utan rättssäkerhet. Under dessa förhållanden har det bildats utrymme för ett utbrett fiffel för länsstyrelserna att agera till skada för djur och djurägare utan att varken staten eller tjänstemännen riskerar något.

salviFrån vänster Salvi 1 år, Allice 2 år och Silva 2 år.

Såväl inom socialförvaltningen som inom djurskyddet sker det väldigt mycket olagliga övergrepp från samhällets sida mot enskilda. Övergrepp som mörkläggs och kamoufleras.

Vi vädjar till alla goda krafter i samhället som inte vill att svenska myndigheter ska tillåtas löpa amok bland befolkningen för att det råkar roa eller gagna dem själva att reagera och protestera mot detta ofog. Ytterst handlar det om att ta ansvar för och värna demokratin.

De rättmätiga ägarna till hästarna mår väldigt dåligt efter omhändertagandet/stölden. Hästarna behövs mer än väl i det ekologiska lantbruket som familjen bedriver.

alvaAlva med nyfödd Alrik.

Den som gjort iakttagelser som kan stämma på dessa hästar (vi vet inte om hästarna finns på ett eller flera ställen) som sannolikt kom till platsen de första dagarna i november månad ombedes kontakta djurägaren 0721 649 743. E-post: Forsvunnahastar@hotmail.com. Den som vill vara anonym kan posta brev till Djurägarna Sverige c/o Arne Forsling Gråbovägen 140 443 96 Stenkullen. Polisen förbereder sannolikt försäljning med olagliga duplikatpass. Hästarna har originalpass. Såväl försäljning som köp av dessa hästar är häleri. Sannolikt finns hästarna inom polisområde öst.”

hotar-med-avlivning

Handläggaren Ingela Björkund hotar med avlivning. Snart har hästarna varit ett år i statens ömma vård. Djurskyddslagen är uppenbarligen inte till för att djur skall få ett bättre liv, snarare ett sämre om alls något. Rasföreningen vägrar helt enligt reglerna att utfärda pass eftersom hästarna har pass. Därför utpressas djurägaren – lämna passen annars dödar vi dina bästa vänner!

64 svar till “Statens fångar”

 1. John 19 augusti, 2019 den 06:35 #

  Jag är så trött på den där falska, självgoda människan….Jag har också haft besök av Ingentingela Öörklund, som alltid försvarar sina beslut i media och försöker framstå som seriös, men allt annat än ärlig är hon ju vid djurskyddskontroller….

 2. AMD 29 november, 2016 den 07:20 #

  Alltså: Var finns hästarna, hur mår de, vad händer med dem, vem sköter dem, lever de över huvud taget?

 3. Hedvig Hök 29 november, 2016 den 06:43 #

  På vilket sätt anser ni att ni för kampen om ökad rättssäkerhet för djurägare framåt med den argumentation ni använder er av?

  Är ni medlemmar i och kämpar för föreningen Djurägarnas Sverige uppsatta mål kan jag enbart kondolera.

  Jag har aldrig på något ställe vid något tillfälle påstått att Sten-Gunnars hästar är angripna av vare sig den ena eller andra parasiten varken invärtes eller utvärtes.

  Med stöd av vetenskapliga konstateranden har jag däremot påstått att hudparasiter utgör ett lidande för djuret.

  Kärt barn har många namn och det är bara bra, hälsosamt och enbart till er egen fördel att ni låter era uppdämda aggressioner komma ut. Om aggressionen sedan kommer ut i svin-form eller på annat verbalt mindre tilltalande sätt spelar absolut ingen roll.

  Huvudsaken är att ni får lätta ert hjärta och kan hålla er hälsostatus på acceptabla nivåer.

  Dessutom är det enligt min mening alla djurägares medfödda rätt att få ta del av spelreglerna innan spelet börjar.

  Djuren skall utan prutmån under sin korta levnadstid på denna jord i människans fångenskap ha sin omvårdnad och behandling i vart fall enligt gällande rätt.

  • nimby 29 november, 2016 den 01:55 #

   Den sista meningen i ditt inlägg är något som staten tjuven kräver av privatpersoner men inte av sig själv eller av de sina, i detta land.

   Från andras land krävs inga som helst regler men kött- och pälsimporten till Sverige är lavinartad. Vi vet allihop hur djur behandlas utomlands men importen stoppas inte. Det stinker hyckleri.

   När levande djur smugglas in eller dylikt, t. ex. när kungen fick sig ett par toppklasshästar i present av Indien, så blir det hela havet stormar och man avlivar utan pardon. Jag har absolut ingen respekt kvar för Skitsverige och dess hycklerilagar när det kommer till djur.

   Det staten tjuven ska göra är att avbryta stölderna av djur från privatpersoner och lämna tillbaka djuren till dess rätta ägare. De ska också lämna tillbaka saker t. ex. transportburar, fågelburar, halsband, filtar, som de har stulit i och med rånen av djur och lämnat till sina hälare.

   Svenska polisen är rånare. Det finns absolut inget annat sätt att beskriva dem på när de sysslar med detta. De gillar dessutom att trakassera och misshandla när man sätter till verbalt motvärn. Jag är inte förvånad att det är den yrkesgrupp som hyser flest kvinnomisshandlare. Får mig att tänka på ”svandamen”. Hon var kvinna och blev trakasserad. Varför? För att hon ville rädda svanar. Kanske inte rätt sätt av henne men hon förtjänade INTE att trakasseras.

 4. flisflisan 28 november, 2016 den 11:29 #

  Detta intelegenta svar fick jag av LS skåne om den pedofildömde veterinä’ren som dömmer ut djurförbud på livstid till djurägare.

  Hej,

  Länsstyrelsen Skåne bedömer inte att de omständigheter som anges medför att den aktuella medarbetaren skulle vara förhindrad eller olämplig att utföra de arbetsuppgifter som anställningen innefattar.

  Medarbetaren har tagit sitt straff i enlighet med svensk lag och har utfört både sitt nuvarande uppdrag och, enligt inhämtade referenser, tidigare statliga uppdrag med en hög professionalitet, effektivitet och kvalitet.

  De angivna omständigheterna har vid tidigare rättslig prövning inte bedömts utgöra hinder för att utföra likartade arbetsuppgifter som de nu aktuella.

  Med vänlig hälsning,

  Marcus Björklund

  Enhetschef, Djurskydds- och Veterinärenheten

  • AMD 28 november, 2016 den 07:42 #

   Bravo, flisflisan! Snyggt jobbat!

   Jag kommer osökt att tänka på den djurskyddsinspektör, som var så angelägen om att sätta fast en bonde att hän begick mened! Det uppdagades, och hän åkte in på två år. Kom sen tillbaka till samma jobb, och fortsatte att döma ut viten.

  • nimby 29 november, 2016 den 02:06 #

   Tummen upp, flisflisan.

   Visst ska man få en andra chans men det ska gälla alla. Oss djurägare sätter de djurförbud på obestämd tid medan en pedofil/hebefil kan starta om efter mindre än två år. De gillar honom dessutom så mycket att de, män från länsstyrelsen+jordbruksverket+brandkåren, startar ett privat företag med denne pedofil/hebefil. Man kan fråga sig vad mer har de gemensamt.

   En gång pedofil/hebefil så är man det för resten av livet. Så man kan misstänka att de kanske åker över till Asien för att få tag i småflickor. Då är det exakt samma strategi vad gäller djur dvs man låtsas vara beskyddande mot djur och småflickor i Sverige men utomlands så gäller helt andra spelregler.

   Sverige är ett korrupt land. Det har man fått lära sig den hårda vägen.

 5. AMD 27 november, 2016 den 05:42 #

  Har alltså Sten-Gunnar underlåtit att bekämpa hudparasiter på sina arbetskompisar? Är det konstaterat av veterinär? Har Sten-Gunnar vägrat att bekämpa parasiterna?

  Dessutom undrar jag vad som nu händer med dessa hästar? Konkret, faktiska händelser.

  • Kristina 28 november, 2016 den 01:14 #

   Fanns det hudparasiter på hästarna? De ser inte ut att ha löss och loppor på bilderna. Mugg har var och varannan häst idag och behandlas lätt med vaselin. Jag läser att kontrollant Ingela Björklund hotar med avlivning i artikeln, vet någon om hästarna lever idag?

   • AMD 28 november, 2016 den 07:36 #

    Enligt Hedvig Hök fanns det allehanda parasiter på hästarna, och detta anser Hök orsaka så stort lidande, att ett ovisst öde är bättre.

    Jag instämmer: LEVER hästarna idag, och i så fall hur? Var?

   • elisabeth 28 november, 2016 den 09:14 #

    En sak ska ni alla veta det är så att de vetrinärer länsstyrelsen och polisen anlitar till 95 % skriver att hästar har löss eller nogon for av parasiter likadant med hundar dom har loppor löss och skabb oavsett hur fina dom är allt för att få djurägaren att framstå som dålig i andras ögon.

 6. Hedvig Hök 27 november, 2016 den 12:53 #

  Hudparasiter utgör ett lidande för djuret både vad gäller löss, mugg, rasp och fotskabb oavsett hur välhållna än djuren i övrigt ser ut.

  • elisabeth 28 november, 2016 den 09:38 #

   Du ditt svin ska sluta ljuga och skriva falska intyg och du borde skämmas till döds för att du här hänger ut sten gunnar med egna åsikter och tyckanden.

  • Hanne Baron 28 november, 2016 den 11:43 #

   Hvor i alleverden har Du tage dit uddannelse , Er det selvvalgt tage i automat eller opdigte navn .. Hök eller
   En vær ved at Dyr kan have alt om ikke noget , parracits ellert linen ? men hvor er det da godt at der findes beghanlin for den del ellers var Du jo helt arbejdsløs ” Hedvig Hök” .
   Det gør vel igen til en dårlig heste ejer med en historik som svare til formynder og mytteri på folks ret i samfundet , Der har du helt fordrejet forstanden for hvor langt man kan tillade sig at gå ude bevis og en Retslig Domstol
   Er det så sådan at alle heste ejer så skal tømmes ud for deres ejerskab for den del eller dit personlige dommer indtryk , for længer nede i teksten beskriver du personlige forhold der svare til krænkelse af et privat liv ..
   Ærlig kan man jo høre på dine udsagn, at dette her ligger dig meget personligt for ..
   kan det tænkes at Hedvig Hök har fået en go sum penge , en vennetjeneste eller bonus , for at medvirker for falsk påfund om ( lus & lopper ) måske andet Du kan finde på, for at side med din bedst forstand og udtale dig så personlig ude en Fair udredningen hos en Domstol m m og med en Advokat . jeg vil da opfordrer Sten Gunner at kræve ud dine personlige krænkelser slæbe dig i retten for disse opslag .. ..
   Kan det tænkes at Du helt åbenlyst Os der læser her på Astrid¨s blogg at din teksten peger i retningen af en kollektiv komplot , mod en sagesløs Borger , Bonde m m ..
   Man kan virklig være dybt chokeret som Dansker , At der findes folk som kan udgive sig for at være verdens mand i at Bedømmer ” så som Dyrlæger & dyr passer, myndighedes udøver eller bare en medvirker gemen Tyv” og alle dine opslag gå på personlige krænkelse samt udhængning, for at retfærdigøre en tilbagegående hændelse som nok også var planlagt i system , for at tilsvine en person, ved at medvirker til Tyveri på andres dyr ..!!
   kan det endda tænkes at du selv har lidt for go kendskab til hvordan man planlægger dette efter som du selv sidder i system .. bare en hypotetisk tanke ..

 7. Tjillevipp 27 november, 2016 den 11:17 #

  Bilderna visar inga misskötta eller lidande djur utan snarare tvärtom. Om en människa som har djurförbud sköter sina djur så exemplariskt som dessa hästarna ser ut av vara skötta så förstår man att djurförbudet inte handlar om skötseln av djuren.

 8. Hedvig Hök 26 november, 2016 den 08:22 #

  Under ett kvarts sekel (25 år) har djuren, i detta fallet kor, får och hästar använts som påtryckningsmedel för att förmå fastighetsägaren att bekosta omfattande renoveringar och allra helst nybyggnationer av förvaringsutrymmen för aktuell djurhållning åt arrendatorn.

  Kontrollmyndigheten har ingen rättsbefogenhet att med tvångsmedel förmå fastighetsägare att vidta behövliga åtgärder för djurhållning som en arrendator bedriver.

  Det ankommer därför på djurhållarens lott att antingen vidta anvisade åtgärder vid fastigheten för fortsatt djurhållning eller att flytta sin djurhållning till en gård med tjänliga förvaringsutrymmen för djur.

  Hästförbud meddelades 1996-1997 och därefter har fem föreläggande enligt 26 § meddelats varav ett föreläggande förenades med vite utan att djurhållaren har efterkommit meddelade förelägganden.

  Mot bakgrund av detta meddelas djurhållaren förbud 29 § att tills vidare ha hand om hov- och klövbärande djur och ålades att göra sig av med djuren senast ett visst datum.

  Bevisligen avhändade sig djurhållaren de berörda djuren åtminstone tillfälligt då omhändertagandebeslutet 31 § 2015 inte gick att verkställa och i stället verkställdes i början av 2016 när djurhållaren uppenbarligen hade flyttat djuren hem till sig igen.

  Genom särskild hänsynslöshet och uppenbar likgiltighet inför djuren, lagen och kontrollmyndigheten har djurhållaren under 25 års tid hållit djur i strid mot gällande rätt och har av den anledningen utsatt djuren för onödigt och otillbörligt lidande.

  Djurvän? Nej definitivt inte!

  Snål och sniken? Ja absolut därför i annat fall hade han bedrivit sin djurhållning på en annan gård med tjänliga förvaringsutrymmen för djur.

  Det finns ingen ursäkt för att medvetet bedriva oönskade beteenden som är straffbelagda för att förmå folk att efterleva lagstiftningar.

  I vissa fall är det inte kontrollmyndighetens fel att åtal inte kan väckas utan beror helt enkelt på djurhållaren som enligt gällande rätt är undantagen från åtal.

  • AMD 26 november, 2016 den 09:29 #

   Är det du som är fastighetsägaren? Kan du precisera och exemplifiera? Ärligt, jag förstår ingenting av ovanstående. Är det Sten-Gunnar du refererar till?

   • Sten-Gunnar Hörberg 26 november, 2016 den 06:31 #

    Hedvig Hök är inte fastighetsägare. Hedvig Hök är Länsstyrelsen Jönköping upp i dagen. Kommentaren är länsstyrelsens utstuderade sätt att ljuga, förvanska, undanhålla delar av sanningen.

    • AMD 27 november, 2016 den 02:53 #

     Tack för svar! Ingen av oss vet således vem Hedvig Hök är.

     Men jag begriper fortfarande inte det hon skriver. Tills vidare betraktar jag Höks inlägg som ett bevis för att det är sant att Länsstyrelsen i Jönkping ljuger och vilseleder. Välkommen att bevisa att detta är fel!

    • Hedvig Hök 27 november, 2016 den 06:54 #

     Det är inte synd om dej Sten-Gunnar därför enligt säkra källor som i detta fallet råkar vara ord som kommit från dej personligen så har du aldrig haft råd att skaffa en egen gård och av den anledningen därför varit tvungen att arrendera.

     Däremot har du inte varit tvungen att arrendera just den gården, den fallfärdiga och nedgångna gården med otjänliga förvaringsutrymmen för djur du arrenderat i ett kvarts sekel och som din fru råkar vara delägare i.

     Du har bevisligen förstånd nog att med djuren som påtryckningsmedel genom myndighet försökt tvinga delägarna i fastigheten att lätta på plånboken till din fördel men tyvärr så fungerar det inte riktigt på det sättet. Hade din fru däremot varit ensam fastighetsägare hade det varit betydligt enklare för dig att driva igenom din vilja vilket hade resulterat i att din fru hade varit intecknad upp över skorstenen medan du utövar ditt konstnärskap.

     Det är fortfarande djuren och därtill även din fru som kommit ikläm under alla år. Det finns även vissa indikationer på att du till och med försöker se till så att din egen dotter kommer ikläm genom att hävda att hästar som omfattades av omhändertagandebeslutet tillhör henne.

     På sikt kommer även övriga delägare i fastigheten att komma ikläm då du själv inte har någon utmätningsbar inkomst. Faktum är att du inte ens tänker lyfta din ålderspension utan istället har för avsikt att skänka hela beloppet till föreningen Djurägarna Sverige enbart för att det inte ska finnas något för Kronofogdemyndigheten att mäta ut när fodringarna börjar strömmar in.

     Din frus tillgångar som i detta fallet är en del i den fastighet du de senaste 25 åren arrenderar kommer att mätas ut. Antingen genom att de övriga delägarna löser ut din fru eller så kommer hela fastigheten att tvångsförsäljas till kraftigt dumpat pris om övriga delägare motsätter sig att gå samman och lösa ut din fru för att rädda fastigheten.

     På grund av ditt förfarande meddelades din fru djurförbud 2012 samtidigt som du själv meddelades djurförbud. Nu hävdar du att din dotter i strid mot meddelat djurförbud låtit dig ha hand om hästar som tillhör henne vilket i praktiken innebär att även din dotter kommer att meddelas förbud att han hand om djur.

     Nå Sten-Gunnar, hur många djur och personer inklusive närmast anhöriga skall du dra ner i skiten innan du inser att det faktiskt är du själv som är grunden till alla besvärligheter de senaste 25 åren?

     Oavsett vilket står du ju ändå och har länge stått som segrare i kampen eftersom delägarna i fastigheten blir till sist tvungna att lätta på plånboken till din fördel och kanske finns det ytterligare en part, en okänd part som på grund av ditt förfarande står redo att ropa in fastigheten för en spottstyver.

     Du borde skämmas och det är med råge!

     • Sture 27 november, 2016 den 07:56 #

      Om det är någon som skall skämmas så tycker jag det är du ! Denna information som du lägger upp här kan ju knappast kallas offentlig. Du hänger ut hela familjen och även släkt och vänner. Om det visar sig att du är tjänsteman så hoppas jag att du får en stor fot i häcken.Egentligen skulle du stått vid en skampåle på torget till allmän beskådande och förnedring Hedvig Hök

     • AMD 28 november, 2016 den 08:17 #

      Javisst bör Hedvig Hök skämmas. Men på en punkt har hon alldeles rätt: Det är djuren som kommer i kläm.

     • s 27 november, 2016 den 09:21 #

      Rättstillämpningen är ganska häpnadsväckande. Om jag exempelvis skulle vara bortrest en dag och ber en person med djurförbud att släppa in min katt och ge denne lite mat har jag brutit mot lagen på ett sådant sätt att länsstyrelsen skall meddela mig djurförbud då jag anses ha brutit mot ett meddelat djurförbud vilket kan ge mig två års fängelse. Dessutom skall min katt omhändertas vilket jag naturligtvis skall betala och min katt kommer med största sannolikhet att avlivas efter att ha suttit i en bur några månader på polisens pensionat. Samhället kommer inte att bekosta mig en advokat för att rentvå mig och mina tillgångar kommer att utmätas för att bekosta förfarandet. Vari ligger proportionaliteten i detta? Jag förstår inte varför djurförbud och omhändertagande inte skall föregås av en noggrann rättslig prövning. Förvaltningsrätten instämmer oftast i länsstyrelsens bedömning utan att närmare redogöra vari bedömningen består, styrkta uppgifter förekommer aldrig i förvaltningsrätt.

     • elisabeth 28 november, 2016 den 09:31 #

      Länsstyrelsen har inte laglig rätt att använda lagen så och ge djurförbud så läs lagen noga så inser alla hur den missbrukas.

    • elisabeth 28 november, 2016 den 09:29 #

     Jag håller på dig sten gunnar denna Hedvig hök är verkligen ett ruttet svin och med den attityden hon skriver så förstår jag att hon skrivit falska vetrinärintyg till din nackdel hon verkar ha något personligt mot dig kopiera det hon skrivit här och anmäl henne omgående till vetrinära ansvarsnämden hon är inte lämplig att vara vetrinär och jag hoppas vidare att alla djurägare hjälps och bojkottar henne samt anmäler henne.Hon är rutten som människa.

    • elisabeth 28 november, 2016 den 11:19 #

     Om jag förstår rätt så är Hedvig hök samma som Ingela Björklund och compani Ingela Björklund som sysslade med knabstrupperuppfödning och arbetade som avbytare och tyckte detta var ett bra sätt att hämnas på de hon arbetat åt .
     Var delaktig i styrelse registrering mm i knabstrupperföreningen som vägrade registrera in stam på knabstrupper och vägrade skriva ut pass och därför inte får utfärda pass och registrera i Sverige.
     Som fuskade i sin egen förening och hennes hästar hade det verkligen inge vidare.

  • Silvana kindberg 26 november, 2016 den 09:33 #

   Enligt paragraf 24b i djurskyddslagen skall kontrollmyndighet anmäla misstänkta brott mot djurskyddslagen eller djurskyddsförordningen till polis eller åklagare för att polis eller åklagare skall utreda om något brott begåtts.Detta struntar lst i och leker själva polis,åklagare och domare.Dessa på lst bryter mot lagen varje gång de struntar i att polisanmäla misstänkta djurbrott.Det beror väl endast på att en riktig domstol kräver bevis och inte ett tyckande o h tänkande.Lst skall dokumentera,fota filma mm för att det skall kunna användas som bevis vid ett ev åtal.

  • s 26 november, 2016 den 12:54 #

   Finns inget undantag enligt gällande rätt för myndigheten att väcka åtal. Skyldighet föreligger enligt djurskyddslagen 24 b §. Sen återstår ju frågan om djuren har utsatts för lidande enbart på den grunden att djurägaren eller någon annan inte följt någon regel, förordning eller föreskrift.

  • nimby 26 november, 2016 den 02:58 #

   Jo, han är djurvän. Det syns på hans stulna hästar. Ni hittar på regler för ni tycker att gratis är gott.

   Hur kommer det sig annars att ni bryr er så mycket om hur svenska djurägare har det med sina djur när ni inte bryr er ett jävla skit om hur djur behandlas i andra länder utan godkänner köttimport från djur som har levt och slaktats på det grymmaste vis – och som är olagligt i Sverige. Ni till och med mörkar siffrorna på hur mycket kött från torterade djur ni tar in. Hycklare som ni är.

   Er lagstiftning har ni fästingar skrivit till er fördel. Hur många djur (och saker som transportburar, halsband, filtar etc) har ni stulit genom åren egentligen? Dags för en ORDENTLIG redovisning. Tjuvpack där!

   Ni har inte respekt för medborgarna och därför ska medborgarna inte ha någon respekt för er.

   • nimby 26 november, 2016 den 03:30 #

    Vi får inte glömma bort de djur som torteras för att exporteras till Sverige i form av skinn/läder/angora/päls… Låtsas att ni bryr er om djuren i Sverige när det endast handlar om att ni vill ta ännu mer pengar än ni redan får. Allt för att fylla era redan sprängfyllda plånböcker. Ni skiter i djur, ni älskar pengar. Så enkelt är det.

    • AMD 26 november, 2016 den 06:31 #

     Bra rutet! Och så de djur som exporteras till Turkiet m fl ställen …

    • forystablogg 27 november, 2016 den 09:58 #

     Det finns en överordnad agenda att allt jordbruk norr om Skåne skall läggas ner. Djurskyddsinspektörerna är bara nyttiga idioter som hjälper till att genomföra den. Härom veckan gjorde sig en mjölkbonde nära mig sig av med sin besättning på hundratalet kor + grisar sedan han blivit ansatt av inspektörerna. Han insåg att vill man komma undan med hälsan och ekonomin i behåll så lägger man ner ”frivilligt”. http://forfuture.se/eu-vill-avveckla-svenskt-jordbruk/

   • forystablogg 27 november, 2016 den 09:45 #

    Djurförbud är ett effektivt medel för att lägga ner vårt jordbruk och djurhållning för gott. Kommande generationer kommer inte att ta upp det. Det är alldeles för riskabelt.

  • AMD 26 november, 2016 den 06:29 #

   Vad menar du med ‘påtryckningsmedel’?
   Vad innehöll föreläggandena?
   ÄR det Sten-Gunnar du pratar om?
   mvh

 9. elisabeth 23 november, 2016 den 08:35 #

  Om nu Sten Gunnar blivit polisanmäld av länsstyrelsen för brott mot djurskyddslagen då behöver han en duktig brottsmålsadvokat till sitt försvar i tingsrätten det betalar staten för så det hoppas jag han utnyttjar och att han väljer advokat som han själv föreslår nån med många års erfarenhet så du som kallade dig åke du har helt rätt i att det måste till en riktigt bra advokat att föra hans talan på rätt sätt.

  • forystablogg 24 november, 2016 den 07:20 #

   Det här med att staten betalar är en sanning med modifikation. Om man förlorar döms man också till återbetalning av hela eller delar av advokatkostnaden. Få advokater vill åta sig djurmål eftersom de anser det dömt på förhand att misslyckas eftersom en myndighet är motpart. De som gör det är oftast bara intresserade av arvodet och sätter sig inte ens in i ärendet. Tar man betalt för att öppna ett kuvert så förstår man det. Djurärenden är ofta komplexa och materialet är stort men behöver ändå kompletteras. Det kräver ett ombud med fantasi, tid och engagemang mer än juridisk formell skolning. Som parentes kan sägas att djurskyddslagen inte ingår i juristutbildningen.

   • elisabeth 25 november, 2016 den 10:02 #

    Nu drar du många advokater över en kam.

    Dessutom omfattas man av juristhjälp i hemförsäkringen och får man rättshjälp så är kostnaden liten och man återbetalar inte detta gäller i tingsrätten i förvaltningsrätten brukar man inte få rättshjälp.

    Sen är det ju så med allt försvar som advokaten skall använda måste man själv plocka fram åt advokaten

    • lerousse 26 november, 2016 den 08:34 #

     Försäkringar gäller inte i brottmål. Om någon anklagas för brott har man rätt till offentlig försvarare som utses av domstolen. Vill man välja en ”bra advokat” får man betala själv.

   • Hanne Baron 28 november, 2016 den 11:03 #

    I de fleste opslag hos særlige advokater står der så her ..

    Under hvorfor Forystablogg oplyser om andre forhold ,?

    Kan det tænkes at man bare ikke orker at lede nok efter en som kan sit arbejde korrekt!!

    Advokat. her Han arbejder med Sitat fra han side , specialiserad på brottmål och fastighetsrätt samt han sysslar även med andra rättsområden av civilrättslig karaktär.

    Rättshjälp, rättsskydd och försäkringar
    Kostnader för vårt arbete kan Du ofta få hjälp med.

    Genom hemförsäkringen har Du vanligtvis ett rättsskydd som hjälper Dig med kostnaderna. Om hemförsäkringen inte täcker detta, är det möjligt att ansöka om rättshjälp. Rättshjälp beviljas av domstol eller av Rättshjälpsmyndigheten.

    Om Du är misstänkt för allvarligare brott utses en offentlig försvarare av domstol och i vissa fall utser domstolen ett målsägandebiträde för brottsoffret. Detta sker på begäran av åklagaren, den misstänkte eller brottsoffret. Vi hjälper Dig gärna med detta. I de flesta fall betalar staten denna kostnad.

    Kontakta oss så upplyser vi Dig vidare om möjligheterna att få hjälp med kostnaderna som uppstår när Du söker juridisk hjälp.
    ———————————————————————————-
    Så en vær kan da vis de lede godt nok få den hjælp som de skal
    og så er der jo oplysningen via Domstolen også at har du ingen pengen eller en advokat så har de pligt at hjælpe dig med en sådan en ..!

    En anden ting som under mig her .

    Hvordan kan det være at voksen mennesker opføre sig som børn , bestrider ned i små detaljer , fra lus til loppe ,der ikke handler om det overfalden mange af bloggen´s personligebegskrivnier gå ud på.

    Hvor man har uddybet overordnet helse og en go etik i at holde dyr !
    Om man skulle springe rundt i kroge hos en vær dyr ejer ,så var og vil ,der ikke være nogen dyr til bage for selv hos mig er det spindelvæv i krogene, Om jeg ikke er efter det med en støvsuger vær eneste dag , eller man skal be alle dyr holder om at udvikle OCD for at holde rent ude i en stalden også 😉

    Man kan dårlig tro ,at de heste som denne Stens Gunners Norsvenske har på nogen måde lidt en last eller man har forbigået lus eller loppe Da han jo har ud fra beskrivningen af hans heste , brugt dem i daglig arbejde i marken og ved vogn ,har haft stor indflydelse på hans heste sundhed , det må da en vær kunne se med blåt-te øje .

    jeres måde at håndtere denne begavede del i dette ,er klare for en vær der læser dette, at nogen må have stor pation i bedrage system læser og være medvirker til Tyveri samt berige sig på andres Ejendom ,ude en korrekt underlag og dette skal blive så spænderne , Når vognhjulet ruller i gang , for de som har skabt den rigtige kontakten , for så sker der løjer i jeres samfund som end ikke kan forsvare den Hetz som drives på en dyr ejer i jeres land .

    Fortsat go dag til alle i bloggen

 10. Eva Fallqvsit 23 november, 2016 den 04:42 #

  Parallellen med invandrare sänkte trovärdighet och seriositeten i det här inlägget totalt! Var det inte någon som skrev om blandningen mellan äpplen och päron… 😦

  • nimby 23 november, 2016 den 06:21 #

   Det är okej för dig att avliva friska hundar eller sjuka hundar som går att bota. Det är okej för dig att ta in främlingar utan att de hälsokontrolleras, trots att de kan ha värsta sjukdomarna, och släppa lös dem i det svenska samhället. Du är vad man kallar artdiskriminerare.

  • elisabeth 23 november, 2016 den 08:26 #

   Faktum är att invandrande folk drar hit fler allvarliga smittosamma sjukdomar än smuggeldjur gör. Detta beror på att dom är fler som kommer ingen hälsokontroll dom har sjukdomar och parasiter vi aldrig hört talas om och svenska läkare vet inte en vilka symtomen på sjukdom är när sjukdomarna och parasiterna aldrig existerat här.Sen alla dessa nyanlända träffar massor av svenskar varje dag medan smuggeldjur träffar ett fåtal.

 11. elisabeth 23 november, 2016 den 01:53 #

  Har någon kollat om hans hästar står på öna stuteri utanför vara dom brukar alltid ha hästar som länsstyrelsen omhändertagit dom har plats för många hästar.

 12. Chris 23 november, 2016 den 10:50 #

  Jag har läst det mesta rörande fallet och kan bara säga att den advokaten som skulle få LS att lämna tillbaka djur de omhändertagit hos en som har djurförbud finns inte! Att LS har blandat äpplen och päron och utfärdat djurförbud på de grunder de har gjort är ju totalt vansinne, att sedan hämta djur som aldrig blivit misskötta eller är lidande är ett ännu större vansinne. Men att säga att ”rätt” person skulle få dem att lämna tillbaka hästarna är okunnigt!
  Det behövs större krafter än en bra advokat, tro mig! Allmänheten måste få rakt in i sina vardagsrum hur det här går till i landet och nästa gång kan det vara deras tur, rättare sagt otur

  • Åke 24 november, 2016 den 12:08 #

   Du har helt rätt.
   Personen som ”hjälpte” sten-Gunnar ansåg att det rätta var att hävda att det var hans hästar. Eftersom han har djurförbud tas hästarna utan pardon. Hade den så kallade hjälpen istället sagt vem som ägde några av dom samt krävt att länsstyrelsen utredde ägandeskapet kanske utfallet blivit annorlunda. Nu kommer han inte se de där fina hästarna mer… Han kommer bara få betala.

   • forystablogg 24 november, 2016 den 07:43 #

    Från början skulle beslut om omhändertagande och vad som skall ske med djuren fattas på en och samma gång. Under Margareta Wienberg ändrades det så det blev två olika beslut. Därmed uppstod ett tidsglapp som opportunister i omhändertagandebranschen inte var sena att utnyttja. Det var meningen att djuren skulle värderas och säljas direkt och kostnaden dras från försäljningssumman. Nu vet vi att efter lagändringen så skänks eller avlivas djuren efter en avsevärd tid på ”pensionatet”. Kostnaden för omhändertagandet överstiger inte sällan försäljningssumman tusenfalt. Det kan inte ha varit lagstiftarens mening. Skriv till riksdagens ledamöter, tjänstemännen som sitter med omarbetningen av djurskyddslagen osv. Att hacka på privatpersoner som lägger ner massor av tid och engagemang på sin fritid för att hjälpa djurägare leder ingenstans. Eftersom du är övertygad om att du vet hur det ska göras, så finns det hundratals drabbade djurägare som behöver din hjälp omedelbart, det är bara att kavla upp ärmarna, söka upp dem och sätta igång! Räkna dock inte med ekonomisk ersättning för dessa människor är plundrade inpå bara kroppen! Du behöver också mental styrka för de drabbade är också psykiskt knäckta. En del bara gråter eller kommer att hålla dig vaken nätterna igenom och berätta om alla oförrätter de drabbats av, en del kommer att skylla dig för att deras djur togs ifrån dem och de kommer att hävda att du bara vill bli berömd, andra åter hotar med självmord, få kommer att följa dina råd och ännu färre hjälper till att få in de handlingar du behöver. Lycka till!

   • Fastlandsbo 24 november, 2016 den 07:49 #

    Du har helt fel, polisen och LS har vetat hela tiden att hästarna ägs av olika personer. Alla ägarna får nämligen underrättelser från LS. Kravet på ägarskap har lämnats flera gånger men du som själv är drabbad vet att det skiter de i. Det handlar nämligen inte om djuren utan att sätta dit djurägaren. Jag tror nog att Sten-Gunnar och ”hjälpen” pratar sinsemellan och är överens om hur de lägger upp det tillsammans.

    • s 24 november, 2016 den 08:50 #

     Såtillvida tjänstemannen på länsstyrelsen inte gjort den bedömningen att ägaren inte skall underrättas om besluten, besluten skall ju bara drabba den beslutet riktas mot vilket med nuvarande rättstillämpning kan vara vem som helst som drabbas. Vem som äger djuren och har dem i sin vård är inte relevant. Besluten grundas väl allt som oftast på hypotetiska resonemang vad tjänstemannen anser vara bedömningar baserat på indikationer, sen är det bara köra igenom beslutet i vad som kallas rättsliga instanser där domslutet inte föranleder någon annan bedömning, de objektiva förutsättningarna prövas aldrig eller sällan, finns det några objektiva invändningar försvinner de i hanteringen.

    • Åke 24 november, 2016 den 09:40 #

     Om du syftar på mig så är jag inte drabbad direkt, men som vissa andra har jag engagerat mig ändå. Jag försöker dock inte lura folk eller ge dom falska förhoppningar. Länsstyrelsens agerande är knäckande nog, utan inblandning av privatpersoner med egen agenda.

     • Fastlandsbo 24 november, 2016 den 12:40 #

      Jag är mycket nyfiken på att veta vad den hjälpen har för egen agenda. Eller på vilket sätt hjälpen har lurat Sten-Gunnar eller ingett honom några falska förhoppningar. Vad jag har förstått beviljades inhibitionen men upphävdes efter ett halvår. Jag tror nog att ägaren kämpar för sina hästar till sista stund. Vad hade du gjort för dina djur?

     • Åke 26 november, 2016 den 03:25 #

      Du vet ju vad den så kallade hjälpen gjort.
      Vad jag hade gjort? Jag hade för det första säkrat att jag inte ägde djur med ett djurförbud. Att andra skriker om att dessa förbud är olagliga hjälper ju föga dessa djur. Att kalla sig juridiskt ombud fast man inte kan ett skit om hur juridiken funkar är verkligen att luras.

     • Sten-Gunnar Hörberg 26 november, 2016 den 06:53 #

      När statsmakten kallar djurskyddslagen för djurskyddslagen när lagen som i mitt fall uteslutande används för djurplågeri, det ÄR verkligen att luras.

      Det förefaller att Åke vet mer än vad jag själv vet om vad ”den så kallade hjälpen” gjort. Jag ser det som ett hackande på mitt ombud som inte är ägnat att föra saken framåt.

   • nimby 25 november, 2016 den 05:15 #

    Hoppas att han kan betala dem med bly. I ryggen. Jaja, man kan alltid önska.

   • s 27 november, 2016 den 09:32 #

    Länsstyrelsen kan själva bestämma vem som äger egendomen och få förvaltningsrätten med sig, inga problem. Äganderätt enligt Europakonventionen eller överklaganderätt för den rätte ägaren enligt Förvaltningslagen och EG:s kontrollförordning är också något man förbiser. Det finns en aningslöshet hos allmänheten att alla rättsgarantier i den här typen av ärenden är satta ur spel.

 13. Chris 23 november, 2016 den 04:36 #

  Jag har läst det mesta rörande fallet och kan bara säga att den advokaten som skulle få LS att lämna tillbaka djur de omhändertagit hos en som har djurförbud finns inte! Att LS har blandat äpplen och päron och utfärdat djurförbud på de grunder de har gjort är ju totalt vansinne, att sedan hämta djur som aldrig blivit misskötta eller är lidande är ett ännu större vansinne. Men att säga att ”rätt” person skulle få dem att lämna tillbaka hästarna är okunnigt!
  Det behövs större krafter än en bra advokat, tro mig! Allmänheten måste få rakt in i sina vardagsrum hur det här går till i landet och nästa gång kan det vara deras tur, rättare sagt otur!

  • Chris 23 november, 2016 den 04:45 #

   Tycker nuvarande ombud för Sten-Gunnar har gjort ett bra arbete och tror inte alls någon ”bra advokat” hade klarat det så mycket bättre!

 14. elisabeth 22 november, 2016 den 07:36 #

  Du har nog rätt men det kanske inte är helt försent ännu

  • elisabeth 22 november, 2016 den 10:33 #

   Jag hoppas sten gunnar gör en riktig u sväng till sin egen fördel så han får en duktig advokat som ordnar detta jag vet en som tampats med länsstyrelsen tidigare och fixat det som verkat omöjligt fast det var som att leta nål i höstack jag håller på sten gunnar rätt måste få bli rätt.

 15. elisabeth 22 november, 2016 den 05:35 #

  Länsstyrelsens kontrollanter ger oriktiga djurförbud på osanna falska grunder. Polisen går kontrollantens olagliga väg och hjälper gärna till med att göra inbrott i folks hem och tar deras egendom vilket är stöld sen säljer polisen de stulna djuren vilket är häleri dom som köpt egendomen och sen säljer den medverkar till häleri för även det som köpts i 3 dje hand är olagligt att handla. Tänk så många kriminella det finns i Sverige.

 16. Hanne Baron 22 november, 2016 den 04:50 #

  Det som skrive dette i Statens påtale sidder Åbenlyst i medier og håndhæver , Ulovlige Had ,hævn for en heste ejer som ren juridisk , er Retslig forfuldt af Statens hånd langer . eller er udsat for personligt sammensværgelse , Dette må der findes en Stor Straframme for i Staten !!!, for jeg kan Umuligt tro .. At disse folk kan slippe afsted med Organiseret Hæleri der er planeret af Statens selv .. Som de jo har gjort i mange tilfælde !!

  Føj for Satan en helvede for Jer Borger som har dyr i dette Lede Land med falske Politi ctr .. det er jo en Facade!

 17. nimby 22 november, 2016 den 04:34 #

  Det är som att man bor i Nordkorea. Helt jävla sjukt. Hoppas att Ingela Björklund dör snart.

  • elisabeth 22 november, 2016 den 05:22 #

   Hon kanske behöver hjälp att dö det praktiseras redan på våra gamla.

 18. nimby 22 november, 2016 den 04:24 #

  Slöddret i Skåne verkar gilla att avliva andras djur. Läste i dagens Metro-tidning att de avlivat 54 hundar hittills i år. Deras ursäkt var att hundarna var ”undernärda” och kunde bära på hemska sjukdomar. Det handlade om insmugglade hundar. Hur många insmugglade människor finns det i Sverige och hur många av dem har de avlivat? Det finns ju ingen tvingande hälsokontroll av människor så de kan ju bära vilka livshotande sjukdomar som helst, de också.

  Förresten har vi åter igen fått in tuberkulos i landet. Grattis SKITSVERIGE!

  • elisabeth 22 november, 2016 den 05:25 #

   hur många illegala invandrare med misstänkta sjukdomar är avlivade i år nån som vet. Man måste ju förebygga allvarlig smittspridning .

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: