Pedofili och djurförbud är på livstid

23 Aug

Djurförbud är ett straff på livstid som inte kallas straff utan ett förebyggande myndighetsbeslut för att djur inte skall komma till skada i framtiden. En person som ”fått” djurförbud är sällan dömd i brottsdomstol. Straffet är på livstid och påverkar hela personens livssituation och många gånger även försörjningen. Den som har djurförbud kollas av myndigheterna med jämna eller ojämna mellanrum så inte så mycket som en vandrande pinne har funnit vägen till dennes hem. Sker ett sådant ”återfall” släpas vederbörande inför brottsdomstol. Pinnen behöver inte ens ha kommit till skada. De som ”dömts” till djurförbud av tjänstemän hamnar i ett register som vem som helst kan begära ut. Skamstämpeln ligger tung över personen resten av livet. Ekonomin förstörs.

En dömd pedofil anses rehabiliterad efter avtjänat straff och kan fortsätta sin karriär, gärna välavlönad i olika statliga myndigheter. Personen hamnar inte i  något offentligt register och kan bli den länsveterinär som sätter djurförbud på andra, även veterinärer. I djurförbudsbesluten står ofta att det inte är uppenbart att ett upprepande inte kommer att ske.

Sommaren 2000 praktiserar en veterinärstudent hos Håkan Onsjö i Flöjel. Där träffar han för första gången en flicka som bor på samma gård och som då är 12 år. Han tar mycket på henne men det uppfattas som en lek. I december avlägger mannen veterinärexamen. Som färdig veterinär återvänder han nästa sommar.

Flickan är då 13 år och beskrivs som liten, späd och outvecklad. Det fysiska intresset blir allt större från mannens sida under hösten och han gör allt grövre närmanden. Han frågar en massa saker som t.ex. om hon har pojkvän, om hon vill ha en och vad hon i så fall skulle göra med pojkvännen. Han ställer också frågor till henne om hennes bh-storlek. Han tafsar.

Våren 2002 tar veterinären med henne på jourresor på sin motorcykel och erbjuder pengar om hon visar sina bröst. Det blir mer och mer och går från kyssar till att han sitter på henne och onanerar och vill att hon skall göra det åt honom också, helst med munnen fast hon kräks. I juni har de sex. När hon säger att hon inte vill, fortsätter han tjata tills han får som han vill. Hon är rädd att mamman skall upptäcka något och det som händer känns fel. Avståndet till mamman blir större.

Sommaren 2003 kommer en ny praktikant som han får ihop det med men fortsätter ändå att tjata på flickan. Våren 2005 har de sex sista gången. Sen lyckas hon hålla sig undan. I december tar hon mod till sig och börjar berätta för mamman. Det tar ett år innan hon anmäler till polisen.

Den 17 maj 2006 blir veterinären anmäld till veterinära ansvarsnämnden för felbehandling av, eller rättare underlåtenhet att behandla, en ko med livmoderomvridning, som till slut måste avlivas efter ett par veckors lidande. Jordbruksverket anser i sitt yttrande att veterinären agerat försumligt i sin yrkesutövning vilket medfört förlängt lidande för kon. Nämnden tilldelade veterinären disciplinpåföljd i form av en erinran i beslut den 30 maj 2008.

Juni 2006 till – november 2008 är veterinären på DVO i Karlshamn och  november – december 2006 DVO Hammerdal samt december 2006 – februari 2007 DVO Gävle, enligt egen utsaga.

FeltonDen 17 april 2008 döms veterinären för sexuellt utnyttjande av barn till 1½ års fängelse och 160.000 i skadestånd till flickan. Domen överklagas av samtliga parter. Veterinären vill få villkorlig dom och slippa skadestånd. Han anser kränkningen är i vart fall inte mer värd än 50.000. Han försvarar sina handlingar med att han uppfattat det som en ömsesidig ”kärleksrelation”. Hovrättens dom kommer den 3 oktober 2008 och ökar straffet till två års fängelse och 210.000 i skadestånd.

Felton2Den 17 december 2008 vill jordbruksverket dra in veterinärens legitimation. En grund för återkallelse gäller om en legitimerad veterinär, genom dom som vunnit laga kraft, har dömts till fängelse i minst sex månader för ”annat brott”. Ett legitimationsyrke ställer höga krav på redlighet, ärbarhet och lämpligt beteende varför ett brott som medför fängelsestraff över sex månader inte behöver vara kopplat till veterinäryrket. Av någon anledning är det veterinära ansvarsnämnden som fäller avgörandet. Man skriver att ”hänsyn bör tas till att återkallelsen av legitimation har stor betydelse för den enskilda veterinären”. Sådana hänsyn tas sällan vid utfärdande av djurförbud.

Den 23 januari 2009 placeras veterinären på Tillbergaanstalten. Den 2 september samma år beslutar veterinära ansvarsnämnden att köra över jordbruksverket och beslutar att veterinärens legitimation inte skall återkallas.

Under vintern och våren 2010 får veterinären frigång och får praktisera på SVA i Uppsala där han har adress hos sin mor. Han söker ett sommarvikariat på SVA som han också får. Han är även anställd från den 25 oktober 2010 till den 31 januari 2011. I det CV han lämnar in står ingenting om året innan. Antagligen är SVA redan informerad eftersom han får praktisera där innan han friges med sedvanlig straffrabatt. Under våren 2011 obducerar han rävar.

FeltonKanske finns det någon anledning till att han inte vill visa sitt ansikte på bild.

Sedan fortsätter karriären uppåt. Trots att jordbruksverket något tidigare velat återta legitimationen anställs han nu. Anställningen varar från maj 2011 till maj 2015. Från den 1 juni 2014 är han tjänstledig för att arbeta på länsstyrelsen i Skåne.

Fängelseperioden 2009 – 2010 beskriver han som att han arbetat i sin gode väns firma Jesper Ordells veterinär- och foderservice. De gick samtidigt på veterinärhögskolan. Veterinären säger sig ha ”arbetat med alla i företaget förekommande arbetsuppgifter administration, arbetsledare och traktorförare vid ensilageskörd, djurhälsoveterinär med planerade besök, leveranser av foder, kundkontakter m.m.” Den meriten finns inte beskriven när han söker jobb hos SVA och jordbruksverket tidigare. Det är härligt med goda vänner. Jesper Ordell var distriktsveterinär och stationschef i Hedemora i april 2009.

Slottsherren Claes Ebbe Alwén är en av många som länsveterinären Leif Felton har ”dömt” till djurförbud. Liksom det fall Felton själv prickades för var det en kos förlängda lidande det gällde. Den senare ”prövades” aldrig för djurförbud. Antalet djurförbud i Skåne har slagit alla rekord sedan Felton anställdes. 2015 kallade han också samman veterinärerna i Skåne på två möten för att uppmana dem att anmäla sina kunder.

40 svar to “Pedofili och djurförbud är på livstid”

 1. A 23 oktober, 2016 den 07:33 #

  är Håkan och Leif samma person

  • forystablogg 11 januari, 2017 den 08:52 #

   Onej. Håkan är en äldre veterinär som medverkat i TV. Leif jobbade åt honom under flera somrar.

 2. Sickan 8 september, 2016 den 10:43 #

  Jaha då är högsäsongen för övergrepp och omhändertagande av djur igång!

  Så här i början på säsongen ”mjukstartas” det med ett omhändertagande per dag.

  För övrigt har ungefär 40 djurförbudsprövningar inletts av Länsstyrelsen i Skåne i år . Djurförbudsprövningar som vi alla vet alltid slutar med förbud att tills vidare hand om djur alla djurslag.

  Utöver detta har en liten del beslut om djurförbud överklagats och få äldre djurförbud har begärts att upphävas. Hur det går i de enskilda fallen förtäljer inte historien men enligt ”inarbetad praxis” utan stöd av lagen är det få eller inga djurförbud som upphävs!

  • PS 8 september, 2016 den 10:53 #

   HÄR SKA HUVUDENA RULLA!

   Det är som en dålig schlagerdänga med Bobby Socks från Norge:

  • nimby 8 september, 2016 den 12:14 #

   Man kan fråga sig om djurförbud på livstid egentligen är lagligt. Pedofiler verkar ha rätten att yngla av sig dvs de vare sig kastreras eller steriliseras.

   • forystablogg 9 september, 2016 den 10:16 #

    Om vi utgår från att Sverige är med i EU så borde vi ha likartad bedömning. Men det visar sig att Sverige är det enda land där djurförbud ”utdöms” av en förvaltningsmyndighet och inte en brottsdomstol. Dessutom är straffet som inte anses vara ett straff på livstid, vilket det aldrig är i andra länder.

  • forystablogg 9 september, 2016 den 09:57 #

   Nej, till skillnad från den sexbrottsdömde länsveterinären anses djurägare oförbätterliga och evigt förtappade!

 3. forystablogg 2 september, 2016 den 09:23 #

  Fler orediga länsstyrelsetjänstemän: ”Bland de fem männen som har anhållits i samband med tillslaget finns en ledamot inom viltförvaltningsdelegationen vid länsstyrelsen i Norrbotten. Han har på uppdrag av landshövdingen och miljöavdelningen haft specifika uppdrag att sköta tillsynen av björnjakt.
  – Länsstyrelsen har haft ett stort förtroende för honom i många år och jag är mycket förvånad eftersom det inte har funnits några indikationer på något sådant, säger Sven-Åke Österberg, Norrbottens landshövding.” http://www.expressen.se/nyheter/stort-tillslag-efter-misstankt-jaktbrott/

  • Göran 3 september, 2016 den 10:30 #

   Man kan undra hur många dömda kriminella som befolkar våra myndigheter, blir intressant att se vad som händer med mannen i Norrbotten med uppdrag åt Länsstyrelsen, kan han fortsätta med uppdrag inom det allmänna? om inte, så kan man bara konstatera att olaga jakt är ett värre brott i samhällets ögon än sexuellt umgänge med barn (!?)

 4. Morgana 28 augusti, 2016 den 08:00 #

  Det ankommer visserligen på samhällets lott att kriminella efter att ha avtjänat sitt straff ska på ett smidigt sätt återanpassas till ett självständigt liv ute i samhället.

  När det kommer till att sexuellt utnyttja minderårig är det bevisligen rena rama guldgruvan för gärningsmannen åtminstone vad det gäller Leif Felton eftersom det mot bakgrund av vad som framgår av hans CVn var det det absolut bästa som kunde hända honom då han inte hade förmågan att på egen hand vare sig genom anställning eller eget företagande lyckas skapa sig en yrkeskarriär med kontinuerlig inkomst som han kunde försörja sig på!

  Kriminalvårdens frivårdsprogram åstadkommer verkligen mirakler då det har lyckats få en helt värdelös veterinär med erinran från Veterinära Ansvarsnämnden i bagaget till att rekordsnabbt från nolla helt plötsligt bli ”Länsveterinär” vid Länsstyrelsen i Skåne län.

  Där sitter han idag som enväldig härskare över andra laglydiga medborgare och bestämmer om berörda personer enligt hans snedvridna syn på samhälle och sexliv ska tillåtas att hålla djur eller inte!

  Dessutom utövar han bland annat kontrollbesök hos bondefamiljer med barn i varierande åldrar!

  I sin ansökan om offentlig anställning som länsveterinär vid Länsstyrelsen i Skåne
  skriver han ”Jag tycker om att arbeta med människor”. Sedan räknas meriterna upp som han segervisst avslutar med uttrycket ”toppat med myndighetserfarenhet” som han anser ger honom en bra bas att stå på!

  Leif Felton han är smart men tyvärr inte tillräckligt smart därför han är totalt genomskådad!

 5. Morgana 27 augusti, 2016 den 08:06 #

  Det finns ingen brist på vare sig EG-bestämmelser, nationella lagar och förordningar eller andra direktiv på hög och låg nivå men det är fanimej stört omöjligt att få stats- och kommunanställda att följa vad som är utskrivet i lagtext och andra arbetsbeskrivningar som enkom har tillkommit för att hjälpa och stötta kommunala och statliga tjänstemän i sitt yrkesutövande på alla nivåer!

  Normalt kallas det för arbetsvägran och kostar den arbetsvägrande parten anställningen men dom sitter tryggt i sitt hörn och menar att utan oss stannar Sverige!

  Sverige lär stanna både med och utan deras medverkan eftersom vi uppenbarligen bor i laglöst land som enbart är till tjänstemännens fördel och då är det också uppenbart vilka det är som driver fram att Sverige står inför en systemkollaps.

 6. Morgana 26 augusti, 2016 den 03:00 #

  Av Jordbruksverkets väghandledning för kontrollmyndigheter handläggning djurskyddsärende dnr 31-2401/09 version 1.0 daterad 2009-04-07 framgår på sidan 24 stycke 3 andra meningen följande:
  ”För att avgöra vad som är av väsentlig betydelse från djurskyddssynpunkt kan man pröva några olika aspekter. Om kravet finns i lag eller förordning så är det ett starkt tecken på att det har ansetts vara av så väsentlig betydelse från djurskyddssynpunkt att riksdag eller regering har sett behov av att besluta om kravet.”

  Redan här rasar hela den rättspraxis som länsstyrelserna arbetat fram och använder sig av i allt mer utsträckning nämligen att meddela förelägganden enligt § 26 DjsL som helt och hållet baseras på Jordbruksverkets föreskrifter.
  Vad som är av väsentlig betydelse från djurskyddssynpunkt så kallat djurskydd har då för länge sedan passerats och istället handlar det om djurvälfärden som inte alls ingår i kontrollmyndighetens arbetsuppgifter.

  Kontrollmyndighetens huvudsakliga arbetsuppgifter är att kontrollera lagregelefterlevnaden, arbeta förebyggande och verka för att lagöverträdelser beivras enligt följande:
  ”Länsstyrelsen ska vidta sådana åtgärder som bidrar till att djurhållaren avhjälper situationen (artikel 54 i förordning (EG) nr 882/2004). Länsstyrelsen ska genom rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina plikter (24 a § djurskyddslagen). Länsstyrelsen ska också verka för att överträdelser av lagen, av de föreskrifter eller beslut som meddelats med stöd av lagen eller de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen beivras (24 b § djurskyddslagen).”

  Enligt HD ska EG-bestämmelserna likställas med svensk lag och vad som är av väsentlig betydelse från djurskyddssynpunkt har redan redovisats ovan.

  Detta innebär att Jordbruksverkets föreskrifter ryms inte inom ramen för vad som är straffbart och faller därför inte under straffbestämmelserna.
  Därför måste ett föreläggande enligt § 26 baseras på EG-bestämmelser, djurskyddslag, djurskyddsförordning för att punkten 1 i 29 § DjsL ska kunna tillämpas.

  Oavsett vilken punkt som används under 29 § DjsL är det EG-bestämmelser. djurskyddslag, djurskyddsförordning som gäller därför enligt HD tillåter inte RF att förvaltningsmyndigheter och kommuner fyller ut blankettstraffbud med fängelse i straffskalan på ett sådant sätt att den gärning som straffbeläggs anges helt eller i det väsentliga i deras föreskrifter. Däremot Enligt HD kan de utfyllande normer som finns i bl.a. myndighetsföreskrifter ges betydelse vid prövningen, men de utgör inte en del av själva brottsbeskrivningen.

  Föreläggande 26 § DjsL ska inte meddelas förrän det står utom alla rimliga tvivel att djurägaren inte har för avsikt att åtgärda påpekade brister.

  Av förarbetena framgår det dessutom att det handlar inte om antalet förelägganden utan om föreläggande 26 § DjsL som vid upprepade tillfällen inte har efterkommits av den djurägare mot vilken åtgärden har riktats.

  Det vill säga har t ex 15 förelägganden 26 § DjsL meddelats och berörd djurägare har efterkommit dem alla finns det ingen grund för att inleda någon djurförbudsprövning.

  Alla 5 punkterna i 29 § DjsL kräver lagöverträdelse för att länsstyrelsen ska enligt lag kunna meddela djurförbud vilket först kräver en civilrättslig prövning för att uppsåtet ska kunna fastställas vilket inte ankommer på länsstyrelsens lott att avgöra varmed den lagstadgade anmälningsplikten i § 24 b DjsL inträder och påbjuder att länsstyrelsen ska inkomma med anmälan om misstanke om brott mot djurskyddslagen och i allvarligare fall inkomma med anmälan om misstanke om djurplågeribrott.

 7. Morgana 26 augusti, 2016 den 05:54 #

  Onekligen känner man sig äcklad av allt svineri som ”betrodda” personer i offentlig anställning fullt medvetet utövar.

  Även om svineriet utövas utom offentlig anställning erkänner förövaren sin olämplighet att vara verksam och att anställas i offentlig anställning.

  I fall som nu är för handen har förövaren helt ogenerat erkänt att han i vuxen ålder fullt medvetet sexuellt utnyttjat underårig (12 år) under flera år enbart för att tillgodose sina egna sexuella lustar.

  Han gör bedömningen att det viktigaste i sammanhanget är att han får sin sexuella störning/läggning stillad.

  Han gör också bedömningen att straffpåföljden är på tok för hög varför han överklagar till Hovrätten med motiveringen att det enligt hans bedömning är fullt tillräckligt med villkorlig dom och maximalt 50.000 kr i skadestånd för de sexuella tjänster som han tvingat den underåriga att tillhandahålla.

  Utöver detta har personen dessutom fått en erinran från Veterinära Ansvarsnämnden för att han åsidosatt sina skyldigheter i sin veterinära yrkesutövning.

  Därvid kan det konstateras att personen har inget omdöme och att allt agerande från hans sida, hans bedömningar utgår från hans egna behov oavsett om det gäller människa eller djur.

  Det finns all anledning att ifrågasätta hans arbetsinsatser inom myndighet, Jordbruksverket och SVA.

  Genom förfalskat CV erhåller personen genom enhetschefen vid djurskydds- och veterinärenheten vid Länsstyrelsen i Skåne anställning som länsveterinär att bland annat göra bedömningar i ärenden gällande djurförbudsprövningar och prövningar om djurförbud ska upphävas eller kvarstå.

  Eftersom personen inte har något omdöme och inte kan göra några objektiva och sakliga bedömningar vare sig privat eller i sin veterinära yrkesutövning varför han av den anledningen bara fått erinran av Veterinära Ansvarsnämnden när veterinärlegitimationen regelrätt egentligen skulle ha återkallats vore det intressant att få veta vad det egentligen är som får anställande enhetschef vid Länsstyrelsen i Skåne att tror att personen helt plötsligt är utrustad med både god omdömesförmåga och god förmågan att bedöma vid myndighetsutövning mot enskild om berörda enskilda är lämpliga att ha hand om djur eller om enskilda kan få meddelade djurförbud upphävda samt att personen är lämplig att representera staten vid domstol.

  Eftersom personen i brottmålsdomarna uttrycker sitt missnöje över att ”han inte tillåtits att självmant ange sitt sexualbrott till polisen” ska han få chansen att på egen begäran säga upp sin anställning som länsveterinär vid Länsstyrelsen i Skåne och dessutom skriftligen i sin uppsägning på egen begäran intyga att han aldrig mer kommer att ansöka om offentlig anställning vare sig inom stat eller kommun.

  En vacker stamtavla innebär inte att avkomman blir perfekt!

  • forystablogg 26 augusti, 2016 den 07:18 #

   Han beskriver sig själv som en ”gambler”. Därför ställer han sig själv i rampljuset genom att söka höga officiella tjänster, exponerar sig i media mer eller mindre dagligdags och hoppas att han ändå inte skall avslöjas. Kanske ger detta en extra kittling i tillvaron tillsammans med makten över andra människors liv? Annars kunde han ha nöjt sig med en anonym tillvaro som exempelvis besiktningsveterinär på ett slakteri. Det är ett alternativ som han förespråkar för veterinärer som får djurförbud. Döda kroppar är döda och de kan man inte skada.

  • yorkielove 26 augusti, 2016 den 01:17 #

   Jättebra skrivet, Morgana!
   Tänk om Veterinära Ansvarsnämnden tänkte som du!

  • Eva 28 augusti, 2016 den 05:13 #

   detta är inte klokt men något vi utsatta är väl medvetna om hur det går till i detta maktmissbruk.

  • Hanne Baron 29 augusti, 2016 den 02:54 #

   heyy der .
   Det som Under mig er at det som stå skrevet i deres egne bøjede regler i jeres Balkan m m og vejledning for folket er jo åbenlyst for alle men , syndes at synke jorden med formål om brud på alt, der handler om Respekten for folks ejendoms ret , man tillægger andre´s ord og sætninger for at dreje rundt på loven som de vil , Det ser ud som de forholder sig til de retslige regler ,Tyvstjæle folks ejendomme ,aktiver ,dyr m m ,ude at nogen fatte vad der forgår,Så mener man at det er okay at anvender sig af Statens udvalgte Kriminelle ideelle embedsmænd i Uniformer med andre ord , til at håndhæve et sådan Brud på folket kontra de dyr og mængder de tage del af , ude nogen form for modstand for vad kan en lille person gøre ude retslig hjælp i mod disse personer , svare til det som skal se korrekt ud .
   alt dette vedlægge man så sin egen ide om Pg§ regler som ikke findes at samen line med de oversåenden oplysninger du forlægger , for dette forholder de sig ikke til det har flere jo erfaret i gennem åren til bage og nu til dags …man kan jo undrer hvem der udfærdiger den § lov, når den ikke håndhæves i praktisk !!!..
   Enheden af disse korrupte folk gør jo en bevist handlingen i at indrive sig bonus indtægt på folks værdier !

   Hvorfor er det så svært for de Udeforståenden at forstå den del , at det er de alm folk der offer i dette system , som er det enes sted i verden driver ind et sådan nyt DDR .

 8. forystablogg 25 augusti, 2016 den 09:05 #

  ”Samtliga är överens om att vuxna och makthavare kan göra skillnad.”
  http://www.metro.se/nar-vuxna-sviker/de-utsattes-for-overgrepp-som-barn-det-hade-inte-behovt-vara-sa/EVHphv!cJwcMOtj0I3MI/

  • forystablogg 25 augusti, 2016 den 09:17 #

   Men när makthavaren är förövaren då?
   – Det gäller att åstadkomma förändring med det goda föredömets genomslagskraft. Helt frankt basunera ut att andra metoder än de hårdföra har lyckats, säger Göran Lindberg i en intervju med Dagens Nyheter.
   http://www.cafe.se/goranlindberg/

 9. Radovan 24 augusti, 2016 den 09:46 #

  Gotlands Tingsrätt har domen som båda parter överklagade till Hovrätten. Det svinet Felton ville ha villkorlig dom. För att ha fördärva en ung flicka för resten av hennes liv kunde han tänka sig ett skadestånd på 50.000 kr.
  Hur mycket dömer han ut i vite till djurägare?

  • nimby 25 augusti, 2016 den 01:07 #

   Det är inte Leif Felton som dömer ut vite utan det är polisen som utpressar djurägarna på pengar. Om ärendet kommer till domstol så är det domstolen som dömer om hur mycket pengar djurägaren ska utpressas på..

   • nimby 25 augusti, 2016 den 01:14 #

    En sak till. Leif Felton är född 1974 så han var 26 år när han började tafsa på den 12-åriga flickan. Föräldrar bör vara uppmärksamma på sådant beteende även om personen, i detta fall en blivande veterinär, betraktas som pålitlig.

    • yorkielove 25 augusti, 2016 den 01:54 #

     Särskilt den personen som begår brottet bör vara uppmärksam på sitt beteende.

     • nimby 25 augusti, 2016 den 02:15 #

      Han var fullt medveten om vad han gjorde. Detta pågick under en ganska lång tid och han visste nog mycket väl vilken typ av flicka han skulle välja. Som förälder måste man vara vaksam, speciellt om man vet med sig att barnet är blygt/inte vågar berätta.

      Denne pedofil Leif Felton är dömd i Sverige så han kommer nog att vara mycket försiktig framöver så att han inte förlorar sitt välbetalda arbete på länsstyrelsen. Det skulle dock inte förvåna mig om denne pedofil ofta reser till länder i Asien. Kanske tillsammans med djurskyddsinspektör Mattias Gårdlund (båda arbetar på länsstyrelsen i Skåne) som är en van Asien-resenär?! Notera att båda dessutom är nära i ålder och utan makar.

     • nimby 25 augusti, 2016 den 02:32 #

      Nämenvaf…

      Pedofilen Leif Felton på länsstyrelsen i Skåne är ordinarie ledamot i aktiebolaget ”Skaffning Sweden AB” med organisationsnummer: 556924-7165. Registrerat 2013. Gissa vem som är suppleant i samma aktiebiolag! Jo, Juha-Seppo Toropainen som dessutom är länsveterinär i Skåne.

     • Morgana 25 augusti, 2016 den 02:57 #

      Håll Skåne rent!

      Släng skitarna i det nordligaste länet utom både kommunal och statlig anställning!

      I Skåne vill vi ha ordentliga tjänstemän/kvinnor med gott anseende vid våra myndigheter!

     • nimby 25 augusti, 2016 den 03:56 #

      Aktiebolaget i fråga bedriver handel med utrustning och inredning för hemmet, friluftsliv, camping, jakt och fiske, inklusive konserverade livsmedel.

      De som är involverade i företaget:

      1. Ordinarie ledamot Leif Felton, länsveterinär i Skåne

      2. Suppleant Juha-Seppo Toropainen, länsveterinär i Skåne

      3. Ordinarie ledamot och styrelseordförande Malte Ahlström, handläggare på Jordbruksverket i Jönköping

      4. Suppleant Niklas Ulfheden, brandman

     • yorkielove 26 augusti, 2016 den 11:55 #

      Jag tycker det vore självklart, om inte annat, som ”förebyggande åtgärd” att han fås att avsluta sin tjänst eftersom det inte kan uteslutas att ett upprepande kan ske.

     • Eva 28 augusti, 2016 den 05:18 #

      HaHa Asien dom två ja syns ju på dom va dom är för nåna

   • yorkielove 25 augusti, 2016 den 01:52 #

    Nej han dömer bara ut djurförbud.

 10. Morgana 24 augusti, 2016 den 06:47 #

  Ja det är ju en j-vla tur att det inte är smittsamt varken till djur eller människor!

  Att en dömd pedofil i samarbete med fyllesvin ska sitta och bedöma andra människors förmåga att ha hand om djur är så käpp rätt åt h-lvete det kan vara!

  Ska våra kontrollmyndigheter bemannas med kriminellt belastade?!

  Nej nu får ni fan ta mej ta och ge er!

  • forystablogg 24 augusti, 2016 den 07:16 #

   Det är ju inte det enda. Förfalskat CV och prickad av vetansvar och snudd på återkallad leg. Inger inte direkt förtroende. Fd djurägare som belagts med djurförbud borde också få hjälp med praktik på statliga institutioner så de sen kunde gå vidare i livet med högavlönade tjänster.

 11. Mrs Al Caopne 23 augusti, 2016 den 11:51 #

  Keep up that good work

 12. Pissråttan 23 augusti, 2016 den 09:23 #

  Det är just fina människor att sitta och döma andra… Varenda en av dem som hållit Felton om ryggen är lika skyldiga! Det är ju mycket märkligt att en lista över dömda pedofiler är olagligt då det anses vara varje förälders skyldighet att skydda sitt barn medans en lista över personer med djurförbud är fritt fram för alla.
  Sverige vet verkligen hur man prioriterar!

 13. yorkielove 23 augusti, 2016 den 09:19 #

  Men fortfarande är det ”mest synd om”
  små gulliga djur.
  Utnyttjade barn kan växa upp till människor och då är det inte synd om dem.
  Då kan de rent av bli djurägare och få djurförbud.
  Och gamla människor är det definitivt inte synd om.
  De är enbart passé.

 14. silvana kindberg 23 augusti, 2016 den 09:06 #

  Ang pedofiler.
  Sätt pedofilen i ett skjul.
  Skruva fast picken i ett skruvstäd och lägg på en liten svets.
  Ge sedan pedofilen en rostig slö kniv.
  Gå sedan ut ur skulet och tänd på nämda skjul.

 15. Elisabeth Boström 23 augusti, 2016 den 08:26 #

  En sån äcklig vetrinär men länsstyrelsen består ju av idioter och att anställa en pedofil är rätt han är ju redan en korrupt brottsling.
  Vem vet han kanske kan tänka sig fler barn som han kan skaffa via hot om djurförbud.

 16. Challe 23 augusti, 2016 den 07:21 #

  Vilket jävla ÄCKEL! Led inte flickan? Han ska inte komma och snacka lidande om ett djur har lite långa klor när han utsätter minderåriga flickor för sexuella övergrepp. Sitta o runka på flickans mage?!!! Pedofili är man hela livet, kastrera honom.

Trackbacks/Pingbacks

 1. Vad är väl en doktorsexamen mot en anställning på länsstyrelsen? | Astrids miljö- och samhällsblogg - 2 januari, 2017

  […] Länsveterinär Felton är dömd pedofil men anses ändå LÄMPLIG. JAG har inte antastat barn, inte brutit mig in hos folk, inte förespråkat avlivning av gamla människor, inte avlat på nakna, tandlösa hundar osv. men anses OLÄMPLIG att köpa tillbaka en hund jag själv fött upp. Jag skriver den här bloggen och det är lika opolitiskt korrekt att förespråka rättssäkerhet för djurägare, som att förespråka åldersbestämning av utländska våldtäktsmän. Det gäller helt uppenbart olika skalor för olika människor. Så var det med människors lika värde! […]

 2. Stor polisinsats mot gammal man | Astrids miljö- och samhällsblogg - 23 oktober, 2016

  […] än eller åtalats. I Sverige överlever bara de starkaste, de som kan anpassa sig eller, som Felton, […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: